Блог навчальних закладів

Знайдено 33 статті

Як впровадити ощадливе (LEAN) управління в компанії

Цільовим орієнтиром для підприємств, які застосовують інструменти ощадливого управління є створення цінності для клієнтів, що,своєю чергою, дозволяє створювати цінність для зацікавлених сторін (стейкхолдерів) компаній.

Що таке Lean і чому він необхідний для успішного ведення бізнесу

При виборі стратегії розгортання концепції ощадливого виробництва, головним фактором є не галузева приналежність підприємства, а структура наявних на ньому втрат та їх кореневі причини.

Що є об’єктом LEAN управління

Найважливішим фактором, що забезпечує зростання економічного прибутку, є системне підвищення ефективності використання ресурсів, що залучаються до виробництва продукції.

Ви теж налаштовані на просту LEAN казку?

Суть LEAN концепції — це підвищення ефективності компанії через орієнтацію на дії, що додають цінність споживачу.

Сутність процесної моделі корпоративного менеджменту

Процесний погляд на компанію дозволяє «поставити в основу» клієнта та задоволення його потреб. Процеси дозволяють стандартизувати (закріпити для повторюваності) методи успішного ведення бізнесу.

Вигоди для компанії від систематизації бізнесу

Професійна компетентність вищого менеджменту організації базується на розумінні та застосуванні технології, методів, інструментарію теорії й практики світової науки менеджменту.

Як утримати лідерські позиції в ринковому середовищі?

У ринковій економіці виробник і споживач самі знаходять себе на ринку. Мотивація їхньої діяльності ґрунтується на фінансовому виграші і максимізації споживчого ефекту.

Що таке процес і потік створення цінності для клієнта

Процесна модель управління, що створюється, не протиставляється і не ламає широко поширену функціональну модель з вертикальною ієрархічною структурою, а також не суперечить проєктному управлінню.

Як оптимізувати витрати? Оптимізуйте бізнес-процеси

Основний запит бізнесу сьогодні — оптимізація витрат та підвищення прибутковості.

Як отримати більше прибутку, якщо почати «бачити» та ліквідовувати причини втрат!

Слово «втрати», запобігання яким складає суть Ощадливого виробництва, поки що рідко зустрічається в лексиконі українських керівників. Вони вважають за краще говорити про витрати, а це далеко не одне й те саме.