Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства

Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства

Організація як відкрита система залежить від зовнішнього світу у відношенні постачань ресурсів, енергії, кадрів, конкурентів, споживачів тощо. Ці фактори, як правило, знаходиться поза межами впливу менеджерів.

Оскільки від керівництва залежить життя організації, менеджер зобов'язаний вміти виявити істотні фактори зовнішнього середовища та запропонувати придатні засоби реагування на зовнішні впливи.

Ринкове середовище організації:

 • Ніхто не вільний від впливу середовища, в якому він знаходиться.
 • Середовище формує існування.
 • Ділові підприємства знаходяться під впливом дії того середовища, у якому вони знаходяться.

Конкуренція виступає як сила, що забезпечує взаємодію попиту та пропозиції, і врівноважує ринкові ціни. У рамках класичної економічної теорії конкуренція розглядається як невід'ємний елемент ринкового механізму.

Конкуренція — це суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів, за частку ринку, одержання максимального прибутку чи досягнення інших конкретних цілей.

Конкуренція — це та сама «невидима рука» ринку, що координує діяльність його учасників. В умовах здорової конкуренції у виграшному положенні виявляються споживачі.

З погляду економічного розвитку конкуренція являє собою суперництво старого з новим: нові товари, нові технології, нові джерела забезпечення потреб, нові типи організації та ін.

Конкурентоспроможність — це властивість практично будь-яких економічних об'єктів і суб'єктів (виробів, а також виробничих систем що їх  виготовляють і використовують), незалежно від фізичної природи і виконуваних функцій.

Конкурентоспроможність залежить від стадії життєвого циклу, на якій знаходиться розглянутий  товар чи організація.

Конкурентоспроможність є категорією динамічної, причому її динаміка обумовлена, насамперед, зовнішніми факторами, значна частина яких може розглядатися як некеровані параметри.

Конкурентоспроможність має відносний характер, який проявляється у тому, що конкуруючий на одних ринках товар буде зовсім неконкурентоспроможний на інших.

Умови посилення конкуренції.

Інтенсивність конкуренції на будь-якому ринку визначається рядом факторів, найважливішими з який є три складові:

 1. Характер розподілу ринкових часток.
 2. Темпи росту ринку.
 3. Рентабельність ринку.
 • Конкуренція підсилюється зі збільшенням кількості конкурентів.
 • Конкуренція підсилюється, якщо великі компанії, що діють в інших областях, здобувають збанкрутілу фірму і з часом перетворюють її на лідера ринку.
 • Конкуренція зростає, якщо одна чи кілька компаній незадоволені своєю часткою ринку і докладають зусиль для її збільшення за рахунок частки конкурентів.
 • Конкуренція стає більш інтенсивної, якщо витрати, необхідні для виходу з ринку є більшими, ніж для участі в конкурентній боротьбі.
 • Конкуренція збільшується, якщо витрати споживачів є незначними у випадку зміни ними однієї марки товару на іншу.
 • Конкуренція сильна, якщо попит зростає повільно.
 • Конкуренція активізується, якщо умови господарювання в області спонукують фірми до зниження  цін чи до зміни обсягів продажу і виробництва.
 • Конкуренція зростає пропорційно зростання прибутку від реалізації успішних стратегічних рішень.

Бажаю Вам Успішного Бізнесу! 

Ми завжді раді допомагати нашим клієнтам бути конкурентоздатними, унікальними, компетентними та ефективними!

Галина Зіміна,

Засновник та керівник консалтингового центру ШАУЗ,

Системний консультант, бізнес-тренер, коуч перших осіб компаній,

Аудитор міжнародної кваліфікації (ІSO 9001).


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Бізнес освіта, MBA Лідерство, тімбілдинг Менеджмент, керування, KPI