Академія рекреаційних технологій і права

Академія рекреаційних технологій і права


 • Луцьк · вул. Карбишева, 2, 43023
 • (033) 228-04-28
  (033) 228-01-97
 • lesya.ukr04@gmail.com
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 2014 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. Диплом державного зразка про присвоєння ступеня бакалавра/магістра.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Післядипломна освіта
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

813
студентів
52
викладачі
31
кандидат
наук
7
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалаврат).
 • Право (бакалаврат).
 • Середня освіта (фізична культура) (бакалаврат).
 • Соціальна робота (бакалаврат).
 • Туризм (бакалаврат).
 • Фінанси, банківська справа та страхування (бакалаврат).
 • Фізична терапія, ерготерапія (бакалаврат, магістратура).
 • Фізична культура і спорт (магістратура).
 • Освітні, педагогічні науки (магістратура).

Абітурієнтам

Сертифікати ЗНО до спеціальностей:

 • 014 —  Середня освіта (спеціалізація 014.11 —  Фізична культура).
 1.  Українська мова та література.
 2.  Історія України.
 3.  Біологія або географія.
 • 029 — Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
 1.  Українська мова та література.
 2.  Історія України.
 3.  Математика або іноземна мова.
 • 072 — Фінанси, банківська справа та страхування.
 1.  Українська мова та література.
 2.  Математика.
 3.  Історія України або географія.
 • 081 — Право.
 1.  Українська мова та література.
 2.  Історія України.
 3.  Математика або географія.
 • 227 — Фізична терапія, ерготерапія.
 1.  Українська мова та література.
 2.  Історія України.
 3.  Математика або біологія.
 • 231 — Соціальна робота.
 1. Українська мова та література.
 2.  Історія України.
 3.  Географія або іноземна мова.
 • 242 — Туризм.
 1.  Українська мова та література.
 2.  Історія України.
 3.  Географія або іноземна мова.

Мінімальний прохідний бал — 100.

Конкурсний бал для вступу на спеціальність 081 «Право» становить 130 балів.

Перший та другий предмети — обов’язкові.

Третій предмет — один із запропонованих двох на вибір.

Сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018, 2019 роки. ЗНО з іноземної мови — лише 2018, 2019 роки.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](099) 447-07-28.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](099) 447-07-28.

Про ЗВО/ВНЗ

Академія рекреаційних технологій і права — це наймолодший заклад вищої освіти на Волині. Проте, незважаючи на свій вік, він посів чільне місце серед провідних вищих навчальних закладів України.

Завдяки злагодженій співпраці викладачів та студентів, дружній атмосфері, що панує в стінах академії, за порівняно невеликий строк (5 років діяльності) дипломи державного зразка отримали більше 900 випускників.

Традиційно щороку в липні та січні місяці в академії проводиться урочисте вручення дипломів, а також нагородження найкращих випускників.

Випускники академії обіймають відповідальні посади в органах державного управління, в різних організаціях, підприємствах та приватних компаніях Волині, України та за кордоном. Серед наших вихованців є управлінці високого рангу, успішні підприємці, депутати, знамениті спортсмени, висококваліфіковані спеціалісти.

Академія рекреаційних технологій і права — сучасний навчальний заклад, відкритий для молоді з різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. З ініціативи керівництва здійснюється фінансова підтримка талановитих студентів; студентів з малозабезпечених сімей; студентів-сиріт та студентів з особливими потребами. Надається вагома підтримка учасникам бойових дій та їх дітям; студентам-відмінникам; молодим науковцям; спортсменам; активним учасникам студентського самоврядування; юним талантам, досягнення яких зміцнюють позитивний імідж академії.

У нас ви зможете отримати підготовку за денною та заочною формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки:

 • бакалаврів — «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична терапія, ерготерапія», «Туризм», «Право», «Соціальна робота», «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • магістрів — «Освітні, педагогічні науки», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і спорт».

З часу заснування академії майже незмінно працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який надає якісні освітні послуги.

Ми працюємо, спираючись на моделі інтеграційної освіти, поєднуємо теоретичні знання з практичними вміннями, реалізовуємо ідею сучасної освіти в динамічному глобалізованому світі у всебічній співпраці. Пріоритетним завданням міжнародної діяльності на теперішній час є розвиток співпраці академії з такими закордонними партнерами, як Вища педагогічна школа імені Януша Корчака у Варшаві, Великопольська вища соціально-економічна школа в Сьроді Великопольській та ін.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є наукова робота, мета якої — формування наукового світогляду, всебічне сприяння молодим дослідникам, опанування методології та методів наукового пошуку, реалізація інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу та студентів щодо підвищення творчої ініціативи з метою поліпшення підготовки кадрів.

Високопрофесійний і досвідчений викладацький колектив  здійснює реалізацію найважливішої місії академії — формування найвищих стандартів освітньо-професійної підготовки фахівців, конкурентоздатних на ринку праці.

Викладачі Академії проводять наукові дослідження, виявляють нові напрямки  розвитку науки, виховують та збагачують особистість студента за допомогою системи освіти, яка відповідає сучасним  світовим стандартам.

У навчальному процесі Академія вдало та ефективно поєднує авторитет досвідчених викладачів та енергію й креатив молодих кадрів. 

Результати наукової діяльності працівників та студентів відображені у власних наукових виданнях — «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології», «Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій», «Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників та студентів Академії рекреаційних технологій і права», а також у вітчизняних та міжнародних збірниках наукових праць, авторами яких є науковці з усіх регіонів України, Польщі, Білорусії, Росії, Болгарії, Німеччини, США, Китаю.

За вагомі досягнення у вихованні студентської молоді державними нагородами відзначені кращі викладачі академії, а саме:

 • Грамотою Верховної Ради України — Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, професор;
 • Людмила Стасюк, кандидат політичних наук, доцент;
 • Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики — Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, професор;
 • Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» — Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, професор;
 • Людмила Стасюк, кандидат політичних наук, доцент; Андрій Сітовський, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України — Лілія Нагурняк, начальник відділу кадрів;
 • Леся Герасимюк, заступник з виховної роботи завідувача відділу навчально-виховної та наукової роботи;
 • Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» — Степан Борисюк, доцент;
 • Володимир Дручик, кандидат педагогічних наук;
 • Звання «Заслужений тренер України» — Степан Борисюк, доцент; Роман Карпюк, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Володимир Дручик, кандидат педагогічних наук.

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність наші працівники неодноразово були нагороджені Почесними грамотами, подяками обласної ради, обласної державної адміністрації, міської ради, управління освіти, науки та молоді Волинської обласної адміністрації.

Для навчання студентів створено всi умови: потужна матеріально-технічна база, навчальні аудиторії та лабораторії (фізичної реабілітації та функціональної діагностики, інформаційно-аналітичної діяльності), комп’ютерні класи з доступом до мережi Internet, сучасна наукова бібліотека, юридична клініка, спортивні зали, тренажерні зали, їдальня, психологічна служба, співочий гурт «Студентське натхнення», база відпочинку.

Кожен бажаючий може отримати безкоштовну кваліфіковану юридичну допомогу чи консультацію психолога.

У навчальному закладі створені усі умови для змістовного студентського дозвілля: проводяться екскурсії, тематичні свята, концерти, поетичні конкурси, змагання, дебати, батли, благодійні акції тощо. Студенти-волонтери надають допомогу під час проведення спортивних змагань та масових заходів. У нас студентська молодь має можливість проявити і розвинути свої здібності. Керівництво академії завжди підтримує талановитих студентів та стимулює їх до розвитку свого потенціалу.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Академії рекреаційних технологій і права є популяризація здорового способу життя не лише серед студентів й професорсько-викладацького складу, а також серед громадськості міста.

В Академії працюють спортивні секції, які із задоволенням відвідують студенти та викладачі, зокрема:

 • шейпінг;
 • настільний теніс;
 • легка атлетика;
 • волейбол;
 • баскетбол;
 • футбол та інші.

Академія пишається студентами, які є членами збірної України з різних видів спорту, це: Олександр Колодій (дворазовий Дефлімпійський чемпіон), Марія Повх (учасниця Олімпійських ігор, бронзова призерка І Європейських ігор), Юрій Вандюк (чемпіон світу серед молоді), Юлія Паратова (бронзова призерка Олімпійських ігор), Ігор Сахарук (призер Кубка світу в командному заліку зі спортивної ходьби на 50 км), Іван Лосев (чемпіон світу в командному заліку зі спортивної ходьби), Сергій Березюк (чемпіон Європи серед осіб з вадами зору), Іван Банзерук (призер Кубка світу зі спортивної ходьби на 50 км, переможець Кубка Європи на 50 км).

Студенти завжди мають можливість  отримати допомогу та консультацію з будь-яких академічних та особистих питань.

В Академії рекреаційних технологій і права ви знайдете коректне співвідношення вартості навчання до рівня освіти.

Креативна, дружня студентська спільнота з радістю прийме нове поповнення. Ми чекаємо на вас, і двері нашої академії завжди відчинені!


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Луцьку, а також коледжі в Луцьку, курси в Луцьку, репетитори в Луцьку, робота в Луцьку