Курси

Міжнародні стандарти фінансової звітності


  • 14500 грн  -3%

«МСФЗ І фінансовий облік»

1. Введення в МСФЗ

2. Принципи підготовки фінансової звітності по МСФЗ
1.IAS 1 Подання фінансової звітності

2.IAS 8 Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки

3. Облік запасів

1.IAS 2 Запаси

4.Учет основних засобів

1. IAS 16 Основні засоби

2. IAS 23 Витрати на позики

3. IAS 40 Інвестиційна нерухомість

4. IAS 36 Знецінення активів

5. Облік нематеріальних активів

1.IAS 38 Нематеріальні активи

6. Визнання доходів

1. IFRS 15 Виручка

2. IFRS 16 Оренда

7. Облік оренди

1.IAS 37 Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи

2.IFRS 5 Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність

3. IAS 12 Податки на прибуток

8. Облік фінансових інструментів

1. IAS 32 Фінансові інструменти: надання інформації

2.IAS 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

3. IFRS 9 Фінансові інструменти

9. Облік інвестицій

1.IAS 28 Інвестиції в асоційовані підприємств

10. Звітність групи компаній

1.IFRS 3 Об'єднання компаній

2.IAS 27 Консолідована та окрема фінансова звітність

3. IFRS 10 Консолідована фінансова звітність

4. IFRS 12 Розкриття інформації про участь в інших підприємствах

11.Операціі в іноземній валюті

1.IAS 21 Вплив змін валютних курсів

12. IAS 7 Звіт про рух грошових коштів
Додаткове розкриття інформації

IAS 10 Події після звітної дати

IAS 24 Розкриття інформації про пов'язаних сторін

IAS 34 Проміжна фінансова звітність

IFRS 8 Операційні сегменти

IAS 33 Прибуток на акцію

IFRS 13 Оцінка справедливої ​​вартості

IFRS 1 Перше застосування МСФЗ

2020 Екзамен

Об'єм курсу: 72 години

Час проведення: з 1 березня 2020 року

Після проходження курсу та успішної здачі екзамену надається Міжнародний диплом Dip IFRS,ICFM(Великобритания)

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Києві, а також ЗВО (вузи) в Києві, коледжі в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві