Блог навчальних закладів

Знайдено 40 статей

Які можливі резерви оптимізації за допомогою LEAN-технологій

Навіть найпростіший аналіз дозволяє знайти можливості зниження собівартості, отже, — підвищення прибутковості й конкурентоспроможності компанії!

Як виконати вимоги ISO 9001 щодо продукції та послуг

Усі розділи контракту або замовлення повинні бути проаналізовані для того, щоб переконатися, чи здатна ваша організація виконати взяті на себе зобов'язання.

Вимоги ISO 9001 передбачають раціональність, логічність та практичність дій

Ринок споживачів у конкурентному середовищі вимагає від організації рівень якості продукту, який задовольняє його потреби та очікування. Адже так?

Що таке Lean і чому він необхідний для успішного ведення бізнесу

При виборі стратегії розгортання концепції ощадливого виробництва, головним фактором є не галузева приналежність підприємства, а структура наявних на ньому втрат та їх кореневі причини.

Що є об’єктом LEAN управління

Найважливішим фактором, що забезпечує зростання економічного прибутку, є системне підвищення ефективності використання ресурсів, що залучаються до виробництва продукції.

Запрошуємо вас 5 березня 2024 року на навчальний курс «Сертифікований провідний фахівець з організації та впровадження системи управління якістю (СУЯ) на основі стандарту»

Запрошуємо Вас приєднатися до курсу PECB, де Ви глибоко порините в світ Систем Управління Якістю згідно з ISO 9001:2015. Курс розроблений, щоб надати Вам знання для ефективної впровадження, підтримання та функціонування СУЯ в Вашій організації.

Запрошуємо вас 27 лютого 2024 року на навчальний курс «Сертифікований провідний спеціаліст із впровадження на основі ISO 22301»

Запрошуємо Вас долучитись до навчального курсу від PECB, який покликаний підготувати Вас до ефективного впровадження та управління системою безперервності бізнесу відповідно до стандарту ISO 22301.

Сутність процесної моделі корпоративного менеджменту

Процесний погляд на компанію дозволяє «поставити в основу» клієнта та задоволення його потреб. Процеси дозволяють стандартизувати (закріпити для повторюваності) методи успішного ведення бізнесу.

Вигоди для компанії від систематизації бізнесу

Професійна компетентність вищого менеджменту організації базується на розумінні та застосуванні технології, методів, інструментарію теорії й практики світової науки менеджменту.

Запрошуємо вас 30 січня 2024 на онлайн-курс «Сертифікований провідний аудитор ISO 22301»

Продовжується набір на навчальний курс PECB з підготовки сертифікованих провідних аудиторів системи управління безперервністю бізнесу, що допомагає своєчасно забезпечити виявлення руйнівних інцидентів.