Факультети і спеціальностівгору

Інститут архітектури

 • архітектура;
 • архітектура будівель і споруд;
 • містобудування;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • реставрація творів мистецтва;
 • дизайн.

Інститут будівництва та інженерії довкілля

 • будівництво;
 • промислове та цивільне будівництво;
 • міське будівництво та господарство;
 • міське будівництво та господарство;
 • технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
 • автомобільні дороги та аеродроми;
 • мости та транспортні тунелі;
 • теплогазопостачання і вентиляція;
 • гідротехніка (водні ресурси);
 • водопостачання та водовідведення;
 • пожежна безпека.

Інститут геодезії

 • геодезія, картографія та землеустрій;
 • геодезія;
 • фотограмметрії;
 • землевпорядкування та кадастр;
 • геоінформаційні системи і технології.

Інститут гуманітарних і соціальних наук

 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • соціологія;
 • соціальна робота;
 • управління навчальним закладом.

Інститут економіки і менеджменту

 • міжнародна економіка;
 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • фінанси і кредит;
 • облік і аудит;
 • менеджмент;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • логістика;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • управління інноваційної діяльністю.

Інститут енергетики та систем керування

 • автоматизація, та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • теплоенергетика;
 • теплові електричні станції;
 • електротехніка та електротехнології;
 • електричні станції;
 • електричні системи і мережі;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • истеми управління виробництвом розподілом електроенергії;
 • електромеханіка;
 • електричні станції і комплекси транспортних засобів;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • електропобутова техніка;
 • електричні машини та апарати;
 • енергетичний менеджмент.

Інститут інженерної механіки і транспорту

 • зварювання;
 • технологія та устаткування зварювання;
 • технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостойкісті машин і конструкцій;
 • прикладна механіка;
 • робототехнічні системи та комплекси;
 • інженерна механіка;
 • технологія і машинобудування;
 • машини і технологія пакування;
 • машинобудування;
 • колісні та гусеничні транспортні засоби;
 • колісні та гусеничні транспортні : засоби;
 • обладнання електронної промисловості;
 • обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
 • обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • транспортні технології;
 • організація і регулювання дорожнього руху;
 • організація перевезень і управління на транспорті (за видами);
 • автомобільний транспорт;
 • автомобілі та автомобільне господарство.

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

 • філологія;
 • прикладна лінгвістика;
 • комп'ютерні науки;
 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • інформаційні технології проектування;
 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • програмна інженерія;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем;
 • видавничо-поліграфічна справа;
 • комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

 • комп'ютерна інженерія;
 • комп'ютерні системи та мережі;
 • системне програмування;
 • спеціалізовані комп'ютерні системи;
 • системна інженерія;
 • системи управління і автоматика;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
 • метрологія та вимірювальна техніка;
 • метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • приладобудування;
 • прилади точної механіки;
 • безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація систем обробки;
 • захист інформації в комп'ютерних системах та мережах;
 • системи технічного захисту інформації;
 • системи захисту від несанкціонованого доступу;
 • управління інформаційною безпекою;
 • адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом;
 • якість, стандартизація та сертифікація.

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

 • міжнародні відносини;
 • міжнародна інформація;
 • прикладна фізика;
 • прикладна математика;
 • інформатика;
 • соціальна інформатика;
 • інженерне матеріалознавство;
 • прикладне матеріалознавство.

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

 • мікро- та наноелектроніка;
 • мікроелектроніка і напівпровідникові прилади;
 • електронні пристрої та системи;
 • радіотехніка;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення;
 • радіоелектронні апарати;
 • виробництво електронних засобів;
 • біотехнічні та медичні апарати і системи;
 • технології та засоби телекомунікацій;
 • телекомунікації;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 • оптотехніка;
 • лазерна та оптоелектронна техніка.

Інститут хімії та хімічних технологій

 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • хімічна технологія;
 • хімічна технологія органічних речовин;
 • хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • технічна електрохімія;
 • хімічна технологія високомолекулярних сполук;
 • хімічна технологія тугоплавких, неметалевих і силікатних матеріалів;
 • технологія переробки полімерів;
 • технологія обробки шкіри і хутра;
 • хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів;
 • хімічна інженерія;
 • біотехнологія;
 • біотехнологія біологічно-активниx рeчовин;
 • xарчові теxнології тa інженeрія;
 • теxнологія бродильниx виpобництв і виноробcтва;
 • фаpмація;
 • теxнологія фармацевтичниx прeпаратів.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 258-25-37, (032) 258-22-65 .

Довузівська підготовка: підготовчі курси тел. (032) 258-27-72, (032) 258-24-06.

Веб-сайт приймальної комісії:  old.lp.edu.ua/index.php?id=819.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 258-25-37, (032) 258-22-65 .

Докладніше про ВНЗвгору

Матеріально-технічна база: 27 навчально-лабораторних корпусів, технопарк.

Львівська політехніка - одна з найдавніших академічних технічних шкіл у Європі і перша на українській землі. Як Технічна академія вона відчинила свої двері 4 листопада 1844 року і її першим директором був Флоріан Шіндлер.

Львівська політехніка - це 27 навчально-лабораторних корпусів, три гімназії (у Львові, Дрогобичі та Сокалі), три ліцеї (у Новояворівську, у с. Вузлове Радехівського району та м. Сколе), геодезичний полігон у Бережанах, астрономо-геодезична обсерваторія у Шацьку, 15 гуртожитків, технологічний парк, спортивний комплекс із двох корпусів, спортивно-оздоровчі табори на південному березі Криму, в Миколаївській області та в мальовничих Карпатах, а також студентська поліклініка, лікарня та санаторій-профілакторій.

До послуг студентів та співробітників - два навчальні спортивні корпуси з дев'ятьма спеціалізованими спортивними залами, басейном, лижною базою, літньою спортивною зоною, стрілецький тир. Кафедрою фізичного виховання і спортивним клубом практикуються позанавчальні заняття у різноманітних формах: підвищення спортивної майстерності у групах спортивного вдосконалення з 32 видів спорту, заняття у клубах за інтересами з 14 видів спорту, змагання серед інститутів з 20 видів спорту, спортивні вечори та дні здоров'я. На державній спортивній арені успішно захищають честь Львівщини чоловічі команди з баскетболу у суперлізі та першій лізі, жіноча і чоловіча команди з настільного тенісу та жіноча команда з водного поло у суперлігах. Чемпіонами області серед вищих навчальних закладів у 2000 році стали команди з баскетболу (чоловіки), настільного тенісу (жінки та чоловіки), гандболу (жінки), волейболу (чоловіки), бадмінтону (жінки), спортивного орієнтування, гирьового спорту, спортивної аеробіки.

ьвівська політехніка завжди була одним з найдемократичніших вищих закладів освіти, і саме в ній поневолене різними окупаційними режимами українське населення мало шанс здобути вищу освіту. З її стін вийшли видатні політичні діячі, провідники й учасники національно-визвольних змагань - Степан Бандера, Роман Шухевич, Олекса Гасин, Катерина Зарицька, Петро Франко. Адже Львівська політехніка завжди була яскравим осередком освіти, науки, національної гідності.

Університет має широкі зовнішньоекономічні зв'язки. 3 рядом іноземних фірм укладено контракти на експорт результатів науково-технічної діяльності. Угоди про науково-технічне співробітництво укладено з вищими навчальними закладами CШA, Канади, Німеччини, Великобританії, Франції, Австрії, Польщі, Словаччини, Болгарії та інших країн. Цим співробітництвом передбачена участь у міжнародному обміні студентами технічних спеціальностей та стажування за кордоном викладачів і спеціалістів. Щороку десятки наших студентів виїжджають на навчання до Європи і Америки. Такий взаємообмін науковцями та спеціалістами сприяє міжнародному визнанню як Львівської політехніки, так і української наукової думки загалом.


Вчені університету розробили також перспективні напрями розвитку наукових досліджень, які  базуються на діючих протягом багатьох років школах. Ці напрями враховують потреби народного господарства України та її західного регіону, а також сусідніх держав, з якими Україна розвиває взаємовигідні економічні і наукові зв'язки.


Велику роботу щодо пропаганди української культури, організації дозвілля та розвитку творчих обдарувань студентів і працівників веде Народний дім "Просвіта". У ньому вдосконалюють своє мистецтво дев'ять колективів художньої самодіяльності, п'ять із них - народні. Це - симфонічний оркестр, хорова капела студентів "Гаудеамус", ансамбль танцю "Вірність", чоловічий хор викладачів і працівників "Орфей", ансамбль пісні і музики "Заспів".

Львівська політехніка як один із найстаріших вищих навчальних закладів України має високий рейтинг у молоді. Тут склалися властиві лише цьому закладові навчальні, наукові, культурно-мистецькі та спортивні традиції. За результатами рейтингу Канадської асоціації інженерів Львівська політехніка входить у двадцятку найавторитетніших ВНЗ світу, а за результатами інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів України, який проводився в 2000 році Міжнародною кадровою академією, Львівська політехніка увійшла в десятку кращих навчальних закладів України. Інтегрований рейтинг оцінювався за результатами опитування молоді віком від 16 до 25 років та групи експертів, в яку входили ректори (прорeктори) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акрeдитації, відпoвідальні пpацівники профільниx міністерcтв, пpацівники облаcних тa міcьких упpавлінь оcвіти і пpацівники облаcних тa міcьких цeнтрів зайнятоcті.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 96 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Кафедра програмного забезпечення - це жах. Ні в якому разі не поступайте сюди, якщо у Вас після одинадцятого класу немає таких навичок програмування, що Ви вже можете працювати програмістом. Якщо не знаєш, як виконати лабораторну, тобі викладачі не допоможуть, а просто створять умови, щоб Ви не були допущені до іспиту і забрали документи. Зі 100 першокурсників на другому залишається менше 50. Ця кафедра нікого нічому не вчить. Куди дивиться міністерство освіти?

,

Всім привіт. Цього року я закінчую 11 клас і хочу іти в полехнічний на інженера механіки і транспорту, але ЗНО з математики не здаю (бо не розомію її). Тепер незнаю шо робити. Чи можна замість математики вибрати якийсь інший предмет.(ЗНО здаю здаю з історії, англ.мови, і укр. мови). Добре знаю фізику і не прост здавати її. Порадьте будьласка шо можна зробити. Завчасно дякую))

,

Якщо оцінювати якість та об'єм інформації, що викладається відповідальними вчителями цього навчального заходу, то це чисті 10 з 10. Пррограми повні, не має надлишкових непотрібних предметів, а навіть якщо і є, то їх значення не переоцінюється і самими вчителями. Рівень викладання дуже високий, викладачі знають і люблюять свою справу, знаходять підхід до учнів. З випускників виходять сильні і конкурентноспроможні, як у нас, так і за кордоном, робочі кадри.
Проте є доволі великі пролеми з організацією навчального процесу, а також з налагодженням життя студентів, адже будь-який першокурсник скаже вам як погано тут деканати піклуються про заселення нових студентів, і в які умови все-ж таки їх заселяють. Те саме стосується і організації студентького життя, яке фактично повністю покладено на плечі самих студентів, і їх ініціативи доволі важко знаходять відклики, а тим паче підртимку.

,

Шикарний універ, закінчив прикладну маематику, що дало мені змогу зрозуміти сенс життя :) Замутив бізнес, отримую відсотки нічого не роблячи!

,

Не варто дітям, що живуть за межами ЗУ приїжджати сюди поступати, бо статус не додає абсолютно нічого до знань і конкурентоспроможності на ринку праці.
Варто зазначити, що мабуть для слабеньких і лінивих студентів тут є всі комфортні умови
Більшість предметів можна здати спокійно тільки через хорошу відвідуванність пар і вчасно здані всі необхідні роботи для поточного контролю, при цьому навіть якщо ваші знання НУЛЬОВІ, 80% викладачів спокійно поставлять вам трійку і це абсолютно БЕЗ ХАБАРА.
дати хабар можна майже всім викладачам, але ніхто їх не вимагає нагло.
4/5 - за далеко не найгірші умови навчання, якщо не має можливості віддати дитину вчитись в Європі чи США

,

Всім привіт. Навчався в цьму закладі давно і зрозумів що єдиною проблемою є корупція. Якщо ти щось знаєш то тебе викладачі ганяють як собаку по всьому матеріалу, а потім твою ж роботу перепродують іншим студентам. Розцінки за роботи в них у валюті.
І чому ці п...си ще досі працюють?

,

В інституті працюють старі клани викладачів, які вже нічому не можуть навчити. Кумівство процвітає. Вони один одного з'їдають, а молодих спеціалістів тим паче.Мелють на парах якусь ахінею. Наведіть спочатку порядок з викладачами, а потім вимагайте у студентів.

,

ІНЕМ в НУЛП - примітив, викладачі нулі, безініціативні, навчання виключно по підручниках, написаних викладачами кафедри і ні кроку вліво-вправо. Деякі "метри" взагалі дозволяють собі не приходити на пари або приходити випившими. Лабораторні роботи ну вже дуже не потрібні в реальності. Сам менеджмент тут в принципі відірваний від дійсності, особливо на рівні малого підприємництва, про яке в ІНЕМ здається забули. В основі всіх прикладів великі підприємства з ще більшою кількістю працівників, тобто якась фантастика, адже таких в Україні обмаль. Дослідження базуються на показниках Укрстат, де показники здебільшого висмоктані з пальця та не несуть ніякої навчальної інформації для студента чи науковця. Наукова робота викладачів та здобувачів на рівні третьокурсника. Аспірантура тут - це, грубо кажучи,відстійник для тих, хто себе ще не знайшов. Даний інститут в політехніці не рекомендую, про інші не знаю. Взяток не давала, бо добре вчилася.

,

Хороший ВНЗ. Все що пишуть про хабарі - дурня. Так, корупція є, але тільки якщо студент взагалі забиває на навчання і не може сам здати. Поки я тут навчаюсь жоден викладач не вимагав "на лапу". Хоча і були знайомі, які шукали людей через яких "вирішували проблеми". Все залежить тільки від студента. Знання дають достатні, на кафедрі можна знайти запрошення на роботу. Головне - мати бажання і не лінуватися.

,

Все більш-менш позитивне, що є в цьому виші, перекреслює жирною лінією хабарництво. Гроші у заліковці за залік чи екзамен - це норма. Майже без винятків.

,

Обучение- сплошная вода
Отношения некоторых преподавателей к работе не радует
Советую выбрать другой вуз
Хотя есть вероятност, что сойдутся звезды и на вашем направлении вам попадутся нормальные преподаватели, и нормальный коллектив студенческого самоуправления
пс: все таки не могу не писать, что ну лп лажа, бессмысленно потраченное время и иногда нервишки

,

Начало сесии а за зачеты требуют деньги---позор

,

Слабенький університет. На першому курсі компьютерні программи на практичних заняттях пишуть на дошщі(!) без перевірки в розробному середовищі. Велике, але безглузде і хаотичне навантаження студентів. Можливо, цим маскують низький профессіоналізм викладацького складу.

,

Взагалі університет доволі непоганий, але є викладачі які буквально відбивають будь-яке бажання вчитися
Тому тут "пощастить-не пощастить"
Є такі викладачі, які через свою особисту неприязнь будуть ставитись до тебе значно гірше, ніж до інших студентів

,

Ще не встиг провчитися 1 місяць, а викладачі вже "натякають", скільки будуть коштувати заліки і екзамени. Від 250-300 (за заліки) і до 1000 (за екзамен). Шановна Львівська прокуратура, СБУ і т.д.! Тут для вас роботи непочатий край!

,

Навчаюсь на 2 курсі, про університет в цілому не можу нічого негативного написати. Вкладачі вцілому все доступно доносят до студентів, з хабарниками не зустрічався. Це найкращий університет Львова. А щодо негативних відгуків нижче-це пишуть ті хто не вчиться, а тільки штани протирає на парах. Поступайте в ЛП не пожалієте, це найкращий універ.)))))))))

,

Навчалась на кафедрі міжнародної інформації НУ ЛП.
Дуже задоволена часом в університеті. Викладачі на кафедрі - супер! Подобається, що пари не виглядають, як "для галочки". Постійно ведуться дискусії, обговорення, немає нудного писання конспекту (це все в минулому). Відношення до студентів - чудове. Постійно беруться до уваги наші ідеї та побажання. Підготовка фахівців - на найвищому рівні. І, що подобається найбільше - випускники не є вузькопрофільними фахівцями, а це відкриває ширші можливості.
За 5 років навчання не було ніяких "приколів" чи казусів. Не шкодую, що обрала цей вуз, а особливо кафедру Міжнародної інформації!

,

Навчався на ІБІД. Лише окремі деякі (одиниці) викладачі хотіли чогось навчити.Інші приходили вичитували програму.Основне завдання викладача зробити вигляд ,що він щось робе.Імітація бурної діяльності-основне завдання викладацького складу.І ось так під кінець семестру ,нічого не навчивши,вони перевіряють знання.І тут хоп-а в багатьох комісія.Але це не біда!Зайти до секретарки ,ще й четвірку поставлять.
Завдання видають на кафедрах там їх і виконують за гроші(щоб студенти не бігали,не мучались) Головний девіз "хто хоче-той навчиться"і "ми вас вчимо вчитись".Таким чином -навіщо весь цей корупційний інститут, який нічого не навчить,коли при вступі могли дати список літератури і веб сайтів для вивчення,а всю зграю корупціонерів вигнати.В кінці приходиш,здаєш чесним викладачам іспити.Але тоді нащо вся система ,якій вигідно коли студент нічого не знає-з нього ГРОШЕЙ БІЛЬШЕ ВЗЯТИ МОЖНА.
От і думайте чи хочете займатися самоосвітою чи отримати диплом який абсолютно не підкріплений знаннями.

,

Навчався в ЛОЛПІ 1973-1978рр.
Супер ВНЗ, супер знання, було без хабарів.
Пишаюсь Львіською Політехнікою !!!

,

Дійсно 'весна НУЛьПу' не потішила.Якого стільки 'співробітників профбюро' а студентів одиниці?Чому такі тупі виступи і плоскі жарти?Де довгожданна творчість, культурний зміст і хоч якась логіка ваших 'сезонів політехніки' ?! З боку поглянеш - показуха.Бачила культурну програму 'колєг профбюро'-показ фільмів на англійській мові.Ідея непогана але який 'розумник' запропонував перегляд аж на восьму годину вечора та ще й на п'ятницю, коли більша частина студентів роз'єзджається по містам!?Хіба що для себе любимих.Чого так звана університетська газета 'Аудиторія' не розказує істину про яку всі знають, а прикривається маскою правди.Погоджуюсь без варіантів колись політех був можна сказати 'еталоном' знань.На жаль сьогодні він втрачає свою велич і продає гідність пленуться багато 'закулісних інтриг'.І як би сильно не хотілося щось змінити на краще тут завжди знайдуться ті кому і в болоті затишно.Запитань досить багато, але хто дасть відповідь.Чи варто поступати сюди? Є над чим задуматися.

,

Коли був малий ми з батьками іздили до Львова.Пам'ятаю коли перший раз побачив політехніку.Університет справив на мене враження чогось хорошого, якоісь таємничості і в той же час не досяжності у житті.З того часу в мене зародилась мрія там навчатись.Пройшло багато часу, я закінчив школу поступив в коледж отримав червоний диплом електронщика мене пообіцяли взяти взяти відразу на другий курс.Як виявилося місць було обмаль і я мусив поступити як комерційник і сплачувати певну суму на навчання за півріччя, не раз моє прізвище з'являлося на дошці відрахувань так як не встигав зібрати гроші в термін.Треба було розділяти час на роботу та навчання.Мало викладачів розуміли моі запізнення більшість й чути не хотіли так отримав повторку, цього не забуду ніколи.Весна політехніки така сама які осінь показного більше ніж істинного.Хотілося побачити щирі наміри викладачів навчити а не викласти і забути.НУЛьП тепер зовсім інший.Стільки часу і ресурсів намарно.Не вірив що пошкодую про 'навчання' тут:-(

,

Менi не подобаеться як розселяють в гуртожитку...Таке як спецiально не селять в один Гуртожиток дiтей з одного регiону, щоб iм заплатили!

,

Не вартий уваги, тому що навчання тут - це самоосвіта. Викладачі тільки констатують -вивчив ти чи ні, а допомогти студенту, то це непідйомна праця для них!!!!! Вони забули, чому вони присутні тут!!!! А у багатьох то дуже "скрутне" положення, тому потребують студентської "грошової допомоги", а інакше не бачити студенту нї залїку, ні тим паче оцінки за екзамен!!!!!!! А якщо студент ну зовсім нетямущий, не хоче "допомогти" викладачу, то його можна відправити і на "повторку". Відношення до студентів дуже негативне, можуть деякі викладачі і облаяти, ніякої поваги, як до особи!!!!!!!!

,

Пенсионеров всех на пенсию!Кроме пития крови студентов и вымагания денег ничем не занимаются!Пусть дадут дорогу молодым преподавателям,хоть образование станет чуть современным!

,

В мене двояке ставлення до цього ВНЗ,хоч і сам навчаюсь тут. Так,багато хвалять університет маючи бурхливе студентське життя,але ж суть навчання не тільки в цьому. Звичайно є можливість і погуляти,і відчути смак життя в гуртожитку і таке інше,але приходить момент,коли вдаряєшся головою в реальність,і розумієш,що все так гарно лише на словах,та на офіційних паперах,насправді ж все по іншому. Купа непотрібних предметів,всякої водички,в яких не має ніякої конкретики,але тебе ними задовбують,а ті предмети які б справді здавалося потрібно знати,їх не вчать!!!! В розкладі вони є,але насправді після закінчення курсу ти нічого не знаєш,і так практично зі всього. Навчальні програми розроблені не розумно,тому НУ ЛП є ще над чим працювати. Як висновок - університет навчає вчитися ,і потрібно це робити самому! А викладчі 50/50. Є справді гідні звання "викладач" а є й ні. Тому абітурієнтам дам пораду: Не надійтеся на університет,а надійтеся тільки на себе,незалежно від того куди ви поступили!

,

Якшо хтось реально хоче чогось навчитися то валіть за кордон , а так тіки получить бумажку піти інженєром на завод за зп в 2к і живеш собі бухаєш ляпота , з всіх технічних вузів тільки КПІ дає більш менш нормальні заня і то відносно наших реалій .

,

варто поступати на менеджмент або харчові технології

,

Політех - це шикарний ВНЗ!

,

ІБІД- найкращий інститут політеху.

,

ВУЗ - супер!!! перші два роки думав куда я попав, на 3-4 курсмі вопше халява, ше й кафедра допомогла з роботою - влаштували на стажування на ТЕС, дуже перспективний виш з великою кількістю звязків і можливостей. тепер не жалію шо поступив сюди.
Політєх - супер!!! каф. ТТЕС - найкраща!!!

,

Вчилася на будівельному факультеті 1990-1995 рр. Рівень знань давали потужний. Хто хотів, той вчився. Шкода, що попали ми в такі роки, коли інженерів держава не потребувала. Тому зі 150 чол., що закінчили навчання, по спеціальності працює максимум п"ята частина.а може й менше. Тепер треба орієнтуватись тільки на ринок праці. Мати можливість влаштуватися на роботу по спеціальності.

,

води багато. якість освіти насправді невисока. але в Україні все одно немає великого вибору

,

"Политех"- школа жизни!
Весело было и учились нормально! Только
слишком уж много специалистов каждый год
выпускает, до сих пор не понимаю зачем их
столько? Видимо чтоб преподы зарплаты
получали! И будьте готовы после 4-го курса
принести бумажку, про то что вас, после окончания
возьмут на работу, иначе на 5-ый вас не возьмут,
а турнут с бакалавром! Хотя может что-то изменилось?!

,

Не знаю, як в інших ВУЗах, а я як студент "Політехніки" був на навчальних курсах ( технічна спеціальність) в Італії і у Франції. На халяву!!!! Раджу, перед тим, як остаточно визначитись з ВУЗом, більше дізнатись, які можливості будеш мати, навчаючись там.

,

Варто поступати

,

Хочу поступати до цього ВУЗу,але прочитавши всі коменти про цей вуз думки почали розходитись.Але на перше враження ВУЗ хороший))))))))))))

,

ВУЗ як ВУЗ. Закінчив в 2005 році. Коли вчився - не платив, коли халявив - або приходилося платити, або вчити. Якщо глобально - то при можливості вчитися за кордоном - тільки туди. Для цього підтягніть дитині необхідну мову до нормального рівня. Польща, Австрія, тепер вже про Латвію чув, що там набирають наших студентів. Там зроблять найголвніше - підготують дитину до самостійного життя. А тут - халява їде і халявою поганяє. Хоча...як хороший дзвіночок - УКУ, тільки не знаю що там по спеціальностях

,

Я училась с 86 по91г.г. на ТТФ, обажаю родной Политех, считаю самым лучшим ВУЗом в Украине. Взяток не давала, преподавательский состав Супер. Горжусь своим Альма Матер!!!!

,

Уважно прочитав позитивні коментарі і зрозумів що вони написані одним почерком. Це значить, що писало 1-2 викладачі цього закладу щоб хоча якось "вибілити себе" і затягнути студентів.
Всі давно їдуть в Польщу, де на платному дешевше вчитися чим у Львові на державному.
На превеликий сором для України "Львівська політехніка" втратила своє лице.

,

не можу визначитись. занадто різняться відгуки. також переживаю за майбутнє працевлаштування......

,

Інформація зайвою не буває!Якщо ви вступаєте до ВНЗ, то повинні розуміти, що є певний рівень і людина з вищою освітою повинна йому відповідати.Соромно писати з помилками і звинувачувати в цьому викладачів,вони не повинні вчитися за вас.Соромно не знати елементарного і казати, що це вода...Бо яка тоді різниця між вами і випускниками звичайних училищ.Вчитися прийшли ви, у викладачів, а не вони у вас.Є гарна російська приказка:"Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива".Майте повагу до них хоча б за те, що знають вони свій предмет краще за вас.А ви-ще не факт!

,

самий реальний універ в Західній Україні!!!

,

Я в цьомк ВУЗі провів найкращі роки свого життя, закінчив без жодного хабара з Червоним дипломом - Інститут електроніки в 2002р. Вуз супер! Хто вчиться - той не платить!

,

Ia uchilsia b1982-1987 godah, zakonchil s otlichiem s krasnim diplomom. S teh por gde bi ia ne nohodilsia i ravotal ia bsegda gorjus c LP-om eto samoe sbetoe. Dai bog bechnosti moemu POLITEHU. rakhmet@yahoo.com

,

простий внз.......................нічого особливого!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Мрія**8

,

Вчитись не важко! хоч учись, а не хоч плати! За 5 років навчання попались тікльки 2 викладачі, що не "брали". Якби в мене був шанс повернутись в 11 клас, я б сюда не поступав! Хоча там є відсотків 50 дійсно непоганих викладачів. Шоб мати знання потрібно самому БАГАТО вчити. Єдине чому мене дійсно навчили за 5 років, це "рєшати питання". Хоча я не вважаєюсебе тупим, 3 семестри мав підвищену стипендію, кшколу з золотою закінчив. Як на мене я просто "вбив" 5 років життя там без користі, але за бумажку (диплом). Девіз НУ"ЛП": "Политех - страна чудес, нету денег и ты исчез". Всы хто там вчились його чудово розуміють.

,

І я в цьомк ВУЗі провела найщасливіші роки свого життя, закінчила без жодного хабара з Червоним дипломом - економічний факультет у 1994, вийшла заміж за студента архітектури( жили в 10 гуртожитку) працювала 13 років в податковій , а зараз веду свій косметичний бізнес. Політех РУЛИТЬ!!! Може мій син і вибере його для свого майбутнього?

,

Тут вчилася моя мама і судячи з її слів-це"Жесть",звісно,у хорошому розумінні:)Я теж планую сюди вступити,але через два роки.Це моя мрія,і зараз я роблю все можливе для її реалізації.Звісно,хочеться на державну форму навчання і без хабаря,але якщо не пройду,то заплачу.Просто я вважаю це того варте!!!Хабарі в нашій державі ще ніхто не відміняв і,напевне,найближчим часом мало що зміниться.:(Але Політех-це справді круто!!!!!Мрію як омога швидше закінчити школу і вступити сюди!!!!!:))))

,

Норм

,

НУ ЛП - найкращий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Політех супер! І сесію здати без рублів можна, головне вчитися. Якщо ти добре вчишся тебе не завалять. Викладачі йдуть на зустріч студентам)

,

викладачі тут супер!!!!

,

вуз дійсно дуже престижний і хороший,викладачі 50/50. А на рахунок зайвої інформації,то так....по моїй спеціальності відповідають лише 4 предмета з 8.

,

хотілося би менше водички.

,

Зараз закінчую кафедру фінансів, досить престижний заклад!
Проте багато зайвої інформації)

,

Я училась здесь в 1965-1970 годах.
Всю жизнь благодарна институту.
Везде, где бы ни работала считалась (и была и есть) высококлассным
специалистом.
Главное, чему меня научили : работать и постянно повышать свой уровень самостоятельно

,

Навчалась тут і горджусь цим) Якщо вчитись - то гроші ніхто не бере! Викладачі тільки за те щоб вчились ! Але якщо комусь недано )))))) то можна напевно домовитись !!! Але не з усіма викладачами!!!! Політехніка - супер!!!!

,

Навчалася на ХТВ ХТФ 1970-75 рр знання отримала хорош1, але з роботою важко сподобалося перепрофилювання нашого факультету - ближче до життя молодц1. Потр1бно ще розд1ляти спец1альност1 на ж1ноч1 та для чолов1к1в, щоб на1вн1 д1вчата - аб1тур1енти добре усв1домлювали, ким вони стануть п1сля зак1нчення ВУЗу, та чи буде робота 1м до снаги.

,

Хабарів не платив закінчив майже на відмінно магістратуру

Але саме навчання не є цікавим занадто все слабо хочеться більше практики а не сухої теорії яку ніде не застосуєш

Тому поки політех не почне нормально працювати в напрямі хорошого навчання доти нічого не вийде

А ще зробіть нормальну кафедру по інженерній графіці - нафіга в 21 столітті креслити засобами 19-го століття

,

сама хочу тут навчатися на архітектурному...

,

я - Політехнік, і горджуся цим! Політехніка - найкращий університет!

,

Львівська політехніка - найкращий навчальний заклад, рівень освіти там найвищий

,

Звичайно, як і всюди, є хабарництво і не дуже адекватні викладачі. Але все одно "Політехніка" найкраща у Львові, Західній Україні і Україні взагалі. Якщо хочеш вчитися - тобі дадуть усі потрібні знання і можливості; якщо не вчишся - платиш

,

класний вуз

,

Класний ВНЗ хоч вчися,хоч невчися))))))))))))))всім всьо побарабану

,

Имела удовольствие учиться во Львовском политехе в славные 80-е. Море прекрасных воспоминаний. Здесь нашла мужа. Теперь думаю, что пора сына туда отправлять "получать знания для пропуска в большую жизнь". А кто помнить "Весны политеха", проходящие каждый апрель, с 1-го по 14-е? Это же целая история...
Желаю нынешним студентам приятной и легкой учебы, а преподавательскому составу умных студентов.

,

могло б бути і краще, але серед львівських вузів політехніка найоптимальніший вуз за критерієм фундаментальні знання за мінімальні витрати

,

вуз був найкращим і таким залишився !!!!!!!!!!!!

,

Політех - це сила, ІНЕМ - душа

,

Вуз SUPER!!!!

,

я люблю политеха там моя душа асталось
сохраните её

,

супер

,

Політех класний універ, платять лише ті, кому вчитись влом.
А базу тут дають міцну, якщо ще й сам додатково щось робиш, то випустишся нормальним фахівцем.

,

Дуже вражена про виложену інформацфю про ВНЗ

,

ЛУ"ЛП" - найкращий ВИШ!!!
більше ніде не має стільки практики під час навчання, ніж тут....

,

Університет нормальний...А хтось може мені сказати, коли день відкритих дверей в цьому вузі?

,

Супер універ,ІБІД Forewer

,

Я навчався у ЛОЛПі 1979-1984, один із престижних технічних ВУЗів Союзу, думаю таким ВІН є і зараз серед країн СНД та Європи

,

Настоящая альма-матир! Дальнейших успехов ЛПИ ! горжусь за ЛПИ!

,

Топ 5 ВНЗ України!
ІКТА рулить=)

,

Політехніка - найкращий ВНЗ

,

Найкращий університет України та найеращі викладачі! Однозначно!

,

взагалі-то сам львів мені не нравиться і вуз тоже.......але тут я знайшла багато гарних друзів.......Якщо вчитись то здати можна, але від перших курсів гроші не всі беруть......я особисто ні за шо не платила і здавала нормально сесію........

,

та ви рагулі я вчусь сам без дєнєг і здаю сесію норм політех самий лучший без базара!!

,

як завжди є дві строни медалі.., або й більше)
.., і що хабарництво тут присутнє - не заперечуватиму.., але майже у всіх випадках якщо готуватись - без проблем здаш самостійно, і можна мати значно вищий бал від тих що заплатили щось для отримання заліку.

,

я погоджуюся,щоб здати сесію потрібно дати хабаря...
не дасиш завалять,навіть якщо будеш знати

,

хабарники!!!!!!!!!!!!!!!

,

я тут навчаюсь ІЕСК найкращий інститут політеха а політех найкращий вуз Львова

,

все добре, але як і в кожному вузі є своє АЛЕ:)))

,

ну "ЛП" найкращий ВНЗ

ввійшов в топ-5 внз україни а скоро і світу=)

правда ІНЕМ - самий крутий інститут в політеху

,

Я навчався тут в ЛОЛПі!!! З 1984 по 2000р.р.!!! Інститут був дуже престижним!!

,

вуз супер

,

і я тут була! тут я знайшла свого чоловіка)))))

,

Моя кохана Альма Матер!

,

Бажаю ЛП самим найближчим часом ввійти в "10" найавторитетніших вузів
світу і в "5" - України!

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок