Які типи запитань в англійській мові існують та як їх правильно будувати?

Які типи запитань в англійській мові існують та як їх правильно будувати?

В англійській мові існує 4 типи питальних речень, і у кожного з них є свої правила побудови. Їх важливо знати, особливо тим, хто планує складати іспити з англійської або навчатися/працювати за кордоном у майбутньому.

Як ви знаєте, українська мова належить до групи слов’янських мов. У нас є відмінки, які дозволяють певну свободу в побудові речення. Так, мусить бути підмет і присудок, іноді використовують спеціальні питальні слова типу “Як? Хто? Де? Коли?”. Проте більшість звичайних питальних речень відрізняються від стверджувальних лише інтонацією в усному мовленні та знаком питання — на письмі.

Він купив хліба. Це стверджувальне речення.

Він купив хліба? Це питальне речення.

В англійській мові такий трюк неможливий. Існує 4 типи питальних речень, і у кожного з них є свої правила побудови. Їх важливо знати, особливо тим, хто планує складати іспити з англійської або навчатися/працювати за кордоном у майбутньому.

 • Загальні питання

Англійською — General Questions. Їх ще називають “закритими” питаннями, тому що вони потребують лише простої відповіді ТАК або НІ. За допомогою загального питання ми лише уточнюємо факт наявності певного об’єкта або ознаки, здійснення події чи особливості людини.

Для утворення general question використовуємо інверсійний підхід — непрямий порядок слів, при якому допоміжне чи модальне дієслово ставимо на перше місце, далі йде підмет, основне дієслово, що виражає присудок, та інші члени речення, згідно з загальними правилами.

Ось як зі стверджувального речення утворюється питальне:

I can help you. Я можу вам допомогти.

Can I help you? Чи можу вам допомогти?

Допоміжне дієслово, котре ставимо на початок, залежить від граматичного часу та підмета. Діють ті ж правила, як при утворенні заперечного речення. Кілька прикладів:

 • Have you ever met him before? Ти коли-небудь зустрічала його до цього? (Have — допоміжне дієслово для Present Perfect та займенника YOU)
 • Has Jane finished her homework yet? Джейн уже закінчила домашнє завдання? (Has — також допоміжне дієслово для Present Perfect, але використовується з ІІІ особою однини)
 • Did you go to the shop yesterday? Ти ходив у магазин вчора? (Did — допоміжне дієслово для Past Simple)

Якщо присудок виражений дієсловом TO BE у часах групи Simple, допоміжне дієслово не потрібне.

 • Are you all right? Ти в порядку? (Are — форма to be у теперішньому часі для підмета у множині)
 • Was she drunk? Вона була п’яна? (Was — форма to be у минулому часі для підмета в однині)
 • Will you be my wife? Ти будеш моєю дружиною? (Will be — форма to be у майбутньому часі для підмета однини чи множини)

Загальне питання може містити частку NOT, що робить його негативним. Такі конструкції використовуються, щоб:

 • висловити здивування:

Isn’t your husband at work? Невже твій чоловік не на роботі?

 • показати своє захоплення, інтерес:

Wasn’t the exhibition exciting? Хіба виставка не була захопливою?

 • виразити роздратування:

Can’t your sister be more organized and neat? Твоя сестра може бути більш організованою та акуратною?

 • показати, що очікуємо ствердної відповіді від співрозмовника:

Aren’t you going to change your job? Хіба ти не збираєшся змінити місце роботи?

За допомогою конструкції загальних питань ми також утворюємо й риторичні, тобто такі, що не потребують відповіді.

Could you believe it? Ти можеш в це повірити? (так може емоційно вигукнути оповідач в кінці розповіді)

 • Спеціальні питання

Англійською — Special questions. На відміну від general questions, це “відкриті” питання, які потребують розгорнутої відповіді, детального опису об'єкта, людини чи події. 

Використовуємо майже ті самі правила побудови, що й для загальних питань, але на початку речення ставимо спеціальне питальне слово, яке і вимагає від співбесідника конкретної уточнювальної інформації.

 • Who? — Хто?

Цей вид можна умовно поділити на дві групи: питання до підмета та до інших членів речення. Різниця в тому, що у першій групі питальних речень не буде підмета у конструкції, а також є тонкощі використання граматичних форм дієслів.

Who did this? Хто це зробив?

Who will make a cake? Хто зробить пиріг?

Для другої групи характерне поєднання Who з певним прийменником, щоб було легше зрозуміти, про що саме ми запитуємо. Наприклад:

Who did you talk to? З ким ти розмовляв?

Who can we rely on? На кого ми можемо покластися?

Who will she come from? Від кого вона прийде?

Як бачите, прийменники ставимо наприкінці речення, тому важливо завжди уважно слухати питання, які вам ставлять.

 • What? — Що?

Це питання за способом утворення нічим не відрізняється від попереднього, але ставимо його лише стосовно неживих предметів і тварин. What також може потребувати певних прийменників.

What should I bring tomorrow? Що мені слід принести завтра?

What are you looking at? На що ти дивишся?

What did you talk about? Про що ви розмовляли?

 • Where? — Де?

Уявімо, що вас запрошують на вечірку з нагоди Дня народження, і ви уточнюєте місце її проведення:

Where will the party going to be? Де відбуватиметься вечірка?

 • When? — Коли?

Продовжимо тему вечірки. Окрім місця, важливо уточнити й час проведення:

When will the party going to be? Коли відбуватиметься вечірка?

 • Why? — Чому?

Таке питання ідеально підходить для уточнення мотивів певних дій, думок та намірів.

Why did you do that? Чому ти вчинив так?

Why do you want to be a doctor? Чому ти хочеш бути лікарем?

 • How? — Як?

Якщо хочемо отримати більше інформації про спосіб виконання дії, питаємо:

How will he make it in time? Яким чином він встигне це зробити вчасно?

Також можна уточнювати й інші деталі за допомогою таких конструкцій:

 • How much (many)? — Скільки?
 • How old? — Скільки років?
 • How long? — Як довго?
 • How often? — Як часто?

Which? Whose? — Який? Чий?

Досить рідко, але також використовують і такі питальні слова. Приклади:

Whose umbrella is in the corner? Чия парасолька у кутку?

Which way should we go? Яким шляхом нам слід іти?

Альтернативні питання

Англійською — Alternative questions. Вони також не потребують розгорнутих відповідей, тому що вже містять 2 або більше можливих варіанти. Людині залишається лише обрати бажаний.

Між собою такі варіанти поєднуються сполучником or (або). У всьому іншому — правила утворення такі самі, як для загальних питань. Ось який вигляд це має:

Do you prefer active or passive rest? Ви віддаєте перевагу активному чи пасивному відпочинку?

Did she accept his invitation or did she decide to stay home? Вона прийняла його запрошення чи вирішила залишитися вдома?

Розділові питання

Англійською — Disjunctive questions. З цими питаннями все просто: використовуєте стверджувальне або заперечне речення і в кінці додаєте коротке запитання (tag question), протилежне за знаком та з використанням відповідного допоміжного дієслова. Ось як це буде на письмі:

The weather is excellent, isn’t it? Погода чудова, чи не так?

Якщо підмет був виражений іменником, у питальній частині його передає відповідний займенник. Друга частина перекладається як “чи не так?” або “правда?” та вимагає короткої відповіді Так або Ні. 

Також зверніть увагу на таке виключення: якщо в основній частині стоїть конструкція I + to be у теперішньому часі, використовуємо are замість am:

I am the weakest in the company, aren’t I? Я найслабший у компанії, чи не так?

Розгляньмо приклади disjunctive questions, коли коротке запитання мусить бути позитивним:

He didn’t see anything, did he? Він нічого не бачив, правда?

You have never been to Paris, have you? Ти ніколи не була у Парижі, чи не так?

She has nothing to do, does she? Їй нічого робити, чи не так?

Зверніть увагу, що негативним речення робить не тільки частка NOT, але й такі слова як never, nothing, no one.

І останній нюанс, про який слід згадати. Якщо ви пропонуєте щось співбесіднику, і ваше речення починається з “Let’s”, tag question буде починатися з SHALL:

Let’s have dinner together, shall we? Повечеряємо разом, як думаєш?

Let’s not go anywhere today, shall we? Не підемо нікуди сьогодні, як гадаєш?

Як бачите, у цьому випадку немає різниці, позитивною чи негативною є основна частина.

Питальні речення — одна з основних тем англійської граматики, яку неодмінно повинні знати діти для успішного складання іспитів. Ваша дитина погано знає цю тему чи має труднощі з вивченням англійської загалом? 

Запрошуємо на групові курси для підлітків 13-17 років, на яких вони зможуть швидко досягнути нових рівнів володіння мовою та ефективно підготуватися до складання вступних іспитів. Шукайте інформацію про ціни й дати початку навчання на офіційній сторінці Першого Кембриджського освітнього центру.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Мовні курси Онлайн курси Підготовка до ЗНО/НМТ