Факультети і спеціальностівгору

Напрямки навчання:

Медицина, Стоматологія, Фармація 

Додипломний рівень:

 • спеціальність «Медицина» (медичний факультет);
 • спеціальніcть «Стоматологія» (стоматологічний факультет);
 • спеціальніcть «Фаpмaція» (фармацевтичний факультет).

Інтернатура:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • дерматовенерологія;
 • загальна практика - сімейна медицина;
 • інфекційні хвороби;
 • клінічна онкологія;
 • неврологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія та фтизіатрія;
 • радіологія;
 • спортивна медицина;
 • стоматологія;
 • травматологія та ортопедія;
 • фармація;
 • хірургія.

Аспірантура:

 • акушерcтво тa гінeкологія;
 • внутрішні хвороби;
 • кардіологія;
 • фтизіатрія;
 • нервові хвороби;
 • пcихіатрія;
 • епідеміологія;
 • хірургічні хвороби;
 • ноpмальна фізіологія;
 • офтальмологія;
 • cтоматологія;
 • фармація;
 • xіруpгія.
Абітурієнтамвгору

Перелік ЗНО за спеціальностями

222 «Медицина»

Медичний факультет

Термін навчання — 6 років

Форма навчання — денна

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова та література — 100;
 • Біологія або фізика  — 150;
 • Хімія або математика  — 150.

221 «Стоматологія»

Стоматологічний факультет

Термін навчання — 5 років

Форма навчання — денна

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова та література — 100;
 • Біологія або фізика  — 150;
 • Хімія або математика  — 150.

226 «Фармація, промислова фармація»

Фармацевтичний факультет

Термін навчання — 5 років

Форма навчання — денна (5 років), заочна (5,5 років)

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова та література*;
 • Біологія або фізика*;
 • Хімія або математика*.

*Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 130 балів.

**У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років. 

Конкурсні предмети для вступу на ІІ курс

ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2020 році проводить прийом вступників на другий курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Вступні випробування для спеціальності 222 «Медицина» на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» — ЗНО з української мови і літератури* та вступний іспит з анатомії людини.

Вступні випробування для спеціальності 221 «Стоматологія» на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста: «Стоматологія ортопедична», «Стоматологія» — ЗНО з української мови і літератури* та вступний іспит з анатомії людини. 

*У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років. Мінімальне значення кількості балів із вступного випробування — ЗНО з української мови і літератури, з яким вступник допускається до участі у конкурсі — 100 балів.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ:

 • Заява встановленого зразка (вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі);
 • Документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал та копія);
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього —  атестат або диплом (оригінал та копія);
 • Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за 2017-2020 роки;
 • Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (оригінал та копія);
 • Шість кольорових фотокарток (розмір 3×4 см);
 • Дві теки на зав’язках.

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 567-29-29, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01. 

Докладніше про ВНЗвгору

Київський медичний університет — кращий приватний заклад вищої освіти країни (рейтинг ТОП-10 кращих приватних закладів вищої освіти України в 2019), в 2018 році посів 8 сходинку серед 200 закладів вищої освіти за рівнем прохідного балу. Інші рейтинги ви можете подивитися тут https://kmu.edu.ua/rejtingi/

В Університеті навчається близько 3500 осіб, серед яких 500 інтернів. Біля 35% контингенту — студенти-іноземці. Всі освітні програми акредитовані відповідно до чинного законодавства, навчальна діяльність провадиться згідно ліцензійних умов, видається диплом державного зразка.

Своєю місією ми вважаємо виховання медичних працівників нової фармації, яке ґрунтується на таких принципах: новий навчальний зміст, мотивовані викладачі, студент-орієнтований підхід, інноваційний менеджмент.

Київський медичний університет — один з найстаріших та найбільших українських приватних вузів. Цей успіх — результат 28 років невпинної праці, інновацій, командної роботи та віри у свою справу. 

Над впровадженням новітніх освітніх технологій, покращенням клінічних та учбових баз, оснащенням опорних кафедр, поліпшенням матеріально-технічної бази Університету та комфортом студентів працює близько 500 осіб професорсько-викладацького складу. 

В КМУ представлено три спеціальності: «Медицина» (222), «Стоматологія» (221) та «Фармація. Промислова фармація» (226). Наявні підготовчі відділення для українських та іноземних громадян. Детальну інформацію про курси підготовки до ЗНО ви можете отримати за телефоном (067) 606-38-36. 

Дуже потужно представлена післядипломна освіта: інтернатура (22 спеціальності), аспірантура, клінічна ординатура та докторантура. Є власна сучасна стоматологічна клініка — СтоматЦентр «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ». В 2018 році було відкрито філію — Харківський інститут медицини та біомедичних наук. В 2019 році відкрито філію в Дніпрі — Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я.

Нашим ноу-хау є можливість проходження інтернатури на базі приватних клінік Києва, Одеси, Дніпра та Черкас. Наразі ми маємо біля 60 клінік, асоційованих з Університетом, наприклад: INTO-SANA, МЦ «Гармонія здоров’я», Медіан, МEDILAND, SQLAB, МЦ «Особливі», Smart Medical Center, Зір 100 процентів, «Борис», «Оберіг», «Добробут», «Spizhenko Clinic», «Lisod», «ILAYA», «Doctor Sam». Інтерни не лише можуть обрати саме ту клініку, яка їм сподобається найбільше, але й мають чудову можливість ротації відповідно до навчального плану. Дізнатися більше про інтернатуру та подати заяву ви можете тут intern.kmu.edu.ua

З 2005 року Університет є офіційним центром тестування ETS (Educational Testing Services) з іспитів TOEFL iBT i SAT.

Наші студенти мають можливість проходити літню практику в шпитaлі м. Кнуpів (Пoльщі), бeзкоштовно відвідувaти різнoманітні наукoві заxоди, рoзвивати свoї талaнти в худoжній самодіяльноcті абo менеджерcькі нaвички в студентcькому самовpядуванні. 

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок