Відкриті тренінги
Go Business
тренінг

HRD. Управління персоналом за корпоративною моделлю компетенцій • 9100 грн
 • Договірна
Цільова аудиторія

Керівники та фахівці з управління персоналом та організаційного розвитку.

Ціль заходу

Сформировать прогрессивный системный подход к управлению персоналом по карпоративной модели компетенций. Сформировать собственную модель управления вашей компанией на основе современных технологий и лучших практик. Выработать собственное видение разработки и внедрения Системы управления по компетенциям. Получить необходимые знания и навыки для успешной реализации проекта организационных изменений.

Програма

Стратегія та Система управління персоналом у компанії

 • Система управління персоналом у компанії. Діагностика роботи існуючої моделі управління персоналом
 • HR Департамент у реалізації стратегії компанії

Корпоративна культура компанії

 • Роль Корпоративної культури у діяльності компанії
 • Вплив на Корпоративну культуру специфіки бізнесу та специфіки регіону. Вплив на Корпоративну культуру першої особи організації та команди однодумців
 • Корпоративна культура, як вона народжується і як керує персоналом Корпоративна ідеологія. Створення прихильності, формування ідентичності
 • Основні кроки формування корпоративної культури
 • Регламентуючі документи. Корпоративний Кодекс компанії. Корпоративні стандарти. Положення щодо Корпоративної Культури
 • Використання Корпоративної культури. Діагностика та моніторинг. Зміна корпоративної культури
 • Бренд роботодавця та Внутрішній PR

Практикум:

 • Рольова гра: Переговори з керівником/власником про цінності та базові уявлення
 • Ділова гра: Створення елементів Корпоративної культури малої та великої компанії
 • Метафоричні завдання: розуміння суті опору змін
 • Кейс: Формування та презентація бренду роботодавця

Система найму персоналу

 • Процес підбору персоналу та взаємодія з іншими департаментами компанії
 • Управління кар'єрою співробітника
 • Оптимізація чисельності персоналу
 • Оцінка персоналу під час підбору. Аналіз резюме, співбесіда, кейсове та ситуаційне інтерв'ю. Стресове інтерв'ю. Тестування

Практикум:

 • Кейс: Складання інтерв'ю з компетенцій
 • Тестування: психотипи співробітників
 • Оціночні ділові ігри

Управління персоналом по Корпоративній Моделі Компетенцій

 • Компетенції та компетентність. Як розробити та впровадити дієву модель компетенцій для конкретної організації?
 • Підходи у розробці моделей компетенцій залежно від мети
 • Розробка внутрішньофірмової моделі компетенцій
 • Вибір методу аналізу та відбору необхідних компетенцій на рівні організації/підрозділу/посади
 • Упорядкування списку компетенцій. Опрацювання рівнів моделі компетенцій
 • Оцінка моделі компетенцій та формування профілів компетенцій, профіль посад
 • Впровадження моделі компетенцій

Використання моделі компетенцій на вирішення кадрових завдань

 • Відбір за наймом персоналу. Експертиза вакансії
 • Формування кадрового резерву та планування кар'єри
 • Оцінка потреби у навчанні та розвитку персоналу
 • Проведення оціночних та атестаційних заходів
 • Оцінка для формування компенсаційного пакета
 • Ротація кадрів
 • Розробка системи мотивації та стимулювання персоналу

Практикум:

 • Кейс: Розробка списку корпоративних компетенцій
 • Кейс: Опрацювання рівнів компетенцій
 • Кейс: Визначення поведінкових індикаторів оцінки компетенції
 • Кейс: Упорядкування профілю компетенцій для посади

Адаптація та розвиток персоналу

 • Головна Мета системи адаптації - зниження витрат організації
 • Процес адаптації персоналу організації. Відмінність адаптації від випробувального терміну. Адаптація новачків та адаптація працюючого персоналу
 • Управління адаптацією персоналу. Планування адаптації персоналу. Стадії процесу адаптації. Оцінка готовності, орієнтація, дієва адаптація, функціонування
 • Організація документаційного супроводу процесу адаптації. Положення про адаптацію, адаптаційний лист та інше
 • Контролює результати адаптації. Умови успішної адаптації. Чинники, що впливають на адаптацію. Терміни адаптації

Практикум: Кейс Розробка програми адаптації в компанії під конкретну посаду.

Система оцінки персоналу та система навчання в Компанії

 • Цілі та принципи оцінки персоналу. Алгоритм розробки та впровадження системи оцінки персоналу компанії
 • Атестація персоналу та оцінка персоналу їхньої відмінності
 • Види та методи оцінки. Вибір адекватних інструментів оцінки
 • Оцінка показників діяльності
 • Технологія оцінки "360 °"
 • Методи Центру Оцінки та Розвитку
 • Технологія Assessment Center
 • Системність та комплексність оцінки Assessment Center
 • Анкетування. Психодіагностичне тестування
 • Практичні професійні випробування. Case Study та робочі завдання
 • Оцінка при ділових та рольових іграх. Розробка ділових ігор та оцінки
 • Увімкнене спостереження за роботою. Методика "таємний покупець". Можливості та обмеження кожного методу
 • Поширені проблеми при проведенні оцінки та заходи їх профілактики
 • Зняття опору та побоювань персоналу під час проведення оцінки
 • Оцінка під час атестації та кадрові перестановки
 • Юридичні аспекти проведення оцінки та оформлення її результатів

Практикум:

 • Кейс: Розробка критеріїв оцінки методу «360°»
 • Кейс: Складання кейсів на компетенцію
 • Кейс: Розробка ділової гри та оцінної шкали на певну компетенцію
 • Кейс: Підготовка внутрішньої PR компанії щодо впровадження оцінки персоналу
 • Ділові ігри: «Мотиваційна бесіда зі співробітником за результатами оцінки», «Інтерв'ю під час звільнення»

Навчання персоналу Компанії

 • Поняття навчальної організації
 • Методи оцінки потреби у навчанні. MBO модель компетенцій
 • План навчання персоналу з урахуванням оцінки компетенцій
 • Внутрішнє та зовнішнє навчання. Корпоративний університет Відділ навчання. Інститут наставництва. Вибір провайдера навчання
 • Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка
 • Планування трудової кар'єри. Формування кадрового резерву
 • Оцінка ефективності навчання. Модель Д. Кіркпатріка
 • Як і чому навчати в умовах нульового бюджету
 • Навчання керівників
 • Аутплейсмент , вихідне анкетування

Практикум:

 • Кейс: Розробка Анкети щодо визначення потреби в навчанні
 • Кейс: Складання технічного завдання на навчання
 • Ділові навчальні ігри: «Інтерв'ю з незамінним співробітником», «Оціночне інтерв'ю при кадрових перестановках»

Система мотивації персоналу. Матеріальна та нематеріальна складові. Гармонізація системи оплати праці

 • Матеріальна та нематеріальна мотивація. Баланс ефективності
 • Технологія розробки та оптимізації грошової винагороди. Принципи та фактори ефективної системи матеріального та нематеріального стимулювання
 • Формування системи грейдів як засіб ефективного формування постійної частини зарплати. Класичні методи грейдингу
 • Зіставлення окладів та «ваг» посад. Побудова лінії зарплат Змінна частина оплати. Система збалансованих показників BSC
 • Визначення ключових показників ефективності працівників. Вимоги до системи KPI
 • Типові KPI за перспективою «Фінанси», «Клієнти та маркетинг», «Бізнес-процеси», «Персонал та системи»
 • Розробка змінної частини ЗП на основі Performance Management
 • Формування системи пільг для підприємства
 • Варіанти формування системи пільг. За грейдами , за ієрархією, принцип «меню», на основі опитувальників

Практикум:

 • Кейс: Проведення оцінки посад, робочих місць за бально -факторним експрес методом
 • Приклади: Розрахунок преміального фонду відділу на основі показників KPI

Способи нематеріальної мотивації

 • Як змінюється нематеріальна мотивація на різних етапах розвитку компанії
 • Нематеріальна мотивація – основа досягнень співробітника. Теоретичні засади мотивації
 • Способи нематеріальної мотивації персоналу.
 • Взаємозв'язок кар'єрного та особистісного зростання
 • Роль корпоративної культури у формуванні перспективної мотивації
 • Технології тактичної мотивації. Зв'язок тактичної мотивації з рівнем компетенції та психотипом співробітника
 • Кадрові групи та нематеріальні мотиватори
 • Способи впровадження нематеріальних мотиваторів у роботу компанії
 • Принципи мотивації персоналу
 • Напрямки індивідуальної нематеріальної мотивації
 • Вплив керівника як основа оперативної мотивації працівника
 • Як міняти мотиватори , якщо вони не працюють?
 • Корпоративна та персональна мотивація
 • Мотивація талановитих працівників
 • Методи вивчення мотивації працівників
 • Прийоми роботи з опором підлеглих
 • Розробка та впровадження системи нематеріальної мотивації персоналу

Практикум:

 • Кейс: Розробка анкетування мотивації персоналу Компанії
 • Ділова гра: Мотивація за рівнями компетенції
 • Тест « Психотип особистості»
 • «Співбесіда з претендентом на оцінку мотиваційних стимулів»
 • "Мотиваційна бесіда зі співробітником"

Ви можете залишити заявку

або надіслати повідомлення на пошту [відкрити контакти][email protected]

Зверніть увагу!

Ви можете замовити цю програму у форматах:

 • Онлайн навчання
 • Корпоративне навчання
 • Індивідуальне навчання
 • Модульні навчання.

Додаткова інформація

В результаті навчання ви:

 • розробите економічні алгоритми підбору персоналу в Компанію
 • визначте актуальні в сучасний час джерела та методи пошуку
 • пропрацюєте методи відбору спеціалістів
 • навчитеся проводити структуроване, стресове тощо. інтерв'ю та оцінювати потенціал кандидата
 • використовуватимете асесмент або його елементи як інструмент відбору персоналу
 • дізнаєтеся про ефективні системи адаптації для різних категорій персоналу
 • оцініть та скоректуєте аспекти формування бренду роботодавця та лояльності персоналу
 • розглянете алгоритм формування продуктивної корпоративної культури
 • отримаєте пакет документів, що дозволяє регламентувати процес підбору, відбору та адаптації персоналу.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити
Елена Удод, Компания "ХХІ век",24.10.2018, 12:33
Посетила тренинг Управление по компетенциям. Очень доступно и системно изучила вопросы описания, оценки и развития компетенций персонала. Отдельная благодарность за пошаговые технологии разных видов интервью при подборе персонала. Актуальные кейсы по тематике нашего бизнеса дают готовые решения. Очень высокая практическая ценность. Спасибо!

Залишити коментар

Інші тренінги у категоріях:HR, менеджер з персоналу, рекрутингУправління персоналом, адаптація та розвиток

Дивіться також усі тренінги в Києві, ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, роботу в Києві.