Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


 • Київ · вул. Володимирська, 60, 01033
 • (044) 239-33-33
 • office.chief@univ.net.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1834 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

28000
студентів
2944
викладачі
1792
кандидати
наук
1198
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" (Біологія, Екологія, Біотехнологія, Ландшафтний дизайн та озеленення, Медицина, Дієтологія, Лабораторна діагностика);

Навчально-науковий інститут «Інститут геології» (Геологія та менеджмент надрокористування; Геоінформаційні системи та технології;Оцінка землі та нерухомого майна);

Інститут журналістики (Журналістика та соціальна комунікація; Видавнича діяльність і медіаредагування; Реклама та зв’язки з громадськістю; Медіапродюсування; Ведучий програм телебачення; Кіно-, телеоператорство; Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення; Звукорежисура)

Інститут міжнародних відносин (Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов); Міжнародне право; Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов); Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов); Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов); Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов).

Інститут філології (Середня освіта (Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі); Середня освіта (Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання); Середня освіта (Турецька мова і література та англійська мова); Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови; Українська мова і література та західноєвропейська мова; Українська і англійська мови: переклад та редагування; Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова; Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад; Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова; Болгарська мова і література та англійська мова; Польська мова і література, англійська та литовська мови; Сербська мова і література та англійська мова; Російська мова і література та англійська мова; Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови; Німецька філологія та переклад, англійська мова; Новогрецька мова і література та англійська мова; Шведська філологія, англійська мова та третя германська мова; Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова; Французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова; Класична філологія та англійська мова; Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови; Переклад з іспанської та з англійської мов; Переклад з італійської та з англійської мов; Переклад з німецької та англійської мов; Переклад із португальської та з англійської мов; Переклад з французької та з англійської мов; Арабська мова і література та переклад, французька мова; Мова і література гінді та переклад, англійська мова; Індонезійська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; Китайська мова і література та переклад, англійська мова; Корейська мова і література та переклад, англійська мова; Перська мова і література та переклад, англійська мова; Турецька мова і література та переклад, англійська мова; Японська мова і література та переклад, англійська мова; Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова; Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова.

Військовий інститут (Військовий переклад; Воєнна політологія; Військова психологія; Військова журналістика та соціальні комунікації; Фінанси та військова економіка; Фінанси і кредит;Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України; Цивільно-військові відносини;Геоінформаційні системи та технології; Зарубіжна воєнна інформація);

Інститут Управління державної охорони (Національна безпека; Державна безпека)

Інститут високих технологій (Нанофізика та комп’ютерні технології; Хімія (високі технології); Біологія (високі технології); Електроніка (високі технології)

Інститут післядипломної освіти (Практична психологія; Право; Управління фінансами; Міжнародна комунікації (міжнародна журналістика); Міжнародний бізнес; Міжнародна комерція; Менеджмент організацій охорони здоров’я; Міжнародне право; Міжнародне приватне право);

Географічний факультет (Середня освіта (Географія); Інформаційні системи, дистанційне зондування землі; Управління та екологія водних ресурсів; Метеорологія; Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування; Природнича географія; Геоморфологія та природопізнавальний туризм; Транскордонне екологічне співробітництво; Економічна географія; Урбаністика та міське планування; Геодезія та землеустрій; Туризм; Гастрономічний туризм);

Економічний факультет (Економіка та економічна політика; Міжнародна економіка; Маркетинг; Економіка (мова навчання англійська/українська) /Economics; Менеджмент організацій); Економіка бізнесу; Підприємництво та біржова діяльність; Торгівля, логістика та екологічне підприємництво; Облік і оподаткування; Фінанси і кредит; Економічна кібернетика; Економічна аналітика та статистика;

Історичний факультет (Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов) Сходознавство); Середня освіта (Історія); Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов); Історія мистецтв; Східноєвропейські історичні студії; Археологія та преісторія; Музеєзнавство, пам’яткознавство; Практична (публічна) історія (з поглибленим вивченням іноземних мов); Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов); Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм; Архівістика та управління документацією.

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики (Прикладна математика; Програмна інженерія; Інформатика; Системний аналіз);

Механіко-математичний факультет (Комп'ютерна математика; Комп'ютерна механіка, Математика; Статистика; Середня освіта (Математика);

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології; Електроніка та інформаційні технології в медицині; Еконофізика; Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж; Інженерія комп’ютерних систем і мереж;

Факультет соціології (Соціологія; Соціальні технології);

Фізичний факультет (Астрономія; Фізика; Оптотехніка);

Філософський факультет (Релігієзнавство; Філософія; Культурологія; Політологія; Урядування в публічній сфері);

Хімічний факультет (Хімія);

Факультет інформаційних технологій (Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки; Аналітика даних;Прикладне програмування; Кібербезпека; Мережеві та інтернет-технології;Програмні технології інтернет речей);

Фaкультeт психології (Психологія, Соціальна педагогіка, Соціальна робота);

Юридичний фaкультeт (Право);

Підготовче відділення (навчально-науковий підрозділ, який здійснює підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства та громадян України для навчання на всіх спеціальностях до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та до інших навчальних закладів України. А також супроводжує навчання студентів-іноземців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, магістра, доктора філософії, та підготовку науковців для отримання ступенів доктора наук);

Коледж геологорозвідувальних технологій (Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації;Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва;Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин; Геотуризм; Прикладна екологія; Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду;Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки; Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів);

Оптико-механічний коледж (Економіка підприємства; Видавнича справа та редагування; Облік і оподаткування; Інформаційна діяльність підприємства; Розробка програмного забезпечення;Технічна експертиза; Мікроелектронні інформаційні системи; Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики)

Українcький фізико-матeматичний ліцeй (предмeти поглиблeного вивчeння: Фізикa, Матeматика, Інфоpматика, Хімія).

Освітньо-професійна магістерська програма «Комунікаційне забезпечення діяльності громадських організацій».

Відкрита при Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має на меті дати студентам професійні навички в сфері журналістики, реклами, зв’язків з громадськістю громадських організацій: розуміння суті комунікаційної діяльності різних видів неприбуткових організацій, їхньої місії в сучасному суспільстві, ролі в розбудові громадянського суспільства в Україні; бачення загальних тенденцій і перспектив розвитку громадянського суспільства в світі і в Україні; вивчення методів роботи фахівця з комунікацій. Студенти знатимуть сучасні тренди сфери інформації та комунікацій, актуальні проблеми менеджменту неприбуткових організацій, вивчатимуть правові та етичі засади діяльності неприбуткових організацій, психологію споживача і методи впливу на неї, специфіку роботи прес-служб громадських організацій, особливості комунікаційної активності у кризових ситуаціях та в умовах інформаційної війни, розуміння процесів фандрайзингу та лобіювання, оволодіють навичками риторичної майстерності та спічрайтингу тощо.

Під час навчання в магістратурі студенти навчаться самостійно збирати фактичні дані, проводити маркетингові дослідження, необхідні для розробки інформаційної та комунікаційної стратегії і тактики; готувати самостійні журналістські, рекламні та PR тексти в різних жанрах для ЗМК. Всі студенти магістратури проходитимуть практику у Незалежній асоціації мовників України, прес-службі Верховної Ради України, Академії української преси, тісно співпрацюватимуть із громадськими організаціями різних напрямків діяльності.

Мета програми. Освітньо-професійна програма «Комунікаційне забезпечення діяльності громадських організацій» має на меті дати студентам професійні навички у сфері соціальних комунікацій: розуміння суті комунікаційних та інформаційних процесів у неприбутковій сфері та її місії в сучасному суспільстві; бачення загальних тенденцій і перспектив розвитку громадянського суспільства в Україні ; вивчення методів роботи фахівця з інформації та комунікацій з медіа різних типів.

Предметна область. Журналістика / Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю

Орієнтація програми. Освітньо-професійна програма.

Особливості програми. Єдина в України освітньо-професійна програма з інформаційного та комунікаційного забезпечення діяльності неприбуткових організацій. Відкрита вона при Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До навчального процесу також залучені провідні фахівці у галузі зв’язків з громадськістю, лідери громадських організацій, представники інформаційних служб державних установ. Фокус навчання зосереджено на сучасних вимогах медійного ринку: вміння створювати високоякісний медійний контент з використанням сучасних мультимедійних технологій.

Абітурієнтам

Приймальна комісія (центральна) Університету

Адреса: 03022, м.Київ, просп. академіка Глушкова 4е (механіко-математичний факультет), кабінети 4 - 6

Контактний телефон: [відкрити контакти](044) 521-35-61

Адреси та телефони відбіркових комісії факультетів/інститутів/коледжів

Підготовче відділення

Адреса: 03022, м.Київ, просп. академіка Глушкова 4е (механіко-математичний факультет), кабінети 612, 711

Контактні телефони: [відкрити контакти]+38(044) 521-35-82

Тел.моб.: [відкрити контакти](093) 746-18-65; [відкрити контакти](066) 263-70-12; [відкрити контакти](068) 604-47-43

Адреса: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 60 (Головний навчальний корпус), кабінет 165

youtu.be/u4hHRvJHVYw

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 521-35-61.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 521-35-61.

Про ЗВО (вуз)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні – це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Високий статус класичного університету дослідницького типу підтверджується чисельними науковими перемогами вчених-співробітників університету, досягнення яких відзначені державними і міжнародними нагородами.

Університет засновано в 1834 році.

До складу Університету входять: геологічний і зоологічний музеї, Музей історії університету, міжфакультетський лінгвістичний музей, Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна, Канівський природний заповідник, Астрономічна обсерваторія, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" і Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Загальний фонд бібліотеки зараз становить 3.270.663 примірників документів.

Учені й викладачі Київського університету зробили гідний внесок у розвиток науки та суспільно-політичної думки України.

 • історики й філологи М.О.Максимович, М.І.Костомаров, В.Б.Антонович, І.В.Лучицький, М.П.Драгоманов, В.М.Перетц, О.І.Білецький, А.Ю.Кримський, Є.В.Тарле;
 • юристи К.О.Неволін, М.Д.Іванишев, М.Ф.Владимирський-Буданов, О.Ф.Кистяківський;
 • економіст М.І.Зібер;
 • математики В.П.Єрмаков, Д.О.Граве, М.М.Боголюбов;
 • механіки І.І.Рахманінов, Г.К.Суслов, П.В.Воронець;
 • фізики М.П.Авенаріус, М.М.Шіллер, Й.Й.Косоногов;
 • хіміки С.М.Реформатський; А.К.Бабко, А.М.Голуб, А.Т.Пилипенко, А.У.Кіпріяно;
 • геологи К.М.Феофілактов, В.М.Чирвинський, М.І.Андрусов, П.А.Тутківський;
 • ботаніки І.Ф.Шмальгаузен, С.Г.Навашин, К.А.Пурієвич, О.В.Фомін, М.Г.Холодний;
 • зоологи К.Ф.Кеслер, О.О.Ковалевський, О.М.Северцов, О.О.Коротнєв,
 • біохімік О.В.Палладін;
 • медики В.О.Бец, М.С.Скліфосовський, Ф.Г.Яновський, В.П.Образцов, М.Д.Стражеско.

З університетських стін вийшла ціла плеяда визначних діячів української культури - письменники Михайло Старицький, Максим Рильський, композитор Микола Лисенко.

В умовах розбудови незалежної Української держави перед університетом постали нові відповідальні завдання. Вони пов'язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки і перепідготовки спеціалістів. Адже випускники університету працюють у різних галузях суспільного життя незалежної України. Майбутніх фахівців мають відзначати насамперед державна масштабність мислення, патріотизм і високий рівень національної свідомості, творчий політ думки, величезна відповідальність за справу, глибокі професійні знання. Тобто це універсальність підготовки у широкому розумінні, до якої ми прагнемо. Досягти такого рівня можна, залучивши до навчально-виховного процесу світлі голови найталановитіших учених, відповідно стимулювати їх сподвижницьку пpацю, пoзбавити зайвoї, а чаcом і некомпетeнтної опіки різниx відомcтв. А для цьогo необxідно мaти статуc незалeжного вищогo навчальногo заклaду Укpаїни. Самe у цьoму напpямку ми пpацюємо.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – один з найстаріших і шанованих вищих навчальних закладів нашої країни. Він поправу належить до когорти найвідоміших в світі. Високий міжнародний авторитет і визнання отримано завдяки подвижницькій праці поколінь його професорів і вихованців, які примножують славу вітчизняної та світової науки.


Відгуки429

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила "французький" факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Працювала в Конче-Заспі, навчала маленьких дітей іноземної мови, потім звільнилася та на даний момент працюю лаборантом в цьому ВНЗ. Маю диплом кандидата філологічних наук.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила "французький" факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Працювала в Конче-Заспі, навчала маленьких дітей іноземної мови, потім звільнилася та на даний момент працюю лаборантом в цьому ВНЗ. Маю диплом кандидата філологічних наук.

,

Закінчила "французький" факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Працювала в Конче-Заспі, навчала маленьких дітей іноземної мови, потім звільнилася та на даний момент працюю лаборантом в цьому ВНЗ. Маю диплом кандидата філологічних наук.

,

Окончила с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила полное высшее образование. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков довольна. Работу нашла по специальности на третьем курсе ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для её поиска.

,

Окончила с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила полное высшее образование. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков довольна. Работу нашла по специальности на третьем курсе ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для её поиска.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила "французький" факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Працювала в Конче-Заспі, навчала маленьких дітей іноземної мови, потім звільнилася та на даний момент працюю лаборантом в цьому ВНЗ. Маю диплом кандидата філологічних наук.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Навчалась на Історичному факультеті. Пряма корупція відсутня, лише один раз придбала книгу викладача, але без цього предмет також можна було здати. Викладачі різні, але загалом лояльні, ніхто зумисне завалювати не буде. Гуртожиток з тарганами, але це не страшно, якщо тримати кімнату в чистоті то тараканів зустрічатимете лише раз на два три тижні. Дистанційка спочатку була на дуже низькому рівні, потім стало краще, але це всеодно не офлайн.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

КИМО - знаний вообще не дают, лекции просто смехота.Практически все на самостоятельном обучении. Кто хочет сюда поступать миллион!!!! Раз подумайте!!!!!

,

Закінчила "французький" факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Працювала в Конче-Заспі, навчала маленьких дітей іноземної мови, потім звільнилася та на данний момент працюю лаборантом в цьому ВНЗ. Маю диплом кандидата філологічних наук.

,

Закінчила "французький" факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Працювала в Конче-Заспі, навчала маленьких дітей іноземної мови, потім звільнилася та на данний момент працюю лаборантом в цьому ВНЗ. Маю диплом кандидата філологічних наук.

,

Мовна підготовка. Дуже шкода, що люди в статусі та роках себе поводять, як невиховані підлітки. Керівник не реагує. Варто провести атестацію.

,

Вітаю! Гарний військовий заклад. Чудові, розумні, порядні викладачі. Але накази керівника не виконуються.

,

Майже жодного дня не був в унiверi на першому курсi, знайомi на старших курсах вже другий рiк на дистанцiйцi повернiть нарешті очне навчання!!!

,

Хотілося б почути як проходить дистанційне навчання?

,

Хотілось би, щоб ще прочитало керівництво.Розберіться з хабарництвом з боку ваших колег.Як так можна:для того, щоб потрапити у гуртожиток у нормальну кімнату, треба покласти на стіл.......доляри, та ще й такі суми......Вибачте, та що ж ви робите.

,

Університет просто собі накручує позитивні відгуки, було б смішно, якби не сумно. Нікому не раджу сюди вступати, особливо в Інститут журналістики. Ніякого навчання, ніяких потрібних знань, лише якісь неважливі предмети, викладачі некомпетентні, можна зовсім не вчитися. Йдіть кудись в інше місце, виграє лише за рахунок колишнього престижу.

,

Шановні, чекайте, що бумеранг справедливості повернеться до вас, точніше до ваших дітей, які колись також вступатимуть і з ними також так от обійдуться.Совість за гроші не купити....А за брехню і підлість прийдеться відповісти.І куди дивиться ректор.., тримаючи на роботі таких хабарюг, які займаються поселенням, таких горе-комендантів....Повне розчарування...

,

Моя історія мабуть однопитна, але...Ніколи не думала, що в одному з гуртожитків КНУШ я зустрінусь з такими обставинами...При поселенні в гуртожиток, зайшовши у кімнату, я побачила повністю мебльовану, комфортну кімнату, ким??Жителькою цієї кімнати, яка раніше тут проживала, за словами жильців, одна у великій кімнаті. Ця "студентка" відразу розповіла про те, скільки вбехала грошей в цю кімнату, у техніку, що в ній і т.д. відверто натякнувши, що їй треба сплатити...Вибачте...А так можна взагалі було???Тобто, гуртожиток для проживання багатіїв та для їх забаганок???Стидоба!!!!!На прохання переселити в іншу кімнату, просту, з базовим набором меблів, звичайних, як прийнято ж в гуртожитках, нам твердо відмовили, хоча місця є, були і будуть.Бо все куплене.Деякі навіть живуть по одному, сплативши за це хабарем...Про що мова....Який перший вуз за рейтингом...Як вам не соромно???А ви не боїтесь, що діти, які стикнулись тут з таким, вивчаться і тоді вам залишиться чекати від них помсти.???

,

У меня полное полное разочарование от системы в целом. Во время пандемии преподаватели либо опаздывали на пары( 20- 30 мин) без уважительной причины .

,

В цьому році закінчив бакалавра, вчився в Інституті філології. Тут є свої + та -. Найперше - корупції 0, навіть ніколи не чув, що хтось просив гроші. Дуже мені пощастило з куратором, вона у нас ввела усі профільні предмети (дві східні мови), другу східну із нею за 2 роки ми вивчили на такому ж рівні як ті, хто вчив її як першу. На магістратуру я вступив на бюджет як раз по другій східній мові. Особисто до моєї групи ставлення викладачів було шикарне, часто нам влаштовували солодкі столи із національними солодощами. Із стажуванням закордоном все норм, є такі, хто 2 рази їздив і більше. В загальному предмети усі були цікаві, були звичайно деякі непотрібні, також були дивні викладачі, але якщо ви себе поводите гарно і без «пантів» то ставлення буде до вас норм і бали також норм. Головний мінус - це англ мова на східному потоці. Пар дуже мало і викладання дивне, програма тупа і нецікава, новому не навчають, були два крутих викладача з граматики, а так розраховувати треба на себе)

,

Університет посроєнний на хабарях, в цьому році хотіла поступити з певним балом, взяли дітей з меншими балами, а мені ні, все пояснюють, тим, що дітей беруть етапами, а мій бал не входить в цей етап, а на справжньому беруть діточок за яких поклали в карман, не розумію навіщо діти, які мають бал на 20 нищий, якщо можливо підняти статус університету і взяти дітей, які справді хочуть вчитися, не рекомендую поступати, якщо хочете справді вчитися, тому, що на сесіях спеціально валять, щоб батьки несли хабарі, розповіла про це знайома дитина якої вчилась у КНУТШ

,

Оставляю отзыв НЕ самому УНИВЕРСИТЕТУ, а Отделению филологии! Пару дней назад Я подала туда документы и через несколько дней передумала, потому что меня взяли на другую специальность. Когда я пришла чтобы забрать документы, я увидела в свою сторону лишь хамство и грубость. Спустя два часа ожиданий я села писать заявление на отчисление. Девушка которая принимала его, начала поливать меня грязью из-за неправильного написания документа. Хочу уточнить что никакого примера заполнения она не предоставила(потому что его у них не было). А на просьбу продиктовать мне что писать, она сказала что я должна это знать потому что я сдавала ЗНО. В общем если хотите забрать документы из филологии университета Шевченка желаю вам терпения! Потому что после заявы вам нужно будет отстоять очередь к директору и ректору университета. А также терпеть в свою сторону неуместные фразы персонала. (Поставила две звёздочки чтобы не портить статистику других специальностей, а так, за филологию ставлю МИНУС ОДИН)

,

Навчаюся в ННЦ "Інститут біології та медицини," закінчив другий курс за спеціальністю медицина. З моменту подачі документів - чудові враження. Все легко і зрозуміло. Ніяких бюрократичних моментів, те ж з поселенням в гуртожиток і в ході навчання. Викладачі з профільних дисциплін - прекрасні, кваліфіковані спеціалісти, дуже хороше та лояльне ставлення. Також дуже хороші, розумні і абміційні однокурсники. Єдине що не подобається - викладачі з гуманітарних дисциплін. Часом в них видно формальне ставлення до своєї роботи, відсутність інтересу. Загалом - це найкраще місце в Україні щоб вивчати медицину. Вступайте і отримуйте задоволення. P.S. На рахунок корупції - це може бути цікаво абітурієнтам, враховуючи ситуацію з корупцією в інших медичних університетах - на таке явище відсутні будь-які натяки. Її тут не існує. Оцінювання максимально прозоре і ви отримуєте рівно такий бал, який заробили в ході семестру і на екзамені. Ні більше ні менше.

,

Отношение к детям, которые поступают с Донбасса, отвратительное!!!!!!! Если не хотите чтоб учились, не стоит делать пиар и создавать личные кабинеты в вашем универе. Почти 10 дней пыталась дозвониться, ни какой реакции. Документы не рассмотрели. Просто ужас.

,

Очень низкий уровень образования. На ф-те кибернетики из всех пар пригодилось только с++ и веб программирование.

,

Коротко об этом «Военном институте». Первое, если у вас нету «связей, мазы» и особенно денег, то сюда не стоит идти 100%. Отношения командиров( начальников курсов и выше) строятся только через авторитет к родителям. Обьясняю как. Ну если у вас папа или мама в ЗСУ на высокой должности, то учиться вам будет тут хорошо, каждую неделю увольнение, учёба тоже решается «по звонку», вообщем все привелегии Вам гарантированы! Но, если вы «обычный сметрный» как часто тут употребляют это слово, то могу пожелать вам только крепких нервов и удачи. Все «интересные работы» вам обеспечены. Начиная от Чп, нарядов и других робот «на благо родины». Если у вас случилась какая-то ситуация в семье( что нужно сьездить домой на 2-3 дня( по рапорту), то можете не надеяться, уезжают по рапорту только те, у кого есть кто-то Выше. Так же, в институте есть ещё одна большая проблема - сессия.!!!!!!! Кафедра ЗВД- решаем вопросы деньгами Про ФП я уже молчу- полный ад.

,

Сказать честно, на первом курсе исторического факультета я и вправду не видел перспектив в этом университете, учитывая даже его "престижность" и первенство в Украине. Спустя 2 года я немного пересмотрел свои взгляды, убрал максимализм и могу вполне сказать, что это хороший университет, где лично я не встретил коррупцию. Думаю, это твердая четверка, на пятерку не дотягивает, ибо университет скорее намерен набрать как можно больше студентов, нежели сделать из людей первоклассных специалистов. Говорю скорее за исторический факультет, здесь все конечно зависит от кафедры. Могу искренне сказать, что те годы, что я здесь проучился, пошли мне на пользу и я многому научился, хотя и большую часть информации я изучал сам. Наверное, хотел бы поблагодарить кафедру антропологии и археологии исторического факультета, ведь данная кафедра дает возможность изучать узконаправленные тематики, используя современные зарубежные монографии и статьи, всего лишь стоит проявить инициативу и интерес к предмету.

,

Виникає відчуття, що зав. кафедри видавничої справи сам собі написав останній відгук))))))))))))

,

Накручивают отзывы, везде коррупция. Привыкли что название и рейтинг еще пока на них работает и вволю издеваются. Чтобы что-то узнать или сдать надо как минимум бегать хвостиком, а еще и на лапу дать часто. Программа ничем не лучше других ВУзов, только понтов куча. При этом цена такая что можно загнуться, еще и поднимают каждый год. Из общаги могут выселить в один день и глазом не моргнут. Везде рука руку моет. А условия страшные. Они красивый красный корпус для глупышей сделали и все. Однозначно не советую. Пойдите в среднего уровня универ лучше, с нормальной стоимостью и без понтов, и начинайте работать, а не бегать до 4-5 курса все сдавать и на шее у мамки сидеть.

,

Найбільш багатогранна спеціальність в Інституті журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка — це Видавнича діяльність і медіаредагування. За цим принципом я й обирала між іншими програмами, які пропонує Інститут, і не помилилася, бо протягом навчання спробувала себе і у дизайні книжок, газет, журналів, і сайти створювала, вивчали копірайтинг, основи SMM, маркетинг у видавничій галузі, трохи з програмуванням знайомились, створювали артбуки. Словом, дуже багато всього. І це найбільший плюс, як на мене, бо можна з цього обрати щось своє. Більшість так і роблять: на 4 курсі одногрупники працюють журналістами, дизайнерами, навіть книжковими ілюстраторами, редакторами стрічки новин. Тому дуже раджу цю спеціальність)) Успіхів)))

,

Боже дивилась я ціну на оплату ,щоб підти повчитись.Стало страшно дивитись суму.Дорого так.Піду краще на роботу тоді.Скоро освіту не вспромозі будуть оплачувати звичайні люди.Стануть тупіти.Це не смішно ,це скоро стане проблемою.Як платити і чим.І де брати кошт малозабезпеченим сім'ям.Всіх чекає умственна відсталість.

,

ФИТ (прогеры) - гадость редкая. Хорошо только если вы в коде уже шарите и хотите параллельно работать - здесь нет такого, как у кибернетиков, скорее, всем плевать; закончить, вообще не разбираясь в программировании - вполне реально, отчисляют скорее за несвоевременную уплату контракта, и очень редко - за неуспеваемость. Опять же, если вы "в теме", то пара реально практикующих инженеров тут действительно есть, достаточно активный студпарламент. Но будьте готовы к полнейшему администрационному бардаку, бесполезным речевым "фонтанам" непризнанных 'адептов' компьютерных систем, несвоевременному расписанию (в понедельник идем на пары и не знаем, на какие) и прочим плюшкам украинской системы высшего образования. Хотите совет? Чемодан, вокзал, Европа. Всем удачи.

,

Закончил ф-т кибернетики. Если коротко, то то, что там рассказывают, не имеет никакого отношения к реальной жизни. Вы ничего на этом не заработаете, и ни один работодатель вам за это не заплатит. Хорошо, что увлекся сайтостроением, будучи студентом, так сейчас сижу пишу сайты. А так бы умер с голоду, наверное. СУБД Парадокс, Паскаль и куча допотопной математики вас не накормят.

,

Скажу про Институт филологии (Кафедра славянской филологии) на 13.01.21-сессия сдана, оценки высокие! Все устраивает! Замечательное обучение! Дистанционка вполне нормальная,хотя это скорее онлайн-образование, все занятия проводятся,нет такого,что преподаватель ничего не проводит.

,

Уважаемые поступающие и их родители! Пробуйте поступать сюда,это очень даже реально. Учусь пока на 1 курсе,сессия сдана на отлично. На языковых специальностях преподаватели отличные! Особенно порадовали преподаватели с кафедры (проф.предметы). Я поступил сюда на бюджет даже имея баллы не 190. Так получилось,что готовился я сам,за школьные годы у меня ни разу не было репетиторов, на курсах в НПУ я не выдержал нагрузки и сразу ушёл (туда нужно было приехать на 16-00 и учиться там 4 часа,домой я приезжал в 9 вечера,а ещё нужно было сделать д/з). Вообщем,решил я готовиться сам,сдал по вступительным предметам ЗНО,подтвердил оценки ДПА. Готовился в основном по доступным видеоурокам с интернета (рекомендую "навсі200") и пособиям с заданиями. Был минус-- за сочмнение на ЗНО по языкам мне поставили маловато баллов,ну это уже история! Всем удачи в поступлении, пусть все Ваши мечты сбудутся! Если хотите поступать на ин.языки,то не выбирайте англ+нем (пример),идите на англ.+болг./др.,это лучше!

,

Моєму обуренню немає меж. Дочка вступила в цей військовий вуз на фінанси. Крім того, що тут реально не дають знань(на це можна закрити очі), то тут ще й калічать наших дітей. На уроці фіз. виховання з моєю дитиною стався нещасний випадок і вона травмувала ногу. На що в госпіталі сказали, що це просто вивих і саме все пройде. Проте, коли я забрав її вже в лікарню рідного міста, там сказали, що це ПЕРЕЛОМ!!! І через те, що не було вжито ніяких мір, дочка може хромати все життя. З цим розібрались, наклали гіпс, все обійшлося, забрали її назад в інститут. Сьогодні приїжджаємо, щоб забрати її на новорічні свята, а її не пускають. Не пускають через те, що в неї не здані нормативи із фізичного виховання. Із цього виникає питання:як можна здавати нормативи із гіпсом на всю ногу??? Проте це нікого тут не турбує. "Хочеш поїхати на новий рік додому, знімай гіпс і біжи сто-метровку"-от такий девіз ВІКНУ.

,

Иногда хочется отчислиться, но вспоминаю что это лучший вуз страны и желание проходит.

,

Закінчила з відзнакою цей ВНЗ. Факультет банківської справи. Корупції щодо себе не відчула. Тоді, коли я здобувала вищу освіту, такого поняття як хабарництво, не було. Роботу знайшла через знайомих одразу після закінчення навчального закладу. На той момент, коли я навчалася, викладачі були дуже вимогливі до студентів, але, водночас, ввічливими та привітними. Мабуть, тому я маю високий рівень знань. Наукових ступенів і праць, статей у фахових виданнях не маю. У ВУЗі був ідеальний порядок, коли я здобувала вищу освіту.

,

Все добре. Корупції немає

,

Закончила Институт Филологии, специальность - перевод. + За время моего обучения здесь я познакомилась со многими интересными людьми (включая моего жениха), выучила несколько иностранных языков, расширила кругозор. + Здесь регулярно проводят разного вида мероприятия, конкурсы и т. д. + Ни разу не сталкивалась с коррупцией (разве что однажды на физкультуре на ВДНХ, в самом Институте - нет). + Иногда попадались такие преподаватели, что я буквально жила в ожидании их пар. - Большинство преподавателей очень странные. Не просто с тараканами, а навязывают свои извращённые мысли студентам. Есть и преподаватели, которые откровенно флиртуют со студентками. - Откровенное навязывание правых взглядов со стороны некоторых преподавателей. - Достаточного много агрессивных людей. - Кабинка синхронного перевода нам только снилась. Всё обещали-обещали, что будем практиковать...

,

Действительно лучший ВУЗ в Украине. Рекомендую. Правда учиться сложновато , особенно на 1 курсе, но это даже, может, и наоборот хорошо.

,

Мій син вивчився відмінно на бакалавраті історичному факультеті, тепер магістратура, наче все дуже сподобається, це його улюблене направлення..

,

В институте журналистики есть кафедра Кинотелеисскуства, эту кафедру кажется открыли только для выкачки денег. Проучилась на специальности «Ведущий программ телевидения» имея минимум профильных предметов, которые были РАЗ в 2 недели. При этом была экономика, экология, политология, а вот техника речи, актерское мастерство, тележурналистика - это все только снилось, впрочем расписание можно посмотреть на их официальном сайте, пока оно ещё доступно, и сравнить с расписанием и предметами в других вузах. Хотя даже то что было написано не соответствовало действительности, очень часто пары отменяли, преподаватели не приходили. Забрать документы было настоящим квестом. Документы не хотели отдавать потому что не хотели терять деньги, но при этом даже не поинтересовались причиной ухода. Для некоторых есть и плюсы - напрягаться абсолютно не нужно, можно появляться раз в месяц и сдавать сессию без проблем, взяток не брали. Беда в том, что диплом без знаний вряд ли поможет в трудоустройстве.

,

Здобуваю в КНУ імені Тараса Шевченка освітньо-кваліфікаційні рівні доктора філософії (кандидата юридичних наук) та доктора юридичних наук. Корупція в цьому вищому навчальному закладі відсутня.

,

Магистратура, клиническая психология. Наша группа первый поток в данной специальности. Из плюсов: + есть бюджетные места и вполне реально поступить + большинство преподавателей действительно профессионалы в своем деле. Это люди, которые много лет работают по специальности, которую преподают. Для которых преподавание это только возможность вложить знания в неокрепшие умы)) Хочется отметить Малышеву Карине. + учитесь 3 дня в неделю, а не 5. Для тех, кто работает это просто супер. Минус только один. Так как мы первый курс, то часто есть путанницы с расписанием и тд, но это не страшно) Когда перевели на дистанционку сначала был кошмар. Никто не ххотел проводить пары. Но с сентября месяца все по расписанию. Если хотите получить знания, то вам сюда))

,

Справді найкращий ВНЗ xcedqкраїни. Якщо обирати, то тільки його. Після нього вас з легкість заберуть на роботу за спеціальністю(якщо ви вчилися ж, звичайно). Педагоги професіонали в своєму ділі . Вступайне. Не пожалкуєте.

,

Окончил с отличием юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко в 2000 году. Коррупции по отношению к себе не почувствовал. Свою трудовую карьеру начал с должности стажёра в Генеральной прокуратуре Украины. Всю жизнь работаю в ГПУ.

,

Окончил с отличем КНУ имени Тараса Шевченка. Коррупции по отношению к себе не почувствовал. Свою трудовую карьеру начал с должности стажёра в Генеральной прокуратуре Украины. Всю жизнь работаю в ГПУ.

,

Окончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Коррупции по отношению к себе не почувствовал. Работу нашел сразу после окончания ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для поиска работы.

,

Закінчив з відзнакою юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка та здобув повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчув. Працювати за спеціальністю розпочав одразу після закінчення ВНЗ з прокуратури одного з районів Львівської області.

,

Закінчив з відзнакою юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Корупції щодо себе не відчув. Роботу знайшов одразу після закінчення вищого навчального закладу шляхом розміщення анонімного резюме на сайтах для пошуку роботи.

,

ФИТ Прогр-я.Инж-я Хотел уйти еще на первой сессии,но доучился,на 3 курсе чуть не вылетел из-за того, что курсач был не правильно сделан, я его надул водой и вдруг он стал подходящим,бюрократия Сначала был C# я начал учить интересоваться ,круто, но дошли только до делегатов,знания скудные,базовый синтаксис(C# больше всего учили,остальные-Hello world),не дадут понимания что и зачем ты пишешь , потом учить Java. с нами учился один мужик, который работал программистом уже и нужно ему было магистра получить, так он был Джавистом а сдать не мог , почти весь наш курс ей не сдал, нам всем просто так поставили потому что много кто сдать не мог Много устаревших и бесполезных предметов Программированию обучат по-факту меньше чем видосики в YT, в конце обучения было программирование с кучей математики,просто решать уравнения и тд,применения коду нет Хотел получить знания по SE а их на факультете нет Не хватает символов всё описать

,

Закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу юридичну освіту. Корупції щодо себе не відчула. Роботу знайшл відразу після закінчення навчального закладу шляхом розміщення анонімного резюме на сайтах для пошуку роботи.

,

Окончила с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила полное высшее образование. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков довольна. Работу нашла по специальности на третьем курсе ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для её поиска.

,

Окончила с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила полное высшее образование. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков довольна. Работу нашла по специальности на третьем курсе ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для её поиска.

,

Окончила с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила полное высшее образование. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков довольна. Работу нашла по специальности на третьем курсе ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для её поиска.

,

Закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національниого університету імені Тараса Шевченка в 2003 році та здобула вищу юридичну освіту. Потім захистила кандидатську та докторську дисертацію. Корупції щодо себе не відчула. Роботу знайшла відразу після закінчення навчального закладу шляхом розміщення анонімного резюме на сайтах для пошуку роботи.

,

Мы поступили на первый курс и еще не можем судить о степени обучения,но столкнулись с проблемой поселения!!!(((Возникает один вопрос,почему не хватает мест для студентов в общежитиях????Кто там живет???Институт имеет 20 общежитий(это больше в 5 раз ,чем другие университеты) ,но мест нет!!!Рассказывают все что угодно,но правды не добится...Будем писать и жаловаться выше,но имели бы уважение к себе и своим студентам нося громкое название "ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРАНЫ"

,

Закінчила з відзнакою факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту. Корупції щодо себе не відчула. Роботу знайшла відразу після закінчення вищого навчального закладу шляхом розміщення анонімного резюме на сайтах для пошуку роботи.

,

Окончила с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила полное высшее образование. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков довольна. Работу нашла по специальности на третьем курсе ВУЗа путем размещения анонимного резюме на сайтах для её поиска.

,

Окончила с отличием Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Коррупции по отношению к себе не почувствовала. Уровнем теоретических знаний и практических навыков очень довольна. Работу нашла сразу после ВУЗа.

,

Закінчила географічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Корупції в цьому вищому навчальному закладі немає. Рівнем здобутих теоретичних знань та практичних навиків задоволена.

,

Ещё один коммент. Мест в общагах недостаточно, на аренду жилья, поездки, развлечения и др. Киеве нужны деньги. Будьте (родители) реалистами. Совмещать учебу и работу на 1 - 3 курсе практически невозможно, или будут плохие оценки. С 4-го курса - реально. (Личный опыт географический факультет).

,

Я закончил Географический ф-т в университете Шевченко 9 лет назад. Прежде всего - это очень годное образование и позитивный опыт. Огромное спасибо завкафедрой Бортнику С.Ю., а также проф. Стецюку, Гродзинскому, Молочко, Комлеву, доц. Боднару. И другим! ПЛЮСЫ 1. Летние практики - это супер период жизни вообще. Они мало где есть, кроме географических, геологических факультетов. 2. Никакой коррупции я не видел, взяток не давал никому. Учиться сложно, но оно того стоит 3. .Базовые дисциплины - на уровне, специальные предметы тоже. Много всяких гуманитарных предметов философии теории, но это же "классический" университет 4. Есть возможность участвовать в разных мероприятиях, есть зарубежные поездки, академический обмен МИНУСЫ Софт, в том числе ГИС, матлаб, digitals надо будет учить самому. На факультете нет многих современных приборов, при трудоустройстве или если попал в ту же Польшу на PhD надо будет доучиваться самому.

,

Учусь на Фрексе, вроде норм. Борецкому привет

,

Найкращий класичний університет в Україні. В аспірантурі та докторантурі юридичного факультеу Київського Національного університету імені Тараса Шевченка - божественні умови навчання.

,

Факультет психологии закончила в этом году магистратуру 1. Училась все 6 лет на бюджете и ни разу не платила на сессиях, хотя при поступлении на магистратуру прозрачно намекнули, что можно "решить" вопрос. 2. 4 года жила в общаге: тогда с этим было проще. Сейчас больше иногородних и мест всем не хватает (будьте готовы к такому варианту развития событий). 3. Относительно учебы - все неоднозначно. Есть преподаватели, которые действительно интересно ведут предмет и сами постоянно развиваются в специальности. НО таких реально единицы. Есть молодняк, которому параллельно как и что вы готовите на семинар - все для галочки. Есть преподаватели, которые работают по принципу "не унизил студента - пара прошла зря". Есть профессура, которая считает себя чуть ли не божествами, требует поклонения и всячески благоволит ****лизам. На вступительных в магистратуру у одного такого студента упал телефон, с которого он списывал и комиссия сделала вид, что ничего не случилось.

,

Навчаюсь в Інституті філології. Є багато розумних, вихованих викладачів, які заряджають на навчання. Є ті, які відбивають бажання жити далі. Інститут гарний, чистенький, проте є аудиторії, начебто після 2 Світової. Взимку холодно, влітку жарко. Корупції - нуль (що стосується навчання). Гуртожиток - місць немає, готуйте від 3-5 тисяч гривень в місяць на квартиру в перші пів року, або навіть рік. Загалом мені подобається, краще, ніж у багатьох інших університетах нашої країни.

,

Учусь на ФИТе. Мне всё нравится, рекомендую этот факультет. С головой на плечах учиться легко. С полученными знаниями всегда можно найти работу. Впечатления только положительные ++++

,

Навчаюсь зараз на політології на філософському факультеті. Просто напишу, що університет дуже хороший та надає дійсно якісні знання. Викладачі професійні і мудні. Скажу про всій факультет, що тут хабарями і не пахне. Щоб мати гарний бал треба лише дуже добре вчитися. Авжеж є такі кадри, які сесію закривають на трійки і вони всім незадоволені. Викладачі намагаються завжди йти на зустріч студенту. Так, університет не ідеальний, але він дає високу якість знань. Більшою мірою, все залежить від тебе. Якщо викладачі бачать, що ти старанно навчаєшся, то в тебе ніяких проблем не буде. Я вже три роки навчаюсь в цьому прекрасному університеті і скажу, що він вартий звання найкращого. Вступайне в КНУ, ваше життя зміниться і зміниться в кращий бік)

,

Училась на ФИТе. Поступление сюда было огромной ошибкой. Большинство учителей не компетентные, не только не знают своего предмета, но и занижают оценки без причины. Студенты вынуждены учиться самостоятельно с помощью интернета, потому что учителя дают устаревшие материалы с ошибками. Вас ждут бесконечные придирки и хамство со стороны преподов, среди которых только парочка адекватных. Лабораторные проверяются не только в последний момент перед экзаменом, но и с большим количеством замечаний, которые не только не соответствуют начальным требованиям по оформлению, но и часто противоречат сами себе. Не говоря уже про то, что некоторых студентов заставляли подписывать документы про отчисление по собственному желанию под давлением, в качестве "стимула лучше учиться в следующий раз". В итоге:знаний не дают, минус куча нервов и денег, даже те, кто написал зно на 200 ели тянут на троечку. Из личного опыта могу сказать что этот престижный вуз принёс мне только седые волосы в мои 17 лет.

,

Закінчую 3ій курс механіко-математичного факультету. Раніше четвірка технічних факультетів на ВДНГ була не утеплена, тому дуже мерзли взмимку. Зараз наш факультет утеплили - чудово! Викладачі є просто прекрасні, є на любителя. Жодного разу не чула про хабарі. Студентів тягнуть, мало хто переслідує мету вигнати, хоча можливо часом треба, бо є інддивідууми, котрі взагалі на парах з часів першого курсу не з'являлися :\

,

Институт пользуется популярность по старинке. Цена и качество обучения не соответствуют. Преподаватели думают, что они небожители и относятся к студентам как будто бы они им чём-то обязаны. Уважаемые, вы немного отстали от реальности, это вы должны студентам, они платят не малые деньги за ваши услуги. Если вы уже сто лет как профессор, это не значит, что вы движетесь вперёд и остаётесь интересны для студентов. Чтобы решить какой-то вопрос, вас будут гонять по корпусам и кабинетам. Обед не всегда начинается в 13 и не заканчивается в 14. За те деньги, что вы платите, они к вам относятся как к пустому месту (это очень мягкое описание) и такое отношение даже у работников столовой и общаги.Некоторые препод. могут уйти раньше с пары, объяснив это тем,что в столовой будет очередь. Если вам повезёт попасть на стажировку в др. страну, готовьтесь в моральному прессингу. Вас будут ненавидеть с ещё большей силой. Диплом Шевч. это дорогие понты на которые ещё ведутся некоторые работодатели.

,

Я закончила КНУ Шевченка в 2013, училась на бюджете, факультет филологии. Преподаватели очень достойные и лучшие из лучших. Всегда относятся к студентам ( независимо бюджетник ты или контрактник) с пониманием, дружелюбием и с большой ответственностю. Самый лучший университет не только в Украине но и во всем мире. А негативные отзывы оставляют те, кто не дотягивает до такого уровня. Взяток и денег никогда, ни один преподаватель не требовал. Пробуйте, поступайте, вы не пожалеете)

,

Подготовительные курсы английского языка в КНУ им. Т. Шевченко (пр. ак. Глушкова 4е, мех-мат корпус), дневная форма обучения. Хочу выразить огромную благодарность к.ф.н Ребенко Марине Юрьевне. Настоящий учитель, который болеет за своих учеников. Однозначно рекомендую этот курс всем для подготовки к ЗНО и не только. Все обучение велось преимущественно на английском: Грамматику нам разложили "по полочкам". Детально разобрали все времена в активе и пассиве, герундий/инфинитив, модальные глаголы, Participles, согласование времен, все части речи. Подробно рассмотрели союзы в сложных предложениях, придаточные предложения, conditionals. На курсе дается реально много лексики по основным темам ЗНО! Учатся синонимы и делается акцент на различиях, казалось бы очень близких по смыслу слов(Это нужно на ЗНО--Use Of English). Много тренировались писать письма, диктанты. Практиковалось аудирование. Во время карантина, нас "не бросили" и продлили занятия еще на месяц.

,

кінець 2 курсу, ФІТ + хочеш знань - отримуєш знання, викладачі усі (за певними виключеннями, які є всюди) пояснять, якщо задаш питання; свої дисципліни ведуть, зновжтаки переважно, чудово + працівники деканату та кафедр ввічливі та доброзичливі, дадуть відповіді, або надішлють туди, де їх можна отримати + немає різниці бюджетник чи контрактник - оцінювання рівноцінне + приміщення та їх оснащення у гарному стані + неподалік від корпусу є друк + з корупцією не зустрічалася !+-+-! корпус знаходиться в неочікуваному місці - ніяких попереджень, що другий курс на другій зміні - усі спортивні заняття-факультативи знаходяться у інших корпусах - останній семестр іноді проводили під час пар гучний ремонт - презентації з проекторів в основному на світлих стінах (переносних екранів на пальцях перерахувати) - корпус взимку холоднуватий (не на всіх поверхах) - студентський парламент непомітний (чи існує він взагалі?) - щонайменше третина студентів прийшла за "корочкою", плавають

,

Навряд чи цей університет вартує більшого, аніж 1 зірка, але така Альма Матер. Закінчую навчання на ФІТ, такЕ: + Відносно легко вчитися ( стосується ФІТу і деяких фак., в інших тиу Кібернетики та ФРЕКСа вимоги набагато вищі). + Якщо хоч якось ходив протягом семестру і щось складав - проблем не буде. Якщо ні - жодного відрахованого за неуспішність не знаю. + Є декілька (1-2 на кафедру, не більше) відносно кваліфікованих викладачів. + Немає корупціі. Взагалі. З плюсів все. - Про плінтусну якість навчання, байдужість і непрактичнісь тут вже багато років розказують. Додам тільки, що всі справи, пов‘язані з Червоним Корпусов(адміністративні, підпис документів, воєнний квиток тощо) перетворюються на біготню Тома і Джеррі, адже організація як адміністративного, так і освітнього процесу - ВІДСУТНЯ. Платформи університету (не)працюють погано, викладачі «не в теме». Також не рекомендую прописуватися в гуртожитку, НІКОЛИ.

,

Навчаюся перший рік, історичний факультет. За перший семестр майже не було нарікань на навчання, але тут почалася дистанційка. Керівники факультету повністю провалили організацію дистанційне навчання! Тільки кілька викладачів проводятьдистанційні лекції та семінар. Більшість просто задає незліченну кількість есе та без зворотного зв'язку.

,

Навчаюсь третій рік, юрфак, контрактник. За весь час «навчання» тут, як згадували інші коментатори, практика, відсутня. Програма нікчемна і недосконала, як і викладання. Є виключення, але за таку ціну в університеті з таким «статусом» сподіватись на виключення - жалюгідно. Деякі викладачі некомпетентні до жаху і самі не розуміють, що викладають, є і нечисті перед законом. (адвокатура, хоча і «викладанням» це складно назвати, сиділа в навушниках всю пару і кивала головою). Під час спалаху covid19 на організацію дистанційного навчання КНУ забив. Розкладу немає, живеш як дівчинка по виклику, коли ж той викладач надумає собі пару зробити, а самі викладачі, сидять в безкоштовному ZOOM(бо на викладацький акаунт гроші не виділять), і кожні 40 хвилин їх викидує за несплату. 2 семестр майже закінчився, нічого досі не організовано, я б написав багато та місця немає. КНУ - цирк на чолі з клоунами, якісною освітою тут не пахне. Не йдіть самі і дітей не відправляйте.

,

Учусь на филологии, 2 курс. В целом мне нравится, учу английский и французский, преподы клевые, учат хорошо. Есть такие предметы как зарубежка, предмет как по мне бессмысленный. Также минус, это вторая смена (13-19), при том что на пару которая на 13, никогда не ставят пар, в итоге мы до 19 учимся, хотя могли до 17:20 Когда подавала документы, даже не предупредили, что вторая смена, нигде не было написано. В целом 50/50, даже думала о том, что б после 1 курса уйти на другой факультет, в итоге осталась. До сих пор не могу понять, почему они не могут делать например 2 курс первую смену, 3 курс вторую и тд. Что б никому не было обидно, а то в итоге на работу пойти нельзя, и поучится нормально, или даже пойти на какие-то курсы.

,

Лучше бы в Москву уехал учиться

,

Поступил на економический на специальность Менеджмент, ожидания сильно отличаются от реальности. Если вам нужен просто диплом - это сюда, если реальное образование - обходите десятой дорогой. +Коррупции нет, платить ничего не нужно, отношение к бюджетникам и контрактникам одинаковое. - Процесс обучения - это кошмар. Все дисциплины- НИ О ЧЕМ, просто перемывание одного и того же из курса в курс. Вы запишите на пяти "разных" предметах 10000+ определений слова конфликт и какой ученый что о нем сказал. То же самое на всех предметах: классификация разными учеными, история развития и бла бла., практики О. Программа абсолютно не имеет НИЧЕГО общего с реальной жизнью в принципе, вы будете учить чтоб учить и ходить чтоб ходить. Бывали лекции, на которых за полтора часа так и не выяснили предмет разговора, просто набор слов чтоб занять время. Универ сам по себе не плох, но НА МЕНЕДЖМЕНТ ПОСТУПАТЬ НЕ НАДО!!!

,

Поступил на ФИТ в надежде получить достойные знания и сильно разочаровался ,программа устаревшая ,преподы изначально враждебно настроены к студентам, несправедливая оценка знаний тоже присутствует, некоторые преподаватели не могут объяснить свой предмет, с коррупцией пока не сталкивался,но уверен что присутствует ,тяжко приходиться бюджетникам, с них требуют гораздо больше знаний чем с контрактников, вообщем если вы не знаете на что потратить 4 года жизни ФИТ КНУ вас ждёт ,здесь вас научат чему угодно но не программированию

,

Навчаюся в ІФі на спеціальності «Німецька філологія та переклад, англійська мова», 2 курс. Дуже радує відсутність будь-якої корупції (не знаю, як на інших факультетах).Ставлення до бюджетників та контрактників абсолютно однакове! З 2 курсу викладають носії мови: лектор з Австрії та Німеччини. Пари здебільшого цікаві та інформативні, хоча є і дуже дивні викладачі, які ніби літають десь у четвертому вимірі. Англійська - це завжди тупе зазубрювання та перевірка домашки на всю пару! Дуже багато заходів та можливостей для реалізації студентів: можна вже з перших курсів викладати в мовному клубі, можна писати в австрійсько-українську газету, займатися благодійністю, організацією заходів, писати й читати вірші на творчих вечорах. Є програми обміну в ВНЗ Німеччини, літні мовні курси. Лектори DAAD та інші викладачі завжди допоможуть з оформленням документів. Викладачі йдуть на зустріч студентам! Але виборність предметів та спеціалізації майже відсутня. Що хоче вчити більшість - те вчиш і ти.

,

Поступил сюда на юрфак магистратуры после бакалавриата в Могилянке. Что тут скажешь, каких либо напрягов по учебе особо нет, но и уровень преподавания соответствующий. Как для магистратуры, когда никому уже не нужны заморочки- отлично! Но рад что проучился 4 года в более толковом универе)

,

Дипломи економіста з КНУ повністю знецінюються. Ти вчишся в групі, де щонвйменше третина прийшли отримати диплом, бо так сказали батьки, незнаючи елементарного, отримують мінімальні бали. Несправидливість також зустрічається доволі часто, зазвичай в оцінюванні. Закінчити Шеву і отримати "корочку" доволі просто. В багатьох групах були такі люди, які зовсім не ходили, ну як не ходили, ходили десь 3 дні за семестр. Сесію закривали кожен раз, куплені курсові здавали, дипломи отримали. Універ цей закінчив досить нещодавно, то ж впевнений, що так все і залишилося, звичайно є викладачі, в яких отримуєш оцінку за знання, але, на жаль, їх мало. Корупція є, що ж приховувати. Чесно, шкодую, що тут вчився(обирав між Шевою і Могилянкою). Якщо вагаєтесь, то краще тисячу разів подумайте, адже, коли прийдете до роботодавця ваш Шевченківський диплом нічого значити не буде. В Шеві є як 200-бальники, так і люди, які отримали 120 і просто відсиділи роки. ШЕВА-МОЯ КОЛИШНЯ МРІЯ, АЛЕ Й В ТОЙ РОЗЧАРУВАННЯ

,

Не знаю, чому не подобається цим людям університет. Можливо з факультетом не вгадали. Місць в гуртожитках і справді всім не вистачає, але їх намагаються видати по максимуму. 3 місця в кімнаті - то вже занадто роскішно? Але краще так, чим в кімнатах по 8 чоловік. І, до речі, вчуся на бюджеті, а корупції ще не зустрічала. Іноді трапляються скучні викладачі, але загалом знання доволі хороші дають.

,

Общежитие для бюджетников не дали (2019г). Только тем кто с какими-то льготами. Типа родители разведены. Так что перед поступлением детей родителям лучше развестись Это просто свинство. Тем более об этом не говорится Вроде бы с 2018 года мест стало меньше в общежитии потому что стали селить в комнату не по 4 ре а по три человека. Государство побеспокоилось о комфорте студентов. Вот так всё у нас в стране. PS А сколько стоит снимать квартиру в Киеве думаю люди в курсе PS PS Так что учитывайте при поступлении

,

Ініверситет згнив через корупцію через персонал та декана котрий вимагав гроші 40 тисяч гривень за рік - це не університет а гніздо лодарів та грабіжників котрі хочуть гроші і їм чхати на студентів.

,

Це якийсь треш! Університет економфак гуртожитком бюджетних студентів-першокурсників в основному не забезпечує, зате залюбки селять контрактних студентів. Таке враження, що абітурієнт з високими балами факультету не цікавий, а цікаве місце,яке зайняв цей першокурсник. А далі - ваші проблеми! Нема де жити - забирайте документи. Ми на ваше місце хутко знайдемо свою людину!

,

Навчання на факультеті міжнародних відносин ІМВ КНУ не дешеве. При вступі не наголошують, що гуртожитком забезпечать лише "пільговиків". ВСІ ВУЗИ забезпечують житлом іногородніх студентів, цей - ні. Не приємно. Коштів на квартиру не маємо. У гуртожиток не поселили. Питання реторичне : " Де жити студенту, на вокзалі?".

,

Общежития на филологии нет. На дне открытых дверей говорили, что в течение года поселят всех. Оказалось, что все не так просто. Ваше бюджетное место по факту будет стоить не менее 40 тыс грн, которые Вы отдадите за жилье. Если бы внятно сказали сразу, что общежития не будет, документы были бы поданы в другой ВУЗ

,

Была на дне открытых дверей в Институте Филологии, всё очень понравилось: дружелюбные преподаватели, которые ответят на все вопросы и расскажут о нюансах обучения, возможности поехать заграницу, интересные мероприятия для студентов, ярмарки профессий (про два последних пункта можно больше узнать на их канале на Ютубе). Есть канал и чат для абитуриентов в Телеграме. Также пообщалась со студентами, узнала, что взяток вообще нет, преподаватели лояльные, хотя есть странноватые, как и везде. Два минуса: западные языки преподаются во вторую смену (с 14:00 до 19:00, хотя может для кого-то это плюс) и студентки из приемной комиссии, которые в чате невнятно отвечают, а потом сердятся, что их переспрашивают (кто их вообще в приемку допустил?..).

,

Хороший ВУЗ

,

Достатньо хороший університет. Дуже переживав, що буде корупція чи вимогливе ставлення, втім, був приємно здивований легкістю навчального процесу, лояльним оцінюванням. На факультеті психології достатньо легко навчатися, контрактникам легко ставлять задовільні оцінки, вчитися не вимагають. В усьому простежується наково-дослідницький профіль університету, що є трохи нудним. Як для формальної вищої освіти, то впринципі добре, але є куди рости.

,

Ужас!!Институт журналистики.Программа обучения очень устарела,отношение к студентам приемлимое,хоть и не везде,оценивание как по мне не очень справедливое,я не отличница,но и не двоешница,стараюсь делать все в срок,очень многое решает личное отношение преподавателя к студенту.Из плюсов только отсутствие коррупции (по крайней мере я с ней не сталкивалась) и наличие среди студентов интересных ,хороших людей (может мне просто повезло).

,

Хотілося б побачити відгуки про освітню програму «Психологія». Я навчалася на підготовчому відділенні в Шевченка, але, на жаль, не змогла взяти участь у конкурсі на вступ через нестачу бала по одному з предметів. Причиною вважаю те, що з самого початку я мала занадто мізерні знання. Авжеж, якщо в процесі підготовки щось не зрозуміло, можна зайвий раз спитати у викладачів, але таким учням зі слабкою базою точно буде важко в навчанні з найкращими у групах. Особливо хочеться виділити і подякувати викладачці англійської мови, Ребенко Марині Юріївні, яка щиро зацікавлена в успішності кожного абітурієнта! Також усьому доброзичливому і уважному складу деканату підготовчого відділення! За своїми спостереженнями можу впевнено сказати, що сюди набирають дуже сильних і здібних учнів, з гострим та швидким розумом. Отже, якщо хочете вступити саме до КНУ, необхідно декілька років готуватися не підіймаючи голови.

,

ІВТ - театр, якщо Ви - не професійний актор, то не витрачайте ні свого, ні їхнього часу. Якщо Ви не готові до "високого", обирайте щось більш "приземлене" :)

,

Юридический факультет шикарный, преподаватели умеют интересно и доходчиво объяснить. Но есть один преподаватель, которая на лекциях говорит вечно не в тему , но и на экзаменах ввалит Несмотря ты бюджет или контракт , чтобы получить хороший бал нужно хорошо её «задобрить». Но , увы , не каждый такое может финансово Кну юрфак не корумпований и там все чесно , учишь - 5 ,но все таки 1-2 личности могут знатно подпортить тебе жизнь

,

Очень классный университет. Когда выбирала ВУЗ то очень много слышала о коррупции. Не могу говорить за все факультеты, но на нашем философском точно её нет. Все преподаватели очень крутые. Здесь реально учат мыслить и анализировать. Просто лучший университет страны. Безумно люблю тех людей которых здесь встретила и очень благодарна за то что мне дал и даёт университет. Поступайте в КНУ и не сомневайтесь. Он подарит вам нереальные возможности.

,

Заканчиваю 1-ый курс юрфака. Самый престижный и коррумпированный факультет, думала я, пока не сдала первую сессию без троек и без проблем. Хотя и знаю тех, кто платил и сколько. Все зависит только от вас, преподаватели разные, но с одинаковыми требованиями - вы должны пахать. Не знаю по поводу методики обучения, старая, не старая, тут неплохо учат думать и анализировать. Если научишься это делать, зубрить не придётся, что приятно. Меня пытались отговорить сюда поступать, мол, совок, коррупция, унижения со стороны преподов, непонятное отношение к бюджетникам. Все тут нормально, никто не будет пытаться вам усложнить жизнь, кроме вас самих. Если хотите жениться, а не учиться, готовьте бабки)

,

Лучший Университет мира. 10 лет назад поступил сюда на факультет ФЛЕКСа. Всем доволен, лучшие в мире преподаватели, новейшие методики обучение, к тому же над их разработкой работают каждый год, усовершенствуют. Сейчас работаю по специальности в Японии. Всем, кто хочет вложиться в будущее и найти хорошую работу, рекомендую поступать сюда. Отбор не сложный, главное - хорошо проявить себя на отборочном конкурсе. Всем удачи при поступлении!

,

Найкращий університет. Просто неймовірно задоволена навчанням. Викладачі дуже розумні та цікаві особистості. Я навчаюсь на політолога і тому можу з впевненістю сказати, що наш філософський факультет найкращий. Викладачі дійсно розуміються в своїй сфері. Всі дуже привітні та добрі, головне - вчити і проблем не буде. Кожен викладач зацікавлений в тому, щоб його матеріал зрозуміли, завжди йдуть на зустріч студентам. Корупції НЕМАЄ взагалі. Все абсолютно чесно. Атмосфера в червоному корпусі просто неймовірна. Завжди дуже багато цікавих зустрічей з видатними особистостями, починаючи з французького художника та закінчуючи Меркель. Вступайте в Шеву, це дійсно крутий університет. Він дарує величезні можливості та білет в успішне майбутнє.

,

Ужасный! Институт журналистики! Полное разочерование. Старая не интересная программа для обучения. Преподователей по предметам нет. Часто отменяют пары. Преподователи старые! Ужас!!!!!!!!

,

Факультет психология это дно развития человека. Хамство, ненависть, зависть, их девиз «унизить, чтоб возвыситься».

,

Вуз в общем моем понимании плохой. Устарелая мат. тех база., совок 70х годов с хамовитыми преподами и столовая с постоянно холодным супом

,

Может быть и плохой, но точно лучший среди всех остальных ВУЗов государства

,

Закінчив бакалаврат і магістратуру хімічного факультету. Навчанням цілком задоволений. Не мав жодних проблем із працевлаштуванням, до того ж більшість студентів починають працювати вже з 3-4 курсу. + Низький конкурс і велика кількість бюджетних місць + Наявність гуртожитку (до 2018 року усі студенти були забезпечені місцем в гуртожитку) + Жодних натяків на хабар + Можливість отримати подвійний диплом (розвинені міжнародні зв'язки) + Непогана (за мірками українських зво) матеріально-технічна база, відповідно достатня кількість лабораторних і практичних занять. + Професіоналізм викладачів, які дають як фундаментальні знання, так і вузькопрофільні. - Зміст лекцій дещо застарілий. Особливо це характерно для викладачів старшого віку. Хоча молоді викладачі все ж намагаються йти в ногу з часом. - з 2018 року дуже обмежена кількість в місць в гуртожитках (КМУ обмежив кількість мешканців в кімнаті до 3 осіб, раніше мешкало по 4 особи). - Низька вибірність курсів.

,

Навчаюся на першому курсі інституту журналістики.Прийомна комісія та і вся адміністрація,з якою мені пощастило спілкуватися - виховані,грамотні,розуміючі люди,з усіма питаннями (а їх було чимало) мені допомагали у вирішенні.Викладачі гарно ставляться до студентів ,особливо до тих, хто хочаб ходить на пари і хоче щось знати.На іспитах вам допоможуть лише знання.Вельми подобається атмосфера,більшість тутешніх студентів - люди,які дійсно хочуть навчатися і розвиватися.Навчання в другу зміну це дійсно найкраще ,що лише могло бути, принаймні для мене.Проте недоліки все ж є: в гуртожитку місць не вистачає на всіх,вони з'являться після нового року,коли виселяться магістри.Щодо самого стану гуртожитку: будівля хоч і не нова,але за нею доглядають,та і стан кімнат загалом цілком пристойний.Адміністрація завжди готова допомогти.Сам же інститут величезний,має прекрасну архітектуру,як на мене в рази кращий за червоний корпус))Завжди і всюди чистий.Загалом я рекомендую цей чудовий інститут.

,

Розчаруванню не має меж. 1. Викладачів не було 1,5 місяці (казали, що вони у відпустці). Заміни були ніякі або взагалі не було. 2. На основах програмування (практика) викладач дає задачі досить високої складності, не пояснюючи їх (я розумію, що девіз факультету - "Навчання через практику", але ж на першому курсі слід дати якусь базу). Коли студенти поскаржились в деканат, викладач почав допитуватись хто поскаржився. В результаті, стиль викладання не змінився й нормальних пояснень як не було так і нема. 3. В аудиторії розбите вікно, яке закрили плівкою. 4. Оголосили, що опалення в корпусі вмикати не будуть взагалі. Підсумок: реальність розходиться з обіцянками, які були зазначені на сайті факультету

,

Обучение, преподаватели разные, кто на своём месте, кто откровенные корупционеры. В целом норма, обучаешся на нужном уровне, если есть желание. Администрация ВУЗа часто вызывает негатив. Например, отдел аспирантуры в ректорате ещё тот совок в кнутш, сборище некомпетентных пенсионерок. Чего только стоит их ошибка в документах при зачислении, и никто не признал. На месте застать специалиста чаще невозможно, не киевлянам очень накладно. Если повезёт и застал нужного специалиста, то не верно проконсультируют, по делу ничего не ответят, нахамят и нагрубят. Банальную выдачу справки превращают в форт байяр. Отмучались всем потоком, убито кучу времени, нервов и денег на дорогу впустую. На факультете помочь не могли, сами жалуются что потерпают от них. Без презента вход запрещён. Выдохнул когда это закончилось.

,

Отличный университет для студентов которие хотят учится а не выпрашивать оценок и ныть что всеплохо.Окончил магистратуру.Спасибо преподавателям и персоналу.

,

Третий день обучения. Экономический факультет 1. Общежитие не дали.(на всех не хватает). 2. Льготные проездные закончились.(на всех не хватает). 3. В библиотеке всем КНИГ не выдадут.(на всех не хватает). Зато с первого дня продают методички. Руководству ВУЗа нужно было сразу указывать,что ждут детей миллионеров , а не детей со знаниями. Чему может научить данный вуз, если не готов к учебному году?

,

Поступили на бюджет в институт филологии. Неймоверно радовались, пока не приехали подавать документы. И тут оказалось что мест в общежитиях нет. Как объяснили (хамовитые студентки в приемной комиссии), заявлений на общежитие больше в 2 раза чем мест. Места может быть появятся через год. У себя в городе могли поступить на специальность лучше, но погнались за престижем ВУЗа. Теперь сижу и думаю - квартира на двоих обойдется примерно в 3,5 т.грн. в месяц. За 42 т.грн. в год могла позволить 3 курса второго образования, какие-нибудь курсы или поездку ребенку за границу, а так - отдам эти деньги хозяевам жилья.

,

Колишня студентка + В університеті немає корупції (окрім випадків з поселенням у гуртожиток у минулому). Студенти отримують справедливі оцінки, і за них їм не доводиться комусь щось “заносити”. + Ставлення викладачів до студентів дружелюбне й справедливе. -Університет відірваний від реального життя та ринку праці. Тенденції викладання – застарілі. Предмети та методи не мають абсолютно нічого спільного із сучасними вимогами працедавців. -Адміністрація університету не дотримується обіцянок, якими вони прикрашають власний сайт. -Реальні знання, які вимагають в сучасних (в тому числі й міжнародних компаніях) в цьому університеті вам не отримати. -Ціни на освіту не відповідають рівню викладання. -Ніякої практики. Суха теорія. -Боюся, від університету залишилися лише репутація та престиж.

,

Сицільна корупція при вступі на військову кафедру!!!!! Несправедливість!!!

,

Син поступав на військову кафедру.Був в 10 кращих по ЗНО,але медкомісія вирішила, що він не придатний, тому що має неправильний прикус.Хоча поступили діти, які бачать на 50/. А в інший військовий вуз сина забрали зразу ж. Де справедливість??????

,

Навчаюся у військовому інституті шевченка, місце жахливе. Ставлення офіцерів-викладачів неймовірно принизливе. Без матів не спілкуються. У гуртожитку дуже велика кількість хлопців вживають заборонені наркотичні речовини, багато хто попадався на цьому, але банка фарби - і ти вільний. Це я до того, що якщо ти живеш на гуртожитку і хочеш ввечері сісти зробити домашнє завдання, тобі буде дуже складно це зробити через постійний галас, гучну музику і співмешканців. Офіцери теж не відмовляють собі у задоволенні випити зайвого, особливо коли вони відповідальні. Тож побачити офіцера із стільцем у руках , який біжить за іншим офіцером, уже не викликає здивування.

,

Донька закінчила перший курс юрфак, з її слів):задоволена, ВНЗ - подобається, від викладачів в захваті ; каже , що навчальний процес цікавий. Сесію здала сама, ніхто нічого не вимагав (щиро вірю, що так буде і надалі).У виборі не розчарувалась.

,

Ужасная организация учебного процесса! Учился на заочной форме, теперь перевёлся в другой вуз! Декана, который должен был вести предметы - увидел в конце учебного года! Открыто вымогали деньги! При переводе были трудности, так как никто не понимал как переводить и куда ехать! Сейчас в другом вузе все хорошо. Жаль, что такой известный университет скатился

,

Закінчила перший курс юридичного факультету. Відношення як до контрактиків, так і до бюджетників абсолютно не відрізняється. Викладачі є різні; ті, що були в мене із своєю роботою прекрасно справлялися. На першому курсі багато уваги також приділяється англійській, але які знання Ви отримаєте тут, залежить від того, який викладач Вам випаде. Дуже багато зараз створюється можливостей для стажування (в тому числі і для першого курсу), є різноманітні літні школи, тренінги, відкриті лекції та зустрічі з провідними юристами, політиками тощо

,

Учусь на юриста, закончила 3 курс. До 3-го никогда раньше не сталкивалась с коррупцией, но на последней сессии поставили перед фактом: плати $300, или же отправляйся на пересдачу. Это при том, что предмет я знала хорошо - сказали платить в открытую и без намеков. На пересдаче были уже другие суммы, в два раза больше. Хорошо, что мне все-таки удалось пересдать без взятки, но впечатления ужасные.

,

Я в шоці від негативних коментарів. Це шикарний універ. Навчаюся в інституті філології, 2 курс. Ставлення вчителів дуже гарне. Знання дають дуже якісні. Нас часто запрошують на різні заходи(посольства, конференції, зустрічі з відомими людьми та ін.). Інколи зникає відчуття навчального процесу.Так, якщо ви навчаєтесь на спеціальності де англ є другою іноземною, то з першої іноземної в вас буде більше пар, і уваги їй буде більше приділятися. Англ не вивчається з нуля, ми її почали вивчати з рівня б2, тому може скластися відчуття, що англ тут на 2-му місці, але це не так, все розраховано на те, що студент має прийти вже із певними знаннями з цієї мови, тому якщо хтось англ знає слабенько, прийдеться займатися додатково. Стажування за кордоном проводяться регулярно. Вирішувати вам. Я не жалію, що сюди вступив.

,

Навчаюся на політолога . Закічнила перший курс. Мала вибір-Могилянка чи КНУ. Зараз дуже сильно жалкую, адже порівняно з могилянськими політологами маю меншу базу знать. До бюджентиків зоооовсім інакше ставлення , тобто набагато гірше. Хлопці та дівчата , краще подумайте декілька разів. Шева й справді скатився, тому не витрачайте свої втсокі бали та 4 роки життя на це.....

,

Хочу висловити подяку Дирекції Інституту Філолології! За якість організацію навчання, методику викладання, підхід до студентів, та вміння їх, балбесів, витримати. Моя "дитинка " відівчилась там 6 років, про відмінні оцінки мова не йшла. Були нездачі, прогули, лінь намальована на чолі. Але здавав, десь перездавав, десь доучував, викладачі ніколи не відмовляли в допомозі. Доводилось червоніючи іноді заходити в інститут й контролювати балбеса. Але ніхто й ніколи мені не натякав ні на якісь додаткові "прохання " чи заохочення для деканату чи викладачів. Я більш ніж впевнена, що в інших вузах мені б це озвучили з порогу. Все було прозоро: вивчив-здав, не вивчив- пішов на перездачу , й як знав -то здав. Більше того: хто хотів отримати якісь додаткові знання- отримував їх, було багато навчальних програм для стажувань за кордоном , знову повторюсь все було прозоро, попадали гідні. Тому Інституту Філології-РЕСПЕКТ і УВАЖУХА. P.S.А прізвища декана й директора інституту я й досі не знаю.

,

Заканчиваю 4 курс. Если не хотите нервный срыв, если хотите адекватное и розвивающееся окружение, то вам сюда. Лучший в Украине.

,

Я училась в Институте Филологии. Перевелась с другого университета в 2014-м. С первого дня отношение было просто великолепным. Ко мне отнеслись уважительно и тепло! Я училась на бюджете, так что о связях и деньгах речь не идет. Все преподаватели хорошие люди, которые беспокоятся о своих учениках. Спасибо им огромное!

,

В общежитиях клопы!

,

Пришли с сыном на День открытых дверей на биологический факультет. Организация отвратительна, людей пришло много, половина, как сельди в бочке, втиснулись на кафедру цитологии и имели возможность слушать местных оракулов , вторая половина просто стояла в коридоре, никому не нужная. Тоже самое случилось, когда толпа хлынула и на 3 этаж. Полное неуважение администрации к людям. Само здание имеет весьма потрепанный вид и застыло в 70 годах прошлого века. Поступать в данный ВУЗ отпало желание. Театр начинается с вешалки , а Вуз с Дня открытых дверей .Печально.

,

Ужасный университет, коррупция и взятки с первого дня!

,

Тут абсолютно все чудово, єдине, що засмучує - це зневага. Так, вчитель історії знає свою справу (історію Української державності), але більш аморальної поведінки в будь-кого серед викладачів на його фоні годі й шукати. Він дозволяє собі привселюдно принижувати студентів доволі жорсткими фразами лише за те, що вони чого-сь не знали, або за те, що вони одягнені краще за інших. Він формує у всіх цілком логічне враження, що студенток він взагалі за людей не вважає, адже фактично кожну пару він з експресією показує своє упереджене ставлення до жіночої статі. А система його оцінювання є без перебільшення необ'єктивною. Він може абсолютно спокійно «полити брудом» студента у нього за спиною (знову ж-таки – привселюдно), та ще й так, що студент після того, як дізнається про це, взагалі готовий забирати документи й переводитися до іншого університету. То ж, якщо ви вступили й вам трапилося працювати з цим викладачем, я щиросердно бажаю вам витримки.

,

От универа осталась только былая слава ! Абсурд - у декана юрфака элементарно нет юридического образования ! Деканат юрфака - самый некомпетентный из всех в университете ! Отношение к студентам враждебное, уровень преподавания низкий, юридический английский - вообще пародия !

,

Вчусь в Інституті Філології КНУ,і що я хочу сказати- це жах!!!! Це Просто жах. Перше,студентам дуже погано сплановують розклад пар. Друге, викладачі не поважають студентів. Вони дивляться на студентів як на якесь г. Дають багато непотрібного шлаку. Іноземну викладає в мене одна жінка,не буду називати її ім'я. Але вона теж любить багато поговорити,має своїх любімчиків,яким ставить високі бали ні за що,а тих,кого чомусь незлюбила, вона тупо валить,принижує. Мене засмучує цей універ. Я дуже жалію,що сюди поступила. Це була моя найбільша помилка ,бо я вирішила ,що престиж це круто. Вчусь на державному,стипендії не отримую,але через це не парюсь. Але я не хочу продовжувати далі тут навчання,хоча тільки на 1 курсі.

,

Если бы можно было поставить 0 баллов-то это была бы более адекватная оценка этому учреждению. Институт Филологии не даёт никакой базы для переводчиков, у западных языков практически нет программ стажировок. Большинство преподавателей не только не дают нужных знаний, но и не ведут себя ни как профессионалы, ни как люди. Самоутверждение за счёт студентов, постоянный унижения - это норма в ИФе. К тому же, не стоит даже и надеяться на то, что мнение студента-важно. Его в лучшем случае пропустят мимо ушей и проигнорируют. Есть хорошие преподаватели, но их, к сожалению, единицы и они совершенно не в состоянии изменить общую картину. Всё так же варьируется от специализации, но конкретно мой опыт и опыт многих здравомыслящих коллег по несчастью, которые поступили в это место, говорит о том, что КНУ и, в частности, Институт Филологии - это дно, которое живёт на давно заработавшей себе репутации. Не поступайте сюда!

,

Учусь на первом курсе по специальности перевод с испанского и английского. Все очень нравится и мои ожидания оправдались. Преподаватели замечательные, всегда идут на уступки и на сессии не были предвзятыми к кому то и не старались подпортиить оценку, наоборот многим повытягивали. В общем, всем советую институт филологии при кну.

,

Училась на первом курсе в этом университете. Ужаснулась от всего. На второй курс перевелась в КУП НАНУ. Мир открылся, езжу за границу от университета, отношение как до пысанки. Студент на первом месте. Знания дают хорошие. Всем рекомендую!

,

Сегодня не сдал академ разницу, точнее один предмет (зачет) не сдал и все, пересдачу отказали и сказали на следующий год. Вообщем студентов в этом вузе не считают за личностей да и вообще за людей. Отношение хамское. Методисты там хорошие, декан возможно тоже, но некоторые преподы слишком высокого мнения о себе! Они не считаются с Вами как личностями. Не рекомендую. Даже работодатели в Украине не считают этот вуз одним из лучших. Так что если есть лишние деньги и желание потерять время, милости просим

,

Сейчас учусь на физическом факультете ,специальность физика высоких энергий , не пожалела ! Хоть факультет и самый "левый "от всех остальных , но тут нет и заиканий про взятки и все преподаватели точно уж знают о что преподают. Если вы сдали математику и физику и не знаете куда податься- то физфак -отличный варик) Тут можно и ничего не делать и быть на бюджете , а можно и серьезно взяться за голову,все зависит от выбора кафедры, на которую поступаешь на 3 курсе. Тем более кафедра ядерной физики тут особо тесно сотрудничают с междунарожными научными центрами забугором , поэтому если ты захочешь - ты уедишь заграницу) Если не собираешься стать физиком - все равно , потому что приобретешь особенные навыки как и в логике , так и то, что касается компьютера. Короче, рекомендую ))

,

Жахливий університет. Задають кучу шлаку,пресують студентів. Гуртожитки -то жах. Відразу всіх не селять. Літом подаєш документи га поселення,і трохи пізніше дізнаєшся,що тебе не селять,бо 350-400 км-це не так далеко від Києва і потрібно чекати!!(таке з гуртожитками Інституту Філології). Тебе ставлять в чергу на поселення,і ти маєш шукати якесь інше житло,або платити 300$. Якби ще було за що платити!!!!!! Умови жахливі,дуже холодно,дерев'яні вікна,старі поломані плити. Взагалі... не буду про це писати,бо це жах. Цей університет не дає розкрити свій потенціал. Жалію ,що вступила до нього,зараз на 1 курсі. Планую кидати навчання. Можливо ,вступлю в інший універ на іншу спеціальність ,або займусь власною справою.

,

Можу сказати за філосовський факультет, що тут ви точно не зустрінетеся з будь-якими проявами корупції. Тут викладають ініціативні та професійні викладачі, які є кращими спеціалістами у своїх галузях. Працюють надзвичайно активні факультетські органи студентського самоврядування, до яких можна звернутися з будь-якого питання і там з радістю допоможуть. Вчитися не легко, але це найсильніший філософський факультет серед аналогічних факультетів в інших вишах країни, тому в якості знань сумніватися не доводиться. Вступайте на філософський фаультет!

,

Надеюсь, мой отзыв кому-нибудь поможет. Я учусь на 1 курсе Института журналистики КНУ и я абсолютно довольна. Нет, я не заучка и не ботан, я бы сказала наоборот даже)) со средним баллом 190 поступила на бюджет без связей и без льгот. В нашем институте не берут взяток, практически все преподов идут на встречу, первая сессия прошла отлично и без особо крупных потерь, лекция, а особенно семинары, очень интересные. Важным замечанием будет то, что я учусь во вторую смену и это ЛУЧШЕЕ что было в моей жизни. Спать до 11, ехать в универ без пробок, и поверьте, хватает времени и на спорт и на погулять с друзьями. Сам универ очень чистый, ухоженный, красивый пару рядом, супер столовая за это все спасибо КИМО! По сравнению с другими топовыми вузами Киева, все мои друзья учатся в разных, я могу судить, что у меня самые отзывчивые преподы и лояльная нагрузка.

,

Сотрудники деканата Института журналистики в разговоре с абитуриентом позволили себе бросить трубку! Это - хамство.

,

Якщо в тебе нема за спиною хоча б прибиралки на факультеті, тоді тримайся за конспекти і навчання. бо будуть валити так, що мало не покажеться. В кого є "маза" ходять на пари аби відходити, ще й відмінниками стають. Цей ВУЗ лише для родичів і мажорів.

,

5 років назад закінчив біофак. Сумно дивитись на те, що з ним відбувається останнім часом. Нові "модні" спеціальності і знищення фундаментальних кафедр. Абсолютно некомпетентий деканат. Багато часу забирають абсолютно зайві гуманітарні курси. Англійська - лише самостійно. Хоча якийсь курс scientific writting точно б не завадив. Все до чого має відношення кафедра біохімії - отруєно корупцією і "корисними зв"язками". Решта кафедр - досить чесні колективи. Хабарів ніхто не вимагає. Загальні курси дещо застарілі, але серед спецкурсів на рідній кафедрі були дійсно цікаві. Практичні навички роботи в лабораторії, виконання курсових і дипломних робіт - тільки в профільних дослідних інститутах, на факультеті робити нічого. Із працевлаштуванням ніхто не допомагатиме. Якщо сподіватися лише на лекції, то отримаєте багаж теорії 10-річної давнини. Якщо більше вчитися самостійно, читати актуальнішу англомовну літературу, то завжди можна знайти з ким порадитись.

,

Юрфак. Учусь третий год. Есть отличные преподы, а есть те, которые на пары вместо себя посылают аспирантов и студентов-старшеклассников. Знаний как таковых не дают, всем плевать ! Уроки английского - пародия, его следует учить самостоятельно или в другом месте. Методистки - хорошие девочки, декан - норм, его секретарши - тупые колхозницы. Поступать сюда или нет - решать Вам ! Я на магистратуру в КНУ не решусь ! Нет никакого смысла !

,

Походу отзывы с 5ю звездами пишут преподы или их дети, которые учились в КНУ.

,

Навчаюся на 2-гому курсі факультету електроніки та комп. систем(ФРЕКС), напрям комп'ютерна інженерія. Дуже красива назва і велике розчарування на ділі. Мало того, що нам викладають багато всякого непотребу, так ще й вимагають, щоб ми цей непотріб досконало знали(лаби з оптики, думаю, хто робив, той зрозуміє), тому не залишається часу на дозвілля, на самоосвіту кінець кінцем, тобто на вивчення того, що цей факультет впринципі не дає. Навяальна програма дуже застраріла. Ще одна річ, яка дуже бісить, так це те, що вони невгамовно піарять себе випускниками минулих років, які добилися реального успіху, і таких, як ви розумієте одиниці. А піар менеджери цієї подають це ніби так, що ледь не кожна людина, яка отримає корочку матиме нормальну роботу. Нічого подібного. Тому шановні абітурієнти, не втрачайте свій час, який ви можете витратити на самоосвіту, що допоможе вам у майбутньому працевлаштуванні, хочете стати прогером- підіть на економічний, і вчіть паралельно прогу)

,

Любимый университет! От учебы остались лишь теплые воспоминания :)

,

Викладачі відносяться до студентів як до сміття. У половини викладачів зовсім немає такого поняття, як повага. Висміювати, принижувати, ображати студентів - це норма. І саме викладання дуже залежить від того, хто викладає, бо в цілому програми дуже дивні, потрібно вчити багато непотрібної нісенітниці замість чогось корисного. Коррупція є, і багато. Дуже розчарована. Не раджу. Цей універ мабув собі ім'я і тепер його працівники не вважають за потрібне працювати далі, відповідаючи попередньо встановленим стандартам.

,

Коли я поступала в цей університет, я думала я буду пишатися отриманим дипломом. Але коли пройшло 6 років, я зрозуміла, що викладачі геологічного факультету оцінюють не знання, а красу, сексуальнысть. На День геолога, дівчата виступали в бікіні, показували індійські танці - в них червоні дипломи. Хочеться факультет переіменувати на факультет стриптизу. Мені здається, що дівчата цього факультету можуть вільно публікувати в свої фото в журналі "Playboy".

,

Поступила на философский на политологию ,хотя очень сомневалась ,а сейчас понимаю ,что это один из самых верных и лучших моих решений ,не жалею ни капли ,очень нравится и про коррупцию это полный бред это все говориться назло ,что бы испортить репутацию.Советую ,философский один из самых сильных факультетов в университете.

,

Найкращий!

,

Дуже пишаюсь своїм університетом. В пам"яті лише гарні спогади. Закінчив механіко-математичний факультет. Раджу вступати і навчатись!

,

Найкраще , що може дати наша країна!!!! Рік назад я дуже сильно вагалася між Могилянкою і Шевою. Вибір мій був за Шевою юридичний факультет . Я не можу сказати , що Могилянка погана -ні , просто , повірте в кожному університеті є свої мінуси і плюс . Як на мене, юридичну освіту краще здобувайте в Шеві або в Могилянці - сильні та конкурентоспроможні ВНЗ в нашій країні! Я задоволена своїм ВНЗ , я пишаюсь , що тут вчуся , більшість моїх друзів і я складали все безкоштовно , подарунки не даруємо нікому, якщо хтось і дає то діти чиновників і це всі знають. Викладачі відносилися на Ви та називали по-батькові , хочеш вчися . Так тут треба вчитися і тут важко вчитися , бо конкуренція висока між студентами не тільки бюджетники , і контрактники теж сильні! Хочу сказати , що краще поспілкуйтеся з справжніми студентами в соціальних мережах , як в свій час робила я , на сторінках в фейсбуці чи вконтакті, там є сторіночки присвячені абітурієнтам ,бо на форумах чи десь ще , пишуть невідомо хто.

,

Философский факультет. Проучилась в этом вузе 4 года и ни разу не пожалела,что пошла сюда. На факультете ни разу не столкнулась со взятками - есть преподаватели,которые цветы на экзамене даже считают глубоким личным оскорблением. Не сдавали деньги вообще НИ НА ЧТО: ни на цветы, ни на подарки,ни на ковры,ни еще на что-то.Даже минералку на экзамены не покупаем,я уже молчу о деньгах в конверте. И это у нас на факультете считается нормой. Поступила своими силами,связей нет,баллы были высокие - поверьте,это реально.Отучилась на бюджете,со стипендии не слетела. Много толковых преподавателей,чьи лекции хочется посещать.Интересно ходить на пары в целом.Условия в корпусе комфортные. В общем, сплошные плюсы. О коррупции слышала только из отзывов в интернете. Есть друзья с юрфака,института филологии и истфака - никто из них не платил ни разу. Не знаю,где там эта коррупция, но я по крайней мере с ней не сталкивалась.Большинство слухов об этой самой коррупции - это "вот у моих знакомых бывало.".

,

Есть свои плюсы и минусы. В целом, сама поступила на бюджет легко(главное хорошо сдать зно). Преподаватели разные - одни выкладывают материал хорошо и профессионально, другие - очень слабо. Как и в любом университете нужно готовиться и находить материал самому(дабы получить дополнительные знания). Также, желательно самому учить английский(он пригодится для будущей работы и учебы), так как лично у меня был слабенький преподаватель, который из группы спрашивал не всех людей, так что получить знания и попрактиковаться в английском было сложновато. В целом, вуз хороший. Есть много различных мероприятий и кружков. В столовой много вкусной еды. Есть практика, на которой можно себя проявить.

,

Почитала відгуки за останні півроку.Далі перестала читати. Чомусь страшно за дитину-абітурієнтку. Переговорю її, хай до КНУ не пробує. Усі ЗНО не менше 193 і тому на взятки не налаштовані давати. Сором за ВНЗ

,

Для тех, кто пишет, что проучились без взяток, поэтому коррупции нет, нужно понимать две стороны медали. Коррупции нет, если не продаются места в вузе, экзамены, сессии, и даже дипломы - тогда коррупции нет, а если часть преподавателей готова поставить оценку за взятку, если по договоренности с низкими балами вы можете получить даже бюджетное место, а это означает, что какой-то ребенок, сдавший на отлично экзамены не сможет поступить на это место - тогда коррупция есть в данном вузе, просто вы обошли ее стороной, но это не исключает наличия таковой. Нельзя винить одну сторону, студенты могут давать деньги сколько угодно, но если преподаватель принципиально не согласен на это - кто его заставит? если места не будут продаваться, вы можете свои деньги давать кому угодно, но поступить за них не сможете.. все начинается с предложения, а на любое предложение рождается спрос. А есть и те, кто намеками вымогают, валят и заставляют студентов писать свои диссертации за дополнительные баллы.

,

Є недоліки, як і усюди, мабуть, але значуща більшість (85%) - лише найкращого. І так, життя несправедливе, за оцінками 90+ за лише гарно оформлений рефератик ідіть до інших вузів.

,

Якщо хочете бути юристом і у вас немає можливості вступити до ВУЗів Франції, Англії чи США, то тільки КНУ ім. Шевченка. Якщо маєте будь-яку можливість вступити до цього ВНЗ, то тільки туди. Закінчив магістратуру юрфак. Хочеш вчитися - все буде добре, не хочеш - плати. Як на мене все справедливо. Саме знаходження в цьому вузі серед успішних людей примушує працювати і вчитися. Знання- це самостійна робота. В житті диплом Шевченка знадобився не один раз. Не слухайте порад типу, що роботодавці не цінять цей диплом, все навпаки. З цим дипломом для вас двері відкриті ширше. Це такий собі закритий клуб завдяки якому вам в житті будуть допомагати. Є така категорія людей, які постійно кричать про корупцію, погане відношення, не йдіть вчитися в Україні, їдьте в Польшу ! Не треба слухати таких "порад". В мене є знайомі, які навчалися в Польші, нічого хорошо з того не вийшло! Щодо понтів, то вони є всюди! Адапуйтеся! Або просто не зветайте уваги.

,

Преподаватели не наигрались в игрушки, для них студенты - это самые настоящие куклы, которых можно гнобить, оскорблять, унижать и рандомно расставлять баллы. Знания получаю исключительно из книг, которых даже нет в списке рекомендуемой литературы, учебники наших "великих" профессоров просто валяются на столе, потому что, кроме информации "Этим вопросом занимались в КНУ" , ничего полезного там нет. Преподаватели иногда сами не знают как решить задачу, которую задавали на дом, ответ откладывают всё время "на потом". Жуткий холод и один обогреватель на 100 человек - да, это действительно топовый универ. Абитуриенты, не совершайте ошибок. Ребята (преподы, аспиранты и сам Бог квантовой физики) с фф, уровень собственной важности уменьшайте. А то кроме понтов и громкого названия у вас ничего нет. Человечнее быть надо, а то квантовая физика из вас людей не сделает, а скотское отношение к студентам - это всё на что вы способны.

,

Коли я кажу кожному новому роботодавцю, якого університету диплому - в них становяться очі великими. Кожний із роботодавців спішить сказати: "Мені не потрібний такий розумний!". Зараз з шкільним атестатом роботу знайти легше.

,

Хотілось би написати відгук, майбутнім абітурієнтам ,які вагаються чи вступати чи не вступати на юридичний факультет. Вибір за вами. Якщо ви сильні духом, вступайте!Якщо ні ,то краще не йдіть, щоб не розчаруватися і не страждати! Наш університет - це "будинок корупції" навіть є легенда , що червоний від корупції. Все купляється і продається ,якщо не беруть,то погано даєте хабар.Більшість викладачів "витирають ноги" і відносяться до студентів жахливо.Будьте готові ,коли ви вчите ночами, не спите повноцінно, бо жостко вчите ,а приходити на іспит пишете, і потім відкриваєте свою заліковку бачите 89 не дивуйтеся ,на вас просто зекономили, тому що іншим вашим одногрупникам поставили 95 і більше ,а за семінарські були менше 10 балів, а у вас 40 балів із 40.Не дивуйтеся,будьте сильними! Тут вас не навчать,хіба що ви зрозумієте життя в повному обсягу цього слова! Повірте більшість роботодавців не цінують диплом Шевченка,бо знають ,що він неймовірно корумпований!!!!

,

Навчаюсь на Економічному факультеті пишу для тих, хто ще не потрапив сюди. Не йдіть! Шукайте місце краще, або йдіть на заочне і не витрачайте час! 1. Звичайно, якщо ви хочете і можете самі навчатися, то ніхто вас не змусить платити хабарі, якщо ж вчитися не хочете, а диплом хочете, то можна й заплатити і отримати такий же результат. 2. Більшість викладачів будуть розказувати вам, що ви навчаєтесь в кращому ВНЗ цілими годинами, на цьому ваше навчання і закінчиться. Багато балачок ні про що. 3. Багато застарілої інформації! Вимагають вчити те, що вам вже не знадобиться (старі закони). Читати підручники написані викладачами, які переписуються із року в рік і при цьому актуальнішими не стають. 4. На всіх абсолютно іспитах всі студенти списуюють, викладачі закривають на це очі!!!! І будь-який стимул навчатися зникає, коли ти знаєш, що все можна списати! 5. За 4 роки навчання було лише 5 гарних викладачів, які віддавались повністю предмету! На них ВНЗ і тримається!

,

Юрфак Образования классика, на семинары приходят личинки магистров и иногда аспиранты, а уж если вам повезло когда кандидат наук придет на пару , то половину пары будет рассказывать какой он гениальный юрист , адвокат , твоей мамки ухажёр и тд. Как он добился успеха и каждый 3 из них Волк из Wall Street. Преподы мысленно тебя посылают. Реальные юридические знания получают только те которые сами учат или практикуют. Если говорить о науке это вообще АТАС. Почитайте книги ,посетите конференции , все станет ясно. Это самый обычный университет и такой же обычный юрфак. Порадуй бабушку свою и родителей! Поступи в КНУ на юрфак! Они всю жизнь свою будут тобой гордиться и в пример ставить. Ведь безработный КНУшник уже не редкость, и, если честно, выбирайте очень хорошо свою профессию и место получения этой профессии. Но зато, юрфак даст бесценный жизненный опыт , как могут с тобой мерзко поступить , подставить , унизить. За это даю юрфаку 10 из 10 Магистратура)

,

Этот универ (по крайней мере истфак) превращается на университет поплавского. Декан, универ и администрация поддерживает развитие не науки (!), а всяких музыкальных выступлений, мюзиклов,представлений. В виде поощрений этим уникумам-"талантам" ставят балы лучше, они получают диплом и доживают до магистатуры (а ещё (Господи упаси) аспирантуры) и доходят в преподы. Потом мы жалуемся на развитие науки в стране и оценивание преподами.

,

1) Половина викладачів хабарники. 2) Компетенція багатьох викладачів викликає сумніви. 3) Повна відсутність у викладачів бажання хоч якось зацікавити студентів до вивчення предмету. 4) Багато викладачів просто зневажають студентів, рахують їх ніким. Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

,

1. Компетенція викладачів на дуже низькому рівні 2. Хамство і приниження гідності студентів 3. Викладачі ставляться до студентів як " до нижчої раси" 4. Необ'єктивне оцінювання 5. Хабарництво КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут Філології

,

Не універ, а курятник. Віва деградації! Я тут навчаюсь і це НАЙБІЛЬША помилка в моєму житті. Купа непотрібної інформації, зарубування саморозвитку на корені. Ніхто за кордон ні на стажування, ні на навчання не пускає.

,

Новый декан истфака Патриляк И.К. сидит не на своем месте, если такие как Стельмах и его аспиранты до сих пор работают! Куда смотрит вобще Губерский Л.В.?Коррупция!!За деньги набрал себе аспирантку!

,

Я би побажала викладачам самовдосконалюватись!! Допомагати студентам по максимуму, щоб потім вони не жалілись на вас після закінчення Вишу!!!!

,

Ужасно. Много преподов зря зарплату получают. Истфак корумпированый, начиная с нового декана. Уважаемый МОН, ректор, обратите внимание на деятельность администрации факультета. Просьба провести "чистку" не только администрации и ответственных за приём на магистратуру и аспирантуру, но и на кафедрах. Как говорят: рыба с головы гниёт. Незаменимых людей нет. На их должности найдёте и получше "людей". Совок форевер. Ну вобщем как-то так.

,

Якби було прозоре оцінювання, то в цьому університеті навіть професорів і докторів міняли би на нових викладачів. Оскільки, в цьому університеті до сих пір існує корупція, беруть хабарі і принижують студентів. Більшість викладачів ведуть так, ніби вони в себе вдома, а не в державному університеті!! До сих пір, вивішують список студентів, яких мають вигнати, якщо вони не здадуть вчасно сесію і т. д. Ніколи я не бачила список викладачів, які роками сидять (як то кажуть: солдат спить - робота іде). Це про них. Я би зраділа, якби не серйозних викладачів виганяли!!!

,

Навчаюсь в Інституті Філології, дуже шкодую, що вступила сюди. Більшість викладачів давно втратили компетентність та звя*зок із реальністю. Керівництво на їх вибрики дивиться крізь пальці. Вчилися по старих радянських підручниках. Є чимало аудиторій, де сипляться стіни, замість сучасного обладнання університет купує червоні доріжки на два поверхи. Три семестри в нас не було викладача з основного предмету, ставили на заміну студентів зі старших курсів. Рекомендую вступати сюди, якщо ви хочете змарнувати 4 роки свого життя, вам все-одно на рівень освіти, яку ви отримаєте. Від університету ім. Шевченка ЗАЛИШИЛОСЬ ЛИШ ГАРНЕ ІМ*Я

,

Таке свято: День геолога! І так обламатись коли провчишся 6 років на геофаці. В деяких багатьох моїх однокурсників не одної 4, всі п'ятірки. Невже вони так ідеально знали усі предмети за 6 років???? Чому деяки з них працюють не за спеціальністю?? А працювали спочатку в спортивних магазинах, потім в фітнес - клубах?? Це питання до викладачів цього факультету, до ректора, який не разу 6 років, поки я навчалася, не зробив ретельну перевірку, щоб вигнали тих ледарів і бездарів, які викладають на цьому геологічному факультеті!!! Це просто жах, я навіть дуже захворіла, поки вчилася. Поступила здоровою і з надією, що тут все буде чесно і прозоро, а також дадуть якісні знання! У школі такого безладу не було! Не дивно, що я навіть лікувалася у психіатрічній лікарні!! Дякую викладачам за мішок хвороб((( Нічого не скажеш!!!

,

Поки я навчалася у цьому вузі на геологічному факультеті, за моїми спостередженнями багато хто в потоці просто так отримував п'ятірки. У той час мені ставили навмисне 3 чи 2. Мені вже було то смішно, то гірко (сльози лились із очей). Це починає дратувати. Коли кожний другий отримує 5 не за знання, а тільки тому, що студент сподобався викладачеві!!!

,

Те, що даний вуз - це красива етикетка, то було зрозуміло і раніше. Прикро, що викладачі вузу не працюють над собою, з студентами, а просто деградують (слава Богу, не всі). Навчити користуватись літературою зможуть мало не вкожному вузі. На превеликий жаль, в Шеві далеко не всі питання Вам "розкриють", тож не дивно, що роботу по спеціальності з дипломом КНУ будете шукати довго.

,

Я порекомендувала би відеонагляд в кожній аудиторії. Щоб потім були докази того, що професор з мажорною зарплатою поставив за правильні усні відповіді ДВА. І це би було подальшим звільненням професора, якого одразу після оцінювання поставили би в центрі зайнятості для отримання нової професії, такої як двірник. Бо мести вулиці теж треба вміти. Як правильно тримати мітлу, як правильно мести вулиці, щоб перехожі не сердились.

,

Якби викладачі шили одяг так "якісно", як оцінюють, то цікаво який би гардероб був би у людей. Шановні викладачі треба оцінювати дуже і дуже уважно, як швачка дуже ідеально шиє одяг, наприклад костюми від Вороніна. А у викладачів виходить - не приший кобилі хвост!!

,

В понеділок вже буде 6 або 7 співбесіда не по спеціальності. Вибачте, навщо я слухала цих лекторів, які не разу не відірвали очей від своїх книжок.

,

Хотілось би прозорого оцінювання))

,

Викладачі виставляють оцінки, як їм заманеться. Якби вони були такими водіями, як оцінювачами, то було би багато аварій. Захотів поставив 2 розумному - на дорозі - поїхав би на зелене світло. Була би аварія аби збив би пішохіда і т. д.

,

Навічаюся в 11 класі і хотілося б дізнатися про рівень викладання і базу знань на факультеті міжнародних відносин.Хто навчається в КНУ напишіть будь-ласка свою думку про університет , про викладацький склад і можливості для самореалізації студентів .Дуже дякую.

,

Закінчила юридичний факультет в 1988 році, дуже дякую тобі, Дух Університету! Зараз син навчається на географічному. Задоволений, наполегливий, оптимістичний. Стипендію отримав.

,

Я ніколи не захочу отримувати в цьому університеті другу вищу освіту. Це просто ГАНЬБА!!!!!!!

,

Я не можу зрозуміти, чому викладачів не звільняють! Адже вони нічого не роблять!!!

,

Сьогодні такий чудовий день!!! Якби викладачи були б чудовими!! Було би таке щастя!!!

,

Слово Я дуже красива літера. Саме з неї починається Я тебе кохаю. Я чуть впала зі стільця коли почула від викладача філософії, що "Я" говорити не бажано. Мов, це якась зневага до співбесідника або оточуючих. Сказав, що на перекличці краще сказати "Є" (ну що присутній на парі. ). Дійно а навіщо тоді в алфавіті є ця літера??? Ставлю п'ять зірок - але не хвалю. Просто жахливо нас навчають жити. Да -а інтелігентів із нас зроблять, а потім на війну відправлять кров ворожу проливати!!

,

Син в цьому році став студентом економічного факультету. Пишуть, що університет для своїх. Здавайте ЗНО на 190+, теж станете своїми. Навчання цікаве. Правда, деякі ньюанси мають місце, але в своїй більшості - це дрібниці. Сесію склав своїми мізками, без копійки на відмінно. Удачі! Четвірка за присутність "ньюансів".

,

В цьому університеті треба ввести дипломи різних кольорів: Жовтий - для двієчників; Фіолетовий - для трієчників; Білий - для хорошистів; Зелений - для взяточників; Ну а диплом червоного кольору є для тих, хто позакінчував школи з золотою медалью; Інколи диплом цього кольору видають дійсно за розумові здібності. Але це дуже рідко!!!

,

У мене "блакитний" диплом - магістр геології. Обзвонила всі державні геологічні підприємства (це були різні міста України). Усюди мене відмовили взяти на роботу. Причина - немає вільних вакансій, а після перегляду резюме, сказали,що я їм не підходжу,бо немає досвіду роботи, низький рівень англійської мови і недостатньо знань по комп'ютерним програмам і через це не можуть взяти на роботу! Навіщо я взагалі вчила геологію..

,

І чимось Бог наказує викладачів, які нехтують своїми обов'язками! Складається враження, що вони, як зомбі, перебувають під впливом потусторонніх сил. Забули про чесність, дисципліну і роблять, що хотять. Захотів розумного - вигнав, захотів тупого - зробив відмінником. Якось це неправильно!! Боїшся - зробити викладачам зауваження, бо згадуєш справу Гонгадзе. Ніхто не знає, що зараз в голові у викладача. А то за зауваження або скарги у прокуратуру або ректорат - замовить вбивство студента. Адже, посада викладача - це ніби бути президентом країни (така посада - за неї і голову захотять знести). Викладач, якщо буде злий, через те, що про нього всю правду донесли, може себе не контролювати. На перший курс, коли ми поступаємо в університет нас багато, коли закінчуємо вже меньше. Протягом навчання взнаєш, що когось повісили, стає жутко. Чи не викладачів - це рук справа????? Жаль, що викладачів жорстоко не контролюють, не слідкують за їхніми вчинками!!

,

В цьому університеті практично кожний 2- й, 3 - ій випускається з червоним дипломом. Це говорить про те, що викладач нехтує державним майном, підвищену стипендію отримують бездарі.

,

Університет для "своїх", і з кожним курсом ця диференціація студентів стає помітнішою...99,9% лекцій неможливо слухати, рівень викладачів настільки низький, що просто дивуєшся, як вони взагалі отримали свої посади. На семінарах студенти просто читають з листочків, ніхто нічого не пояснює. Семінарські заняття переважно ведуть магістри/аспіранти, яким на все начхати. Предмети повторюються, просто їх інакше називають. Складається враження, що чотири роки вивчаємо одне і теж. А про корупцію і так все зрозуміло, вона є і процвітає)) Якщо це найкращий вуз країни, то мені страшно...

,

Навчаюсь на 1 курсі юридичного факультету. Студенського квитка ще не дали і не відомо коли дадуть.От який це престижний університет.Нікому тут студенти не потрібні.

,

Университет красивый на картинке, а внутри много минусов, замечаешь это во время обучения и знакомясь с преподаватели и их методами обучения, и общения со студентами(чего желает лучшего отношения). Эйфория от Универа и обучения пропала на 1 курсе. Лучше учится за границей или ехать туда на магистратуру.

,

Не выпускают детей на новый год домой. Это никуда не годится. Ребенку надо съездить домой, проведать своих родных, а вы и не выпускаете. Ужас.

,

Викладачі на своїх посадах працюють як миші, де вони бачать безкоштовний сир. Позаймали посади і тепер гребуть масло і сир (мається на увазі зарплата).

,

На жаль, викладачі не мають підхід до кожного студента. Прийшов, прочитав і забув - це про викладача. Хоча, має зацікавлений в наданні практичних знань студентам. Наприклад по комп'ютерним програмам - викладач має не просто щось казати, але й діяти. Підійти до кожного студента і взнати чи все йому зрозуміло. Особливо, коли викладач займається з підгрупою (де студентів десь 7 - 8 чол.). Викладачі мають не випускати студентів з дипломами не важливо якого кольору, вони мають випускати студентів з набутими професійними навичками, знаннями і вмінням це все на практиці застосувати. Якби, викладачи знали, ким потім їхні випусники працюють - на ринку і в мороз взимку і в дощ. Краще б викладач звільнився за власним бажанням і сам пішов би туди працювати. А на його місце би брали людину не лише з добрим сердцем, але й того, який би знаходив би підхід до будь - якого студента.

,

Этот ВУЗ помимо знаний, дает еще и огромное количество возможностей. Конференции, организации, кружки, дополнительные бесплатные занятия. Ну и плюс возможность пообщаться с некоторыми умнейшими преподами, многие из которых считаются лучшими специалистами в Украине.

,

Милый, уютный университет, но ,почему-то, созвучно с КНУ в Казахстане, который расшифровывается, как Казахстанско-Немецкий университет.

,

В моем отзыве речь пойдет исключительно про юрфак.Для многих мечта сюда поступить,люди думают что поступив сюда вы автоматически обеспечили себе высокооплачиваемою работу,успешное будущее и тд,спешу вас огорчить.Этот университет действительно лучший в стране,очень крутая атмосфера,заходишь в монументальное,роскошное,красное здание с богатой историей,внутри мраморный пол,все по феншую. Выходишь а под универом автопарк из мерсов,бмв,бентли и так далее.Ощущается что ты действительно в топ1 ВУЗе страны.Но на этом плюсы заканчиваются,лекторы скучные и унылые,толком предмет не знают,читают с листка.Семинары посредственные,нет объективной оценки знаний,можно быть круглым отличником пиная балду весь год.Никто здесь не будет заставлять тебя учиться,всем все равно вылетишь ты или нет.Предметы бредовые,вроде бы юрфак а предметы какие то левые.Итог : если хотите в дальнейшем работать 24/7 на богатого дяденьку из юрфирмы то вам сюда:)моя оценка 2,5

,

Я просто не розумію, чому немає серйозного відбору викладачів. Ще 10 років назад, я думала, що поступаю в найкращий вуз країни. Не тут виявилось. Зараз мені здається, що випусники ТУПу (переіменований в ХНУ) розумніше за випусників КНУ ім. Шевченка. Викладачі не зацікавлені навчити студентів тому, з чим нам доведеться працювати. Будучи студентами, ми ніби були самоучками. Нічому вони нас не навчили! Треба дуже розумних викладачів тримати в університеті, іменованого в честь відомого Кобзара.

,

Університет можна сказати обезпечує викладачів зарплатою, а не студентів знаннями!!!

,

Учусь на 5 курсе на политолога. Поступила без знакомств и взяток на бюджет. Хороший ВУЗ. Адекватные преподаватели. За все время обучени ни одного раза не платила за зачеты/экзамены. И никто никогда не требовал.

,

Сравнить шеву и техникум в провинции это одно и тоже очень часто. Много совка. Преподов пенсионеров, которые работают и пенсию ещё с бюджета тянут и не хотят развивать науку, дают какие-это устаревшие темы и исследования или просто пишут ни о чём, очень много. Гнать их надо оттуда и дорогу молодым. Хоть бы закон приняли какой-то по этому поводу. Ну вобщем это только моя точка зрения.

,

Ужасный ВУЗ. О коррупции это правда. В аспирантуру тянут своих. Люди, которые на пары не ходили и не учились, не участвовали в конференциях, двух слов не могли связать, но чудом сдавали сессии и поступали на магистратуру и каким-то образом стояли выше в рейтенге. И теперь "такие" в аспирантуре и будут продвигать науку и ещё на бюджете????!!!! Куда МОН смотрит и ректор вобще?! Поэтому и в стране нашей так плохо, именно из-за таких вот. Много предметов не нужных. Некоторые преподаватели вести себя не умеют. Предметы не о чём. Но бывают и нормальные и именно на них шева держится. То, что преподают и то, что требуют на рынке труда это большая разница. Мой Вам совет, хорошенько подумайте идти ли сюда и стоить ли тратить свое время.

,

Найкращий університет в країні, хоча це не робить його хорошим. Вчусь на Факультеті радіофізики електроніки та комп'ютерних систем. Є постійні заходи (ярмарки вакансій, презентації (Хуавей,Майкрософт), музичні фестивалі (Бест КНУ Фест) і т.д. Вчать чудово, але якість корпусів (крім червоного) не дуже. В корпусах поряд з виставковим центром взимку в аудиторіях всі сидять в куртках. Весь бюджет універу витрачається на червоний корпус, хоча юристи, що там вчаться, сьогодні зовсім не затребувані.

,

Закінчив бакалаврат та магістратуру з червоним дипломом. 1) Вступити конкретно на біолога може кожен. Дуже багато студентів з відверто низьким рівнем. 2) Навчатися без хабарів реально. Платив тільки раз, за 2-місну кімнату в гуртожитку. 3) Всі кажуть, що обладнання застаріле. Насправді розруха в головах. Програма застаріла, більшість викладачів розвиватися не бажає. На якісні сучасні знання не розраховуйте. 4) Багато непотрібних предметів, які тільки забирають час. 5) Всі ваші досягнення будуть виключно вашою заслугою. І поїздки за межі України також. Реально допомагають зі стажуванням 1-2 викладачі. Решта все самостійно. 6) Англійську вчіть в іншому місці. Як і все, що вам треба для роботи. 7) Совок не помер. 8) Розповіді про високу зарплату і потребу в біологах - міф. Відкрийте будь-який сайт з вакансіями. 3000-5000 грн - копійки для Києва зразка 2016 року. 9) Працюю в Європі за фахом. З університетських знань не використовую абсолютно нічого.

,

Топ ВУЗ Украины, этим всё сказано.

,

Хороший университет, отличные преподователи. Поступила в ИЖ своими силами, ЗНО+ Атестат+ творческий конкурс и набрала хорошее количестіо балов, позже поступила на магистратуру уже на бюджет, взяток никто не требует, валить Вас никто не будет. Так что советую всем не бояться и пробовать поступать!

,

Учусь на биофаке,топ 1 факультет и вуз практику в Каневе никогда не забуду.За 3 года не дал ни одной взятки,даже по тем предметам,где появлялся раз в месяц))

,

IT - качество подготовки сомнительное. Английского языка в поддержку спец литературы на магистратуре дают крайне мало. По нормальному IT-шникам половину спец.предметов на английском давать надо. Программ по обмену студентами с загран.вузами нет. Позор ! И это ведущий в стране вуз ???

,

Не идите не курсы по ЗНО, это выброшенные деньги на ветер. Монотонное читание лекций и все, дети некоторые засыпают на таких лекциях. Украинской литературы там в принципе нет. Тест на курсах 3 раза год, написали и забыли (никто не проверял, не разбирал, объяснял и т.д)

,

Окончила второй курс. Не могу говорить про весь университет в целом, но институтом филологии я очень довольна. Преподаватели хорошие, лекции интересные, оценивание объективное, коррупция отсутствует.

,

Проучилась в шеве 4 года на эконом фак, на бюджете, все время была на стипендии, деньги ни разу никто не просил. Мы даже когда диплом на защиту диплома цветы не купили. Вуз достойный и стоит пробовать поступить. Тут не валят и не все по связям! После школы я даже не собиралась сюда документы подавать, так как баллы были не супер высокие и думала, что тут по блату все, но нет!!! А вот теперь поступила на бюджет на рекламу в иж КНУ, без денег и без помощи, своими силами! хотя даже преподы с эф говорили, что на рекламу врядли так просто поступлю, но поступила! Так что дерзайте ;) Шева ван лав.

,

Поступают в вуз свои да наши, ЗНО балы ниже, средний бал аттестата ниже, творческий конкурс одинаковый, а рейтинг в разы выше, как так? Как была коррупция так и осталась.

,

Преподаватели ужасные , знаний не дают . Только оболочка "элитного" университета ) юрфак

,

Лучший ВУЗ Украины и это правда! Очень теплая атмосфера, прекрасные люди и сильные преподаватели( действительно любят свою работу и всегда готовы помочь студентам в изучении дисциплины) иностранные языки преподают на высоком уровне, учиться очень интересно и увлекательно.Огромное спасибо методистам(фил. фак.), люди ответственные, исполнительные, юридически грамотные,очень приятно видеть неравнодушных к своей работе, а также к студентам( к которым здесь всегда относятся с уважением). Я на седьмом небе от счастья, что имела честь обучаться в этом прекрасном университете. Скажу одно, если собрались поступать - поступайте, если поступили - не бросайте! Всем желаю удачи и успехов!

,

Университет не о чём! Столько денег занести - просто ужас! За 4 года могла квартиру на Крещатике купить! Преподов валят ... Сейчас на магистратуре в КиМУ учусь и счастлива - хотя бы взятки не берут и не требуют... Шева испортился

,

На міжнародні відносини в магістратуру навіть і не рипайтесь. Марна справа, тільки згаєте час. поступають свої або при грошах. на вступних поставлять 65 балів і не пройдете навіть на контракт.особливо якщо ви з іншого міста або вузу як я.

,

Моя дочь поступила в 2015году на факультет кибернетики. Очень довольна. О взятках не может быть и речи!! Уровень знаний на очень высоком уровне! Поступаете не пожалеете!

,

ПРОДОВЖЕННЯ...Я вчилася на юриста, через таку освіту далі в інститут на денно просто не захотіла йти, не було бажання. Пішла заочно в Національну Академію управління, навіть заочно ніхто хабарів не бере, короче зараз закінчую бакалавра. Зараз хочу поступати в Шевченка, на магістра, на денне, але не знаю чи є в цьому сенс, реально, чи навчать вони щось чи ні , реально зараз я наче на роздоріжжі, бо роблю в суді секретарем, звісно, важко. От і думаю чи є сенс іти на денне на магістра, чи краще сидіти на роботі, а то зараз хоч робота реально ніяка цим секретарем, але все-таки, яка не є, але ж є, а то боюся, що тоді взагалі ніде не влаштуюся, от і не знаю, що його реально робити. прод. далі....

,

продовження....Наприклад, я закінчила коледж з червоним дипломом, хабарів не платила, вчилася сама (а от більшість - нічого не вчили - самі ходили, носили ті гроші, і самі пхали їх викладачам по карманах, а ті чого доброго, чого ж не брать , як пхають самі) - результату ніякого, чесно, освіта, яку я здобула, чесно, мізерна, викладачі тупо приходили і читали з книжок нічого не пояснюючи, то що ти будеш знати. Одно, що відразу йди на ту роботу, а там уже читай конкретно по своїй сфері, та й все, ну а яка різниця, ти й сам можеж прочитати , і не треба, щоб це тобі хтось читав 6 чи 7 років, ти й сам можеш це зробити. прод. далі

,

продовження ..Так, дійсно не треба зубрити, труситися ради того червоного диплому, все вчити на 5, не реально все знати, треба вчитися так, щоб розуміти суть, щоб знання якісь залишилися, коли все тупо зубриш, вивчив - забув, червоний диплом -отримаєш, а от що отримаєш для себе?!!!! - на жаль нічого, ну, хоча, якщо вже хоч і зубритимеш, то всеодно щось та залишиться, а коли взагалі нічого не робитимеш, то навіщо його взагалі вчитися, не займайте чиєсь місце. продовж далі

,

так, дійсно, корупції ніде немає, ну це по закладах освіти, бо там уже не скажу, не знаю, якщо ти сам, звісно, її не породжуєш, чесно Вам кажу, з власного досвіду знаю, плата за екзамени, ці дурні хабарі - це все брехня, про це кажуть ті, які тільки шукають причину, щоб приховати свою лінь, і вчитися не хочуть, і працювати не хочуть , коротше кажучи взагалі нічого не хочуть. Якщо ти навчаєшся сам, все вчиш, то ти нікому нічого платити не будеш. Ледачі , які не хочуть вчитися самі несуть гроші, самі ж підставляють тих самих вчителів, батьків, і навіть за те не думаючи самих себе. продовження далі, бо не вміщається

,

так, дійсно, корупції ніде немає, ну це по закладах освіти, бо там уже не скажу, не знаю, якщо ти сам, звісно, її не породжуєш, чесно Вам кажу, з власного досвіду знаю, плата за екзамени, ці дурні хабарі - це все брехня, про це кажуть ті, які тільки шукають причину, щоб приховати свою лінь, і вчитися не хочуть, і працювати не хочуть , коротше кажучи взагалі нічого не хочуть. Якщо ти навчаєшся сам, все вчиш, то ти нікому нічого платити не будеш. Ледачі , які не хочуть вчитися самі несуть гроші, самі ж підставляють тих самих вчителів, батьків, і навіть за те не думаючи самих себе. 888 прод. далі

,

ВУЗ хороший, только преподов , которые засели там по связям и ничего не хотят по предмету рассказывать гнать метлой оттуда!!

,

Учусь на втором курсе юридического, и просто в восторге от университета! Преподавателей такого уровня, практикующих юристов и профессионалов своего дела можно найти только в КНУ! К сожалению,я знаю о случаях со взятками, но как бы прискорбно это не звучало -они есть везде и искоренять их полностью нелегко.лично я все сдаю сама, учусь на бюджете, да, порой учиться тяжело, но на то он и есть лучший ВУЗ страны! Я считаю,что все познаётся в сравнении, так вот поверьте, что ни один университет не сравнится с КНУ, ну в уровне образования в области юриспруденции это точно! Не все преподаватели идеальны,но и студенты ведь тоже не паиньки, везде есть свои недостатки, но лично я считаю что достоинств в моем университете намного больше! Ни разу не пожалела,что уехала из родного города и поступила сюда!

,

Поступила в этом году в КИМО на бюджет (средний балл ЗНО 193). Вы знаете, ни капельки не пожалела: знания по иностранному дают реально хорошие, но и самому надо не плошать, как и по остальным предметам) Сейчас идет сессия, было уже 2 экзамена, 2 сдала на 5) денег никто не требует ни в коем случае. но слышала, что если кто и платит, то от 500$. но повторюсь: никто не валит специально и не требует платить. вообщем если хочешь в КИМО - готовься к ЗНО, поступай и вероятнее всего, что не пожалеешь)

,

Юрфак шеви - рівень викладання нульовий, хороших викладачів пожна на пальцях порахувати. Про магістратуру і не мрійте, але хабарі цього вузу не варті, бо в КНУ є лише бренд, а суті - 0.

,

Училась в частном университете, преподаватели были в основном из Университета Шевченка. Наш куратор раз выдал, что мы - бедные студенты и взять нечего из нас (в шутку естественно),но перед защитой диплома собрал из каждого по 200 грн.Также пары проходили и в красном корпусе. При встрече с преподавателем там, я удивилась тому, что он изначально рассмотрел нашу одежду, а потом сказал, что слава Богу,что мы одеты нормально, не как бомжи...за полгода он нам провел одну лекцию,на остальные не являлся...

,

Учусь на Геолога в КНУ если у тебя подвешен язык если перечишь преподам,не ходишь на лекции тебя немного уважают,а если у тебя есть крутой дядя и немного денег то ты решаем даже вопрос отчисление,как таково зам директора должен подчинятсья директору а не наоборот как это у нас директор не ахти 3+

,

Учусь на кафедре культурологии, философского факультета. Пары начинаются в 13.05/14.40 и до 19.15, Вторая смена! 1: некоторые преподаватели считают, что нам можно не рассказывать конкретный предмет или спец курс, а читать его якобы в "интерактивной" форме, неся всякую чушь 2: чтобы тебя оттуда выгнали нужно не появлятся весь семестр и пропустить сессию, требования к знаниям студентов минимальные (мне кажется даже самый тупой человек, поступивший сюда!!, сможет получить диплом культуролога, в котором будет значится специальность: стажер-исследователь))), языковая подготовка - слабая. Есть и хорошие стороны можно 4 года практически не напрягаться и читать много умных книг, потом получить диплом КНУ и положить его на полочку!!! Вы будете знать немного обо всем, и возможно научитесь думать самостоятельно, но не всем так везет! Подумайте хорошо прежде чем поступать, так как перспектив реально никаких, кроме как остаться на аспирантуру и потом стать преподавателем! Увы сущая болтология((

,

Идет сессия, деньги не собирают,все отлично. Учимся на бюджете. Знания дают хорошие,дочка довольна.

,

Найкращий вуз, дуже тепла атмосфера, чудові люли, прекрасні викладачі!! Я на сьомому небі від щастя, що навчаюся в КНУ

,

Мы поступили на магистратуру! Без блата,денег ,подготовительных курсов. Оценка 60 смущала, но нам поставили немного выше. скажу одно , уровень у ребенка высокий, и оценка 67 удивила

,

Училась на Географическом факультете. Закончила в 2012 г. За 5 лет, я не разу не давала взяток. Стипендию получала каждый год. Преподаватели замечательные. Кафедра Географии Украины - самая лучшая. Спасибо Вам что подготовили к жизни.

,

Хочу выразить свою позицию по поводу подготовительных курсов университета имени Т,Г, Шевченко - полное разочарование в результатах ЗНО. Курсы не готовят должным образом!!! К огромному сожалению, ребенок даже не смог подать документы на выбранный им факультет тк результаты (особенно по истории) были очень низкие. Если бы знали, нанимали бы репетиторов в 11 классе. Предостерегаю других родителей! Поверьте, пишу 100% правду, готовились с 9 класса поступать сюда и совершили ошибку, что пошли на курсы этого Вуза. Пришлось переламать и себя и желание ребенка!!!

,

Я зрозуміла, шо юрфак КНУ корумпований вуз, оскільки при вступі на магистратуру та спеціаліста виставляють бали 60 - хто не проплатив і 90 ті хто дав хабара.В мене виникла ситуація, повязана з тим, що була можливість перерахувати бали додатка до диплома.Після перерахунку з такими балами я б точно попала на бюджет.Мені було відмовлено.І по обличчях видно, що все проплачено і дороги немає.

,

здавали екзамени в магістратуру в цьому році. Що сказати- бали за екзамен виставлені *з потолка*. Роботи ніхто не читає. Є 2 оцінки-60 балів (якщо ти не заплатив кому треба) і 90 (для вибраних). А на один екзамен я взагалі не пішла і ,чудо-отримала 67 балів. Ідиотизм-і це кращий вуз???

,

Навчаюсь на філософському факультеті, усім задоволена. Хабарів немає, оцінки ставлять справедливі. Навчатися у КНУ- саме задоволення)

,

Навчатись тут - це високий статус. Не розумію думки, ніби "дорога до КНУ закрита, таких, як я, тут не люблять" і т.д. Студентство у нас дуже різноманітне, і, взагалі, потрібно судити за окремими факультетами/інститутами. Дуже сильна викладацька база, хоча не думаю, що в інших закладах - погані викладачі. Але столиця і навчання у найпрестижнішому ВНЗ тішать самолюбство

,

Зараз я абітурієнт. Так, мрію вступити до цього вузу. Перекладаючи в своїй голові "за" і "проти" - залишу тут свою думку. Я, як кажуть, "як кінь працюю", не сплю ночами, все читаю, вивчаю, дізнаюсь. Роблю ставки саме на знання - зараз, у моєму випадку, - це ЗНО. Маю високі успіхи у навчанні, та не бажаю залишатися на цьому ж рівні. Але, нещодавно я зробила для себе висновки, що все ж таки, тут оцінюють престиж, а не хто ти є як людина. Це я зрозуміла, коли поспілкувалася з студентами саме свого "омріяного" факультета в КНУ, вибачте мене, але я особисто зрозуміла, що мені тут будуть не раді. Тут, трохи інше життя, не моє. Я дівчина, яка бажає отримати знання, і докласти до цього максимум своїх зусиль, шляхом лише своїх сил і прагнень. Так я говорю, бо в житті досягала всього лише сама, ціною власних сил. Тому дорога до цього мені перекрита, бо вже зрозуміла, що мене тут не зрозуміють, таких як я - тут не люблять. Але 5 зірочок поставлю, це не так то і важливо.

,

Зачем писать глупости и оговаривать университет и преподавателей?! На юрфаке я не сталкивалась с несправедливостью. Учите! Это вам не средняя школа, где все на подносе и обязательное образование! Умные дети, желающие получит достойное образование, поступают сами и на бюджет, учатся и не платят никаких взяток. А если вас родители заставляют вас учиться на контракте из-под палки дабы их чада получили диплом, то нечего хаять университет и преподавателей. Те, кто хочет положительный результат - не спят ночами -учат. К себе нужно прежде подойти критически, а потом давать оценку преподавателям и вузу. Дерзайте!

,

Университет заслуживает высокой оценки. Весь негатив пишут люди, которые хотят ничего не делая получать высокие баллы. А ведь для результата нужно "пахать" и днем, и ночью. И неправда, что поступить и отлично можно учиться только за взятки. Я учусь на бюджете на юрфаке, поступила сама, готовлюсь добросовестно и получаю отличные результаты, не платя ни гривны. Равно как и многие мои будущие коллеги.очень много умных мальчишек, которые не "ботаны", как здесь пишут,и не мажоры, но интеллектуально одаренные, способные защитить честь университета и об'ективность преподавателей. И не нужно " пенять на зеркало..." Учите! И воздастся сторицей!

,

Университет хороший. Особенно факультет кибернетики. Взяток не требуют, уровень знаний хороший. Лично я доволен. Если реально хочешь чего-то достичь -- нужно работать. Те, кто пишет негативные отзывы -- просто любители халявы, а тут так не пройдет. Возможно, это даже хорошо. С нашим общежитием правда проблема -- капитальный ремонт, наверно, так и не соберутся делать. P.S. А преподаватели ненормальные везде есть, независимо от того, что за ВУЗ

,

Университет быдла и заидеологизированной освиты (образованием трудно назвать). В универе творится полнейший бардак и произвол при полнейшей некомпетентности администрации. Новые преподаватели - побочный эффект болонской системы - либо ботаны, либо идиоты. Думать тут не учат, а наоборот прививают стадность. Есть несколько отличных, думающих и знающих преподавателей и то все они старой закалки. Так что овчинка выделки не стоит, и престижность универа не больше, чем слова.

,

Минулого року вступила до інституту журналістики на рекламу та піар. Хоча й начиталась різноманітних пересторог щодо хабарництва та низького рівня освіти, вирішила й не помилилась. Тому й пишу це для тих, хто сумнівається. Якщо ти талановита не дуже пунктуальна людина (про що свідчить хоча б навчання у другу зміну), що любить працювати, однак не проти побити байдика – тобі сюди!!! Скажу відверто, тут нічому не навчать, якщо ти сам не хочеш цього. Якщо ви нарікаєте, що тут нічому не вчать, ви помиляєтесь, бо тут вчать найважливішому – бути самостійним та відповідальним перед самим собою.

,

Есть старая студенческая истина: вначале ты работаешь на зачетку, затем зачетка на тебя.А также то, что сдавать нужно всей группой. Группа- это лодка в институтском море.Выпал из лодки- выплыть сложно.Когда-то на 2 курсе я завалила сессию, потому что тройки не хотела. Еле осенью сдала 2 экзамена на тройки, след. сессия тоже троечная получилась, так как преподы предыдущую сессию смотрят.Сегодня у меня 2 высших образования( защитилась перед Новым годом), хотя "ботаником" никогда не была.Второе образование получала сидя в декрете с 3 ребенком (пособие по рождению потратила на обучение).Неважно какой Вуз, лишь бы государственный был. А принципы обучения везде одинаковые.

,

Дочь второкурсница института филологии английский язык, литература и перевод. Бюджет.Поступала сама. Прошла в первую волну, хотя из обычной школы районного центра, где про углубленный иностранный слышали только. Я оплачивала репетитора год, но дочь, что называется, "пахала". ВУЗом довольны, хотя дочь сказала, что если хочешь знать языки - только сам. Преподаватели могут помочь, но не научить.Что и естественно. В итоге: в этом году (второй курс) дочь занимается репетиторством с девятиклассником английским языком, с двумя детьми, родители которых собираются на ПМЖ в Голландию- голландским.(второй язык в группе голландский), во время выборов работала волонтером-переводчиком с иностранными наблюдателями, а на днях предложили официальное трудоустройство в фирме для подготовки на языковых курсах по изучению голландского языка для сотрудников фирмы. Выводы делайте сами, только под лежачий камень вода не течет.

,

Вступила до КНУ на факультет кібернетики у 2013 році.Особисто я задоволена навчанням, рівень викладачів загалом дуже хороший, вони адекватні, оцінки в основному ставлять об`єктивно, нікого не валять, про хабарі мови бути не може.Звичайно щоб мати хороші бали, треба самостійно працювати, але мати 5 навіть випускнику гуманітарної школи (особисто я закінчила гімназію №19:спеціалізація-іноземні мови) цілком реально. Серед недоліків умови навчання:у будівлі факультету дуже холодно восени і взимку, прохолодно навіть влітку, але це скоріше плюс. Не знаю, як на інші факультети, але на факультет кіберенетики вступ прозорий (особисто я з балом 791 проходила на спеціальність системний аналіз у другу хвилю).

,

Чому нема чіткості в оцінювані? Ось за цю тему буде така оцінка, а за другу така. Чому всі вчителі не пам'ятають які вони були на першім і другім курсах?Не йшла,а летіла на крилах бо я поступила, а тепер чую і бачу як витирають ноги .Не цікаві лекціі викладання предметів це так аби не було прогулу.А втопити студента раз два і готово."Ось я вам покажу, по чому сьогодні товар" Вчитель хоче втопить і показати як топили його

,

Поступив в Симферопольский Университет им.Вернднанского, ребенок год отучился на бюджете и здал сесии на 90 балов отработал практику.В связи с переворотом в Крыму пришлось подать прошение, нам написали "-Мы рады вас принять ,приветствуем перевод с Крыма". А теперь сразу же на сесии заваливают что бы не дать стипендии,конечно под Новый год кто-то хочет взять себе премию. Нет ни понимания,ни лояльности,никто не входит в положение что кому-то нужно для адаптации 3 месяца ,а кому то 5 мес. У преподавателей нет четкости в выкладывании предмета и его оценивания. В общежитии в комнате проживают 4 человек хотя до этого было 2 чел. а теперь эти два человека все время воюют за свою зону комфорта. Сегодня здавала зачет приехав в общежитие онаружила что закрыли не сегоднешним числом а 29.12.14 а значит пролетает степендия при этом когда сесии до 28.12.14.Ребенок без отца з 1.5 года при этом старается достичь всего сама. Как же закончить университет если не вышел мордой и кошельком?

,

їхала навчатися в цей університет бо бачила в ньому щось вище. Так перший курс багато вражень, але вже в кінці 1го курсу зрозуміла що філологія далеко не моє. Однак, не про це, є магічний факультет словянських мов: там є "чудо" викладачка білоруської і сербської - вона буде вимагати пунктуальності і всього, а на ділі - ще не було такої пари, щоб вона прийшла раніше ніж через 30 хв як навчальний процес мав би йти наповну. Ще є "викладачі" на кафедрі які нічого не тямлять в самому предметі і починають лекції розповідаючи історії зі свого життя. В той момент коли б начебто треба щось вчити!!!

,

Одне з найбільш невдалих місць для вивчення політології. Загалом не корупційний але "кумівський" філософський факультет зібрав у своєму складі викладачів від рядових адептів наукового комунізму та політруків університету до алкоголіків (без жартів). Отримавши ступінь у 2013 році і маючи можливість продовжити навчання закордоном не можу згадати жодного адекватного викладача, що може написати рекомендаційного листа та вміє користуватися інтернетом. Усі дійсно хороші викладачі, за виключенням декого з кафедри релігієзнавства, походили чи то з історичного або юридчного факультету.

,

Хочу навчатися тут на журналістиці або соціології!!! цікаво що з цього вийде?????????

,

Хочу навчатися тут на журналістиці або соціології!!! Цікаво що з цьго вийде?????????

,

Вчуся на юрфаці зараз. Що я можу сказати. Так, деканату переважно на***ти на студентів, але в нас немає спеціального заниження балів для бюджетників задля того, щоб не платити їм підвищену стипендію чи стипендію взагалі. Загалом, бали ставлять суб'єктивно, але не настільки, як би це могло бути. Ті, хто скиглять (я вже тут таких побачила) що викладачі нецікаві, бали погані ставлять і т.д. Щодо викладачів - дійсно, десь відсотків 60-70 викладачів так само як і студенти, "відбувають" повинність, викладаючи нам і не намагаючись чомусь навчити. Але багато на моїй пам'яті було й таких, хто дійсно намагався чомусь навчити. Питання в іншому - чи потрібні усі предмети, які ми вчили 4 роки? от тут дійсно важко сказати)) Я не жалію, що я тут навчаюсь, але водночас прошу абітурієнтів не думати, що юрфак - це манна небесна. Знімайте одразу рожеві окуляри. І не лише тому що це корупція, непрофесіоналізм. А просто це доросле життя, і таке навчання майже усюди

,

Прочитала разные коменты и захотелось поделиться своим опытом) Поступила в этот университет я в 2012 году на магистратуру экономического факультета. Приехала поступать из другого города (Николаев), там я получила бакалавра. Конечно очень переживала и думала что поступить на бюджет да еще из другого университета абсолютно нереально, но рискнула! Оборвала все концы у себя в универе я решила, что кто не рискует тот не пьет шампанского))))) И к моему удивлению я поступила! Представляете, на бюджет!!!!!! Моему счастью не было придела!!!!!! Спросите меня как мне училось? Я отвечу, преподаватели конечно разные встречались, но это жизнь и человеческий фактор. Кому то мы не нравимся, кто-то нам не нравится, по разному бывает! Нужно учиться, стараться! Я закончила магистратуру на отлично, с красным дипломом! Мне преподавали лучшие из лучших - Ковтун Наталья Васильевна, Мельник Татьяна Григорьевна, Фещенко Евгения Аркадьевна, Гура Надежда Олександровна, Бойко Катерина Валентиновна! Спасибо Вам!

,

На летней сессии руководство университета в который раз дало понять, что их не волнует, что происходит со студентами. Злости нет предела! Элементарные вещи просто нереально узнать. Информацию предоставляют уже когда подожмет конкретно. А в деканате любят понаезжать за то, что ты зочешь что-то узнать. И мое мнение совпадает с многими студентами. А если вам нужно встретиться с деканом, сразу забудьте. Записи за месяц к нему на прием даже не помогут. Лекции скучные. Преподаватели студентов редко заинтересовывают. Бывают ставят плохие балы и у тебя будет угроза не сдать, тогда уж надо включаться работу. Люди, если вы все же решились получить этот супер элитный диплом шевы, то будьте готовы, что об вас будут вытирать ноги. Юрфак

,

Тааак, з іноземною філологією тут справді не дуже товаришують, та й з гуртожитками запара велика.

,

Продовження: Базовий рівень викладання дуже низький. Сподіваюсь, комусь допоможуть мої враження, і людина зробить првильний вибір, але якщо ви все ж зіюрались вступати до цього ВНЗ, на цей факультет, можу побажати вам тільки терпіння, терпіння і ще раз терпіння. P/S Після закінчення ВНЗ роботодавці не сильно розшматовують вас на шматочки як іноді тут пишуть, роботу не так вже легко і знайти. На диплом дуже рідко дивляться. Звертають увагу лише на ваш інтелект!

,

Торік закінчила навчання в цьому університеті на факультеті іноземної філології. Можу відверто сказати, що реклама універу як кращого вузу країни бере своє, але ось навчання на цьому факультеті більш ніж складне. Якщо вступаєш на цей факультет, то як мінімум повинен знати одну іноземну мову досконало, і хоч трохи володіти ще якоюсьіншою мовою. Навчання просто жесть. Викладачі ставляться до учнів превзято, а якщо ти бюджетник, можеш змириться з тим, що ніхто тебе ні в що взагалі ставити не буде. Уже на другому курсі я зрозуміла що хочу змінити свою проффесію, але втрачати два роки якось нехотілося. Гуртожитки не те що жах, але коли ти читаєш на сайті вузу перед вступом про мега чисті стіни, найсвіжіший ремонт, і кімнати на 2 людини, можеш бути готовий до того, що будеш жити як мінімум з трьома сусідами, і швидше за все це буде не весь сюрприз. Вчитися в таких умовах просто не реально.

,

Учусь на факультете кибернетики. Учёба интересная, преподаватели - великолепные люди, общая атмосфера - просто класс!

,

Отличный университет был когда-то... Очень много с ним связано у меня и всегда были только теплые и хорошие воспоминания. НО... это все в прошлом... В этом году дочка прошла во все 5 университетов куда подавали заявления. Естественно, сразу же выбрала универ Шевченко, т.к. в принципе, стремилась поступить именно сюда... И вот тут начались сюрпризы, все описывать я не буду, но на одном хочется все же остановиться. Оказалось, что из-за многочисленного перебора юристов, остальные факультеты, расположенные в красном корпусе, просто вынуждены заниматься во вторую смену, занятия начинаются в 14.00 и заканчиваются, аж в начале восьмого вечера. Что это за дневное обучение????? Это получается, ребенок будет приезжать домой около 9 вечера((( Хотелось бы посмотреть в глаза этому умнику, который придумал такую систему, которой нет ни в одном вузе Киева. Честно, знали бы об этом заранее, естественно бы, сюда бы не шли однозначно((

,

Про коррупцию и взятки - чепуха! Дочь поступала в этот вуз, на бюджет, никаких намеков на взятки!

,

Школа виживання. Хто має бажання вчитись, має ірезультат. Немає різниці де навчатись.якщо дуб дубом, тоді навіть Університет Шевченка тобі не допоможе. І знання і розвиток і диплом престижний - це Київський Університет!

,

Рівень корумпованості університету просто зашкалює.Пробувала поступати на магістратуру на юрфах, і була жахливо розчарована. Поспілкувавшись з людьми які там навчаються зрозуміла, що всі державні місця давно проплачені, всім хто не заплатив ставлять десь 60-65 (мінімальна кількість балів для допуску до слідуючого іспиту- 60) для того, щоб ішли вчитися на платне. До цього я ще з дитинства мріяла навчатися в КНУ, але побувавши там навіть рада, що навчаюся в іншому вузі, де для того, щоб поступити на державне потрібно мати не товстий гаманець, а хороші знання.

,

Вступала на економічний факультет самостійно, знань з економіки - нуль. ЗНО склала добре, та й бали атестату високі, а це - пряма дорога на бюджет. До речі, ще жодного разу нікому нічого не платила.

,

Вирішила спробувати свої сили і подала документи до КНУ, ще раз переконалася у "справедливості" вступної кампанії даного ВНЗ, всі бюджетні місця, а їх було не так багато на економічному факультеті, розкуплені і звичайному студенту, який тямить в економіці, можуть запропонувати лише контракт:) Головне, щоб потім не довелося ще й за сесії доплачувати, бо тоді навчання за контрактом обійдеться ще дорожче. М'які крісла, шикарні аудиторії, червоні килимки - все це замилює очі, але аж ніяк не говорить про рівень освіти.

,

Не знаю як на інших факультетах, а на юридичному консультація до іспиту з англійськоі мови звелась до переказу правил поведінки під час іспиту та вирішенню організаційних питань (прогалини в роботі відбірковоі приймальноі комісіі).

,

Продовження 3) гуртожитки далеко не такі гарні, як видається на перший погляд. Звичайно, євровікна та нові стіни, до яких не можна притулятись, це чудово. Але кімнати перенаселені(4 замість 3), хоча ви можете купити свою "двушку" за 2 тисячі у старости гуртожитку або за 5-8 тисяч у зам.декана більш офіційно. Є нормальні сусіди, але зазвичай є одна "плешива свиня". Через місяць у кімнаті буде повне сміття, смердюче взуття, брудні речі цього індивіда. Згодом це приведе тарганів. В одній кімнаті живуть знайомі на курс молодші, у двушці, але їхня трійка(четвірка, якщо бути точним), просто смітник. До речі, за спостереженням, усе в кімнаті йде від першокурсника, що зараз є завідуючим за сан.станом студмістечка. Магія)) Вчитися практично неможливо, якщо не у двушці живете. Є "читалка", але там зазвичай обов*язково гамір від групи або двох-трьох дівчат з писклявими нотками, які не можуть говорити тихіше. 4) можл.обміну немає, покладайтеся на себе. мови теж ліпше вчіть деінде.

,

Три роки провчився на економічному факультеті. Нічого гарного про ВНЗ сказати не можу. Звісно, це суб*єктивна думка кожного, але я спробую розповісти факти у загальному вигляді. 1) рівень освіти дуже посередній. Нічого нового вам не дадуть, стандартна освіта, знаю, бо був присутній протягом року у друзів на лекціях КНЕУ, ХНУ, КПІ тощо. Семінари скоріше перетворюються на переказ підручника декана Базилевича В.Д., все дуже стандартизовано. Вчителі намагаються вичитати програму, при цьому постійна проблема нестачі часу, викладачі не пояснюють матеріал( як приклад, цитата викладача з вищої математики: "так вийшло... це аксіома"). 2) На факультеті вже рік-два немає КВН, а взагалі усе надто офіційно, прямо соц.реалізм в патріотичній обгортці. Жодних жартів на сцені, які не були задобрені відповідними людьми, платний вхід на Містерію. Усюди пафос та офіціоз, все ніби під диктат. Взагалі програм дозвілля практично немає, навіть порівняно з КНЕУ у нас немає ані інтелект., ані розваж. заходів

,

Я зараз навчаюся на географічному факультеті. Нічого поганого про ВУЗ сказати не можу, все залежить тільки від тебе самого, від твоєї наполегливості і старання. Корупції, принаймні на моєму факультеті як такої немає. Я, особисто, нічого не платила аби вступити сюди на державне, те й саме про гуртожиток. Не знаю, які умови в інших гуртожитках, але в 6(географи) вони досить хороші. Нижче прочитала відгук людини, яка підписалася "несостоявшийся студент", то хочу сказати, що це просто повна нісенітниця. Прохідний бал був 705,8 , якщо вірити системі "Конкурс", тому що перша двацятка загубилася внизу чомусь. А для чого цей абітурієнт, якщо він і справді таким був, пише таку , вибачте, дурню, задумайтесь самі. Загалом можу сказати, що буде багато предметів, які будуть даватися важко , але по-суті всі все здають, не так тут суворо, викладачі ідуть на поступки. Але щоб потім не розчаруватися, спочатку почитайте інформацію про те, які предмети вивчаються, тому що не кожному вони під силу.

,

Когда-то я несколько раз поступала в этот универ на юрфак. Меня откровенно валили на последнем экзамене, либо я по каким-то мифическим причинам не проходила конкурс, а иногда с бредовыми придирками не хотели принимать документы для поступления. Плюнув на это, я уехала в Харьков и поступила в юракадемию, куда успешно поступила с первого раза и окончила ее без единой копейки. И поверьте,полученный мною там багаж знаний значительно отличался от багажа знаний моих коллег, которые они получили в хваленом КГУ. Очень жалею что потеряла столько времени на поступление, и каждый раз, проходя мимо кланяюсь и говорю: "Спасибо, что не взяли!" Преимущество Харьковского юринститута перед КГУ чувствовалось не только в полученных знаниях, но и самом здании. В здании академии -картины,ковры,чистота вокруг, а КГУ продолжал обучать своих студентов юристов в сарае и очень гордился, что носит звание великого Кобзаря . Я думаю, что студенты начала 90 это хорошо помнят.

,

Я в 2013 году поступал сюда на географию и политологию.Так как еще до 01/08 я видел по СК,что я ближе всего именно на географию,то и оригиналы привез именно на нее 02/08. Правда при просмотре мной 12/08 СК я был в шоке-меня с оригиналами закинули в рейтинговом списке с 630 на 657-е место!!!!!!!!!!!!!!А на бюджет взяли вон даже тех у кого было баллов меньше чем у меня-у меня было 693,5-а у тех 684,5.Я в ужасе!!!!!!!!!!!За что они так сделали??????????А потом взяли 15/08 вернули мне мой атестат и сертификат ЗНО домой по почте......

,

Я тут почитала - о ужас! Люди, зачем вы рассказываете о высоком уровне коррупции? Те, кто хочет учится, учатся сами, без взяток и чего-либо подобного. Сама учусь на "отлично", на биофаке, ни разу не заплатила ни копейки. Да, процентов 80-90 материала выучиваю сама, да, лекции бесполезные абсолютно (зато на них можно доучить то, чего ночью выучить не успел), да, есть бесполезные предметы типа философии и истории украинской культуры, НО! Вам всегда подскажут, объяснят, что непонятно, скажут, куда подойти, к кому обратиться, если надо - разжуют, и отправят прямо в рот. Короче, кто хочет получить действительно самое важное, чему могут научить в университете - а это научиться учиться самому, идите сюда, не бойтесь. Главное - не лениться, и тогда вы получите действительно хорошее образование. А те, кто хочет хотить в универ, как в детский садик, т. е. сидеть, плевать в потолок, учить только то, что на лекции отчитали, то тут да, без взятки вы не обойдетесь. Так что, выбирать вам.

,

До речі про гуртожитки.Я проживаю у гуртожитку Інституту журналістики і хочу сказати,що тут справжнє пекло для тих,хто проти корупції.Живемо ми вже другий рік в трьохмісній кімнаті вчотирьох.Немає не те що особистого простору,ніде навчатись:готуйтеся зіпсувати зір як мінімум і писати на колінах.Кімната більше схожа на комору,але ж хтось вирішив,якщо 4 підставне ліжко ще можна "запихнути",то згодиться. Живуть всі,кому не лінь:магістри,заочники,навіть викладачі,хоча для них є окремі гуртожитки.Групи розширюють,а людей селити нема де.Доводиться жити один у одного на голові.Я нікому нізащо не раджу сюди селитися.Навчатися ви не зможете,спати теж.На всі роки запам'ятайте:"койка-место"-це про ваше житло.Хоча повинні ми жити втрьох,але це нікого не турбує.Ті,кого це повинно турбувати,прекрасно живуть і без наших проблем.Але є інша сторона медалі.Тут є кімнати двомісні,одномісні з санвузлом у кімнаті.Але це за окрему платню.Так би мовити "для обраних".

,

ребятки, не поступайте в кимо на межд информацию и межд отношения. специальности ни о чем. 2 года как закончила кимо, работаю не по специальности, потому что предлагают только госучреждения, где зарплаты в среднем 2 тыс грн, и это в киеве! год обучения 30 тыс грн. не верьте про сильный иностранный язык, там на кафедре 95% преподавательского состава, которое унижает студентов. знания, что были при поступлении за 6 лет исчезли, наблюдается деградация - куча никому ненужной работы. с появлением независимого тестирования мажоров стало меньше, соответственно, преподы и руководство стараются урвать с каждого по максимуму. ваши знания мало кто оценит. хотите выучить языки - пойдите в иняз или какой-то пед, где обучение в разы дешевле, или же на курсы, или за границу. этот институт не стоит своих денег. вы платите деньги за то, чтоб вас унижали.

,

Знання дають чудові, але треба пахати за десятьох. КНУ не для тих хто любить відпочивати, робити щось в півсили або покладається на удачу. Навчання тут - це справжнє випробування, виховує залізні нерви та вміння боротись до останнього

,

Лучший ВУЗ страны.Был,есть и надеюсь будет."20 лет прошло с тех пор как я его закончила- время показало,что школа КГУ (так раньше он назывался) лучшая.

,

заведение с давней историей и своей неповторимой атмосферой, чем, пожалуй, могут похвастаться далеко немногие вузы Украины. высокий уровень знаний, который задает университет, можно понять только в сравнении, возможно, даже на протяжение нескольких лет после его окончания. кстати говоря, особых преференций от работодателей из-за диплома (красного, который получила исключительно собственными стараниями) не замечала. но университет позволил совмещать работу по специальности и учебу еще с 3 курса. большинство преподавателей достаточно лояльно относились к тому, что я работаю, главное было - сдавать вовремя выполненные задания.

,

Я закончил КНУ им.Т.Шевченко в 2012 году и утвердительно сообщаю, что за 6 лет обучения в КНУ я получил отличный результат - высокое востребование от работодателей. А ещё весёлую студенческую жизнь. Ни один выпускник любого ВУЗа не готов к 100% старту работы, университеты не могут учить каждого выпускника под индивидуальности разных предприятий, поэтому каждому выпускнику нужно немного адаптироваться к работе. Тот студент, который ставит перед собой задачу хорошо и правильно учиться, найти высокооплачиваемую работу, он и достигает цели. А кто туманно заучивал материал и учился ради красного диплома, выплакивая оценки, тому и тяжело "плыть в этом океане украинского рынка труда". Ищите причины в себе, мотивируйте себя к результату, тогда и ВУЗ Вам сможет помочь!

,

Образование крайне посредственное. Закончил с красным дипломом и смотрю на окружающую меня технику как баран на новые ворота. У всех остальных обитателей этого ВУЗа взгляд тот же, только еще более замутненный. Короче, кому как повезет. Моя оценка - болото.

,

понятное дело,что везде есть купленные места, и в нашем вузе тоже, но как ни крути - он все равно классный,и преподают здесь хорошо

,

В моей школе, которую я в этом году окончила, уже в средине 11 класса 4 ученика из моего А класса "поступили" в КНУ Шевченко, и из Б класса еще двое, причем далеко не отличники даже в нашей платной школе.

,

Университет действительно отличный.Поступила своими силами,взяток за 2 года никто не требовал,знания дают на высоком уровне.Кто хочет,тот поступит!

,

это действительно лучший ВУЗ страны! Учусь на философском факультете. О досуге студентов здесь думают,очень развито студенческое самоуправление. Не знаю,как там у других - но на этом факультете вы действительно не найдете мажоров - разве что парочка политологов. Здесь - умные и думающие люди.Запомните: все мажоры - это юристы,большая часть экономистов и КИМО само собой.На кибернетике и мехмате - все самые умные и пройти сложно.Журналистика - вся в коррупции. Не скажу о других факультетах - но на моем заставляют думать,многое приходится понимать самостоятельно.Но те,у кого в голове не пусто,учатся здесь с удовольствием.Так что никого не слушайте и учитесь,если вы не глупый.А если глупый - то делать вам здесь нечего.

,

В этом году закончила магистратуру факультета психологии. За время учебы случались разные ситуации, и неинтересные, ненужные предметы и не самые адекватные преподаватели, и разное отношение к студентам. Но! Здесь учат самостоятельности. Никто, как в школе не будет заставлять и водить за ручку, если человек хочет он учит, если не хочет идет "на лавочки пить пиво". От себя могу сказать, что да, и "на лавочках посидела" и поучилась достаточно. За 6 лет обучения (2 года магистратура заочно) ни разу не давала взятку и ни разу об этом не просили. при этом есть диплом с нормальным рейтингом. Также давно известно, что по гуманитарным специальностям КНУ готовит теоретиков, хотите практических навыков ищите курсы, поднимайте свою квалификацию, стремитесь к чему-то. Нашла постоянную работу сразу после магистратуры, но для этого пришлось самой глубже осваивать специальность, журналы и искать материалы, бегать на курсы немецкого и подрабатывать. Сейчас работаю в международной компании.

,

Учился на экономическом факультете. Хорошая школа выживания, все зависит от личностной стойкости, а также ориентации на результат. Преподы разные попадаются, это и не удивительно. За все годы никому взяток не давал, но некоторые... Особенно впечатление подпортили следующие "специалисты". Ничего человеческого у них не осталось, с легкостью и под настроение сровняют с землей Вас и Ваши труды, не остановятся ни перед чем, используют Ваш интеллект, труд, польют грязью и выбросят. О чести, совести, справедливости даже и не слышали. Вы для них без денег - не человек. Без угрызений убивают в людях стремление к развитию, веру.. Все свои грязные делишки успешно проворачивают и прикрывают, радиус доставания людей по факультету очень широкий. Умело носят маски отзывчивости, порядочности! Не верьте!!!Желаю вам не иметь ничего общего с ними, это поможет Вам избежать многих жизненных разочарований.

,

Так собі універ, навчаюсь на другому курсі в Інституті Журналістики. Комфортно тут себе почувають переважно мажори у яких багато бабла або ті хто зубрять, тим же хто бажає концентруватися не тільки на навчанні, а й розвивати свої власні ідеї тим точно не сюди, дуже багато зайвих не фахових предметів накшталт естетики чи екології, вступив сюди бажаючи розвиватися в напрямку информ. технологій, вєб верстки і таке інше, але технології вивчаються тут на примітивному рівні, вивчення іноземних мов - нижче плінтусу, навчатись дорого, єдине шо дуже приємно вразило це сама будівля в якій знаходиться інститут, перше враження коли входиш туди, здається, наче в Європейский ВУЗ потрапив. На жаль перше враження оманливе. Гроші тут викладачі, до речі, дуже люблять.

,

КНУ імені Тараса Шевченка найкращий!!! Особливо приємно ( одних як чудових викладачів, інших як весельчаків) згадувати викладачів юридичного факультету: Вовк О.Й., Дзеру О.В., Городецького О.В., Ковальчука О.М., Цвєткову Ю.В., Теремцову Н.В., Рудоквас О.С., Михайленка О.Р., Скригонюка М.І., Саленко І.В., Рєзнікову В.В., Науменко О.М. та багатьох інших. Як шкода, що залишився йще лише один рік навчання.....(((((

,

Щиро вдячна співробітникам приймальної комісії інституту міжнародних відносин, зокрема Наталії Павлівні, за людяне ставлення до моєї дитини. Наша мрія здійснилась - дитина стала студенткою університету. Низький Вам уклін та материнська подяка!!!!!!!!!

,

Пам'ятаю, минулоріч мене переповнювали відчуття незвіданого, невідомого, проте з надією на краще, сподівання стосовно навчання в омріяному Університеті Шевченка на юридичному факультеті, а тепер я маю можливість зробити власні висновки, які дають мені право стверджувати, що Університет, Юридичний факультет це насправді - колиска, найкращий зразок юридичної освіти, а головне, якісної. Я надзвичайно задоволена, що навчаюся юриспруденції у даному ВНЗ України! P.S.Атмосфера здорова та приємна , професіоналізм викладацького складу на високому рівні, також, особисто мені важливо, а тому напрочуд комфортно і приємно перебувати у гарному приміщенні, де привітні аудиторні зали, доброзичливий персонал, тому крокуючи червоними доріжками Університету важко не гордитися місцем свого навчання, NB!Найкращим, що є беззаперечним аргументом)

,

Юрфак - школа виживання. Стійкі її з легкістю пройдуть і доб'ються результату, наївні і немічні будуть до кінця навчання дивуватись "Чому в нього всі 90 за екзамени, хоч він нічого не вчив". Тут Ви побачите і прогнилу наскрізь систему, і хабарі, і несправедливе відношення, але, повірте мені, це більш, ніж безцінний життєвий досвід. Навчіться пристосовуватись до окремих персоналій, підтакуйте, коли потрібно, проте володійте твердою життєвою позицією...або ж Вас просто розтопчуть.

,

Хороший универ. Поступила на магистратуру своими силами на бюджет. Проучилась тут год. взяток тут со студентов никто не требует, если ты все учишь. Учиться тяжело, но это того стоит. Знания дают хорошие. Проблема в том. что после окончания универа тяжело найти роботу.

,

Институт биологии. Поступила без проблем на контракт, на 4-м курсе перевелась на бюджет (средний должен быть не ниже 4.0, и наличие бюджетных мест). Разное бывало за 6 лет. Если учиться для родителей- можно "благодарить" деньгами; если учиться для себя - всегда преподаватели помогут, объяснят, "разжуют и положат в рот". Педсостав - отличный, нужно четко понимать чем ты хочешь заниматься в дальнейшем. И от этого зависит правильность выбора кафедры. А если при всем этом есть мозг - деньги можно заработать, работая по специальности. Если ты ленив - проходи мимо! Корочку можно получить и в другом ВУЗе. Низкий поклон всем, кто учил нас!!!

,

поступить помогли. Выбирая факультет прямо сказали, что на определенные специальности места расписаны за 3 года. Взяток никто не требует, но и мало кто отказывется. В основном поступают по договоренности (в ИФ) и с кем договорился, тому сам и приносишь, что бы договаривался еще и за сессии, а так коррупции нет))) Преподаватели разные, кто хочет учиться, там есть у кого, хотя отношение к студентам довольно похабное. Да и вообще, любой ВУЗ направляет, студент сам выбирает что он вынесет: знания или просто престижный диплом с пустой головой.

,

и все таки - по знаниям - наилучшее что есть в Украине, даже на заочке, грузят слишком сильно местами, преподы 50 на 50 адекватные, местами выше определенной оценки не прыгнешь, хоть ты тресни, прямой коррупции нет вообще, но только если это не ультразнакомства через 10ые руки, методистки - никогда нигде ничего, в среднем Кну - утрированная научная секта, но это того стоит - культура.

,

Один из самых лучших универов Украины! Конечно, не все так хорошо, как хотелось бы, но за 4 года не заплатила ни копейки за экзамены или зачеты (Институт Филологии). Были случаи, когда некоторые "кадры", которые не появляются на парах, получают 5, но никого здесь не валят. Учиться легко, но если Вам действительно нужно выучить язык - пар мало, надо самому что-то делать (и много). Те, кто говорит, что здесь ничего не выучили - Ваша беда! Университет - не школа, здесь дают ориентири и помощь, а результат зависит только от Вас. КНУ - это, в первую очередь, престиж и элитность, а не понты, как пишут ниже. Пить пиво на лавочках? - Вам дорога в КПИ! Студенты Шевченка - это статус! p.s:если у Вас ЗНО выше 190 - поступить легко!

,

ЮРФАК. непрофільний залік 1500$. Але, як виявляється недостатньо мати змогу дати такого хабара, щоб студента не відрахували із-за однієї заборгованості, яка здобута з допомогою екзаменатора. Потрібно мати неабиякі потужні зв*язки, щоб цей хабар дійшов туди куди треба. У більшості випадків, якщо студента відраховують, то він про це навіть і не здогадується. Ніхто, нікого не про що, не повідомляє!!! Рік навчання на денній формі навчання коштує 30 000 грн., а ще стільки тільки в у.е. треба заплатити, щоб туди вступити. Викладачі вимагають високий рівень знань, коли самі в змозі прийти тільки на 2 лекції. В цьому ВУЗі навчаються діти не тільки можновладців, а й звичайні студенти, які прагнуть здобувати знання, мені щиро шкода студентів та їх батьків, які витратили на цей ВУЗ свої роки життя, нерви та гроші.

,

Училась на экономическом. Товарищи... прежде, чем говорить о коррупции (кто сдавал еще экзамены) при поступлении, задайте себе честно вопрос: А почему это Вы ( такой умный) не в состоянии были решить экзаменационный билет по математике и языку? У кого был высокий уровень и удачные билеты, все учились (на контракте) долго и счастливо!

,

Закончил в прошлом году физфак. Откровенно говоря, так себе. Студенты поступают двух видов: кому плевать где учиться (многие из них вылетают к концу первого - середине второго курса) и идейные (олимпиадчики, мечтающие двигать науку вперед). Я как раз из вторых. Пришел, так сказать, с мечтами о великом будущем, интересных исследованиях и работе за рубежом. В результате: нудные лекции,повторяющие текст учебников, плохие лаборатории, учеба на сдал-и-забыл. И что самое страшное - работы после окончания нет. Ученые вообще никому в Украине не нужны, чтобы уехать на PH. D. за границу нужны немаленькие деньги и не факт, что потратив всё на заграничную бумажку не вернешься обратно. Единственное, что реально пригодилось - это программирование и математика. (работаю фрилансером-программистом )Жалею, что не поступил на факультет кибернетики, но теперь уже поздно. Короче, само образование дают нормальное, физику выучишь, только идти потом с этой физикой некуда.

,

Желающим поступить в КНУ советую прислушиваться к комментариям бывших студентов КНУ, а не к слухам непонятным. Лично скажу за факультет кибернетики: взяток нет, уровень знаний достаточно высокий, желающие работают и у нас и за рубежом

,

Магістр, перший курс, географічний факультет. Пишаюся, що вчилася саме у цьому університеті. За роки навчання про хабарі не чула ні разу! Практики найкращі у країні! Всім рекомендую!

,

Хороший ВУЗ. Корупции нет. Учиться тежело. Нужно много стараться и трудиться.

,

дешевые понты и сумасшедшие цены-больше сказать нечего

,

Навчаюся четвертий рік в Інституті журналістики. Нічого позитивного сказати не можу. І справа тут навіть не в хабарях, а у складі викладачів. Є класні професіонали, але є і ТАКІ неадеквати, що просто дивуєшся, яким чином вони опинилися в ІЖ. По прізвищах не називатиму, бо для цього існують спеціальні сайти в Неті, погугліть. Узагалі ж, 4 роки навчання особисто мені не дали нічого: ти або вмієш писати, або ні, і стоп'ятсот списаних зошитів-"талмудів" з якимись особливостями літератури Папуа і Нової Гвінеї ні до чого. Якщо вже конче треба "корочка" - вступайте, але готуйтеся до спілкування з... гм... дивними людьми.

,

Учусь на 5 курсе на юр факе. Первое что бросается в глаза это куча мажоров или тех, которые строят из себя мажоров. Просто так не предложишь попить пивка на лавочке. Обязательно в ресторан идти нужно. По учебе так же как и везде. Если ты мажор и родители за тобой бегают то учиться будет легко. Если ты задрот - тоже. А так, свою законную 3, такие как я(которых кажется и не осталось) всегда получат. Здесь не увидите ярких личностей с фиолетовыми волосами или в адидасе. Все модные, от кутюр, одним словом инкубатор и серость.

,

мені здається що ті люди які пишуть позитивні коментарії пишуть це або під тиском або гроші жопою жують. (вибачте за мою цензуру) це особисто моя думка. але це звичайно ваш вибір))) такщо бажаю вам успіху!!!

,

не так все прекрасно и круто,как здесь пишут. может знаний и опыта вы наберетесь,но перспектив нет. добиться всего нужно самому!!!!!!!!

,

Юридический факультет "супер"! С первых курсов приучают студентов к рыночным отношениям, что пригодится в будущем для работы в судах, прокуратурах... При малейшей возможности "срубить капусту" с нерадивого студента-большинство преподов не упустит свой шанс,- собственно как везде в повседневной жизни. Общаясь с выпускниками-большинство из них по специальности не работают. К сожалению закончить "престижный?" вуз-не значит устроиться на достойную родительским затратам работу.

,

Учиться тяжело, но интересно Тяжело ,тк не учиться не получится,нужно набирать баллы до сессии.Отмечают посещение занятий. Коррупции нет,результат зависит только от ваших знаний.Здоровая конкуренция в группе-никто не хочет быть в аутсайдерах. Поступить вполне реально без блата ,но нужны довольно высокие балы ЗНО и балл аттестата,тк впереди вас с более низкими балами пройдукт льготники и победители Республиканских олимпиад ,в том числе и тех,которые проводит Университет. Учусь на бюджете (третий курс )Баллы при поступлении :математика -200,укр.мова -195,анг.мова -193,география-198 Балл аттестата "подкачал" -190.Поэтому в первый день не нашел себя в списках рекомендованных к зачислению. Перезвонили из приемной комиссии в третий день вступительной компании.Пришлось перебрасывать оригиналы документов и успеть нужно было к концу рабочего дня. Удачи аббитуриентам!

,

Лучшее, что может дать Украина

,

Живу в провінції...хотіла запитати чи реально пройти на іноземні мови(англійська) "без блату"...хто вчився чи вчиться на цьому факультеть відпишіться будь-ласка....цікавить усе...від викладачів до хабарництва.знань та інше...

,

ВУЗ чудовий, дає не тільки знання, а й вчить жити без вчителя (так і потрібно) тому буддь-які негативні коментарі зайві. Студент сам повинен навчитись жити і заробляти по заслугам своїм.

,

Можна говорити про ВУЗ в цілому, але правильніше було б про конкретні факультети. Адже не можна порівняти навчання на юридичному факультеті і на технічних або гуманітарних чи природничих. Різний контингент студентів, різні цілі і перспективи. Оскільки вчилася тільки у цьому ВУЗі, то порівняти його з іншими не можу, але хочу зазначити, що на факультеті кібернетики ніхто студентів за людей нижчого сорту не рахує. Викладачі інтелегентні, толерантні професіонали, а якщо ви чули щось типу "дівчина? на першому курсі? відмінно на єкзамені по програмуванню? - ніколи!!!", то у викладачі теж почуття гумору є, вони теж люди і багато з них вчилися тут же. Недоліком можу назвати тільки те, що залишилося багато дисциплін, программа яких залишилася 10-15-річної давності. ВУЗ ЧУДОВИЙ!

,

Найкращий ВУЗ у світі! Сестра на журналістиці вчиться! І Із задоволенням щодня ходить в університет. Каже, викладачі і студенти - найкращі! Я в наступному році на юридичний або на українську філологію піду! Впевнена, що не пожалію!!!

,

Технічне забезпечення відділення перекладачів Інституту філології - нуль. Синхронний клас - минуле століття. Фонотека -нуль. Телевізори , комп,ютери і монітори - 90-і роки. Викладачі не знають, як працювати notebook + проектор (бо їх немає).Плачу 25 тисяч на рік за навчання в магістратурі, а в туалет хожу з газетою (туалетного паперу немає, хоча для нього є контейнер).За 5 років жодного випадку про хабарі не чув. Старше покоління викладачів значно сильніше молодих, більшість мають досвід роботи за кордоном, тому з ними цікаво. Оскільки більшість студентів дівчата, то основне для них - диплом престижного універу, а потім успішно вийти заміж. Половина студентів вчиться так собі...

,

чотири роки провчившись в НАУ (колишній ГВФ) на юр.фаці, та поступивши до магістратури в ШЕВУ (без блату, хабара і т.п.) можу з впевненістю сказати - немає різниці де вчитися, якщо в тебе є бажання. В КНУ, звичайно, престиж, ім'я....але рівень викладання нічим не кращий( є декілька дійсно відданих роботі викладачів, які можуть навчити, але і в інших вузах теж є декілька таких викладачів. тому не треба зациклюватись на гучному (в Україні)) імені "ШЕВА"))

,

Даёт разве что имя.

,

Закончила университет уже почти 10 лет назад, факультет кибернетики. Училась плохо, пересдавала часто, выла белугой. Программировать так и не научилась, да и собссно никогда и не стремилась. Зато недавно, покупая мебель, столкнулась с проблемой - не могла на пальцах объяснить, какой изгиб столешницы мне нужен. Нужно было или ехать домой, замерять еще раз более подробно, или высчитывать изгибы по имеющимся замерам. И вот именно тогда, в том мебельном салоне, сидя на корточках возле стенки с ручкой в зубах, я наконец-то поняла, что такое криволинейный интеграл, и нах он нужен в реальной жизни. За 10 минут я посчитала размеры всех нужных мне площадей. На удивление, при сборке, всё идеально состыковалось друг с другом. Т.е. видимо учили-то хорошо? Видимо просто Я не хотела думать? А когда знания понадобились, они сами собой повсплывали на поверхность и показались абсолютно простыми и понятными. Жаль, что через 10 лет. В общем теперь хочу вторую вышку, археологическую ) Здесь же )

,

Универ клёвый)) Перешла на 3 курс! с учебой почти никаких проблем. если действительно учишь предметы - получишь хорошие оценки. а взятки есть везде. если сам не принесешь - никто не требует. есть такие преподы которые вообще не берут.

,

Самый лучший университет. Если учится и ходить - сдача гарантирована без проблем и взяток! Не спорю, много мажоров (училась на эконом факе), но если кто-то хочет чего достичь - на это не будет обращать внимание. На данный момент работаю в управлении по работе с персоналом крупной международной компании, всегда обращаю внимание на образование! Я не говорю, что провожу собеседование только с теми кто закончил КНУ, но для кандидатов - это огромный плюс.

,

Поступила в Институт последипломного образования на право при университете им Т.Г.Шевченко.

,

Географічний факультет КНУ закінчила 15 років тому. Всі студентські спогади - найкращі, а згадки про викладачів - найтепліші.

,

Закончила Универ несколько лет назад, сдала экзамены и поступила в аспирантуру в Штаты. С КНУ здесь знакомы очень немногие, но диплом прокатил нормально. Было приятно, что работу одного из выдающихся профессоров моего родного факультета в Шевченко учат все студенты-второкурсники берущие этот предмет не только в США но и во всем мире. Попав сюда поняла, что наш Универ дал довольно фундаментальные и сильные знания на их основе было очень легко дальше учиться. Не слушайте тех, кто жалуется, что диплом Шевченко не катируется за рубежом, я лично знаю десятки ребят, которые после Универа учатся или работают в Европе и далеко не посудомойками или уборщиками. Если ты хочешь учиться - ты получишь свои знания, если же ты ленишься и ожидаешь все на блюдичке - всё что тебе остаётся делать это получить за взятку свой диплом, который никто нигде не оценит и пойти написать несколько гневных комментариев по поводу того, какой Шевченко плохой универ.

,

Закончил радиофак, преподаватели - полный отстой, наукой и не пахнет. Работы в Украине нет, в России и говорить не хотят, увидев диплом. Заграница только в мечтах. Кто учится - бросайте, кто думает поступать -немедленно забирайте документы и бегом в Европу, иначе пропадете, как я.

,

ВУЗ дійсно кращий, з того, що може запропонувати наша країна. Факультети різні, і на кожному діюсь свої правила, але ж на більшості з них і хабарів не беруть, і вчитись заставляють, і викладачі людяні й досвідчені фахівці, і умови навчання більш-менш придатні, хоча, звісно, все як у нашій країні.. грошей не вистачає на мат.забезпечення у повному обсязі... Але загалом це краще з існуючого в Україні. Задоволений своїм вибором на всі 100%. Навчаюсь на 4 курсі.

,

Я набрала 762 бали.Мрію вступити сюди,але почитавши коментарі про корупцію цього навчального закладу,все-таки вирішила переглянути свою думку,адже в мене батьки не мільйонери і я потребую дійсно знань,а не куплених екзаменів та зачотів!!!

,

Я навчаюсь 3 - й рік ))) нічого поганого неможу сказати про Ун., хороші викладачі , чуйні люди, а деяким студентам ЛІНЬ *навчатися* просто!!! ___ тянуть з батьків кошти ! Я вдячна долі ,що тут навчаюсь!

,

Дійсно поданий університет кращий з кращих. Слід зазначити, що більшість випускників університету працюють за кордоном. Отже, КНУ ім.Шеченка - це саме той шлях, який треба обрати, якщо ти хочеш відчути справжній дух життя там, з іншого боку. Тут все можливо, тут все залежить тільки від тебе!

,

Я бачу, що у кожного совя думка, проте я вважаю він класний! Але є одне питання: важко вчитися, якщо наполеглево та старанно??

,

Поступайте- не пожалеете, кто учится - тот учится! И никаких взяток не нужно!)

,

Все, что пишет Vermeer, я в точности испытал в АРИУ. Но я не думаю, что мы платили за учебу намного меньше.

,

Я училась в 3 вузах г.Киева . Каждый из них считается престижным (КНЕУ, КНТЕУ) но тех знаний которые я получила в у-те Шевченко, не дал ни один из этих вузов. Так что не слушайте никого университет действительно найлучший. Ксати в Шевченко я поняла что даже философию которую не любят можна сильно любить

,

Та що Ви всі заладили "всюди взятки беруть"? Не всюди! В КПІ (принаймні на деяких факультетах - можу гарантувати) не беруть! Викладачі в цьому плані дуже принципові - їм їхня честь дорожче. А про КНУ чула, що "там вчитись на бюджеті дорожче, ніж на контракті". Не знаю, наскільки правда, але дуже обідно таке чути про т.зв. кращий універ України. Мій друг (студент КНУ) стикнувся з питанням хабара оце недавно (сьогодні проговорився про це). Дуже печально.

,

8. Кстати, о том, что нужны конференции и публикации вы узнаете в последний моммент. Как и то, что научных руководителей лучше "разбирать" за год до защиты. 9. Уровень иностранного языка в КНУ ниже плинтуса, где-то в районе 3го класса школы. О практике за границей речь не идёт. 10. Кроме того, даже если возможность такой практики появится, то с кафедры об этом сообщат в лучшем случае паре особо любимых студентов и больше никому. Это относится, например, к возможности (теоретически она должна быть у всех) написать работу и подать в Европейский суд, чтоб попасть туда на год стажировки. Лучше надейтесь на себя. 11. Преподаватели продаются и покупаются ВСЕ, цена вариируется от каверзности предмета и понтов лично преподавателя от 150 баксов до 800 баксов за предмет. 12. На некоторые экзамены нельзя притопать без учебника (нового, ненужного 300-500 грн.) лично этого преподавателя. Вас еще и расписаться на нём заставят, чтоб видеть, что он таки вами куплен. А иногда и не один.

,

6. Учтите, что в КНУ полно специалистов по выбиванию денег любыми способами. Дети предпринимателей, депутатов, олигархов и простых смертных становятся на одну линейку. С вас будут собирать информацию о том где и кем работают ваши родители, где и кем работаете вы. Потом вы обнаружите, что у вас пропадают отметки в журналах и из воздуха появляются доганы. Вас будут подкарауливать в 8:01, и если вы даже зайдете на пару в этот момент, то будете считаться отсутствующим. Вас будут подставлять на ГОСах и на защите. Вас ваш собственный научный руководитель заставить вписать в диплом абсолютно левый раздел ("Иначе не подпишу!"), чтоб потом на защите прилюдно вас оскорблять вопросами "Да как вам вообще в голову пришло сюда это поместить?! Чем вы думали?! Как вы можете рассчитывать на что-то после этого?!" 7. "Козырные" кафедры вроде гражданкого права принимают на магистрат только особых студентов, не помогут вам ни конференции, ни публикации, ни очень высокий балл.

,

продолжим: 3. Следует знать, что зубрить и сдавать вообще придётся много и постоянно, если вы не хотите платить взятки за каждый экзамен. При чём, некоторые кафедры отличаются особой любовью к выспрашиванию "а вот что написано в такой-то статье такого-то древнего года на такой-то странице?", что особенно мило, т.к. эта статься есть только на самой кафедре и приходится делать кучу финтов ушами, чтоб выбить из преподавателя этот матерьял. Ну и учить на память законы, которые завтра поменяются - это святое в КНУ. 4. Большая часть преподавателей относятся к студентам так, как будто они вообще не люди. Все эти бывшие великие судьи, старые продажные менты и нынешние взяточники-главы юрфирм, осененные светом собственной крутости, не ленятся постоянно вытирать ноги о студентов на экзаменах особенно. 5. Лекции читаются с этой же позиции, часто их невозможно записывать. Смысла их слушать в 80% случаев нет ни малейшего. Потом вы обнаружите, что на экзамене совсем другие вопросы и темы.

,

Довелось учиться на юридическом. Опыт БОЛЕЕ ЧЕМ ПЕЧАЛЕН. Огромное количество болтовни на тему того, что КНУ очень престижное заведение, дипломы которого котируются за границей, а уровень образования выше всяких похвал - это всё бред и покупная лапша для привлечения внимания. Вкратце, по пунктам: 1. Будьте готовы к тому, что ваш этот диплом никому не нужен. Нужны люди с опытом работы и практическими знаниями, которых КНУ вам не даст. Вас НЕ научат ни писать иски, ни подавать заявления, ни работать с договорами, ни разбираться с налоговыми\ГИС\АМК\СБУ\МВС, ни с кем. 2. Вас задавят теорией, при чём чаще всего - абсолютно бестолковой, скучной, устаревшей "водой". Переливанием из пустого в порожнее под видом написания новых статей, монографий или учебников, занимается как минимум половина преподавателей. При чем текст можно проследить, при желании, аж до 70х годов - на это наткнётесь при написании диплома. А вам придётся этот бред учить и сдавать.

,

Дааа,столько много нового узнала о родном универе!!!!!Даже на минутку показалось что я не там училась!!!!Преподаватели как и студенты разные есть.Но в принципе если не пропускаешь занятий то 3 в любом случае получаешь за старание!Если хочешь знать -учись для этого все предоставлено.А плакать на преподавателей могут только лентяи!Я и сама не важно училась, но когда постаралась то и рейтинг свой подтянула.Отсюда следует что все таки надо не плакаться а учиться и стараться!И за 5 лет учебы ни одной взятки не дала (хоть многие дают так как и действительно поступают по связям).Универ и действительно высокий рейтинг держит.Я живу в Москве и сколько отзывов слышала то все только положительные!!!!Так что кому нравится-вперед на экзамены и никого не слушайте!!!

,

Несколько лет назад закончил физический факультет. Когда после выпуска общался со знакомыми и говорил, что за всё время ни разу ни одному преподавателю не дал ни одной взятки, мне отвечали, что я учился "на другой планете" ))) А после рассказа о том, что вопросы взяток там носили исключительно ОЧЕНЬ РЕДКИЙ и единичный характер, на меня смотрели с ещё большим удивлением. Также я ни разу не слышал о так называемом прейскуранте цен, хотя общался с очень многими людьми. Учёба очень понравилась, однако, как и у всех, были абсолютно бесполезные предметы. В общем, преподаватели нормально относились к студентам, но и без отдельных неадекватных личностей также не обошлось. Поэтому резюмирую: если есть желание учиться в этой сфере и получить хорошее техническое образование - поступайте смело сюда.

,

Я учился в Бердянске, в АРИУ(ныне уже не существующем) на юрфаке. Как бы не было плохо в Киевском ун-те, я не думаю, что там хуже, чем в АРИУ. Во-первых, в Киевском ун-те есть возможность учиться самому, в Киеве библиотеки намного лучше, чем в Бердянске. А то, что преподаватели ни во что ни ставят студентов, так этого хватало и у нас, по-моему, сейчас так везде. У нас один преподаватель вел по пять - шесть предметов, не имея ученой степени, а иногда и не имея юр. образования(но вели специальные предметы) Некоторые предметы мы учили два семестра одно и тоже, потому что ректор хотел дать возможность преподу подзаработать. А в библиотеке вечно не хватало литературы, и они ее закрывали, когда им вздумается. Так что возможностей учиться самому было маловато даже при большом желании. А за учебу драли бешеные бабки, а дипломы никто не признает. Так что лучше все же идти учиться в центральные вузы, а не в шарашкины конторы.

,

Взагалі-то після закінчення ІЖ стаєш магістром соц. комунікацій))))) Чули дзвін, та не знали, де він...)))

,

Закінчую Інститут журналістики. Коли вступала, був конкурс 17 осіб на бюджетне місце. Готувалася близько 4-х місяців щодня. Тим, кого тут і в КНУ "нічому не навчили": практика показує, що так говорять достатньо ліниві, іноді - безініціативні люди, яким важко працювати самостійно. Які хочуть, щоб вареники самі до рота вскакували. Студент вчиться і прислухається до викладачів сам. Якщо може і хоче. В ІЖ з першого курсу працювали на 60-70% самостійно. На 1-3 курсах було важко, навчання забирало дуже багато часу. Були різні викладачі. Декотрі радили дуже цікаву літературу, давали практичні поради. Не варто оцінювати "всі" факультети і "всіх" викладачів - звучите неаргументовано. "Ксюшці", яка вчиться в Москві: вітаю з новими перспективами, але твій пост тхне зверхністю. Ми теж вчимо дві мови (ті, хто хочуть) і їздимо на практику за кордон. Не тільки в Москві горщики ліплять...

,

найкращий ВНЗ в Украііні!

,

Выучился и горжусь, что учился в таком ВУЗе

,

Дочь закончила университет в прошлом году с отличием Учеба нравилась Довольна Но за годы учебы поняла что если нет лапы то в этой стране ты никому не нужен В результате уехала учиться в университет в Германию Последние слова на вокзале были - надеюсь что больше никогда сюда не вернусь В университете учил ее я Но пробиться в Германию - это ее заслуга целиком Обращаюсь ко всем молодым людям - уезжайте из этой страны Некоторые говорят что там мы нужны только в качестве прислуги Это как кому повезет Но ведь ваши дети родившиеся там будут полноценными гражданами страны Большую часть своей жизни я считал детей самым главным Удачи всем молодым людям И помните что вас прежде всего не ждут в Украине

,

Географічний факультет - є корупція і є хабарі. Особливо наживаються на спеціальнсоті "країнознавство і туризм", очевидно зважаючи, що у студентів цього напрямку занадто багато грошей і ними треба ділитися. Власне це прямим текстом сказав мені БОРТНИК Сергій Юрійович, завідувач кафдерою землезнавства та геоморфології. Яки має спеціальну шкалу ставок для студентів. Екзамен - 500 ЄВРО, оценіка "задовільно" - 300 ЄВРО, залік - 200 ЄВРО. Ярославе Богдановичу, зверніть увагу на цього хапугу!

,

Подруга вчиться на історичному факультеті, непогано але корупція в наявності, я сюди не дуже б хотіла, але якщо вступлю то буду не проти

,

не самый лучший вуз страны - корупция есть везде,но поступить реально и без взяток. Дипломом своим можете по окончанию *опу подтереть (окончила магистратуру с красным) - работодателям наплевать где вы учились, главное что знаете и есть опыт работы. Профессуры много, но на современный лад она не настроена , из-за филологов всем урезали иностранные языки (зависть плохое чувство) и это подкосило все факультеты, общаги есть - но мест в них нет))), а учится все равно заставять (даже если даете взятки ...И правильно замела тут девушка за границей вы никому не нужны будете и подавно, ну может разве что убощицей или грузчиком пойдете работать!!! Если вы реально гений, то прийдется научится пропихнуть свой ум и жедательно за пределы страны.Удачи всем ))

,

очень хороший университет

,

Я мрію потрапити в цей університет, проте кажуть, що лише знань для цьго мало.. я у відчаї, бо по суті це єдиний не лише брендовий, а й нормальний ун. в гуртожитках якого є певні умови проживання .

,

я інвалід,середній бал ЗНО - 714.Я мала пройти на бюджет без питань так як бали непогані та й є пільги при вступі.Мене не прийняли.Вимагали хабара...

,

Учусь в Институте Журналистики уже второй год. На первом курсе было прикольно, а сейчас как-то уже никак. Преподаватели, в основном, знают свой предмет, просто читатели с книги Попадались два раза и то,наверное, так им просто легче лекцию вести. А вот желание учиться вызывают далеко не все, а это важно. На магистратуру поступать не собираюсь, так как после ее окончание ты выходишь магистром украинской филологии, а мне оно ни к чему. В институте учат правильной постановке новостей, журналисткой этике, жанрологии - это хорошо. Практика, в принципе, есть, мы выпускаем свои журналы уже второй год, у нас частенько проходят какие-то пресс-конференции. Короче, особо жаловаться не на что, но и особо радоваться нечему. Радует только, что это до сих пор бренд.

,

Хабарі? На екзаменах? Не вдалося вступити? В 2011 році??? Кхе... Думаю, що варто було б гроші батькам не на хабарі у вуз збирати, а дитині на гарних репетиторів для ЗНО. Бо за екзаменами давно вже ніхто не вступає, хіба що на журналістику чи архітектуру... Особисто я задоволена вузом, ідеальне місце для студента: гуртожиток є, метро є, навчання - до 2ї дня... Є час на себе, на власну роботу. Саме те, що тереба якраз тим людям, котрі не сидітимуть, склавши руки, а працюватимуть над досягненням своєї цілі.

,

А у мене найкращі спогади про інститут журналістики. Різні є викладачі як і кругом, може мені повезло на них. Просто серед студентів ІЖ багато мотлоху - і вчитися не вміють, і журналістами не хочуть бути. Просто багато хто вступає на журналіста, не розуміючи професії. Оце і проблема

,

навчаюсь уже 4-й рік на юрфаці. висновки: 1) студенти для викладачів не люди 2)гроші вирішують якщо не все в житті, то на рівні деканату такого обмеження нема 3)викладачам начхати на виклад матеріалу, на лекції краще взагалі не ходити - марна трата часу 4)болонська система успішно провалилась 5)сприяння з боку викладацького складу до диференціації студентів за рівнем матеріального достатку хоча були і приємні моменти

,

ВУЗ в действительности очень закоррумпирован. Я в свое время окончил МВД в 2008, где получил диплом специалиста,а в 2009 решил поступить в этот ВУЗ на магистратуру. Так вы думаете, что эти Умники отказали мне....на основании того, что у меня не было диплома бакалавра....согласно их правил, с которого брали средний бал для вычисления общего бала проходимости, тоесть поступления... Хотя Скажу я не жалею, Скорее наоборот, очень рад что обошел эту помойную яму....Это раньше он очень котировался, а сейчас он на предпоследнем месте...и все из за коррупции, которая его разъедает... В следующем году - в 2010 я поступил на магистратуру в Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, где сейчас учусь...не с чем не сравнить, чем то похож на мой бывший КНУВД, но этот стоит на первом месте по всей Украине в подготовке юристов - Если хотите быть Настоящим Юристом, то учитесь, только в нем - РЕКОМЕНДУЮ!!!

,

Не зміг сюди вступити у 2010р через корупційність вступної кампанії, тут все вирішують гроші. В 2009р внз закінчила моя сестра..вона від нього не в захваті,вона очікувала знань а не...вчила все самостійно,зараз навчаюсь в регіональному внз,думаю чи йти сюди на магістра чи ні...бо наврядчи вступлю через "мажорність" вступу

,

Універ для студентів, що мають не пусті гаманці, тож відношення до звичайних людей з не дуже багатими батьками майже вороже. Звичайно, отримати знання - це головне, але коли навкруги акули, навчатися не легко.

,

Институт Филологии на троечку с плюсом. Если сам не будешь учиться, то не научат ничему. Лекции в основном нудные, иногда попадаются откровенно глупые преподы. Бывают позитивные исключение, но в целом оценку я поставил.

,

Самый лучший, самый родной!

,

Учился в Институте филологии с 2004 по 2009. Поступил на бюджетное отделение без проблем, за экзамены не платил никому, ни одного раза. Учили добротно, знания качественные остались. Не жалею что поступил сюда.. Но работу по специальности найти не смог потом. За границу уехать пока тоже не получаеться. Уеду при первой же возможности.

,

мені подобається)

,

Я працювала тут викладачем . Роки вузівського досвіду . І тут , і в інших університетах , де працювала , одні біди - корупція , хабарництво , ставлення до викладача , як холуя для студентів - мажорів, високій ступінь аморальності ректорів , деканів , зав. кафедр. Знаю багато випадків ( і на власному досвіді ) травлі , переслідувань і звільнень викладачів , які не догодили студентам - мажорам чи керівництву вузу своїми переконаннями в тому , що оцінки не можуть бути замовними , що освіта має бути реальна , а не показушні тести і рейтинги . Вчіться самоосвітою , це багато дає або в тих вузах , де недорого . І життя непередбачуване , чи зможете знайти роботу за дипломом і чи надовго , невідомо . Головне - індивід. мораль

,

Навчаюся на юридичному. Вступила сама, хабарів не давала, вже четвертий курс навчаюся на відмінно. Чудові стосунки (часто навіть дружні) майже з усіма викладачами. А щодо знань та перспектив скажу наступне... З вересня 3-го курсу пішла на роботу. Взяли фактично без проблем. Після того, як сказала, де навчаюся, питань з юриспруденцій не задавали. Звісно у великому офісі була наймолодшою. Мої знання вже тоді були суттєво глибші та кращі, ніж знання багатьох співробітників з досвідом роботи.Щодо відомих підручників:- підручник Воронової з Фінансового права;- Коментар з Цивільного права - ред.Кузнєцової, з господарського - Щербини з кримінального - Шапченка та новий - Андрушка, з Земельного - Мірошниченка (ними користуються не лише теоретики з Харкова, а й практики кращих юридичних фірм України).- 2-х томна книга з Зобовязального права кафедри цивільного...

,

Поступить сюда не удалось. Имя института престижное. К сожалению, наша коррумпированная система вынуждает давать взятки. А так как, я их не приемлю, то пытались поступить сами, но экзамены попросту заваливают.

,

Закончила этот ВУЗ! Для Украины только 5!

,

Звичайно, що ж ще будуть казати люди, яким Шевченка навіть і не снився, вони порівнюють його з КНЛУ та іншими малоперспективними університетами.Шевченка був, є і буде найкрутішим у нашій країні, і відомим поза її межами.

,

Рівень рівнем, але провідміняти іменник німецькою студен-шевченківець не спромігся. Ще дещо... Скажіть, як германістику можна вивчати (й викладати) українською мовою??? Для нас, у КНЛУ, це диво дивне. Ну й наостанок, рівень практичного володіння англійською аж ніяк не вартий того, щоб представляти університет як ВУЗ із міжнародним іменем (унаочнене порівняння із рівнем КНЛУ було здійснене на вступних випробуваннях до бакалаврату). Закінчила КНЛУ, так... недоспані ночі, нерви, але це - рівень, котрим дійсно можна і ВАРТО пишатися.

,

супер просто))

,

цінуйте, що ви навчаєтесь саме в цьому ВУЗі. звісно, хто з тих чи інших причин залишив навчання не в захваті: важко зізнатись у своїх помилках, але універ дійсно крутий

,

Супер!!!!

,

учусь на 2м курсе, эконом.факультета. КНУ это самый лучший ВУЗ в Ураине!

,

універ супер,викладачі супер,все супер.

,

універ дійсно крутий знання суперові лише проблема в тому, що немає практики та не пропонують роботу, оскільки диплом не дає шансів на подальше влаштування на роботу якщо чесно, в іншому універі ніколи би не вчилась хоча лише на навчання і є час, дуже складно, стільки пережевань, стільки здоров'я там залишають студенти сподіваюсь, це того варто!!!

,

самая большая ошибка брата

,

Киiвський унiверситет - це бренд украiнськоi й свiтовоi науки! Традицiйно дуже сильна професорсько-викладацька школа. Я випускник геологiчного ф-ту 1982р. На жаль, вже немае таких славнозвiстних професорiв-геологiв як В.К.Куликовський, Т.I.Агафонова, О.М.Онiщенко та iншi. Вiд них я одержав не тiльки професiйнi знання, але й унiкальнi знання життевого досвiду. На вiдстанi рокiв все бiльше розумiю яка вдача, що я вчився в цьому унiверситетi i мав честь спiлкуватися з такими Великими людьми. Дуже радий тому, що сьогоднi на нашому ф-тi викладають i працюють такi люди як Г.Т.Продайвода, М.I.Дробноход, В.М.Курганський, Б.М.Мандрик, В.Ф.Грiнченко, А.В.Шостак, М.Н.Жуков. А також найкращi випускник нашого курсу, моi друзi - Сергiй Вижва та Леонiд Кисилевич. Найкращi побажання студенству та викладачам "нашоi бурси" вiд нафтовика, полiтичного та громадського дiяча в Росiйськiй Федерацii Павленка Олександра. Республiка Комi.

,

Я навчаюсь на юридичному. Дехто вважає, що це факультет для мажорів, можу вас запевнити, це не так. Тут навчаються різні люди, з різними статками. Університет дає грунтовні та необхідні знання. Щодо викладачів і їх відношення до студентів, то є 1-не просте правило як ви до викладачів (чи їх предмету) так і до вас. Щодо хабарництва, то знаю багатьох викладачів, які взагалі не беруть хабарі, в будь якому розмірі і від кого це не було!!! Я не шкодую про свій вибір. КНУ імені Т. Шевченка дійсно найкращий в Україні!!!

,

Самий лутший универ))))))

,

Очень хочу здесь учиться, но неуверенна что смогу поступить, все таки конкурс очень большой. Кто знает как лучшем готовиться чтоб поступить на фекультет иностранных языков?

,

Юридичний факультет даного навчального закладу достойний поваги! Я в ньому навчаюсь один рік, до цього навчався в іншому державному навчальному закладі, тому знаю, що порівнювати і відношусь максимально об'єктивно щодо цього! Щодо мажорів...не одні тільки в ньому мажори вчаться, є дуже багато талановитої молоді! Щодо нереальності вступити і корупції...вступити реально без хабара, а як щодо навчання...всюди беруть хабарі...так що думаю КНУ імені Шевченка, не є виключенням з правил, хоча поки що не зустрічав, а може не хотів бачити! Викладачі на юридичному факультеті є різні, переважно людяні! Рівень підготовки студентів мені подобається (мені є з чим порівнювати)! Подобається наявність спеціалізацій починаючи з другого семестру 4-го курсу (де є поглиблене вивчення конкретних галузей права - залежно від вибору студента та його умінь). Щодо англійської мови...діє велика кількість програм щодо вивчення, деякі дисципліни читаються на англійській мові професурою з Англії, Канади..т.д.

,

найкращий вуз!

,

Мені подобаються дуже вчителі економічного факультету. Зокрема поважаю: Лютого І.О., Чубук Л.П., Баластрик Л.О., Голованенка М.В., Назарова І. В, Осецького В. Л., Андреюк Н. В., Чорноус Г.О., Горбунова О.В., Бутенко Н.В.,Євсєєнко О. Ф., Васильченко З.М., Сагайдак Ю. А., Слушаєнко Н. В., Затонацьку Т.Г., Гончарову О. М., Литвиненко Т. М., Шегду А. В., Дідківського М.І., Каніщенко О.Л. Низький Вам уклін!

,

Подруга навчається на факультеті журналістики і каже що дійсно нічого не навчають=((( із затого що не знають які придмети ставить , просто повторюютьїх по 3 рази.

,

З приводу відношення викладачів то повністю згодна,хотілося би більшої поваги! З якою ми до них відносимося і спілкування виключно на професійному рівні, а не те що ми маємо. Хоча б за те що ми платимо великі гроші ! І невже викладачі ( коли з нами похабно розмовляють) не розуміють (з приводу корупції), що ми непрості дітки . Просто хочеться людської поваги!

,

Університет чудовий, Філологи супер.

,

У меня учится сестра на факультете географии на 3 курсе. Ей нравится, но говорит, что хотелось бы больше практики. Я начинаю осваивать профессию журналиста. Пока увидела всего один коментарий по поводу института журналистики. Хотелось бы узнать еще мнения)))

,

В провінції є кращі університети

,

найкращий ВУЗ!

,

3+ Напевно, універ здається крутим лише тому, хто там ніколи не вчився, а вступ йому ввижається лише у перспективах. Потрапивши сюди, я зрозуміла ось що: 1) так от де починається корені кумівства, замкнутості та "всекупленості"! Який прогрес, які нові віяння? Це вам не демократична республіка "КПІ" 2) міжнародне співробітництво? Ха, з таким рівнем англійської мови, з таким розвитком інформаційних технологій? Такі спеціалісти потрібні лише у таких самих замкнутих, кулуарних, кумівських і протрухлих судах, прокуратурах, органах виконавчої влади УКРАЇНИ (я юрист, тому привожу такі приклади); 3) більшість викладачів ніколи не стануть "видатними науковцями", їх роботи не містять ніякої оригінальності: назвіть хоч один популярний серед студентів України підручник, написаний НЕ Львовом, Харковом, Одесою, а шевченківцями; 4) система викладання, призначення на посади настільки "совково" стверділа, що будь-яка новизна лише росхитає цього велетня на глиняних ногах.

,

Ребят, это не ВУЗ!!! Слава Богу, что забрала документы и ушла из него, училась на юридическом 2 курса, с поступлением не было проблем вообще, мне с детства пророчили поступление в этот Университет... За 2 года я получила кучу неприятных впечатлений,знания не на том уровне, чтобы говорить о перспективах работы в крупных фирмах, а дорога за границу,друзья, закрыта с этим дипломом, несмотря за противоположные утверждения!!! По воле судьбы учусь в Москве, в МГЮА на международном праве, вот это другой уровень совершенно...И имя играет роль, и перспективки выдающиеся,например, летом практика в Лондоне была, учу 2 языка, преподаватели абсолютно непредвзато относятся ко всем студентам без исключения,хотя там ребятки покруче, чем в Киеве-то, взяток нет, что, кстати, самое главное! Гордитесь дальше кну и надейтесь на псевдоперспективы...Счастливенько!

,

да, система обучения совершенно консервативная, преподаватели действительно =не умеют нормально общаться со студентами, совершенно совковое отношение. Дает перспективы, имя пока ещё работает, но чтоб сильно знаний...сделали 2 года магистратуры, а чем это время заполнять совершенно не знают. Не самые лучшие воспоминания, только имя.

,

Мне кажется что ВУЗ хороший, всё таки 70% профессорского состава.

,

буду туда поступать..страшновато( на филологию.. не знаю, как получиться

,

Вуз-так себе на твёрдую 4

,

вуз для мажоров...

,

Закончила Институт журналистики. Знаний вуз не дает, зато дает знакомства и возможность работать (где ты будешь самостоятельно параллельно учиться). Некоторые предметы вводятся посередине семестра, преподаватели не знают, что рассказывать на парах.

,

не думаю, что он даст перспективную и высокооплачиваемую работу.

,

університет дійсно один з найкращих в країні

,

проучившись тут уже 2 года,ничего хорошего я о нем сказать не могу.ни о преподавателях(которіе в своем большинстве студентов ни во что не ставят),ни о уровне обучения(которій уровню центрального университета страні никак не соответствует)

,

На 5+ Все-таки рейтинги говорят сами за себя ;) Это престижно, это перспективно, это весело и это реально!

,

Багато що залежить від факультету... Нажаль навіть і в нашому університеті бувають неприємні несподіванки

,

Крут

,

Учусь на втором курсе. В рамках Украины, КНУ - это лучшее, что может случиться со студентом. Окружение, атмосфера и перспективы на высшем уровне:)

,

Дуже подобається цей університет=)*

,

Супер!

,

на 3-

,

Аlma mater, лучший ВУЗ страны.

,

Тут - є все, що згодиться в житті далі! ямаю на увазі не тільки знання, в їх якості я думаю ніхто не сумнівається) я про людей - вони тут які хочеш і серед викладачів і серед студентів, колосальний досвід комунікації та викручувань із будь-яких ситуацій))) Якщо там виживеш успішно - потім нічого не страшно) Там цікаво - і це головне)

,

Преподаватели не умеют нормально общаться со студентами - отношение как к пустому месту!

,

В мене тільки найкращі спогади:)

,

круто

,

Учился на химическом факультете. Работаю в сфере Автоматизации ТехПроцессов. Вуз дает знаний гораздо больше, достаточно, чтобы работать не только по специальности. Всем-рекомендую.


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві