Волинський національний університет імені Лесі Українки

Волинський національний університет імені Лесі Українки


 • Луцьк · просп. Волі, 13, 43025
 • (033) 224-10-07
 • post@vnu.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва
 • ЗВО (вуз) заснований у 1940 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

7244
студенти
705
викладачів
579
кандидатів
наук
129
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • інформаційних технологій і математики;
 • хімії,
 • екології та фармації;
 • біології та лісового господарства;
 • географічний;
 • міжнародних відносин;
 • юридичний;
 • психології;
 • педагогічної освіти та соціальної роботи;
 • фізичної культури, спорту та здоров’я; культури і мистецтв;
 • філології та журналістики;
 • економіки та управління;
 • іноземної філології; історії,
 • політології та національної безпеки;
 • медичний.

Інститути:

 • навчально-науковий фізико-технологічний;
 • навчально-науковий інститут неперервної освіти;
 • відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки».

Абітурієнтам

Підготовче відділення працює як один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Мета діяльності — забезпечення умов якісної підготовки громадян до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до закладів вищої освіти через поглиблене вивчення навчальних дисциплін.

Посилання на сайт: https://vnu.edu.ua/uk/pidhotovche-viddilennya

Електронна пошта: [відкрити контакти]abitur@vnu.edu.ua.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся
в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](033) 224-84-31, [відкрити контакти](095) 356-35-83  (Viber, Telegram).

Е-mail: [відкрити контакти]prycom@vnu.edu.ua

Посилання на сайт: https://vstup.vnu.edu.ua/

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](0332) 24-84-31, [відкрити контакти](095) 356-35-83.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](0332) 24-84-31, [відкрити контакти](095) 356-35-83.

Про ЗВО (вуз)

Волинський державний університет імені Лесі Українки засновано в 1993 році у зв’язку з реорганізацією Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Перший вищий
навчальний заклад Волині — Луцький державний учительський інститут почав діяти 1940 року. Функціонування навчального закладу, перерване Другою світовою війною,
відновлено в 1946 році. 25 вересня 1951 року на базі Луцького державного учительського інституту створено Луцький державний педагогічний інститут, якому в 1952 році
присвоєно ім'я видатної української письменниці, інтелектуалки Лесі Українки. На той час у ЗВО було два факультети: історико-філологічний та фізико-математичний. 1959 року розпочав роботу факультет підготовки вчителів початкових класів, у 1962 — факультет фізичного виховання, у 1975 — природничо-географічний факультет, у 1981 — факультет підвищення кваліфікації керівників шкіл (з 1993-го — факультет післядипломної освіти).

У 1969 році історико-філологічний факультет реорганізовано в історичний та філологічний факультети.

16 липня 1993 року Указом Президента України створено Волинський державний університет імені Лесі Українки. 4 жовтня 2007 року Указом Президента України Університету наданий статус національного. Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 1012 від 13.09.2012 року ВНУ імені Лесі Українки перейменований на Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2020 року № 1057 «Щодо перейменування Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки перейменовано на Волинський національний університет імені Лесі Українки.

У структурі ВНУ імені Лесі Українки є 15 факультетів:

 • інформаційних технологій і математики;
 • хімії, екології та фармації;
 • біології та лісового господарства;
 • географічний;
 • міжнародних відносин;
 • юридичний;
 • психології;
 • педагогічної освіти та соціальної роботи;
 • фізичної культури, спорту та здоров’я;
 • культури і мистецтв;
 • філології та журналістики;
 • економіки та управління;
 • іноземної філології;
 • історії, політології та національної безпеки;
 • медичний;
 • два інститути — навчально-науковий фізико-технологічний, навчально-науковий неперервної освіти, складі якого — підготовче відділення.

До структурних підрозділів Університету належать: науково-дослідна частина, навчальний, навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, молодіжної політики та соціальної роботи, планово-фінансовий, кадрів, юридичний, міжнародних зв’язків, загальний, інформаційно обчислювальний центр, відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», охорони праці та безпеки життєдіяльності, постачання, експлуатаційно-технічний відділ, музей Лесі
Українки, науково-дослідний інститут Лесі Українки, відділ зв’язків із громадськістю, студмістечко, приймальна комісія, а також бухгалтерія, ботанічний сад «Волинь», бібліотека, Центр культури і дозвілля тощо. Університет має 69 кафедр, 18 науково-дослідних лабораторій, 9 центрів та 2 науково-дослідні інститути.

З 2009 року у структурі ВНУ імені Лесі Українки знаходиться Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки».

ВНУ імені Лесі Українки готує фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за 19 галузями знань, 48 спеціальностями та 71 освітньою програмою; за другим (магістерським) рівнем — за 18 галузями знань, 44 спеціальностями та 65 освітніми програмами, а також докторів філософії — за 12 галузями знань, 26 спеціальностями та 29 освітньо-науковими програмами.

Фактичний контингент студентів Університету (станом на 01.01.2022 р.) — 6080 студентів денної форми та 1164 студенти заочної форми навчання, усього — 7244 особи.

Станом на 1 січня 2022 року в ВНУ імені Лесі Українки навчалося 46 іноземних здобувачів освіти, із них 14 аспірантів, а станом на 01 липня 2022 року навчаються 33 іноземці.

Освітній процес в Університеті станом на 31 грудня 2021 р. забезпечувало 705 штатних працівників, з них 5 наукових працівників та 97 науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом. Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітніми (освітньо-професійними, освітньо-науковими) програмами, включає 129 докторів наук, 99 професорів, 579 кандидатів наук, 482 доцентів. Показник науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими званнями в Університеті становить 89,4 %. Серед завідувачів кафедр 28 — доктори наук, професори, 8 — доктори наук, доценти, 25 — кандидати наук, доценти, 3 — кандидати наук, професори, 3 — кандидати наук, 1 — доктор наук, 1 — заслужений артист України, доцент. Частка кафедр, які очолюють викладачі з науковими ступенями і вченими званнями, становить 100 %. Усі 69 кафедр очолюють фахівці відповідних спеціальностей, їх частка становить 100 %.

Станом на 01.01.2022 року в аспірантурі навчається 253 осіб, у докторантурі — 14 осіб.

Протягом 2021 року зараховано на перший курс аспірантури 62 осіб, докторантури — 6 осіб.

2021 р. у Волинському університеті імені Лесі Українки працювало 5 спеціалізованих вчених рад, у яких було захищено 4 роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук і 13 — кандидата наук. Водночас 2021 року наказом МОН України було утворено 15 разових спеціалізованих вчених рад, у яких успішно було проведено захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Позитивна динаміка спостерігається щодо захисту докторських дисертацій науково-педагогічними працівниками Університету. У звітному році дисертації на здобуття доктора наук захистили 14 науковців.

За рішеннями Атестаційних колегій МОН України 2021р. вчене звання професора було присвоєно 16 науково-педагогічним працівникам, доцента — 44.

Учені Університету мають авторитет і визнання серед науковців України, про що свідчить залучення їх до роботи як експертів та членів галузевих рад НАЗЯВО, а також членство в спеціалізованих радах із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Про успішне здійснення наукових досліджень, актуальних науково-технічних розробок свідчить кількість лауреатів стипендій і премій регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів.

В Університеті продовжуються реалізація програм «Подвійний диплом» та академічної мобільності з такими партнерськими ЗВО: Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Поморська Академія в Слупську, Вища школа економіки та інновацій у Любліні, Університет Вітовта Великого у Каунасі. Студенти навчаються за такими спеціальностями: «Фізична реабілітація», «Комп’ютерні науки», «Фізика», «Хімія», «Фізичне виховання», «Інформатика», «Математика», «Біологія», «Біотехнологія», «Соціальна робота», «Туризм», «Культура і мистецтво», «Екологія» і «Музичне мистецтво».

У межах міжнародної співпраці та популяризації іноземних мов у ВНУ імені Лесі Українки діють Центр німецької мови та культури, Центр французької мови та культури, Центр шведської мови, Центр арабської мови та культури, Центр канадознавства, Центр британської культури.

Матеріально-технічна база. На балансі Волинського національного університету імені Лесі Українки перебувають 12 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, бібліотека, 3 актові зали, стадіон, спортивний майданчик, агробіологічна станція, база-практик — спортивно оздоровчий табір «Гарт», що розташований на території Шацького національного парку, ботанічний сад.

В Університеті функціонує студентське містечко. Наявна мережа гуртожитків в цілому забезпечує потреби студентів, що потребують житла. Система планування та заселення гуртожитків дозволяє забезпечити окреме (у межах блоків, секцій, кімнат) компактне проживання студентів одного факультету (інституту). У приміщеннях гуртожитків діє пропускний режим, контроль за дотриманням якого покладено на відповідну службу охорони. В кожному із гуртожитків є кімната студентського самоврядування.
Спортивна еліта Волині формується на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я Університету. У ВНУ імені Лесі Українки отримали високу підготовку десятки спортсменів, які вибороли медалі та дипломи на найпрестижніших змаганнях світу.

Зокрема, важкоатлетка Надія Миронюк, метальниця молота Ірина Климець, легкоатлетка Надія Боровська, боксерка Тетяна Коб, футболіст Андрій Шевчук, велосипедистка з маунтенбайку в крос-кантрі Яна Беломоїна, метальник спису Максим Богдан, кікбоксери Андрій Подвальний, Анастасія Коновальчук, Софія Неділько й ін.

Університет пишається художніми колективами факультету культури і мистецтв, які відомі в Україні й у світі. Це, зокрема, чоловічий вокальний квартет «Акорд», тріо бандуристок «Дивоструни», ансамбль народних інструментів «Джерела», ансамбль пісні і танцю «Розмай», інструментальний ансамбль «Експромт».

Ректорат і колектив Університету працює над рівнем підготовки випускників міжнародного стандарту. Докладаємо максимум зусиль для примноження традицій, які спрямовані на європейську ідентичність, повагу до загальнолюдських і національних цінностей, академічну доброчесність, патріотизм; створення доброзичливої атмосфери та сприятливих умов для творчої реалізації кожного члена колективу.


Відгуки310

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Не скажу що найкращий універ, але і не найгірший. Провчилась 3 роки, все здавала сама, оцінки маю відмінні, ніхто не тиснув. Якщо маєш бажання, то і будеш вчитись.

,

Закінчувала економіний факультет, спеціальність менеджмент. Навчальна програма надзвичайно далека від практики, можу це стверджувати точно, так як після університету пішла працювати по спеціальності. Викладачі саме цієї кафедри не компетентні та не дуже приємні люди. Письмо і вивчення лекцій про теорії, закономірності, принципи та інше непотрібство вам забезпечать на високому рівні, тільки от де застосовувати їх вам ніхто не підкаже. Є викладачка профільного предмету, в якої студенти завчали лекції на пам'ять, як вірш Шевченка, якщо говориш не правильне закінчення слова - виправляє та занижує бал, в самої ж знання в межах тих лекцій, які надиктовує. Загалом ситуація наступна - одна тестики проводить, інша заставляє вчити непотріб на зубок, ще одна говорить про все і ні про що, четверта взагалі розповідає як на фітнес ходить і манікюр. По суті цікаві профільні предмети, які можна цікаво подати - пролітають. Щодо корупції - особисто я нічого не платила, ніхто не заставляв, мала стипендію

,

Поганий університет, не раджу сюди вступати. Постійна корупція.

,

Жаль з ЄВІ не вийшло, іще би вчився

,

Закінчую 1 курс, іноземна філологія. Жах, не робіть моєї помилки. Викладачі не розуміються з студентами, хочете забери що таке вільний час? Welcome. Задають стільки,що навіть не маєш часу спати. Дуже шкодую що вступила сюди і на цю спеціальність. Куратор класна, але чути кожного разу «ну повідомите мене як будете знати» якось не ок) Планую перевестися на заочне, хоч на роботу піду. Тільки потрібно батьків переконати)))Підкажіть, де знайти відгуки про заочне навчання на цьому факультеті?

,

Іноземна філологія, третій курс. З плюсів - чудові викладачі власне іноземних мов + деякі інші викладачі, які викладаються на повну, щоб дати якийсь мінімум знань такому дурню-трієчнику, як я, мінуси - веселе і безтурботне студентське життя перетворюється на треш, коли розумієш, що чекає в майбутньому(або викладання в школі, або переклади - не найгірший варіант, або репетиторство). Якщо хочете працювати - працюйте, однак не з першого курсу. Далі в цьому плані набагато легше не буде, але хоча би знатимете іноземні мови. Поряд з роботою відвідуйте пари і не друшляйте сильно, бо везтиме вам не завжди. Тепер на мене чекає відрахування і довгий процес поновлення(якщо це взагалі можливо). Тим не менше, збираюся повертатися і закінчити навчання. Ставтеся до навчання відповідально, навіть якщо розумієте, що це не Оксфорд і не Могилянка. Я повернуся і закінчу зрештою це навчання. Всього найкращого)

,

Навчаюсь в сну перший рік на факультеті філології та журналістики. Прошу всіх хто хоче сюди вступати -НЕ робіть помилки. Жахливий вуз, в гуртожиток добитись нереально, викладачі вважають себе царями землі, дз просто гора сидиш над ним ніби ти не на філологічному вчишся, а в медичному.

,

закінчив університет в 2013 році історичний факультет хабарництво,хамське відношення до студентів, купівля у викладачів непотрібної літератури закінчив бакалавра історії на спеціаліста навіть не думав подавати документи закінчив приватний вуз там хоч хабарництва не має,а то здавала ціла група і денники і заочники таких студентів які хоч один раз не платили на історичному факультеті не має.зараз нічого не змінилося таке саме,як і було.Нікому не раджу цей вуз.

,

Касирами і офіціантами працюють люди, які нічого не вміють, що потрібно зараз на ринку праці. Це випускники юридичного, економічного і багатьох інших гуманітарних напрямків. т.д. Виключення становлять люди, за яких є кому порішати нормальну посаду, або багаті батьки. І не секрет, які спеціальності обирають мажори. Успіх деяких персонажів не має ніякого відношення до факультету і навіть університету. Якщо є блат, то і після сільсткогосподарського сільського коледжу можна стати "крутим пацаном".Тому ваше судження, що саме юр. чи економічний дав багатьом людям дорогу в успішне життя, то це нісенітниця. Використовуйте своє аналітичне мислення!

,

В університеті хаос, корупція, свавілля, безлад та бездіяльність.

,

Закінчувала я "найперспективніше місце" у цьому вузі - ін'яз? Мабуть 90% моїх однокласників теж навчались в СНУ, інші 10% - в іншому Волинському університеті та інших містах. Так ось до чого веду, ті мої знайомі, що вивчились тут на юристів, економістів, фінансистів зараз займають нормальні посади і живуть приспівуючи. Половина ж моєї групи мамочки в декреті, хоча ті й до декрету роботи нормальної не мали, інша половина - продавці, офіціанти, касири, хтось на Польщу ще поїхав. Перспективи після ін'язу - або школа (не сама оплачувана і вдячна робота), або репетиторство, чим зараз я й займаюсь. Звісно виключення з правил теж бувають, я ж говорю в загальному. Коли вчилась, розраховувала на більше і уявляла життя своє по-іншому трохи. Хоча саме навчання було якісним, через це тверда п'ятірка. Вуз не винен в тому, що спеціальність ні про що. Я та мої одногрупники жаліємо зараз, що у свій час не обрали щось серйозніше.

,

Вузу ставлю 3, а ФФтаЖ 5+, бо там вчився. Середня оцінка 4. Якщо хочете знайти нормальну роботу після закінчення вузу, то найперспективніше місце - іноземні мови. Сам вчився на польській (друга мова- англ.). Викладачі на вищезгаданому факультеті найкомпетентніші і найлюдяніші, які тільки можуть бути. Особливо хочеться відмітити Васейко Ю.С. і Вишневську О.А. Факультет романо-германської філології теж непоганий по розповідям друзів. Всі інші спеціальності, на жаль, випускають потенційних продавців і касирів.

,

Хто б там що не казав, та факультет філології та журналістики однозначно рулить: новий корпус, найкраще керівництво, добрі викладачі. Смішно читати "деякі" нарікання. Якщо студент пропустив фаховий іспит, то хто йому лікар? Навіщо тоді сиділи і чекали, коли вам будуть телефонувати з деканату та запрошувати приїхати на іспит? Можливо варто було самим інформацію моніторити, зателефонувати в деканат врешті-решт та й дізнатися про дату і час, раз вам це було потрібно? Хто вам взагалі сказав таку нісенітницю, що хтось повинен телефонувати й інформувати вас? Вам треба? То дзвоніть самі й питайте! І не потрібно свою провину перекладати на університет.

,

Спеціальність "Медицина" вартість за навчання 29500 грн,як вважаєте не задорого,як для не профільного університету?

,

Не знаю як там на інших факультетах, але я навчаюсь на факультеті економіки та управління (спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування) і я дуже щаслива, що обрала саме це місце. Навчаюся до речі на денній формі (бюджет). Задоволена і якістю навчання, і умовами, і ставленням викладачів. Недарма мені декілька років тому говорили знайомі, що тут класно, не обманули.

,

Соромно за рiдний університет у рідному місті! Це як треба зануритись у корупцію і в нагляк пропихати своїх. Син подав документи на магістратуру на факультет журналістики і проходив 7 у списку. Зараз ми живемо в Одесі і на фаховий екзамен не так просто приїхати. Деканат університету навіть не передзвонив студентові і не сповістив про час фвхового випробування! Ви зажерлись, волиняки! Я відмовила сина дзвонити декану і все це виясняти, де Луцьк, а де жупналістика! Ще раз говорю, соромно за рідне місто!

,

Факультет філології та журналістики топчік:* Мені здається з усіх факультетів в сну на нашому сама дружня та класна атмосфера))) І найкрутіші викладачі♥

,

Частина четверта (завершальна) Сюди приходять вчитися вже дорослі люди, які самі роблять свій вибір, що їм потрібно, а що ні. Традиційно викладачі пропонують всім охочим взяти участь в конференції, декому просто рекомендують це зробити, аби покращити свій поточний бал. І так, конференції зазвичай платні. Проте ціна там дуже демократична, якісь символічні 100-150 гривень. Не сходіть декілька разів в буфет. Загалом, якщо ви ще й з Луцька, то не вагаючись надавайте перевагу нашому СНУ. Я зробила саме так й жодного разу не пожаліла! Факультетів й спеціальностей тут чимало, вибрати реально є з чого. Цього року вже навіть медиків почнуть готувати тут, аби тільки лучани не їхали за знаннями до Львова, Тернополя та інших міст і не жили в гуртожитках з клопами й тарганами. Повірте, всі умови для комфортного навчання тут є, було би бажання вчитися. Пам'ятайте, шукати проблеми в університеті легше, ніж в самому собі й визнавати, що ти ледар. Саме тому багато хто саме так і робить.

,

Частина третя 3) Якість освіти. Вона відповідає українським стандартам. Не влаштовує — напишіть листа в Міністерство освіти в науки України! Знаю точно від студентів тих самих відомих українських вишів, які навчаються на тій же самій спеціальності, що і я — програма в них та ж сама. А от з якістю викладання в СНУ справляються повністю. Не хочете бездумно переказувати на семінарах надиктовані лекції?! То вперед! У вас є все: інтернет, бібліотека. Шукайте матеріал, конспектуйте, вчіть і відповідайте на семінарах крім матеріалів лекції ще й по додатково знайденому матеріалу. Та й викладачі самі дають студентам списки літератури, по яких можна готуватися до семінарів. Викладач буде дуже радий і лише похвалить вас й оцінить ваші старання по заслугам, так це велика рідкість, щоб студент так робив. Більшість же просто бездумно переказують лекції, добре якщо ще не читають. 4) Тези, статті. В університеті НІХТО НІКОГО НІ ДО ЧОГО не змушує! І НІХТО НІ ЗА КИМ не бігає! Це не школа!

,

Частина друга Тому я вважаю, що можу написати об'єктивний відгук судячи з того, що я тут побачила за 3 роки навчання. Прочитала нижче відгук одного студента, написаний декілька місяців тому, він мене зачепив. Отже: 1) Корупція. Повірте, ті студенти, у яких немає проблем з відвідуванням та успішністю не стикнуться з цим. Просто є такі персони, які на парах з'являються 1 вересня, а наступного разу 25 грудня. Або ті, хто на пари ходить, але нічого не готує і має одні нулі. Звідти й повний завал, паніка як же все здати, щоб не відрахували і думки через кого ж дати на лапу. А потім жаліються на корупцію. Хоча проблема починається тільки з них та їхнього НЕбажання працювати. 2) Бюрократія. В головному корпусі пари в мене не проходили, проте все ж за 3 роки декілька разів мені доводилося туди ходити. Проблеми знайти потрібних мені працівників не було, в робочі години всі, хто мені був потрібен були на своїх робочих місцях. Ні з яким негативом зі сторони працівників я не стикалася.

,

Частина перша Звісно ж цей університет не стоїть поруч із Гарвардом, Оксфордом чи Стенфордом. Але якщо ж ми вступили сюди, а не в якийсь з перелічених вище навчальних закладів, то мабуть і наш рівень знань та обдарованість тим університетам не відповідає. Якщо порівнювати СНУ імені Лесі Українки з вітчизняними вишами, то я б сказала, що це дуже навіть достойний варіант. Три роки тому я, як і більшість моїх друзів та однокласників, вагалася який же ВНЗ обрати, переглядала Львівські та Київські університети, та все ж після численних роздумів я вирішила залишитися в рідному Луцьку і навчатися тут, принаймні на бакалавраті, "а там далі буде видно..." думала я. Після спілкування з тими, хто все ж таки поїхав здобувати освіту в інші міста, я зробила для себе висновок, що мій СНУ нічим не поступається тим самим ЛНУ ім. Франка у Львові чи КНУ ім. Шевченка в столиці та іншим розпіареним університетам України. Мені залишилося тут навчатися рік і я вже буду випускницею.

,

2 Головне будьте з собою чесними та відвертими, якщо ви не готові дуже важко вчитися й увесь час присвячувати вивченню юриспруденції, опрацюванню законів, то краще не поступайте сюди, оберіть для себе легший факультет, бо будуть сльози і депресія. Вільного часу у вас майже не буде. Якщо ви йдете в університет аби відкосити від армії або лишень би десь навчатися, то юрфак теж не для вас, обирайте щось з числа інших факультетів, яких, дякувати Богу, в СНУ більш ніж достатньо. В юристів у наш час конкуренція велика, роботу отримують лише найкращі. Просто диплом юриста і вітер в голові вас не прогодують у майбутньому. І Запам'ятайте, юрист не перестає вчитися після того, як випустився з університету, юрист вчиться протягом всього свого життя, інакше юристом йому не бути! Змінюється влада, закони, а юрист залишається! Всім наснаги і терпіння!!!

,

1 Для мене юридичний факультет СНУ імені Лесі Українки — любов з першого погляду! Дуже зручне місцезнаходження корпусу, в центрі міста, проблеми добратися зранку немає (до речі, всі інші корпуси СНУ теж знаходяться в центрі). У нас на факультеті найкращі викладачі, багато з них або мають досвід роботи в різних державних установах, або суміщають адвокатську чи будь-яку іншу юридичну діяльність з викладанням в університеті, тому про юриспруденцію знають "не понаслышке". Було й дуже важко, деякі викладачі зі своїми особливостями і до них просто потрібно знайти підхід. Скажу відразу, тут потрібно вчитися, халява не пройде. Вимагають з нас дуже багато, майбутні ж держслужбовці як-не-як. З пропусками тут суворо, особливо не попрогулюєш. Енки нікуди не діваються, всі потрібно відпрацьовувати. І навіть якщо ви були відсутні з поважної причини, у вас є довідка, вам все одно доведеться вивчити і здати пропущений матеріал. Цілий семестр треба старанно працювати. Сесії дуже важко пережити.

,

Мені навчання на факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я дуже подобається)))

,

Продовження: Дуже вибачаюся, але в першій частині мого відгуку я припустилася невеличкої помилки в першому реченні, я мала на увазі "Біологічний ФАКУЛЬТЕТ СНУ ім. Лесі Українки". Але раз на те пішло, то додам ще відносно корупції в університеті, так як студенти частенько люблять пожалітися, що вони дуже старанно навчаються, гризуть граніт науки, так би мовити, прагнуть отримувати знання й чесно складати сесію, а безсовісні корупціонери не дають їм це зробити. Мабуть нерозумно стверджувати, що корупції тут немає взагалі, але особисто я з нею за всі роки не стикнулася жодного разу. Як я ні разу не виявляла ініціативи комусь заплатити, так і ні від кого з числа викладачів не було навіть жодного натяку на хабар, а тим більше ніхто грошей з мене не вимагав. Тому поступайте, навчайтесь і все буде добре!

,

Біологічний університет СНУ ім. Лесі Українки (тепер знову ВНУ:) ) - це найкраще, що може статися з вами в житті! З таким теплом в серці згадую ці роки і ловлю ностальгію...Викладачі - просто найкращі, свій предмет знають на всі 100, а на парах викладаються на мільйон. За роки, проведені тут, я закохалася в обрану спеціальність по-новому! Окремо варто згадати про деканат, там дуже хороші люди, які працюють для студентів, аби їм було навчатися ще комфортніше. До них можна звернутися з усіма своїми проблемами, вони докладуть всіх зусиль, аби допомогти! З цього року факультет став називатися медико-біологічним, тепер готуватимуть ще й медиків у рідному Луцьку! Всі, хто ще вагається, чи варто йти в Луцьк на медицину - обов'язково поступайте, вам дуже сподобається, ви не пожалієте, обіцяю. Це будуть ваші найкращі студентські роки. Впевнена, що вже дуже скоро навчатися на лікарів до Луцька будуть приїжджати дуже багато іногородніх студентів. Біологічний, я пишаюся тобою, так тримати!!!

,

Факультет іноземної філології, я тебе люблю! Я цього року вже закінчила навчання тут, я сумуватиму. Найяскравіші моменти життя пов'язані саме з цим місцем!)

,

Закінчила цього року 4 курс. Навчалася на факультеті іноземної філології. Плюси: більшість викладачів справді професіонали своєї справи. Не платила за жоден залік чи екзамен. Мінуси: відсутність фонолабораторії (що важливо на факультеті, де вивчають мови); холодні аудиторії з протягами; здебільшого теорія, те, що ми перекладали за всі роки можна перелічити на пальцях однієї руки; часто неоднозначне ставлення до студентів з боку викладачів; особливо всю несправедливість світу ми відчули під час останньої дистанційної сесії, коли нам не хотіли ставити бали, бо ми занадто добре написали тест онлайн. На державному екзамені бали були виставлені необ'єктивно всій підгрупі без обговорення комісії між собою чи то через особисту неприязнь, чи то через неприязнь між самими викладачами. Що "надихало", це як нам 4 роки розповідали, що перекладачі не потрібні зараз, їх і так вистачає. Можливо, варто закрити цю спеціальність, а не виливати свої несправджені амбіції на студентів?

,

Я в цьому році планую поступити в сну на медицину. На перший погляд університет гарний, та головне що в ньому гарні люди! В приймальній комісії та в деканаті всі раді допомогти. Якщо вас цікавлять якісь питання, вас ласкаво проконсультують, на всі питання вам дадуть відповіді. Не бійтеся дзвонити та питати, або самі завітайте в університет, якщо хочете щось дізнатися, вам будуть раді. Вірю, що стану хорошим лікарем!

,

Універ нормальний. Я закінчив 3 курс, поки нікому не платив. Знаю людей, які платять, але це їхня особиста ініціатива, а так ніхто нічого не вимагає ні з кого. Якщо хочеш вчитися сам, то ніхто не змушуватиме тебе платити гроші, а якщо не хочеш вчитися сам, то можливість заплатити є, як і всюди загалом.

,

Частина 2 На четвертому курсі я почала задумуватися про те, що час шукати роботу за спеціальністю. І знову ж мені допомогли улюблені викладачі! Один викладач рекомендував мене своєму знайомому як старанну студентку і вуаля! Я підійшла роботодавцю, мене оформили на півставки, останній курс у мене успішно вийшло суміщати навчання з роботою в офісі після обіду. І зараз, по закінченню університету я вже з робочим місцем, працюю повний робочий день і за спеціальністю. Тому можу сказати впевнено, що я недаремно колись обрала саме СНУ. Якщо ви читаєте тут коментарі та ще вагаєтеся чи йти сюди вчитися - не вагайтеся, обирайте СНУ ім. Лесі Українки!

,

Я тут отримала в цьому році ступінь бакалавра. Роки, проведені в СНУ ім. Лесі Українки - найкращі роки в моєму житті! 4 роки тому я пройшла на бюджет, чомусь навіть не сумнівалася чи варто сюди подавати документи, і недарма. Умови, в яких навчаються студенти хороші, корпуси в гарному, доглянутому стані. Окремо варто сказати й про адміністрацію, приймальну комісію, деканат, там сидять завжди готові допомогти люди, проконсультують з питання, яке вас цікавить. Є велика бібліотека, спортивний комплекс, власний стадіон. В гуртожитках звісно не євроремонт, але вони теж доглянуті. Якщо наладнати собі побут, то жити можна, я б навіть сказала досить непогано жити. І розташовані гуртожитки так, що зручно добиратися до корпусів. За всі роки не платила ні разу, все здавала сама, ніхто з мене нічого не вимагав, навіть не натякав. Викладачі просто найкращі! Дуже гарно викладають матеріал, з розумінням ставляться, коли виникають якісь труднощі, якщо щось незрозуміло, з радістю "розжують" вам ще раз.

,

Гарний університет.

,

Хороший університет! Мені тут все подобається)

,

Читаю коментарі і волосся стає дибки!!! Декілька років тому закінчила рідний СНУ, біофак, ні з чим нижче переліченим не стикалася. Все вчила і здавала сама, ніхто нічого з мене не вимагав, адміністрація вишу компетентна. Після закінчення знайшла роботу ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ. Всі мої одногрупники теж непогано влаштувалися в житті. Цього року вступає моя молодша сестра, планує обирати медико-біологічний факультет СНУ, який почне функціонувати з 1 вересня цього року, на медицину. Чудово, що тепер буде можливість навчатися на медика в рідному Луцьку, нікуди не потрібно їхати, і випускники-медики залишатимуться працювати у своєму місті, а не в чужих. Біологічному великий респект!

,

Закінчила перший курс юридичного факультету, навчанням цілком задоволена. Сміливо вступайте до СНУ, не пожалієте.

,

Дуже сумнівний ВНЗ. Проте в ньому обов'язково навчитесь майстерності виходу з проблемних ситуацій))))

,

Частина 2. 4) ЯКІСТЬ ОСВІТИ: - говорячи про економічний, швидше за все, 4 роки ви будете просто розглядати різні інтерпритації однієї і тієї ж інформації; інформація часто застаріла і у більшості це суха та нудна теорія, яку опрацьовуєш по принципу "вивчив-здав-забув". - більшість викладацького складу навчають за такою системою: надиктували лецію, а ви її змушені записати в зошит і переказати (як в 4 класі школи) на практичній роботі (семінарі); практичних знань, яких би ви могли використати в реальному житті/професії - мінімум; - окремої уваги вартий процес написання наукових робіт, а саме тези, статті. Студентів змушують (добровільно-примусово), подекуди методами шантажу, писати наукові роботи, особливо ТЕЗИ. У деяких викладачів це виступає заохоченням і ви отримаєте додаткові бали. А у інших, методом залякування, недопуском до екзамену чи заліку, чи взагалі нездачею, вас змусять писати. Примітка: конференції на які пишуться тези чи статті НЕ завжди є БЕЗКОШТОВНИМИ!

,

Частина 1. Реальний відгук студента, що провчився 4 роки (бакалаврат), (факультет економіки та управління). Абітурієнти, обережно, за 4 роки мого навчання нічого не змінилося!!! СНУ - це університет, в якому настільки багато мінусів, що за ними просто майже неможливо розгледіти щось хороше. Мінуси: 1) Корупція - (двостороння проблема яка стосується як студентів, так і викладачів), *викладачі відкрито не вимагають, але й не відмовляються; 2) Бюрократія - жах з яким з вірогідністю в 100% зіштовхнеться кожен студент. Особливо це стосується біготні по відділах Головного корпусу. Головний корпус - окремий лабіринт, де: - не завжди у робочий час можна знайти потрібного вам працівника; - обід у працівників рідко коли закінчується вчасно; - навіть якщо ви максимально терплячі, толерантні та ввічливі, можна отримати порцію негативу від працівників.

,

Звертаюсь до нового "керівництва" ВУЗу! Випадково вам випала доля тимчасово очолювати ВУЗ з багаторічною історією. І ось за свою коротеньку каденцію вже встигли наробити дурниць. Підіть з посад поки ще не перейшли точок неповернення. вас ніхто не знає за межами ващих конур. З вами ніхто не буде вести жодних серйозних розмов як про науку так і про розвиток. Ви не маєте ЖОДНОГО права ставити на посаду дилетантів, це прямо заборонено законом. Толікі вам на футбол а не в керівництво.

,

Ставлю відмітку 5, тому що коли 3 роки назад вступала в СНУ теж читала відгуки на цьому сайті! На щастя мізків вистачило не повірити у весь бруд який тут був, але враження про університет трошки зіпсували мені ці коментарі! Вступникам хочу побажати: обирайте спеціальність душею! Тоді і університет любитимите і перспективи бачитимете!!! А Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки звісно, як і все в цьому світі, не ідеальний, але дуже достойний. І навчання тут гідне!!!

,

Звертаємось до представника адміністрації з проханням покинути посаду, яку ви зараз займаєте, поки не пізно! Ваша брехня, наглість та корупціонерство на території навч.закладу вже поперек горла! Сподіваюсь що стосовно вас приймуть міри як найшвидше!

,

Не подобається виш.

,

Універ норм. Ставляться до студентів нормально і знання які-не-які дають. Сюди варто вступати лише на іноземні мови, навіть польську. З іншими спеціальностями нормальну роботу буде найти дуже важко, навіть відміннику. ЛНТУ в цьому плані перспективніший.

,

Все настільки виглядає погано, якість навчання нульове.

,

Прекрасний ВУЗ і викладачі істфаку! Згадую з великим задоволенням роки навчання і кожну 5-річку їду на зустріч!

,

Безумовно, всім рекомендую навчатись на факультеті іноземної філологї! Саме тут я провела найкращі 4 роки свого життя,отримала можливості подорожувати Європою і престижну роботу!95 % викладачів–чесні люди і професіонали своєї справи. Приємним є те, що університет не стоїть на місці і постійно розвивається.

,

Ніколи не думала що напишу, але накипіло. комендант корпусу беруть з робочих взятки, не слідкують за чистотою та порядком у корпусі, дуже брудно, також одна з прибиральниць взамін дає взятки щоб на робочому місці бути годину-дві.Просимо ректора і проректора звернути увагу на поведінку та не виконання обов'язків ваших працівниками

,

Зараз закінчую 4 курс, думала, що буде гірше, але всю атмосферу створюють викладачі, тому ставлю 5. Кафедра англійської мови ONE LOVE

,

Більшість негативних відгуків про університет написані настільки безграмотно, що розумієш - там проблема у самих студентах. Я закінчила біофак ще в 2009 році і потім знайшла класну роботу по спеціальності, на жаль, не в Луцьку((. Викладачі біологічного класні і вимогливі. Усім дуже вдячна. Мінус - база дійсно ще слабенька. Цього року отримую в СНУ другу вищу освіту (іноземна філологія). Поки-що теж не жалію. Ні за жоден предмет не заплатили ні копійки. Не всі, але більшість викладачів класні і викладають так, що хочеться вчитися.

,

Я ще тільки абітурієнт,але перше враження від університету просто чудове!В інших університетах як пільговик , я подавала документи годинами в паперовій формі,а в цьому подала в межах десяти хвилин.Кожен факультет має свій окремий кабінет,що надвичайно пришвидшує роботу прийняття документів в університет.В приймальній комісії факультету іноземної філології сиділи приємні дівчата Таня і Маша , які все зробили швидко та без зайвих питань і притензій.Коли у Луцьку почався дощ ,я вже подала заяву і збиралася залишити приміщення. Дівчата тоді запропонували перечекати у кабінеті і також запропонували чай ,що було дуже приємно.) Загалом я є дуже задоволена і неймовірно жалію, що цей вуз я не поставила першим пріоритетом(.

,

Прекрасний і рідний ВНЗ. Я закінчив біофак у 2010 році. Не можу сказати жодного поганого слова про викладачів та керівників цього закладу. Отримані тут знання дозволяють мені утримувати свою родину. Тим хто дійсно хоче навчатися - той буде навчатися. Ніколи не забуду анатомію людини на 2 курсі, яку ми до 3 ночі постійно вчили разом з одногрупниками у гуртожитку та незабутні роки студентського самоврядування. Тому хто дійсно хоче отримати знання - то тільки сюди (на рідний біофак).

,

Загалом, провчившись 4 роки на пед. факультеті стало зрозуміло, що просто даремно витратила свій час. Корупція протікає "повним ходом", викладачі беруть хабарі відкрито, дивлячись тобі у вічі. Щодо рівня знань, які нібито намагались передати викладачі, то вони ніякі. Просте читання тексту, без розуміння матеріалу, який викладається...То що тоді очікувати і від самих студентів? Практики ніякої. Шановні абітурієнти, не робіть помилку, виходячи зі стін пед. факультету ви повністю деградуєте! + ще хотілось би додати на рахунок магістратури, яка має "космічну суму" будь-якої спеціальності, при чому,на маю думку, матеріальна база університету не така вже і сильна, порівняно з іншими ВНЗ.

,

Вцілому добре. Хабарів не вимагають (істфак), викладачі порядні люди. Проте з мінусів - якась дуже вже дивна навчальна програма. Можливо тому що спеціальність нова.

,

найнепотрібніший вуз з усіх вузів, до студентів ставляться погано, якщо викладачеві не сподобався тобі гаплик, люблять лише студентів вискочок і підлиз,якщо ти спокійний, нормально вчишся і стараєшся, але не підлиза, тебе тут кинуть нижче плінтуса і здати сесію в тебе не буде жодних шансів, будуть ставити нулі або доводити до нервових зривів.не робіть помилку, яку зробила я колись, не вступайте сюди, бо батьки змусили таки закінчити бакалавра тут п.с. більша половина вискочок і підлиз з Іфтаж потім роблять нігтики , аж ніяк не будучи редакторами, журналістами чи перекладачами в консульстві, що обіцяли при вступній кампанії. Тому бережіть нерви і час, оминайте цей заклад 10тою дорогою.

,

Я рада что закончила етой вуз всем рекомендую !!!

,

Є норм викладачі, але багато занадто помішані на своєму (частіше зовсім непотрібному) предметі, деякі валять спеціально. Навчаюсь на іноземній філології, основну мову не вчимо(навіть книжок немає), нічого не знаємо, викладачі з основних предметів розкидуються хорошими оцінками, але ж знання від цього не покращуються. Нікому не рекомендую цей ВУЗ. І сама буду переводитися в інший.

,

Цього року вступила на факультет філології та журналістики, хоча не дуже хотіла. Зараз усім задоволена, викладачі "не валять", а навпаки допомагають першокурсникам, декан повідомляє про всі новини в соціальних мережах. Що стосується стипендій, то їх отримали ті, хто впродовж семестру працював, атмосфера факультету дуже домашня та затишна, є коворкінг. Старші курси з радістю вам допоможуть і ви з легкістю знайдете там друзів, тож рекомендую всім вступати на ФФтаЖ, ви точно не пошкодуєте)

,

Чудовий університет! Навчаюся на біофаці. Хочу сказати, що більшість викладачів цього факультету доброзичливі люди, які на парах викладаються на повну, особливо Омельковець Я.А., а Поручинський А.І—беззаперечно один з найкращих деканів СНУ. Тому якщо студент дійсно хоче навчатися йому для цього тут створять всі умови.

,

А мені подобалось навчання в ІСН. Не вважаю що це даремно витрачений час, хоч диплом і припадає пилом, але знання і навички допомагають в житті. І викладачі там хороші, кожен по своєму.

,

Істфак. Умови навчання просто ніякі, кабінети-4 стіни, столи і трибуна. Ніякого сучасного оснащення, проекторів немає, все викладається максимально сухо і не дуже цікаво, їдальні немає. Якщо можете не вступати сюди-не вступайте.

,

СНУ взагалі не відрізняється від інших університетів України. Тут як і скрізь звичайний нудний навчальний процес і є викладачі, які повністю відбивають бажання вчитися своїм відношенням до предмету, особливо, коли це основний предмет (німецька мова). А ще, в університеті не вмикають опалення і через це на парах неможливо зосередитися ні на чому, окрім однієї думки -- зігрітися. Більша половина нашої групи думає про переведення на заочне відділення.

,

Закінчила ІФтаЖ. З плюсів - взяток немає на ІФтаЖ, якщо і брали, то викладачі з інших факультетів, стипендію платили. мінуси- практичних знань немає, мало занять англійської, практики теж немає, одні реферати та теорія, необ'єктивне оцінювання в стилі, що вона мені подобається поставлю їй 5, а не подобається то 3. Заочної форми навчання, на яку я б задоволенням перевелась, немає, є лише на укр філології. Тому, висновок: якщо надумали вступати на ІФтаЖ, особливо якщо і на платне, краще передумайте.

,

я неможу хоть на 10% сказати шось доброго про цей ненормальний інститут якшо хочете поступити вивчить права студента просто обман постійно кідають на 2 відомість хоча є 4,5 яби нерокомендував нікому пройти той ад який пройшов я вибачаюсь за виразу но тих декілька які керують інститутом явно набрали по газеті

,

норм))

,

Динаміка позитивна є.

,

Роботи після цього універу немає, будь ви істориком, географом, біологом, математиком, фізиком. Тільки офіціанткою чи на касу. В школах Луцька місць нема, наплодили і так тих педагогів. по спеціальності, хіба в глухе село вчителем. тільки 5 років життя впусту

,

Єдине хороше місце в Сну це історичний факультет. Біологічний гамно!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Молю і закликаю не йдіть вчитися на біологічний!!!!!! Хабарники, клінічні ідіоти, кретини - викладачі біологічного.

,

я навчаюся на 3 курсі фікультету інформаційних систем,фізики та математики,на математика...поступила сама за результатами ЗНО...ні за що ні разу не платила.не знаю може хтось і бере(дає) хабарі,але я особисто не помічала такого на факультеті.

,

Нормальний університет, навчаюсь на історичному факультеті. Все подобається. Більшість викладачів позитивні і класні. Веселе життя.

,

На счет взяток, то их берут в каждом учебном заведении и даже во многих школах. На счет преподавателей, как в каждом учебном заведении есть супер умные и прекрасные преподаватели, а есть те, кто позорит университет. Я училась в этом универе и взятки давали и преподаватели разные попадались, но очень повезло с деканом. Остались прекрасные воспоминания о студенческих временах. Не стоит грязью обливать универ, он как минимум один из лучших. А минусы есть везде.

,

Навчаюсь на істфаці. Хороший університет.

,

Поступала в РДГУ відразу сказали ціну, а в СНУ нічого не платила і поступила на державну форму.. моіі знання були середні. За всі 4 роки ніразу не платила, мала стипендію. Одногрупники платили, а я принципово ні. Судіть самі.

,

Сам унiверситет - не дуже... Викладачi - так собi... I взагалi,на мою думку, норм.молодь (особливо чол.статi) навчається не на педагогiв))) Це не перспективно!!!

,

СНУ клас. Отримала бакалавр, хочу поступати далы. За хабары дурня. Реально ныяких блатыв немаю, поступила ы вивчилась. Хто хоче вчитись, грошей нетреба. Викладачы гарны. Географычний факультет супер.

,

Університет чудовий, умови навчання прекрасні! Чесно кажучи викладачі 95 % чусні, порядні люди які хочуть вас чомусь навчити, в гуртожитках є аудиторії де можна готуватись, університет має дуже багату бібліотеку. Ну на рахунок 5% останніх викладачів то хабарники є! Наприклад з непрофільних предметів дуже валять, навіть виставляють ціну за оцінки! Шкода але за десятибальною шкалою університет тяне десь на 8 балів!

,

Дуже гарний заклад......

,

За дипломну роботу на економічному факультеті вимагають 650 евро. Нагло з нас студентів вимагають. Нікого і нічого не бояться.

,

не подобається вуз через а)хабарництво, б) не компетентних викладачів (не всі, але є багатенько), бардак і хаос це все СНУ...розчарована що вибрала цей вуз...дуже...

,

Навчаюся в СНУ,ІСТоричний-фак. Дуже жалію,що вибрала цей ВУЗ. Процвітає корупція, викладачі є нормальні,а є хворі на голову,нарвані. Постійно збирають гроші не ясно на що, беруть взятки. Якщо не заплатиш-будуть завалювати тебе. Багато чого залежить не від твоїх знань,а від того чи сподобався ти викладачу. Часто дуже неСправедливо оцінюють. Люди , якщо маєте терпіння та грошей багато, то поступайте,а так то ні. Не раджу. Особливо розчарували наглі викладачі.

,

цього року поступила в СНУ на історичний (стаціонар) і заочно на юридичний! коли поступала читала всі ці коментарі і ще більше заплуталась, але все таки дуже хочу допомогти наступним абітурієнтам! що можна говорити про універ? загалом сказати не можу, але про історичний - напишу! дуже люблю свій факультет, зовсім не шкодую що поступила сюди! викладачі різні, але поки що, закінчивши 1 семестр, можу сказати, що всі викладачі які мене вчили дуже хороші, розумні, і дійсно хочуть чомусь студентів навчити! Особливо сподобались Шульга С.А., Шабала Я. М., Кучинко М.М., Кінд - Войтюк Н.В., Денисюк В. І. щодо хабарів - я не платила, сама на стипендію витягнула, і ніхто зі знайомих не платив, теж здали!!! отож, не бійтесь сюда поступати....вчитись не важко, але якшо готувати семінар і не пропускати лекції.....бо ж для того ми і йдемо у ВНЗ, щоб вчитись, а не халтурити!!!

,

Я навчаюсь в СНУ.Тут дуже добре вчитись. Викладачі більшість супер! Все доступно викладають! Гарні умови, ставлення!

,

СНУ дає можливість здобути грунтовні знання, хто нехоче вчитись - буде звинувачувати всіх, і шукати причини своїх невдач. Пари проходять цікаво, викладачі - просто клас, нічого поганого про університет сказати не можу... Рекомендую....

,

я хочу поступити на педагогічний факультет!!!!!!! мені сподобався цей навчальний зпклад)))))))

,

Сьогодні отримала диплом бакалавра на юрфаці.)) Вчилась 4 роки на держ формі, стипендію отримувала і ніхто не вимагав хабарів за вступ і протягом навчання. Головне - спробувати, завжди є шанс!

,

Навчалась в університеті протягом 4 років на платній основі. Присягаюсь, не платила ні разу, все здавала з першого разу. Але я вчилась, намагалась не прогулювати пари. Тобто вчитись можна і без хабарів. А от щодо вступання, то з цим усе набагато складніше. Я вступала без ЗНО у 2007 році, тоді воно було не обов'язкове, і не пройшла на державну форму, оскільки у мене не було так званних пільг. І Половина одногрупників навчались на платному, хоча були і медалісти і після "сильних" ліцеїв, шкіл. "Державники" були набагато слабші. Моя подруга вступала на рік пізніше зі ЗНО і вступила на бюджетну форму без будь-яких зв'язків і закінчила навчання з червоним дипломом.

,

Багато знань получила для себе. Дякую викладачам!

,

кілька років тому закінчив вну. Навчання викладалось на високому рівні. вчився на платній формі, але за сесії не платив ніколи! (були моменти шо й по каніну бігав- куди без того за 5 років)... якшо не забивати.. на пари і не заїдатись з викладачами проблем не буде. жив в 4 гурт. -!! супер! рекомендую))

,

За 5 років свого навчання на юрфаці не платив жодного разу. Так, вчитись важкувато, але, як результат, отримуєш хороші знання. Зараз працюю вже на третій роботі і нема жодних проблем з дипломом. Ось зараз працюю на роботі, де є колеги, які закінчили Одеську ЮА, Харківську ЮА...але вони реально слабші за мене по знаннях і керівництво це визнає...хоча ж то гіганти юросвіти..., а тут якийсь ВНУ...Так, що нікого не слухайте, вступайте і вчіться, але будьте готові до того, що легко не буде...)))

,

ось і я розкажу свою історію...поступила я на іноземну філологію пару років назад..взагалі думала навчатись в луцьку але на держане я прошла в рдгу...особисто я 150 раз пожаліла що вступила в цей вуз... кругом потрібно платити та давати хабарі,якщо не заплатиш не матимеш стипендії.. в цьому я переконалась..кажуть "викладачі хабарів не буруть" - цілком вірно..викладачі хабарів не беруть на цьому фак, але шалені суми потрібно платити декану,якщо хочете мати задовільні оцінки...багато зайвих предметів....це просто жах,я думала що я вивчу англійську та німецьку, але виявилось що я все таки буду психологом або фізруком)) Чесно, не робіть моєї помилки, ідіть на платне тільки в інший вуз, якщо в рдгу то тільки на історичний де навчається моя сестра,як би це банально не звучало але там хабарів майже не бруть

,

університет ім.Лесі Українки,а пам"ятник біля нього- Т.Г.Шевченку -справжній анекдот.Невже не можна поміняти на "Лесю".

,

Дуже задоволена навчанням в університеті. Навчаюсь на факультеті романо-германської філології (заочна форма) уже третій рік і дуже задоволена навчанням. Не знаю, про які хабарі йде мова в попередніх коментаріях - навчаюсь на державній формі, без проблем здаю сесії і за весь час навчання не потратила жодної зайвої гривні. Прекрасні викладачі, які з розумінням ставляться до студентів, допомагають при нагоді. Жодного разу не пожалкувала, що навчаюсь саме тут.

,

Цього року вступила... все класно, особливо приймальна комісія - найкраща))))))

,

Цього року вступили на філфак, за ніякі хабарі навіть мови не було.У приймальній комісії всі дуже приємні. Один недолік-гуртожитки.Сказали зразу ж підшуковувати квартиру.

,

Цього року закінчила історичний факультет. Це найкращий факультет у світі. Вчитися цікаво. Викладачі розумні, ерудовані, прагнуть якнайбільше вкласти у наші голови. Величезна подяка методисту заочного відділення Ані!!! Звичайно є недоліки в роботі факультету. Прочитала відгуки і звернула увагу на безграмотність негативних відгуків. Все таки у ваші голови нічого не вклалося за роки навчання у ВНЗ. І ці "грамотії" збираються вчити наших дітей! А якщо не збираються вчити - то нічого було й вступати до вищого навчального закладу. Йшли б до ПТУ - це максимально допустимий рівень для них. І нічого жалітися на хабарі. Я, приміром, вступила без будь-яких хабарів, до того ж майже не готуючись. Закінчила з відзнакою. Чого і всім бажаю!!!

,

Спробуйте поступити туда без грошей, як в Європі, тоді і зрозумієте, який він "Східноєвропейський".

,

Нормальний ВУЗ

,

При вступі оцінюються не знання, а розмір хабаря.

,

Самий класний викладач---Васюк Тимофій Іванович і Власюк Д.П.!!!

,

Закінчила університет 18 років назад, факультет фізичної культури. Дуже вдячна всім викладачам. Університет чудовий. Поступайте не пошкодуєте.

,

Найбільше розсмішили з Коцаном-поліглотом. Він однією рідною й то з труднощами розмовляє. Інша справа моя теща. Збирала полуниці в Польщі - вивчила польську, тепер доглядає сеньйору в Італії - розмовляє італійською. Оце справжній поліглот. А тупа - страх!.

,

Давайте ще раз перейменуємо ВНУ, наприклад, дамо йому імя Коцана, або ще когось. У ВНУ (СНУ) суцільний бардак. Коцан-Джека як був без диплома, так без нього й залишився. Ректор-самозванець. І як тут не хвали, все одно цей позор нічим не змиєш. Пройде час і все випливе на поверхню.

,

Наш університет - найкращий у світі

,

Дуже хороший ВУЗ! Якість навчання - вищий пілотаж, чудові викладачі. Тут навчання проходить цікаво та невимушено. Випадків хабарництва за 4 роки жодного разу не доводилося спостерігати. Словом, якщо хочете вийти кваліфікованим спеціалістом у свої галузі, закінчуйте Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки - не пошкодуєте!!!

,

ВУЗ як вуз.....

,

Сам ВУЗ чужовий,кваліфіквані викладачі,лише аудиторії бажають кращого,а вцілому дуже задоволений що навчаюсь саме тут!

,

Не заздрю нинишнім студентам... Гризіть граніт вищої науки. А в резльтаті що? Безробіття і розчарування. Ось така ціна освіти.

,

Закінчила психологічний факультет 1 рік тому. Вчилася старанно. Були і хороші викладачі, професіонали (Власюк Д.П., Колісник О.П., Малімон Л. тощо).

,

Доброго дня! Я вчилася у ВНУ на факультеті РГФ і нічого поганого сказати ні про факультет, ні про сам вуз не можу! Якщо докладати зусиль, то отримаєш відповідні знання! За всі 5 років за жоден екзамен чи залік не платила. Не сперечаюся, що є багато непотрібних загальноосвітніх предметів, але така програма, нічого не поробиш!

,

Відповідаю автору Да на Ваш коментар від 31.01.2012. Не знаю хто і що курить, але знаю одне - абсолютна категоричність буває лише в молодості і від недосвідченості. Для чого всіх під одну гребінку. Є різні люди, різні викладачі і студенти. Про ректора скажу, що він один з кращих керівників вузу за всю його історію. А про його рівень освіти - хоча б те, що людина вільно володіє кількома мовами - вже щось та означає. А врешті - хто без гріха, киньте камінь або - в чужому оці бачимо пилинку, а в своєму колоди не видно. Біблійні істини.

,

Vukladazhi z kafedru »,cozialna pedagogika» syper!osobluvo Valeriy Stepanovuch Petrovuch,z yakum mu spilno rozpochunalu v 1999 rozi volontersky roboty., klyb »za poklukom serzya»ze cjydova lyduna,v yakoi byv prusytniy altryizm.mochna skazatu za ysih tepli slova.i vuslovutu podyaky za znannya,yake vonu davalu.Bartkiv Oksani Stepanivni takoch veluke spasubi.

,

Поступила на педагогічний на спеціаліста все чудово. хочу на другу вищу на початкове!!!!!!!!!! якщо Ви не ходили на пари то нема чого нарікати на викладачів ... В СНУ є багато недоліків але є й багато напрацювань..

,

Привіт моїм дорогим викладачам!!! Великий Вам дяк за освіту) Ви найкращі* а уже Східноєвропейський) університет скоро даватиме фору тим "відомим"))) Ігоре Ярославовичу, а Вам особлива подяка за вміння керувати і будувати)

,

народ, повірте Східноєвропейський в 100500 разів кращий за РДГУ, ніколи не йдіть туди вчитись....аудиторій постійно не вистачає, розклад пар не зрозумілий...і +++++++ до того всі викладачі ідіоти і придурки...особливо на історико-соціологічному........корпуси в жахливому стані....

,

Я закінчила цей Вуз 3 роки тому. Згадую навчання як страшний сон. Це при тому, що я закінчила Вуз з відзнакою. Нічого приємного і згадати немає.

,

Чудовий універ!!!! Вчитись потрібно, а небадики бити і чекати сесії.

,

МЕВ---дають хабарі тупі,або ті що не вчаться!Я не давала ні разу і не дам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

чудовий вуз

,

Доволі пристойний ВНЗ. На ІФТАЖІ (філфак) дають дійсно грунтовні знання, якщо звичайно ж плідно навчатись... а це проблема, якщо в голові вітер). Викладачі можуть допомогти розвинути манеру мислення, реалізуватись в своїй майбутній професії. Це один з небагатьох вуз для студентів, а не для збирання грошей і авторитету. Це не Могилянка, ну і що? Волинь ж не Київ! Але, коли є прагнення - буде все: і міжнародні наукові конференції, і тренінги, і хороша робота по закінченню... Варто ще сказати, що до нашого філфаку постійно приїжджають відомі в світі і в Україні гості: письменники, поети, громадські діячі, політики ( з Європи, часто з Польщі / а це вже Євросоюз, а не Російщина/ зі Сходу, нещодавно приїжджала правозахисниця-індійка Мрідула Гош. Серед укр. Іван Драч, Ю. Андрухович, М. Матіос, І. Малкович та багато-багато інших. Для мене як журналіста - це можливість взяти інтерв"ю в цікавих відомих людей!) Тож, кому дійсно треба знань і хто хоче багато працювати над собою - СЮДИ!!!

,

Нормально було вчитися (хімічний бомба)

,

Прекрасний ВУЗ!..Найкращий філологічний факультет та його викладачі...Вітаю всіх з тим,що наш вуз став Східноєвропейським...Успіхів!..

,

Нормальний університет. Вчився без хабарів. Звичайно, є різні викладачі і різні студенти.... заклад великий. Коцан - молодець.

,

ВНУ- найкращий!!!!!!!!!!!!!

,

Мені ВНУ не подобається.Від багатьох знайомих,які там навчаються,чула тільки про хабарництво.Хотіла туди поступити-поступила,але вибрала інший вуз (і Слава Богу).Приймальна комісія просто жах!!!Кричать на тебе безпричинно, і незрозуміло що,вони від тебе хочуть!Працюють там самі хами,які не вміють толерантно розмовляти з людьми!!!

,

Вікторія,солідарна з Вами.Я отримала диплом бакалавра саме в ВНУ. Без проблем здала вступний іспит на 6й курс. Єдине, що засмучує, це стан гуртожитків...

,

Богдане, дуже прикро, що Ваш рівень розвитку не дозволив Вам поступити без хабаря. Чомусь я за 3 роки навчання у ВУЗі на РГФ жодного разу не платила "в кишеню" (ні за бали, ні за поступання). Місяць безсонних ночей - і сесія автоматом на 85-95 балів) Тому, можливо, проблема не у ВУЗі?=)

,

Діна, дякую за схвальні відгуки про кафедру. Але хочу тобі дати одну життєву пораду. Один єврейський професор в медінституті говорив студенту –єврею  майбутньому стоматологу: «Всім іншим можу поставити оцінку значно вищу, ніж вони зароблять, а тобі  лише за справжні знання та вміння. Бо не оцінкою в заліковці будеш ти собі заробляти на хліб із маслом та ікрою, а лише тим, що вмієш гарно робити». Якщо хтось і змушував вчитися, а не дозволяв гуляти та сидіти в барах, то лише тому, що знав, що батьки тяжко заробляли гроші на твоє навчання. Маєш претензії до когось  скажи відверто тій людині. Якщо твої побажання будуть варті уваги, їх врахують. І друге, ніколи не говори від імені всіх (випуск 2009), якщо тебе на це не уповноважували. Успіхів тобі у житті!

,

Діна! Навіщо так відкрито називати тих, хто тобі допомагав "вчитися" на соціальній педагогіці. Прикро, бо нічому не навчили твої "найкращі" викладачі: Семенов, Дурманенко, Гусак ...

,

шо ви тут бред пишете ....а провчилася 5 років на РГФ це були найкращі рокі навчання.....і я не копійкі не за шо не заплатила і ніхто в мене хабарів не брав і не вимагав....звичайно якщо нічого не вчити і на пари не ходити то навіщо взагалі вчитися, я так поняла що тут в більшості двоїшнікі пишуть, а їдальня взагалі супер все дуже вкусне а ціни мінімальні....так що люди хто хоче поступати -вперед!!!!!!!! а викладачі це просто бомба кожен хоче навчити чим побільше!!!!

,

соціальна педагогіка - це найкраще що є в вну! семенов о,с, дурманенко є.а. ви найкращі на ваших лекціях ми ніколи не сумували. ви справжні майстри свого діла,дякую вам! випуск 2009!шановний гусак петро миколайович таких викладачів як петрович,і сушик гнати з внз потрібно! А так викладачі кафедри супер

,

Вуз дуже поганий є багато вчителів які беруть хабар я сам в цьому переконався і щоб поступити теж потрібні гроші ідин із найбільш корупціонованих університетів

,

усіх, кого я знаю, і хто провчився у цьому "ВУЗі" поступали з нульовими знаннями після школи і вивчилися і закінчили цей заклад...правда, з роботою так не вийшло, - дурнів на роботу не беруть, якщо не без знайомства... Великі так звані плюси - це самий дещевий вуз по хабарництву на Україні, да і по навчанні також, - от і пруться сюди всі кому не лінь, хто за кабанчика з села...хто за таткові гроші.. ХОЧА!!! усі хто йде туди за знанням - вони його отримують, правда , не найвищому, нажаль, рівні.

,

Не можу повірити, що наш колишній ЛДПІ ім. Лесі Українки( 1988 р.) міг перетворитися на заклад, де панує хаос і корупція. Привіт улюбленому російському філфаку!

,

не можу не дати зауваження тим,які мягко кажучи "гонять" на георафічний!!! викладачі з червоними носами,а студенти з червоними очима це абсурд!!! за 5 років,які я там провчилась,такого не бачила....а екзамени ми здавали без пакетів...

,

ВНУ самый лучший,особенно географический факультет)))))

,

Світлана Віталіївна! Хватить як та жаба хвалити своє болото! Вже на Волинському перці ви пробували писати... і що? Як не було в вашого ректора диплома і мізків - так і не додалось! А хвалити універ, де ректор "голий" - то вища ступінь нахабства! Спочатку нехай дипломи свої справжні покаже, а потім людей туда запрошує навчатися!!!!

,

Прекрасний університет. Широкий вибір спеціальностей, бібліотека оснащена всіма необхідними підручниками та художньою літературою. Гуртожитки університету знаходяться в гарному стані та розташовані дуже зручно. Викладацький склад високопрофесійні спеціалісти. Отже, якщо ви хочете здобути якісну освіту та мати гарні спогади про найкращі роки свого життя, раджу всім обирати саме його. Не пошкодуєте...

,

універ - класний... люди простіші, в порівнянні зі ЛНУ... колись пробувала поступати до Львова на державний РГФ, то в приймальній комісії тьотя відвалили, що вже місця заняті! а сюди як поступала, то хотіла якось випитатись чи реально, то дівчина ввічливо відповіла, мовляв, чом би й ні, пробуйте... вчилась на платному (вдвічі дешевше, ніж у Львівику коханому((), ніхто не напрягає тебе, можна самому все здавати... часами так було, що хотіла б домовитись, але напряму ніхто там і не бере, раз навіть викладачка на коридорі ледве не "послала". Так що не треба ЛЯ-ЛЯ, що там корупція цвіте!!! хочеш друшляти - то друшляй, але ніхто не заставляє, а ще й навпаки Одна Викладачка відмовила мене, мовляв самі здасте, чого Ви боїтеся...

,

Вуз як вуз! Нічого особливого! Чесно кажучи, я б не сказала, що дуже цінуються знання. На кожному факультеті свої вимоги, ніби в різних вузах навчаєшся.

,

12 років після закінчення університету, і в мене залишились тільки найкращі спогади. Я живу в США вже 11 років, і моя освіта з ВДУ мені у всьому допомагає. Дякую викладачам! Найкращих побажань усім!

,

декан економічного- Ліпич Любов Григорівна -сама класна тьотка які тільки могли зустрітись в цьому ВНУ!!!!!

,

До жахливого стану університет довів нинішн ій ректор, якого давно потрібно вигнати з позором. Але гроші, які він платить впливовим людям, не дають цього зробити. Корупція тут страшна - від викладачів - до деканів - проректорів - до ректора.

,

Окрім диплому, якого потім нікуди подіти, у ВНУ не отримаєш!!! Дуже примітивний університет((

,

цей універ супер!!!!!!!! можна вчитись не напрягаючись, особливо на політології! виклаладачі класні і взяток не беруть!!!!! а от гуртожитки - це проблема...я люблю університет!!!!!!!!!!!!!

,

хотіла б сюди поступита на іноземну філологію

,

Класний університет

,

Так, це все прочитала аж страшно стало!!!!!!! а я хотіла щоб моя донечка вступала до цього закладу!!!на 5 курс РГФ,тепер треба ще раз все обдумати))((

,

Прогнивший наскрізь корупцією вуз, де найголовнішим шахраєм є його ректор, який довів університет до краху. Куди двивиться міністр?

,

Матфак чемпіон

,

Вчитися там можна,але куди з тим дипломом йти працювати. Провчився і йди куди хочеш,нікого це не цікавить. В тому ж університеті кажуть:" Шукайте знайомих=)))"

,

погано. те, що на соціальній педагогіці вчаться багато людей, які мають блати, а строять з себе розумних!!!

,

Про хабарництво у ВНУ чула від знайомих, які там навчаються, ще знаю багато випускників цього навчального закладу, які марно шукають роботу з незрозумілими спеціальностями в дипломах. Тим більше,що зараз за новим законодавством у школі на посаді атестуються працівники , в дипломі яких написано "вчитель" чи "викладач", а не якийсь, наприклад, "політолог" тощо. Але з власного досвіду розповім історію. У 2009 році я намагалась вступити на факультет РГФ. За плечима вже мала 3 роки навчання в Німеччині та відмінне знання німецької мови. Не пройшла за конкурсом, бо не вистачило балів з ... німецької мови! Я була шокована, а потім телефонували декілька разів з університету, пропонували платне навчання, мовляв, потім когось виженуть на 2 курсі, та й переведуть мене на державне. Знайомий запропонував - 3 тисячі доларів і буде місце на державному. Відмовилась, пішла в інший вуз, пройшла за співбесідою. То ж всім вище, хто дає негативну оцінку, вірю. І рада,що так і не стала студенткою ВНУ.

,

РГФ - факультет, де студенту потрібно важко працювати всі 5 років. Тим, у кого слабке здоров'я і психіка, а ще більше - брак наполегливості і працелюбності, немає там що робити. І не потрібно обливати брудом викладачів і шукати причину своїх невдач будь-де, тільки не в собі. Візьміться серйозно за навчання і через 5 років станете кваліфікованим спеціалістом, як багато моїх однокурсників, які закінчили наш факультет і знайшли високооплачувану роботу навіть за кордоном. А випадкові студенти були і є на кожному факультеті!

,

Не йдіть на РГФ - не псуйте своє здоровя та психіку!!

,

крутой не крутой какая разница ..если хочешь учится будешь учится даже в бурсе..а вот насчет преподав .. конечно есть и нормальные, но есть что без денег не поставят хорошую оценку не смотря на высокие знания..

,

Не несіть не будуть брати!!! Чомусь із географічного іде більше студентів в "колгосп" , маючи пропуски і незадовільні оцінки.

,

Знаєте уже 4 рік як навчаюся.

,

ви, мабуть, перший рік навчаєтесь на географічному, тому ще не знаєте, що на кожну сесію, студенти, які мають хоч якусь "н"-ку або незадовільну оцінку, здають її за "пакет", у якому обовязково має бути пляшка горілки і закуски, або пляшка чисто географічного коньяку "Грінвіч". А декан МММ (Мельнійчук Михайло Михайлович) під час сесії (і не тільки) частенько ходить під добрячим "шофе".

,

Поступила на географічний нешкудую,щодо викладачів і студентів п'яних то це неправда,найпростіший спосіб це провірити це поступити і самому побачити.

,

Вже другий рік навчаюсь на РГФ. Це один з найкращих факультетів в університеті. Більшість викладачів вражають знаннями. Хабарництво на мінімальному рівні. Лише треба докладати трохи зусиль самому, адже університет не може навчити всьому. До трьох мов швидко звикла, є звичайно інші важкі та другорядні предмети. Але ними не переймаюся. Студенське життя яскраве та цікаве. Приєднуйтеся до нас всі хто цікавиться іноземними мовами! Це дуже хороша можливість!!!

,

От як гарно ви знаходите виправдання хабарництву! От всі такі студенти погані, а викладачі такі хороші.. Бідненькі, мусять грошики брати за заліки з тих неуків!!!! Ой, пошкодуйте їх усім світом!!!!! Що ж таке?! Вони так навчити хочуть, що змушені на сесії свої недоробки грошима покривати!!! То може треба спробувати не гроші за заліки брати, а тих поганих студентів гнати з університету?! ОЙ!))) Тут вам шкода бідненьких студентиків.. вони ж мають право на вищу освіту! От тільки кому потрібні такі фахівці? Хіба тим самим добрим викладачам, які за рахунок сесій хоча б у відпустку можуть поїхати і на свята на горілочку і до неї підзаробити!

,

Хотілося б згадати слова автора ЯЯЯЯ. Колишньої студентки, а нині викладача цього "славного" університету. Чи це ви така недалека, чи вам усім при вході в ВНУ щось підсипають, але як ви можете казати такі страшні речі?????? Те, що з вас ваш бізнес-ректор скачав гроші на акредитацію - це добре, це нормальне явище. І як стадо баранів вірите в його святі слова про поганого міністра, який пресує західні університети. А те, що акредитацію факультет може чесно пройти - не думали? А те, що повинні бути за вашими фальшивими бумажками і дипломами справжні люди і папери не думали? Ще досі не знаєте, що нормальні інститути проходять акредитацію без грошей, а з справжніми документами - вам не відомо? Скажіть тоді, що ви там всі курите в своєму НаціОнальному?

,

Дійсно,це не для ледащих.Сама знаю,якщо нічого не робиш,нічого не заробиш.На рахунок викладачів,бувають різні.Одні намагаються витягнути з тебе знання,а інші гроші.Але давайте бути реалістами.Інколи студенти,які досить халатно відносяться до навчання не мають іншого виходу,як заплатити.І навіть є викладачі,які негативно відносяться до таких презентів,тому мусиш все ж вивчити і піти здати самостійно,поклавшись на свої знання і совість викладача.

,

Ура!!! Ще одна сесія позаду. Ще раз здати Грудзевича і все!!! Але й вимагає гроші цей хлопець. На нього не виробиш. Які знання? Вони йому не потрібні. Тільки гроші. Чому органи ним не цікавляться? І що робить цей дядько в універі?

,

я б не сказала,що університет поганий чи викладачі тупі.....сама провчилась на РГФ і задоволена, хоча 3 іноземних мови вивчити за 4 роки не вдалось, бо закидають іншими предметами так, що на іноземні мови не вистачає часу просто, але англійську вивчила досить добре, можу вільно спілкуватись.....університет також співпрацює з Work and Travel, через цю програму можна їхати в штати (звичайно ви оплачуєте все).... В університеті дійсно є викладачі які беруть взятки.....але ти не зможеш підійти і просто спитати "скільки ви хочете за екзамен чи залік" потрібно через інших....викладачі дуже бояться брати гроші, щоб їх не підставили або заловили....але я ніразу не платила ні за один екзамен ні за залік....все можна вивчити.....не знаю як на інших факультетах, але на РГФ завжди дають питання перед тим чи іншим, щоб студенти могли підготуватись.... Одне знаю точно роботу після РГФ важкувато знайти....

,

хочу дуже поступити!

,

Хабарники, світ таких не бачив.

,

Я навчалася у ВДУ на географічному факультеті. Про Університет нічого поганого сказати не можу, звичайно є свої плюси та мінуси. Якщо в людини є знання і бажання навчатися - то із здачами труднощів не виникатиме, хабарі дають ті,кому вчитися лінь... Географічний факультет це супер!!!

,

Університет наш зразковим аж ніяк назвати не можу! Навчаюся на РГФ не перший рік. І ніколи не скажу, що задоволена. Викладачі кафедри французької мови подати матеріал своїм студентам не вміють, та і мову загалом знають далеко не всі! Гора ксероксів (моїми вже можна обклеїти не один корпус ВНУ), одноманітний матеріал, обсяг якого завеликий навіть для прочитання (навіть не кажу за вивчення та розуміння); непотрібні предмети, на основі "здав - забув"; необ'єктивне оцінювання (в основу якого входить обговорення з колегами, типу "ти ж її знаєш, що поставити?!?!", а не знання та старання студента з цього предмету ). Улюблене заняття на кафедрі, та і на всьому РГФ, "перемити кісточки" студентам та колегам. Порадити можу одне. Якщо надумали поступати у ВНУ - передумайте, поки не пізно! Особливо це стосується РГФ.

,

ВНУшка нормальний університет, але не найкращий...

,

Мiй ВНУ найкращий, вчилась на заочному. Перездавала iспити не одноразово, але здавала, жодного разу неплатила. Бачила лише лiнивих студентiв. Нинi здобуваю другу вищу з академ рiзницею, але не вважаю, що я переучуюсь, просто з часом хочеться бiльшого. Одне можу сказати: дякую тим в кого за перший раз здавала, а низько вклоняюся тим, в кого за другий раз здавала.

,

Супер навчання)))

,

Закінчила факультет міжнародних відносин. Нічого поганого сказати не можу, крім того, що практичних знань ніц - роботу по спеціальності знайти нереально. Сенсу тоді добре вчитись? Банальна фраза, про те, що університет вчить думати, а не практичним знанням? Дякую, але у 22 роки, я хочу мати нормальну роботу з нормальною зарплатою, а не просто "можливість якогось потенційоного старту невідомо якої професії". Хіба 5 років це не забагато, що вчитись думати невідомо чому? Я взагалі думала, що школа нас якби готує до дорослого життя. Моя думка: в 17 років ідіть на заочне заради диплома і шукайте роботу, хай з маленькою зарплатою, але яка відкриває перспективи - таке в нашому місті знайти можна. І в 22 роки ви вже будете самі собі господарі.

,

Вчився на юридичному, і, богу дякувати, закінчив вже цей факультет. Від сесії до сесії не лише вчився і ходив на пари, а й збирав гроші на сесію. На факультеті беруть усі викладачі. От правда такса у кожного своя. А коли намагаєшся писати сам дипломну, то тебе через усі круги ада проведуть, і в результаті все одно прийдеться платити. А такси за дипломні теж не малі. Я за дипломну в Якушева платив 300 євро. А мої інші колеги від 300 дол до 300 євро платили.

,

Звичайно, на математичному беруть, адже його декану, як зрештою й іншим деканам, після закінчення сесії потрібно занести ректору певну суму грошей (так званий, оброк). Це дає можливість декану "прожити" на своїй посаді ще до однієї сесії. Оброком обкладені всі факультети, без виключення. Декану математичного потрібно здати меншу суму грошей, на відміну від юридичного.

,

Я також мала змогу навчатись в цьому "найкращому" університеті, аж півроку. Тепер застерігаю всіх хто туди збирається, щоб уже збирали гроші. І хто сказав, що на математичному не беруть? Ой деруть! Скажіть як за одну тему можна набрати 32 бали, а за іншу 1 бал,з 70 можливих, коли відповідаєш на кожній парі та маєш високі оцінки з контрольних і самостійних? А в додачу тебе обізвуть: тупою дурепою,безмізкою коровою, не розумним телям і так далі..... Пішла за власним бажанням під час першоїж сесії,коли дійшло діло до третьої перездачі та натяків на гроші. Звичайно були вмовляння декана передумати і обіцянка поставити трієчку. Дякую,вона спасе державника.Зате кураторша була найкраща.Вона бездаганно викладала свій предмет і чомусь всі її любили та розуміли. Ось таке моє навчання в омріяному університеті. Зараз навчаюсь на математичному,але в іншому закладі. Зтупої двійошниці стола зразковою студенткою, в заліковці жодної трійки. Дотогож за три роки навчання не заплатила жодної гривні.

,

на мою думку - це хороший університет!!! Хочу сюди поступити!!!

,

ВНУ - чудовий ВНЗ

,

Останні роки в університеті дуже розвивається хабарництво, а особливо на педагогічному факультеті. Якщо є гроші, то на пари, сесії можна і не з’являтися. Все буде ставитися без проблем, і навіть можна так закінчити університет з червоним дипломом (знаю особисто такі випадки). І це є дуже погано, тому що йдеш отримувати вищу освіту, знання, а не отримуєш нічого… і винні в цьому не тільки студенти, в основному вимагають викладачі. Одне «викачування» грошей!

,

Вчуся на 2 курсі біологічного факультету. Нічого поганого сказати про факультет не можу. Вчитися подобається, з хабарями не зустрічалась ще ні разу, адже стараюсь все витягнути сама. Дуже подобаються викладачі, гарно ставляться до студентів, особливо Омельковець Я.А та Щепна Л.В.

,

Дякую викладачам кафедри соціальної педагогіки.Ви на вищому рівні,так тримати.Вступайте сюди,не пожалкуєте.

,

Ці вище сказані слова писали люди як у народі кажуть "ботани" тому що всі ці факультети до одного місця і різниці між платниками і державниками не бачу і ті і ті незнають чого хочуть, універ ще нормальною роботою нікого не забезпечив, він готує або невідомо кого або тих хто покине нащу країну, ви от незадумувались а що будете робити потім і що в ввас останеться корисне після тих 5 років , пишу це тому що сам кінчав його сім років назад з червоним дипломом. і знаєте який я був дурний що усе так старанно вчив знав і не займався чимось альтернативним, тому що кінчивши його ти залишаєшся як вітер в полі. і тоді доводиться робити щось своє власний бізнес . справу бо це единий спосіб більш менш незалежно існувати в суспільстві, і ти починаєш розуміти що універ користі вам приніс не дуже багато!

,

Хабарництво скрізь і всюди! Дуже шкодую, що тут вчуся(((((((((

,

Кращий з університетів!!!

,

землевпорядкування рулить! в общаге біля базару завжди всі п"яні) і декан, і викладачі, і студенти)))) всі рулять.. одним кермом)

,

В мене про університет залишились лише гарні спогади, викладачі чудові, завжди зрозуміють і допоможуть. Якщо вчитися, а не друшляти, можна досить непогану освіту отримати!

,

найкращий факультет це - географічний))) декан 1н із найкращих, а кафедра землевпорядкування і кадастру рулить)

,

а мені подобаються такі вирази як в Лілії! звичайно! заходиш на цей сайт, читаєш і все подобається! окрім одного маленького нюанса... самого університета! страшновато якось туда вступати!

,

За Ліпич давно плаче лава підсудних. За три роки перебування у ВНУ ця дама так набралася із студентів, що її давно пора спитати за це. А як вона "доїть" аспіратнтів! Недарма Божидарник її вигнав із технічного, коли вона попалася на хабарі. А Коцан підібрав такого "великого працівника". Ще й посаду дав. А щодо економічно-господарської роботи, то на тендерах Вася Подляшаник так "зуби зїв", що теж пора його разом із членами тендерного комітету (до речі Ліпич там є членом) добряче перевірити, особливо на рахунок "відмивання" грошей за встановлення пластикових вікон.

,

Університет таки найкращий!!!!! А економічно-господарська робота на вищому рівні. Ви, студенти, гордіться, що маєте змогу тут навчатися!!!!!!!!!!!!!

,

Цей університет важко назвати нормальним...викладачі туди йдуть заради хабарів,а не для того аби ми стали освітченими людьми...нема до кого звернутися,коли в тебе є якісь проблеми,допоможуть...тільки за гроші,і то не беручи до уваги,що нерви потріпають добре! Немає організованості,дисципліни,справедливості....Декан економічного факультету просто "свиня"...З нашої групи пішло 5 чол.,(платників),в том числі і я(хтіла перевестися до іншого Навч.зак.) ...але вона так напартачила з документами,що я не маю змоги нікуди перевестись...зіпсувала все до чого я так довго шла...Одним словом всі хочуть грошей,за студенські взяткі вони мають чималі доходи,які обезпечують їх аж до пенсійного віку!!!Я вважаю,що такі заклади з такими викладачами не повинні навіть існувати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Все просто супер!!!

,

Менi все подобаэться

,

Класний ВУЗ!!!!!!!!!!!!!!!!! А інформатичний факультет взагалі отпадний.Єхо!!!!!!!

,

Ответьте на вопрос: если этот вуз один из наилучших в Украине, почему его до сих пор нет в рейтинге наилучших вузов? и почему приёмная комиссия в этом году на многие специальности недобрала необходимого количества заявлений на поступление? вы, конечно, будете ссылаться на то, что в этом году количество абитуриентов маленькое... но почему-то в частных вузах это предусмотрели и всё равно набрали на первый курс студентов, а этот наилучший остался с носом! впрочем как и всегда :)

,

мені він просто подобається на вигляд

,

На мою думку,це один із найкращих вузів України.тому що як би він був таким поганим то в нього ніхто не подавав документи))

,

А географічний давно вже пора перейменувати на алкоголічний факультет!!!!! Преподи з червоними носами і студенти з червоними очима... Легко вчитись без хабарів!!! Егеж!!! За пляху горілочки... а краще самогоночки і кільце ковбаски можна здати іспит!

,

чистая правда о том, что деньги на ветер! закончил прикладную линвистику. теперь ума не приложу, куда приложить свой диплом) :))

,

Цей університет гальмо...

,

мій рідний географічний!найкращий факультет,на якому дуже легко вчитись без хабарів,і викладачі у нас дуже хороші!!Люблю свій факультет!!!!!!=***

,

вну в целом может и на 3-ку тянет по 5-бальной шкале, замечу НЕ БОЛЕЕ 3 !!!факультет международных отношений отдельный разговор :) ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Любой коледж в 100 раз лучше !! очень стыдно за предподавателей этого ФАКА, особенно за декана, настолько непорядочные ...............айяяй... лично своим детям никогда бы не позволила поступать на этот фак!

,

Значить так вчитеся, що повертаєтеся і крутите хвости коровам! Учіться , а то вам хтось винен в усьому . Я була в універі і бачила , як вчаться дівчата під деревами із цигаркою в зубах, або за бутилкою ,добре якщо пиво. Знайти винного легше , ніж подивитися зі сторони на себе. Самі не вчитеся , потім бігаєте за викладачами , щоб поставили хоча б трієчку. Ось із таких і спеціаліст такий, що у школі не знає де знаходиться "Канада" і яку карту треба брати, якщо вивчають Америку! А на рахунок роботи , то викладачі тут не винні, а дякуйте нашій прекрасній Україні , що наші діти торгують на базарах із дипломом магістра, Хто хоче піти на роботу і хто вчився бо знає , що йому треба буде десь робити , не буде чекати поки йому допоможе теплий тато або мама.

,

Знов не можу не погодитись з Сонею з приводу акредитації! І дійсно у вузі акредитацію не пройшли багато факультетів. На юридичному, між іншим, не мають права набирати магістрів, але цього року конкурс вже оголошено. На одному реально працюючому докторі юридичних наук (при чому з історичною освітою і кандидатської) всіх магістрів не запишеш! Яка там акредитація? З ким? Аби на бакалавра витягнули і парочку спеціалістів склепали! А то вже на ПТУ перетворюються поступово. Юридичний ще досі існую, бо навчання найдороджче і йдуть туди абітурієнти. Тому будьте обережні! Бо диплом магістра в цьому вузі - повне фуфло! І всі установи державні про це добре знають і на роботу брати не хочуть!

,

Если бы ваши дети попробовали учиться в хороших университетах, и вы бы имели возможность сравнить уровень магистра вашего "хорошего" ВНУ с другими институтами, честь и хвала вам и вашему такому дорогому университету! А поскольку вы ВНУ можете сравнить с тем же ВНУ - то делать такие выводы и тем более писать такие комментарии - просто безобразие! Я закончила этот хвалёный университет, но чтобы получить хорошую работу и заработную плату, пришлось ехать учиться в Ровно. Там кстати тоже Национальный университет. Но не сравнить учёбу в ВНУ с НУВГП. Теперь я увидела уровень преподавания и культуру самих преподавателей там и здесь. Так что, ребята! Не тратьте сил, времени и денег для это провинциального университета. Всё равно потом придётся переучиваться!

,

М-да! Щоб не крутити коровам хвости, треба спочатку піти в ВНУ, а потім вернутися назад, щоб крутити тим же коровам, тільки з дипломом ВНУ, хвости. Круто! Адже майже половина спеціальностей ВНУ не пройшли акредитації. І що це за новий звір в універі - преди?

,

Не беріть гріх на душу. Хто має щось у голові той буде вчитися і хабаря не буде давати. Мої діти вчаться. Треба трохи батькам Вашим заглядати у ваші заліковки і знати чим займаються їхні "чада" в Луцьку, а то вирвитесь на волю і ганяєте балду , хочете показати ,що ви круті. Краще ходіть на пари і здавайте вчасно практичні , контрольні і т.д. Це крутий універ і самі кращі преди. Дячкую їм ! Мій син магістр , дочка магістр, здобуває другу вищу освіту, дочка другий курс. Якби були іще діти - тільки універ ім.Лесі Українки. Терпіння вам преди від тих , хто прийшов до вас аби не бути дома і не крутити коровам хвости.

,

А з міжнародних відносин, то напевно про Надольського або перша леді альма матер Коцан! В принципі далі без варіантів. Нічого святого в них не залишилось!

,

Людмила! На матфаці брати - то вже гріх... З кого там брати? На таких факультетах як у вас брати гроші за заліки - кощунство! Студентів на матфак треба довго шукати і просити, щоб поступали. До вас же беруть усіх! Там у вас і студенти і викладачі живуть за межею бідності! Вас краще взагалі закрити, чим гроші збити

,

І дійсно на матфаці хабарів не беруть. Провчилася там 5 років і ні про що не жалію. Зараз хочу продовжити свою освіту на спеціальності "Інформатика". Не знаю, як склалася ситуація на інших факультетах, але одне хочу вам сказати: усього можна досягти власними силами - варто тільки захотіти... А відносно викладачів... Ну не було ще такого викладача, який би всім подобався, і який би всім насолив. В принципі, як і вчителя у школі. Завжди знайдуться незадоволені, особливо ті, що не хочуть вчитися і стараються отримати оцінку на халяву. А в нас не брали хабарів ні економісти, ні правознавці. Один тільки викладач вимагає - знаю точно - з факультету міжнародних відносин. І то в заочників.

,

До тих пір, поки одноклітинні амеби керують університетом, і надалі будуть на колінах вимолювати у міністра собі посаду і з губернатора коврика не сходити по цьому ж питанню, в університеті порядку не буде. А як же без хабарництва, якщо голова - шахрай!

,

Це найкращий в Луцьку вуз ну якщо порівнювати з політехом

,

ВУЗ просто супер.Викладачі чудові люди.Закінчила економічний факультет,працюю керівником банку.

,

вуз просто клас

,

Прочитала усі відгуки і щось лишився неприємний осад. Я закінчила ВНУ(тоді ще ВДУ) 5р. тому -не думаю,що щось кардинально змінилось відтоді. У мене після навчання лише приємні спогади, хоч вчитись було важко і я ніколи ні за що не платила. По-перше,усі хто критикує даний вуз: ви маєте з чим порівняти?, повірте, в інших вузах ситуація ще гірша (тому кажуть, що відносно, у ВНУ вчитись недорого). По-друге, усе залежить від факультету, чим "крутіший -тим дорожчий". я спілкувалась під час навчання з студентами з хімічного, біологічного, математичного, географічного, хто вчив - той не давав ніяких хабарів, це я точно знаю. Ну, і по-третє, є такі студенти, які елементарних речей, по своїй спеціальності, не знають, але ж вчаться. От-такі і привчили до хабарів, а тапер плачуться. Хто має знання - здасть і без грошей, а всі інші, за законами еволюції - слабші і не повинні вчитись у внз, вчіться там, де зумієте без грошей.

,

и снова повторение описанного ранее! и снова сессия на экономическом не прошла для преподавателей даром... после ДЭКов у завкафа Грудзевича в кабинете стоит новый ноутбук, а у декана Липич стало на 2000 долларов больше! и кто тут хАроший?

,

ВНУ-самий найкращий вуз)) Особисто навчаюсь на РГФі. Там дуже класно) Вчителі заставляють дуже працювати,але вже якось привикла))) І декан в нас класна,і зав. декана)) Всі дуже привітні))Студентське життя просто неймовірне) Куча концертів,куча поїздок))Супер))Я рада що поступила на цей факультет і горджуся що навчаюсь в цьому ВУЗі)

,

Кулик Сергій Михайлович, ми вас любим!!!! Залишайтесь завжди собою))

,

Кулик Сергій Михайлович - самий класний викладач на факультеті міжнародних відносин!Дуже його любим!

,

в ІСН - дуже хороші викладачі. Цікаво там вчитися, здавати все і залишаються приємні спогади, та спочатку цього не розумієш :(

,

Закінчила ВНУ, краще ніж ніде не навчатися, принаймні можна отримати диплом. Лише деякі викладачі хочуть чогось навчити студентів, отримуючи при цьому чесну заробітну плату, а іншим просто байдуже чи буду я знати більше чи ні - в них меркантильні інтереси. Були такі ситуації, коли викладач не приходив на пари, з являвся на останню перед самим екзаменом чи заліком о 18 00 годині, і казав "Я не думаю що ви до завтра вивчите всі питання", потім говорив про те, що йому мало місця в своєму легковому автомобілі пежо, і т.д. Як можна здати цей предмет??? За гроші. Часто ставлять студентів в таке положення, що хоч сідай і плач. Усього не напишеш - довго. Хабарництво є в ун-теті. Але й студенти винні частково в цьому, бо ті хто не хочуть нічого вчити тупо платять, а викладачам добре витрачати легко зароблені гроші. До декана звернулися з проблемою яка виникла, до цього часу вирішує. Шановні студенти, навіть якщо вам довелося вчити і здати погано, вчіться далі. Все, що ви осягнете- бкде ваше.

,

Вуз хороший, я сама тут вчилася і якщо вчитися, а не пити, курити, гуляти, то все нормально: "І сесії здані і гроші в кармані". Якщо ви розумні, то не пропонуйте нікому нічого, а то як щенята бігають і думають за кого б вцепитися, аби самому нічого не робити ( з такими вчилася). Наглі і підлі до неможливого. Самі забираєте у (незавжди заможних) батьків гроші, прогулюєте і пропиваєте у нічних клубах і барах, а потім кажете, що викладач нахаба вимагає хабарів. Звичайно тато з мамою шкодують свого волоцюгу, який "так старанно і важко здобуває освіту", що має аж 150 енок і дають гроші ніби на сесію, а треба було б, щоб дали по голові, може в неї щось би влізло із знань. Ніхто вам не винний, що ви ледарі не хочете вчитися, ідіть в бурсу нащо вам університет, там штукатурити і шити навчитесь. Образливо коли обливають лайном людей, які найменш на це заслуговують. І роблять це, я в цьому впевнена, ті студенти, які хотіли "порєшать", а їм відмовили.

,

Мій рідний, юрфак, який я закінчила в 2003 році великий тобі привіт!!!Ти найкращий!!!З великою вдячністю згадую викладачів Качмаря Маряна Івановича(економічна теорія),Колба Олександра Григоровича(кримінальне право),Чубоху Надію Федорівну(цивільне право),Решетник Лесю Петрівну(екологічне,земельне право),Кравчука Миколу Артемовича(історія держави і права)і, звісно, тоді викладача трудового права -Якушева Ігоря Михайловича,який зараз є деканом рідного факультету...він просто молодець...!!!! Я пишаюся тим що ви були моїми викладачами...і з гордістю говорю всім, що я закінчила юридичний факультет Волинського державного університету ім.Лесі Українки...Надіюсь випуск 2003 все ж збереться на зустріч однокурсників в 2013 році...я обов"язково буду!!!

,

Хто прийшов сюди вчитися, той навчиться, а хто прийшов просто бити байдики - це його проблеми! І нема чого робити винними викладачів у своєму небажанні вчитися!

,

Мені дуже сподобалось!

,

А ще таке. Як вам такий випадок на пар? Студент на семінарі не зміг показати на карті де північ, а де південь. Що я мала з нипм робити? Як працювати. А ви кажете, викладачі-звірі. З вами хіба не озвірієш? Хоча є дуже хороші студенти і їм вдячна, що довелося з ними співпрацювати.

,

Студенти не хочуть вчитися. Колись ми мали тільки зошит, ручку і книги, а тепер - ксерокс, інет і т. д., а вчитись не хочеться. Курсові, дипломні - цілковито качають з мережі, навіть лінуються вичитати - от ті викладачі, що посмикалістиші й вимагають бакси. А в цілому вуз нормальний, за рівнем хабарності однозначно не попереду. В Ужгороді, Львові, Рівному говорять, що у нас легше і чесніше можна поступити і дешевше вчитись. Я лише не розумію деяких коментарів, де так студенти уповають на Табачника - тут спрацьовує принцип доброго царя-батюшки. Ви що, не бачити, що він собою являє. А про гроші, які збирають ніби-то на акредитаці - це правда, і саме Табачнику-Собачнику в кишеню вони й підуть, щоб не пресував сильно західняків. Офіційно це називаються благодійні внески для МОН. Перш ніж про щось судити, треба знати ситуацію, а ви ще, очевидно, надто молоді і не знаєте життя, щоб всьому давати оцінку.

,

хочу сказати пару слів як колишня студентка, а тепер викладач цього вузу. Коли вчилася - лише один раз отримала екзамен за гроші (20 грн.) і не тому, що викладач вимагала, а тому, що було обмаль літератури, щоб вчити, тай в облом, що називається, було. Викладачі були різні, як власне і сьогодні, - хабарники, порядні, вимогливі. За 5 років навчання з усіма ними не було у мене жодного конфлікту. При цьому - я зовсім не блатна, була дівчиною з глухого села, просто хотіла вчитись і вчилась. Про студентські роки у мене лише позитивні спогади. Тепер скажу як викладач. Особисто я принципово ніколи нічого не беру. Але скажіть будь ласка, шановні студенти, якщо ви такі розумні, як можна витримати деяких з вас. Цієї сесії у мене було 12 студентів, які пішли на третю перездачу - і на комісії вони були практично нульові - а прийшлось поставити, бо ж не виключать відразу пів-групи. Можна подумати, що я погано вчила, однак по 7-9 осіб з групи мали А. То що? А те, що студенти тепер стали гірші.

,

Хороший заклад на відповідному рівні, викладачі поступливі, хоча є винятки.

,

ВНУ був моєю мрією після 11 класу, але я пройшла на платне і КПНУ на державне, а жаль!!!!!!!!!!

,

Нормальний ВУЗ... Хто вчиться - до того ніяких притензій у викладачів немає. А хто не вчить - той видать жаліється більше всіх. Якщо знаєщ - просто ідеш і здаєш, і жоден викладач тебе не завалить. Проблема в тому що окремі студенти не хочуть, або вже не можуть вчити, але хочуть "зачет" -- Ви ж зрозумійте, таких по ідеї відраховувати треба - а чи так багато відраховують. Відраховують тих - хто зовсім не ходив!!!! Подумайте!

,

Михайлович чудова людина на відміну від деяких викладачів і якщо вони беруть з студентів (звичайно не всі) то чому б не брати з них. Було б ще не погано якби комп"ютерний клас обновили! А в загальному ВНЗ нормальний.

,

У ВНУ диплом кандидата і доктора наук куплений не тільки у Суряка, а й в ректора. Риба гниє з голови. Ректор теж бере чималі суми під час вступної кампанії, а також "миє" гроші за допомогою своїх (належать тещі, сину Коцана) фірм, які спеціально створені і працюють тільки на університет. Шкода, що наші правоохоронні органи його ще на взяли. Треба, щоб міністр освіти вигнав такого ректора як шолудиву собаку із освіти назавжди.

,

МММ - декан географічного факультету придумав (разом із ректором), як поповнити бюджет університету. Тепер із викладачів-доцентів здирає по 2 тис грн, із асистентів і лаборантів - по 1 тис. грн. Говорить, що везе ці гроші до Києва самому Табачнику, щоб пройти акредитацію!!! Дмитре Володимировичу, розясніть громаді, куди насправді Мельнійчук із Коцаном дівають зібрані із викладачів гроші. І чи мають право ці пани примусово збирати із викладачів такі суми?

,

Навчалася на філфаці. Загальне враження дуже гарне, багато справді інтелігентних викладачів. Але почитала про Сур"яка захоплені відгуки і дивуюся. Як можна з захопленням писати про цю потвору??? Знань нуль, диплом кандидата наук куплений, на пари не ходив років 10, бо не мав що студентам казати, від студентів брав гроші масово. Від батьків під час вступної кампанії брав гроші, але нічого не робив - якщо дитина не вступила, потім гроші вертав роками. На ФПО його діяльність загалом розквітла до небачених масшабів. Перестаньте його захищати!!! Взяли його на хабарі - і то давно треба було зробити. Але, кажуть, вже відкупився. Слава нашим судам!!!

,

закончил его в 2005 году только хорошие воспоминания

,

мені цей ВУЗ не подобається...

,

Найкращий університет Волині. Хто хоче отримати ЗНАННЯ - ВЧИТЬСЯ!!! Можу тільки повторити слова Саші - на математичному факультеті хабарів не беруть! Перевірено!!!)

,

Я навчаюся в даному університеті і цілком є задоволеною цим закладом, як державною установою, чого не скажу про систему освіти вцілому.

,

Економічний факультет- респект і уважуха !!! Викладачі - супер, а щодо хабарів : не давайте, то й брати не будуть. Поки є попит- буде пропозиція...

,

ВНУ просто супер!!! Я на 2 курсі РГФ і мені все подобається!!!

,

Навчаюся на 2 курсі РГФ і зовсім не жалію) А на рахунок закордонних поїздок, то просто потрібно мати гроші, бо ніде безплатно тебе нікуди не повезе)

,

Найкращий універ! Я за одну пару схоплюю більше, ніж за місяці існування в школі. Викладачі - супер. принаймні на педфаці. Вчитися тут -- одне задоволення!

,

Найкращий вуз!!! В мене навчається тут третя дитина, старша здобуває другу вищу освіту. Все це на географічному факультеті.Декан МММ самий кращий!! Розуміє і допомагає всім дітям!! Побільше таких деканів. Щастя йому , здоров"я і витримки із нашими дітьми. Супур!!!!

,

Ще досі скучаю за педаг.факультетом,викладачами,найкращий-Велемець Олександр.Тут залишились найкраші роки !!!!!

,

Найкращий університет!!!

,

А в нас на економічному немає хабарництва у класичному вигляді. У нас проходить процес купівлі-продажу книг деяких підприємливих викладачів. Наприклад, Карлін через лаборантку продає під час сесії нам студентам за 150-200 грн свою книжку, яка списана з чотирьох інших книжок. Хто купив книжку, тому професор ставить залік, а хто ні - той довго здає, поки не купить книжку.

,

може університет і нормальний,але ставлення викладачів до студентів,які переводяться до них з інших вузів не можна описати! за рік навчання нічого не вчили взагалі,то пари скасовували,то каарнтин,то практика...тільки гроші дерли щоб диплом отримати...мій старий універ,який теж в Луцьку набагато кращий,там хоть вчили нас нормально і цікаво було,і за 5 років навчання ні разу за сесію не платила,здавала все сама,ставили оцінки дійсно за знання

,

Суперррр!!

,

хороші і людяні викладачі

,

В минулому році закінчила ВНУ із спецільності "МЕВ". Тепер не знаю, між якими селами і містами Волині ті міжнародні відносини зміцнювати. Знань не дають зовсім, особливо з іноземних мов. Часто викладачі зовсім на пари не приходять. А от хабарі навчилися брати. Дружина Коцана перед захистом дипломної роботи індивідуально розмовляє із кожним студентом. Мова йде про недопуск до захисту дипломної роботи, якщо студент.... не заплатить на рахунок благодійного фонду певну суму грошей. Квитанцію про "благодійництво" потрібно показати лаборантці кафедри і тільки після отримується допуск до захисту.

,

Університет досить непоганий. У 2010 здобула там ступінь магістра. Багато залежить від факультету на якому ви навчались. Якщо чесно, то у мене не найкращий був (ІСН). Але попри це, за 5 років навчання ніхто не вимагав хабаря. Все здавала сама. І отримувала хороші оцінки за хороші знання. Не завжди справедливо було, звісно. Наприклад червоний диплом зрізав сам же декан однією трійкою, причому нічого по предмету не питав. Оцінки у відомість - і все... Я була в шоці. І не лише я. Ще чотири таких самих невдахи отримали трояки. Але друзі, освіту зараз треба. Без неї ніяк. Тому тут такий принцип - терпи, краще не сперечайся. Обирайте самі - якщо освіта, то відповідно і певні проблеми, труднощі. Повірте, є Вузи і гірші....(там процвітає хабарництво і відсутні знання) Успіхів усім, хто все-таки прагне до знань!!!!!!

,

Отримав у ВНУ дві освіти. Перша - математик, а друга - інформатик(ФПО). За що дуже вдячний своїм викладачам та керівникам дипломних робіт. І скажу, вам, шановні, таку річ: "Ледарів вигнали ще на першому курсі, хабаря за 7,5 років не заплатив жодного." Принаймі така ситуація на математичному факультеті - сам перевірив:) Тому тим, хто хоче реалізувати свої можливості, неплатити хабарникам за іспити та заліки, отримати якісні знання - перспектива непогана. Попереджаю: Людей, які потраплять на цей факультет випадково - просять піти після першої ж сесії! Щасти!

,

Недавно там спіймали декількох хабарників, але ситуацію це абсолютно не змінило, а ще більше загострило, просто зависились такси, про що відверто кажуть самі викладачі, так би мовити ризик великий, от і гроші давайте більші. А як коментують самі студенти: лохів спіймали. Як на мене, це не проблема викладачів чи хабарників, це проблема адміністрації ВНЗ і її відповідальність, адже вони повинні контролювати те що в них виникає, але вони лише керують цим хабарництвом. Треба наказувати не тільки тих кого ловлять, а й адміністрацію, знімати з посад деканів, зав. кафедр, наказувати ректорів і т.п. Щоб вони в першу чергу чесались, щоб в них не творилося те, що твориться. Наш ВНУ - це повний безлад, і я навіть не вірю, що там наведуть порядки.

,

Характеристика в 2х словах: повальна корупція. Не хочу бути голословним, але якщо спитати будь-якого мешканця нашого міста про цей ВНЗ, то ситуація доходе до анекдотичної. В багатьох установах і, дуже давно, навіть брати спеціалістів з нього не хотять, буває що його випускники утримуються на роботі лише декілька місяців, а потім їм на заміну приходять випускники технікума чи коледжу і працюють стабільно. Існують цілі прайс листи, багато студентів денного відділення навіть не відвідують заняття, сесія купляється за декілька тисяч гривень/ Хоча звичайно там може вчитись той хто хоче і знання набуде, там є дійсно кафедри, які взятки не беруть, але таких одиниці.

,

мені подобається дуже престижний ВУЗ

,

Люди! Куди ви йдете і куди ведете своїх дітей? Там одні хабарники! В будь-якому приватному інституті Луцька диплом обходиться дешевше і знань дають більше! Обходьте цих пройдисвітів, що прикриваються статусом державного університету!

,

Шановні критики угомоніть свої таланти, університет чудовий!!! Дає мало знань , то беріть більше,тільки не в їдальнях! Ціни бачте встигаєте вивчити, а семінари ні, а потім викладачі хабарники!!!!!!! Дітвора, проживіть, пропрацюйте, досягніть усіх можливих висот, і лише тоді дозвольте собі висловитись про ваш ВУЗ, та згадайте де б ви були без його знань!!!!!!!!

,

Погоджуюся з думкою "юристочки". Якщо я вчуся протягом семестру, то і платити не потрібно. Хочеш мати знання - вчись, а не хочеш - плати! І це у кращому випадку, а взагалі, я б відрахувала усіх "блатників-платників", які не хочуть вчитися і шукають "легких шляхів" та іншим заважають вчитися. А курсові та дипломні - пишіть самі: підіть у бібліотеку, витратіть багато часу, щоб знайти потрібну літературу, її опрацювати, зробіть на декілька сотень гривень ксероксів, або заплатіть за послуги інтернету, далі опрацюйте матеріали: прочитайте, відскануйте, сформуйте все до ладу......, декілька разів роздрукуйте 120-150 сторінок на перевірку викладачу з врахуванням усіх вимог, а тоді порахуйте у скільки Вам це обійшлося. Дешевше?????? То пишіть самі!!! А як немаєте часу, бажання, або "клепки", то купляйте і мовчіть!!! Посоромтеся писати про це на всю країну.

,

Не универ - а черт-знает что. Преподы из романо-германской обнаглели совсем. Сколько может брать денег из студентов деканша Рогач О. со своими заместителями? Когда это кончится?

,

Я тут вчусь,це просто супер!!!)))

,

університет як університет ) доволі хороший, престижний у Луцьку

,

Нормальний університет. Хочеш вчись, а хочеш не вчись... Тобто будеш вчити все - не заплатиш нікопійки.... не будеш, тоді або вилетиш, або гроші плати - цілком нормальна закономірність!!!!! Ще скажіть, що такого не зустрінеш в жодному університеті, окрім ВНУ????????????????????? А про магістрів юридичного скажу, що є студенти, яким не сидиться на місці, вони настільки "активісти", що роблять все можливе і неможливе аби тільки завадити нормальному процесу навчання....... До них прохання - Хочете пакостити, робіть це іншим шляхом!!!!! Не заважайте простим студентам ("нецабе") спокійно вчитись!!!!!!!!!!!

,

Та ну ШО ти кажеш! Дуже добре, що на педфаці навчили грамотно писати! І хто там хабарів не бере? Ну хіба грошима не часто дають. А от перед сесію з кожного заочника по пів кабана здирають! Коли в училищі вчилась, такого не було. А тут працюєш за фахом не перший рік, а все одно щось мусиш завести за ту «нещасну корочку». А починає брати спочатку декан Смолюк І.О. за «протеже» під час сесії. Багато хто з наших студентів в групі каже, що в нього «опт», але дорогий. Звичайно все вирішить! А ось якщо в тебе проблема з кимось одним, чи ще буває тобі навмисно викладач створює проблему сам, щоб до нього потім «підійшли» індивідуально, то тут дешевше. Платиш одноразово за один запис. Найбільш відомі «створювачі» проблем в нас, то Гусак П.М., Коцун Б.Б. та Сергеєва В.Ф. Хоча й список не є вичерпним. Всі хочуть не лише добудувати свої хати, як названі вище, а й побудувати по хатинці.

,

ВУЗ-відмінний)викладачі-добрі,завжди допоможуть...треба-підтримають...)принаймні в мене вони викликають лише повагу)))) хабарництво...щодо цього можна сказати лиш те,шо якшо ти сам навчаєшся,то комусь платити за свою оцінку безглуздо,а лінивці,які нічого не роблять ,мабуть,надіяться на те,шо ним ставити оцінки будуть просто так...))там таке не пройде,бо оцінюють чесно і по заслузі... привіт пед.факу))) пишаюсь,шо тут навчаюсь)))

,

хабарники:)))))))))

,

хароший..)

,

В продовження теми. Після розміщення інформації про проведену в цьому Вузі махінації по приймальній комісії з юристами-бакалаврами, наш декан п. Якушев І. на минулому тижні прибіг до студентів-магістрів за письмовими поясненнями з приводу повідомлення їм про наявність держмісць. Вони звичайно написали, що про все знали. Що з вони могли ще написати? Той, хто попав в цей список "Обраних" звичайно був про це повідомлений. А чого не запитали в нас??? Якушев зараз нас лякає можливістю нездачі держіспитів, але все одно ми готові дати письмові пояснення з цього питання. Так що дякуємо за реакцію. І тепер ми всі зрозуміли, що до керівництва факультету і ректорату нашого Вузу звертатися просто недоцільно. Шановний Дмитре Володимировиче! Розберіться з цими "керівниками"! Ми хочемо навчатися і отримувати рівні можливості на здобуття освіти.

,

В этом году успешно закончил МЭВ. Каждый год, на протяжении всех 5 лет, исправно платил благотворительные взносы на строительство храма. Я уже за 5 лет сам бы его постороил, а я не один платил. Я ушёл, вуз остался, а храма как не было, так, видно, уже и не будет. А деньги у нашей Коцан Наташи в карманчике оседали и будут оседать.

,

Так, Вуз цікавий! А особливо приймальна комісія! Коли до відома вступників доносять ту інформацію, яка їм вигідна. Скажіть, чому нам, випускникам-бакалаврам, при вступі на останній курс до цього навчального закладу, не повідомили про наявність державних місць, та їх кількість? Чому п. Демчук і п. Варченко порушили наше право на отримання безоплатної освіти???? А коли одна наша краля, при прийомі документів послалася на декана Якушева, їй це право реалізували? Нам виходить держмісць немає, а цій дівчинці є??? Де ж правди шукати? В ректора???? Чи краще відразу до Табачника звертатись?

,

Економічний факультет - зразково-показний факультет в цьому універі. Минулого року на держіспитах на заочному такого натворили! Напевно навіть юридичний не здогадався так видоїти студентів! Чого варта одна стаття, що була довго розміщена на сайті (зазначу, офіційному сайті) Партії регіонів з розцінками по кожному навіть не іспиту, а викладачу! Ото дали хлопці і дівчата! Нова деканша разом з зафкафом вирішили якщо брати, то з усіх і багато! Напевно ректор откат завеликий хотів! Не могли ж вони самі до такого додуматись! Тільки одного не подумали - мовчати ми не будемо і здамо всю їх контору!! А тим паче вже зараз, коли дипломи в нас в руках!

,

Чув про цей ВУЗ але нічого доброго сказати не можу!!! Говорив по телефону з секретарем і вона мені просто нахамила!!!

,

Клас!!! Просто супер, Навчаюся вже на другу освіту, першу закінчила магістра екології. Викладаський склад сильний. А дипломні треба писати самому, а не купляти- заслужена оцінка, але своя. А гуртожиток -це просто все студенське життя. Кажуть не жив в гуртожитку- не побачив студенського життя.

,

Я, особисто навчаюся 5-й рік, але нічого особливого не помітила. Універ, як універ

,

Не можу дочекатися, коли закінчу цей вуз. Навчаюся на економічному. За написання дипломної Левицький загадав 400 дол. і сказав, що сама я ніколи її не напишу, а він мені допоможе за певну винагороду.

,

Суряк ось уже пять років як взагалі не викладає. То в нього часу немає, то аспірантку пришле замість себе, то лаборантка прийде, а то й просто Громик зніме пари. А як він в Оксани викладав, видно з її повідомлення. А Суряк попався не на філфаці, а на ФПО. За ним довго слідкували і накінець цю хапугу взяли на гарячому. Шкода, що не посадили

,

Найкращий ВНЗ. Я вже на четвертому курсі

,

все це фігня з суряком він у нас викладав минулого року дуже хороший дядько ніяких хабарів він не бере це просто підстава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! і основна частина філфаху може це підтвердити . а якщо комусь хочеться людину оговорити нехай спитає себе де його совість?????????????? вуз досить хороший для тих хто хоче щось знати, а дурні і лінтяї нехай не поступають а то потім лише шукають винних у своїй неграмотності і починають шукати собі виправдання то викладачі не добрі то гортожитків мало а за столови взагалі немає що говорити . приходьте на філфах. і побачите які ціни і яка столова.

,

Вуз - може і хороший, але нинішня ситуація в ньому - майже кримінальна. На економічному, юридичному, факультеті післядипломної освіти за кожен екзамен, залік, курсову чи дипломну роботу потрібно платити великі гроші. Декана факультету післядипломної роботи 2 вересня взяли на гарячому (на хабарі), але справу пробують прикрити. Оскільки п.Микола Суряк зараз на волі, то дійшло до того, що він і надалі вирішує сесії тих для людей, за які вже взяв ще в минулому гроші. просто підходить до викладачів і просить поставити в заліковки оцінки, щоб закрити сесію. На двох перших факультетах майже не залишилося докторів наук, викладання жахливе. Зате ціни виставлені серйозні. Очевидно за незнання викладачів мають платити студенти.

,

Закончил ВНУ в 1988 году.До сих пор считаю,что университет - это часть моей жизни.Было много друзей, с некоторыми поддерживаю связь до сих пор.Слюблю Улраину и конечно "сонячну Волинь". Ребята, у вас прекрасный университет, и прекрасные преподаватели, некоторые из на истфаке, даже учили меня.Горячий привет всем, кто меня помнит, да и всей Украине.

,

супер

,

Найкращий ВНЗ. Я вже на четвертому курсі

,

Вчуся на РГФ вже четвертий рік і дуже не згідна з тим, що наш факультет поганий, може якщо людина не любить мов, не бажає вчитися, то він і поганий, а так знаю 100%, що він один із найкращих факультетів в університеті, хабарництва я тут не бачила, хто не вчив вилетів. Те що дуже багато роботи - це правда, і можливо і справді за багато непотрібних предметів, але вони є обов'язковими, тому є і в усіх вузах України. Викладачів можна "звинуватити" лиш в тому, що вони вимагають від студента знань, і "звірів" я ще тут не бачила, були дуже строгі і вимогливі, але, як на мене, то це і правильно, бо студенти не будуть вчити поки їх не заставлять це робити, так що сміливо поступайте на наш факультет, якщо цікавитесь іноземними мовами.

,

Даний ВУЗ дає головне - навчає мислити. Викладацький склад в основному сильний - викладачі відповідають своїм науковим званням. Час навчання дійсно пройшов цікаво - за рахунок гуртків різного спрямування, що додатково дають можливість реалізовувати себе чи то в спорті, чи то в літературі. Окрім приємного є й негативн моменти. Деякі факультети вводять спеціальності, що не містять конкретики, з цим я стикнулась при закінченні свого любого геофаку. Спеціальність економічна і соціальна географія виявилась про все і ні про що - прямої професії за нею не існує, тому є великі труднощі з працевлаштуванням, бо ти, виявляєтся, і не економіст і не географ і не соціолог- фактично ніхто!!!!!! будьте обережні і не наступіть на ці граблі. вцілому, з власного досвіду хочу відмітити, що по класичних спеціальностях підгоовку даний університет дає досить сильну і практика тут, принаймні на природничих факультетах, серйозна, тому університет заслуговує високої оцінки

,

нічого особливого

,

Вчуся вже 3й рік на "соціальній педагогіці")) Чудовий ВУЗ,забепечує високу якісну освіту є прекрасний навчальний комплекс і можливість реалізувати себе у будь-якій сфері діяльності,виклачачі вимогливі,толерантні і людяні ,знають свою справу.Стосовно взяток,я скажу так..у кожного є свої пріорітети головне те,що тут цінують знання в першу чергу і той хто хоче вчитися той вчиться і взятки тут не проходять.А от тільки не варто плутати значення слова"вчитися",тобто "вчити самому".І не варто списувати все на викладачів, вони лише викладають,а вчити за вас все не будуть.Тому мені не зрозуміло хто там не задоволений навчанням це вам не школа дорогенькі,а престижний університет.І якщо ви не хочете вчити ,то ніхто вас не змусить...тоді вам і приходиться носити взятки викладачам,щоб ті, на свій страх і ризик їх брали ,аби вас не вигнали..навіщо!?якщо є можливість вчити самому і я вважаю,що якщо викладач бачить потенціал у студентові то він дасть можливість йому проявитися

,

Я закінчила університет давно, у 1994 році, педагогічгий факультет. У мене були чудові викладачі, які дали сильну базу знань. Я заздрю всім сьогоднішнім студеннтам ВНУ вас вчать справжні фахівці своєї справи!!!!!

,

На рахунок того, що викладачі на соціальній педагогіці найкращі - згідна. А от на деяких інших факультетах трапляються такі...Ну в сім ї не без урода, як то кажуть. А взагалі з цим ВУЗом в мене пов язані лише накращі спогади

,

Університет наймальовничіший в Україні. Хто скаже проти ??!!!!!!!!!!!!

,

Все залежить від бажання вчитися та пошуку шляхів для реалізації!!!Якщо сидіти на місці та тільки нарікати - далеко не підеш! І казати, що хтось винен, напевно, безглуздо і смішно. Я за 5 років навчання взяла для себе немало, а якщо щось і пропустила, то свідомо визнаю свою вину у цьому. У мене був чудовий науковий керівник дипломної роботи, хороші викладачі, цікаві пари, практики.

,

Про ВНУ позитивно відгукнутися не можу, бо насправді за весь час навчання факультет РГФ лише підкидає проблем: в деканаті та і на всіх кафедрах (за виключенням деяких осіб - їх не аж так багато) працюють не люди, а звірі, які дорвалися до влади, в яких психіка вже давним давно поїхала відпочивати за здерті зі студентів гроші, звірі, які працювати зі студентами не вміють, бо то настрою немає, а то і в самих головах не задуже є. Я нікому не раджу поступати на РГФ до ВНУ, бо після тупої політики університету в голові не багато залишається: за 5 років хочуть впехнути в голову 3 іноземні мови (і це поза всіма іншими обовязковими предметами), практик закордонних не організовують, а, якщо самі захочете щось зробити, то лише палки в колеса ставлять!!!!

,

Університет супер, а викладачі кафедри соціальна педагогіка - найкращі!

,

ВУЗ оболденный

,

добротний вуз!!!!!!!

,

Хто хоче щось знати,вступайте на факультет соціальної педагогіки!Викладачі-розумні,людяні,толерантні,але є і .......................!Успіхів!

,

Доволі пристойній університет, мені тут подобається.

,

Універ класний!!!!!!

,

Університет - класний, а більшість викладачів кафедри соціальної педагогіки - дійсно фахівці своєї справи та гуманні, що, мабуть, найголовніше. Це особисто моя точка зору!

,

Досить хороший ВУЗ, стосовно викладачів, то тупі мене не вчили!!!!!!! Хоча можливо на моєму факультеті тупих немає!!!!!!!!!! Тут справді дають хороші знання!!!!!!!!!!!

,

мм...... цікаво, а от я вчуся тут 5-й рік і чогось цікавого не бачу, більшість викладачів тупі, що зразу унеможливлює будь-який діалог, їдальні дуже дорогі, я за весь час навчання не більше 5-ти раз там щось купував, на рахунок хабарництва (чомусь ніхто не зачепив цю тему) можна вважати нормально, найменш хабарницький на Волині, я лише раз давав взятку і то тому що предмет геть не знав (іноземна), хоча на мою суб'єктивну думку більше винен викладач ніж я. От що вам я скажу якщо вам потрібен папірець то ідіть вчіться, але більше там нічого не дадуть.

,

супер вуз

,

прекрасний універ -провчився там 5 років(фізичне виховання). Викладачі чудові,людяні.На сесіях в більшості випадків виставлення оцінок були чесними))) respect for uni Lesya Ukrainka st.Lutsk!!!

,

В нас прекрасний університет! Особливо педагогічний факультет! Викладачі просто чудові! Вступайте, тоді зможите критикувати чи хвалити!

,

Прикольний універ.Я хочу туди поступити

,

Якщо перед університетом імені Лесі Українки - памятник Шевченку, значить - університет імені Лесі Українки; якщо перед театром імені Шевченка - памятник Лесі Українки - значить, цей театр "імені Шевченка"... Це, знаєте, Волинь, - незбагненна розумом земля ...

,

Дійсно - усе що треба є: по-моєму 5 гуртожитків (чи не більше), прекрасна бібліотека ... кажуть))) навчальна база, лабораторії, спорткомплекс, одним словом: margo, 16.10.2009, 15:00 Супер ВУЗ

,

Супер ВУЗ

,

і гуртожиток і всі необхідні умови там є!

,

Что за институт если нет общежития )))))))) полный бред не институт;а дурдом только деньги подавай они это любят ))))))))))))))


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Луцьку, а також коледжі в Луцьку, курси в Луцьку, репетитори в Луцьку, робота в Луцьку