Академія рекреаційних технологій і права (АРТіП)

Академія рекреаційних технологій і права (АРТіП)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Військова кафедра
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

854
студенти
55
викладачів
20
кандидатів
наук
8
професорів
і докторів наук

Освітні програми 70

Фільтри

011 Освітні, педагогічні науки

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 6 місяців навчання (01.09.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 6.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 6 місяців навчання (01.09.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 4.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 16 — 21 серпня.
 • Місця: контракт — 17.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 6 місяців навчання (19.09.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 15 — 16 вересня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Освітні, педагогічні науки», на 1 курс.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 6 місяців навчання (19.09.2023 — 28.02.2025).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 15 — 16 вересня.
 • Місця: контракт — 1.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 100 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

Абітурієнтам

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти:

 • сертифікат НМТ 2022,
 • сертифікат НМТ 2023,
 • сертифікат ЗНО 2020,
 • сертифікат ЗНО 2021,
 • Egzamin maturalny (матуральний іспит) для громадян Республіки
  Польща.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі вищої освіти:

 • фахове вступне випробування у навчальному закладі

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
диплома бакалавра:

 • тест ЄВІ (ТЗНК та іноземна мова) та фахове вступне випро

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі
диплома магістра/спеціаліста:

 • тест з іноземної мови (у закладі освіти), або ЄВІ (ТЗНК та іноземна мова)
 • фахове вступне випробування у навчальному закладі

Мінімальний прохідний бал — 100.
Конкурсний бал для вступу на спеціальність 081 «Право» становить 120 балів.

Для подачі документів абітурієнту можуть знадобитися наступні
документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • копія довідки про місце проживання;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Про ЗВО/ВНЗ

Академія рекреаційних технологій і права — це наймолодший заклад вищої освіти на Волині. Проте, незважаючи на свій вік, він посів чільне місце серед провідних вищих навчальних закладів України.

Завдяки злагодженій співпраці викладачів та студентів, дружній атмосфері, що панує в стінах академії, за порівняно невеликий строк (9 років діяльності) дипломи державного зразка отримали більше 1500 випускників.

Традиційно щороку в липні та січні місяці в академії проводиться урочисте вручення дипломів, а також нагородження найкращих випускників.

Випускники академії обіймають відповідальні посади в органах державного управління, в різних організаціях, підприємствах та приватних компаніях Волині, України та за кордоном. Серед наших вихованців є управлінці високого рангу, успішні підприємці, депутати, знамениті спортсмени, висококваліфіковані спеціалісти.

Академія рекреаційних технологій і права — сучасний навчальний заклад, відкритий для молоді з різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. З ініціативи керівництва здійснюється фінансова підтримка талановитих студентів; студентів з малозабезпечених сімей; студентів-сиріт та студентів з особливими потребами. Надається вагома підтримка учасникам бойових дій та їх дітям; студентам-відмінникам; молодим науковцям; спортсменам; активним учасникам студентського самоврядування; юним талантам, досягнення яких зміцнюють позитивний імідж академії.

У нас ви зможете отримати підготовку за денною та заочною формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки:

 • бакалаврів — «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична терапія, ерготерапія», «Туризм», «Право», «Соціальна робота», «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • магістрів — «Освітні, педагогічні науки», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і спорт».

З часу заснування академії майже незмінно працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який надає якісні освітні послуги.

Ми працюємо, спираючись на моделі інтеграційної освіти, поєднуємо теоретичні знання з практичними вміннями, реалізовуємо ідею сучасної освіти в динамічному глобалізованому світі у всебічній співпраці. Пріоритетним завданням міжнародної діяльності на теперішній час є розвиток співпраці академії з такими закордонними партнерами, як Вища педагогічна школа імені Януша Корчака у Варшаві, Великопольська вища соціально-економічна школа в Сьроді Великопольській та ін.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є наукова робота, мета якої — формування наукового світогляду, всебічне сприяння молодим дослідникам, опанування методології та методів наукового пошуку, реалізація інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу та студентів щодо підвищення творчої ініціативи з метою поліпшення підготовки кадрів.

Високопрофесійний і досвідчений викладацький колектив  здійснює реалізацію найважливішої місії академії — формування найвищих стандартів освітньо-професійної підготовки фахівців, конкурентоздатних на ринку праці.

Викладачі Академії проводять наукові дослідження, виявляють нові напрямки  розвитку науки, виховують та збагачують особистість студента за допомогою системи освіти, яка відповідає сучасним  світовим стандартам.

У навчальному процесі Академія вдало та ефективно поєднує авторитет досвідчених викладачів та енергію й креатив молодих кадрів. 

Результати наукової діяльності працівників та студентів відображені у власних наукових виданнях — «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології», «Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій», «Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників та студентів Академії рекреаційних технологій і права», а також у вітчизняних та міжнародних збірниках наукових праць, авторами яких є науковці з усіх регіонів України, Польщі, Білорусії, Росії, Болгарії, Німеччини, США, Китаю.

За вагомі досягнення у вихованні студентської молоді державними нагородами відзначені кращі викладачі академії, а саме:

 • Грамотою Верховної Ради України — Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, професор;
 • Людмила Стасюк, кандидат політичних наук, доцент;
 • Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики — Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, професор;
 • Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» — Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, професор;
 • Людмила Стасюк, кандидат політичних наук, доцент; Андрій Сітовський, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України — Лілія Нагурняк, начальник відділу кадрів;
 • Леся Герасимюк, заступник з виховної роботи завідувача відділу навчально-виховної та наукової роботи;
 • Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» — Степан Борисюк, доцент;
 • Володимир Дручик, кандидат педагогічних наук;
 • Звання «Заслужений тренер України» — Степан Борисюк, доцент; Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Володимир Дручик, кандидат педагогічних наук.

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність наші працівники неодноразово були нагороджені Почесними грамотами, подяками обласної ради, обласної державної адміністрації, міської ради, управління освіти, науки та молоді Волинської обласної адміністрації.

Для навчання студентів створено всi умови: потужна матеріально-технічна база, навчальні аудиторії та лабораторії (фізичної реабілітації та функціональної діагностики, інформаційно-аналітичної діяльності), комп’ютерні класи з доступом до мережi Internet, сучасна наукова бібліотека, юридична клініка, спортивні зали, тренажерні зали, їдальня, психологічна служба, співочий гурт «Студентське натхнення», база відпочинку.

Кожен бажаючий може отримати безкоштовну кваліфіковану юридичну допомогу чи консультацію психолога.

У навчальному закладі створені усі умови для змістовного студентського дозвілля: проводяться екскурсії, тематичні свята, концерти, поетичні конкурси, змагання, дебати, батли, благодійні акції тощо. Студенти-волонтери надають допомогу під час проведення спортивних змагань та масових заходів. У нас студентська молодь має можливість проявити і розвинути свої здібності. Керівництво академії завжди підтримує талановитих студентів та стимулює їх до розвитку свого потенціалу.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Академії рекреаційних технологій і права є популяризація здорового способу життя не лише серед студентів й професорсько-викладацького складу, а також серед громадськості міста.

В Академії працюють спортивні секції, які із задоволенням відвідують студенти та викладачі, зокрема:

 • шейпінг;
 • настільний теніс;
 • легка атлетика;
 • волейбол;
 • баскетбол;
 • футбол та інші.

Академія пишається студентами, які є членами збірної України з різних видів спорту, майстри спорту, чемпіони та призери України та Європи, Олімпійських, Дефлімпійських та Параолімпійських ігор: Олександр Колодій, Юрій Вандюк, Рибачок Андрій, Марія Повх, Іван Банзерук, Березюк Сергій, Ерік Костриця, Назар Остапчук, Богдана Караванська, Тетяна Радошинська, Антон Галюк, Максим Макарчук, Іван Доцюра, Назар Коб, Яков Левчук, Андрій Аліксійчук, Наталія Пироженко, Ярослав Окапінський, Дмитро Вишинський, Касян Дарина, Синдюк Андрій, Корецький Тарас, Фарина Яна, Потапчук Іванна, Медведюк Дмитро, Комяк Едуард ,Аліксійчук Андрій, Лонський Вадим, Малихін Владислав, Пироженко-Черномаз Наталя, Бощук Аліна, Горбенко Данило, Ляхова Ольга, Вовк Ірина, Коваленко Владислав Сергій Ємельянов, Станіслав Самолюк, Марина Мажула, Ярослав Окапінський, Конашук Богдана, Світлана Яценко.

Студенти завжди мають можливість  отримати допомогу та консультацію з будь-яких академічних та особистих питань.

В Академії рекреаційних технологій і права ви знайдете коректне співвідношення вартості навчання до рівня освіти.

Креативна, дружня студентська спільнота з радістю прийме нове поповнення. Ми чекаємо на вас, і двері нашої академії завжди відчинені!


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Луцьку, а також коледжі в Луцьку, курси в Луцьку, репетитори в Луцьку, робота в Луцьку