Опис курсу

Бухгалтерський облік з автоматизацією в системі 1С:Бухгалтерія 8.3, оподаткування та фінансова звітність, функції головного бухгалтера

Обсяг курсу: від 20 академічних годин.

Тривалість навчання: від 2-х тижнів при трьох зайняттях на тиждень.

Час проведення: вечір, день або вихідні.

На курсах бухгалтерського обліку слухачі детально освоюють практику проведення бухгалтерських операцій в Україні, пооб’єктний облік за видами господарської діяльності, фінансову звітність та автоматизацію обліку з використанням популярної комп'ютерної програми 1С:Бухгалтерія 8.3. На наших курсах бухгалтерів також вивчаються особливості вітчизняного оподаткування для різних підприємств, електронна звітність і нюанси роботи головного бухгалтера.

Випускники бухгалтерських курсів готові проводити повний облік та звітність на малому підприємстві, а також успішно працювати в бухгалтерії великої організації. Маючи професію бухгалтера і володіючи практичними навичками автоматизованого обліку в 1С:Бухгалтерії, ті, що закінчили цей курс навчання, можуть гарантовано обійняти відповідну запитану вакансію з достатньою заробітною платнею.

Теми курсу, що вивчаються:

Бухгалтерський облік, оподаткування та фінансова звітність в Україні (1700 грн.)

 • Основи теорії бухгалтерського обліку і його нормативне регулювання в Україні.
 • Бухгалтерський баланс, актив і пасив, типи операцій, подвійний запис і план рахунків.
 • Форми і методи бухгалтерського обліку, бухгалтерські документи і облікові регістри.
 • Організація і форми ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
 • Синтетичний і аналітичний облік основних засобів, запасів і нематеріальних активів.
 • Облік розрахункових і касових операцій, грошових коштів і кредитів.
 • Облік розрахунків по оплаті праці і соціальному страхуванню, нарахування і утримання.
 • Облік господарських процесів і витрат на виробництво продукції, собівартість.
 • Формування і облік фондів, резервів, прибутку і інших фінансових результатів.
 • Оподаткування в Україні, облік зборів і податків - на прибуток, ПДВ, ПДФО тощо.
 • Бухгалтерська звітність на підприємствах, її склад, зміст і методи складання.

Автоматизація бухгалтерського обліку в системі 1С:Бухгалтерія 8.3 (1600 грн.)

 • Призначення і сфера застосування системи, порівняння з попередніми версіями.
 • Інтерфейси, організації, користувачі і налаштування параметрів обліку і облікової політики.
 • Принципи аналітичного обліку запасів і нормативно-довідкова інформація.
 • Облік необоротних активів і малоцінних, швидкозношуваних предметів.
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами, авансові платежі, аналітика взаєморозрахунків.
 • Принципи і механізми обліку грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами.
 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати, списки нарахувань і утримань.
 • Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку, відображення операцій.
 • Облік виробничої діяльності, накопичення витрат і облік випусків продукції.
 • Облік роздрібної торгівлі, облік товарів в роздробі за цінами продажу і придбання.
 • Облік операцій в іноземній валюті, закупівлі по імпорту і реалізації на експорт.
 • Облік податків, реєстрація податкових накладних і завершення періодів.

Податковий облік та електронна звітність для головного бухгалтера (2000 грн.)

 • Складання і подання податкової звітності, терміни і відповідальність.
 • Податок на прибуток, база і ставка оподаткування, сплата до бюджету і звітності.
 • Податок на додану вартість, база і ставка оподаткування, відшкодування ПДВ.
 • Оплата праці, нарахування на заробітну плату, ПДФО, пільги і форми звітності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, розрахунки по експорту і імпорту, купівля валюти.
 • Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
 • Фінансова і статистична звітність, методики складання звітів.
 • Електронна звітність, робота в програмі M.E.Doc, електронні підписи.

У разі придбання двох і більше модулів курсу навчання надається знижка. Більш детальну інформацію можна отримати на цільовій сторінці цього курсу нашого сайту: https://iibt.biz/p31503107-kurs-buhgalterskogo-ucheta.html.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок