Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ)

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

10680
студентів
996
викладачів
563
кандидати
наук
142
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

Біологічний факультет:

 • біологія;
 • мікробіологія і вірусологія;
 • біотехнології і біоінженерія;
 • садово-паркове господарство;
 • середня освітак (біологія і здоров'я людини).

Геолого-географічний факультет:

 • географія;
 • науки про Землю (геологія, гідрогеологія);
 • туризм;
 • середня освіта (географія).

Економіко-правовий факультет:

 • право;
 • менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент організацій);
 • облік та оподаткування;
 • економіка (економічна теорія, економічна кібернетика);
 • фінанси, банківська справа і страхування.

Факультет історії та філософії:

 • історія і археологія;
 • філософія;
 • культурологія.

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій:

 • математика;
 • прикладна математика;
 • фізика і астрономія;
 • прикладна фізика і наноматеріали;
 • комп'ютерна інженерія;
 • інформаційні системи і технології.

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології:

 • міжнародні відносини;
 • міжнародні економічні відносини;
 • політологія;
 • соціологія.

Факультет психології та соціальної роботи:

 • психологія;
 • соціальна робота.

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи:

 • журналістка.

Факультет романо-германської філології:

 • філологія / германські мови і література (в т.ч.перевод)/перша англійська;
 • філологія/романські мови і література (в т.ч .Переклади)/перша німецька;
 • філологія/романські мови і література (в т.ч.перевод)/перша французька;
 • філологія/романські мови і література (в т.ч.перевод)/перша іспанська;
 • освітні/педагогічні науки.

Філологічний факультет:

 • філологія/українська мова та література;
 • філологія/слов'янські мови та література (в т.ч. переклад)/перша болгарська;
 • філологія/слов'янські мови та література (в т.ч. переклад)/перша російська;
 • філологія/прикладна лінгвістика.

Хімічний факультет:

 • хімія (в т.ч.фармацевтична хімія);
 • середня освіта (хімія).

Коледж економіки та соціальної роботи (окріл «молодший спеціаліст»):

 • прикладна математика;
 • фінанси, банківська справа та страхування;
 • соціальна робота.

Абітурієнтам

Довузівська підготовка: бульв. Французький, 24/26, каб. 82, 82-а, м. Одеса, тел. [відкрити контакти](0482) 63-76-04.

E-mail приймальної комісії: [відкрити контакти][email protected] 

Детальна інформація про підготовче відділення: http://onu.edu.ua/uk/

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](048) 268-18-58, [відкрити контакти](0482) 68-12-84.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](048) 268-18-58, [відкрити контакти](0482) 68-12-84.

Про ЗВО/ВНЗ

Рік заснування 1865.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, перший вищий навчальний заклад Півдня України, вже понад 150 років дарує успішні кар’єри своїм випускникам. Сто тридцять тисячвипускників ОНУ прославили своїми досягненнями країну, місто та alma mater.

Поєднання класичних традицій з сучасними технологіями освіти дозволяє студентамуніверситету - а їх понад 10600- вважати диплом кожної з 42 спеціальностей університету фактичною «перепусткою в життя». Більшість випускників ОНУ отримують дипломи вже працевлаштованими. Роботодавці знаходять майбутніх співробітників ще на студентських лавах - адже саме студенти ОНУ є переможцями престижних українських і міжнародних інтелектуальних змагань.

ОНУ співпрацює зі 175 університетами різних країн, є членом Європейської і Всесвітньої асоціацій університетів.

Внесок університету імені І.І. Мечникова в суспільне життя відзначений вагомими державними та міжнародними нагородами. Ректор університету доктор політичних наук, професор Ігор Миколайович Коваль відомий у світі політолог, член багатьох міжнародних наукових товариств та організацій.

В аспірантурі, яка є однією з найбільших в Україні, навчаються більше 500 чоловік по 105 спеціальностями. Щорічно захищаються 30-35 кандидатських дисертацій.

У докторантурі щороку працюють більше 30 докторантів, які захищають від 10 до 15 докторських дисертацій на рік.

Всього в Одеському національному університеті працюють 7 спеціалізованих рад, в яких захист дисертацій здійснюється за 29 спеціальностями.

Матеріально-технічна база

Дев’ять навчальних корпусів, понад сто лабораторій, комп’ютерні класи. До послуг студентів 8 гуртожитків; для відпочинку у моря власна база «Чорноморка». Наукова бібліотека одна з найстаріших і найбільших в Україні. Заснована в 1817 році, бібліотека має фонд близько 4 млн. примірників, серед яких є унікальні старовинні видання XV—XVII ст. та близько 9 000 рідкісних та цінних книг.

ОНУ має власні музеї палеонтологічний, петрографо-мінералогічний, зоологічний, кожен з яких є по-своєму унікальним, а палеонтологічний музей входить до 10 найкращих музеїв світу.

Незабутні враження залишать відвідування ботанічного саду та астрономічної обсерваторії ОНУ.

Професорсько-викладацький склад

Загальний склад 3200 співробітників, із них понад 142 докторів наук та понад 563 кандидатів наук. В ОНУ працюють академіки, член-кореспонденти НАМ України та галузевих академій, заслужені діячі науки, лауреати державних та інших премій.

Професори та викладачі ОНУ імені І.І. Мечникова сьогодні розвивають традиції своїх відомих попередників, серед яких лауреати Нобелівської премії, Президенти Академії наук, засновники наукових шкіл, талановиті винахідники.

Довузівська підготовка

Відділення довузівської підготовки створено з метою цілеспрямованого проведення освітньої діяльності у сфері доуніверситетської підготовки, професійної орієнтації школярів та формування контингенту студентів, які здатні успішно засвоювати освітньо-професійні програми навчання за спеціальностями університету, а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі оцінювання якості освіти та до випускних атестаційних випробувань.

Навчання на відділенні довузівської підготовки істотна допомога і запорука успіху під час вступу до нашого університету.

Студентське життя

В університеті працює центр культури та дозвілля, довкола якого гуртуються талановиті колективи університетської самодіяльності. Регулярно проводяться Дні факультетів та кафедр, де студенти можуть реалізувати свої таланти. Стало традицією до дня народження ОНУ проводити «Битву факультетів». Усі охочі можуть відвідувати спортивні секції.

Активно представляє інтереси студентів профком, аспірантів та студентське самоуправління, забезпечуючи зв'язок між студентами та керівництвом ОНУ.

Приймальня ректора: тел. [відкрити контакти](048) 723-52-54

Приймальна комісія:  Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, тел. [відкрити контакти](0482) 68-12-84

Офіційний сайт: www.onu.edu.ua


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Одесі, а також коледжі в Одесі, курси в Одесі, репетитори в Одесі, тренінги в Одесі, робота в Одесі