Факультети і спеціальностівгору

Напрямки навчання:

Медицина, Стоматологія, Фармація 

Додипломний рівень:

 • спеціальність "Медицина" (медичний факультет);
 • спеціальніcть "Стоматологія" (стоматологічний факультет);
 • спеціальніcть "Фаpмaція" (фармацевтичний факультет).

Інтернатура:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • дерматовенерологія;
 • загальна практика - сімейна медицина;
 • інфекційні хвороби;
 • клінічна онкологія;
 • неврологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія та фтизіатрія;
 • радіологія;
 • спортивна медицина;
 • стоматологія;
 • травматологія та ортопедія;
 • фармація;
 • хірургія.

Аспірантура:

 • акушерcтво тa гінeкологія;
 • внутрішні хвороби;
 • кардіологія;
 • фтизіатрія;
 • нервові хвороби;
 • пcихіатрія;
 • епідеміологія;
 • хірургічні хвороби;
 • ноpмальна фізіологія;
 • офтальмологія;
 • cтоматологія;
 • фармація;
 • xіруpгія.
Абітурієнтамвгору

Також ви можете поставити запитання в електронній формі на сторінці приймальної комісії КМУ: http://kmu.edu.ua/prijmalna-komisiya/ 

Київський медичний університет проводить підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання і складання іспитів із дисциплін:

 • українська мова і література
 • біологія
 • хімія або історія (на вибір абітурієнта)
 • математика або історія (за вибором).

Для отримання повної та детальної інформації, щодо термінів, умов прийому, документів, необхідних для вступу на підготовчі курси, звертайтеся за тел.: (044) 567-29-29, (068) 854-40-31.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • медична довідка 086-о;
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ

 • заява на ім’я ректора, в якій зазначається обраний напрям підготовки або спеціальність та форма навчання;
 • атестат і додаток до нього (або копії, завірені нотаріусом);
 • сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО);
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 6 однакових кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
 • для юнаків: військовий квиток (приписне свідоцтво);
 • медична довідка 086-о;
 • документи, які дають право на пільги (якщо такі є).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 567-29-29, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01. 

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 567-29-29, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 567-29-29, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01.

Докладніше про ВНЗвгору

Київський медичний університет (Kyiv Medical University) – найбільший приватний медичний заклад вищої освіти в Україні - в Університеті навчається близько 3200 осіб, серед них 30 % - студенти-іноземці з 56 країн світу. Над впровадженням новітніх освітніх технологій, покращенням клінічних та учбових баз, оснащенням опорних кафедр, поліпшенням матеріально-технічної бази Університету та комфортом студентів працює більше 400 осіб професорсько-викладацького складу, не рахуючи адміністрації. Кількість випускників на сьогоднішній день налічує біля 5000 осіб. Всі навчальні програми акредитовані МОН України, видається диплом державного зразка.

Університет посів в 2018 році 8 місце серед 200 вузів України за рівнем прохідного балу. Всі рейтинги ви можете подивитися тут (http://kmu.edu.ua/rejtingi/).

В 2017 році було відкрито відокремлений структурний підрозділ «Харківський інститут медицини та біомедичних наук» https://www.education.ua/ua/universities/886/. Цей сучасний вуз, розташований в центрі міста (вул. Садова, 11), поєднав в собі сучасні підходи до організації навчального процесу – комфорт, безпека навчального середовища та інноваційні технології з 27 -літнім досвідом Київського медичного університету.

Завдяки співпраці з Європейський банком реконструкції та розвитку в 2018 році було придбано новий корпус, де вже в 2019-2020 навчальному році студенти-першокурсники матимуть задоволення розпочати навчання в сучасному та комфортному освітньому просторі.

 З моменту створення Університету в 1992 році ми були спрямовані на досягнення високих світових стандартів освіти та надання своїм студентам виключно глибоких знань в області медицини. Ми з успіхом досягаємо поставленої мети - це підтверджують українські та зарубіжні клініки, що приймають на роботу наших випускників.

Місія нашого Університету полягає в створенні колективу професіоналів-однодумців. Синергія зусиль професорсько-викладацького складу забезпечує можливості для успішного навчання студентів, ефективного формування в них професійної медичної та цивільної компетентності, навичок ведення наукових досліджень, накопичення й створення новітніх знань, здатності до саморозвитку та самовдосконалення, до професійного зростання й підвищення свого соціального статусу.

Починаючи з I курсу, студенти мають доступ до передових досягнень в області медицини - беручи участь в програмах академічної мобільності, міжнародних конференціях, за допомогою міжнародних медичних науково- освітніх платформ – Університет одним з перших в Україні надав можливість студентам отримати доступ до всесвітньо відомого The BMJ (The British Medical Journal).

В той же час значна увага приділяється тисячолітнім надбанням комплементарної медицини: в КМУ викладають елективні курси з 15-ти напрямів, включаючи фармакогнозію, фітотерапію, гомеопатію, рефлексотерапію, мануальну терапію, іридодіагностику та інші. Елементи викладання альтернативної медицини інтеґровані в тематику навчальних робочих програм з клінічних дисциплін. Починаючи з 3-го курсу, кращі студенти мають можливість проходити літню виробничу практику за кордоном - в Німеччині та Польщі. Зараз Університет працює над створенням унікальної учбової програми, яка б була максимально наближена до учбового плану однієї з європейських країн, з метою полегшення проходження нашими випускниками процедури нострифікації у майбутньому.

У КМУ навчання відбувається на 21 кафедрі, а клінічними базами Університету є близька 50 закладів охорони здоров’я, як державної, так і приватної форми власності. Мапу розташування баз ви можете подивитися тут (http://kmu.edu.ua/klinichni-bazi/).

На післядипломному рівні передбачена підготовка фахівців в інтернатурі (21 спеціальність), в аспірантурі (13 спеціальностей) та клінічній ординатурі (130 спеціальностей). Наявне підготовче відділення для українських абітурієнтів та іноземних громадян. Унікальним є підхід до навчання інтернів, вони мають  можливість проходити навчання на базах кращих медичних закладів Києва та Одеси. Вони зможуть переймати безцінний досвід від фахівців різноманітних провідних медичних закладів таких, як: «Into-Sana" (Київ та Одеса), Медична мережа «Добробут», «Борис», Медичний дім «Odrex» (Одеса), «Оберіг», «Spizhenko Clinic», «Lisod», «Ilaya», «Doctor Sam», «Гармонія здоров’я», «Особливі». Перелік клінік ви можете подивитися тут http://kmu.edu.ua/bazi-ochno%D1%97-ta-zaochno%D1%97-chastini-internaturi/.

Університет провадить політику лояльних цін на навчання, піклуючись до те, щоб кожний бажаючий міг обрати спеціальність своєї мрії.

З 2005 року Університет є офіційним центром тестування ETS (Educational Testing Services) з іспитів TOEFL iBT i SAT.

Університет визнається наступними організаціями: World Directory of Medical Schools, The Medical Board of California, Educational Commission for Foreign Medical Graduates, General Medical Council, CGFMC International Global Gredibility, Medical Council of India, Naczelna Izba Lekarska, Bologna Process, The Association of Medical Schools in Europe, European University Association, Society for Academic Continuing Medical Education, British Medical Association, German Medical Association. Перелік і об'єм учбових курсів в КМУ відповідають стандартам медичної освіти Європейського Союзу, що спрощує нострифікацію дипломів наших випускників. Зараз КМУ плідно співпрацює з міжнародними інститутами та підтримує академічні зв'язки з учбовими закладами Польщі, Німеччини, Великобританії, США, Італії, Чехії, Росії, Казахстану, Канади та ін. Подальша стратегія розвитку міжнародних зв'язків спрямована на підвищення наукового потенціалу нашого Університету, зміцнення міжнародного статусу України, її миролюбної політики та прагнення до економічного й соціального прогресу.

Найкращі студенти та лікарі-інтерни мають можливість проходити літню виробничу практику на базі польських та німецьких лікувальних закладів.

В 2015 році Університет став учасником проекту, організованого Програмою розвитку ООН та урядом Японії, «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні». За умовами цього проекту Університет працевлаштував близько трьох десятків осіб – висококваліфікованих фахівців медичної та освітньої галузей – вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей та Криму, також була оновлена матеріально-технічна база опорних кафедр. Завдяки ґранту на базі стоматологічного факультету був створений СтоматЦентр «Університетський», в якому завдяки новітньому мультимедійному обладнанню організований унікальний замкнений цикл «наука – навчання – практика». Завдячуючи сучасним технологіям, студенти та інтерни можуть спостерігати клінічну діяльність лікарів у режимі реального часу, сидячи за партами в лeкційнoму зaлі чи учбoвиx кімнатax. Оpганізoвані бeзкоштoвні пpoфілактичні огляди для студeнтів, а найкpaщі випуcкники-cтоматологи мoжуть пpацювaти в СтоматЦeнтpі «Універcитетcький».

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок