Відкриті тренінги
Go Business
тренінг

HR-трансформація. KPI. Digital HRM • 13600 грн
 • Договірна
Цільова аудиторія

 • Руководители всех уровней,
 • HR-специалисты.

Програма

Блок 1

Управління ефективністю працівників. Матеріальна та нематеріальна мотивація

 • Поняття системи мотивації та її роль в управлінні персоналом
 • Складові та принципи системи мотивації персоналу. Причини та фактори демотивації співробітників.
 • Діагностика системи мотивації, моніторинг задоволеності персоналу

Система винагороди персоналу та компенсаційного пакету. Грейдування

 • Співвідношення постійної та змінної частини у структурі особистого трудового доходу для різних категорій працівників
 • Постійна частина винагороди
 • Тарифна та безтарифна системи оплати праці. Принципи побудови та умови застосування
 • Система грейдів . Методи розробки факторів оцінки: просте ранжування, інтегральний метод, бальний метод із аналізом за ключовими факторами. Переваги і недоліки.
 • Розробка структури заробітної плати. Оптимальна вартість посади.
 • Оптимальне співвідношення постійної та змінної частин. Визначення зростання зарплат усередині діапазону ( грейду ). Система доплат, надбавок та пільг. Принципи побудови та умови застосування.
 • Перегляд зарплат

Практикум з грейдування різними методами: Hay , Tower Watson та інші школи

 • Система грейдів . Принципи побудови та умови застосування. Методи розробки факторів оцінки
 • Оцінка посад – вибір методу оцінки. Формування грейду : визначення розміру вилки та кроку. Побудова системи грейдів . Досвід застосування у різних компаніях
 • Удосконалення системи грейдування
 • Практикум: Оцінка посад та побудова системи грейдування різними методами

Соціальні пільги / Соціальний пакет

 • Побудова системи соціальних льгот. Структура соціальних пільг. Принцип "Кафетерія". Джерела фінансування. Оцінка ефективності соціального пакету
 • Адресні та безадресні системи нематеріальної мотивації.

Блок 2.

Змінна частина винагороди

 • Основні елементи системи преміювання.
 • Традиційні та нетрадиційні види преміювання.
 • Порядок та умови преміювання, вимоги до показників преміювання.
 • Структура преміальних виплат у межах посад

Показники, що використовуються для оцінки ефективності та мотивації персоналу

 • Розробка та управління змінною частиною оплати праці на основі системи KPI: цілі та завдання системи KPI.
 • Побудова дерева цілей та декомпозиція цілей.
 • Визначення результативності працівника.
 • Критерії преміювання. Формування індивідуальної картки KPI співробітника.
 • Облік індивідуальних та колективних результатів.
 • Особливості розробки, впровадження та застосування системи KPI. Невиправдані очікування
 • Система управління за цілями ( Management by objectives ) та система збалансованих показників ( Balanced Scorecard ). Політика довгострокових преміальних планів для керівників вищої ланки

Практикум з розробки KPI

 • Система ключових показників ефективності ( Key Performance Indicators ), її цілі та завдання
 • Декомпозиція цілей
 • Формування картки KPI співробітника та оцінка їх виконання
 • Практикум: Побудова дерева цілей підрозділу/компанії
 • Визначення KPI співробітника на основі дерева цілей
 • Побудова картки KPI співробітника та розрахунок премії на її підставі

Блок 3

Data-based HRM. Показники в управлінні персоналом

Digital - аналітика у діяльності HR

 • Як працює бізнес? Кругообіг грошових коштів
 • Ключові поняття фінансового управління (доходи, витрати, витрати, собівартість тощо). Концепція прибутку.
 • Вміння читати та використовувати фінансову звітність: як розуміти, що стоїть за цифрами. Що корисного для своєї роботи може витягти менеджер з фінансових звітів
 • Управління витратами. Склад, види витрат. Прямі та непрямі витрати, постійні та змінні витрати
 • Маржинальний прибуток.
 • Поняття «Операційний важіль» або як впливає на фінансову стійкість підприємства форма оплати праці персоналу (відрядна чи погодинна)

Практикум. Модель кругообігу капіталу виробничої та торгової компанії.

Практикум. Аналіз звіту про прибутки та збитки з погляду директора з персоналу.

Практикум. Розрахунок операційного важеля за різних форм оплати праці.

Розробка бюджету за статтею персонал

 • Бюджетування у службі персоналу: завдання, цілі та проблеми
 • Витрати на персонал – класифікація та принципи розподілу
 • HR служба як центр фінансової відповідальності.
 • Ресурсний підхід до управління персоналом.
 • Планування персоналу організації.
 • Бюджетування HR діяльності як інструмент підвищення ефективності використання людських ресурсів.
 • Економічна ефективність служби персоналу з погляду керівництва компанії. Рентабельність служби персоналу.
 • Принципи розробки та обґрунтування бюджету на персонал у рамках загальнофірмового бюджетування
 • Структура та алгоритм побудови HR-бюджету
 • Планування фонду оплати праці, компенсаційного та соцпакету
 • Планування витрат на персонал за напрямками: пошук, відбір, найм ; навчання та розвиток
 • Презентація бюджету керівництву, аргументація та робота з типовими запереченнями
 • Управління витратами персонал. Принципи економії бюджету витрат на персонал
 • Презентація керівництву компанії бюджету видатків на персонал, аргументація та робота з типовими запереченнями.
 • Оптимізація видатків на персонал. Ефективне використання внутрішні ресурси.
 • Зовнішні джерела фінансування HR програм.
 • Побудова ефективної системи мотивації керівників та співробітників.
 • Побудова системи оцінки ефективності навчання. Модель Кіркпатріка .

Практикум. Планування персоналу

Практикум. Упорядкування бюджету відділу персоналу.

Практикум. Приклади задач бюджетування персоналу.

Практика бюджетування

 • Бюджетування HR на рівні служби персоналу та в підрозділах: розподіл завдань та координація.
 • Відповідальність за витрати на персонал, ефективне делегування повноважень.
 • Інформаційне забезпечення бюджетування.
 • Контроль виконання планів та бюджету, "безболісне" коригування бюджету.
 • Маніпулювання бюджетами та методи боротьби з ним.

Практикум. Типові помилки при бюджетуванні та методи їх профілактики.

HR-метрики. Оцінка ефективності персоналу

 • 10 HR-метрик, які хоче бачити кожен СЕО
 • Аналітика показників ефективності персоналу
 • Аналітика показників ефективності витрат на персонал
 • Показники управлінської ефективності керівників через HR-метрики
 • HR-показники у структурі KPI керівників усіх рівнів
 • Фінансові обґрунтування рішень з погляду фінансиста та HR менеджера

Практикум. Операційний аналіз, він - аналіз результатів діяльності підприємства, він – основа управлінських рішень.

Ви можете залишити заявку

або надіслати повідомлення на пошту [відкрити контакти][email protected]

Зверніть увагу!

Ви можете замовити цю програму у форматах:

 • Онлайн навчання
 • Корпоративне навчання
 • Індивідуальне навчання
 • Модульні навчання.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші тренінги у категоріях:Менеджмент, управління, KPIHR, менеджер з персоналу, рекрутинг

Дивіться також усі тренінги в Києві, ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, роботу в Києві.