Факультети і спеціальностівгору

Освітня ступінь Бакалавра

Середня освыта

спеціалізація − фізична культура.

Фізична культура і спорт

спеціалізації:

 • тренерська діяльність в обраному виді спорту.
 • менеджмент у спортивній діяльності;
 • фізична реабілітація;
 • фізичне виховання в освітній і виробничій сферах;
 • фітнес та рекреація.

Фізична терапія, Ерготерапія.

Туризм

Хореографія

Освітня ступінь Магістра 

Фізична культура і спорт

спеціалізації:

 • біомеханіка спорту;
 • екологія спорту;
 • менеджмент і логістика у спорті;
 • менеджмент і маркетинг у спорті;
 • олімпійський спорт;
 • професійний, неолімпійський та адаптивний спорт;
 • психологія спорту;
 • спортивна дієтологія;
 • теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських видах спорту;
 • теорія і методика фізичного виховання в системі підготовки здобувачів   спеціальної вищої освіти;
 • фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах;
 • фізичне виховання у вищих навчальних закладах;
 • фізіологія спорту;
 • філософія спорту;
 • фітнес та рекреація;
 • фізична реабілітація.

Середня Освіта

спеціалізація − фізична культура.

Фізична терапія, ерготерапія

Спорт

Факультет олімпійського та професійного спорту

 • теорія та методика викладання обраного виду спорту і фізичного виховання;
 • менеджмент і управління фізичним вихованням і спортом.

Фізичне виховання

Факультет здоров'я людини та фізичне виховання

 • фізичне виховання;
 • фізична реабілітація;
 • валеологія.

Факультет заочного навчання та післядипломної освіти

 • cпорт. Фізичнe виxовання, здоpов'я людини.

Аспірантура

Спеціальноcті:

 • фізична культуpа і споpт;
 • фізична рeабілітація;
 • біологія.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 287-04-91.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 287-04-91.

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Інститут сучасних технологій у галузі фізичної культури і спорту, Центр спортивної травматології, видавництво «Олімпійська література»; навчально-тренувальні бази, басейни, фітнес-центр, сучасні комп'ютери, різноманітне технічне обладнання, Інтернет, бібліотека з читальними залами, комфортабельні гуртожитки, медичний центр, студентська їдальня, кав'ярні.

Університет засновано в 1930 році.

Плідною і вельми корисною є діяльність створеного у НУФВСУ спеціалізованого видавництва «Олімпійська література». Воно готує й випускає у світ різноманітну навчальну, наукову, енциклопедично-інформаційну, популярну та іншу літературу - книги, авторами яких є провідні вітчизняні і зарубіжні фахівці, а також кілька спеціальних періодичних видань.

Університет налагодив тісне ділове співробітництво з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною олімпійською академією, Всесвітньою радою зі спортивної науки і фізичного виховання, став членом Європейської мережі спеціальних вищих навчальних закладів цього профілю та деяких інших структур, активно співпрацює з Національним олімпійським комітетом України та Олімпійською академією України, з провідними навчальними закладами та науковими центрами Німеччини, Франції, Китаю, Канади, Іспанії, Росії, Польщі, Бразилії, Білорусі, Казахстану, Колумбії та багатьох інших країн.

У світі спорту університет відомий не лише численними олімпійськими переможцями і чемпіонами світу, яких підготував наш вуз, а й тими своїми вихованцями - видатними діячами цієї сфери, яких Міжнародний олімпійський комітет відзначив своєю високою нагородою - Олімпійським орденом: це легкоатлет Володимир Голубничий, вчений Володимир Платонов, гімнаст Борис Шахлін, організатори спорту Михайло Бака і Анатолій Усенко.

В нашому університеті обдарованим юнакам і дівчатам створено належні умови для підвищення спортивної майстерності: зі спортсменами у НУФВСУ працюють досвідчені тренери, тут функціонують різні спеціалізовані спортзали та інші спортивні об'єкти, а тренувальний процес базується на результатах новітніх наукових досліджень та на сучасних методичних розробках.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 • головний навчальний та науковий заклад у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», що функціонує понад 85 років;
 • підтримує тісне співробітництво з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною олімпійською академією, Європейськими олімпійськими комітетами, Всесвітньою радою зі спортивної науки та фізичного виховання, є ініціатором створення та членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту;
 • співпрацює з Національним олімпійським комітетом України, Національною академією педагогічних наук України, Олімпійською академією України, Українською академією наук;
 • випустив понад 30 тис. фахівців, серед яких громадяни 60 країн світу, 109 олімпійських чемпіонів;
 • має у своїй структурі науково-дослідний інститут, наукову бібліотеку, навчально-оздоровчий центр «Олімпійський стиль», спортивний комплекс «Олімп», центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, центр спортивної травматології, видавництво «Олімпійська література»;
 • видає три фахові наукові журнали:
  «Наука в олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання», «Спортивна медицина»;
 • має сім навчальних корпусів, чотири гуртожитки, навчально-велолижну базу, навчально-веслувальну базу, плаваль-ний басейн, спортивні зали;
 • освітню діяльність здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету фізичного виховання і спорту України здійснюється за спеціальностями:

017 Фізична культура і спорт;

091 Біологія;

227 Фізична терапія, ерготерапія.

На навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • видатків Державного бюджету України (державне замовлення);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Підготовка іноземних та осіб без громадянства здійснюється:

 • на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами;
 • на підставі договорів, укладених між університетом та закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності.

Заяви про прийом до аспірантури подаються з 11 до 29 червня 2018 р. та з 23 до 30 серпня 2018 р. щодня, крім суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться з 1 вересня по 24 вересня 2018 року і складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови – дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF, французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
 • презентації дослідницьких пропозицій.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 1 жовтня 2018 року.

Документи подавати за адреcою: 03680, м. Київ, вул. Фізкультуpи, 1, НУФВСУ, відділ докторантуpи тa аcпірантуpи, кopп. 1, кімн. 204.

тeл. + (380 44) 289-40-92

www.uni-sport.edu.ua

E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 64 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Больших ожиданий не ждите. Половина преподавателей не компетентна, половина хороших. На 3 тянет

,

Обучение норм, учиться интересно, большинство преподов класные. Всякое бывает, наверное, как в любом вузе и уч.процессе. Если есть интерес к учебе в выбранном направлении, то все трудности преодолимы. Вобщем, рекомендую!

,

Навчатися досить цікаво. Інформацію викладають зрозуміло. Викладачі різні, але з кожним можна знайти спільну мову. Потрібно попрацювати над викладанням англійської мови, бо є деякі нюанси.

,

Действительно заставляют покупать книги за 1000 грн. В общежитии тараканы и высокая стоимость за убогие условия

,

Коррупция есть, заставляют покупать книги, грозятся не допускать с сессии

,

Как сдают английский для поступления на магистратуру,такой коррупции я ещё не видел!

,

Все бы хорошо, но акредитация не по всем специальностям...(
проверяйте не доверяйте сказаному в деканате.
https://www.inforesurs.gov.ua Проаеряйте акредитаци обезательно!!!! и будет Вам счастье. Не рекомендую

,

Учусь на заочке. Дают много полезной информации, следят за современными тенденциями в спорте. Проблемы - корупция (например анатомия - Краснова Светлана вроде от 400 грн за зачет на 3, футбол дешевле - кофе, конфеты. Покупается все, несколько неадекватных преподов, часто отменяют пары. Ставлю хорошую оценку, так как 80% преподов специалисты, обучение интересное и всегда уделят тебе время!

,

Чудовий університет. Викладачі гарно і цікаво надають інформацію. Добра та дружня атмосфера. Все на вищому рівні.

,

В гуртожитку №3 тараканів тьма-тьмуща. Це просто жах. Куди дивиться керівництво?

,

Тем кто жалуется на ненужную информацию, которую дают в вузе. Эх не учились вы в советское время и не изучали такие предметы как история кпсс, политэкономия, научный коммунизм. Очень нужные предметы для учителя физического воспитания.

,

Не советую идти в этот вуз, особенно если вы находитесь в области фитнеса. Не знаю как на стационаре, но на заочном отделение, это кошмар. По направлению (фитнес и рекреация) ничего толком не дают, профильных предметов за все мои 4 курса было около 5-6 и то мало часов, зато лишних предметов очень много, преподаватели разные, есть требовательные особенно к тем предметам , что вам особо и не нужны, есть нормальные. В итоге не знаю на сколько меня еще хватит, уже не один раз просыпается желание забрать документы, те деньги которые я плачу не оправдывают, если уже хотите узнать, что - то о фитнесе, лучше пойти на курсы и семинары, где ведут их опытные люди и спортсмены в этой сфере, а не преподаватели которые до этого вели валеологию, а что такое фитнес они до сих пор не знают (

,

ВУЗ супер, но преподаватели могут быть более требовательны!! Все сдать своими силами возможно и более!!! Советую ВУЗ!!!Но к сожалению есть случаи коррупции, но надеюсь не будет в скором времени!

,

Поступить было несложно,но вот кафедра анатомии просто ужас,учителя зажравшиеся,студентов просто валят, в то время как старшекурсники расcказывают стоимость экзамена!На себе ощутила, что-то сдать своими силами невозможно.Учителя вечно заняты тем что пьют чай с конфетами,принесенные студентами!

,

Поступил. Везде нужно платить? Взятки? Ну, это везде. Плохо не в этом, учишься тупо за бумажку. А работать по профессии - вряд ли придётся. Не знаю, сколько этот бред ещё выдержу. Если нет - свалю.

,

Вартість проживання у гуртожитку не відповідає якості. Студенти змушені робити ремонт власним коштом, при цьому платять за проживання у рік більше 4ооо гривень. Просто жах і ганьбаю. Для прикладу у КНУ ім.Шевченка ціна 2000 і умови куди кращі у торгівельно- економічному ціна до 3000 грн. Це просто знущання над студентами.

,

Нормальный универ,я имея довольно невысокий средний бал атестата,и среднии балы зно,учитывая что на вступительных валили,сама без блата поступила на бюджет,и в рейтинге далеко не последняя!

,

То, что все куплено 100%.Я поступал в этом году ,многих ребят знал, которые поступали со мной,сдал экзамены хорошо, но когда увидел свои результаты, то был в шоке,а те кто был намного слабее физически за меня, то у тех высокие балы. Я спросил у ребят, как же так получилось,и услышал в ответ:за меня договорились, за меня заплатили,один даже легкую атлетику не сдавал, но все-равно поставили высокий бал,потому, что деньги решают все,а взятки как были ,так и остались.

,

здесь весь творческий конкурс куплен, не заплатил - не поступишь, в зачетке даже не пишут результаты, я в шоке от этих преподов

,

Учился в этом универе с 1998 по 2002. Поступил на фак. физ. реабилитации, немного отучился и понял, что не моё это. Перевёлся на фак. Олим. и проф. спорта т.к. был спорт разряд. Скажу Вам так - это одни из самых лучших годов моей жизни, которые сформировали во мне личность и дали неоценимые знания. По поводу взяток и решалова скажу Вам так- не знаю как сейчас, но когда я учился это было абсолютно нереально, да и незачем т.к. в то время официальная перездача зачета через кассу 11 у.е. , экзамена 18 у.е. За всю учебу заплатил 1 раз за перездачу экзамена. Работаю не по специальности в правоохранительных органах, но диплом данного универа лично мне в моей карьере серьезно помог.

,

Вуз- просто ужас.Дают кучу ненужной информации,которую на практике применить нереально.Много ненужной теории,а то что действительно нужно по специализации (в плане знаний)-не дают.Контингент обучающихся- соответствующий.Слабоумные футболисты,борцы.

,

В последнее время ВУЗ паскудится. Случилось это после прихода нового ректора со своей командой, задание которой везде и всегда все развалить, нахапать и слинять в другое место. Все поделены на своих (им все позволено), тех, которые выполняют любые желания ректора и его клана по разным причинам и не возражают (им дают возможность более-менее сушествовать) и тех, кто пытается делать свою работу правильно (вот они должны или уйти или опускаются). И эти люди решают все вопросы и по студентам и по сотрудникам исходя из одного - что я хочу, то и есть закон. ВУЗ гробится, превращаясь из солидного учебного заведения в коммерческую контору по вытягиванию денег из бюджета и людей и перекладыванию их в свои карманы (министр этому, похоже, просто рад). Про общежития и говорить нечего. Короче, НУФВСУ сейчас - просто помойка.

,

К.лассный ВУЗ !!! Училась, имела такое счастье. Благодарна преподам 80 годов!

,

Университет очень класный!!!!!

,

Я там учусь, преподаватели просто супер!!!!!!! Спасибо Вам за знания!

,

Этот университет и весь профессорско-преподавательский состав вместе со студентами и выпускниками университета - это гордость украинской нации!!! Виват университету!!!

,

ВоспитаникиУОРа, борцы и атлеты 90-115 кг должны вложиться в норматив бегуна - спринтера! это абсурд, а кувырок, который,(сказал экзаменатор)"еще не один не сделал правильно ,даже гимнасты ".Что это за чудо-кувырки и почему их на консультации не показывали? Почему абитуриент,сам должен спрашивать о тонкостях этого элемента?Если он такой сложный, то при консультации именно экзаменатор должны обратить внимание на тонкости всех элементов кувырка ?В нашем потоке было более 170 человек - прошли испытание 40!!! это даже не половина.А брали всего 80 мест из которых 25 бюджет,получается недобор! зачем так "валить" детей-спортсменов?
А непонятности явные были уже на экзаменах:1 не оглашались время по секундомеру, под большим секретом протокол проведения экзамена(не возможно узнать за что снизили балл).Родители были шокированы одной мамашей,которая козырялась свей должностью "Я из спорткомитета" и вела за собой дочку кг 100 .И я думаю,что она и проплыла и пробежала, а так же кувыркнулась

,

Даже в таком вузе где не должно быть коррупции -она процветает! Дети одаренные бегут впереди-получают -ноль! а те кто просто идут- результат 100% !!! Почему такая несправедливость??????????????

,

по моєму крутий заклад.. я також подавав в Дніпропетровський фізкультури і спорту-небо та земля.. та правду сюди прохожу на бюджет тільки на фізичне виховання, а там на реабілітацію.. не знаю куди іти.. фізрук ж фігня професіЯ(

,

Университет-супер. Спасибо всем преподавателям за опыт!

,

Спасибо Всем преподавателям университета за знания которые дали.
Прекрасный университет.

,

Универ Национальный но классно там отнють не Украинцам а иностранцам в общежитии беспредел комендант афганоид своим нерусам делает все красиво по поводу учебы сплошное решалово студенты деляться на своих и чужих...

,

якщо в мене астма мене приймуть туди))

,

Зараз навчаюсь, усим задоволена, дійсно знання дають, щоб їх добре засвоїти просто потрібне власне бажання... проблеми тільки в тих хто прогулює. вчиться не хоче і хоче стипендію отримувать!!!
Робіть висновки!!!))*

,

Закончила этот ВУЗ 32 года назад- отделение плавания. И ни одного дня не жалею.Конечно многое поменялось. Запомните АБИТУРИЕНТЫ все зависит от того какую цель вы ставите перед собой- получить корочку(будешь сам платить) или получить знания( будешь сам учить). Желаю удачи!!!!

,

Чудовий університет!!

,

Супер університет, люблю його

,

хороший заклад овіти

,

Университет хороший) в этом университете училась моя мама и тетя и по их отзывам он очень хороший) я намерена тоже туда поступать...и советую всем)))))

,

универ супер! училась с 2000-2004 г, очень довольна! преподаватели профи, денег не платила не за одну сессию, знания великолепные, советую всем!

,

Очень хороший и достойный университет!

,

Учился 7 лет(заочное+магистратура), доволен. Очень хороший Университет! За всё время ничего и не кому не платил!!!

,

не так хорош.....я думал в Украине тоже на большой футбол играл

,

чудесный вуз!

,

Крутой университет. Мне очень нравится советую и другим :)

,

Зав. кафедрами - крахоборы еще те! Берут со всех - со спортсменов и с остальных и с контракта и с бюджета. Сначала создают проблему а потом вызываются помочь. А проблемы рисуют на ровном месте. Отношение к студентам как в бурсе и хуже. Не угодил или рожей не вышел - проблема!

,

Очень хороший и достойный университет!

,

А еще , дорогие ребята, ЗНО не играет ни какой роли при поступлении в этот ВУЗ! Там есть свои внутренние экзамены, на которых все и распределяется.

,

Мой любимый универ 6 лет отдал не жалею

,

Коррупция и лоховство - на 5 звезд. Диплом можно и просто получить, есть там несколько решалкиных.

,

THE BEST!!!

,

Хороший универ!!!!))))

,

Это самый лучший университет в Украине дающий знания и умения в области физической культуры и спорта. При устройстве на работу в этой области, работодатели отдают предпочтение именно специалистам с этим дипломом. Я его сама закончила и не жалею :)

,

училась в институте физкультуры (тогда он назывался киевсий государственный институт физической культуры) и это были самые счастливые годы жизни. спасибо всем за эти годы.

,

одне слово Бурса

,

Более современного, с хорошими преподавателями ВУЗА, отличной базой вам не найти.. Если вы действительно хотите получить образование которое вам пригодиться на практике, а не просто диплом , вам нужен именно этот ВУЗ. Здесь вы получите хорошую базу от которой в дальнейшем будет зависит вся ваша жизнь. Учиться никогда не поздно и никому не вредно. Но запомните никогда не выбирайте специальность по престижу, она вам радости не принесёт. Данное учебное заведение научит вас любить и ценить здоровье и жизнь а это самое главное. Всего доброго...

,

Закончила этот унив,----просто 5 лет кайфа!!! я горжусь им! !умеют здесь научить!а преподы---вообще супер!!декан заочного Воробьев.............---------просто психолог .Он переубедил многих на учебу со своих гулек,дискотек,плана,и вообще!! Учитесь, люди!!!

,

Просто супер=р

,

Один из лучших Университетов даже на заочном существует практика классно

,

the Best

,

очень крутой

,

хороший универ

,

Действительно дают знания, объективное,гуманное отношение к студентам.Собираюсь в аспирантуру.

,

Очень хороший Университет.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок