Відкриті тренінги
Go Business
тренінг

Платити чи надихати, мотивація персоналу • 9100 грн
 • Договірна


 • Онлайн
  11.07.202412.07.2024
  15.08.202416.08.2024


Програма

Практикум з грейдування різними методами: Hay , Tower Watson та інші школи 

 • Система грейдів . Принципи побудови та умови застосування. Методи розробки факторів оцінки
 • Оцінка посад – вибір методу оцінки. Формування грейду : визначення розміру вилки та кроку. Побудова системи грейдів . Досвід застосування у різних компаніях
 • Удосконалення системи грейдування
 • Практикум: Оцінка посад та побудова системи грейдування різними методами

Управління ефективністю працівників. Матеріальна та нематеріальна мотивація

 • Поняття системи мотивації та її роль в управлінні персоналом
 • Складові та принципи системи мотивації персоналу. Причини та фактори демотивації співробітників. Діагностика системи мотивації, моніторинг задоволеності персоналу
 • Система винагороди персоналу та компенсаційного пакету. Співвідношення постійної та змінної частини у структурі особистого трудового доходу для різних категорій працівників
 • Постійна частина винагороди
 • Тарифна та безтарифна системи оплати праці. Принципи побудови та умови застосування
 • Система грейдів . Методи розробки факторів оцінки: просте ранжування, інтегральний метод, бальний метод із аналізом за ключовими факторами. Переваги і недоліки. Розробка структури заробітної плати. Оптимальна вартість посади. Оптимальне співвідношення постійної та змінної частин. Визначення зростання зарплат усередині діапазону ( грейду ). Система доплат, надбавок та пільг. Принципи побудови та умови застосування. Перегляд зарплат
 • Змінна частина винагороди
 • Основні елементи системи преміювання. Традиційні та нетрадиційні види преміювання. Порядок та умови преміювання, вимоги до показників преміювання. Структура преміальних виплат у межах посад
 • Показники, що використовуються для оцінки ефективності та мотивації персоналу
 • Розробка та управління змінною частиною оплати праці на основі системи KPI: цілі та завдання системи KPI. Побудова дерева цілей та декомпозиція цілей. Визначення результативності працівника. Критерії преміювання. Формування індивідуальної картки KPI співробітника. Облік індивідуальних та колективних результатів. Особливості розробки, впровадження та застосування системи KPI. Невиправдані очікування
 • Система управління за цілями ( Management by objectives ) та система збалансованих показників ( Balanced Scorecard ). Політика довгострокових преміальних планів для керівників вищої ланки
 • Соціальні пільги / Соціальний пакет
 • Побудова системи соціальних льгот. Структура соціальних пільг. Принцип "Кафетерія". Джерела фінансування. Оцінка ефективності соціального пакету

Нематеріальна мотивація

 • Чинники нематеріальної мотивації персоналу. Мотиваційний профіль та психотип співробітника. Інструменти визначення. Джерела фінансування та структура нематеріальної мотивації. Корпоративна культура. Формування управлінських команд та ефективне управління ними. Кадровий резерв. Навчання та наставництво. Оцінка ефективності нематеріальної мотивації

Практикум з розробки KPI 

 • Система ключових показників ефективності ( Key Performance Indicators ), її цілі та завдання
 • Декомпозиція цілей
 • Визначення результативності працівника. Критерії преміювання
 • Формування картки KPI співробітника та оцінка їх виконання
 • Практикум: Побудова дерева цілей підрозділу/компанії
 • Визначення KPI співробітника на основі дерева цілей
 • Побудова картки KPI співробітника та розрахунок премії на її підставі

Управління змінами під час роботи з персоналом

 • Людський ресурс та зміни: особливості сприйняття та освоєння
 • Теорія поколінь у контексті комунікацій та роботи зі змінами
 • Опір змінам. Конфлікти під час впровадження змін. Профілактика та подолання
 • Готовність до змін лише на рівні компанії. Створення середовища змін
 • Ефективне впровадження змін
 • Залучення у процес розробки змін. Агенти змін
 • Моделювання змін, пілотні проекти. Оцінка ефективності змін. Пастки статистики та оцінки результатів
 • Дорожня карта супроводження змін у розрізі поколінь. Досвід компаній
 • Каскадування інформації щодо змін. Підготовка менеджменту
 • Оцінка ефективності застосування змін. Особливості проведення опитувань
 • Матриця комунікацій та інструментів супроводження змін
 • Створення ефективного комунікаційного середовища. Принципи побудови ефективної комунікації: мова, канали, форма, час
 • Матриця комунікацій під час впровадження змін
 • Вибір та реалізація ключових HR-інструментів, що підтримують систему змін (навчання та розвиток, кадровий резерв, матеріальна та нематеріальна мотивація)
 • Практикум: Розробка дорожньої карти

HR-маркетинг. Створення та просування HR-бренду. Професійний внутрішній та зовнішній PR 

 • Сутність та принципи маркетингу персоналу. Маркетингові дослідження та маркетингова інформація в галузі персоналу
 • Види, зміст, способи отримання та обробки маркетингової інформації
 • Оцінка ефективності каналів комунікації у маркетингу персоналу
 • Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності організації з управління людськими ресурсами
 • HR-практики та інструменти для роботи із зовнішньою та внутрішньою аудиторією компанії; пріоритетні зовнішні та внутрішні комунікаційні канали в залежності від цілей та характеристик бренду
 • Позиціонування бренду «сильного та привабливого» роботодавця
 • Технологія та інструментарій digital - просування HR-бренду
 • Формування іміджу та управління репутацією
 • Робота над особистим брендом перших осіб
 • Вплив іміджу роботодавця на ринку праці на корпоративний імідж компанії та якість залучених шукачів
 • Методика створення ціннісної пропозиції EVP, комунікаційна стратегія для цієї пропозиції
 • Оцінка команди та на основі отриманих даних формування ефективної програми для підвищення лояльності персоналу та рекомендацій щодо зниження витрат на HR

Ви можете залишити заявку

або надіслати повідомлення на пошту [відкрити контакти][email protected]

Зверніть увагу!

Ви можете замовити цю програму у форматах:

 • Онлайн навчання
 • Корпоративне навчання
 • Індивідуальне навчання
 • Модульні навчання.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити
Сталекс,19.11.2018, 10:41
Тренинг очень информативный, изложение материала легко воспринимается, получили много идей и вдохновения. Один минус - несмотря на довольно таки высокую оплату за тренинг, так и не получили полные методические материалы в электронном виде.
Наджога Наталья, Сталекс,15.11.2018, 11:24
Были на тренинге 11-12 ноября. Очень доступно и доходчиво с примерами из реального бизнеса. Получили конкретную программу действий. Спасибо!

Залишити коментар

Інші тренінги у категоріях:Менеджмент, управління, KPIУправління персоналом, адаптація та розвиток

Дивіться також усі тренінги в Києві, ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, роботу в Києві.