Відкриті тренінги
Go Business
тренінг

Персонал компанії. Планування, підбір, адаптація, керування, мотивація • 8200 грн
 • Договірна
Ціль заходу

 • Результативно проводить подбор персонала,
 • формулировать цели и способы проведения оценки персонала,
 • использовать модели компетенций, 
 • создавать сбалансированные команды,
 • рационально планировать оперативную работу для себя и подчиненных, 
 • налаживать гибкую систему координации, выстраивать систему обратной связи между руководителем и сотрудниками,
 • разрабатывать эффективную систему мотивации.

Програма

Оцінка та атестація персоналу. Підвищення результативності роботи працівників

 • Оцінка та атестація персоналу: українська та зарубіжна термінологія
 • Типові цілі проведення оцінки персоналу, їх взаємозв'язок
 • Вибір методу, об'єкта та суб'єкта оцінки
 • Аудит трудових ресурсів
 • Управління за цілями: оцінка як один із найважливіших компонентів управління підлеглими на всіх рівнях організаційної ієрархії, ключові показники результативності
 • Технологія експертних оцінок, оцінка компетенцій
 • Збалансована оцінка
 • Інструменти оцінки знань та кваліфікації
 • Методики оцінки особистих та ділових якостей
 • Планування та організація оцінки персоналу
 • Типові помилки та причини неефективності оцінки персоналу
 • Ключові фактори успіху оціночних заходів
 • Приклади оціночних листів та анкет

Планування та підбір персоналу

 • Як боротися з перекручуванням інформації при проведенні інтерв'ю з претендентами
 • Основні канали отримання інформації під час проведення інтерв'ю та їх «пропускна спроможність»
 • Наслідки погано проведеного інтерв'ю, типові помилки, пов'язані з неадекватною оцінкою вимог до кандидата
 • Чинники оцінки кандидата
 • Побудова системи взаємодії зовнішніх та внутрішніх постачальників робочої сили
 • Інструменти формування профілю кандидата («Технічне завдання для рекрутера»)
 • Оцінка особистісних якостей претендента та прогноз можливості влитися у вже існуючу команду
 • Н R -менеджер, представник кадрової агенції та керівник підрозділу: поділ повноважень
 • Техніки проведення інтерв'ю: case -метод
 • Підходи до розробки та використання моделі компетенцій в організації
 • Розробка моделі компетенцій
 • Принципи розробки компетенцій
 1. створення проектної команди
 2. проектування моделі компетенцій
 3. збір інформації. Основні джерела та методи збору інформації
 4. аналіз інформації. Вибір назв. Усунення повторень у стандартах поведінки. Перевірка валідності
 5. формулювання переліку компетенцій
 6. опрацювання рівнів моделі компетенцій
 7. формування профілів компетенцій під конкретні посади
 • Впровадження моделі компетенцій
 • розробка та проведення оціночних заходів на основі профілів компетенцій
 • цілі оціночних заходів; оцінка діяльності та оцінка з компетенцій
 • умови проведення оцінних заходів; методи оцінки різних компетенцій
 • використання результатів оцінки
 • Формування кадрового резерву та планування кар'єри співробітників
 • визначення «резервних» посад; відбір резервістів за підсумками оціночних заходів; критерії відбору
 • складання індивідуальних планів розвитку
 • проведення оціночних заходів із закінчення обумовленого терміну
 • Цикл корпоративного навчання. Напрями навчання. Розробка тренінгових програм, вкладених у розвиток конкретних компетенцій. Проведення інтерв'ю з компетенцій під час підбору персоналу. Методи оцінного інтерв'ю
 • Причини чому компетенції не завжди працюють
 • Необхідні кроки, щоб модель компетенцій виявилася життєздатною

Адаптація персоналу

 • Цілі та завдання адаптації персоналу
 • Адаптація на різних стадіях розвитку компанії
 • Адаптаційний період та випробувальний термін
 • Етапи адаптації нового працівника
 • Аспекти адаптації
 • Етапи управління системою адаптації етап 1. Аналіз поточної ситуації
 • етап 2. Визначення процедур адаптації
 • етап 3. Використання адаптаційних процедур
 • етап 4. Аналіз ефективності
 • Методи аудиту системи адаптації
 • Аналіз поточної ситуації
 • Визначення процедур адаптації
 • Підходи до вибору інструментів
 • Адаптаційні інструменти
 • Тренінг як засіб адаптації
 • Книга співробітника
 • Інформація про нового співробітника
 • Учасники адаптаційного процесу
 • Функції керівника HR-служби, наставника, куратора
 • Стимулювання наставників
 • Карта компетенцій організації
 • Особливості адаптації різних категорій працівників
 • Матриця адаптації
 • Оцінка ефективності системи адаптації
 • Найбільш поширені методи оцінки адаптації
 • Оцінки ефективності навчання у період адаптації

Апгрейд: удосконалення системи мотивації та оплати праці

 • Чинники, що впливають на ефективність системи мотивації та оплати праці
 • Сукупні доходи
 • Вдосконалення постійної частини заробітної плати
 • Цілі вдосконалення
 • Методи оцінки посад
 • Балально -факторний аналіз
 • Компенсаційні фактори
 • Трифакторна класифікація Едварда Хея
 • Досвід російської компанії. Оцінка робочих місць/посад
 • Опис фактора «Рішення задач»
 • Балально- факторна оцінка посад. Створення системи грейдів
 • Етапи впровадження системи грейдів :
 • Компанії, що використовують систему грейдів .
 • Формування критеріїв підвищення категорії
 • Застосування системи грейдів в американських компаніях
 • Результати оцінки посад за балально -факторним методом.
 • Розробка змінної частини ЗП на основі системи управління за метою MBO
 • Основні принципи системи «Управління цілей»
 • Переваги застосування системи управління з цілям
 • Формування системи пільг
 • Етапи створення комплексної системи мотивації та оплати праці
 • Документаційне забезпечення
 • Впровадження нової системи оплати праці для підприємства
 • Чинники успіху змін

Лідерство: ефективне управління персоналом

 • Ефективні практичні інструменти управління персоналом усіх підрозділів компанії
 • Способи оцінки та посилення власних лідерських якостей
 • Основні управлінські функції: делегування повноважень, постановка завдань, мотивація та контроль
 • Способи ефективного впливу на поведінку підлеглих
 • Умови для відповідального виконання робіт, дотримання ділової дисципліни та підвищення обов'язковості
 • Фактори морального примусу та моральної мотивації
 • Оптимальна міжособова дистанція з підлеглими
 • Застосування практично різних методик підвищення особистої психологічної стійкості
 • Стрес-менеджмент

Організація ефективної командної роботи

 • Група та команда: подібності та відмінності
 • Критерії ефективності роботи команди
 • Ключові навички членів ефективної команди
 • Етапи розвитку команди та їх відмінні риси, включаючи особливості міжособистісних відносин та найбільш відповідного етапу розвитку команди стилю управління
 • Розподіл ролей у команді
 • Оптимальний склад команди, рольовий баланс
 • Критично значущі ролі учасників команд на різних етапах реалізації проекту
 • Малі команди : які ролі можна поєднувати
 • Що робити, якщо команда не збалансована
 • Зворотній зв'язок як основний інструмент керівника під час управління командною роботою
 • Алгоритм забезпечення результативності діяльності команди

Management skills

 • «Інструментальна скринька» ефективного керівника: методики управління підлеглими — як їх правильно поєднувати та як уникнути типових помилок
 • Що заважає ефективно управляти підлеглими: типові проблеми оперативного управління, чому вони виникають і яких наслідків призводять
 • Роль корпоративних регламентів в оперативному управлінні: загальні завдання, умови правильного використання та типові помилки керівників
 • Види, ієрархія та доцільність

Ви можете залишити заявку

або надіслати повідомлення на пошту [відкрити контакти][email protected]

Зверніть увагу!

Ви можете замовити цю програму у форматах:

 • Онлайн навчання
 • Корпоративне навчання
 • Індивідуальне навчання
 • Модульні навчання.

Додаткова інформація

В результаті навчання ви:

 • зможете проводити підбір та оцінку персоналу
 • отримаєте навички проведення результативного інтерв'ю з претендентами, використовуючи case -метод
 • навчитеся розробляти та впроваджувати моделі компетенцій
 • вивчите інструменти управління персоналом усіх підрозділів компанії
 • підвищите свою компетентність у галузі основних управлінських функцій: делегування повноважень, постановки завдань, мотивації та контролю
 • навчитеся застосовувати на практиці різні методики підвищення особистої психологічної стійкості
 • вивчите світові практики у галузі управління командною роботою
 • оволодієте інструментарієм, що дозволяє створювати результативні збалансовані команди
 • навчитеся раціонально планувати оперативну роботу для себе та підлеглих
 • зможете налагоджувати гнучку систему координації виконання завдань та точний контроль над проміжними етапами та кінцевим результатом
 • навчитеся вибудовувати систему зворотного зв'язку між керівником та підлеглими співробітниками.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:HR, менеджер з персоналу, рекрутингУправління персоналом, адаптація та розвиток

А також ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, робота в Києві