Корпоративні тренінги
Go Business
тренінг

Система управління персоналом у холдингу

Ціль заходу

сформировать, развить, усовершенствовать навыки руководителей по созданию эффективных систем управления персоналом в холдинге.

Програма

Управління персоналом у холдингових компаніях

Сучасний погляд на управління персоналом у холдингу: відповідальність, цілі та завдання служб персоналу холдингових компаній світових-лідерів, тенденції та напрямки розвитку
Управління персоналом у горизонтально та вертикально інтегрованих, моногалузевих, багатогалузевих холдингах, холдингах із територіально розподіленими структурами
Особливості роботи HR-служби керуючої компанії залежно від глибини втручання КК у бізнес-процеси підприємств, що входять до холдингу: «фінансовий холдинг», «стратегічний архітектор», «стратегічний контролер», «оператор»
Внесок служби управління персоналом в економіку холдингу, в кінцевий показник роботи всієї холдингової структури: в чому полягає, методи формування та оцінки

Взаємодія служби персоналу холдингу з генеральним директором холдингової компанії

Очікування генерального директора від роботи директора з персоналу, від служби персоналу холдингу загалом, від HR-служб підприємств
Побудова механізму взаємодії служби персоналу компанії з керівництвом холдингу, оптимізація взаємодії
Як підвищити корисність служби персоналу в очах керівництва холдингом: методи підвищення задоволеності генерального директора результатами роботи HR-служби холдингу
Практикум: розробка та реалізація плану оптимізації та підвищення ефективності взаємодії з керівництвом холдингу

Система управління персоналом у холдингу

Розвиток поглядів топ-менеджменту на персонал
Концепції управління персоналом: персонал як придаток робочого місця; персонал як витрати; персонал як ресурс; персонал як внутрішній клієнт
Об'єднання процесів управління персоналом на підприємствах холдингу в єдину HR-систему: цілі системи, елементи та компоненти системи управління персоналом холдингу, включення системи управління персоналом у загальну систему управління холдингом
Підсистеми стратегічного та оперативного управління
Головні та що забезпечують HR-процеси: що до них входить і як правильно організувати

HR-служба холдингу

HR-служба керуючої компанії холдингу: цілі, завдання, структура, штат, специфіка функціонування, організація роботи
Три групи функцій HR-служби холдингу: функції HR-супроводу бізнес-процесів, функції виробництва HR-продуктів, функції регламентації
Підбір топ-менеджерів для підприємств холдингу: що нового, як змінилися вимоги та методики пошуку, залучення, оцінки, найму, вступу на посаду
Методики та технології аудиту HR-служб дочірніх підприємств
Конфлікт інтересів HR-служб холдингу та дочірніх підприємств: походження, у чому полягає, як врегулювати

Принципи організації ефективного управління персоналом холдингу
Процеси керування HR-системою холдингу

Системоутворюючі функції HR-служби холдингу: як побудувати систему, визначити та здійснювати правильну глибину втручання у HR-процеси дочірніх підприємств
Які причини та в чому полягають результати втручання
Вироблення HR-цілей, кадрових стратегій та політик, функціоналів та методик HR-процесів
Поділ функцій між HR-службою КК та HR-службами підприємств: цілі, принципи, варіанти поділу
Формування HR-процесів виконання функцій, систем оцінки їх якості та результатів - BSC (систем збалансованих показників), KPI (систем ключових показників ефективності)
Які показники включаються до оцінної системи, як контролюються
Як враховується і на що впливає динаміка показників
Механізми віддаленого управління та контролю за роботою HR-системи холдингу: методика їх створення та організації ефективної роботи
Практикум: побудова структури та бізнес-процесів системи управління персоналом холдингу, мережі виробничих та збутових філій, торгової мережі, мережі регіональних представництв

Робота HR-служб підприємств у структурі холдингу

Чотири головні та сорок робочих функцій служби персоналу дочірнього підприємства у складі холдингу
Проведення кадрової політики, запровадження цінностей організаційної культури холдингу на дочірніх підприємствах
Облік виду підприємства та специфіки його роботи: дочірнє, філія, віддаленість від головного офісу, інша галузь
Специфіка роботи HR-служб у галузях холдингу: обробна, видобувна, харчова промисловість, логістика, торгові мережі, сфера послуг

Особливі випадки у роботі HR-служб підприємств у структурі холдингу

Виявлення та ліквідація рестрикціонізму - свідомого обмеження робітниками трудової активності, що виражається в невиконанні темпу та обсягів робіт, які роботодавець вважає нормальним (за ті гроші, які він платить робітникам)
Як усунути механізм формування незадоволеності роботою в результаті не ефективної організації праці та внутрішньофірмових конфліктів,
«Вікові дірки» у штатному складі виробничих підприємств, втрата наступності поколінь
Як подолати шантаж підвищення заробітної плати
Управління персоналом HR-служби холдингу

Вимоги до персоналу: компетенція, досвід роботи, освіта
Організація роботи персоналу HR-служби: інтеграція

Додаткова інформація

Холдинги создаются собственниками для реализации трёх главных целей: повышение стоимости владения, наращивание прибыльности собственности, сохранение собственности от расхищения. Эти цели могут эффективно достигаются только тщательно подобранным, хорошо обученным, надёжным, правильно управляемым персоналом.

Система управления персоналом приобретает для холдинга особое значение и обладает спецификой, свойственной только холдингам. Для работы в такой системе менеджерам требуются профессиональные навыки, превышающие навыки HR-менеджеров предприятий, не входящих в холдинговые структуры.

В результате обучения вы: 

  • изучите лучшие практики управления персоналом в холдинговых структурах компаний — мировых и украинских лидеров
  • сможете построить и оптимизировать систему работы с предприятиями в структуре холдинга, дочерними компаниями, филиалами
  • научитесь более эффективно управлять HR-службой управляющей компании, решающей задачи сложные, специфические, с большим объёмом работ
  • узнаете, как справляться с новыми проблемами управления персоналом, такими как, рестрикционизм, агрессивное недовольство персонала, шантаж, «донорский» экстремизм
  • руководители служб персонала дочерних компаний изучат свою роль, функционал, ответственность при работе предприятия в составе холдинговой структуры, методы эффективного взаимодействия с HR-службой управляющей компании


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Менеджмент, управління, KPIУправління персоналом, адаптація та розвиток

А також ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, робота в Києві