Роль стандартизації та статистичних методів у конкурентоспроможності організації

Світ змінюється з прискоренною швидкістю... Організація повина встигати передбачати тенденції змін і бути на крок попереду конкурентів у взаємовідносинах із споживачем!

Олексій Цициліано, генеральний директор ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр  проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ); кандидат фізико-математичних наук; Головний аудитор систем управління якістю УкрСЕПРО; Міжнародний асесор Моделі ділової досконалості EFQM; автор навчально-методичного посібника: «Статистичні методи забезпечення якості продукції»

Галина Зіміна, президент та консультант-тренер Школи Адміністративного Управління (ШАУЗ); старший викладач кафедри оцінки відповідності, стандартизації та управління якістю Інституту підготовки фахівців ДП УкрНДНЦ; аспірант ДП УкрНДНЦ; автор навчально- практичного посібника «Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000:2000, у схемах» (Візуалізація тексту стандартів ДСТУ ISO 9000, 9001 та 9004) 

У загальній структурі економіки країни підприємство є її складової одиницею. Кожне підприємство, яке виходить на ринок з власною про­дукцією, намагається досягти переваги над іншими підприємст­вами. Можливості підприємства у досягненні такої переваги виз­начаються таким поняттям як конкурентоспроможність.

Що таке конкурентоспроможність?

Конкуренція виступає як сила, що забезпечує взаємодію попиту та пропозиції, і врівноважує ринкові ціни. У рамках класичної економічної теорії конкуренція розглядається якневід'ємний елемент ринкового механізму;

Конкуренція – це суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів, за частку ринку, одержання максимального прибутку чи досягнення інших конкретних цілей;

Конкуренція - це та сама «невидима рука» ринку, що координує діяльність його учасників. В умовах здорової конкуренції у виграшному положенні виявляються споживачі;

Конкурентоспроможність - це властивість практично будь-яких економічних об'єктів і суб'єктів (виробів, а також виробничих систем що їх  виготовляють і використовують), незалежно від фізичної природи і виконуваних функцій;

Конкурентоспроможність залежить від стадії життєвого циклу, на якій знаходиться розглянутий  товар чи організація;

Конкурентоспроможність є категорією динамічної, причому її динаміка обумовлена, насамперед, зовнішніми факторами, значна частина яких може розглядатися як некеровані параметри;

Конкурентоспроможність має відносний характер, який проявляється у тому, що конкуруючий на одних ринках товар буде зовсім неконкурентоспроможний на інших;

З погляду економічного розвитку конкуренція являє собою суперництво старого з новим: нові товари, нові технології, нові джерела забезпечення потреб, нові типи організації та ін.

Середовище, в якому працюють більшість компаній, змінюється на очах. Продукція стає складнішою, споживачі більш вимогливими.

І, хоча деякі виробники продовжують прирівнювати якість до відповідності вимогам стандартів та технічним характеристикам - для споживача це вже недостатньо (рис.1)...

Глобалізація конкуренції пропонує споживачам новий вимір якості та надає їм можливість використовувати своє право на вибір товарів та послуг. Особливо – матеріально забезпеченим.

 

Сьогодні вже можна прогнозувати, якими якостями буде характеризуватися споживач завтрашнього дня. Він:         

 • Прагне одержувати товари і послуги швидко, у короткий термін, у будь-який час;
 • Визнає пріоритет за якістю, а ціна для нього на другому місці;                                                
 • Хоче, щоб були забезпечені: індивідуальний підхід, комфортабельність, простота і зручність у взаємовідносинах;
 • Пред'являє рекламацію на кожен дефект;               
 • Вимагає постійного поліпшення якості;                 
 • Прагне користуватися якісними товарами і послугами повноцінно, з позитивними емоціями, на власний розсуд;
 • Вимагає забезпечення якості в технологічному процесі і відмовляється від остаточного контролю;               
 • Чуйно реагує на зміни в технологічному процесі;
 • Є прихильником продукції, якщо якість його задовольняє.

 

 

Таким чином, поняття якості в ринковому середовищі має комплексний характер.

 

Наприклад об'єктом якості [7] може бути:

 1. діяльність або процес;
 2. продукція (результат діяльності або процесів), яка, в свою чергу, може бути матеріальною (як, наприклад, придбана нашим читачем річ у вигляді матеріального товару), або нематеріальною (наприклад, інформація або поняття), або комбінація з них;
 3. організація, система або окрема особа;
 4. будь-яка комбінація з них.

 

В [2] якість визначено як ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги.

Фрагмент визначень на рис. 2 [8]. 

Якщо ж говорити про якість продукту [7]  як про його властивість, то вона закладається у продукт в процесі його розроблення і виробництва, а оцінюється при експлуатації, тобто коли продукт вже готовий і потрапляє до рук споживача.  І тут ми вже можемо простежувати конкурентоспроможність цього продукту.

 

Якість продукції є основою її конкурентоспроможності, але ці два поняття не слід ототожнювати (рис. 3).


Повний текст статті із схемами Ви можете прочитати на сайті ШАУЗ: 

www.shauz.kiev.uaЗалишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії HR, менеджер з персоналу, рекрутинг Логістика, митниця, ЗЕД Менеджмент, керування, KPI