Блог навчальних закладів

Знайдена 31 стаття

Як успішно впровадити ощадливе управління в компанії

Систему ощадливого управління використовують не тільки виробничі компанії, але також усе більшою популярністю починає користуватися ощадлива концепція для офісів.

Як забезпечити створення цінності для споживача

Уже недостатньо лише задовольняти усвідомлені потреби, компанія повинна прагнути здивувати споживачів. Для збереження лояльності споживача виробник / постачальник повинен мати на меті постійне перевищення його очікувань.

Креативність та стандартизація допомагають бізнесу бути конкурентоспроможним

В умовах ринкової економіки виробник та споживач самі знаходять одне одного. Мотивація їхньої діяльності ґрунтується на фінансовому виграші та максимізації споживчого ефекту.

Простота та складність впровадження ощадливого (LEAN) управління

Корпоративна система ощадливого менеджменту — це нова філософія ведення бізнесу, яка має пронизувати всі рівні компанії: від керівної ланки до співробітників цехів / відділів.

Які можливі резерви оптимізації за допомогою LEAN-технологій

Навіть найпростіший аналіз дозволяє знайти можливості зниження собівартості, отже, — підвищення прибутковості й конкурентоспроможності компанії!

Які основні чинники посилення ефективності роботи компанії

Ефективність неспроможна виникнути в самостійному режимі і тим більше неспроможна посилюватися самостійно. Ефективність — це наслідок, результат впливу чотирьох взаємозалежних чинників.

Як виконати вимоги ISO 9001 щодо продукції та послуг

Усі розділи контракту або замовлення повинні бути проаналізовані для того, щоб переконатися, чи здатна ваша організація виконати взяті на себе зобов'язання.

Вимоги ISO 9001 передбачають раціональність, логічність та практичність дій

Ринок споживачів у конкурентному середовищі вимагає від організації рівень якості продукту, який задовольняє його потреби та очікування. Адже так?

Як впровадити ощадливе (LEAN) управління в компанії

Цільовим орієнтиром для підприємств, які застосовують інструменти ощадливого управління є створення цінності для клієнтів, що,своєю чергою, дозволяє створювати цінність для зацікавлених сторін (стейкхолдерів) компаній.

Що таке Lean і чому він необхідний для успішного ведення бізнесу

При виборі стратегії розгортання концепції ощадливого виробництва, головним фактором є не галузева приналежність підприємства, а структура наявних на ньому втрат та їх кореневі причини.