Опис курсу

Увага! Діють знижки на навчання 5%, 7% и 10%. А також розроблено багато Акцій!

Об'єм курсу Р1: 63 академічних годин (10-12 занять)

Період навчання: березень-квітень (весняний набір); вересень (осінній набір)

Час проведення: шосуботи або щонеділі..

Заняття з курсу проходять за адресою:
м. Київ, вул. Фрометівська, 2-А

Сертифікат CIMA «Управління ефективністю бізнесу» є першою кваліфікацією в області управлінського обліку російською мовою , пропонованої міжнародною професійною організацією .

Кваліфікація призначена для фахівців в області управлінського обліку , фінансових менеджерів, бухгалтерів і менеджерів компаній, що бажають придбати навички використання фінансової інформації для прийняття управлінських рішень. Фахівці мають можливість підтвердити свої знання і отримати два суттєвих ринкових переваги:

 • міжнародне визнання кваліфікації , пропонованої Інститутом дипломованих фахівців з управлінського обліку.
 • досвід управлінського обліку у сфері управління ефективністю бізнесу.

Програма включає два обов'язкових модуля:
Р1 Управління ефективністю операцій.
Р2 Управління ефективністю бізнесу.

Коротка програма курсу CIMA «Управління ефективністю бізнесу»

Нова програма з урахуванням змін інституту CIMA:

ТЕМА 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
1.1 Класифікація витрат в управлінському обліку.

 • Постійні і змінні витрати
 • Релевантні та нерелевантні витрати

1.2 Методи вивчення поведінки витрат.

1.3 Мета і методи аналізу беззбитковості (CVP-аналіз)

 • Точка беззбитковості та графік точки беззбитковості
 • Частка маржинального прибутку (CMR)
 • Маржа безпеки
 • CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва

1.4 Маржинальний метод обліку витрат і метод повного поглинання витрат

 • Маржинальний метод (marginal costing, метод змінних витрат)
 • Метод повного поглинання витрат (absorption costing)
 • Метод змінних прямих витрат (throughput accounting)

1.5 Методи обліку витрат: фактичний і нормативний.

 • Виробничі стандарти матеріальних витрат, витрат на оплату праці, змінних накладних витрат і постійних накладних витрат. Вимоги до перегляду нормативів.
 • Рівні потужності - проектна, практична і бюджетна.
 • Інтеграція нормативного методу калькуляції витрат з маржинальним методом і методом повного поглинання, а також з методом прямих змінних витрат.
 • Застосування нормативного методу в сфері послуг, секторі громадського обслуговування (наприклад, охорону здоров'я і правоохоронна діяльність) і секторі професійних послуг.

1.6 Облік витрат за видами діяльності (АВС)
1.7 Врахування екологічних витрат

ТЕМА 2. БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
2.1 Сутність бюджетування та види бюджетів

 • Призначення бюджетів і цілі процесу бюджетування. Принципи складання бюджетів (інкрементне бюджетування - бюджетування через прирощення; бюджетування з нуля).
 • Облік за центрами відповідальності і взаємозв'язок з контрольованими і неконтрольованими витратами.
 • Виявлення тренда (ковзне середнє парного кількості інтервалів) і сезонних коливань при побудові бюджету продажів.

2.2 Технологія складання основного бюджету компанії.
2.3 Гнучкі бюджети

 • Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень
 • Аналіз відхилень з використанням гнучких бюджетів
 • Відхилення за цінами і обсягом продажів, ефективності витрат на матеріали, витрат на оплату праці та змінних накладних витрат (відхилення за ціною і обсягом продажів; відхилення за прямими матеріалами; відхилення за прямими трудовитрат: за ставкою, по продуктивності, за часом простою; відхилення по змінним накладним витратам; відхилення по постійним накладним витратам; коефіцієнти використання виробничих потужностей)
 • Відхилення за асортиментом і кількістю реалізованої продукції
 • Планові і операційні відхилення
 • Аналіз відхилень і альтернативні витрати використання рідкісних ресурсів
 • Гнучкі бюджети і використання даних обліку витрат за видами діяльності
 • Розрахунок відхилень в сфері послуг, секторі громадського обслуговування (наприклад, охорону здоров'я і правоохоронна діяльність) і секторі професійних послуг.
 • Концепції виявляє (feedback) і на випередження (feed-forward) контролю.

ТЕМА 3. СПЕЦІАЛЬНІ управлінських рішень
3.1 Аналіз релевантної інформації з метою прийняття управлінських рішень

 • Ухвалення додаткового замовлення і визначення мінімальної ціни. Ввести додаткову зміну або платити за понаднормову роботу.
 • Рішення "Виробляти або докуповувати".
 • Рішення про ліквідацію сегмента.

3.2 Аналіз обмежуючих факторів

3.3 Метод лінійного програмування

 • Прийняття рішень в умовах обмежених ресурсів. "Тіньові ціни".
 • Лінійне програмування (графічний метод; графічний метод з використанням системи управління; аналіз чутливості).

ТЕМА 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
4.1 Ризик і невизначеність при прийнятті рішень
4.2 Максимін, максімаксний і мінімаксний критерій втрат для прийняття рішень
4.3 Дерево прийняття рішень і вартість повної інформації
4.4 Аналіз чутливості і використання методу «що якщо» ( "what if" analysis)
4.5 Аналіз імовірнісних моделей і інтерпретація розподілу результатів проекту

ТЕМА 5. ОБЛІК ВИТРАТ ПРИ СПІЛЬНЕ (КОМПЛЕКСНОМУ) ВИРОБНИЦТВІ
5.1 Продукція спільного (комплексного) виробництва

 • Метод натуральних одиниць
 • Метод вартості реалізації
 • Метод чистої вартості реаліаціі
 • Метод середньозважених величин
 • Прийняття рішень про подальшій обробці


5.2 Облік побічної продукції спільного (комплексного) виробництва

ТЕМА 6. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
6.1 Система "Точно в термін" (Just-in-Time)
6.2 Тотальне управління якістю TQM

 • Принципи тотального управління якістю
 • Витрати на забезпечення якості

6.3 Теорія обмежень і облік продуктивності процесу

 • Коефіцієнт віддачі на відрізок часу
 • Віддача від продукції на хвилину часу
 • Коефіцієнт обліку продуктивності процесу (ТА)
 • Коефіцієнт поточної ефективності

6.4 Облік відповідно до методу зворотного віднесення витрат

У рамках даного курсу ми пропонуємо нашим слухачам:

 • 11-12 аудиторних занять (63 академічних годин). Презентація нового матеріалу проходить із застосуванням мультимедійного проектора.
 • Навчальні матеріали включають посібник та практичні кейси (за бажанням слухачеві надається література з власної бібліотеки) .
 • Протягом навчання слухачі проходять контроль знань після кожної теми , а також Проміжний іспит, якому присвячено окреме заняття. Це дозволить слухачеві зібратися перед іспитом, систематизувати отримані знання та оцінити рівень своєї підготовки.
 • Здійснюється підтримка викладачем. Слухач має можливість звертатися до викладача в позаурочний час за допомогою та роз'ясненнями через форум, до якого він буде підключений з моменту початку навчання і до моменту здачі іспиту.
 • Адміністративна підтримка в навчанні та реєстрації на іспит здійснюється менеджером.
 • Заняття в комфортних аудиторіях з мультимедійний проектор, білої маркерні дошкою та кава-брейками .

Наші переваги:

 • Викладач-практик. Учасники навчання мають стабільно високий відсоток здачі іспитів 70% -100%.
 • Вперше в Україні інтерактивне навчання - синтез очного та дистанційного навчання, який дає небачений по ефективності результат освоєння матеріалу та отримання практичних навичок (докладніше на сайті www.Lcon.com.ua)
 • Наші високі стандарти навчання і контроль знань - запорука успішної здачі іспитів
 • Оригінальна навчальна література.
 • On-line підтримка слухачів, а також індивідуальний підхід і супровід до отримання диплома.
 • Розстрочка оплати і знижки.

CIMA готує керівників майбутнього покоління, забезпечуючи їх інструментами для аналізу фінансових показників компанії і вибору найбільш ефективної стратегії для досягнення стійко високих результатів.

Спеціально розроблена гнучка система оплати навчання:

Слухач має можливість вчитися в розстрочку, оплачуючи навчання 3-ма частинами щомісяця.

Повна вартість курсу Р1 - 12 500 грн.

Дата іспитів травень, листопад, іспит проходить у м. Київ. Слухачеві надається допомога навчальним центром "Елькон" у реєстрації на іспит і оплаті екзаменаційних внесків . Вартість іспиту Р1 - 265 фунтів стерлінгів іспиту Р2 - 110 фунтів стерлінгів.

Діють знижки на навчання. Детальніше про умови акцій..

Гідна кар'єра - результат якісної освіти!

Коментарі
Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Анатолий, 19.12.2019, 17:56
Очень понравился сам курс и преподаватель. Курс больше рассчитан на тех, кто "вращается" в этой среде - издержек, управления затратами, принятия стратегических решений и прочее. Так сказать, курс для истинных управленцев. Это не означает, что остальным он не под силу. Просто будет сложновато. Изложение материала и подборка заданий на достойном уровне. Больше внимания уделено практике. Подборка заданий позволяет справится при сдаче экзамена с практическими вопросами на "отлично". Очень помогает тренажер "на дистанционном обучении", но опять-таки в сфере практических задач. Хотелось бы, чтобы в общем доступе были если не сами теоретические вопросы, то хотя бы их аналоги, чтобы оценивать уровень сложности и на каких аспектах концентрировать внимание. А так, менеджеры и преподаватели - молодцы! Курс отличный! После его прохождения знаний и понимания прибавиться однозначно!
Эпштейн Оксана, 19.12.2019, 17:46
Курс интересный, дает хорошее повышение знаний и вдохновляет на новые идеи, которые можно реализовать на предприятии любой сферы деятельности (как производственные, так и сервисные).
Коломоец Андрей, 19.12.2019, 17:41
Понравился учебник и раздаточный материал, доступность изложения курса преподавателем. Формат обучения и учебные материалы на высшем уровне. На мой взгляд можно увеличить количество лекций, так как курс достаточно обширный. Отдельная благодарность преподавателю Валерии Фесенко.
Матор Евгений, 19.12.2019, 17:34
Все понравилось. Хороший курс, хороший преподаватель. Все прекрасно! По учебному материалу - книга супер, все четко и понятно.Мне все понравилось с самого начала, с момента первого контакта с менеджером компании при анализе вариантов, где проходить обучение. Отдельная просьба, это всему коллективу, проведите обучение CIMA Р2. Не давайте конкурентам шансов!
Инна, 19.12.2019, 17:30
Большое спасибо преподавателю Герасимовой Татьяне Владимировне.Все прочитано доходчиво и на должном уровне! Спасибо за труд! Т.к. материал трудный и сроки преподавания сжаты, преподаватель выложился на все сто!
Юлия Ивановна, 19.12.2019, 17:29
Очень все понравилось, даже не ожидала такого эффекта)) Преподаватель Татьяна четко изъясняет, отрабатывает свое время на 100 %. Понравился оптимистичный настрой преподавателя. Также понравилась книга (теория, практика, примеры решений - все отлично) и была приятно удивлена предоставленной возможностью закреплять знания в упражнениях дистанционного обучения. Очень понравилось, я получила знания и практические навыки, а не просто прослушала курс.
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок