Управлінський облік компанії і його значення

Управлінський облік компанії і його значення

Як управлінський облік допомагає керівнику у прийнятті управлінських рішень та розвитку компанії.

Управлінський облік важлива частина роботи керівника. Як процес це постійний і систематичний збір фінансової та виробничої інформації, її аналіз і прогнозування на основі аналізу для прийняття необхідних управлінських рішень.

Управлінський облік, як налагоджена система, допомагає керівнику у його основних функціях:

 • керування;
 • управління;
 • контроль.

Стратегічна мета управлінського обліку досягнення цілей підприємства. А показники діяльності, фінансова динаміка, звіти управлінського обліку основа для бюджетування та планування шляхів досягнення цілей (мети) компанії.

Різниця між бухгалтерським та управлінським обліком

За своїм об’ємом та цілями поняття «управлінського обліку» ширше, ніж поняття «бухгалтерського обліку», але при цьому, бухгалтерський та фінансовий облік є базою управлінського.

Бухгалтерський облік відображає господарські операції підприємства, їхню послідовність, періодичність, перебіг коштів по рахунках, надходження і виплату платежів.

Фінансовий облік накопичує дані про фінансові результати, доходи і витрати.

А управлінський облік розглядає ефективність застосування фінансових ресурсів, визначає якість діяльності і характеристики успішності / неуспішності компанії.

Фахівець з управлінського обліку отримує та аналізує дані фінансової звітності, витрат компанії (по сегментам і підрозділам), проводить планування та бюджетування, контролює і коригує виконання бюджету, собівартість виробництва, проводить внутрішній аудит управлінських процесів.

До методів управлінського обліку відносять:

 • Бюджетування.
 • Проектний розрахунок витрат.
 • Попроцесний розрахунок витрат.
 • Визначення точки беззбитковості.
 • Директ-костинг.
 • Нормативний розрахунок затрат.
 • Розрахунок затрат на переробку.

В цілому, управлінський облік (УО) будується під запит компанії, з урахуванням галузі діяльності, специфіки «продукту», величини компанії і розташування, засобів виробництва та інших показників.

На відміну від бухгалтерського обліку, діяльність якого регламентована державою, в управлінському обліку керівник не обмежений законодавчими актами, а налаштовує УО під потреби підприємства.

Управлінський облік повинен надавати саме ту інформацію і ті показники (з бухгалтерії, виробництва, продажів, складського обліку та ін..), які дозволяють «бачити» поточну ситуацію і будувати прогнози: чи достатньо підприємство виробляє товарів чи навпаки, вони затримуються на складі, можливо падають або зростають продажі, як збільшується / зменшується собівартість через транспортні витрати, вплив на продукцію закупки іншої сировини, чи немає затримок у постачальників, чи вистачає підприємству коштів розраховуватись по кредитам вчасно та інші важливі питання.

Тому управлінський облік знаходиться під контролем фінансистів, аналітиків, фінансового керівника підприємства. І частою помилкою є перекладання управлінського обліку лише на бухгалтера.

Основні форми управлінського обліку

Баланс (Balance sheet). Звіт у якому відображені всі активи підприємства (оборотні, необоротні) на певну дату та джерела формування цих активів зобов’язання (довгострокові, короткострокові) та капітал (уставний фонд, прибуток та інші фонди).

Profits and Losts statement (P&L). Звіт про фінансові результати за певний період. У звіті відображено, які доходи компанія отримала за цей період, які були витрати, який прибуток чи збиток, в результаті підприємство отримало.

Cash Flow statement. Звіт про рух грошових коштів за певний період, який включає: залишок грошей на початок періоду, надходження коштів по різним статтям протягом періоду, витрати і статті витрат, залишок коштів на кінець періоду.

Для реальної оцінки фінансового стану компанії необхідно розглядати всі три звіти комплексно. Вони доповнюють один одного, показують цілісну «фінансову картину» і є ефективними при регулярному застосуванні.

Навчання з управлінського обліку

Якщо ви хочете дізнатися більше про налаштування системи управлінського обліку, запрошуємо на онлайн-курси від навчальної студії Тренд.

Ви отримаєте необхідні знання з:

 • методів опрацювання управлінської інформації;
 • застосування алгоритмів ціноутворення;
 • планування бюджету;
 • управління витратами;
 • та розглянете інші питання.

Навчання допоможе побудувати управлінський облік в компанії і підвищить Вашу фахову цінність.

З питаннями про курси управлінського обліку звертайтесь до менеджера:

[відкрити контакти]067 186 46 05 telegram  

[відкрити контакти]063 467 34 65 viber


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Бізнес планування, аналітика Онлайн курси Фінанси, страхування