Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний університет технологій та дизайну


 • Київ · вул. Немировича-Данченка, 2, 01011
 • (044) 280-05-12
 • knutd@knutd.edu.ua
 • денна, заочна, дистанційна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1930 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

9797
студентів
421
викладачів
289
кандидатів
наук
80
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Факультет індустрії моди

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Індустрія моди (молодший бакалавр, бакалавр, магістр)
 • Конструювання та технології швейних виробів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр)
 • Проектування взуття та галантерейних виробів (молодший бакалавр, бакалавр, магістр)
 • Технології та дизайн трикотажу (молодший бакалавр, бакалавр, магістр)
 • Експертиза текстильних матеріалів та виробів (молодший бакалавр, магістр)

Спеціальність «Професійна освіта»

 • Професійна освіта. Дизайн (бакалавр, магістр)
 • Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр)

Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

 • Комп’ютерні науки (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Прикладна механіка»

 • Прикладна механіка (бакалавр)
 • Мехатроніка та робототехніка (магістр)

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

 • Машинобудування (бакалавр)
 • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування (магістр)

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр)
 • Автоматизоване управління технологічними процесами (магістр)
 • Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва (магістр)

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 • Метрологія та вимірювальна техніка (магістр)
 • Якість, стандартизація та сертифікація (магістр)

Факультет дизайну

Спеціальність «Дизайн»

 • Графічний дизайн (бакалавр)
 • Дизайн середовища (бакалавр)
 • Дизайн одягу (взуття) (бакалавр)
 • Промисловий дизайн (бакалавр)
 • Дизайн (за видами) (магістр)

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

 • Технологія та експертиза шкіри і хутра (бакалавр, магістр)
 • Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика (бакалавр, магістр)
 • Хімічні технології та дизайн волокнистих систем (бакалавр, магістр)
 • Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»

 • Біотехнологія (бакалавр)
 • Біотехнологія високомолекулярних сполук (магістр)

Спеціальність «Фармація, промислова фармація»

 • Промислова фармація (бакалавр, магістр)

Факультет економіки та бізнесу

Спеціальність «Економіка»

 • Економічна кібернетика (бакалавр)
 • Економіка (бакалавр, магістр)
 • Міжнародна економіка (бакалавр, магістр)
 • Бізнес-аналітика (магістр)

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 • Облік і оподаткування (бакалавр)
 • Міжнародний облік та аудит-консалтинг (магістр)

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)
 • Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу (магістр)

Спеціальність «Менеджмент»

 • Менеджмент (бакалавр, магістр)
 • Туристичний бізнес (бакалавр, магістр)
 • Управління інноваційної діяльністю (магістр)
 • Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання (магістр)

Спеціальність «Маркетинг»

 • Маркетинг (бакалавр)
 • Комунікаційний маркетинг (магістр)
 • Цифровий маркетинг та електронна комерція (магістр)

Спеціальність «Туризм»

 • Туризм (бакалавр)

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

 • Публічне управління та адміністрування (бакалавр)

Факультет підприємництва та права

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Підприємництво та комерційна діяльність (бакалавр)
 • ІТ-підприємництво (бакалавр)
 • Підприємництво та митно-логістична діяльність (бакалавр)
 • Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти (бакалавр)
 • Підприємництво та сервісна діяльність (магістр)

Спеціальність «Право»

 • Господарcько-правова діяльність (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Менеджмент»

 • Бізнес адміністрування (магістр)

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа»

 • Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі (бакалавр)

Спеціальність «Фізична культура і спорт»

 • Фітнес та рекреація (бакалавр)

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

 • Комп’ютерні системи та мережі (бакалавр)

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 • Електромеханіка (бакалавр)
 • Електротехніка та електротехнології (бакалавр)
 • Електроенергетичний менеджмент (бакалавр)
 • Енергоменеджмент (бакалавр)
 • Електропобутова техніка (магістр)

Спеціальність «Теплоенергетика»

 • Теплоенергетика та енергоефективні технології (бакалавр)

Спеціальність «Електроніка»

 • Електронні пристрої та системи (бакалавр)
 • Електронні системи (магістр)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

Спеціальність «Дизайн»

 • Дизайн, за видами (бакалавр)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

 • Комп’ютерна інженерія (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Економіка»

 • Економіка (бакалавр)


Абітурієнтам

Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти проводить підготовку до ЗНО за предметами:

 • українська мова та література
 • математика
 • хімія
 • біологія
 • фізика
 • історія України
 • іноземна мова

та також проводить підготовку до вступних випробувань з живопису, рисунку та спецкомпозиції

Форма проведення занять:

 • вечірня (2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00);
 • вихідного дня (щосуботи з 9.00 до 15.00);
 • заочна.

Початок занять з жовтня та лютого.

Короткотермінові курси (з 9.00 до 15.00)

Заняття в травні – червні.

Випускники можуть отримати додаткові бали при вступі на спеціальності університету, які потребують особливої підтримки.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 256-29-75.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 256-29-75.

Про ЗВО (вуз)

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Університет  є флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання та дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки та побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших в Україні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, які провадять науково-інноваційну діяльність і визнані як в Україні, так і за її межами.

Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства №1240 як Інститут шкіряної промисловості. Зазначену дату можна вважати точкою відліку історії університету в межах формального підходу, адже дослідження витоків підготовки спеціалістів свідчать, що фактично її слід було б віднести до початку 19 ст., коли розпочалась професійна підготовка ремісників, які виробляли товари із шкіри, хутра, текстилю кустарним і кооперативним способами. Таким чином, ця тема ще чекає на більш ґрунтовні дослідження.

З 1944 року заклад вищої освіти має назву Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП); а з 1993 року – Державна академія легкої промисловості України (ДАЛПУ); з 1999 року – Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД); з 2001 року – Київський національний університет технологій та дизайну.

За роки роботи було підготовлено десятки тисяч фахівців для економіки України, а також для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Зі стін університету вийшло багато видатних особистостей: діячів уряду та державних органів влади різних рівнів, вчених, відомих дизайнерів, успішних керівників та бізнесменів, фахівців різних сфер життєдіяльності.

Нині Київський національний університет технологій та дизайну акредитований за IV рівнем (термін дії сертифіката до 01.07.2023р.).

Юридичною підставою для надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, доктора філософії (у т.ч. для іноземних громадян) КНУТД є ліцензія Міністерства освіти і науки України з додатком у формі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 03.07.2018 р. та сертифікат про акредитацію серія РД-IV №1124433 від 05 червня 2013 року.

Університет має високе професійне та освітнє визнання, демонструючи свою конкурентоспроможність через позиції  у національних та міжнародних рейтингах.

Так у 2019 році КНУТД підтвердив свою приналежність до ТОП-100 дизайнерських університетів світу і займає 66 місце в світі і 35 – в Європі за версією американського журналу CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій.

Також за спеціалізованим предметним рейтингом цього журналу КНУТД посідає 71 місце в світі серед кращих медичних та фармацевтичних шкіл світу.

За рейтингом «WEBOMETRICS» університет посідає 29 місце серед закладів вищої освіти України.

Університет є одним із перших українських закладів вищої освіти, який пройшов у 2017 році незалежні зовнішні аудити, проведені національним сертифікаційним центром «СТАНДАРТ» та міжнародним сертифікаційним центром «QMSCERT», в результаті чого отримав сертифікати відповідності системи менеджменту якості освітньої діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, чим підтвердив, що в Університеті: працює висококваліфікований колектив наукових, науково-педагогічних та адміністративних працівників; процеси, пов'язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому професійному рівні; розроблено нормативно-правовий інструментарій системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; положення й інструкції задокументовані і доведенні до відома персоналу, який їх виконує; використовуються ефективні засоби контролю системи менеджменту якості.

За даними наукометричної бази «SCOPUS»  за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша – КНУТД займає 38-у позицію.

КНУТД має високі позиції за результатами консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в десятку кращих університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна» по групі технічних університетів.

Важливим визнанням у міжнародному співробітництві Київського національного університету технологій та дизайну є членство в освітніх та професійних європейських та світових організаціях, серед яких:

 • Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) (з 2018 р.) – 891 заклад вищої освіти з 90 країн світу (станом на липень 2018 р. функціонує 27 077 університетів).
 • Європейська Асоціація Університетів (EUA) (з 2005 р.) – 861 член з 46 країн – це європейські університети, задіяні в навчанні та наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що діють у вищій освіті та науці;
 • Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (з 2005 р.) – 32 члени з 24 країн – це університети із закріпленою міжнародною репутацією щодо надання вищої освіти та проведення наукових досліджень в галузі текстилю;
 • Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT)  (з 2009 р.) – 286 індивідуальних членів та організацій з 22 країн – це заклади освіти та промислові організації в галузі трикотажного виробництва;
 • Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (з 2011 р.) – 600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 країн, у тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України);
 • Німецько-українське товариство економіки та науки, яке очолює почесний консул України в Німеччині Ганс-Юрген Досс, який 21 рік був депутатом Бундестагу. Мета товариства – налагодження і зміцнення зв'язків науковців та промисловців, а також між підприємствами і організаціями двох країн. Здійснюється це шляхом пошуку партнерства з бізнес-асоціаціями, урядовими й неурядовими установами науки й промисловості, проведенням нарад в обох країнах. Особлива увага приділена налагодженню контактів між підприємцями малого і середнього бізнесу, а також заохоченню здобувачів вищої освіти, політиків і науковців.
 • Всесвітня  мережа  сприяння дослідженням та освіті в сфері наукового розвитку складних цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus: CS-DC) – це міжнародна мережа науково-дослідних та/або освітніх закладів, метою якої є вирішення наукових проблем досліджень складних систем шляхом обміну усіма необхідними дослідницькими та освітніми ресурсами.

В університеті щороку близько 10 тисяч здобувачів вищої освіти навчаються за різними формами та освітніми рівнями за спеціальностями 15 галузей знань, у тому числі понад 500 іноземних студентів із 26 країн світу.

Організацію навчальної, методичної, організаційної та наукової роботи студентів в університеті забезпечують:

3 коледжі:

 • Коледж мистецтв та дизайну КНУТД (м. Київ);
 • Львівський коледж індустрії моди;
 • Чернігівський промислово-економічний коледж.

7 факультетів:

 • індустрії моди;
 • мехатроніки та комп'ютерних технологій;
 • хімічних та біофармацевтичних технологій;
 • економіки та бізнесу;
 • дизайну;
 • підприємництва та права;
 • ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).

3 інститути:

 • Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання;
 • Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій;
 • Науково-дослідний інститут економіки.

9 центрів і навчальних комплексів:

 • Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти;
 • Навчально-науковий комплекс військової підготовки;
 • Центр міжнародного співробітництва;
 • Українсько-Польський навчальний центр;
 • Українсько-Азербайджанський культурно-освітній центр;
 • Центр праці та кар'єри;
 • Центр фізичного виховання та здоров'я;
 • Центр культури та мистецтв;
 • Центр енергоефективності.

Університет здійснює підготовку фахівців за:

 • 15 галузями знань,
 • 12 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
 • 26 спеціальностями освітнього ступеня бакалавра,
 • 20 спеціальностями освітнього ступеня магістра,
 • 13 спеціальностями освітньо-наукового ступеня доктора філософії,
 • 10 спеціальностями наукового ступеня доктора наук.

Відгуки182

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
Олена, 03.04.2021, 20:56

Ой ви ще кафедру НПУ дизайну та реклами не бачили,там вообще немає кому читати і безлад повний.Тому,кнутд ще золота середина при порівнянні.

Олег Володимирович, 17.03.2021, 12:10

Дякую що готуєте хороших спеціалістів. Коли приходять дівчата з КНУТД і в дипломі добрі оцінки, то треба брати на роботу.

Елена Белоусова, 09.03.2021, 19:21

В этом году выпускаюсь по специальности “Дизайн аксессуаров и ювелирных изделий”. Работаю уже третий год по специальности (КЮЗ, если вдруг интересно где) Образование хорошее, а главное интересное. Есть возможность всё увидеть и сделать своими руками. Нисколько не пожалела что поступила сюда и именно на эту специальность. Вот прямо интересно увидеть тех кому не нравится КНУТД. Для меня это уже почти как родной дом.

Na, 21.01.2021, 13:02

Если нужны знания, а не просто диплом, то это не про этот ВУЗ.

Алина, 28.12.2020, 19:31

Факультет - Дизайна Специальность - Дизайн аксессуаров и ювелирных изделий Подтверждаю что обучение на нашей «ювелирке» очень интересно и познавательно. Те кто говорит что проще или лучше пройти курсы, то вам надо было не в университет идти, а в училище, там вас бы обучили больше практике. На счёт просто курсов вообще не понимаю, а диплом уже нигде не котируется? Я вот не могу занять более высокую должность пока не принесу диплом о законченном высшем образовании по специальности связанной с ювелирным делом. То может какие-то маленькие предприятия хотят чтобы вы умели, но при этом меньше знали, задумайтесь дорогие. В этом году с этой короной обучение действительно нельзя назвать полноценным, но это реалии жизни. Можно подумать что сейчас где-то сейчас лучше. Я вот благодарна за обучение и возможности которые нам дают. Работу, так к слову, не я искала, а она сама меня нашла летом между первым и вторым курсом, советую почаще ходить в универ(на кафедру заглядывать и интересоваться)

Касс, 21.12.2020, 01:01

Учусь на "Дизайн аксессуаров и ювелирных изделий" - очень легко дается обучение. Сессия закрыта досрочно, при том что я звезд с неба не хватаю. Всё объясняют и подсказывают. Обещают что на лето устроят на работу по специальности. Старшие курсы говорили что вакансий хватает. Мне мой факультет зашел, хорошо что не пошел на программиста.

БИТ, 10.12.2020, 22:11

первый семестр программиста: БЖД,философия,экология,зарубежка.Если вы пришли получить знания по проге - мне вас жаль.Ставлю почку,что потом,в лучшем случае, будет мсдос и паскаль

Ccc, 11.11.2020, 12:38

Зачем на 1 курсе компьютерных технологий студентам культура, философия , бжд и прочий шлак?И так 11 лет впихивали ненужное Просто бред!

Александр, 08.11.2020, 18:27

Вважаю що це найкращий ВНЗ з підготовки фахівців в галузі дизайну та конструювання одягу в Україні.

Марина, 10.09.2020, 12:10

Я вчилась у цьому університеті 3 роки. Перед вступом я закінчила престижний колледж архітектури та дизайну. Ці три роки були моїм жахіттям. Я поступила на 2-й, а не 3-й курс заочного відділення, бо його не існувало взагалі на тот момент. За весь період було 3 викладачі, які зробили нам буквально по 2 пари начитки матеріалу, інші же просто давали завдання, ми його сдавали на наступну пару і отримували оцінку. Не рідко при сдачі робіт нас поливали брудом, але так і не казали, що і як краще було зробити в наших працях. Коли діло дійшло до дипломної роботи, наш дипломний керівник ігнорував нас повністю до останнбої хвилини. Наша група повністю самостійно зробила диплом і далеко від правильних робіт, із-за чого нам знизили оцінки. Англійська мова це зовсім веселі пари. Прийшов, тобі поставили 75 баллів, пішов. Ніяких екзаменів, іноді просили просто "принести контрольну роботу" із дому як "домашнє завдання". Диплом це 5 звичайних сторінок кольорових. Навіть без ламінації та гарної обкладинки

Андрій, 28.08.2020, 12:44

Чудовий університет з компетентними та приємними викладачами.

Аноним, 24.08.2020, 10:08

Есть такой преподаватель, которая дважды судима за кражу и мошенничество. От неё стоит держаться подальше.

Ірина, 03.08.2020, 22:59

Навіть не крадіть час у своїх дітей. Все застаріле - результат переферійного керівництва ректора

Вадим, 20.07.2020, 02:31

Можно было бы сказать, что это вуз средней руки, если бы не некоторые преподаватели, которые просто портят кровь. Оценки выставленные левой пяткой без, собственно, самого оценивания - пожалуйста, неадекватное поведение - тоже, как и невнятные претензии, но что самое важное - скотское отношение и перманентный не профессионализм.

Вікторія, 24.06.2020, 17:58

Рекомендую! Викладачі відмінно пояснеюють інформаію, головне не пропускати занять і проблем не буде

Саша, 24.06.2020, 17:51

Прекрасне місце для навчання!

Cофия, 24.06.2020, 17:46

Рекомендую КНУТД! Учусь на факультете экономики и бизнеса - всё супер.

Ольга К., 24.06.2020, 17:45

КНУТД найкращий!

Liza, 24.06.2020, 17:44

Провчилась 5,5 років. Дуже вдячна цьому університету за круті студентські роки

Сергій, 24.06.2020, 17:42

Чудове місце для навчання та розвитку!

Н.К, 19.06.2020, 02:12

Атмосфера не дуже.

Goga, 30.05.2020, 03:14

Вам товаріщі повезло ,пари у вас проводять на дизайні норм ,це ще по царські ,ви б побачили як в НПУ імені Драгоманова викладають на дизайні ,пар немає аж 3 місяці ,там є преподша привид годовий,всі ждуть на роботу!а інші на парах такий цирк.Так що Кнутд честь і похвала за щось,навіть за те ,що довчаєте дітей до кінця,хоч як і не було,всіх випускаєте!Молодці,так і держіть!Краще корупція чим жестока підлість за спиною!так що дизайнеруйте!

Арка, 30.05.2020, 03:05

Студіки ви моліться ,що хоч щось у вас є і в голові, і в знаннях і хоч якійсь технології знаєте,та маєте компи для дизайну,вчите проги ,хоч якось ,більш менш,хоч і є приколи ,але нічого виправимо це,є ,хоч і старі ,ви ще не бачили коментарі в НПУ Драгоманова на кафедрі дизайну,там вообще б'ють всі рекорди по освіті.це лютий екшен

Олена Віталіївна, 25.05.2020, 17:34

Успішно закінчила навчання! Викладачі - супер. Окремий привіт факультету МКТ!!!!!

Carter, 25.05.2020, 07:05

Достойный университет! Учусь на факультете химических и биофармацевтических технологий, обучение на уровне!

Анастасия, 24.05.2020, 23:51

Учусь 3 года на факультете экономики и бизнеса (Феб) Что я могу сказать? А сказать могу только хорошее. Самый лучший факультет, с самым лучшим деканом Ольшанской О.В.,которая всегда справедливо и обьективно относится ко всем, которая поддерживает все идеи и планы студентов(студенческого самоуправления в целом), всегда придет на помощь. Можно много плохого говорить про университет, про преподавателей, про систему обучения и тд. Но мое мнение- это слова людей, которые попросту не стараются и не делают никаких усилий, чтобы студенческая жизнь стала прекрасной. Лично я состою в студенческом самоуправлении, при этом не забиваю на учебу, потому что понимаю, что это нужно мне) И никаких проблем ни с чем нет! Люди, которые окружают меня там стали мне второй семьей и студенческие годы останутся в памяти навсегда как самый лучший период моей жизни.

Ангеліна, 24.05.2020, 23:06

Навчаюсь вже 2 роки на факультеті Дизайну. Викладачі класні, завжди готові допомогти, піти назустріч студентам, працівники деканату взагалі зе бест, просто заходиш і настрій піднімається! ✌? Студентське самоврядування на високому рівні і ми намагаємось тільки його підвищувати)

Екатерина, 24.05.2020, 22:48

Учусь в этом университете и не вижу тех проблем. Учитесь и будет вас счастье! Преподаватели очень хорошо относятся к тем людям, которых ходят на пары

Влад, 24.05.2020, 22:48

ВУЗ крутий, навчався 5,5 років (бакалавр і магістратура) на ФЕБі, звісно не все так круто як в американських фільмах, є багато недоліків, але вони є в усіх вузах України! Програма навчання кожного року покращується (можу говорити за економічні напрямки), багато класних викладачів, від яких дізнався багато нового і корисного!)

Ярослава, 24.05.2020, 22:39

Навчаюсь на 2 курсі на факультеті економіки та бізнесу, викладачі дуже чуйні, якщо потрібно допоможуть, взяток ніхто не бере і не потребує. Самоврядування працює дуже добре, дуже часто проходять різні цікаві заходи

Саша, 24.05.2020, 22:35

Заканчиваю 2 курс, учусь на факультете экономики и бизнеса. Универ классный, ни разу не пожалела что поступила в КНУТД)

Анна, 24.05.2020, 22:27

Отличное учебное заведение

Вікторія, 09.05.2020, 12:02

Навчаюся в цьому Університеті уже 4 роки на факультеті Економіки та бізнесу, ніяких претензій до викладачів не маю. Якщо ходити на пари і не пропускати занять та робити домашні завдання, то і оцінки будуть хороші. Якщо студенту потрібна якась допомога, то викладачі обовьязково допоможуть і підуть назустріч. Хочу також зазначити, що у нашому університеті дуже активне студенське життя

Світлана, 30.04.2020, 17:32

Чудовий заклад вищої освіти! Викладачі - супер!

Cendrillon, 03.04.2020, 21:11

Система оценивания ужасна! Поступила в университет после училища на 3 курс на факультет Профессиональное образование, технолог. На вступительном экзамене набрала 198 баллов, попала на бюджет и стипендию. Учусь почти год, но в швейном деле ничего нового не узнала. Самая умная, самые лучшие работы, самые высокие оценки, олимпиады, одни похвалы, однако пока не наступает время тематического оценивания или сессии. Тут с первого места в рейтинге слетаю на четвертое или пятое. Без понятия, какие махинации происходят, кто кому что приносит и что подлизывает (хотя на всех углах кричат о борьбе с коррупцией), но справедливости и ждать нечего. Со стипендии слетела после первого семестра. Чувствуется притиснение, что я сокращенник, а значит, какая бы молодец не была, а не могу быть лучше, чем их "коренные" студенты. Ладно уже с этими 1300 грн, но они заведомо портят мне аттестат, не смотря на мои титанические усилия!!!

Петро, 03.03.2020, 14:05

Неприкрита корупція, дуже поганий рівень викладачів, але найгірше відношення. Тільки в цій краіні цей університет може існувати, в іншій же давно би розігнали некомпетентних корумпованих деканів від кормушки, сподівюся, що скоро "весна прийде" і до цього недовишу

Наталія, 13.12.2019, 19:13

Никому не советую поступать сюда!!! Училась на кафедре рисунка и живописи, в этом году сменился завкафедры и его заместитель, на преддипломной подготовке лютый треш, организация на ноле, отлынивание от обязанностей, сами ничего не знают, перекидывают студентов от одного к другому. Я шла на красный диплом, когда я приходила с вопросами по оформлению, со мной на кафедре говорили, будто одолжение делали. Про взятки я уже молчу. Некоторые преподаватели откровенно унижают студентов, самоутверждаются, что для творческой профессии и раскрытия потенциала студентов просто немыслимо.

Сову, 29.11.2019, 00:46

Зовсім непотрібний ВНЗ

виктор, 31.10.2019, 20:04

полный отстой, а не универ. Мало перспектив по сравнению с КПИ или Шевченка

Наталья, 30.10.2019, 13:55

На заочное всем наплевать! Расписание невозможно найти, никто ничего не знает и помочь ничем не может! Куратора не назначают, что ещё больше усложняет задачу. Преподаватели тоже разводят руками ибо не вкурсе что у них пары у заочного отделения!

Вячеслав, 28.10.2019, 10:05

Учусь на 4 курсе этого "университета" на кафедре дизайна, что могу сказать: компьютеры старые, как и преподаватели, учебная программа еще с 2000 годов, ничему новому тут не научат, а читать с учебных пособий и самому можно. Не советую этот "университет" самообучение будет лучше

НИНО, 18.08.2019, 10:06

НЕ ходите учиться на факультет сервиса и дизайна там работает препод воровка. останетесь без мобилок.

Гость, 12.08.2019, 15:56

Без проплаченых курсов поступить на факультет дизайна невозможно. Все кто на них не ходил творческий конкурс сдают на 120-130 и меньше, независимо от уровня подготовки. На консультации прямо сказали, что оценки менять и сравнивать с работами других абитуриентов не будут. В итоге, все, кто научился держать в руках карандаш на курсах, получили по 199, совсем бездарности - 160-190. Отношение - хамское. Преподаватели ничего не объясняют, найти кого-то, что бы спросить - нереально, потом что никто ничего точно не знает. Время последнего экзамена перенесли, задание и нужные материалы изменили. Сказали об этом только на консультации, о которой на сайте или в соцсетях не было ни слова. Большинство абитуриентов ждало час под дверью. Пятое общежитие - ужас. Дверь в душ: даже не прикрывается нормально. Кровати: снизу ДСП, сверху тоненький 50-летний матрас. Горячая вода только с 7 до 11 вечера. Лифт не работает. Из хорошего в этом вузе: только его реклама.

Дмитрий, 12.08.2019, 14:44

Поступил на бюджет, преподы хорошие

Татьяна, 30.07.2019, 21:23

Навчання оплатили, вуз закінчили, на календарі серпень. Дипломів до цього часу немає. У мене все. Мабуть з Договором потрібно звертатися до юристів

Аліса, 12.07.2019, 17:55

Знань практично ніяких, пари проводять тільки для галочки, корупція на кожному кроці.

Уляна, 10.07.2019, 20:50

при вступі за творчий конкурс ставлять або 110 або 199 (звісно останній бал не за просто так). Після творчого конкурсу в абітурієнтів взагалі немає бажання продовжувати вчитися. Університет в жахливому стані, при вступі будьте готові почути про престиж університету, адже "учиться и жить на Печерске не каждый себе может позволить".

Катя, 08.07.2019, 15:22

А к чему относится состояние общаг к образованию в университете? В некоторых вообще не селят

Рома, 08.07.2019, 15:21

Хороший университет, я учусь на экономическом факультете и никто ни разу взятку не брал

Студенточка, 07.07.2019, 12:34

Все, кто хотел сюда поступать, лучше выберите кнуким хотя бы или Бойчука и Гринченко. Коррупция при поступлении. 199 баллов на творческом ставят тем, кто заплатил 10000 за подготовительные курсы. Всех остальных кто закончил художку на отлично валят так,чтобы даже с зно нельзя было догнать проплаченых. Преподаватели отвечают на отвали, нехотя, дают все разную информацию. Из-за этого я зря осталась на больше дней, больше денег выкинула на общежитие и еду. Общежитие отдельная тема. В номер 5 везде тараканы, очень грубая вахтерша задавала бестактные вопросы а потом попрекала тем что если я еще не поступила то я не имею права голоса вообще и должна перед ней заискивать. Вобщем отбивают желание рисовать, дают почувствовать себя бездарностью, занижают баллы, тем кто каляки маляки нарисовал и заплатил ставят высший балл. В общежитии берут больше чем со студентов.

ИТОГО, 05.07.2019, 12:48

Преподаватель этого университета обворовала моего сына до ниточки ..... уважаемые родители прежде чем сдавать своих детей в этот вуз...очень хорошо подумайте/// стоит ли и кто будет учить вашего ребенка...воровка....она работает на факультете сервиса и моды....я просила вернуть краденные вещи моего сына ....но она прячется... Застаріла програма, такіж викладачі. Звітуютться з такими фейками, що нам, студентам, смішно це слухати. Хабарі беруть, навіть ректор про це знає але не заважвє й надалі брати хабарі з студентів. Навіть не витрачайте час на цей вуз. Втекла звідти, поки не обібрали. Не ходите учиться в этот Вуз. Особенно на факультет который касается моды. Если у вас есть деньги, учитесь лучше заграницей. А если денег нет, заканчивайте лучше швейные училища и работа у вас будет. ВУЗ допотопный, без педагогов и профессионалов. Хочешь убить пять лет своей жизни да еще в экстремальных условиях, да еще и за деньги родителей, поступай сюда.

Олена, 17.06.2019, 20:30

Стільки поганих коментарів. Особливо, що беруть хабарі. Я на таке жодного разу не натикалася. У самої проблеми, майже не ходила в універ на другому семестрі, прийшла під кінець. У меня на кожному предметі по 8-12 пропусків. Їх же треба оплачувати, це все правильно. Але тут розуміють, що ти студент! Наприклад, фізичне виховання я закрила просто працюючи один день в таборі « Мололіжний», макро і мікроекономіку йде назустріч, дав два завдяння написати і взяв ОФІЦІЙНО гроші лише за 3 пропуски!!! Не за 12, а за 3! І все офіційно через деканат, а не хабарями! Може десь у когось і існує з викладачів якась корупція, але це є всюди. Якщо ти добре вчишься то ніяких хабарів з тебе брати не будуть! Та навіть якщо погано, це я не знаю де ви знаходите тих людей, що хабарі беруть, може ОФІЦІЙНА оплата пропусків для вас хабар? Це ж ви пропускали пари, а не викладач. Мені тут все подобається, якщо в тебе є проблеми-допоможуть, бо бачать, що ти їм не брешеш. Добре тут вивчають на спеціальності.

Ірина Василівська, 11.06.2019, 14:24

Застаріла програма, такіж викладачі. Звітуютться з такими фейками, що нам, студентам, смішно це слухати. Хабарі беруть, навіть ректор про це знає але не заважвє й надалі брати хабарі з студентів. Навіть не витрачайте час на цей вуз. Втекла звідти, поки не обібрали.

Алена, 25.05.2019, 14:30

Закончила КНУТД по специальности Графический дизайн в 2016 году. Если вы действительно хотите получить качественное образование, которое можно применять на практике - лучше идите на курсы в Projector. Средний возраст преподавателей - 50-60 лет. При этом они пытаются обучать студентов айдентике, созданию логотипов, иллюстрированию изданий и т.д., совершенно не разбираясь в современных тенденциях/трендах И что самое интересное, особо и не разбираются в графических редакторах. Рисунок и Живопись, можно сказать, что не преподают. На тебе натуру - рисуй. А оценивают не по качеству работ, а по количеству. В общем, именно эту специальность я никому не советую. Профессионалов из вас не сделают. Зря потраченное время.

Акбар, 28.04.2019, 14:38

Спасиба унибурситету за качиствиннае высшые абразавание.

У меня горе, 25.04.2019, 06:16

Преподаватель этого университета обворовала моего сына до ниточки ..... уважаемые родители прежде чем сдавать своих детей в этот вуз...очень хорошо подумайте/// стоит ли и кто будет учить вашего ребенка...воровка....она работает на факультете сервиса и моды....я просила вернуть краденные вещи моего сына ....но она прячется...

ali, 06.02.2019, 09:49

хорошый качествный университет

Ольга Б, факультет Індустрії Моди, 31.01.2019, 18:04

Навчаюся на 4 курсі і,чесно кажучи,нічого поганого сказати про університет не можу.Якщо викладачі бачать,що ти з'являєшся на парах,вчиш,стараєшся,то вони навпаки тобі допомагають,а якщо ви приходите раз у семестр і хочете,щоб вам все швидко зробили та поставили хороші бали,то вам самим не смішно?А то тепер пишете тут різні дурниці,не подобається,то переводьтесь в інший університет,все у ваших руках,а то навчаєтесь тут і поливаєте брудом це місце!В першу чергу ви себе поливаєте брудом,а вже потім університет! Так,взимку не отоплюють,але для цього і придумали дистанційне навчання. І набагато краще в такий період сидіти вдома в теплі та виконувати завдання чи десь підробляти,нічого поганого в цьому не бачу Викладачі особисто на моєму факультеті дуже хороші,дають все те знання, яке і потрібне,які підкажуть та допоможуть в будь-якій ситуації. І на останок, гроші тут все не вирішують,як дехто пише.Ніколи нікому не давала ніяких грошей чи презентів та в принципі і не знаю таких викладачів

Модельєр-конструктор, 23.01.2019, 10:50

Пішла у КНУТД після коледжу ЛКІМ на заочно-дистанційну форму навчання. Ставляться тут до своїх студентів, вибачте за прямоту, як до сміття. Усім все всеодно, головне, щоб його не зачепили. В їхній очах бачиш себе як нищу расу. Без грошей ти тут ніхто, хоча і так платиш не малу суму за навчання, тут і палець не піднімуть, щоб тобі допомогти. Все рішається за гроші як і сесії. Заходиш в один кабінет, тебе відсилають в другий, заходиш в другий – на тебе дивляться і кажуть що ти тут забув і відправляють в третій кабінет, а третій кабінет аналогічно. І так по колу. Де не зайдеш одні кабінети ректорів. Цей навчальний заклад важко назвати університетом, тому що в коледжах, наприклад навіть ЛКІМ кожен хоче і старається тобі допомогти. Не те що у КНУТД. Якщо ви не маєте де діти свої нерви і гроші, тоді ласкаво прошу сюди.

