Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

21500
студентів
2800
викладачів
1300
кандидатів
наук
500
професорів
і докторів наук

Освітні програми 734

Фільтри

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (07.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Місця: бюджет — 8.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут.
 • Денна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (22.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 13 — 17 вересня.
 • Ліцензійний обсяг — 5.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут.
 • Заочна форма навчання.
 • 1 рік 4 місяці навчання (07.09.2023 — 31.12.2024).
 • Магістр.
 • Подача заяв: 31 липня — 21 серпня.
 • Ліцензійний обсяг — 10.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

0.2 ≥ 100 Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська)

0.2 ≥ 100 ТЗНК

0.6 ≥ 0 Фахове випробування

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут.
 • Денна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Місця: бюджет — 10.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 0 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

 • Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», на 1 курс.
 • Факультет: Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут.
 • Заочна форма навчання.
 • 3 роки 10 місяців навчання (01.09.2023 — 30.06.2027).
 • Бакалавр.
 • Подача заяв: 19 — 31 липня.
 • Ліцензійний обсяг — 20.
 • Регіональний коефіцієнт — 1.

1 ≥ 0 Творчий конкурс

0.00 Мотиваційний лист

Факультети

Видавничо-поліграфічний інститут

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • Образотворче мистецтво

061 Журналістика

 • Видавнича справа та редагування
 • Реклама і зв'язки з громадськістю

133 Галузеве машинобудування

 • Комп'ютеризовані поліграфічні системи

186 Видавництво та поліграфія

 • Технології друкованих і електронних видань

Інститут аерокосмічних технологій

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 • Літаки і вертольоти
 • Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем

173 Авіоніка

 • Системи керування літальними апаратами та комплексами

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією
 • Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

144 Теплоенергетика

 • Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

184 Гірництво

 • Геоінженерія

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

131 Прикладна механіка

 • Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь
 • Технології та інжиніринг у зварюванні
 • Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

132 Матеріалознавство

 • Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
 • Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

136 Металургія

 • Комп'ютеризовані процеси лиття

Інститут прикладного системного аналізу

122 Комп'ютерні науки

 • Системи і методи штучного інтелекту
 • Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

124 Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації

122 Комп'ютерні науки             

 • Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку

125 Кібербезпека         

 • Безпека державних інформаційних ресурсів

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Спеціальні телекомунікаційні системи

Інститут телекомунікаційних систем

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Системи та мережі електронних комунікацій
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Інженерія та програмування інфокомунікацій

Інженерно-хімічний факультет

101 Екологія     

 • Екологічна безпека

131 Прикладна механіка

 • Інжиніринг паковань та пакувального обладнання

133 Галузеве машинобудування

 • Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
 • Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Технічні та програмні засоби автоматизації

161 Хімічні технології та інженерія

 • Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології

Механіко-машинобудівний інститут

131 Прикладна механіка

 • Динаміка і міцність машин
 • Технології машинобудування
 • Технології виробництва літальних апаратів
 • Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
 • Інструментальні системи інженерного дизайну
 • Автоматизовані та роботизовані механічні системи

Приладобудівний факультет

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології   

 • Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка        

 • Інформаційні вимірювальні технології

Радіотехнічний факультет

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Радіотехнічні комп'ютеризовані системи
 • Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
 • Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

Інститут атомної та теплової енергетики

121 Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

122 Комп'ютерні науки

 • Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

142 Енергетичне машинобудування

 • Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

143 Атомна енергетика

 • Атомні електричні станції

144 Теплоенергетика

 • Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Факультет біомедичної інженерії

122 Комп'ютерні науки

 • Комп'ютерні технології в біології та медицині

163 Біомедична інженерія

 • Медична інженерія
 • Регенеративна та біофармацевтична інженерія

227 Фізична терапія, ерготерапія

 • Фізична терапія, ерготерапія

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки

133 Галузеве машинобудування

 • Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

162 Біотехнології та біоінженерія

 • Біотехнології

Факультет електроенерготехнiки та автоматики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Управління, захист та автоматизація енергосистем
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
 • Електричні машини і апарати
 • Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

Факультет електронiки

153 Мікро- та наносистемна техніка

 • Електронні мікро- і наносистеми та технології
 • Мікро- та наноелектроніка

171 Електроніка

 • Електронні компоненти і системи
 • Електронні прилади та пристрої
 • Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
 • Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки

121 Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
 • Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

123 Комп'ютерна інженерія

 • Комп'ютерні системи та мережі

126 Інформаційні системи та технології

 • Інтегровані інформаційні системи
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Факультет лінгвістики

035 Філологія

 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
 • Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Факультет менеджменту та маркетингу

051 Економіка

 • Економіка бізнес-підприємства
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка

073 Менеджмент

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

 • Промисловий маркетинг
 • Бізнес-аналітика

Фiзико-математичний факультет

104 Фізика та астрономія  

 • Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

111 Математика    

 • Страхова та фінансова математика

Факультет прикладної математики

113 Прикладна математика

 • Наука про дані та математичне моделювання

121 Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем

123 Комп'ютерна інженерія

 • Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи

Факультет соціології і права

053 Психологія

054 Соціологія

 • Врегулювання конфліктів та медіація

081 Право

 • Право

231 Соціальна робота

 • Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

 • Адміністративний менеджмент
 • Електронне урядування

Фiзико-технiчний iнститут

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 • Прикладна фізика

113 Прикладна математика

 • Математичні методи криптографічного захисту інформації
 • Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору

125 Кібербезпека

 • Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
 • Системи технічного захисту інформації

Хiмiко-технологiчний факультет

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
 • Хімічні технології органічних речовин
 • Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
 • Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
 • Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
 • Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів

Абітурієнтам

КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює набір на бакалаврат для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, до магістратури – на основі диплома бакалавра.

Деталі по вступу 2022 на https://pk.kpi.ua/

Про ЗВО/ВНЗ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського) – лідер технічної освіти в Україні! Університет засновано 1898 року, і за роки існування підготував майже 370 тисяч фахівців, здійснює підготовку висококласних фахівців за 42 спеціальностями на 24 факультетах та інститутах. У ньому навчається понад 20 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці. Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ ім. Ігоря Сікорського, кожен двадцять п'ятий професор і доцент України – наш викладач, у технічних закладах освіти країни кожний п'ятий факультет і кафедра – це факультет або кафедра КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми входимо до 4% кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics.

КПІ ім. Ігоря Сікорського готує інженерів всіх напрямків – від програмістів до фахівців у сферах прикладної механіки, хімічних технологій, приладобудування, автоматизації, біотехнологій, метрології, енергетики, електроніки, авіаційної, ракетно-космічної техніки, металургії, матеріалознавства, зварювання. У закладі також здобувають освіту майбутні математики, фізики, економісти, менеджери, маркетологи, журналісти, лінгвісти, художники, соціологи, правознавці та публічні управлінці.


Відгуки

243
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Тупо якись гос. розвод. Промучився на Фiт як ітог Тех підтримка. При тому що англ. відмінний! Вже 3рік нормально устаканится не можу, якісь підробітки а не норм праця. Хоча кричали на відкритих дверях - 2000$ ай ишніки заробляють, перспективно, гарантована праця і іншу лапшу. Зате з сайт академі і Дія Курси влаштували. Краще б в Европі в часний вуз поступив. Напевно поганіше за совок.

,

Питання відрахування чи люба документальна консультація, чи мобільність - це дикий і непродуктивний "СОВОК". Не розумію яких менеджерів може випускати КПІ , якщо на практичному рівні це ЖЄК 80х років. Манера спілкування , тон, спішність , високомірність та відсутність поваги, чекання на підписи , обхідний лист ...треба вімолювати відповіді та своєчасні підписи. Та кількість методистів, лаборантів, консультантів з якої стикаєшся зашкалює своєю некомпентентністю, заорганізованістю, відсутностю простих алгоритмів дій та видсутністю на місцях, бо вийшла, обід, чи відпустка. Ніде в цилівізованих країнах на рішення документальних питаннь - не дають відповідь вийшла, у відпустці. Забрати документи можно в термін 10 хвилин. А тут треба ще йти в профсоюз , щоб там написали - не перебуває. Змарновані кошти та нерви. В мене складається враження - що їм байдуже чи будуть в них студенти.

,

Деканат Фсп это чудо природы. Рабочий день с 9 утра. На данный момент 10.00 никого. До конца работы 40-50 минут? Уйдем раньше к чему эти временные рамки. к тому ещё и секретари это страх и ужас, такое выражение лица, манера общения, тон и поведение буд то это они мне нужны и я им должен по гроб жизни. Мне нужен вызов, а у них совокупность поведения буд то я прошу купить яхту. Днище просто днище а не деканат.

,

Заканчивала Сварочный факультет в 95-м году. Первые два курса был большой отсев студентов. Сыпались на таких предметах как начерталка, теормех, сопромат, химия. После второго курса в группе из 30 человек осталось 12. Но если ты выжил, то дальше существенно легче. Впрочем, если учиться и все сдавать вовремя, то будет тебе счастье и проблем с учебой не будет. По поводу жалоб студентов, что в КПИ в основном самообразование, все так и есть, но есть одно НО... Я, пройдя школу КПИ, самостоятельно могу разобраться в большинстве технических вопросов. Есть еще один момент. К сожалению, сейчас уровень набираемых студентов на инженерные специальности крайне низок, потому что низкий проходной бал. Отсюда и сложности при обучении в КПИ. Поэтому, если Ваши балы ЗНО на уровне 125-150 по математике, физике, химии, то выберете себе лучше гуманитарное направление, в противном случае будете нанимать репетиторов. Ну и самое главное - это студенческая жизнь: Это 6 лучших лет моей жизни.

,

131 Прикладна механіка Найкращі 6 років мого життя! Такого поняття як Заплатити за екзамен/залік взагалі не було, всі все здавали самі (або не здавали зовсім). Перші курси то був треш, особливо лекторка з хімії, а далі профільні предмети, креслення та проектування то все цікавіше Здобула знання, працюю по спеціальності одразу ж після універу, проектую. По зп - завжди хочеться більшого, але на даний момент ~1,5k$ мене влаштовує.


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві