Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»


 • Київ · просп. Перемоги, 37, 03056
 • (044) 236-79-89
 • pk@kpi.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1898 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

21500
студентів
2800
викладачів
1300
кандидатів
наук
500
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Видавничо-поліграфічний інститут

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • Образотворче мистецтво

061 Журналістика

 • Видавнича справа та редагування
 • Реклама і зв'язки з громадськістю

133 Галузеве машинобудування

 • Комп'ютеризовані поліграфічні системи

186 Видавництво та поліграфія

 • Технології друкованих і електронних видань

Інститут аерокосмічних технологій

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 • Літаки і вертольоти
 • Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем

173 Авіоніка

 • Системи керування літальними апаратами та комплексами

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
 • Системи забезпечення споживачів електричною енергією
 • Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

144 Теплоенергетика

 • Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

184 Гірництво

 • Геоінженерія

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

131 Прикладна механіка

 • Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь
 • Технології та інжиніринг у зварюванні
 • Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів

132 Матеріалознавство

 • Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві
 • Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

136 Металургія

 • Комп'ютеризовані процеси лиття

Інститут прикладного системного аналізу

122 Комп'ютерні науки

 • Системи і методи штучного інтелекту
 • Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання

124 Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації

122 Комп'ютерні науки             

 • Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку

125 Кібербезпека         

 • Безпека державних інформаційних ресурсів

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Спеціальні телекомунікаційні системи

Інститут телекомунікаційних систем

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Системи та мережі електронних комунікацій
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Інженерія та програмування інфокомунікацій

Інженерно-хімічний факультет

101 Екологія     

 • Екологічна безпека

131 Прикладна механіка

 • Інжиніринг паковань та пакувального обладнання

133 Галузеве машинобудування

 • Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії
 • Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Технічні та програмні засоби автоматизації

161 Хімічні технології та інженерія

 • Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології

Механіко-машинобудівний інститут

131 Прикладна механіка

 • Динаміка і міцність машин
 • Технології машинобудування
 • Технології виробництва літальних апаратів
 • Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
 • Інструментальні системи інженерного дизайну
 • Автоматизовані та роботизовані механічні системи

Приладобудівний факультет

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології   

 • Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка        

 • Інформаційні вимірювальні технології

Радіотехнічний факультет

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Радіотехнічні комп'ютеризовані системи
 • Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
 • Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

Інститут атомної та теплової енергетики

121 Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

122 Комп'ютерні науки

 • Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

142 Енергетичне машинобудування

 • Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

143 Атомна енергетика

 • Атомні електричні станції

144 Теплоенергетика

 • Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Факультет біомедичної інженерії

122 Комп'ютерні науки

 • Комп'ютерні технології в біології та медицині

163 Біомедична інженерія

 • Медична інженерія
 • Регенеративна та біофармацевтична інженерія

227 Фізична терапія, ерготерапія

 • Фізична терапія, ерготерапія

Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки

133 Галузеве машинобудування

 • Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

162 Біотехнології та біоінженерія

 • Біотехнології

Факультет електроенерготехнiки та автоматики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Управління, захист та автоматизація енергосистем
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
 • Електричні машини і апарати
 • Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

Факультет електронiки

153 Мікро- та наносистемна техніка

 • Електронні мікро- і наносистеми та технології
 • Мікро- та наноелектроніка

171 Електроніка

 • Електронні компоненти і системи
 • Електронні прилади та пристрої
 • Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації
 • Електронні системи мультимедіа та засоби Інтернету речей

172 Телекомунікації та радіотехніка

 • Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Факультет iнформатики та обчислювальної технiки

121 Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
 • Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

123 Комп'ютерна інженерія

 • Комп'ютерні системи та мережі

126 Інформаційні системи та технології

 • Інтегровані інформаційні системи
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Факультет лінгвістики

035 Філологія

 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
 • Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Факультет менеджменту та маркетингу

051 Економіка

 • Економіка бізнес-підприємства
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка

073 Менеджмент

 • Менеджмент і бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

 • Промисловий маркетинг
 • Бізнес-аналітика

Фiзико-математичний факультет

104 Фізика та астрономія  

 • Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

111 Математика    

 • Страхова та фінансова математика

Факультет прикладної математики

113 Прикладна математика

 • Наука про дані та математичне моделювання

121 Інженерія програмного забезпечення

 • Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем

123 Комп'ютерна інженерія

 • Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи

Факультет соціології і права

053 Психологія

054 Соціологія

 • Врегулювання конфліктів та медіація

081 Право

 • Право

231 Соціальна робота

 • Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

 • Адміністративний менеджмент
 • Електронне урядування

Фiзико-технiчний iнститут

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 • Прикладна фізика

113 Прикладна математика

 • Математичні методи криптографічного захисту інформації
 • Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору

125 Кібербезпека

 • Системи, технології та математичні методи кібербезпеки
 • Системи технічного захисту інформації

Хiмiко-технологiчний факультет

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
 • Хімічні технології органічних речовин
 • Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
 • Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
 • Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
 • Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів

Абітурієнтам

КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює набір на бакалаврат для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, до магістратури – на основі диплома бакалавра.

Деталі по вступу 2022 на https://pk.kpi.ua/

Про ЗВО (вуз)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського) – лідер технічної освіти в Україні! Університет засновано 1898 року, і за роки існування підготував майже 370 тисяч фахівців, здійснює підготовку висококласних фахівців за 42 спеціальностями на 24 факультетах та інститутах. У ньому навчається понад 20 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці. Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ ім. Ігоря Сікорського, кожен двадцять п'ятий професор і доцент України – наш викладач, у технічних закладах освіти країни кожний п'ятий факультет і кафедра – це факультет або кафедра КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми входимо до 4% кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics.

КПІ ім. Ігоря Сікорського готує інженерів всіх напрямків – від програмістів до фахівців у сферах прикладної механіки, хімічних технологій, приладобудування, автоматизації, біотехнологій, метрології, енергетики, електроніки, авіаційної, ракетно-космічної техніки, металургії, матеріалознавства, зварювання. У закладі також здобувають освіту майбутні математики, фізики, економісти, менеджери, маркетологи, журналісти, лінгвісти, художники, соціологи, правознавці та публічні управлінці.


Відгуки239

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

131 Прикладна механіка Найкращі 6 років мого життя! Такого поняття як Заплатити за екзамен/залік взагалі не було, всі все здавали самі (або не здавали зовсім). Перші курси то був треш, особливо лекторка з хімії, а далі профільні предмети, креслення та проектування то все цікавіше Здобула знання, працюю по спеціальності одразу ж після універу, проектую. По зп - завжди хочеться більшого, але на даний момент ~1,5k$ мене влаштовує.

,

Відгук про факультет Лінгвістики КПІ кафедра німецької мови. Загалом у мене залишилися приємні враження від навчання. Із плюсів: викладачі Викладачі німецької мови дійсно класні й пари з ними були цікаві й приємні. Знаю особисто студентку (моя одногрупниця), яка пройшла на бюджет в КНЛУ, але пішла на контракт сюди - через викладачів. Ставлення до студентів норм. Я навчалась середньо добре ≈75 (на бюджеті), ніхто мене не «валив», навпаки йшли на зустріч і допомагали. Тобто навчатися було відносно не складно. Із мінусів: є також багато предметів які б я по своїй волі не відвідувала, які забирають час і просто нудні. Моя німецька на виході була B2. Звісно все залежить від старанності, але я впевнена, що якщо ви просто хочете вчити мову щоб нею розмовляти, краще просто йти на курси. Через кількість предметів на німецьку залишається менше часу. В цілому гуд!

,

Син навчається на 1 курсі ФПМ, спеціальність 121. Так, перший семестр було важко, але головним чином, через те, що крім основних було багато гуманітарних предметів, але куди ж без них. Математика (різні викладачі) пояснюється гарно, викладачі профі. Предмети, пов'язані з ІТ на дуже достойному рівні, темп навчання, як то кажуть "не розлабишся". Взагалі, таке враження, що викладачі родин не мають, завжди на зв'язку й готові допомогти. До студентів ставлення добре й справедливе. Діти розумні зі всієї України, студентська спільнота доброзичлива й дружня. Й ще одне, знайомі вчаться в КНУ ім. Шевченка (Кубік), так вони відстають із прогою, вже жалкують, що не обрали КПІ.

,

Дякую за змарновані роки,кошти та нерви в КПІ. Усі на Фіот!

,

Супер!

,

Преподы унижают и не дают нормальных знаний. Поверхостно обговаривают материал, на котором нужно было бы подольше посидеть! Обращают внимание на тех, кто полизывается, а не учиться!

,

Специальность 121 ФИВТ,1 курс,Ж группы ИП... Дети сюда поступили с самыми высокими баллами! Экзамен по программированию. - из 136 человек 97(Карл!) - на пересдачу! Ничему не учит, лекции с трудом можно понять, но спрашивает - мама не горюй, прикол - код на скорость...Не факт, что на пересдаче не будет та же песня. Смысл был идти на контракт за 45 т.грн в год? Чтобы выгнали? Или выгонят бюджетника и чтобы не потерять бюджетные места, на это место переведут контрактника? Универ теряет деньги из-за таких преподавателей. Лабы сданы вовремя, оценки хорошие, а экзамен - просто треш.Проще было бы за в два раза меньшую сумму пойти в какой-нибудь частный вузик, всё равно не учат нигде, но там бы так не издевались.

,

Чудово!

,

Мій син вчився в КПІ 4 роки бакалаврату, набув найсучасніші знання, що було підтверджено під час проходження співбесід при працевлаштуванні. Тому, отримавши декілька пропозицій, обрав ту, що йому найбільше сподобалася. Під час вибору магістратури переконалися, що кращого місця навчання, ніж там, де він навчався не має. Тому і на магістратуру поступив на свій факультет і свою спеціальність. Навчання складне, закрити просто так предмети на 60 балів не легко, якщо не докладати зусиль. У викладацькому складі гармонійно поєднані молоді викладачі , які поєднують викладання з роботою в ІТ-компаніях, так і зрілого віку, які мають фундаментальні знання та досвід. Дистанційна освіта зручна, особливо для тих, хто поєднує роботу з навчанням. Можливостей для розвитку дуже багато - різноманітні програми міжнародної студентської мобільності тощо.

,

Не поленился проанализировал все отзывы, выводы: 1. Практически отсутствуют отзывы по практическим техническим факультетам и специальностям. (наверное люди учатся, а не страдают) 2. Отрицательные отзывы 78% по гуманитарным специальностям. (на кой их вообще иметь в техническом ВУЗе) 3. Отрицательные отзывы 19% по информационно компьютерным дисциплинам (полагаю, что эти студенты с завышенной самооценкой надеются что из них сделают здесь гениев, а гения из себя человек делает сам вот эьо то и не нравится интеллектуальным лентяям) Я лично закончил ТЭФ, работаю на электростанции оператором энергоблока 300 МВт, есть перспективы роста, но не желаю быть администратором, останусь навсегда технарем. Знаний полученных в ВУЗе даже больше чем достаточно. Нужно просто любить работать а не ходить на службу. К стати зарплаты не хватает на яхту и виллу, но 1000$ в месяц меня устраивают.

,

Не поступайте сюда, особенно на юрфак! Отношение к вам будет ужасное, нервов вы потратите куча, знаний 0. Половина учителей некомпетентны, хамы, а КПИ свой статус не оправдывает. Родители, берегите своих детей!

,

Захистив диплом, загальне враження про університет максимально негативне. Нікому не раджу поступати в даний університет. Техніка з початку нульових в "комп'ютерних клубах" непомірно потужніша, більшість викладачів ставляться абсолютно предвзято до університету, на кафедрі працюють викладачі за 75, а деяким і за 90, що за своїм розвитком застрягли в радянському союзі. Нові розробки і методи вирішення задач для них неприйнятні, а хабарництво тільки підтримується. В гуртожитку умови проживання гірше ніж на смітнику, взимку в кабінетах -15 і заборонений верхній одяг це норма, ставлення до студентів повністю предвзяте. Матеріал повністю застарілий. Є деякі викладачі яких приємно слухати і з якими хочеться спілкуватись, але на жаль таких лише 1 з 10

,

Не піду в магістратуру, усім знайомим кажу, щоб не вступали сюди Я навчаюсь на ФММ, впринципі деякі дисципліни є цікавими, а деякі викладачі приємними і компетентними. Але тут головні слова "деякі". Багато викладачів цинічно ставляться до студентів, викладач завжди вище студента, ніяких теплих стосунків тут немає. Люди, які переходять в інші ВНЗ після бакалаврату видихають з полегшенням і кажуть, що викладачі значно приємніші в спілкуванні. Також багато аудиторій і гуртожитків у поганому стані. Пощастило, що на ФММ з цим трішки краще. КПІ забирає дуже багато нервів і часу. Це того не варте.

,

Ужас ПСОН - это вторая часть преподавательского состава и начнем пожалуй с молодого преподавателя, который сомнительно разбирается в своем предмете и всегда делает начитку лекций с листа, вот как написано, так слово в слово и будет диктовать. Кроме того, пренебрежительно относится к студентам, особенно женского пола, постоянно угражает отчислением, так же постоянно хамит, грубит, и в таком роде. Очень неприятно выходить с ней на контакт, а если уже и вышли, держитесь! По предмету она никогда ничем не поможет, потому что сама ничего не знает, но зато требует огогого. Думает, что студенты должны только 24/7 сидеть за книгами и не дай бог будут еще работать, развиваться иметь хобби и тд.

,

Теперь перейдем к преподавательскому составу данной кафедры. Я бы ее поделил на нормальных и не очень. Начнем с хорошего и выделю сначала людей, которым действительно хочется сказать "Спасибо". Это Бурау Н.И. - действительно профессионал своего дела и кроме того, просто приятный человек, который уважает своих студентов. Так же Аврутов В.В. очень хороший преподаватель, который знает материал и видит в студентах людей. Цибульник С.А., Мироненко П.С., Павловский А.М. - так же приятные преподаватели, которые интересно проводят лекции и что самое важное могут ответить на вопросы студентов, а так же очень важно они видят в студентах людей и с уважением относятся к ним.

,

Добрый день! Хочу поделиться своим опытом обучения в данном заведении. Учился я на ПБФе, кафедра ПСОН. И рассказать есть о чем. 1. Наверное сразу стоит выделить, как тут писали ранее - это состояние аудиторий. Они желают лучшего, поскольку там очень холодно, зимой приходилось сидеть в курточках и перчатках, вся мебель так же в ужасном состоянии, везде торчат какие-то гвозди, которые портят одежу и рвут. Так же некоторые лавочки, очень узкие и уместиться на них взрослому человеку просто сложно. Что говорить о партах, все они в пыли и жвачках, так что готовьте салфетки, господа. 2. Я не проживал в общажитии, но был гостем этого ужасного места. Кроме того, что в маленькой комнате проживают по 4 человека и места там нет даже для 4х рабочих мест, кроме того тараканы, ужасные условия на кухне, из двух плит работает дай бог пару комфорток на одной из них, а душ находится в подвале на все общежитие, из 5 этажей. Часто одногруппники жаловались на отсутствие горячей воды в зимний период. Дальше.

,

Почитал отзывы. Понял, что с общежитиями и внутрикорпоративными взаимоотношениями у вас не все гладко, но я не об этом. На прошлой неделе собеседовал двух кандидатов на работу, которые закончили ваш вуз. Впечатление от собеседования неоднозначное. Ребята грамотные, но знания по некоторым фундаментальные алгоритмам оказались для них откровением. Вопросы из областей devops, "облаков", технологий разработки вызывали у них "зависание". Уважаемая профессура, прошу заметить, что ряд технологий, которые вы продолжаете читать студентам, уже потеряли актуальность для IT-отрасли. Полагаю, что вам следует сконцентрироваться на востребованных отраслью предметах, быстрее реагировать на коньюнктуру рынка и корректировать перечень того, что вы преподаете. Хотя надо отдать вам должное: среди вас есть преподаватели, которые по словам ребят, действительно стремятся научить студентов современным технологиям. Жаль, что таких преподавателей у вас там мало.

,

Безтолкове навчання, не могла б повірити, що скажу таке, але сидіти протирати штани набагато було б краще, оскільки заняття безтолкові і тільки більше заплутують, доводиться все самому розбирати, вчити, завдань задають надто багато, часу немає, щоб самому вчитися. Краще б була самоосвіта, все сухо нецікаво, так іще й незрозуміло. Добре, що дистанційна освіта, бо так треба їхати ще й сидіти на безтолкових парах, ще й викладачі безвідповідальні, можуть перенести пару з 1 на 3, а попередити тільки, коли вже почалася пара. КПІ-найкращий технічний ВНЗ, якщо це найкращій ВНЗ, то мені страшно, що в інших відбувається.

,

Не змогла залишитись осторонь, не залишивши відгук про даний заклад. Це просто крик душі!!! Для абітурієнтів, хто ще вагається куди поступати. Я вас прошу обходити стороною так званий КПІ, якщо не маєте бажання жити всією сім'єю в депресивному стані, без перебільшення, принаймні 4 роки. ФІОТ - це жах, знань нуль, приниження студента, батьків, колег! Відраховують з 4-го, 5-го курсів через свої принципи, его ( це про студентів, які не пропускали, навчалися), не дали їм змоги здати один предмет на 4 - му курсі лише тому, що на перездачі "не було суму в очах студента"! Все , що вміє студент - заслуга не КПІ, а навчання через інтернет, ютуб і т.д. Говорити можна багато. Я от так читала чотири роки тому однієї мами відгук і не повірила, що таке може коїтись, вступили до даного закладу. Про що шкодуємо всією родиною! Зіпсували життя студенту, батькам, дідусям, бабусям! Подумайте!

,

Дистанційка стала відкриттям, мій син паралельно навчається і працює дистанційно, до того ж відвідини пар студентами практично 100%. Важливий момент - можливо ваша дитина з Києва і ви ігноруєте факт гуртожитків, тому що там жити жесть (повірте попередні відгуки не перебільшення). Можу погодитись лише з лабами - дійсно тут дистанційне навчання ще не адаптоване. Студенти які виступають за очне це ті хто занудився дома і не знає чим себе зайняти, більш ніж впевнений, що очне навчання використовують чисто як прикриття щоб потусити на полян.

,

На данный момент меня, как родителя больше интересует когда закончится дистанционное обучение? Это уже ни в какие ворота... В марте уже будет год как дети сидят дома, о какой работе можно мечтать. Очень хотелось что бы ректор принял отменил эту "дистанционку".

,

Погоджуюсь з відгуками нижче. Гуртожитки в жахливому стані, інколи гірші за селянські хати. Разом весело, але зовсім не так як в ютубі "Як я навчаюсь в Німеччині". Викладачі, то взагалі окрема тема. Частина предметів – класика невмируща, без цього ніяк, а от щодо практичних предметів то все дуже застаріле. Викладання на поганому рівні, обсяг роботи зашкалює. Давай до нас!

,

Таким образом, хочу подытожить все выше сказанное. Если вам нравится страдать днями, кроме монитора ноута 15,6 не видеть ничего в жизни: ни свежего воздуха, ни посиделок с друзьями, ни отношений с партнерами противоположного пола - welcome to hell.

,

Больно жить на 121 специальности кафедры АСОИУ, лаб много, объяснений к ним - значение, стремящееся к нулю, даже в инете не найдешь, чего нужно - показатель устаревшей и бесполезной информации, подаваемой в универе. Изредка встречаются преподаватели, проливающие свет на тьму, тупость и нежелание находить общий язык со студентами. Общаги это отдельный прикол, заходишь впервые в комнату при поселении, а там будто местный филиал Содома и Гоморры, и нужно мало того что ремонт делать, так потом и мириться с бесконечными тараканами, как в комнате, так и в коридорах, туалетах, кухнях. За время пребывания в общежитии я повидовал особей всех видов и размеров. Учеба страшная, днями надо сидеть и сидеть и сидеть, и если поначалу кажется это нормой, больше работаешь - больше научишься, то через месяц начинает дико болеть спина, и ты тупо физически не способен далее сидеть и сидеть и тратить драгоценное время вместо самообучения на тупые лабы, которые по итогу все друг у друга скатывают.

,

Учусь на ФММ. Неактуальная учебная программа, пожилые преподаватели. Институт недополучает финансирование, аудитории все старые. Если хотите потратить 5 лет в пустую - поступайте

,

Все было просто ужасно не советую

,

КПІ-це найпарашніший універ в Україні.Відношення до студентів часом гірше,ніж до зеків,умов нема,гроші за все деруть з порог. ніколи, категорично ніколи не йдіть, вжк краще в технікум,хоч щось навчать...

,

Учился на програмиста на тройки. Еле нашел работу из-за завышенной самооценки.

,

Это уже не светлые дни советского союза, это настоящий ужас. Самодурство и безответственность процветает. Родители, вы в курсе, что в университете работают люди для которых универ – это "вторая подработка" (и отношение к преподаванию соответствующее)? Взяток не берут, но и знаний – ноль. Посидел, поумничал перед моложавыми усиками да косичками, денежка упала. Что там с вашими детьми после универа будет – все равно. Процент хороших преподавателей очень низкий.

,

Знаний здесь не получишь,практики почти нетe.Зубрим конспекты,пишем под диктовку.В корпусах холодно,очень холодно( в аудитории было -1).Корпуса в ужасном ремонте,общежития также.По общагам бегают и мыши,и тараканы,и крысы,одним словом настоящий зоопарк.Дистанционное обучение на полном нуле,знаний 0

,

Повні хабарники?мій син який навчався дуже добре і вдноситься до учоби з відповідальністю ,їздив на всі олімпіади за фахом,бувши на 4 місці , їхній екзамин написав за 25 мінут, кажуть непройшов, а дівчина яка здала зно на 101бал іі 104 по атестату ,здала вступний екзамен 192 і ви думайте що в це хтось повірить,багатий батько і ось тобі універсетет,і такий бухгалтер буде колись вам щитати зарплату це сором такому університете Викладачі побійтесь бога бо вам колись прийдеться вітповідати за свої поступки за зломані судьби дітей які дійсно добросовісно відносяться до навчання .Позор такому університету не рекомендую цей заклад. позор

,

Не тратьте свои нервы и деньги!

,

Здобув у Київському політехнічному інституті четверту вищу освіту з інформаційних управляючих систем та технологій. Рівнем отриманих знань та практичних навичок задоволений. Випускники цього вищого навчального закладу завжди затребувані на ринку праці.

,

Навчалася на спеціальності Публічне управління та адміністрування - багато було цікавих і корисних дисциплін, викладачі, які постійно запроваджують в навчальний процес різні інтерактивні види занять, цікаві зустрічі і лекції з практиками, виїзні заняття та багато всього іншого - різноманітні конкурси, олімпіади, конференції. Мабуть, хто пише невдоволені пости, просто не вчився або думав, що диплом отримає на шару - тут це не проходить.

,

Учусь на ИПСА на системном анализе уже третий год. В основном тут преподают строгие преподы которые хорошо знают свой предмет и не ставят оценки за красивые глазки. В первом семестре все знакомятся с универом и требования у преподов ниже, студенты ( точнее 30% студентов) могут попасть на комиссию где их благополучно оставят. Потом пойдет второй семестр где преподы уже смогут показать себя и выгонят 42 % студентов- бюджетников (мы считали только их, осталось 70 из 120 бюджетников) которые не хотят или не могут учится, но можно не расстраиваться, их приняли на бюджет на 2й курс на ТЭФ. Дальше уже легче так как привыкнешь. Неадекваты тоже есть, но их мало. Большая часть преподов гуманитарных дисциплин понимают что они нам ненужны и закрывают предметы особо не паря нас. 35 корпус новый и теплый (хотя компы там ужасны, купите свой), а остальные полный ужас (холодно, очень холодно!). Взяточничества нет вообще. Вывод: не учишься- вылетаешь.

,

Впринцыпе в институте было учится интересно, но такая оценка за то что открылось после института , а именно:1. Отсутствие страхового стажа за учебу в институте на стационаре(6 лет в трубу, при необходимых 35 годах стажа это критично). 2. Отсутствие рабочих мест по специальности, тебя нигде ни то что не ждут и не хотят принимать их просто нет. 3. Устаревшая программа обучения, отсутствие обучения необходимым программам и последним тенденциям промышленности ( программа отстаёт от актуальности на 30-50 лет). 4. Пожалуй слишком старые педагоги, компетентность которых никто не проверяет и часто они ведут себя довольно странно. 5. Слишком высокая планка для вуза который ни даёт никаких перспектив.

,

124 специальность ИПСА - ужас , а не обучение...страшный сон...

,

Дуже раджу всім, хто буде вступати до КПІ, не обирати ІПСА, а саме кафедру ММСА. Скільки б років не пройшло, ту демотивацію і неадекватність з навантаженням (такого ви не знайдете на жодному з факультетів, я вам можу гарантувати), компетентність деяких викладачів я буду пам'ятати все своє життя.

,

Училась на ФБМИ поступала на специальность Реабилитация, закончила уже Физиотерапевт, эрготерапевт. Постоянно меняют название и не известно кем по итогу станешь. Лучше бы поменяли преподавателей и не компетентных людей. Один преподаватель может вести по 5 предметов, соответственно изучает он их тоже с нами, так сказать походу разбирается что да как. Практических занятий, как для такой профессии, практически нет. Преподаватели сами обо всем договариваются. Есть пару компетентных и по истине отличных специалистов, но они не смогут сделать погоду. Если хотите отсидеть 4 года, откосить от армии или что бы родители оставили вас в покое, вам сюда. Напрягать особо не будут, 3-ка будет обеспечена. Если делать нормально рефераты и иметь 80% посещения - поставят и 4. Если же интересует получение знаний по данной профессии и желание в будущем работать, тогда и не думайте сюда поступать. Ну и желание они очень быстро у вас отобьют! Будьте внимательны при выборе ВНЗ!!

,

Я здобула в КПІ ступінь бакалавра, і дуже рада, що не стала витрачати тут ще 2 роки свого життя. Я закінчила 4 курс з таким слабкими знаннями, що навіть не можу грамотно пояснити, на кого я вчилась. Хоча середній бал мого диплому 4,5. А тепер зробіть висновки про компетенцію викладачів, які ставили мені оцінки. В цьому університеті: - застаріла та неактуальна навчальна програма. - некомпетентні викладачі - старе обладнання - холодні аудиторії - цинічне відношення до студентів - викладання російською мовою (іноземці вивчають українську для навчання, а потім не можуть сприймати матеріал) - відсутня допомога з працевлаштуванням.

,

Навчався на кафедрі автоматизації хімічних виробництв - найкраща кафедра в університеті!!! Без перебільшення, викладачі - професіонали, навчили вчитись, а це найголовніше, що треба зараз уреальному житті. Тим, хто хоче здобути дійсно класні знання раджу вступати. Окремо хочу сказати велике спасибі Жученку А.І. - завкафедрою, людина з Великої букви. Вигляд строгий, але справедливий. Лукінюк М.В. - найвеселіший викладач університету! Викладачі досвідчені та принципові! Дякую вам за отримані знання

,

Всі хто вступають на спеціальність переклад романських мов, будьте готові, що у вас не буде права вільно обрати форму начання, тут доступна лише денна, при тому що на таких спеціальностях як наприклад переклад германських мов така можливість є, але на прохання перейти з однієї спеціальності на іншу, вам лише розведуть руками і скажуть, що це неможливо, і всім все одно що ти на другому курсі вже працюєш і не можеш відвідувати університет кожного дня. А про індивідуальний графік можна тільки мріяти, в деканаті взагалі не знають що це таке. Хочу додати також халатне відношення деяких викладачів до студентів. Випадки коли професорка не приходить на пару або затримується на годину це норма, будьте готові витрачати свій час очікуючи викладачів в холодних кабінетах майже кожного дня. Бажаю факультету лінгвістики розвиватись і вдосконалюватись, для початку хоча б дати студентам право вільно обрати форму навчання, тому що до сучасних стандартів навчання цьому факультету ще далеко.

,

Поступил в КПИ с надеждой на то, что буду получать образование в лучшем институте страны. Очень сожалею, что трачу время именно здесь ..Многие преподаватели ставят баллы ,как хотят, даже не аргументируют. Так же есть кадры, которые унижают морально ,доводят до слез и валят. Действительно хороших преподавателей очень мало(( Жаль, время не вернуть назад,так бы поступил в другой универ. Дорогие студенты,не слушайте своих родителей и не идите на поводу у них( как это сделал я).Учиться Вам,а не родителям!

,

Навчаюся на ФІОТ, спеціалізація комп'ютерна інженерія, не рекомендую, дуже застаріле обладнання, премети не актуальні, нагружають непотрібними предметами.

,

ФСП самый корумпированый факультет в политехе. Никогда не поступайте на ФСП. Не знаю о ситуации в других факультетах, но с этим явно в университете проблемы. К ученикам относятся грубо и неуважительно. Сессия сдается на ура , главное купить готовую работу или скачать, на антиплагиат не смотрят и можно все сдавать и скушают за милую душу. Куда вообще смотрит Министерство образования не понятно и явно в доле на откатах.

,

По поводу военной кафедры в КПИ: Там жизнь остановилась ещё во времена СССР!!! Наглые преподаватели, именуемые себя военными в отставке, а здесь преподавателями и руководителями, с чего-то решили, что они могут оскорблять, унижать студентов и им за это ничего не будет.(эдакая себе дедовщина)... Не смотря на то, что родители этих студентов платят не малые деньги за обучение на кафедре!!! А если родители решили заступиться за свое чадо, то это чадо начинают гнобить по полной, причем исключительно пед.состав!!! Мне кажется, что пора эту кафедру немного разшевилить и разъяснить зажравшимся дядям, что такое толерантность, уважение к людям, не зависимо от возраста. И как должен выглядеть и вести себя военный мужчина!!!

,

Учусь на ФБМИ. В целом, учитывая все недочеты с неактуальностью определенных дисциплин и неоправданной предвзятости некоторых преподов факультет все равно хорош. Да, иногда сложно до изнурительности, и в период сессии, скорее всего вы будете без сна и времени даже чтоб просто покушать, но все равно, учиться интересно. Так что если вы уверенны в своем выборе связать свою жизнь с специальностью такого спектра - Вам понравится ФБМИ)

,

Для тих, хто хоче вступати / віддати сюди дитину, пропоную поміркувати ось про що: У КПІ, дійсно, можна отримати гарні знання. Але Вам варто бути готовими до нервових зривів (а вони будуть) та хронічних захворювань. І ось чому. Якщо коротко, то всю адміністративну та освітню систему в КПІ можна охарактеризувати одним словом - "совок". Університет дуже великий, багато корпусів та гуртожитків. Відповідно, всі вони потребують багато грошей хоча б для підтримання їх стану. не дивно, що стан будівель жахливий. У корпусах зимою Ви будете сидіти у верхньому одязі, і при цьому будете замерзати. Як наслідок, хроничні захворювання. 80% викладачів та адміністрація у повному складі не буде вважати Вас за людину. І це не перебільшення. Ви будете завжди неправі - перевірено шістьма роками навчання. Окремої "шани" заслуговує більшість завідуючих гуртожитками - просто жах. Із гарного в КПІ лише позанавчальна активність студентів. Не рекомендую.

,

Ужасное заведение. Из 9 учителей лишь 1 реально старается научить нас чему-то. Остальные - просто читают то, что им приказано. Если нужно подойти к последним за помощью, то они разыграют спектакль "Туда-сюда, сюда-вверх, а потом вниз, если повезет, ну и напоследок назад и готово". Убогие аудитории. Убогие классы. Убогие старые учителя. Общаги, как после ядерной бомбы. Если ты думаешь сюда поступать - не стоит. Поступи лучше в Могилянку, в Шеву, куда-нибудь, но не сюда.

,

Иногда бывает стыдно, что в лучшем университете страны такой ремонт в аудиториях. Жалобы на постоянный холод в аудиториях - это ведь не стоит 30 000 гривен в год, ну...

,

В КПІ вступати не планували, навіть квитки брали до іншого міста. Але дитина склала ЗНО з усіх предметів на 190+ і вирішили в останній момент, що КПІ - це ж престижніше!? Пройшов місяць. Дитина дзвонить кожен день і каже, що вчитись тут не хоче, викладачі нічого не пояснюють (крім таких як Шпак і Стогній). Але їх тільки двоє. Як це можна до дітей відноситись, щоб за місяць зненавиділи і хімію, і КПІ. Я, як вчитель, вражена до глибини душі... бо відбили в дитини бажання вчитись. А термос, термобілизна? Уявляєте температура в корпусах взимку буде 4-11 С°, а канікули 2 тижні. Діти там вже хворіють... а вода гаряча??? Її включають на період екскурсій для батьків, поселення і в опалювальний період. Все! Далі дітям брешуть про аварії, яких немає насправді. Умови в гуртожитку вцілому нормальні як для гуртожитку. Але дитина хоча наступного року вступати знову!!!

,

Це просто жах !!!! Ви подивіться тільки на гуртожиток номер 20 . Як там можна жити ? Комендантша просто гнобить усіх хто приходить , ставиться до людей як до тварин . Якщо вирішили поступати сюди - не раджу . Це тільки нерви , сльози і все остальне . За що вони беруть гроші не зрозуміло . До того ж якщо ви не заплатите коменданші то комнати ви більш меньш нормальної ви не побачите . Корупція процвітає що в гуртожитках , що і в навчальних корусах . Просто крик душі . Дякую за змарновані роки життя та нерви КПІ .

,

Сам навчаюсь на ФСП, дуже подобається, навчання проводиться за актуальною інформацією, викладачі об'єктивно оцінюють знання та розуміння предметів, адміністрація факультету завжди йде на допомогу студентам у всіх питаннях, аудиторії з ремонтом, гарне технічне забезпечення факультету. Рекомендую ФСП за отримання актуальних знань та розуміння в проблематиці своєї спеціалізації!!!

,

Дуже гарний університет з великою кількістю лабораторій та цікавими проектами для студентів. Сам закінчив ФЕА кафедру автоматизації енергосистем 5 років тому. Найбільше сподобалось проходження практики на профільних підприємствах, де я зміг остаточно визначитись з напрямом майбутньої професії. Навчатися в КПІ не складно, але успішне завершення навчання потребує системного підходу: відвідувати лекції, приймати участь у студентських проектах. Чув, що зараз студенти можуть навчатися за програмою обміну в Німеччині та Англії.

,

Закінчила ФСП КПІ, працюю за спеціальністю та дуже рада, що вступила саме на цей факультет, навчання було цікаве. Викладачі досить молоді та прогресивіні, оцінювання обєктивні, більшість студентських інніциатив підтримуються, проводяться цікаві конференції, олімпіади, квести. Аудиторії відремонтовані, на проблеми та прохання студентів адміністрація завжди реагувала швидко. Є і мінуси: в великих потокових аудиторія холодно, в гуртожитках погані умови, але і це вирішували. Загалом навчання на ФСП рекомендую

,

Не раджу даний ВНЗ. Тільки втрачений час! Середній вік викладачів 70+. Їм вже нічого не треба. При сучасній мобільності, даний ВНЗ мав би бути найсучаснішим та найуспішнішим, але нажаль... Нічого нового та прогресивного: ні лабораторій, ні аудиторій, ні технічного остащення, ні впровадження сучасних технологій. Нічого! Тільки повна зневага до студентів, а під час сесії терор та вимагання!

,

Закончил КПИ, ФЕА, кафедру автоматизации энергосистем (АЭ) 10 лет назад. Мой отец и брат также выпускники КПИ. Никто из нас не жалеет о своем выборе. После КПИ прошел собеседование в иностранной компании, где работаю по специальности и с уважением вспоминаю преподавателей кафедры АЭ. КПИ дает системные знания в поиске и аналитике, что обеспечивает конкурентные преимущества и в смежных областях: экономика, маркетинг… Советую абитуриентам и их родителям сделать перспективный шаг в выборе КПИ. Несколько слов о родной кафедре, которая готовит специалистов в области управления, защиты и автоматизации энергосистем. Без защиты и автоматики надежная работа электроэнергетики немыслима. Кафедра дает знания по режимам работы энергосистем, их моделированию и оптимизации плюс цифровые технологии защиты и автоматики. Специалисты этого направления – элита электроэнергетики, они всегда востребованы. Всем, у кого есть интеллект и упорство, рекомендую кафедру автоматизации энергосистем.

,

Закончил ФЕА, кафедру АЕ в 2010 году. Очень благодарен преподавателям за их труд. Работаю по специальности и когда приходят выпускники кафедры и факультета устраиваться на работу, то их уровень на порядок выше, чем в других вузах. А сейчас кафедра предоставляет возможность обучения по программе двойного диплома в Германии. Поздравляю ФЕА -100 лет!

,

Учусь (заочно) на ФІОТе. Ожидания не оправдались. Доучиваюсь только из-за диплома. Практика учебы в вузе показала, что возраст преподавателя абсолютно не показатель уровня профессионализма. Те, кто в возрасте, подают все черствое и в такой же манере, молодые преподаватели – вообще ничего не делают. В семестре, из всех преподавателей, один максимум два тех, которые будут стараться вам передать знания и помочь. Из учебных мат. вам предоставят несколько жалких лекций и методичку, зачастую убого оформлена и содержит только варианты заданий. Как их выполнить – думайте сами, гуглите и в ютубе индусов смотрите. Даже если методичка содержит материал для изучения – она будет написан самым сложным языком который можно только придумать. Общежития ФІОТа – свинарники. Комендант общежития комментирует это довольно просто: "Я им не мешаю, они мне". Вонь в комнатах от разлагающихся продуктов, пьяные студенты, спят на том что осталось от матрасов – нищета. Из положительного, пожалуй – только молодость.

,

КПИ - это сила. Много разных активностей для студентов. Чувствуешь себя частичкой целого механизма. Заканчивал ФЭА. Благодарен ребятам за эти счастливые годы. Работаю по специальности. Когда пришел устраиваться, опыта работы не было. Но когда узнали, что я инженер-энергетик из КПИ со знанием программирования, взяли сразу. Большой плюс ФЭА в том, что там кроме предметов, связанных с энергетикой, есть целый курс программирования (кафедра автоматизации энергосистем). Сейчас, я слышал, там вообще изучают С#. Живи.Люби.КПИ!

,

Закончила ФЭА кафедру автоматизации энергосистем два года назад. Очень благодарна преподам за их умение объяснить и донести знания. Работаю по специальности в отделе релейной защиты. Работу нашла без проблем.

,

ХТФ отстой! Относятся к студентам,как к грязи((( за бабки продают бюджетные места. Гнобят улыбаясь в глаза.

,

Учусь в КПИ на факультете лингвистики, первый язык - французский. Всё нравится. За первый семестр получила базовые знания французского языка(до универа не изучала его), могу выразить свою мысль простыми словами. Считаю,что в КПИ лучше преподают гуманитарные науки, чем в других ВУЗах. Однако, холод в аудиториях - это большая проблема. Но, кажется, сейчас ситуация улучшается.

,

Лингвистика в КПИ на уровне, не бойтесь поступать)

,

Никогда не поступайте на ФСП. Не знаю о ситуации в других факультетах, но с этим явно в университете проблемы. К ученикам относятся грубо и неуважительно (особенно преподаватели тдп). Все университетские мероприятия проводятся очень поздно в самых криминальных и опасных районах города. Например, мистер фсп проводился в 30 минутах на маршрутке от станции метро Петровка и начало было в восемь вечера. Если бы не родители не знал бы как от туда уехать. Если не умеете подлизываться на хорошие отметки не расчитывайте. У преподавателя философии вообще своя система оценивания. Вы можете отвечать так же как и другие, но перед сессией узнаете, что у вас вместо плюсов стоит плюс-минус и на автомат можно не расчитывать. Про преподавателя по деонтологии вообще сказать нечего, ей все равно на учеников. Практик по логике на семинарах заигрывает с мальчиками-первокурсниками. В целом тебя там никто ни во что не ставит. Подумайте прежде чем поступать туда!

,

Классный универ, все понравилось, не клеветали другие университеты, не говорят, что у них вся Шулявка купается в бассейне, как в Гринченко, где вся Оболонь купается у них!!!

,

Навчальний заклад має високий рівень підготовки, проте не дуже радує холод в аудиторіях з початком осені. Іноді пари проходять в аудиторіях, які зовсім не обігріваються. Діти хворіють, але лікуватись треба на парах, бо пропуски не вітаються. Все було б добре, якби було опалення в корпусах, було тепло....

,

A пoчему студенты и выпускники этого "лутшего" вузa нaстолько безгрaмотны? Кто не смог освоить грaммaтику,тот не может быть ни мaтемaтиком,ни инженером.

,

Поступил на ТЭФ....Документы сдал без проблем минут за 40... Спасибо за организацию работы приемной комиссии. Переночевать смог в общаге №6. Приятная вахтер. Хорошая комната для гостей, с холодильником, приемлемая цена для Киева - 100 грн/ ночь. Впечатления положительные... Вместе с тем - бытовые условия проживания в общежитиях КПИ и стоимость - несоизмеримые вещи: условий нет вообще, зато цены за общагу высокие. Антисанитария на высоком уровне , потому что ничего не организовано для быта человека, хотя условия проживания - это одна из важных состовляющих в жизни студента. Для студентов КПИ достойных человеческих условий в общагах нет. Администрации студгородка пора об этом серьезно подумать и начинать действовать

,

Навчаюсь на ФІОТ, закінчую перший курс - скажу, що досить непогано тут. Знання, як мінімум, я справді тут отримую.Тут холодно взимку, в мого факультету дуже грубий у відношенні до студентів деканат, хоча таке - впевнений, що у більшості ВНЗ все гірше набагато. Тут навчання справді багато - нормально не спати ніч, готуючи лаби чи готуючись до екзамену. Хоча і окрім навчання тут цікаво досить - надзвичайно класна бібліотека, парк, навчаюсь із цікавими та розумними студентами (за це справді плюс великий). Хоча тут, до слова, нема академічної свободи, як у Могилянці, наприклад. Дуже мало де ремонт є - корпуси та приміщення справді такі собі. Щодо викладачів, то тут по-різному - хоча майже всі тут знають свій предмет. Жалкую трохи щодо спеціальності лише (більше би математики і програмування хотілось) - а перевестись на іншу якусь в КПІ - це дуже складна процедура, на жаль.

,

Современный студент не то что космический корабль на орбиту не выведет, боюсь, электрочайник не создаст. Вернее создаст, но им будет опасно пользоваться: вдруг взорвется. Преподы отчаялись этим бестолочам что-то объяснять. Да по факту и программы обучения у нас идиотские: какой смысл учить свое потомство программировать на ПК, если ни один из этого потомства собственно ПК создать не в состоянии? Абсурд какой-то получается. К стати, если кто-то думает, чо в США образование значительно лучше, то почитайте MIT OpenCourseWare: по сути те же яйца (те же украинские ВУЗы), только в профиль.

,

Трата времени

,

Самі лутші годи жизні

,

Уважаеме будущие студенты и настоящие... !!! Это будут лучшие годы Вашей жизни - будьте готовы встретить все и вурдалаков и виев и прекраснеших Молодых преподов которые достойны быть преподавателями этого уважаемого ВУЗА КПІ. Если страшно жить и Вы ленивы и разнежины жизнью и Родительскими Деньгами тогда неходите в КПІ -Вам там не х... делать!!!!!!!!!!!! Светлых Мозгов Вам студенты желаю!!!.Выпускник КПІ ММФ-1988г и выпускница ФБТ-2014г.

,

Лутший ВУЗ щас работаю закордонном инженером в компании AirBus

,

КПІ найкращий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

ММІ-отстой, адміністація інституту ненавидить студентів, викладачів, та взагалі порядних та добрих людей.

,

Мех маш самый корумпированый факультет в политехе. Хотите получаться и потерять здоровье то идите на мехмаш.e

,

Дуже холодно в аудиторіях. Всі хворіють. В КПІ залишите своє здоров'я

,

Є дуже погана людина. Цей викладач ненавидить студентів, принижую їх і з задоволенням вигадає. Таким не місто в універі!

,

Вже закінчив ММІ каф.ДММ та ОМ. Неадекватні викладачі. Якщо дивились фільм" Місце зустрічі змінити не можна", остання серія де Шарапов потрапив до Горбатого. Приблизно таке.

,

ХТФ фигня. Жизни нет , знаний О

,

ХТФ самый дурацкий факультет: знаний 0, жизни 0, смысла 0. Поступайте в КНЛУ на факультет экономики и права, специальность право. Деканша - агонь!

,

>> Факультет биотехнологии и биотехники КПИ - настоящий позор идеи биологического образования. Отношение преподавателей и уровень - соответствующие. В своем предмете преподаватели факультета либо абсолютно некомпетентны (на лекциях рассказывают о телегонии, "теории волнового генома" ) П.С. Ах, да, про факультет... Оно того не стОит, ребята. Ни потраченного времени, ни усилий. У меня всё.

,

Учусь на ФИВТе второй курс. Знаний не дают, все учишь сам. То я хоть бюджетник. А за что другие платят деньги? За самообразование? Толковых преподов раз-два и обчелся. Материал учебный устарел на лет 15)))) Материальная база старая, учебный корпус просто позорище да еще и дубарь. А общага это вообще не для слабонервных....киевские бомжи комфортней живут. За что только такие деньги берут? Условий никаких. Как вспомню как еще в школе бредил КПИ и как сейчас разочаровался((((((((

,

Закончила ФМФ факультет, специальность Физика. + Образование на уровне. Сильнейшая база математики и физики. - Всё старое: ремонт, мебель, оборудование. В общем, в комфортных для образования условиях, было б приятнее получать знания от сильных преподавателей (бывали конечно и уникумы зазнавшиеся профессора, которые орали, анекдоты травили, а по теме - "почитаете сами"). Абитуриентам советую ФМФ, по крайней мере базу (1-4 курсы), а надстройку можно потом любую на эту базу поставить... мозг натренирован для восприятия любых задач.

,

Условия жуть... аудитории холодные... зимой можно застудить всё что угодно... лекцию писать вообще иногда не реально... в помещениях бывает и 8 градусов... окна старые от них дует... и это вполне нормально для администрации, у которых в кабинетак тепло... столы и стулья такие, что только в спец. одежде за ними и сидеть, жалко кучи порваных колготок или дырок на штанах от болтов, которые торчат из столов... одновление явно было при постройке того или иного корпуса... Образование... весьма устарело... если даже ехать с этим дипломом заграницу, то всё равно заново прилется учиться... По поводу работы... институт не даёт направение... ты должен сам найти и принести бумажку в институт, что трудоустроен... Чем сладится КПИ - Поляной, где можно выпить... вонючими столовыми, где трудно кушать из-за запаха и постоянно перекладывающимися дорожками-плиточками, половина из которых зимой скользит, что все обходят по снегу... Кпи это школа выживания.., закончишь кпи, сможешь выжить везде...

,

Закінчила магістра ВПі, задоволена. Викладачі лояльно ставляться до тих, хто працює, дуже вдячна викладам Фісенко Т. В, Сегол Радмілі та викладачам Арвп. Раніше вчилась в іншому регіональному вузі, маю з чим порівняти, особливо нелояльне ставлення викладачів. Потім також навчалась за кордоном, можу сказати, що в кпі технічні предмети типу верстки та дизайну викладаються набагато краще, за кордоном, хоча і круте обладнання і не треба носити ноутбуки на парах, повністю самостійна освіта, ніхто нічого не пояснює, потрібно лише здати проект і все. Хоча, звичайно, з точки зору іноземних мов та загалом гуманітарних предметів, то за кордоном краще викладання, бо більшісь викладачів навчалися в західній Європі. Тому раджу всім вступати до кпі, бо кращого вузу в Україні точно немає, якщо немає можливості зразу поїхати за кордон.

,

Закончил машиностроительный, работы нет.

,

Факультет биотехнологии и биотехники КПИ - настоящий позор идеи биологического образования. Отношение преподавателей и уровень - соответствующие. В своем предмете преподаватели факультета либо абсолютно некомпетентны (на лекциях рассказывают о телегонии, "теории волнового генома" и ссылаются на Петрика и Мулдашева), либо компетентны ровно настолько, чтобы проверить, точно ли студент выучил конспект. Понимать и пользоваться знаниями не требуют, поскольку не умеют этого делать сами. Практические навыки также отсутствуют. Вершина оснащения лабораторий - фотоколориметр КФК-2 (1965 г. выпуска) и центрифуга примерно того же возраста. В остальном, в лучшем случае, студенты учатся капать красители на предметные стекла и толочь в ступке листья. Резюме - если нужен диплом без забот и с возможностью во время учебы заниматься чем угодно, ФБТ - ваш выбор. Если нужно качественное биологическое образование и возможность трудоустройства по специальности, к сожалению, вам здесь не помогут.

,

Закончила в этом году бакалавра на ФЭЛе, поступила в магистратуру. И в перчатках зимой сидела, и до 7-9 вечера сдавала, и по 2 лабы овер 60 стр за неделю делала (без норм методы в новой проге), и частенько не было времени спокойно посидеть/отдохнуть/поспать. Если всё досконально сделать и разобраться, то сдать можно любому преподу, а если взять козу и не читать её даже, то какую оценку вы хотите? Задача универа - научить искать нужную инфу и самообучение - обязательная часть, вы ж не в школе и никто никому ничего не должен. не нравится, не занимайте чье-то место. хотите просто получить диплом, не прилагая усилий (для чего частенько много ума не надо) - универ не обязан штамповать специалистов с проблемами в развитии. а специалисты у нас такие плохие, потому как они и есть вот такими "студентами". По поводу отсутствия ремонта и холода ужасного зимой, согласна. а ноут никогда не носила, потому как делаю лабы дома, а не меняю фамилию на титулке чужой лабы прям на паре.

,

Проучился год, увидел картину которую характеризует нашу страну. Общежитие просто хуже некуда, можно снимать хроники для фильмов про СССР. Коррупция настолько чиста что будто ее нету, т.е. тебе препод говорит я твой репетитор за 200 грн за урок, придешь 2-3 раза в неделю сдашь сессию на отлично- (это если ты хочешь хорошо учится).

,

Закінчила факультет «Соціології і права» у кінці 2016р. Балакалаврат «соціологія», магістратура – «адміністративний менеджмент». Вердикт – лажа. Конкретизую: жодних актуальних практичних навичок, що необхідні зараз на ринку праці не дається. На соціології вивчають програму Access 1980 року, та ОСА – програму про яку не знає жоден роботодавець. А ось прога яка є настільною Біблією всіх соціологів світу, SPSS– навіть на картинках не показується. І так у всьому. За 4 роки один єдиний раз (другий семестр першого курсу) робили імітацію справжнього соціологічного дослідження. Стосовно менеджменту взагалі колапс. Жодний викладач ніколи не працював менеджером (хоч якимсь!!!), і не має жодного уявлення як це працює не за методичкою. Все навчання зводиться до безглуздого переписування темнів у конспект та зачитування відповідей з роздруківок. Все що виходить за ці рамки - від лукавого. Єдиним плюсом було те, що на факультеті взагалі не даються і не приймаються хабарі.

,

Закончила ФИВТ АСОИУ в этом году. К сожалению очень мало хорошего могу сказать про это место. Это точно зря потраченное время. Знаний особо никаких(училась не плохо) , даже та информация которую пытаются впихнуть в голову устарела лет 20 назад. Часто преподаватель сам не знает свой предмет( таких процентов 80%). Хороших толковых преподавателей за все время учёбы помню три. Два из них уволились, не выдержав давления старых вышедших из ума бабуль и дедуль- доцентов и профессоров. Огромная проблема это деканат который не считает студентов за людей. Декан - дедуля которому уже ничего не надо кроме того чтоб на него преподаватели научные работы пачками писали. Никаких ремонтов в страшном 18 корпусе не будет. Не один раз приходилось неделями сидеть под кабинетом с 8:00 до 22:00 для того чтоб сдать лабы, курсовые и т.д.Однозначно не рекомендую. Не тратьте свое время и много нервов.

,

Симпатичный снаружи, но гнилой внутри. Преподаватели просто не хотят учить чему-либо и брать деньги. Ладно, если бы деньги брали, бумагу, там, так нет, сразу на контракт/отчисление. Есть, конечно, преподаватели у которых есть желание чему-то научить студентов и с которыми очень интересно общаться, но их к сожалению преимущественное меньшинство. Материал подается скучно, не интересно. Да и сам материал застрял в 60-70-х годах, как и оборудование для лабораторных работ. Сдача чертежей может продолжаться вплоть до 10-ти вечера, как и консультации. Общежития. Если Вы все же поступили, то мой Вам совет - съезжайте на квартиру как можно раньше. Даже не пытайтесь выжить в этом аду. Вот мы и подошли к плюсам, точнее, к одному плюсу - кампусу. Пожалуй, именно в этом вузе Вы сможете полностью прочувствовать студенческую жизнь, ибо все оставшееся общежитие заполнено такими же студентами. Подводя итоги можно сказать, что это не ни разу не "университет", а полноценная шарага напротив зоопарка.

,

Не раджу. Умови жахливі, все в запущеному стані. Гуртожитки в 60 роках минулого століття обновлялися. Корпуса навчальні взимку холодні. Діти, які живуть в гуртожитках, на призволяще кинуті. Там ними "опікуються"старші студенти, яким самим потрібна допомога.

,

Говорят, учиться тут сложновато. Преподаватели требовательные, так что можно вылететь с университета. Зато в этом есть плюс - будут действительно профессионалы своего дела, а не "отсидел за партой - получил диплом, а знаний ноль". Так что советую.

,

Хочу написати свій коментар для людей які вступають після технікуму, оскільки в свій час в офіційних джерелах знаходив крихти інфи, а в неформальних бесідах чув інформацію навіть суперечливу офіційній. Вступ. Є споріднені спеціальності по яким беруть на перший курс трьохрічного скороченого бакалаврату (тобто на рік менше основного). Для вступу здавав шкільну математику+фізику/або укр.мову по внутрішньому екзамену в КПІ (можна ЗНО). Навчання. Мінусом я вважаю той момент що в плані навчання ти повинен рухатись по жорсткому маршруту який тобі склав деканат в межах спеціальності. Перечитувати будуть весь предмет що вчив в коледжі без можливості, наприклад, здати екстерном. В тєхнарі ти міг паяти усілки, прогать контроллери, в КПІ ти можеш стати трієшником, або вилетіти через предмет з лютим мат.апаратом який без проблем порахує Mathcad, але тобі чомусь слід вміти рахувати вручну в чистому полі. (Продовження нище)

,

На лаби треба носити свій ноут. Здивувало, що лише на пятому курсі в другому семестрі є предмет САПР до якого, по цій лозіці, слід інженерну графіку і креслення до курсових здавати олівцем. В універі мало опитувань протягом семестру внаслідок цього інтуїтивна система оцінювання коли бали нараховують по прогулам+письмовому екзамену, який не можна оскаржити. В технікумі для виходу на стипендію достатньо було вчитися і вчасно здавати роботи, в універі здаєш всіма правдами і неправдами: кози, списуєш, присутність на конференціях. На стипендію вийти можна, але важко отримує її 40% спеціальності. Плюси. Саме насичене в країні студентське життя. Вистачає всього від випивух до спорту, туризму, науки, низових ініціатив. Висновок. Попри весь совок присутній в КПІ сюди якось ще потрапляють цікаві і активні люди, так їх мало.

,

В ваших позитивных отзывах больше негатива чем во всех критических вместе взятых. После 3го курса работаешь где-то и преподаватели закрыли лично на тебя глаза??? это позитив и это нужно всем рассказывать да? Самим делать ремонт в комнате? Ну и вишенкой на тортик стремные истории с химфака

,

Потерял время, получил кучу абсолютно бесполезных "знаний". Все что в жизни пригодилось по специальности пришлось учить самому еще до универа. Мог бы сэкономить себе все эти годы, добился бы больших успехов. Американские курсы на Coursera и Udemy несравнимо более полезны, чем сборище непонятно кого в КПИ (и наверное в любом другом ВУЗе страны). До этого учился в еще более убогом ВУЗе. Как можно было два раза так лохануться, позор мне.

,

Если Вы хотите получить качественное техническое образование, с дипломом который примут и за границей, то КПИ в самый раз. В направлении кибербезопасности отлично готовят: ФТИ и ИССЗИ

,

Я закончил КПИ в 1988г.. ВУЗ дал мне все - и жизнь , и семью, и друзей . Все то, с чем я и пошел по жизни . Опирался только на себя. Я и моя семья ( жена и дочь ) и незнакомый город на северном Кавказе. Сейчас есть все. Мой мозг натренирован и обучен на кафедре ХК . Факультет ХТФ. Спасибо Вам-дорогие преподаватели , мои вечные подсказчики: Г.А. Статюха, Я.Н.Корниенко, О.Н.Степаненко и многие многие другие.. В бытность студентом я был и участником вокально инструм ансамбля ( играли свадьбы в белоцерковском районе), членом команды "Политехник" по регби, имею научные статьи в соавторстве с Я.Н.Корниенко в журнале "Химическое машиностроение" - успевал многое ,если не все. Даже стал папой на 6 курсе. Мама тоже была студенткой КПИ.. Торопитесь жить друзья, ищите смыслы!!

,

Виш насправді живий. Поряд із освітніми заходами тут реально є чим займатись: від театру, співів чи радіо до спорту,туризму і флешмобів. Аби було бажання ) 6 років, проведені тут, без зайвих перебільшень - найкращі роки мого життя. Вже після 3го курсу легко знайшов пристойну роботу, запросто сумістив її із стаціонаром( викладачі все розуміли) і загалом лише найкращі спогади про КПІ. ( всю феєрію і епічність поляни навіть не згадую - там моментів на пару томів :D )

,

Сам учился в КНУ и но недавно собеседовал несколько человек с КПИ. Может конечно диплом в информатике(тоесть вполне даже по специальности) чего-то и значит но нескольких мне пришлось выгнать после испытательного срока. Не поймите меня неправильно но будущее они не дали молодняку а это самое главное.

,

Дорогие родители и студенты. Если Вы хотите жить хорошо, то сами соблюдаете чистоту, вот тогда не будет тараканов и грязи. А родителям хочется сказать, приучайте своих детей до порядку. А комнаты плохие, да плохие, но если Вы хотите чтобы дети жили хорошо, то сделайте ремонт. У меня внук учится на 4 курсе. Мы с родителями других детей приехали и в комнате сделали ремонт, подбили потолок квадратами, поклеили обои, зашпаклевали трещины, окно было пластиковое, на полу ленолиум. Теперь в комнату приятно зайти . На окна повесили шторы.Так могли сделать и Вы.

,

Дуже холодно в аудиторіях. Не опалюють як слід, діти хворіють

,

За 2 года за сессию не заплатила ни копейки. На ФСП работают интересные люди,при чем радует то,что с ними можно пообщатся не только на паре. Сюда стоит идти только если вы готовы учиться. Ну а студгородок со всеми его преимуществами сделает ваше обучение интересным и незабываемым приключением)) По поводу общежитий... да, здесь не очень. Особенно вахтерши, половина которых до сих пор живет в 60-х годах прошлого века. Особенно потолки с плесенью. И тараканы. И ужасные блоки. И риск подцепить парочку болезней. Но зато здесь вы найдете отличных друзей и уж точно не останетесь не в теме студенческой жизни))

,

Как выпускник КПИ скажу так: Кто учится - с того толк будет! И не важно какую специальность или факультет ты выбрал. В любом учебном учреждении дают знания и навыки, а не 100% трудоустройство. И если ты закончил с отличием (не купил) , хорошо оплачиваемую работу найдешь, так как будучи на старших курсах тебя уже знакомят с фирмами по твоей специальности. А по поводу общаг) Тараканов и "солдепию"(совок) можно встретить в любой гостин., мотеле, отеле и т.д. и не только. Чисто не там где убирают, а там где меньше сорят) P.S. Если так разобраться, то все мы обращаемся и советуемся с людьми, котрорые знают свое дело (профессионалы). Так почему не стать самим такими людьми)!!? В КПИ - ХОРОШО УЧАТ!

,

В этом году моя дочь поступила в КПИ. По нашему мнению вполне престижный политех. Дальше мы пошлина поселение в общежитие и все... Я видела много общежитий и убогости, но это просто лидер убогости и наглости адмистрации. Грязь,тараканы,обшарпаность. Просто ужас! И за это берут деньги? И нтересно куда смотрит СЭС и прокуратура? Позор! Почему молчат родители студентов? Надо писать в прокуратуру и меру!

,

Мой сын поступил в КПИ. Мы с мужем и сыном приехали за 500 км на поселение в общежитие. С собой взяли всё необходимое, много сумок и вещей. Как только прибыли к месту назначения - общежитие номер 13, от увиденного был мягко говоря шок. Состояние его, пока снаружи, очень ужасное. Разбитые, старые окна, обшарпаные стены и очень злая вахтерша, которая орет на всех, как на собак. Но это одна сторона медали. Когда мы зашли во внутрь этого сарая, мне стало плохо от того,что я увидела. Комната маленькая, и там живут 4 человека, двух ярусные кровати, как в тюрьме, везде грязь, руины и просто ужас! Два стола на четверых, а где заниматься студентам? И как вообще можно там жить? Туалеты страшные, душа нет. Вот так! Уважаемые родители не отдавайте своих детей в эти убогие общежития, они заслуживают лучшего! Это просто крик души. А мы теперь ищем другое жилье. И все общаги КПИ выглядят одинаково ужасно. Вот так живут наши студенты, наше будущее!!!

,

ФСП - полная лажа. Одни взятки. Особенно в этом преуспела кафедра публичного права во главе с заведующей. Руководство в теме, крышует ее. Знаний нет, трудоустройство под вопросом. Я сбежал, перевелся в нормальный вуз.

,

Закінчила КПІ -3 роки назад - ФПМ- прикладну математику... Спогади та отримані навички та знання варті того потраченого часу... Навчання було динамічним та корисним, не змогла втриматись вступила до аспірантури... КПІ - це стиль життя сучасних, мобільних, та високого рівняспеціалістів...

,

Мой сын поступил в КПИ. Престижный вуз. Но то,что я увидел в общежитии-фильм ужасов-грязь,вонь,убогость! Где деньги, которые берут за проживание в этих норах! Позор! Какой престиж? Полное разочерование. Респект Вам студенты! В таких условиях учитесь и выживаете! Администрации ганьба!nvdye

,

Я не говорю, что вы не пожалеете, поступив сюда - вы кучу раз будете проклинать себя, что не пошли в место попроще. За первый курс были и слезы, и прошение о переводе, и нытье на тему "зачем я сюда поступила". Но в конце концов вы влюбитесь в этот университет, а если еще и будете трудиться, то любовь эта будет взаимной:)

,

Пришла из гуманитарной школы, так что было очень сложно, НО Это действительно яркий университет с не утихающей студенческой жизнью, в которую влюбляешься с первого вдоха. Это сложная учеба (действительно сложная), куча нагрузок, нервов, но и отличныезнания в конце КПИ попытается сделать вас образованными во всех сферах, поэтому не удивляйтесь наличию гуманитарных предметов на тех.специальностях. Этот университет научит вас выкручиваться из разных ситуаций, находить к людям подход. Но здесь сложно. Ярко, незабываемо, восхитительно, но сложно Сама с химтеха. Первое, что впечатлило, - сразу начинаете работать в лабораториях. Теория, безусловно, будет, но вам сразу дадут и практику, которая нужна для работы по специальности

,

КПИ - самый лучший технический ВУЗ в Украине.Возможно именно потому что за ним давно закрепился такой пафосный имидж сегодня этот ВУЗ не сильно отличется от остальной серой массы учебных заведений.Да,его еще не поели черви коррупуции.И на этом пожалуй отличия заканчиваются.Взятки не требуют,но берут.Многие. Уровень организации учебного процесса низкий,я бы сказал отсутствует.Студентов часто грузят абсолютно ненужными предметами и устаревшей неактуальной информацией.Получите ли вы при этом знания зависит только от вас.Если уровень ваших знаний находится на уровне школьной программы то на первых курсах вам будет очень тяжело,отдельного подхода как правило к таким не ищут. Преподаватели есть разные.Как повезет. Корпуса,аудитории,общаги - как везде,в основоном серые и ободраные. Идти на гуманитарные специальности в "лучший технический блаблабла" вообще не вижу смысла. В общем если вы готовы тратить свои нервы и здоровье вместо взяток - ВУЗ для вас.Знания же прийдется добывать самому.

,

Моя старша донька закінчила 2 курс, нарікань не чула жодного разу, грошей не платила ніде (тільки звичайно за проживання в гуртожитку). Рівень знань дуже добрий. Молодша планує поступати також сюди. Якщо ви налаштовані вчитись - вам сюди.

,

ФММ. Закончила 1 курс и вот мое мнение: КПИ-это своего рода отдельный мир, место с особой атмосферой.Кажется, что это не ВУЗ, а одна дружная семья. Все друг другу помогают, поддерживают, старшие курсу с воодушевлением помогут и расскажут что и как. В плане учебы....да...тяжело, даже очень тяжело, особенно когда ты учишься в группе бюджетников( как я). Были истерики, нервные срывы, отчаяние. Конечно, это ближе к аттестации и сессии. Уже невозможно счесть сколько раз мне приходилось встречать рассветы за конспектом и ноутбуком) Преподователи, на моей специальности,в большей части люди от 25 до 40 лет, тоесть достаточно молоды и компитентны в своем предмете. После года обучения я поняла, что у меня знаний осталось больше, чем после 11 лет учебы. А вообще знаете, есть в КПИ такое выражение:"После ядерной войны выживут тараканы и КПИшники") Могу сказать, что КПИ закаляет людей) One love!)

,

Я не буду писать много, но скажу, отучившись тут уже год, конкретно ничего плохого сказать не могу. Преподаватели компетентны в своих дисциплинах, администрация отзывчива. Всегда можно обратиться за помощью и советом. Главное пары не пропускать)

,

Рівень викладання, природничих, технічних, гуманітарних наук, істотно відрізняеться. Якщо ви гуманітарій - не йдіть сюди, взагалі не вчіться в ВНЗ, моя вам порада... Рівень викладання на гуманітарних факультетат і інститутах - дуже низький. Такі навчальні підрозділи були створенні заради одної цілі - заробітку. Там легко закривають сесії, а відраховують лише в країніх випадках. Якщо ж ви прийшли за якіснми знаннями, ідіть на технічні факультети. На РТФ, ФІОТ, ІПСА, ФЕЛ, ФЕА, і т.д, дають гарні знання, як для рівня освіти в Україні в цілому. Там багато кого відраховують, але отримавши диплом, у вас буде хоча б щось у голові.

,

Увидел много клеветы в адрес ФСП. В большей мере в адрес преподов и как такого отношения. Первое что хочу сказать, это то, что оценки выставляются объективно, личное отношение к студенты увы или к счастью не влияет на успешность, только знания и личные навыки. и нет такого, что бы ставили доп баллы за гуляния или "явку" на вечеринки, это бредовый домысел. Преподаватели ценят личное мнение каждого студента, и не было такого, что бы были унижения по этому поводу. Преподаватели с кафедр компетентны в своих дисциплинах, за одним исключением, но ведь не может же быть всё идеально. Безумно радует, то что преподавателей беспокоит и интересует жизнь студентов. Касательно интерьера и вообще корпусов. Да, в кпи не золотые стены и на полах не ковры, но всё же, убрано, чисто, минималистично и уютно. Кто бы как не говорил, но температура в корпусах ниже +17 не падает. Не жарко, но всё же приемлемо. Всё дано для того, что бы студенты получали знания и навыки. Учиться сложно, и также отчисляют.

,

ФСП 2 роки тому закінчив спеціальність Правознавство. Знання отримав відмінні, викладачі нормально відносяться до студентів, як я, так і білтшістт моїх однокурсників працюють за спеціальністю з непоганою зарплатою. Хоча корпуси і не найкращі, зате від нас ніколи ніяких грошей не вимагали, все чесно і справедливо. Але завжди знайдуться ті, хто чимось ображений, особливо під час студентських років, але саме втпускники повністю задоволені факультетом.

,

Син закінчив 1 курс КПІ у цьому році. Вчитися важко ,але ніхто й не обіцяв, що буде легко. Дякую викладачам ФАКС за знання ,які вони дають студентам.

,

Підтримую негативний коментар щодо ФСП. Абітурієнти, які знають, що таке навчання, будь ласка, не вступайте сюди. Мене цікавить, чому МОН ніяк не реагує на те, що тут діється. Склалося враження, що СРСР тут досі живе і процвітає, навчання відбувається за системою "залякування". Якщо говорити конкретно, то: 1. Твій бал з багатьох предметів, наприклад з ТДП, залежить від того, чи брав ти участь у вечірках, оскільки за "явку" на них ставлять додаткові бали. 2. Деякі викладачі, наприклад з конституційного права і основ менеджменту, взагалі дозволяють собі не з'являтися на лекціях та семінарах. Бали виставляються відповідно шкалі особистих симпатій. 3. Конференції. Вони проходять на дуже низькому рівні. 4. Інтер'єр. Насправді навчання відбувається лише на частині поверха у старому корпусі. Меблі радянські, стіни голі. Факультет зробили для того, що заробляти гроші. Так, і тут не відраховують! Вас будуть просити про те, щоб ви САМІ не відраховувались (з досвіду). Не вступайте сюди!

,

Цілком погоджуюсь - ледарів і прогульщиків на ФСП не цінують. Корупцією тут і не тхне, хоча б дехто з "доброжелателей" про це мріяв. На ФСП все круто - прогресивний декан, який підтримує всі нововведення, викладачі, захоплені своїми предметами, методисти, які переймаються і хвилюються за студентів, більше ніж вони самі. Сучасні форми і методи навчання - ділові ігри, кейс стаді, наукова діяльність, конкурси...Нові спеціальності, які вражають: де є можливість студенту отримати одразу навички і управлінця, і програміста, адміністратора мереж? - до навчального процесу на окремих спеціальностях ФСП залучені найкращі викладачі ФІОТ та досвідчені управлінці- практики. Про це можна лише мріяти, а тим, хто не ходить на заняття, не виконує практичних завдань, краще "вчитися" в іншому місці. І взагалі - найкращі панянки КПІ на ФСП!

,

Цікаво читати кометарі тих, хто не має бажання вчитися і думав отримувати оцінки на "шару". Взагалі ФСП супер! Де Ви найдете такі цікаві і актуальні спеціальності? Чого варта спеціалізація "Електронне урядування" спеціальність "Публічне управління"! Аудиторії майже всі відремонтовані, вікна поміняні, сучасне обладнання. Так, взимку прохолодно! Але, де тепло? Зато весело - багато різноманітних вечірок, змагань, концертів. Навчатися важко - зате цікаво. Є можливість проходити стажування в органах влади і бізнес-структурах. Для тих, хто не хоче навчатися не варто поступати - рано чи пізно відрахують!

,

Не поступайте на ФСП! Если бы я прочитала такой отзыв в прошлом году, то возможно бы не совершила ошибку и не отнесла бы документы в это болото. Преподаватели откровенно не особо компетенты в своей сфере. Чего стоит только конституционное право. Никому не интересны твои знания. Интересно только, живешь ли ты в общежитии, есть ли там горячая вода, выпиваешь ли ты с преподавателем по ТДП в баре. А если у тебя есть собственное мнение, то тебе скажут "пока", потому что для ФСП важно только поунижать, показать, что ты "никто". Вам расскажут сказку о перспективе трудоустройства, но, Господи, какое трудоустройство может быть с дипломом ФСП. Мышление здесь совершенно не развивают, зубрежка и подлизывание приветствуются. Но я была не готова льстить и подлизывать ради того, чтобы поставили нормальный балл. Об инфраструктуре я вообще молчу. Эти парты с матерными надписями, зеленые стены, как в больнице. Все старое, советское и разрушенное. СОВОК! Абитуриенты, бегите отсюда!

,

Неочікувано зразу знайшов реально нормальну роботу (9000), за компом, якщо поступите - не пропускайте пари, каф. МАХНВ 19 корпус

,

учусь на 3м курсе, ни разу не пожалел, что выбрал именно КПИ, прекрасная подготовка специалистов. Это действительно лучший ВУЗ.

,

ИПСА лучшие! Работу найти после окончания проблемы не составляет. Учится сложно, взяток нет, но знания, которые даются на высочайшем уровне!

,

Кращиуй Вуз Украiни!

,

Если вы по технической части ... лучше КПИ вам не найти в Украине ) Если не хотите платить ... то не кто некогда вас не заставит в КПИ! Уж точно!!!! Уже с 3-го 4-го курса у меня некоторые ребята пробуют подрабатывать по специальности ... или близко к тому !А те кто пишет тут всякий срам ... то либо люди сами не хотят себя раскрывать в КПИ... либо не с КПИ ! Многое зависит от вас!А условия для развития созданы! По поводу общаг и корпусов согласна ... но это только доказывает как мало коррупции в ВУЗе!И к тому же общага не стоит 3000 (как квартира )... а реально 160-360! Так как сама еще поступала в НАУ , и мне сказали что шансов очень мало ... но при мне отцу девочке у которой намного меньше балов сказали "поступишь, я вас наберу" =) ВУЗ не может научить тебя всего ... но он может научить правильно мыслить ...и добиваться целей !

,

Навчався з 1993 по 1999 р.р. Зварювальний факультет. (навчання легким не було-з 30 чол. на 1 курсі диплом отримали 15) -- за 16 років трудової діяльності якихось труднощів через нестачу знань не виникало, після КПІ можна тягнути хоч 10 суміжних професій. (і не обовязково у зварюванні).

,

до цього технічного болота і на кульгавій кобилі не під`їдеш

,

Мне нравится КПИ и я рада, что в свое время выбрала именно этот вуз.

,

А еще подкачайте мышцы - тут любят привлекать студентов в учебное время к погрузке-разгрузке различных очень важных для дирекции вещей. Как, например, делает проректор в издательского-полиграфическом институте, когда нужно быстренько ручками студентов вынести станки весом в тонну.

,

Взимку в корпусах може бути +5–6, влітку — +45 і більше, іноді на стінах цвіль або тріщини, а зі стелі капає на голову, парти розпадаються, з розеток можуть летіти іскри, в туалетах часто не зачиняються (відсутні) двері, ліфти їздять з перебоями, в аудиторіях можуть бігати миші, поблизу корпусів — пацюки. Деякі оновлення почалися, може, покращає. Загалом вуз дуже сильний, тому пишу це тільки для того, щоб було менше шокованих від перших днів навчання. Хто збирається вступати, запасіться термобілизною, термосом, позитивним настроєм — і вперед!

,

В этом вузе есть несколько неоспоримых плюсов: общая студенческая атмосфера, общежития(для иногородних это достаточно критично), возможность получать стипендию и что тут скрывать это один из лучших вузов страны. Из не очень приятного - много лишних предметов, мало практики(да по правде она только на бумаге). КПИ это как отдельный мирок под куполом, и этот мирок мало интересуется, что за его приделами. После окончания вуза чувствуешь не радость, а ужас знакомства с реальным миром, трудоустройство, особенно по специальности достаточно сомнительно. Как уже писали ниже КПИ хорош только для тех кто решил в нем остаться.

,

Не забывайте как эти люди зарабатывыают деньги. В многих отраслях деньги уже зарабатывать просто не умеют(например в электронике) и им больше ничего не остаеться как симулировать большие успехи. Всем кто остался доволен КПИ желаю толькj остаться со своими любимыми преподами в аспирантуре. Жизнь все по местам раставит. А вообще идите потому что выбора уже у вас не много.

,

КПИ -це дуже крутий універ, і ті хто не вдоволені навчанням хай йдуть та вчаться десь. Може за кошти їхніх батьків, за них розжують та ковтнуть!!! Майже весь викладацький склад ще радянських часів, тому він не пропустить повного де..... А за гроші навчатись дуже просто, хоч і дорого. Я дуже вдячний викладачам які розжували мені цю науку!!!!! Низький поклін цьому університету!!!!

,

Я полностью соглашусь с комментатором Faradey. Так и есть. к 4-5 курсу во время учебы одолевали сомнения, то ли мы учим. Конечно было весело учиться в КПИ но кого он готовит? менеджеров по продажам или инженеров? Те знания которые там дают это даже не вчерашний день, и не позавчерашний.. это каменный век. Практика на заводах которые ничего не выпускают, приборы и машины 70-хх годов и такие же учебники. Все это неактуально сегодня!!! в плане технологий это настоящее это какие то реликтовые ископаемые. Во всем мире технику и электронику пытаются упростить, сделать экономичной и дешевой, технологичной. Но вас научат делать все наоборот. китайская видяха стоит 30 баксов, а вы спросите у кого ни будь из преподов на ФЭЛе, ФИОТе, ПБФе например как она работает, и на каком предприятии в Киеве ее в принципе можно изготовить.хрен.Короче если нужна корочка можно отучиться в заведении попроще, а если реальная учеба то видимо заграницу.Остальные вузы еще хуже. Цените свое время!

,

КПІ виявився приблизно таким же чудовим як я його уявляв, мтже навіть кращим) звичайно,вчитися важко,я сам мало не вилітаю,проте сама аудиторія, люди тут найкращі! Ще треба відробляти за 1 курс,але все одно - сптдіваюсь залишитись і таки довчитись тут.

,

Можливо тим чиї батьки в кріслі і добре... Але коли тобі кажуть:"два моїх урока репетитора в тиждень /300гн або 100%завалиш .....це для медалиста! Може дійсно краще їхати вчитись за кордон?!?

,

Була найкращої думка про КПІ, цей університет викликав у мене тільки повагу, але сталася доволі неприємна ситуація. Вийшло так, що після всіх зважених за і проти, вирішила йти до НАУ, а не до КПІ (оригінали були в КПІ).Прийшла ж забирати документи, дядко(приймальна комісія) мене спитав куди ж я піду, я відповіла, що до нау, він засміявся (саркастичний такий смішок) і почалось найцікавіше, він і його товариш почали поливати НАУ лайном, мов це діра, ні роботи нічого не знайдеш, гоу краще до нас ми такі зірки, практика в Патона і т.д (мені трохи смішно стало, теж мені знайшли чим хизуватися, до речі ця практика на моїй спеціальності нафік не нужна), що к роботодавців є...увага! Списки в яких зазначено з яких ВНЗ брати випускників на роботу, а з яких ні, і ще не мало неприємного було сказано. Короче у них я так зрозуміла був адовий недобір і вони хапалися за кожного в кого бали не дно, ось так мене привітав КПІ.

,

за два роки навчання не дав нікому ні копійки, степендію не ріжуть, якщо реально сам старався і вчив , стипендія раз плюнути) дуже гарне відношення викладачів до студентів, приємно навчатися у профі)ні разу не пожалкував шо вступив доКПІ,ФЕА)

,

На жаль, від славетного КПІ залишилася лише гучна назва. Говорю це як студент, який рік тут провчився. Знань не дають ніяких, програму приходиться вивчати самому. Навіть якщо гарно вчишься - запросто зрізають стипендію, і в такому випадку нічого нікому не доведеш. В Києві стипендії вистачає лише на проживання в гуртожитку та на харчування. Хабарі беруть і будуть брати. На студентів відверто всім начхати, чесно зароблену оцінку необхідно вимолювати на колінах. Деканат живе своїм життям, викладачі - своїм, куратора взагалі не бачили, а студенти - сподіваються на краще. То ж перед вступом подумайте чи варто промучатися декілька років, не мати стипендії, не отримати вмінь і навичок, та в результаті бути відрахованим за неуспішність дякуючи безладу в КПІ. І будь ласка, не ведіться на чудові відгуки про ВНЗ самих викладачів і пенсіонерів які навчалися тут ще в минулому столітті. Краще послухайте теперішніх студентів, які опинилися в самій системі.

,

Благодарен родной кафедре электромеханики ФЭА за системность знаний. Много воды утекло с 1991 года

,

Универ супер! Учусь на ТЭФе (теплоэнергетический) на теплофизике. Отношение преподавателей просто радует. Взяток не берут вообще. Знания дают отличные,но без труда как говориться... Ни разу не пожалел о своем выборе. Здесь учат работать на результат и думать головой.

,

КПИ отличный ВУЗ и является номером 1 в Украине , врятли институты с такой подготовкой еще есть у нас . ФЭЛ, (конец 90-х) первые 2 курса , пресовали и накачивали предметами капитально . Потом кто как хотел так и учился , это уж от тебя самого зависит . Я не пасовал !))) Да, а еще подготовка к поступлению, это было нечто , я не мазахист но с большой теплотой вспоминаю своих преподавателей на ФДП которые тоже давили нас как щенят и задавали домашних заданий по физике и математике столько что ложится спать постоянно приходилось после 1часа ночи )))))))))))))) КПИ forever !

,

А почему такой вуз имеет такие общежития? Моя оценка только за обучение. А студенты живут в таких кошмарных условиях. Грязь, теснота, тараканы ( давно их не видела, только здесь). Обидно, ВУЗ, о котором знает весь мир... Яка країна...такий теракт... Грустно...

,

Не раджу вступати на ВПІ у найближчі років 10, наразі адекватних викладачів на кафедрі не залишилося взагалі, керівництво кафедри не має жодного стосунку до видавничої справи. Навчання дуже розтягнуте в часі, втрачається цілий день, є навчання по суботах. Якість знань дуже посередня. Якщо ви активний учасник програм обміну, не сподівайтеся, що вам підуть на зустріч і сформують індивідуальний план навчання.

,

Хай там хто що каже про поганих викладачів і погане викладання непотрібної інформації, але КПІ - найкращий Погані викладачі є всюди, але те, що дає КПІ ви не отримаєте в жодному ВУЗі. Як би це банально не звучало, але КПІ вчить вчитися, а з таким умінням ви ніде не пропадете. Згідно із статистикою, зараз мало випускників йде працювати за спеціальністю, головне, щоб вона була споріднена з вашою майбутньою професією. А люди з технічною освітою зараз затребувані. І диплом КПІ багато важить. Не скажу, що випускникам КПІ дають якісь привілеї при прийомі на роботу, але вони більш конкурентно споможні, ніж випускники більшості ВУЗів. Робіть висновки самі

,

Найкрутіший університет. Хабарів ніхто небере, якщо незміг виконати якусь роботу(розрахункову, курсову) і купив її в когось то не факт що ти її так легко захистиш-здаш. Сопромат це взагалі окрема розмова, якщо напротязі року нестарався то під час сесії тиждень точно неспатимеш (двічі був через нього на доп сесії а все через лінь) так можливо викладачі ще Сталіна вчили проте вони знають постійно самі щонь нове читають і йдуть в ногу с прогресом :) на старших курсах так взагалі більшість предметів читають аспіранти. Майже на кожній сесії у нас з групи виганяють самого лінивого і це правильно інших це дуже стимулює непрогулювати і здавати все вчасно)

,

Заканчиваю 6-й курс, магистратура. Если говорить о технических специальностях, то КПИ - это тема. Да, нет денег на нормальное оборудование и зимой иногда учишься в помещении при минусовой температуре =). Но именно здесь есть очень хорошие и знающие преподаватели, интересные люди для общения. На моей кафедре взяток не берут, но знаю, что неинженерные факультеты этим грешат довольно сильно, а инженерные - редко, но бывает. Без взяток проучиться на 4-5 реально, даже более чем. Главное, чтоб было желание, ибо без него даже в самом лучшем университете будешь неучем.

,

Здравствуйте!У меня такой вопрос:я собираюсь поступать на издательское дело и редактирование.Кто может сказать что нужно будет сдавать и будет ли конкурсная робота?

,

Отучился в КПИ 6 лет, окончил в 2010-ом, кафедра автоматизации электромеханических систем и электропривода ФЕА. Ну что могу сказать, не смотря на то что ФЕА не самый престижный факультет в КПИ, но обучение на данной кафедре одно из лучших в университете, и дало мне много практических знаний . Плюс современные лаборатории, и адекватные преподаватели. С работой тоже проблем не было, все где есть что-либо такое что приводится в движение электромоторами- это потенциальное место работы. Сразу после выпуска устроился в крупную фирму по специальности, там и проходил практику по распределению кафедры, прошел стажировку за границей, и получаю нормальную для Киева зарплату . Друзья закончившие ФИОТ и ИПСА получают меньше.

,

Не знаю, как насчет учебы, но заселяют в общежитие, как тварей. Таких приемщиков нужно гнать в три шеи (особенно начальницу студгородка). Не умеете нормально организовать, так не беритесь. Очень много мы намучились и наши родители. Я такого нигде не видел и про такое не слышал ХАМСТВО.

,

Провчившись 4 роки на ФБТ, можу сказати, що не жалкую про свій вибір. Особливо наслухавшись історій друзів про хабарі в університетах, де вони навчаються, та індиферентності викладачів до знань студентів. Мінус - із роботою складно, без досвіду ніхто нікому не потрібен, але це уже випробування для кожного окремо - або пощастить, або треба прикласти в три рази більше зусиль. А в цілому навчають непогано, правда багато, на мою думку, зайвих предметів, тому за глибиною вивчення профілюючих предметів треба слідкувати самому + вивчати багато літератури, об`єми інформації зазвичай значні. Впевнено скажу, що тут навчать по-справжньому гризти граніт науки, але в цьому бачу плюс. Загартування що треба, але після цього випускника КПІ уже нічим не злякаєш. Викладачі зацікавлені у тому, щоб у студентів не було в головах пусто. Щоправда, матеріально-технічна база залишає бажати кращого.

,

Уверена что в КПИ есть достойные кафедры,но кафедра философии,а особенно методист заочного отделения с которым мне пришлось столкнуться это что-то.Правду ведь говорят зачем поступать на гуманитарную специальность в технический ВУЗ,обжегшись-подтверждаю- не стоит.Я проучилась немного,но охоту учиться отбили как минимум на последующий год.Объясняю:1)писать студентам/отвечать на имейлы,как и уведомить о сессии одним предложением и направить расписание на имейл/продиктовать по телефону считают ниже своего достоинства;2)за пол года в глаза не видела ни подписанный контракт,ни студенческий,ни зачетку-НИЧЕГО;3)сказать,что методист груба-не сказать ничего,ни о какой помощи студентам (по кр.мере студенткам) речь не идет,даже свои обязанности выполнять не утруждается(см.выше);4)некоторые преподаватели не знают предмет,который читают.И это только начало.Моих однокурсников это устраивало,а меня - нет.Резюме-адекватные,уважающие себя люди, ценящие свое время не идите на 2-е высшее на эту кафедру.

,

Учусь на третьем курсе, на заочном. Из всех не запланированных взносов, были 20 грн лаборанту за готовую контрольную, и по 50 грн скинулись группой на коньяк преподу, но это больше из уважения. Все остальное "кровью и потом". И это я учусь на бюджете. Сдать можно все, главное захотеть и не забивать. Приятный ВУЗ и прекрасные преподаватели. Очень рад что не пошел в "пищевой". Взятки не берут и не вымогают. Старания преподавателей научить вас компенсируют все недостатки ВУЗа. Рекомендую всем!

,

Навчався на ФЕЛ 5,5 років. Залишився незадоволений освітою, хоча й закінчив непогано. Взагалі в КПІ потрібно не лише з факультетом вгадати, але й з кафедрою. Там де я вчився і хабарі брали майже 60% викладачів, і викладали погано. Правда, хабаря не вимагали: можеш заплатити, а можеш сам здати. Але головне - нічому толком не навчили. Знайшов нормальну роботу лише завдяки тому, що, починаючи з 3 курсу, почав сам паралельно вивчати інформаційні технології, а так би працював би зараз десь на 1500 грн. Викладачі - старі, розповідають, як все працювало в 70-х роках ХХ- століття. P.S Не потрібно казати, що з іншим напрямом, крім ІТ, знайти нормальну роботу не можна. Можна, просто у нас нормальних фахівців не готують. Сьогодні потрібні і хороші менеджери, і інженери з електроніки і т.д. І було багато вакансій за моїм прямим фахом, але чомусь мене взяли на роботу за знаннями, які я сам здобув, а не в університеті.

,

Єдині мінуси це гуртожитки не найкращі , й вчитель по сапромату завалює жах як на останніх хвилинах може поставити три помилку знаходить навіть там де її нема( Але КПІ супеееееееееееееер))))

,

КПІ найкращий , постпути легко , вчитись дуже важко , хабарів не беруть , вигнали знайомого відразу ж як поклав конверт на стіл , вважаю що інститут достоїн поваги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

ИТС. И этим все сказано. Лучший факультет. Преподаватели дали не только знания, а и хороших пинков под зад в хорошем смысле - в жизни помогло не раз. Запомните, знания тут не дают, а дают материал который можно самому превратить в знания и найти дополнительные источники этих знаний. Общаги - супер как для периода студенчества. В общем, кто ХОЧЕТ - тот выйдет не просто с дипломом, а с дисциплиной, умением находить нужную инфу, развиваться и т.д. Единственный минус - работу ищи сам после окончания, но может это и к лучшему?

,

КПІ Мех-Маш - назавжди!

,

Смотрю на комменты и вижу какие тут все восхищенные. Я отдал этому ВУЗу 5 лучших лет своей жизни, молодости, ФММ. Слушайте, здесь же от некоторых преподов веет нафталином, пенсионеры учат тому, что еще было в СССР, считаю что тут устаревшие знания. А после выпуска - никакой помощи в трудоустройстве, иди на все 4 стороны. Да еще и бюджетникам преподы более требовательны, чем к контрактникам . Компютерные классы - это смешно ,половина компов вообще не работают.. Короче, готовят чисто теоретиков, а не практиков, да еще и бюрократия с этим деканатом. ЕСли это лучший ВУЗ в Украине, то я просто в шоке, а что же тогда в других ВУЗах страны ???

,

Есть у нас отзывчивые преподаватели и знаниями владеют.Хочется общаться с увлекающимися техникой.Не все имеют технические хобби.А для преподавателя это важно кроме чужих учебников.Но с поборами не встречаюсь.Посмотрел Харьков,академию городского хозяйства,там все наоборот.Студенты и преподаватели, Загляните!

,

ужасно.

,

дочь окончила кпи в 2006 году с красным дипломом. спасибо преподавателям за труд, за знания!А "ужас" всегда будет для тех ,кто привык за мамкин подол держаться и ныть по любому поводу.Для того,чтобы оценивать преподавателя, нужно хотя бы писать грамотно научиться.И запомните:никто вас г...м считать не будет,если вы себя сами себя г... не считаете

,

Ужас... навчаюсь тут 4 роки, найгірші викладачі, погані гуртожитки, корупція...був вибір поступати в КНУ..зараз жалію

,

Окончил КПИ в 1964 году. Учился на Теплоэнергетическом факультете по специальности "Турбостроение". Хоть и получил диплом с отличием, но позже во время учёбы в аспирантуре понял, что не все преподаватели хотели искренне помочь нам получить серьёзные знания по своему предмету. Взяток и в помине не было. Отсев нерадивых студентов был приличный.Студенты учились только на бюджете. В целом воспоминания об учёбе в КПИ только хорошие.

,

Общяги не очінь,а вопще то унівєрсітєт нармальний мені тут нравится учиться поступів в етом году на пєрший курс. Впічятленія самі лудшие.Но всьо же лудше не поступать сюда бо буде тяжило Скажу по сікрєту отбашляв за поступленія 30 тисич гривинь. Обращяться можно і сразу у диканат факультєта ФАКС.

,

Погоджуюсь на рахунок корумпованості в НАУ, така сама ситуація виникла при вступі. Говорили що шанси вступити малі, а набрали 25 чоловік з меншими балами. Я й не шкодую, що там не навчаюся. КПІ найкращий.

,

Закінчив НТУУ"КПІ" в 2011 році. За весь період навчання жодних претензій. Університет має налагоджену систему університетського самоврядування, атмосфера завжди на 5. Навчатися важко, але того варте,особливо, якщо на технічній спеціальності. Якщо не бути пасивним, то завжди можна знайти цікаву тему дипломної, яку можна реалізувати в майбутньому на практиці. Багато можливостей реалізуватись як творча людина, розвивати хоббі, заінтересування. Болюча тема хабарів - в КПІ цього практично нема (мабуть все-таки за вийнятком деяких поодиноких випадків, про які чув від знайомих з інших факультетів). Єдиний "хабар" - по закінченню військової кафедри накрили стіл для старших офіцерів-викладачів. Успіху!

,

Моя дочь тоже планировала КПИ. Но к сожалению вмешался я (её папа). Накрутил доче романтику авиации НАУ. (сделали выбор). Подали копии на бюджет т.к имеем неплохие аттестат и ВНО. Одновременно подавали электронку на контракт на 3 факультета НАУ, почему то думали , что конкурс страшный... на бюджет не пройдём. Доверились приёмной комисии, тупо звонили, спрашивали какие шансы, а они нас просто кинули...точно так же как в комменте от Любава. Так мы с дочей и не поняли эту систему... Получилось дубы прошли на бюджет , а отличники (нерасторопные и доверчивые) платите гроши. Браво приёмной комиссии НАУ... хорошо поработали... набрали самых "достойных".... кстати факультет НАУ куда мы пошли на котракт- страшный недобор. Кто понимает зачем так всё устроено - помогите!!!Лично для нас это осталось загадкой. Ну а если в КПИ всё по правилам.... ТАГДА ЧЕСТЬ И ХВАЛА КПИ!!!!

,

Повнісню згідна з попереднім дописувачем. Вступна кампанія в КПІ - зразок для інших ВУЗів, все чітко, організовано і відкрито. Людям, які працювали в приймальній комісії дяка і пошана.

,

Вступна кампанія в КПІ пройшла прозоро, якісно. Нападки "Дзеркала тижня" безпідставні. Нехай поцікавляться вступною кампанією КНУБА, НАУ, ДУІКТу!!! Ось там проходив не конкурс балів, а конкурс "Хто швидше привезе оригінал". Дякую всім членам приймальної комісії КПІ!!! Ви кращі!!!

,

*прод. і дізналась кількість балів з якими вони пройшли на бюджет. яким же було моє здивування коли ні один із них не мав більшу кількість балів ніж у мене. На рахунок рівня навчання,викладачів і т. д. не можу з впевненістю сказати щось конкретне але саме ця ситуація змусила замислитись над одним "найкращих" ВНЗ

,

Навчаюсь на ТЕФі (Теплоенергетичний факультет) на 2-у курсі. Вибором університету задоволений, знання дають чудові. Взяток не беруть, це правда. Є звичайно викладачі злосні, які студентів з гімном змішують, але у мене з 20-25 викладачів таких було лише 2-є. Общаги круті. У студмістечку своя аура, яка спонукає до роботи і навчання. Правда вчитись досить важко, але це того варте!!)))

,

А у мене є інший приклад, людина пройшла на бюджет з смішними балами, та й ще до перших списків, а ми відмінники все чекаємо...з моря погоди...

,

Не вірте відгукам про те,що в КПІ без взяток не можна вступити на бюджет!Я закінчила школу із золотою медаллю,добре здала тести і "оп"--я вже студентка КПІ,при чому для такого омріяного вступу достатньо було просто прибати білет до Києва і подати документи. КПІ не просто так надали звання "Найкращого ВУЗу" в Україні,адже в ньому,перш за все,цінять гарні знання,а не товсті гаманці.

,

Учился на ИФФ в 90-х. И считаю, что не зря. Да, политех не идеален, но на территории Украины более продвинутое техн. образование вы все-равно не получите. Поэтому поставил 5 звезд. Имел возможность учиться в ФРГ. До немецкой инженерной школы политех, к сожалению, не дотягивает (оторванность от реальной индустрии, реальных научных проектов, реального хайтека и т.д.), но многое из КПИ пригодилось мне как в учебе так и в работе в Германии. Диплом тут, кстати, признается на ура, но лучше поучится на мастера в каком нить-местном тех вузе. Политех дисциплинирует, заставляет рационально использовать свое время. Учит - учиться, искать, находить решения. Спасибо тебе за это, политех!

,

Найкращий вуз в Україні

,

Закончил ИХФ(кафедра МАХНВ) в 2005 году. Учили средне, но если спросишь все что не ясно объясняли. Взяток не брали. Все можно было сдать самому. Вуз в целом нормальный. Единственное, что заведующий кафдры человек неадекватный-делал то, что хотел. Если ты ему не нравился тебе конец. Сейчас как рассказывают стало еще хуже-разогнал старый коллектив, большую его часть, и понабирал молодых, которые ничего не смыслят. Неугодных ждет отчисление-и не важно кто ты и что можешь главное что он так решил. Многие студенты бегут на соседние кафедры. Сейчас никому бы не посоветовал эту кафедру :-((

,

навчалася на ВПІ (Видавничо-поліграфічний інтситут) вибачте, але такої незорганізрованості программи, такого масиву непотрібних предметів та такого кепського ставлення до студентів, а тим паче - до їх здоров'я - ще треба пошукати. студенти у нас гімно, яке можна пригрузити всім і відразу, та користі від того "всього і відразу" - нема вапщє. весь "корисний курс" пропонаваних дисциплін можна укласти у рамки 2,5 курсів, все інше якась невнятна кашка. далі бакалавра не пішла, бо не хочу ще сильніше зтупіти

,

Учусь на ИХФ(МАХНВ),тоже всё отличненько.Преподы толковые,взяток не берут.Если по каким-либо причинам ты на гране вылета,но желаешь учиться и они это видят,то пойдут тебе на встречу.Так что у меня одни позитивные эмоции.Если есть желание научится,то научишься,а если нету желания,то или вылетишь или какм-то макаром получишь свой диплом,но дураком останешься.Кто не желает учится,не научат

,

сУПЕР!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТУПЛЮ!!

,

Лучший ВУЗ на свете. Выпуск 1995 г. ИФФ термообраб мет.

,

2012г. мой сын учится на третьем курсе. сам поступил на бюджет. давят с первого курса, и как сказал ему один препод.: "если я тебя не завалю, тогда другие завалят. такая политика." очень сложно без "руки".

,

Класний вуз!!! Взяток не беруть. Навчатися не важко, якщо відвідувати всі заняття. Викладачі професіонали своєї справи! Ставлення до студентів неупереджене. Тих хто не хоче навчатися не тримають. До речі, абітурієнтам, велика кількість бюджетних мість, у цьому році на моєму потоці жодного контрактника. Поступайте до нас, не пожалієте!!!

,

В КПИ студентов, здавших зно на высокий уровень отчисляют (за пол года они там стают "нулями" ), а студентов , имеющих результаты зно по 130 балов учат, переводят с контракта на бюджет, они стают "умными"??!!!. Это считается, что корупции у них нет. Понятие о модульной системе обучения искаженное. Преподаватели занимаются репититорством, за которое не в силах заплатить простой студент. Оношение к студентам пренебрежительное, можно просидеть до 18.00 и ждать чтобы преподаватель соизволил посмотреть твою работу, на паре у нехватает времени на простых студентов. Высказывания преподавателей типа: "Пошел вон", "Будешь сдавадь в следующей жизни", "Сейчас раздену до трусов" звучат в порядке вещей. И это первый ВУЗ страны.

,

Отличный ВУЗ! Учусь на 3 курсе, ни разу не пожалела, что поступила сюда. Толковые преподаватели, которые знают свой предмет. Попадаются, конечно, и такие, которым все равно на студентов, или те, что с бумажки лекцию читают, но таких мало, и читают они предметы не по специальности. С общагами проблем нет, все иногородние спокойно живут с 1 по 6 курс.

,

Закончила ВУЗ в 1998 году факультет ТЭФ по специальности теплофизика. Было реально тяжело учится, но что самое главное так это преподавательский состав. Легенды при жизни, за что их уважаю по сей день. К девченкам относились с уважением и считали на равных с парнями. Замечательный и сильный ВУЗ, не жалею что закончила его. Рекомендую тем кто не бездельник. Удачи.

,

Вообще в нашей стране хороших университетов нет и КПИ этому не исключение знания 1960х годов.То что ты учишь на первом курсе хочешь не хочешь на последнем забудешь.90% учёбы это тупое переписывание лекций. 5% делания всякой ерунды,5% реально полезные знания.Типа лаб,курсовых которые делаются по примеру комбинациями клавиш ctrl-c ctrl-v взяток не берут это правда.Сейчас я учусь на факультете ФЭА второй курс и я знаю о чём говорю.Пишу как человек который учиться на стипендию.У Вас как собственно в любом вузе будет куча ненужных предметов таких как(философия,психология,Этика и Эстетика и.т.д).Такое ощущение что хвалебные коментарии к этому посту пишет один и тот же человек.Всё что КПИ даёт это диплом который якобы ценится работодателями у который зачастую нету диплома и они даже не представляют что это за болото.Так что не повторяйте чужих ошибок идите в какой нибудь шаровой университет.

,

Универ огонь. Если особо не забывать и смазывать вазелином - будет толк и шансы не вылететь нафиг. 6 лет под ряд анальная деструкция. Зато по окончанию уже пофиг что сдавать что учить и где работать. Выживаемость в любой жизненной ситуации обеспечена. Универ не терпит слабаков нытиков и слюнтяев, исключительно для людей с стальными яйцами.

,

Учусь в Карпенка на актера - надоело...не мое.хочу поступить на английскую филологию.

,

Закінчую школу,хочу поступати на навчання в КПІ на програміста, підскажіть,будь-ласка,хто вчиться по цій спеціальності,чи реально поступити на бюджет,на яку кафедру треба подавати документи.Чи задоволені ви знаннями та викладачами.

,

Вчусь тут уже 3 рік(ІХФ). Універ класний, знання дають глибокі, вчать думать самому. Майже з усіма викладачами можна домовитись, якщо вони бачать, що ти дійсно вчишся, то пару балів для стипендії додадуть. На кожному курсі є викладач, який тягне жили, але це для того, аби не забували, що для гарних знань треба і вкалувать непогано так. Загалом, оцінка тільки позитивна.

,

КПИ - действительно очень сильный и достойный вуз!да учеба нелегкая, но по крайней мере вы получите широкий спектр знаний. Студсовет КПИ - это еще одна сфера деятельности, которая помогает студенту развиваться в рамках творчества, спортивной деятельности и т.д. Вы познакомитесь с множеством интересных людей. В КПИ проводятся разного рода мероприятия на очень высоком уровне. Вообщем, если вы хотите чего-то реального добиться в этой жизни с помощью собственных усилий, хотите отдыхать весело и классно - вам дорога в КПИ. Общаги хорошие. Я реально горжусь, что являюсь студенткой лучшего вуза Украины!) и еще: в КПИ сильные не только технические факультеты, будьте уверены;)

,

"на ФММ готовят теоретиков, которые после окончания 5 лет не могут устроиться по специальности" - майже згідна, залежить від кафедри. Але скажу так, що в профільних ВНЗ погірше буде. Якщо захочеш, визубриш все стат забезпечення, пригодиться в житті!!!!!!! Однак, як і кругом, багато застарілого і не потрібного!!!! Великим плюсом є дійсно ініціативні викладачі. А є справжні тирани, які студентів за людей не рахують. Однак, з них теж є користь. Поспілкувавшись з ними 4 роки, тобі на все стає фіолетово. Гарно допомагає при працевлаштуванні: не так зашугано виглядаєш в очах роботодавця=)

,

"готовтесь что никто нечего разжевывать не будет, просто дадут задания для расчетки и срок неделю , выкручивайся как можешь." - И это ПРАВИЛЬНО. Потому что и в жизни никто ничего разжёвывать не будет. КПИ приучает думать и САМОМУ находить нужную информацию и принимать решение. А если кто за пережёваным - то сеть ПТУ по стране никто не отменял.

,

просто супер...

,

на ФММ готовят теоретиков, которые после окончания 5 лет не могут устроиться по специальности

,

Закончила ИФФ в 2006г. Скажу честно очень качественное образование, да никто тебя тянуть за уши не будет потому что это не школа и не детсад, сюда поступают учится и получать знания, а кто просто для корочки пришел, простите идите в другой ВУЗ, там заплатишь и тебе все сделают. А здесь будь добр учись. За шесть лет учебы ни одной взятки и коньяка, все сама сдала. И правду говорят Все можно доучить и пересдать

,

Чудовий ВУЗ. Дійсно один з найкращих в Україні. Можна багато чого говорити, але як кажуть краще один раз спробувати, а КПІ заслуговує цієї спроби ;)

,

Студентов за людей не держат, взяток вроде на берут, но многие преподаватели не прочь от "подарков" в виде бутылки коньяка, готовтесь что никто нечего разжевывать не будет, просто дадут задания для расчетки и срок неделю , выкручивайся как можешь. Но и есть очень хорошие толковые преподаватели, а есть и те кому откровенно говоря плевать на студентов. Соотношение где-то 10/90. ВУЗ даст хорошие знания, но вы потратите неймоверное количество времени и нервов на выпрашивание доп. задания чтобы набрать балы, что-то досдать и прочее. Еще раз повторю отношение к студентам свысока, очень много пафоса. В итоге будет диплом государственного образца, потрачено кучу нервов и времени. А надо оно вам?

,

учусь на ФЕА институт отличный конешно не много тежело но знания он дает прикрасные

,

Много не нужного ,преподают , да и ужасное отношение к студентам.

,

Отличная обага! от факультета конечно завичит тип - блочные книжки получше будут, но и в корридорных тож не плохо, чисто, и главное вродь кто хочет - тот гуляет, но такого дебоша как в НАУ нет

,

Мы,только думаем о поступлении на журналистику.Для меня, как для мамы,очень волнующий вопрос об общежитии.Хотелось бы услышать ваши отзывы.Спасибо

,

Навчаюсь на ММІ на кафедрі "Динаміки і міцності машин та опору матеріалів", повністтю задоволений навчальним процесом. А щодо корупції, то простіше декана упросити виділити стипендію на халяву ніж "договоритися" про залік з викладачем). А тим хто не хоче навчатись в нас не місце.

,

Учусь на факультете менеджмента и маркетинга уже 3й год, очень довольна! Не смотря на то, что факультет больше гуманитарный, все равно учиться довольно трудно (по крайней мере на маркетинге), но интересно! А главное, преподаватели все стремятся научить мыслить. Советую всем. Ни разу не пожалела о своем выборе. Только КПИ.

,

Гарний Університет

,

КПІ на все життя!

,

Самый лучший универ в Украине и далеко не самый худший в мире. Хочешь научиться думать тебе сюда . Преподы взяток не берут а это главное ведь благодаря этому студенты начинают учить =) , а учеба как говорится залог успеха.

,

Учился в НАУ и по молодости да глупости после второго курса выгнали,через пару лет,взявшись за ум-разум поступил в Политех на Приборостроительный факультет,очень доволен,НАУ с Политехом и рядом не стоит,скажу по собственному опыту.Преподователи знают толк в предметах и не просто рассказывают материал на лекциях для галочки,а действительно пытаются вложить знания в голову каждому студенту,а по поводу факультетов скажу что все технические факультеты очень сильные,немного недоверия вызывают факультеты менджмента и социологии так как они создавались для того чтобы сделать вуз более разноплановым а не сугубо техническим,но если верить рейтингам то и они в КПИ на высоте,вобщем поступайте не ошибетесь

,

В КПИ что и в ДонНТУ корупция на одном уровне,везде берут,КПИ типа лучше,потомучто он в Киеве и всё,ДонНТУ не чем не хуже. Это в ДонНУ корупция очень большая в ДонУЭПЕ! Так что ненадо говорить того чего незнаешь!

,

Дякую КПІ за те, що взяв мене, відкритого до знань, після школи та чесно дав не тільки знання, а й життєвий досвід, здоров’я та силу характеру. Приємно, що майже всі, з ким я навчаюсь (та кого не вигнали), стали кращими людьми та виросли в спеціалістів. Насправді, система поставлена так, що студентам дається можливість навчатися за основним місцем, отримувати другу вищу освіту, працювати, активно займатися спортом у безлічі гуртків та клубів (регбі, волейбол, бокс, футбол, ...), та не менш активно відпочивати. Всім цим я із задоволенням займаюсь та на все є час. Викладачі у більшості своїй розуміють студентів та допомагають в цьому. І не вірте в анекдоти: "- Девушка, вы из КПИ? - Сам урод!" У нас безліч привабливих дівчат, та з ними ще й можна попліткувати про поширення радіохвиль, частотно-селективні завмирання, проектування фільтрів, резонаторів, підсилювачів. Хоча, можна обмежитись і простішими поняттями ))

,

ВУЗ на 5+ . На первом курсе очень тяжело.Вылетают 20% людей , но зато взяток вообще не берут и Диплом ценится

,

Учусь на ИПСА, еще ни разу не пожалел о своем выборе. Поначалу трудно было, но если ввойти в темп обучения на фак-те, то все будет ок. Самое главное, что именно там дают тебе понять, что тебе нужно... + по-моему после обучения на ИПСА, можна выучиться на кого угодно, стать кем ты сам захочеш, мозги здесь очень хорошо поставят...

,

Вуз чудовий, викладачі добре знають свій предмет. Вчусь і радію, що вступила саме сюди

,

Замечательный университет! 6 лет учебы и красный диплом за плечами. Обращаю внимание абитуриентов, что в КПИ на факультете ММИ действует и активно развивается совместный украино-немецкий факультет, учащиесья которого последние 2 года (магистратура) проходят обучение в Германии. В результате они заканчивают университет не только с мозгами, которые ни за какие деньги не купишь, не только с восприятием мира, которое гарантирует успешную карьеру практически в любой сфере дальнейшей деятельности, не только с дипломом, на который с уважением посмотрит любой работодатель, но и с практическим знанием немецкого языка (+английский, который можно изучать для сугубо для себя) и опытом учебы/работы за рубежом. На совместный факультет необходимо записываться с первого курса, так как там проводятся дополнительные к основной специальности занятия. Также необходимо в процессе учебы поддерживать высокий средний балл. На мой взгляд это отличная программа для 6-летнего обучения и фундамент для карьеры.

,

обажаю его!!!!классные учителя...самые красивые и умные мальчики учатся=)))

,

Найкращий університе України!! Навчаюсь на механіко-машинобудівному інституті на найкращій спеціальності: "Динаміка і міцність машин та опір матеріалів" Прекрасний викладацький склад, взятки жодного разу не давав!!! Їх ніхто не вимагає, хочеш вчитись - ніхто не заважає. Якщо розум є вступайте на дану спеціальність - на пожалкуєте. Забазпеченість роботою випускників майже 100% Відношення до студентів прекрасне, викладачі в основному - професори, мінімум - доценти, навіть декани як нашого, так і інших факультетів.

,

учусь на РТФе и доволен=)))

,

супер!!!!!!!!!:))))))))

,

Учусь 4 года на кафедре Неразрушающего контроля(факультет ПБФ) - полная хрень. Знаний не дают практически никаких, на студентов по... Да и еще морально уродуют с первого курса. Зато взяток вроде не берут, девиз в общем там такой: "Студент! Хочь что-то знать учи сам, а мы тебя ни*ера не научим, только бумажку бакалавра дадим, ну а если повезет то и спеца." Зато на 4 курсе уже будет все по, но качественных спецов они не производят. Вот.

,

Это самый лучший универ!!!!!!!!!

,

Классный ВУЗ.Самый лучший.

,

Закончила радиотехнический факультет и затем энергоменеджмент, муж - мехмаш. Это лучший институт в Украине для технических специальностей. Большая часть институтов на Донбассе - сплошная коррупция. Главное - КПИ дает отличные знания, а не формальное обучение за деньги. Для друзей мы всегда его советуем, пусть далеко, но имеет смысл и есть возможность учиться на бюджете. Самое главное - желание учиться, т.к КПИ лентяев не держит. За 6 лет учебы на РТФ из 32 студентов нашей группы осталось 6. Тяжело, но если не получается - всегда есть возможность подучит и пересдать.

,

чудесный институт

,

Я хочу поступить туда, а там точно нет факультета финансов

,

Пример для других вузов

,

Все 5, 5 лет обучения - супер. Дошли до финиша не все, но те, кто хотел учиться - учился. Главное, чему научили - думать и не бояться. I am delighted.

,

Вот мне нравиться эта ИЛИТА. Только, на ИПСЕ, думать учат, а ни на каком другом факультете не учат, там без думанья сидим, как растения. В Политтехе взяток нет на всех технических специальностях (ну ладно коррумпированность составляет приблизительно 2,5%, но по сравнению с Украиной - 93%, практически нет). Причина: у пролетариев нынче денег на взятки нет!

,

ИПСА — отличный факультет, если надо научиться думать. Никаких взяток, никакой халявы. Выгоняют с первых курсов очень много, поэтому ради красивой надписи в дипломе ходить туда не надо.

,

Учился в ИПФ на заочном отделении. Преподаватели знают толк в предметах, а зачникам дают возможность оспорить те или иные книжные суждения.

,

Отлично


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві