Київський університет права Національної академії наук України (КУП НАНУ)

Київський університет права Національної академії наук України (КУП НАНУ)

 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Безкоштовне навчання

134
викладачі
20
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Спеціалізації:

 • цивільне та трудове право;
 • правове забезпечення підприємницької діяльності;
 • суд, прокуратура, адвокатура;
 • теорія та історія держави і права;
 • конституційне, адміністративне та фінансове право.

Абітурієнтам

Термін навчання: денна форма — 5 років, заочно-дистанційна форма — 6 років.

Довузівська підготовка (підготовчі курси): [відкрити контакти]8 (044) 239-64-38.

Заняття відбуваються п'ять разів на тиждень з української мови та літератури, історії України, основ правознавства.
Після закінчення курсів проводяться випускні іспити, які прирівнюються до вступних іспитів у Київський університет права.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](044) 424-91-40.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](044) 424-91-40.

Про ЗВО/ВНЗ

Університет засновано в 1995 році.

Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Концепція його діяльності побудована на інтеграції юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права.

Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН України, серед яких один академік, чотири члени-кореспонденти НАН України, 20 докторів наук, понад 60 кандидатів наук, доцентів і асистентів.

Маючи великий досвід викладацької роботи, науковці прагнуть передати свої знання молодому поколінню. Таким був шлях практичної реалізації ідеї створення вищого юридичного навчального закладу, де є реальна можливість отримання знань і досвіду за новою формою навчання на базі оптимального поєднання фундаментальної науки та освіти.

В містах Ужгороді та Рівному створені структурні підрозділи Університету, які надають як першу, так і другу вищу юридичну освіту.


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві