Факультети і спеціальностівгору

Напрямки навчання:

Медицина, Стоматологія, Фармація 

Додипломний рівень:

 • спеціальність "Медицина" (медичний факультет);
 • спеціальніcть "Стоматологія" (стоматологічний факультет);
 • спеціальніcть "Фаpмaція" (фармацевтичний факультет).

Інтернатура:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • дерматовенерологія;
 • загальна практика - сімейна медицина;
 • інфекційні хвороби;
 • клінічна онкологія;
 • неврологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія та фтизіатрія;
 • радіологія;
 • спортивна медицина;
 • стоматологія;
 • травматологія та ортопедія;
 • фармація;
 • хірургія.

Аспірантура:

 • акушерcтво тa гінeкологія;
 • внутрішні хвороби;
 • кардіологія;
 • фтизіатрія;
 • нервові хвороби;
 • пcихіатрія;
 • епідеміологія;
 • хірургічні хвороби;
 • ноpмальна фізіологія;
 • офтальмологія;
 • cтоматологія;
 • фармація;
 • xіруpгія.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 268-68-58, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01.

Також ви можете поставити запитання в електронній формі на сторінці приймальної комісії КМУ: http://kmu.edu.ua/?cat=152

Київський медичний університет проводить підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання і складання іспитів із дисциплін:

 • українська мова і література
 • біологія
 • хімія
 • математика або історія (за вибором).

Для отримання повної та детальної інформації, щодо термінів, умов прийому, документів, необхідних для вступу на підготовчі курси, звертайтеся за тел.: (044) 268-68-58, (068) 854-40-31.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • медична довідка 086-о;
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • медична довідка 086-о;
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 268-68-58, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01. 

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 268-68-58, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01.

Докладніше про ВНЗвгору

Київський медичний університет - один з найбільших українських приватних вузів, єдиний приватний медичний вуз такого масштабу - в Університеті навчається близько 2800 осіб, серед них 25 % - студенти-іноземці з 56 країн світу. Над впровадженням новітніх освітніх технологій, покращенням клінічних та учбових баз, оснащенням опорних кафедр, поліпшенням матеріально-технічної бази Університету та комфортом студентів працює біля 400 осіб професорсько-викладацького складу, не рахуючи адміністрації. Кількість випускників на сьогоднішній день налічує біля 5000 осіб.

З моменту створення Університету в 1992 році – в 2017 році ми будемо святкувати 25-річчя – ми були спрямовані на досягнення високих світових стандартів освіти та надання своїм студентам виключно глибоких знань в області медицини. Ми з успіхом досягаємо поставленої мети - це підтверджують українські та зарубіжні клініки, що приймають на роботу наших випускників. 

Місія нашого Університету полягає в створенні колективу професіоналів-однодумців. Синергія зусиль професорсько-викладацького складу забезпечує можливості для успішного навчання студентів, ефективного формування в них професійної медичної та цивільної компетентності, навичок ведення наукових досліджень, накопичення й створення новітніх знань, здатності до саморозвитку та самоудосконалення, до професійного зростання й підвищення свого соціального статусу. 

Починаючи з I курсу, студенти мають доступ до передових досягнень в області медицини - беручи участь в програмах академічної мобільності, міжнародних конференціях, за допомогою міжнародних наукових бібліотек. В той же час значна увага приділяється тисячолітнім надбанням комплементарної медицини: в КМУ викладають елективні курси з 15-ти напрямів, включаючи фармакогнозію, фітотерапію, гомеопатію, рефлексотерапію, мануальну терапію, іридодіагностику та інші. Елементи викладання альтернативної медицини інтеґровані в тематику навчальних робочих програм з клінічних дисциплін. Починаючи з 3-го курсу кращі студенти мають можливість проходити літню виробничу практику за кордоном. Зараз Університет працює над створенням унікальної учбової програми, яка б була максимально наближена до учбового плану однієї з європейських країн, з метою полегшення проходження нашими випускниками процедури нострифікації у майбутньому.

У КМУ навчання відбувається на 19 кафедрах, 12 з яких – клінічні. Фундаментальні (загальнонаукові) кафедри мають власні учбові приміщення, а клінічними базами Університету є 30 лікувальних закладів охорони здоров’я, з них 15 приватних клінік, які оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. Загальна площа приміщень, де відбувається навчальний процес, складає 15000 м2. Ректорат знаходиться в історичному центрі міста Києва.

Університет входить до науково-навчального комплексу з державними вищими медичними закладами освіти (наприклад, Національна медична Академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України.

На післядипломному рівні передбачена підготовка фахівців в інтернатурі (19 спеціальностей); в аспірантурі (13 спеціальностей) та клінічній ординатурі (130 спеціальностей).

Наявне підготовче відділення та мовні курси для іноземних громадян.

З 2005 року Університет є офіційним центром тестування ETS (Educational Testing Services) з іспитів TOEFL iBT i SAT.

Наша гордість - це вчені. Їх пошук спрямований на наукове обґрунтування ефективних методів в області як класичної, так і комплементарної медицини. Саме наші фахівці впровадили в практику препарати: "Йоддицерин" і "Поліфитол" - сучасні та ефективні лікарські препарати та створили комплексні міжкафедральні наукові програми з вивчення механізмів дії високоефективних фітотерапевтичних і гомеопатичних засобів.

КМУ має  IV рівень акредитації Міністерства освіти України і знаходиться в каталозі медичних установ ВООЗ AVIСENNA.

Університет визнається наступними організаціями: World Directory of Medical Schools, The Medical Board of California, Educational Commission for Foreign Medical Graduates, General Medical Council, CGFMC International Global Gredibility, Medical Council of India, Naczelna Izba Lekarska, Bologna Process, The Association of Medical Schools in Europe, European University Association, Society for Academic Continuing Medical Education, British Medical Association, German Medical Association. Перелік і об'єм учбових курсів в КМУ відповідають стандартам медичної освіти Європейського Союзу, що спрощує нострифікацію дипломів наших випускників. Зараз КМУ плідно співпрацює з міжнародними інститутами та підтримує академічні зв'язки з учбовими закладами Польщі, Великобританії, США, Італії, Чехії, Росії, Казахстану, Канади та ін. Подальша стратегія розвитку міжнародних зв'язків спрямована на підвищення наукового потенціалу нашого Університету, зміцнення міжнародного статусу України, її миролюбної політики та прагнення до економічного й соціального прогресу.

Найкращі студенти та інтерни КМУ мають можливість проходити літню виробничу практику на базі польських лікувальних закладів. 

Щоб озброїти молодих лікарів накопиченим досвідом світової медицини, ми надаємо нашим інтернам, аспірантам та клінічним ординаторам унікальну можливість - вчитися на базі кращих приватних клінік. Вони зможуть переймати безцінний досвід від фахівців клінік "Борис", "Оберіг", "Добробут",  "Сіті клініка", "Кібер клініка Спіженка", "Lisod", "Ilaya" та "Doctor Sam".

Університетське життя є цікаве та насичене. Студeнти мають можливість відвідувати універcитетcький бacceйн і тpeнажepный зaл, щo дoпoмагає їм в рoзвитку особиcтоcті тa зміцнює фізичнo, згіднo давньогo виcлoвлювання: "Mens sana in corpore sano", що в перекладі означає “В здоpовoму тілі - здоpoвий дуx.” Ми надаємо зацікавленим студентам змогу поглиблено вивчати англійську мову та англійську медичну термінологію із носіями мови – старшокурсниками, які вже достатньо володіють російською. Звичайно, що така прерогатива значно підвищує шанси на працевлаштування за кордоном в майбутньому та розширює культурні обрії.

В 2015 році Університет став учасником проекту, організованого Програмою розвитку ООН та урядом Японії, «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні». За умовами цього проекту Університет працевлаштував близько трьох десятків осіб – висококваліфікованих фахівців медичної та освітньої галузей – вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей та Криму, також була оновлена матеріально-технічна база опорних кафедр. Завдяки ґранту на базі стоматологічного факультету був створений Стомат Центр «Університетський», в якому завдяки новітньому мультімедійному обладнанню організований унікальний замкнений цикл «наука – навчання – практика». Завдячуючи сучасним технологіям, студенти та інтерни можуть спостерігати клінічну діяльність лікарів у режимі реального часу, сидячи за партами в лекційному залі чи учбових кімнатах. Організовані безкоштовні профілактичні огляди для студентів, а найкращі випускники-стоматологи можуть працювати в Стомат Центрі «Університетський».

Розуміючи складності в працевлаштуванні для молодого спеціаліста, ми працюємо над створенням Кар’єрного центру. Залучаючи партнерів та різноманітні організації, ми не лише створюємо зацікавлену професійну спільноту, але й вже сьогодні даємо можливості для достойної професійної діяльноcті. Стратeгічні партнeри Універcитету впpовадили гpанти нa безкоштовнe навчaння для кращиx студeнтів тa пpопонують працeвлаштування для інтeрнів в найвідомішиx медичниx уcтановах м. Києвa. 

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок