Цікаві аспекти з історії розвитку теорії та практики управління

Управління в тій формі, в якій ми його сьогодні уявляємо, є результатом тривалого процесу, розпочатого в той момент, коли людина відчула в собі бажання співпраці з іншими людьми.

Галина Зіміна,

керівник та консультант-тренер

Школи Адміністративного Управління Зіміної (ШАУЗ)

Деталі на нашому сайті: 

www.shauz.kiev.ua

Перша частина.

Загальна теорія управління

Теорія управління являє собою самостійну дисципліну, пов'язану з соціологією та економікою, біологією та психологією у широкому спектрі.

Управління в тій формі, в якій ми його сьогодні уявляємо, є результатом тривалого процесу, розпочатого в той момент, коли людина відчула в собі бажання співпраці з іншими людьми.

Теорія та практика управління допускає, що не існує "єдине правильне рішення".

Що реально існує, то це усталені способи реалізації певної роботи у специфічних умовах з чітким відчуттям лідерства.

Існують принципи ефективного управління, систематичне групування яких великою мірою впливає на практику управління.

І якщо у Вас є можливість розвинути і випробувати ці принципи, ефективність управління підвищується.

Класична теорія управління

Класична теорія управління бере свій початок з індустріальної революції та принципів ліберальної економіки, розповсюджуючи свій вплив аж до наших днів у більш-менш  модифікованій формі.

Її мета - підвищення ефективності та компетенції, оскільки необхідно перейти від персоналізованого управління до "науки про управління".

У межах цієї теорії Фредерік Вінслов Тейлор (1856-1915) може бути визнаним засновником руху, відомого під назвою «наукова  організація праці».

Наукова організація праці була вперше застосована у 1881р., зустрівши сильний опір робітників.

Тейлор оприлюднив ці принципи у своїй книзі "Shop management" ("Управління установами"), опублікованій у 1903 р., а згодом ще більше узагальнив їх.

Йдеться про дослідження, присвячене праці на фабриці, яке своєю строгістю викликало серйозну критику.

Другий період творчості Тейлора позначений виходом книжки "Ргіnсірles оf Scientific Management" (1911) ("Принципи наукового менеджменту"), у якій показується, - як раціональність праці службовців має бути поєднаною з раціональністю загальної концепції підприємства.

З цих ідей розвиваються чотири принципи "наукового управління":

 • плановість;
 • підготовленість;
 • контроль;
 • виконання.

 

Методи Тейлора були розширені його послідовниками (Ганттом, Емерсоном, Ш. Бедо та ін.), які створили цілу школу наукової організації праці. У Європі ж зволікали з розповсюдженням цих ідей, піддавши їх ґрунтовній критиці.

Дійсно у концепції організації праці багато уваги зосереджено на виробничому аспекті, забувши аспекти фінансові, комерційні тощо. Людському фактору начебто приділили увагу, але з вивчення випало все, що стосувалося втоми.

Звідси і назва - "машинна теорія", яку було дано "науковому управлінню".

Анрі Файоль (1841-1925) у 1916 р. опублікував свою головну працю "Загальне та індустріальне управління", в якій вперше з'явилася ідея введення у французькій вищій школі вивчення управління, "принципи якого є застосовними як до суспільних, так і до приватних організацій".

Щоб ефективно виконувати управлінські задачі, необхідно дотримуватися певних принципів, що дали підставу теоріям департаментизації, і були систематизовані Файолем у такій формі:

1. Поділ праці. Розподіл праці (спеціалізація), як засіб виробляти більше і краще;

2. Повноваження і відповідальність. Рівновага між владою та відповідальністю. Влада - це результат офіційної посади та особистих характеристик. Певна влада завжди пов'язана з відповідальністю;

3. Дисципліна. Вона вимагає чіткого визначення правил, системи покарання та винагород;

4. Єдиноначальність.  Кожен службовець може отримувати накази тільки від одного старшого начальника;

5. Єдність напрямку. Кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника;

6. Підпорядкованість особистих інтересів загальним. Підпорядкування інтересам, спрямованим на досягнення максимального задоволення зацікавлених сторін;

7. Винагорода персоналу. Для того, щоб забезпечити вірність і підтримку працівників, вони повинні одержувати справедливу зарплату за свою службу.

8. Централізація. Централізація залежно від обставин;

9. Ієрархія організації по вертикалі на основі:

 • наказу;
 • одностайності;

10. Порядок. Місце — для усього й усі на своєму місці.

11. Справедливість. Це сполучення доброти і правосуддя.

12. Стабільність робочого місця для персоналу.Висока плинність кадрів знижує ефективність організації.

13. Ініціатива. Ініціатива означає розробку плану і забезпечення його успішної реалізації. Це додає організації силу й енергію.

14. Корпоративний дух. Союз — це сила. А вона є результатом гармонії персоналу.

Хоча перелік не має необхідного закритого характеру, він є для Файоля комплексом принципів, необхідних для правильного розвитку будь-якої

управлінської діяльності, яка розпадається на такі операції:

Файоль першим створив теорію організації, яка широко розповсюдилась по всьому світові і протягом принаймні сорока років залишалася безальтернативною, давши початок теорії департаментизації, групування видів діяльності на нижчих рівнях та, у свою чергу, групування їх на вищих рівнях.

Дж.П. Сінмер синтезував ці принципи:

1. Економія осіб.Структура має зробити мінімальним коефіцієнт обрамлення або стосунки між силами, спрямованими на наказ і на виконання.

2.  Економія стосунків.Структура повинна спрощувати процеси.

3.  Повна зайнятість осіб. Структура має полегшувати інтеграцію осіб, що має на меті реалізацію їх здібностей.

 

Кріс Аргіріс ("Індивід та організація"), показав, як принципи формальної організації передбачають вимоги до індивідів, несумісні з їхніми потребами.

Невдачі, конфлікти, клопоти, коротка перспектива у часі - ось результати цієї фундаментальної невідповідності.

 

За Аргірісом, процес функціонує таким чином:

 1. Припускається, що дорослі індивіди знаходяться в ситуаціях, у яких, різною мірою, можуть почувати себе незалежними, активними та рівними.
 2. Ідеальний вираз формальної організації - авторитарне керівництво та адміністративний контроль - ставить індивідів у таке положення, коли вони бачать себе зобов'язаними бути залежними, пасивними і підпорядкованими. Ця тенденція є переважною в міру того, як ми спускаємося на шлях завдань і в міру того, як праця стає більш спеціалізованою.
 3. Індивіди пристосовуються шляхом відмови від організації до саботажу, до зменшення продуктивності праці, розтрат, навмисних помилок та апатії.
 4. Така діяльність є протилежною намірам керівництва, через що, в міру того, як підлеглий прагне утриматися в організації, мінімально конфліктуючи, він прагне приховати всі проблеми і висловлювати лише такі відомості, які не входять у протиріччя з цінністю організації.
 5. Як наслідок, існує тенденція засекречення, створена формальною організацією, авторитарним керівництвом або адміністративним контролем, чи всіма трьома ними разом, яка є протилежною принципам формальної організації.

Поступово розвиток наук про людину створює базу для змін, покликаних зменшити ступінь несумісності між формальною організацією та індивідом.

 

Повний текст Ви можете прочитати на нашому сайті: 

www.shauz.kiev.ua

  

Далі читайте частину 2     »»»»


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії HR, менеджер з персоналу, рекрутинг Лідерство, тімбілдинг Менеджмент, керування, KPI