Віталій Васильович, 21.01.2019, 14:57

Пишу відгук, як діючий працівник університету. Не приймаючи до уваги штучного піару університету, його рейтинг почав різко падати упродовж останніх 4-5 років. Фактично весь університет в холодну пору року не опалюється, студенти та викладачі працюють у приміщеннях при температур 10-12 градусів. Взимку студентів відправляють на вимушені канікули (3 місяці!). Таким чином, семестрову навчальну програму екстерном викладають за 2-3 місяці. Кількість студентів кожного року катастрофічно знижується, особливо на непопулярних інженерних факультетах (недолугий піар не допомагає). Саме тому практично нікого не відраховують, тих студентів, що пропустили 100% пар,закривають очі і ставлять 60 балів. За кожного відрахованого студента перед ректором будуть "віддуватися" спочатку декани, потім зав. кафедрами і викладачі. Мета керівництва будь-якими силами зберегти хоча б тих недолугих студентів, що є, адже кожна наступна вступна компанія для університету є ПРОВАЛЬНОЮ.

Экономист, 23.12.2018, 02:08

Университет неплохой!!! Есть время учиться и работать, то есть осоьо не напрягают.. Кто хочет учиться, у того и будут знания, а кто пропускает пары, для того и предметы сложные, и преподы плохие.. В каждом универе преподы не будут бегать за вами, если вы на протяжении семестра ерундой страдали. Контракт не очень и дорогой, общежития нормальные, если следить за чистотой своей комнаты или блока!!! Поэтому кто хочет успевать соединять учебу и работу, получать качественные знания и просто радоваться студентской жизни, то Вам в КНУТД!!! Учиться здесь весело, часто праздники, мероприятия, лига смеха!!))) И очень много других интересных занятий))) P.S Учусь здесь с удовольствием)) Хоть и на 1 курсе только, но уже масса приятных впечатлений))

Аліна, 25.11.2018, 22:03

Не має більше сил терпіти. Люди це - пастка. На заняттях викладачів не має, зв'язатися з ними не можна. В деканаті на тебе дивляться як на те сміття в урні (особливо на кафедрі економіки підприємства). Якщо ви побачите викладача хоч раз перед сесією, можете сміло вважати себе везунчиком. Під час сесії вимагають зробити купу завдань, матеріалів для них не має(бо й викладачів на парах не було). Якщо у вас виникли проблеми і ви хочете спокійно це обговорити, викладачі не беруть трубку, на електроні листи з відповідями на задані питання не відповідають. При зустрічі всім треба цілувати "пупок" і вислуховувати купу цікавих слів. Деканат вам не допоможе, студентів не цінять і відносятся як до рабів. Побережіть гроші і нерви. Під час сессії також не можливо знайти або здати щось викладачу. Якщо в університеті викладач почує, що ви сказали слово російською мовою, під час здачі всіх ваших робіт вам це згадають, на гарні оцінки одразу можите не надіятися. Декан, куратор - перші хто вас кинуть!

Джесика, 06.11.2018, 14:39

Не ходите учиться в этот Вуз. Особенно на факультет который касается моды. Если у вас есть деньги, учитесь лучше заграницей. А если денег нет, заканчивайте лучше швейные училища и работа у вас будет.

Вікторія, 09.09.2018, 20:37

Навчаюся заочно на кафедрі Технології фарм препаратів.Нічого поганого про університет сказати не можу викладачі теж лояльно відносяться з порозумінням, взяток не платила та ніхто і не просив. Хто хоче той і навчається а хто не ходить на пари тому і універ не такий і викладачі погані. Навіть самі найкращі викладачі не зможуть вас нічому навчити якщо ви самі цього не захочете.

Мила, 06.09.2018, 00:46

Мечтала учиться - мечта сбылась на факультете химических технологий, особо ничего хорошего сказать не могу, кроме предметов, которые преподавали профессор Глубиш и ещё пару преподователей. Не советую!

Оля, 14.08.2018, 21:44

Кароче, схема: приходите на день открытых дверей или на выставку от одного из преподавателей, знакомитесь со всеми, берете контакты фб у самых молодых преподов. Дома просматриваете контакты фб, следите за их творчеством и спрашиваете про дизигн, пока не надоест. И каждый день рисуете (делаете дизайн) четко по 4 часа, от звонка до звонка без музыки и видео на фоне. Отдыхаете на бехансе/дрибле/арт-стейшн. Рисуночки дадут БАЗУ, преподы расскажут что да как там в интернетах и что вам делать со своей жизнью. Никакого занудства, никакого КНУТД. ФСе. Не поступайте туда. Не выходите из комнаты, не совершайте ошибку!

Юлия Шарагина, 25.07.2018, 01:07

Не рекомендую данный вуз, отношения к студентам плохое , правда есть парочка хороших преподавателей , но преподавание на примитивном уровне, все по учебникам 70х годов , да ещё и диплом получить после окончания целая проблема либо все в этом вузе через одно место

Лера, 01.07.2018, 17:09

Не верьте хорошим отзывам - они их сами пишут. Знаний не дают, потому что сами ничего не знают. преподаватели примитивные. Науки вообще нет. Но амбиции! Дипломами откровенно торгуют. Типа дизайн, а такой совок.

Вітик, 26.09.2017, 13:51

КНУТД хороший університет. Ті хто хоче отримати знання та диплом можуть це зробити в повній мірі. Я не знаю жодного студента який відвідує заняття, виконує програму, щоб він платив гроші викладачу. Платять тільки ті хто пропускає заняття, прогулює-"бєздєльнікі", або ті хто працюють і отримують стільки, що можуть пропускати та платити. Тому ті, що знають про взятки самі платять, бо замість занять прокурюють час під кофейним автоматом. Хочеться, щоб університет знайшов гроші на реконструкцію стадіону, щоб було де тренеруваться спортсменам.

Cлавик, 19.09.2017, 02:21

Навчаюсь в КНУТД четвертий рік (на ХБТ). На мій погляд, достаньо якісний ВУЗ з професійними викладачами; поняття "взятки" (принаймні на хімічному факультеті) немає; гуртожитки більш ніж задовільні (побудовані недалеко від центру міста та зручний спосіб для їзди на навчання) Дуже подобається отримувати тут освіту, рекомендую :)

Вячеслав, 19.09.2017, 02:17

Навчаюсь в КНУТД четвертий рік (на ХБТ). На мій погляд, достаньо якісний ВУЗ з професійними викладачами; поняття "взятки" (принаймні на хімічному факультеті) немає; гуртожитки більш ніж задовільні (побудовані недалеко від центру міста та зручний спосіб для їзди на навчання) Дуже подобається отримувати тут освіту, рекомендую :)

Vlada, 18.09.2017, 16:17

Университет на уровне с остальными, учусь на кафедре прикладной экологии и переработки сентетических волокон 4-й год. Очень довольна, преподаватели всегда пойдут на встречу студентам , дают очень много полезной информации, с коррупцией за всё время не встречалась и не была наслышана о ней. То что кто то не смог получить нужные знания, то это сугубо его вина. Так как университет не школа, в которой будут вас заставлять учить всё, кто захочет тот и получит все знания которые нужны. Что не мало важно , так это то что университет помогает найти работу по специальности, всегда приходят письма о том что требуются работники на завод, которые готовы взять даже студентов начиная с 3-го курса. Про другие факультеты не могу ничего сказать, так как не знаю их "изнутри". Но в каждом университете есть какие то минусы на которых не нужно обострять внимание, а нужно посмотреть на плюсы.

Леди, 15.09.2017, 13:14

Не ходите учиться к преподавателю КНУТД Антонине она ломает жизни конкретно. Не верьте в ее святость.

Лана, 13.09.2017, 13:11

Вопрос Роману Юрьевичу. Неужели в ВУЗе есть актуальные специальности? Скорее всего нет. И сидят там одни прохвосты.

красуня, 13.09.2017, 06:14

в далекому 2005-му році, коли мені "випала честь" здобувати "віщу освіту" після Калинівського технікуму в Університеті ми вивчали обладнання 80-х років (швейні машини 1022, 97-й клас...), хоча на той час майже усі діючі підприємствабули обладнані сучасними PFAFF, Durkopp+Adler...На організації виробництва ми вчили агрегатні потоки, які були актуальними ще у 60-х роках... Пан Остапчук - "шалений патентуй" задрочував нас неіснуючими винаходами Пані Коробій не приймала лабораторні роботи, якщо в схематичних зображеннях рамки були накреслені не однакового розміру і не на однаковій відстані одна від одної... в тих рамках, хоч Гамлета можна було писати, головне, що б красиво і рівно... Було декілька ВИКЛАДАЧІВ і РЕАЛЬНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ, які дійсно знали і любили свою справу: Савчук, Білоусова, Сушан, Березненко... може ще хтось, але із тих, хто у нас викладав, більше згадати не можу... Дякуючи університету вдадося залишитися у столиці... і на тому спасибі.

Пєтушко Роман Юрійович, 12.09.2017, 17:51

Як і більшість "ВУЗів" України цей потрібно закрити, як варіант реорганізувати, залишивши актуальні спеціальності... Нижче по відгуках згадували Андре Тана, але заслуги КНУТД в тому "НУЛЬ"... Не усі "шановні викладачі" кафедри конструювання чи технології швейних виробів зможуть безпомилково намалювати схему прорізної кишені " в рамку"... "Науковці" швейного профілю пишуть "наукові роботи" виконуючи формальні вимоги для підтвердження своїх ступенів та вчених звань... Студенти вчать "лабуду", що б отримати "корочку" і поповнити ряди усміхнених облич з фразою: "Вільна каса!"

olja, 31.08.2017, 12:31

жахливий університет

Христина, 19.08.2017, 22:58

Навчалася по спеціальності технології легкої промисловості 5 з половиною років,денна форма,державне-отримала диплом бакалавра і магістра. Хабарів ніхто за весь час не вимагав, хто ходить на пари, вчасно все закриває отримає гарний бал і можливо стипендію.Оплачують знаю за пропуски, або можуть відрахувати. Викладачів дійсно хороших - дуже мало на яких, ще поки тримається університет. В гуртожитках курять, п'янки № 2,4,7,5 за інші не знаю хоч і заборонено, і знаки навіть висять). Наш факультет переселяли через рік,два в інший гуртожиток. Зимою дистанційне навчання в модульному серидовищі, через економію енергії, нікого не хвилює чи є у вас доступ до інтернету чи ні). Робота в Києві по спеціальності є, вдома звичайно ні, окрім швеї. Вимагають здавати багато, знань дають дуже мало. Диплом хто писав сам, хто купив, навіть у самих викладачів на бали це не вплинуло, головне що він у вас є). Денне не рекомендую, багато втрачен часу- краще заочне або вільне відвідування.

Правда.юа, 07.08.2017, 17:16

Навчаюся на спеціальність промислова фармація. В цілому кафедра і викладачі хороші, корупціїї нема. Хто хоче той вчиться і отримує знання.

Катя, 03.08.2017, 12:58

Брехливый университет. Изначально, до экзаменов, говорят одно, а после меняют правила приёма. Говорят 60 госа, а после экзаменов, внезапно 25! Мало того, своих пихают повсеместно. В общем не советую. А те деньги, которые они просят на контракт, лучше потратить на что-то нужное. Всё!

Vlad, 02.08.2017, 17:19

поступаю на факультет компьютерных технолигий подскажите как тут факультет

я не дизайнер), 29.06.2017, 23:38

закончила этот вуз почти 10 лет назад. жалею, что поступала сюда. работа у меня сейчас хорошая, но не по специальности (училась на ТОСУ - инженерный факультет). знаний особых не получила, по некоторым предметам занятия были вообще ни о чем, то писанина под диктовку, то лабораторные работы под руководством преподов, совершенно не способных что-нибудь доступно объяснять. но было и хорошее - высшая математика с Евдокименко И.Д., информатика с Пилипенко Ю.Н., механика с Березиным, начертательная геометрия с Ковалевым - интересные предметы с потрясающими преподавателями, на их пары очень многие ходили прямо-таки с удовольствием. надеюсь, эти люди нашли себе работу в других нормальных вузах, т.к., говорят, что ректор сейчас в КНУТД совсем.

Лера, 29.06.2017, 09:36

Знаний не дают, потому что сами ничего не знают. Но амбициии! Ничего ни спроси, ничего не скажи Дипломами откровенно торгуют.

Богдан, 29.05.2017, 11:21

Не знаю, а мне все понравилось. Знания, которые получил на менеджменте (а получил я их не потому что ничего не делал, а потому что учился) реально пригодились в жизни при открытии бизнеса. Скажу больше, партнеры, не имея подобных знаний, остались еще и с меньшим процентом, хотя двое из них заканчивали КНЭУ. Я поулыбался и забрал свою справедливую долю. А вообще, то дают реально хороший материал, как по мне, лишь бы вы его учили.

Марина, 27.04.2017, 17:27

В универе дипломы специалистам НЕ ВЫДАЮТ!!!!! уже 4 месяца как должны были закончить тот универ сейчас ждем группами дипломы.. кормят завтраками!!! Ни знаний ни диплома в этом универе!

Мария, 11.04.2017, 16:55

Отличный вуз. Никто никого не грузит, есть время погулять и не парится по экзаменам. А так, учись самому и все будет нормас

віталька, 10.03.2017, 15:04

Пуста трата часу. Кафеда Прикладної Механіки - самі рвачи, та тупиці, які ніколи не бачили виробництва.Проф. Арловський - великий авантюрист проєктує швейну машини для незрячих, а чому наприклад ні зварювальний апарат??? Бо так красиво звучить. Соціально, та солідно. Зав.каф. Манойленко ніколи не бачив верстатів металообробки, да навіть не знає про існування деяких. Не тратьте час. Машинобудівництво закінчиться курсом СОЛІДВОРК. Курса технології машинобудування навіть не існує. Курс матералознаства на рівні ПТУ.

ира, 05.03.2017, 11:35

Хочу спросить, какой смысл заканчивать высшее учебное заведение, в котором не получишь ни знаний, ни образования, а лишь "студенческую среду становления личности" ? Тратить свое время на посещение ВУЗа на протяжении пяти лет, а потом еще курсы искать, где бы тебя чему-то научили? Прочитайте отзывы об этом ВУЗе, поговорите с выпускниками, которые откровенно расскажут об этой "среде", о материальной базе, об условиях обучения в универе и о преподах. Чему учат, где, кто и как.

Роман, 21.02.2017, 09:45

Я випускник цього університету, правда закінчив його ще у 2005 році, в загальному я задоволений тим що дав мені університет, а головне навчив цим користуватись, звичайно я погоджуюсь з відгуками про можливo мале навантаження на студента, але це не курси підвищення кваліфікації, це середовище становлення людини як особистості і напевне правильним буде оцінювати навчальний заклад не за кількість заданих завдань, а за досягненнями випускників, я впевнений як би тут студентів тримали в жорстких рукавицях не було б Андреа Тана, Айни Гасе, Дорожкіної, Анастасії Кожевнікової, Івана Фролова і цей список без кінця, але потрібно розуміти що все має свою ціну і за якісну освіту потрібно платити, мало університетських завдан, то потрібно додатково іти на курси, різноманітні стажування, брати участь у конкурсах, конференціях, а цього якраз тут багато так що робіть вибір самі, але ціна якість тут на відмінно.

Ангелина, 29.12.2016, 23:00

поступила в этом году на 1й курс на специальность графический дизайн, на протяжении первого семестра по поводу учебы я не напрягалась так как особо не грузили, каждое дз заключалось в том что, отсидевши на паре какого-либо предмета тебе задают на дом чтото конспектировать, в итоге, приходя домой я просто сидела и писала конспекты, не приходилось даже что-то учить, был всего лишь один предмет по специальность, а остальное-это лишние предметы, которые преподы просто заставляли зубрить, но в итоге стоило только написать конспект и ответить по нему на семинаре, половина , даже большинство обучения проходило в модульном середовище, преподов вообще не волнуют проблемы студентов, их задача прийти, провести занятие и уйти. так как в универе действовала рейтингово-бальная система обучения, достаточно было набрать минимальный балл для допуска к экзамену/зачету и считай что вся сессия у тебя автоматом.

Прибулець Павло, 05.12.2016, 02:18

Якщо ви плекаєте надію стати професіоналом , вам не сюди. Корупція - є. Але жахливіше навіть не це, а те що ви витрачаєте кращі роки свого життя на "навчання" в ВНЗ. Серйозно пора зупинити цей шаблонний тип мислення. Вища освіта - не працює. Це "дичь". Вас розводять як лохів.

Димас, 04.12.2016, 18:15

Да все отлично,хорошая атмосфера,требуют знаний,взяток не берут. Это конечно не Гарвард,но и мы не Англия,так что пойдет)

Таня, 27.11.2016, 21:21

Если коротко: всё очень плохо. Проучилась на дизайнера. Скажу, что хорошим преподам там перекрывают воздух. Универ обшарпанный, оборудования нет, зимой универ просто закрывается и отказывается топить. Хотя оплачивать эти месяцы все равно надо. Просто потеря времени. Боле менее работают общеобразовательные кафедры. А по специальности - студенты обычно знают намного больше самых преподов. Задания дурацкие, а главное, никому не нужные. Ни тебе ни преподам.

Я, 27.11.2016, 18:07

Пишу о факультете дизайна. Те, кто пишут, что довольны уровнем образования данного заведения - имеют заниженную планку требований. Проучившись в этом университете 4 года, кроме хороших друзей и испорченных нервов от того, что там все абсолютно иррационально, ничего не получите. А если попытаетесь отстоять свои права на качественное образование, или хотя бы отапливаемое помещение - в лучшем случае Вас проигнорируют. На счет взяток. Нет смысла платить бабло, потому что в универе только очень тупой не сможет закрывать сессии, ну или тот, кто вообще ничего не сдал из требуемого/забил. Преподаватели, иногда, ходят реже чем студенты на пары, и часто, профильные предметы знают хуже тех же студентов, т.к. не практикующие и кроме зп их ничего не мотивирует, та и то, зная их зп - так себе мотивация получается. Из плюсов:стипендия (если есть), общага в центре города (если 7я), Дизайнерам, по сути, вообще диплом не нужен, так что не тратьте свое время на это заведение! Серьёзно!

влад, 27.11.2016, 12:09

Универ решал. Решалы на каждой кафедре. Бабки на лапу и проблемы решены. Можно не парится. Знаний не дают. Некому. Все решают чужие проблемы, поскольку больше ничего не умеют и не могут. А холод и обшарпаность аудиторий никого не волнует. Решалы этим не парятся.

Марина, 11.11.2016, 22:36

Не советую данный вуз. Если хотите мёрзнуть вам суда, учеба здесь однозначно плохая. Короче плохо здесь а точнее ужасно. Особенно кафедра обувщиков это страх и мрак. Знаю отучилась 3 года.

Камила, 05.11.2016, 23:02

факультет Дизайна - дно, обучение - дно , преподаватели что то пытаються донести,ну,те ,5 переподов.... да да....5... всё дно,норм поеподов изолировали от общества,уволили,лучше поступить в пту чем в это ДНО...Не рискуйте пожалуйста , вы угробит деньги и и время ,всё БНО

Ника, 16.09.2016, 17:55

ВУЗ ниже среднего. Не советую

Лариса, 04.09.2016, 07:09

Обходить надо десятой дорогой такое заведение

Лиза, 11.08.2016, 09:30

Проучилась на факультете дизайна 4 года. Поступила на бюджет, еле выдержала последние 2 года. Первый курс был чудесный, очень все жестко было, давали много заданий, в общем, очень нравилось. А после второго курса преподаватели начали сильно опаздывать, некоторые даже не приходили на пары, приходилось чуть ли не по каждой паре вызванивать преподавателя(по профильным предметам). Училась на графическом дизайне, и, чтоб вы понимали, НЕ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ С КОМПЬЮТЕРОМ!! Зато история и физкультура были на высшем уровне)) Зимой в дизайнерском корпусе не топят, все сырое, лопается, трескается, облазит. Большинство профильных преподавателей даже не знали как это "мы делаем в программах")) Итого: не советую. Лучше Академия или Бойчука. А лучше вообще заграницей.

Карина, 05.08.2016, 23:46

Без перебільшень можна сказати, що університет є одним з найкращих в Україні вузів напряму дизайну та технологій, а також займає високі позиції і на світовому рівні. Якщо ти маєш голову на плечах, маєш можливість стажування і закордоном ( в Парижі, до прикладу) і взагалі величезні можливості для подальшого розвитку. Так, ВНЗ має як свої плюси, так і мінуси(погодьтесь, як і кожен інший університет), але плюсів тут значно більше. Якщо обираєте напрямок "дизайн",то вам лише сюди! Щодо інших факультетів, то і там дають хороші знання,проблема лише в тому, чи хочете ви самі їх здобувати. В протилежному випадку треба винити лише себе, а не викладацький колектив.Якщо студент прикладає зусиль, аби навчатись, то і таких необґрунтованих коментарів в адресу вузу не буде!Варто зазначити і те, що корупція на лавах університету не процвітає, все вирішують ваші знання. Кажу це, як студентка університету, яка жодного разу не пожаліла, що навчаюсь саме тут і жодного разу не давала хабарів!

Жанна, 01.08.2016, 20:26

Замечательный университет!!!!!

Вадим, 01.08.2016, 20:23

Якщо хочете бути хорошими фахівцями в області дизайну,то вам лише сюди.Універ класний,вступити можна своїми силами.Тут реально можна отримати хороші знання!!!а ті хто коментує погано,робить це через те,що сам не вчиться тут,і здає все лише за гроші!!Тому не роздумуючи обирайте дизайн саме тут!!

Євгенія, 01.08.2016, 11:38

хороший вуз,вступайте)))))

Аліна, 01.08.2016, 11:36

ВНЗ хороший,хто хоче вчитися,той вчиться))підготовка фахівців з права на хорошому рівні,рекомендую!!

Василь, 14.06.2016, 15:52

Дуже поганий ВУЗ, не рекомендую.

Лолка, 25.05.2016, 17:51

С каждым годом всё хуже - увольняют нормальных преподавателей (либо их доводят до того что увольняются сами), остаются одни старики, которые просто не смогут найти работу если уволятся. Ремонта нет где то с 80-х годов. Программа осталась примерно на уровне тех же годов. На факультете дизайна нет компьютеров, преподаватели сами не понимают что такое графический дизайн, по сути учат на иллюстратора-плакатиста, которые сейчас никому не сдались. Зимой нет отопления. В столовой чай делают из воды с туалета. Лучше пойти на курсы к настоящим специалистам.

Машенька, 12.05.2016, 17:26

ВУЗ допотопный, без педагогов и профессионалов. Хочешь убить пять лет своей жизни да еще в экстремальных условиях, да еще и за деньги родителей, поступай сюда.

Alena, 22.04.2016, 22:11

С приходом нового руководства главным в университете стала тема энергосбережения. Заключается она в том, что в холодный период времени отопление вообще не включают и студентов отправляют на вынужденные каникулы с ноября по 1 марта. При этом, так называемое дистанционное обучение в модульном середовище студенты оплачивают полностью. Больше всего страдают студенты факультета «Дизайн». Кроме того, в последнее время изменилась кадровая политика преподавательского состава. Профессионалов, знающих преподавателей увольняют, а на их место берут людей случайных без опыта работы, как в профессии, так и в преподавательской работе. В итоге, чему может научить преподаватель студента, если ему нечего сказать. ни-че-му!

светлана, 23.03.2016, 11:19

Я читаю коментарии и возмущаюсь, хотя всегда верю коментариям. У кого какое отношение тот и пишет соотвечственно.Но я за период обучения не потратила на взятки и гривны. На первом курсе на экзамен купили цветы так потом не знали куда их деть. Сразу охоту отбили давать взятки. А то что пишут не дают знаний..... Дают, но не всегда их берут. Так что тут винить не кого. Лично у меня нет ни каких притензий. Я пришла за образованием и я его получила. А о студенциских годах остались только хорошие впечатления. А если и есть какие то проблемы так ни чем не больше чем у других. иногда мы сами и есть проблема.

Diana, 18.03.2016, 00:01

Уровень факультета Дизайн очень низкий и скатился до уровня детской изостудии где делают «фенички» и поделки. Ни о каких современных технологиях и изучении пакета графических программ нет и речи. На кафедре рисунка и живописи который ведет графический дизайн нет ни одного компьютера. Это в высшем учебном заведении!!!!! А зачем, там большая часть преподавателей вообще не владеют компьютером. Процветает взяточничество, если сам зав. кафедры открытым текстом называет сумму за поступление в магистратуру. И все это проходит под покровительством декана факультета «Дизайн». Ищите другие вузы. Учиться в КНУТД-это выброшенные деньги и потерянное время.

Diana, 17.03.2016, 23:58

С приходом нового руководства главным в университете стала тема енергозбереження. Заключается в том, что в холодный период отопление вообще не включают и студентов отправляют на вынужденные каникулы с ноября по 1 марта. Это дистанционное обучение в модульном середовище студенты оплачивают полностью. Больше всего страдают студенты факультета «Дизайн». В последнее время изменилась кадровая политика преподавательского состава. Профессионалов, знающих преподавателей увольняют, а на их место берут людей случайных без опыта работы, как в профессии, так и в преподавательской работе. В итоге, чему может научить преподаватель студента, если ему нечего сказать. Ни-че-му! Учится не интересно.

Діана, 22.02.2016, 16:24

ВУЗ класний! корупції нема!

Вероника, 31.01.2016, 18:07

С меня трясут деньги, как ненормальные. Не устраивает 3 - плати, а один раз заплатишь - больше не слезут и без денег ту же тройку не получишь. Плачу 16 тыс. за годовое обучение, 3 месяца отправляют сидеть дома( в месяц 1600х3= 4800 в унитаз). Каждый год с меня требовали взятки, но это полугодие переплюнуло все предыдущие года. В общей сумме по предметам кроме 16 тыс. я должна отнести 3500-4000. Не успею собрать за пару недель - отчислят. Последний курс, осталось пол года до учиться, вот и требуют ибо никуда уже не денешься. Живу одна, за учёбу плачу сама Что делать и куда жаловаться не знаю.

Мирослова, 16.12.2015, 07:46

Своє обурення так званим "навчанням" важко передати словами.

Майя, 09.12.2015, 21:07

Если честно, то я просто в шоке. Других слов у меня нет. Поступила в университет за образованием, в итоге - отношу туда деньги просто так (контрактник).Специально поступала на дневное чтоб хоть чему-то учили, так тут дневное как заочное. Преподаватели просто напросто не ходят на пары, отговариваясь походом к стоматологу или "я приболел/ла и не в мочь было ехать" или же "ну я же вас понимаю, сам был студентом поэтому идите домой, вам же лень на парах сидеть" ну и этот список фразочек могу продолжать до бесконечности. Ну а в конце семестра они конечно же устраивают нам экзамены. Короче это университет для тех кому нужна просто "корочка" и кто не хочет особо напрягаться.

Наталья, 03.12.2015, 14:22

Вуз никакой. Борются за энергоэффективность тем, что отправляют студентов в осенне-зимний период домой. Учитесь дистанционно! Это как бокс по переписке! За это берутся деньги по контракту?! Занимаются всем, только не образованием.

Ксенія, 29.11.2015, 18:07

Дуже смішно читати коментарі з поганою оцінкою через обшарпані стіни та паркет, ніби ти йдеш не навчатись, а дивитись на стіни! Не подобається? А що ти, незадоволений, сам не взяв и не допоміг ВУЗу в якому провчився 5 років на бюджеті, взяв би фарбу і вперед!!! Якщо єдине, що тебе цікавить у ВУЗі це стан стін та підлоги- то твій рівень Поплавок!!! Від себе скажу- хто хоче, той вчиться!!!

Кси, 13.11.2015, 23:52

Ужасно составлена учебная программа,скорее калечат чем чему то учат. Закончила этот ВУЗ,а теперь приходится переучиваться. Подойдет для не склонных к творчеству посредственностей и желающих просто получить какой нибудь диплом.

Олександра, 06.10.2015, 15:56

КНУТД - феноменальний ВУЗ! Живе завдяки трофеям і досягненням попередників. Я - студентка спеціальності "комп'ютерний дизайн інтер'єру та меблів". Для мене щастя вчитись не просто у викладачів-теоретиків, а у майстрів справи, які знають справу на практиці. Не розраховуйте, що буде просто. Якщо вам усе надто легко, то може Ви вже все вмієте? Вам буде підказкою відношення викладача до пар. Якщо це викладач, який скасовує пари о 8:20 ранку щотижня, то вірогідно, що якраз перед сесією Вам вручать список неможливих місій, які ви робитимете на власний страх і ризик. Є і такі, які своїм прикладом мотивують Вас полюбити предмет. І це герої нашого часу! Парадоксальна тема, яку видатний університет чомусь вважає гордістю - це ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Плекають екологію за рахунок зимових канікул тривалістю у 3 місяці. Якщо вчитесь на платному, то країть серце факт, що ви заплатили 16 000/рік, а з них на 6 тисяч ви насиділись вдома. Дистанційне навчання - це так тут називають!)

Анна, 26.09.2015, 21:13

Университет замечательный!

Яночка, 24.08.2015, 22:19

Рекомендую спеціальність облік і аудит. Там крута завідувачка і в той же час кумедна...

Наталья, 19.08.2015, 02:04

Не пожалела, что поступила. ВУЗ отличный.

Анастасія, 02.07.2015, 12:55

Рекомендую факультет технологій сервісу і моди! Навчаюсь на педагога- дизайнера. Дуже подобається! З викладачами проблем практично не буває. на парах цікаво) не пошкодуєте!

настя, 18.06.2015, 20:09

чудовий університет ні разу не пошкодувала поступивши)

Николай, 26.05.2015, 20:21

да что Вы хотите от коллекций Киевских каштанов , если их учебная, а тем более научная составляющая "радует глаз"! Например, преподы "делают науку" - что именно -аккурат загадка. А есть у них якобы продвинутая специалистка, которая якобы двигает разработки. Внешность тетки - как раз для местного подиума. Моего препода строит, а сама не может ответить что и куда она трансферит. 5 раз к ней носил бредовые формы, а она вылупится и вот тетбе Колька весь трансфер. Беда нашего высшего образования, в том, что нам рассказывают умные вещи вот такие тетки, а не продвинутые спецы.

Мария, 15.04.2015, 14:57

Я поступала по результатам ЗНО, взятки никто не требовал, просто сдала документы и на сайте потом вывесили списки с рейтингом. За что платить. Во время учебы ситуации бывают разные. В основном платят те, кто пропустил много занятий.

Вероника, 15.04.2015, 09:49

Взятки берут в этом вузе не стесняясь, в открытую. А знаний как не давали так и не дают. Впечатление такое, что преподы занимаются только собой и сколачивают себе "зарплату" взятками за поступление, зачетики, экзамены, дипломы, ну и так далее. Вступительная кампония и вопрос решен с "зарплатным фондом " минимум на полгода у конкретно взятого препода. Защита - решенный вопрос с "отпускными " и поездками за границу. Сами решайте, стоит туда поступать.

Микола, 24.02.2015, 20:59

Да відстой цей КНУТД. Там є і дійсно хороші викладачі, і таке інше. Але керівництво - ректор та його проректор петушиного вигляду каплун - цкують всіх. Зовсім не вміють керувати, тим та знищують внз

Виталий, 22.10.2014, 10:18

Я закончил КНУТД с красным дипломом (магистр) по специальности "менеджмент" + институт последипломного при нем - специальность "финансы". Теперь 12 лет работаю в банковской сфере. Препады были нормальные, взяток не требовали. Нет, если ты идиот и на пары не ходил, то наверно и решал через взятки... Зам. декана у нас была хорошая, достаточно строгая - Лариса Карповна. Знания в любом вузе дают оторвано от реальности и КНУТД не исключение. После того как устроитесь на работу учеба начинается с начала. Вузом доволен, правда название КНУТД мало кто знает - говорю легпром или лёгонькой промышленности. Самое главное что надо понять - знания надо стараться самому добывать, а заставлять тебя никто не станет.

dash, 03.09.2014, 21:41

Учусь на 4м курсе, знаю специфику учёбы в КНУТД как свои пять пальцев. На счёт взяток, их гребут во во всех ВУЗах страны, на всех специальностях и почти все преподаватели, так что не начинайте. С кармана деньги никто не достаёт, но если прогуляли весь учебный процесс, а "учиться" дальше хочется - вопрос решить реально. Сама лично ни копейки за все года не выложила. Хороший студент всегда найдёт способ закрыть всё по-человечески. На счёт уровня учёбы. Сегодня никто и нигде вас заставлять учиться не станет, это не школа. Тот, кому нужны знания и умения будет брать всё необходимое от процесса, главное - желание. Преподаватели хорошие. Если есть стремление и интерес к учёбе всегда пойдут Вам навстречу.

Альона, 03.08.2014, 11:04

ВНЗ чудовий....можу порекомендувати,як один із найкращих у хімічній та дизайнерській сфері..Звичайно хто думаю йти сюди на щось економічне,не варто,тому що спеціалізація універа не та... А так,майбутнім студентам рекомендую,рекомендую і ще раз рекомендую.... Вступ прозорий і без корупції,тому,якщо ви розумна дитина і готові плідно працювати, це Ваш ВНЗ

Сергій, 29.07.2014, 19:42

Дивакуватий ВНЗ... На телефонні дзвінки, питання на пошту не відповідає. Немає навіть можливості запитати коли "Творчі конкурси" здаються. А потів вони відмовляють у вступі, тому що не пройшов на конкурс.

Elma, 25.07.2014, 20:45

Дуже хочу вступити до цого навчального закладу! На фармацевта=) очікую результатів!=)))) Сам ВНЗ гарний!

Альонка*, 30.06.2014, 14:00

Судячи з коментарів, дуже хороший університет. Хочу сюди вступити на маркетинг або менеджмент!

Алисия, 25.06.2014, 11:03

Закончила университет по специальности маркетинг и мой отзыв положительный, если хотите получить знания советую идти на дневную изначально, но и без вашего желания нечего не обойдется.

Аноним, 18.06.2014, 09:52

Университет как университет. Знание у нас на специальности инф технологии дают не сказал бы что плохие, не особо устаревшие, но только базис. Как сказал один препод - сделать из вас отличных специалистов по всему, чему вас учим нереально, но вот ознакомить и дать по всему хороший базис, с которого вы сможете, в заинтересовавшем вас направлении, развиваться - это можно. Преподаватели, в основном, предметы знают, многих работают не только у нас в вузе, а и актуальными программистами и преподавателями в других вузах, в том числе кпи, шева. Но некоторым явно на студентов плевать, хотят просто отчитать предмет, а некоторым явно нравится поиздеваться над студентами. Взятки есть, но к ним уж залетчики прибегают, если учится то все само собой закроется(и знания получишь на нормальном уровне). Комп классы по аппаратной части(4-1108, 1-106, в других не частые гости) вполне современные, и по, с которым мы работаем, не n-ного года, а в основном, если не последних, то предпоследних версий точно.

/.../, 14.04.2014, 17:20

В университете разочаровалась. Обходите его стороной. Потратите только свое время. Если вам нужен только диплом, то это отличный вариант

Олег, 02.02.2014, 14:14

Хочу сказать слово о колледже при КНУТД конкретно о специальности парекмахерское исскуство, мой вам совет не тратьте зря года жизни! если вы поступаете после 9, то не надейтесь что годик будет программа школьная,а все остальное проф. обучение! в конце 3 курса и даже на 4 у вас будут очень интересные предметы типа философии( с экзаменом в конце семестра) социологии, БЖД. Економика( с курсовым проектом и экзаменом), про остальное я просто молчу,потому что это зря выброшенные 4 года !Я не мог работать, потому что ставят по 5-6 пар(3-4 курс) , у вас будет только у вас будет только 2 пары практики в неделю!!! Идите на курсы,а потом на повышение квалификации,поверьте мне вы ничего не потеряете,а только сэкономите время! Я пошел на курсы и доволен,потому что я получил практику! А не куча ненужной теории. Если бы кто-то мне сказал раньше хотя бы то,что я доношу до вас,я бы не пошел учится в этот колледж.

Юра, 15.01.2014, 16:51

Учился в этом универе на технической специальности. Программа и технологии которым нас обучали не используются уже лет 20. Преподаватели-динозавры из совка.уровень обучения и требований очень низкий.Взятки не вымагают, но берут с радостью. Единственное хорошее в этом вузе - это 7 общежитие, студентам там очень комфортно Но в целом универ унылый, и практической пользы от него мало

Віктор, 07.11.2013, 19:16

Закінчив в 2010 році, рівнем знань умовно задоволений. звичайно є свої моменти, окремі викладачі і таке інше, але дивлячись на зарплату яку зараз отримую то в результаті більше чим задоволений, і чесно кажучи радий що моїм працевлаштуванням ніхто не займався, а то попавби на 3 роки на якесь підприємство а так за три роки вже виріс змінив декілька раз роботу на останні працюю вже 1,5 роки, заробляю (не хочу хвалитись) близько 25000 грн. в місяць, тобто для тих хто хоче чогось досягнути унівеситет дає всі можливості.

Юлия, 04.11.2013, 18:11

И взятки есть, и всё остальное... К сожалению ВУЗ не даёт достаточных знаний, которые пригодились бы в будущем... А тем, кто учился на бесплатном ещё нужно и справочку принести о направлении на работу, потому как диплом не отдают (*сказали искать где-нибудь, потому что "працевлаштування" не собирается этим заниматься!!!). Я закончила этим летом, в принципе обид нет, да и особо негативных эмоций, но для поступающих скажу, что можно найти что-то и лучше, и намного лучше!!!

Ирина, 27.10.2013, 18:56

Поступила в этом году на базе одесского колледжа ОТК, на заочно-дистанционное обучение. С самого начала не довольна, установочная сессия была еще 1 октября, сегодня уже 26, а задания еще не поступило, главное что контракт нужно было оплатить в срочном порядке до 20 августа. Я не лентяйка, училась хорошо, но за короткие сроки даже трудоголик сдаст позиции.

ALAO, 07.10.2013, 00:50

Университет замечательный. Может и не везде всё идеально, так найдите где всё на 100% хорошо. Факультет Дизайна отличный, в частности могу похвалить кафедру интерьера и мебели. Взяток нет, пробывать даже не стоит - наотрез отказываются даже от конфет/шампанского.Преподаватели супер, знают своё дело. Люди, достигшие немалого в своей сфере и если тебе это действительно интересно, то ты мноооогому научишся. 5 из 5!

Євгенія, 29.09.2013, 19:50

Закінчила КНУТД у 2004 році, отримала 2 вищі освіти одночасно (технологія та дизайн трикотажу та економіка підприємства). Жодного дня не пожалкувала, заробітна плата та робота повністю вповільняють! Про корупцію, за час навчання, лише чули від знайомих-знайомих і частіше від відвертих тріешників у якості виправдання. Знання отримані за спеціальностями є безцінними! Спеціалісти виходять з такою підготовкою, що можуть не лише трикотажем займатись, а й у будь-якій сфері розібратися та себе реалізувати! Найвагомішим чому навчили, на мою думку, це вчитися! Низький уклін та подяка рідним викладачам!

Анастасия, 25.09.2013, 20:42

Даже не знаю кому верить...Очень многие говорят о взяточництве в этом вузе...

Лилия, 13.09.2013, 23:05

Трудяга. Окончила в 2000году. Вот была студенческая жизнь!!! Эх...вы, негативщики, написавшие здесь, сами-то уже что-то из себя представляете?Распределяете общие средства? Предоставили кому-то рабочее место,дали зарплату? Сделали ремонт? Нужно относиться с улыбкой ко всему, элементарной воспитанностью и культурой. Институт учит самостоятельности, взрослой жизни. Смешно написано про откаты и премии. Молодой человек, видно, пытался решить свои провалы в знании нагло денежным образом и решил, что дают больше? А СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ преподавателей не пробовали? Вы же пришли осваивать дисциплину, так и осваивайте- интерес проявляйте к своей будущей профессии.ВУЗ дает мощный фундамент будущей профессии. Мне общение с преподавателями дало возможность ездить в Европу, создать свой бизнес.Это не родители, которые трясутся о своем чаде. Есть желание создать свою жизнь -везде дорога! Благодарна Пенчук А.П., Березненко С.Н.,Кардашу О.В., Бакан Л.А. Незрівнянному Богушко!!!

Юля, 13.09.2013, 01:25

Отличный университет, кафедра маркетинга самая лучшая, преподаватели хорошие, отлично преподносят материал, настоящие специалисты в своём деле.

Олена, 07.08.2013, 12:31

Навчалась на кафедрі менеджменту сфери послуг, всі викладачі просто супер і знають свій предмет, і відносяться до студентів по-людськи. Після закінчення КНУТД влаштувалась на роботу в бюджетну установу, з/п звісно невелика, але отриманих знань мені вистачає, щоб працювати без проблем.

Максим, 01.08.2013, 18:45

Но вуз блатной, знаю например студентку не по одному предмету решить не может, закончила хорошо не врач. Преподаватели могут за что то отчислить не за знания.

triuskarina, 28.07.2013, 18:19

26 июля 2013 г. мой сын подавал документы в КНУТД на факультет "Мехатроники и компьютерных технологий". Вы не представляете сколько нам уделили времени и внимания. Рассказали всё об учебном процессе, об особенностях выбираемых специальностей, о проживании в общежитии, питании, военной кафедре и о студенческой жизни. Мы не успевали вопросы задавать! Спасибо всем членам проёмной комиссии за профессионализм и индивидуальный подход! Рекомендую всем, кто не подал документы не сомневаться, а использовать свой шанс в этом ВУЗе!

Электронщик, 16.07.2013, 16:56

Удивляюсь всем предыдущим комментаторам с положительными отзывами! Все, что можно получить в этом вузе - диплом (пригодится несколько раз в жизни отксерить в отдел кадров) и приятные воспоминания о студенчестве. ВСЁ! Закончил специальность электронные системы в 20хх году. Преподаватели, конечно, хорошие и стараются, но преподаваемый материал устарел лет на 10-20. Все, чему учат в вузе, на практике не применимо, доказательство тому - любая (даже на $50) работа по специальности на odesk, elance, guru и тому подобных международных биржах труда. "Мы же не Европа!" - скажете Вы. И это правда, уровень выпускника любого вуза ниже чем за рубежом, но и собирать электросчетчики или ремонтировать телефоны это тоже не "инженер-электронщик" как бы :) Если действительно нужны знания - лучше идите в КПИ. Дальше будет хуже: нынешнее руководство выписывает себе баснословные премии и делит откаты, а универ приходит в упадок. Надеюсь, данный пост как-то повлияет на Ваш выбор!

Ольга, 25.06.2013, 15:27

есть хорошие преподаватели, качественное обучение. Диплом не получают только отпетіе лентяи

Аксана, 09.05.2013, 23:59

люблю свой кдутд!было весело!Привет дому моделей!

аноним, 04.04.2013, 17:40

универ плохой. кругом коррупция, на дизайне здесь делать нечего, почти ничему не учат.

Анна, 05.01.2013, 15:00

Не знаю-учусь на бюджете и один раз только надо было одной преподше заплатить, а так даже конфеты брать не хотят, все адекватно ставят оценки, если знаешь и не пропускаешь пары-нет проблем

студ, 06.09.2012, 15:57

Сейчас учусь на факультете интерьера и мебели, учёба вполне устраивает. Естественно, есть свои минусы и плюсы, но где же их нет? На счет взяток скажу, что ни разу не видела и не слышала о подобном, кроме как на поступлении. Не буду утверждать, что все поступившие - взяточники, потому что знаю тех, кто поступил благодаря своему таланту. Преподаватели на высшем уровне, все-таки очень приятно, кода видишь, что тот или иной преподаватель добился немалых успехов в своем деле. Несправедливости по поводу оценок тоже не замечала, скажу так, если студент умен, он заработает свою пятёрку. Что касается общежитий, то они действительно ужасны, антисанитария полнейшая, но ведь это студентческие годы, какой это студетн, не видевший облезлых стен, тараканов и всего прочего на своем молодом веку, это ведь небольшое испытание, которое надо пройти в свое время... В итоге скажу, что учеба мне нравится, а особенно преподаватели, если этот вуз есть у кого-то в списке, попробуйте, не пожалеете))).

Алина, 25.07.2012, 12:01

университет так себе, преподаватели тоже есть разные. Но я не жалею, свои студенческие годы здесь я провела на 5+. Супер. Хотя и общежития ужасные, зато народ там супер...

юля, 13.07.2012, 14:46

Вчитися можна будь де,якщо є бажання. Звичайно умови могли б бути кращими.А який бардак в гуртожитках це....(на Кіквідзе)вони ще і до цього часу як в післявоєнні роки обшарпані,страшні кухні,туалети жах.А ми ще за оце все платимо гроші.

Кіра, 29.06.2012, 19:10

Дуже непоганий ВНЗ, хоча умови, в яких навчалась - не досить хороші. Проте викладачі дають достатньо знань, якщо бажаєш вчитися. Рівень викладання - високий.

аноним, 08.06.2012, 15:45

Полностью согласна с последним комментарием! Не советую поступать на специальность Граф.дизайн. Очень разочаровалась что поступила!!Относятся как двоечнице ,хоть и делаешь задания по правилам.Оценки ставят хорошие только взяточникам .

Аноним, 21.04.2012, 02:04

Поступил на факультет Граф.дизайн.Увы,разочаровался,т.к. на бюджет без взятки ПРАКТИЧЕСКИ невозможно поступить,хотя рисую очень хорошо,на экзаменах специально валят,дабы взяточники смогли пройти.Само заведение-корпус просто ужасен-пошарпанные стены,паркет,заставший динозавров,зимой при -9 в аудитории высидеть невозможно из-за зверского сквозняка из окон,сами аудитории малы,грязные,планшеты хотя и завезли новые,уже поломаны студентами-вандалами,постановки,такое чувство,что ставят 5-летние дети,гипсовые головы изломаны.Преподаватели,НЕКОТОРЫЕ,дают более менее приличные знания,хотя таких пересчитать на пальцах одной руки.Остальные имеют наглость не ходить на пары и потом предъявлять претензии к тебе же.Насчет оценок,хорошие оценки зарабатываю любимчики(тобиш взяточники),трудяге рассчитывать на ок оценку бесполезно,если ты только не жополиз.Короче говоря,отношение к студентам свинское.Насчет питания:столовая в антисанитарных условиях,блюда омерзительные,не один раз траванулся.

Саша, 06.01.2012, 11:34

Сколько хвалебных отзывов! Складывается впечатление, что люди там и не учились никогда. Не видели этих обшарпаных стен, бездарных хамов преподов, отстойного оборудования, им не читали "новейших " технологий. Ну а про швейные фабрики и говорить не приходится!

Виталий, 15.12.2011, 18:55

Закончил ВУЗ в 2006 году с красным дипломом магистра, получил второе высшее образование специалиста, офицерское звание на военной кафедре, получал стипендию совета университета. Компьютеры работали, был интернет, преподаватели старой советской закалки кто учился - получал знания и опыт. Клименко Виктор Макарович, профессор физики - земной Вам поклон. Кто был со мной - тот знает. Неоспоримый плюс - процентное соотношение м/ж студентов :)

Яковлюк Н. гр.Ш - 18, 20.11.2011, 21:05

Я закончила институт в 1986 году. Ни единого дня не пожалела, что я там училась. Спасибо всем преподавателям, а особенно Клименко А.Я., декану - Бакан Л.А. ы всем преподавателям на кафедрах.

Анастасия, 21.10.2011, 15:35

Про всех не скажу.Нокафедра кожевников очень хорошая.Огромно спасибо Цимбаленко и Охмат!!!

Витуля, 27.09.2011, 15:27

Просто супер !

Валентина, 09.07.2011, 23:23

вуз. дает отличные знания тем кто хочет учиться

елена, 18.06.2011, 11:29

хороший вуз. знания дает отличные тем кто хочет учиться. Никогда не жалела о том, что здесь училась.

Ярослав, 22.02.2011, 21:21

Закінчив у 1987р, працюю і радію. практики багато, продивились багато заводів легкої промисловості. Рекомендую.

Алёна Горбань, 07.02.2011, 00:56

вот заканчиваю универ и как бы тяжело не было, сколько бессонных ночей не провели за курсовыми, которые писались за паруу ночей, с ужасом понимаю что буду очень скучать за всем этим - этим сумашедшим ритмом жизни, когда каждой сдаче радовались как настоящей победе, очень рада что в моей жизни было такое классное время и очень дружная группа ЗШТ2-07, всегда с радостью и улыбкой вспоминаю о прожитых сессиях

StupefyBerry, 24.01.2011, 21:54

Сейчас учусь в КНУТД и нет особо на что жаловаться) Преподаватели как везде учишь-хорошо, не учишь- плохо) может иногда кто - то и предереться- так сами виноваты)) а в остальном чудно всё)

Женя, 30.10.2010, 20:41

Что не говори, а сначала всем тяжело, но учится надо. Если хочешь что-то знать, то поднапрягись, а вот знаний дадут тебе в етом универе достаточно!!!!!!!!!!!! Главное захотеть!!!!!! Я уж ето знаю точно, ведь только закончила его в 2010 году. Не все в нем гладко и прикольно, но такого больше как он нет!!!!!!!!!!

Благодарный, 18.10.2010, 20:21

Терпеть можно все: слабую материальную базу, проданый стадион, оборудование в лабораториях 60х, но 60% отчисленых студентов с группы - это уже слишком.

Александра, 17.09.2010, 16:44

знания выборочно - есть преподаватели, которые действительно дают знания и могут заинтересовать студента!Но большая часть - низкий уровень знаний!в целом очень разочарована!

Алена, 31.08.2010, 12:40

Ну что можно сказать...есть конечно свои плюсы, но минусов намного больше!

Артур, 20.07.2010, 08:53

Я теж довольний,закінчив Інститут у 2009 році... Насьогоднішній день в мене гарна робота,і гарна зарплата 10000грн це якшо ненепрягаця....................

Ляля, 19.06.2010, 13:42

Я доволна выбором ВУЗА!!!

елена, 04.05.2010, 08:21

Окончила этот ВУЗ, тогда он назывался КТИЛП, в 1984 году. Очень довольна работой.

люда, 27.09.2009, 17:21

для тих,хто мріє бути не такими як всі і при цьому отримувати гроші та задоволення від роботи

Сергій Ткачук, 02.09.2009, 13:41

Навчаюсь тут з 2005 року, при бажанні здобувати знання університет надає просто чудову підготовку.

Алла Попова (Волкова), 24.07.2009, 15:56

Довольно качественное образование и недорого. Для многих работодателей этот ВУЗ на хорошем счету. Я его закончила в 2005 году. Теперь работаю на хорошей работе.


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві