Опис курсу

Обсяг курсу: 24 академічні години, 8 занять по 3 академічні години

Час проведення: заняття в ранковий (10.00-12.50), денне (14.00-16.50), вечірній (18.30-21.20) час або по суботах з 10:00 до 14:20

Тема 1. Основи роботи в програмі 1С Бухгалтерія. Створення нової інформаційної бази. Основні терміни і поняття комп'ютерного обліку. Знайомство з планом рахунків. Введення відомостей про підприємство. Введення інформації в довідники: співробітники, контрагенти, рахунки нашої фірми, необоротні активи. Видалення інформації. Установка інтервалів дат.

Тема 2. Операції і проводки. Форма введення бухгалтерської операції. Журнал операцій. Ручне введення проводок. Введення проводок методом копіювання. Збереження введеної інформації. Перегляд операцій та проводок. Журнал проводок. Повний журнал.

Тема 3. Інформація про стан рахунків бухгалтерського обліку. Стандартні звіти: оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, шахматка і т.д. Деталізація і оновлення показників звіту. Регламентовані звіти. Формування та аналіз бухгалтерського балансу.

Тема 4. Касові операції. Облікова процедура. Введення операцій і проводок за допомогою документів. Документи "Прибутковий касовий ордер", "Видатковий касовий ордер". Введення документів методом копіювання. Формування і друк касової книги.

Тема 5. Банківські операції. Облікова процедура. Налаштування плану рахунків. Організація аналітичного обліку. Введення операцій по розрахунковому рахунку з використанням документа "Банківська виписка". Взаємозв'язок касових і банківських операцій.

Тема 6. Облік розрахунків з постачальниками. Реєстрація нової організації в довіднику "Контрагенти". Реєстрація рахунки в документі "Договір" або "Рахунок-вхідний". Створення платіжного доручення. Введення банківської виписки з використанням платіжного доручення. Приходование товарів, матеріалів і т.д. Реєстрація податкової накладної. Оформлення повернення постачальнику.

Тема 7. Необоротні активи. Введення необоротних активів в експлуатацію. Безоплатне надходження необоротних активів. Амортизація необоротних активів. Як користуватися документом "Нарахування зносу". Аналіз даних з обліку амортизації необоротних активів. Оформлення ремонту необоротних активів за допомогою документа "Модернізація необоротних активів".

Тема 8. Використання МШП. Введення в експлуатацію МБП. Аналіз результатів введення документа. Документ "Списання МБП". Результати введення документа. Аналіз інформації з обліку МБП.

Тема 9. Облік витрат на оплату праці. Налаштування плану рахунків. Введення довідкової інформації. Як користуватися документом "Нарахування зарплати". Створення документа "Виплата зарплати". Аналіз результатів введення даних по заробітній платі.

Тема 10. Використання матеріальних запасів. Випуск готової продукції. Відпуск матеріалів на загальногосподарські витрати. Як користуватися документом "Списання ТМЦ". Відпуск матеріалів на основне виробництво. Використання документів "Попередня калькуляція" і "Остаточна калькуляція". Оформлення відпустки матеріалів при відсутності достатнього запасу на складі. Введення операції по приходу матеріалу "заднім числом". Повторне проведення документів по витраті матеріалів.

Тема 11. Облік розрахунків з покупцями. Реєстрація договору. Виписка рахунку. Реєстрація банківської виписки. Оформлення видаткової накладної. Виписка та реєстрація податкової накладної. Реалізація продукції в роздріб через склад магазину. Складські операції: переміщення, інвентаризація і т.д.

Тема 12. Облік орендованих необоротних активів. Створення нового довідника короткостроково орендованих ОС. Створення нового видів субконто "Короткостроково орендовані НА". Реорганізація аналітичного обліку на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані НА". Операції з позабалансовими рахунком: постановка орендованого необоротного активу на облік. Розрахунки з орендодавцем.

Ціна вказана для фізичної особи

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар
Партнери сайту
Indeks
Indeks
Всі партнери | Стати партнером

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок