Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)

Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

35000
студентів

Спеціальності

Факультети

Факультет міжнародної торгівлі та права

 • Кафедра світової економіки.
 • Кафедра міжнародного менеджменту.
 • Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права.
 • Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права.
 • Кафедра правового забезпечення безпеки бізнесу.
 • Кафедра сучасних європейських мов.
 • Кафедра філософії, соціології та політології.

Факультет економіки, менеджменту та психології

 • Кафедра економічної теорії та конкурентної політики.
 • Кафедра економіки та фінансів підприємства.
 • Кафедра менеджменту.
 • Кафедра психології.
 • Кафедра публічного управління та адміністрування.

Факультет торгівлі та маркетингу

 • Кафедра іноземної філології та перекладу.
 • Кафедра журналістики та реклами.
 • Кафедра маркетингу.
 • Кафедра торговельного підприємництва та логістики.
 • Кафедра товарознавства та митної справи.
 • Кафедра товарознавства, управління безпекою та якістю.

Факультет фінансів та обліку

 • Кафедра банківської справи.
 • Кафедра фінансів.
 • Кафедра обліку та оподаткування.
 • Кафедра фінансового аналізу і аудиту.
 • Кафедра статистики та економетрики.

Факультет інформаційних технологій

 • Кафедра цифровий економіки та системного аналізу.
 • Кафедра інженерії програмного забезпечення кібербезпеки.
 • Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем.
 • Кафедра вищої та прикладної математики.

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

 • Кафедра технології та організації ресторанного господарства.
 • Кафедра готельно-ресторанного бізнесу.
 • Кафедра туризму і рекреації.
 • Кафедра інженерно-технічних дисциплін.
 • Кафедра фізичної культури.

Абітурієнтам

Уся актуальна інформація про перелік спеціальностей, ліцензійні обсяги, строки навчання та інша доступна на офіційному сайті knute.edu.ua у рубриці «ВСТУПНИКУ» та на телеграм-каналі Приймальної комісії https://t.me/knteu_vstup.

Детальну інформацію про роботу Центру підготовки до ЗНО можна дізнатися на сайті http://zno.knute.edu.ua/ та за номерами: [відкрити контакти](044) 513-47-36; [відкрити контакти](044) 528-84-04 та e-mail: [відкрити контакти][email protected]

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 531-48-88.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 531-48-88.

Про ЗВО/ВНЗ

КНТЕУ – один з найавторитетніших навчальних закладів України, атестований за вищим, IV рівнем акредитації. Його історія бере початок від 1946 Указом Президента України в 2000 році. Університету надано статус національного. У 2006р. КНТЕУ
приєднався до Великої Хартії університетів, а в 2016 році КНТЕУ відсвяткував своє 70-тиріччя.

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами.

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, першим в країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впровадження новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів і глобальних інформаційних мереж. У закладі вищої освіти успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу міжнародній мобільності студентів і викладачів.

Міжнародне співробітництво університету з численними міжнародними партнерами сприяє всебічному розвитку студентів та їх навчання за кордоном. Зокрема, Університет бере активну участь в програмі ERASMUS та в поточному році реалізує 8 проектів в рамках програми Європейського союзу ERASMUS +. Крім цього, КНТЕУ співпрацює з TEMPUS MODEP, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, TEMPUS, Magna Charta Universitatum і
багато інших.

В університеті функціонує SMART-бібліотека, в якій діє відкритий простір, зонований для читання, проведення лекцій, майстер-класів, презентацій і зручної роботи відвідувачів з комп’ютерами, шоломами віртуальної реальності та власними гаджетами. Також, надаються послуги мультимедійної бібліотеки, де створений масив електронних документів (понад 2900 примірників) та доступ до низки електронних повнотекстових баз документів, таких як:

 • EBSCO Publishing;
 • GMID – глобальна база даних ринкової інформації дослідницької компанії Euromonitor International; законодавча база України (НАУ);
 • відкриті Архіви України;
 • універсальна база даних компанії «East Wiew Information Services» та ряд інших.

У відкритому доступі існує сучасна зона коворкінгу «KNUTE HUB» – новий простір для творчої інтелектуальної креативної роботи, який облаштований трьома робочими зонами, залою зустрічей, відпочинку та конференц-залою. На території комплексу діє VR-студія з окулярами віртуальної реальності Oculus Rift та шоломи VR HTC Vive, зона для кіберспортсменів – Cybersport zone.

Інформація з навчання студентів, дозвілля, занять спортом розміщується в газеті «Університет і час», студентський журналі «Кіото, 19», онлайн журналі «Vivat Academia» Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених на сайті КНТЕУ, офіційних сторінках КНТЕУ в соціальних мережах «Facebook», «Instagram», «YouTube».

Серед випускників університету - відомі громадські, політичні діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і підприємств, вчені, бізнесмени, підприємці.

В університеті діють сім спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства, Центр розвитку кар'єри, Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних і психологічних досліджень, Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче об'єднання, Центр правового захисту, Науково-технічний центр сертифікації продукції, послуг і систем якості, Інститут вищої кваліфікації, Лабораторія дистанційного навчання, Центр бізнес-тренінгу.

Здійснюється професійна підготовка фахівців за 21 спеціальністю 56 бакалаврськими програмами (з них 3 англійською мовою викладання) і 64 магістерськими програмами (з них 10 англійською мовою викладання). До складу університету, крім базового закладу, входять 5 інститутів, 9 коледжів і 2 вищих комерційних училища, розташованих в Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині, Житомирі та Одесі.

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним стандартам щодо забезпечення освітнього процесу.

Для студентства створені сприятливі соціально-побутові умови: функціонують 6 гуртожитків (а у новому навчальному році заплановано відкриття самого сучасного в Україні 7-ого гуртожитку!), коворкінги, зони для творчості та відпочинку, 7 кафетеріїв, 4 столові, медпункт, пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних комплексу, футбольне поле зі штучним газоном, спортивні майданчики, тренажерні і хореографічні зали, ринг для боксу, тенісні корди та ін. Свої творчі здібності і таланти студенти проявляють на сцені Конгрес-центру, зала якого налічує 750 місць.

Члени профспілки університету мають можливість оздоровлюватися на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря.

У навчальному закладі надається безкоштовна юридична та психологічна допомога, активно діє Рада студентського самоврядування, численні наукові гуртки та професійні клуби.

Київським національним торговельно-економічним університетом укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організаціями та підприємствами, в тому числі з Рахунковою палатою, Національним банком України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Державної фіскальною службою України, Державною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, Державною аудиторською службою України, Пенсійним фондом України, Національним агентством
України з питань державної служби, Нотаріальної палатою України, Академією ДТЕК, Вищою лінгвістичною школою, Головним територіальним управлінням юстиції в місті Києві, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними агентствами та іншими установами.

Університет - член престижних міжнародних організацій: Міжнародної асоціації університетів, Університетські Агентства Франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку.

Встановлені і підтримуються творчі зв'язки з понад 100 вузами, міжнародними центрами та установами з більш ніж 30 країнами світу.

Здійснюється обмін викладачами, студeнтами, виконуються
Міжнародні проєкти пo інтeграції вищої освіти, удосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та перепідготовки спеціалістів.

КНТЕУ – створюй себе, створюй майбутнє!

Отримуйте своєчасно інформацію про вступну кампанію-2020 на офіційному сайтіт університету knute.edu.ua у рубриці «Вступнику». Дізнавайтеся про цікаві івенти, дні факультетів, яскраве студентське життя на інших офіційних ресурсах:

Приєднуйся до родини КНТЕУ, підписуйся на офіційні сторінки в соціальних мережах!


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві