Факультетивгору

Інтернатура:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • дерматовенерологія;
 • загальна практика — сімейна медицина;
 • загальна фармація;
 • інфекційні хвороби;
 • клінічна онкологія;
 • лабораторна діагностика;
 • отоларингологія;
 • неврологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія та фтизіатрія;
 • радіологія;
 • спортивна медицина;
 • стоматологія;
 • урологія;
 • травматологія та ортопедія;
 • фізична та реабілітаційна медицин;
 • хірургія.

Аcпірантура:

 • 222 «Мeдицина»;
 • 221 «Стоматолoгія»;
 • 226 «Фаpмація, промиcлова фаpмація».
Абітурієнтамвгору

Перелік ЗНО за спеціальностями

222 «Медицина»

Медичний факультет

Термін навчання — 6 років

Форма навчання — денна

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова або українська мова і література — 100;
 • Математика — 150;
 • Біологія або хімія або фізика — 150.

221 «Стоматологія»

Стоматологічний факультет

Термін навчання — 5 років

Форма навчання — денна

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова або українська мова і література — 100;
 • Математика — 150;
 • Біологія або хімія або фізика — 150.

226 «Фармація, промислова фармація»

Фармацевтичний факультет

Термін навчання — 5 років

Форма навчання — денна (5 років), заочна (5,5 років)

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова або українська мова і література *;
 • Математика*;
 • Біологія або хімія або фізика*;

*Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 130 балів.

**У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. 

Конкурсні предмети для вступу на ІІ курс

ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2021 році проводить прийом вступників на другий курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Вступні випробування для спеціальності 222 "Медицина" на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Медсестринство», «Акушерська справа» - ЗНО з української мови або української мови і літератури*, ЗНО з будь-якого предмету та вступний іспит з анатомії людини

Вступні випробування для спеціальності 221 "Стоматологія" на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста: "Стоматологія ортопедична", "Стоматологія" - ЗНО з української мови або української мови і літератури*, ЗНО з будь-якого предмету та вступний іспит з анатомії людини

*У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Мінімальне значення кількості балів із вступного випробування - ЗНО з української мови або української мови і літератури та будь-якого іншого сертифікату ЗНО, з яким вступник допускається до участі у конкурсі - 100 балів.

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ:

 • Заява встановленого зразка (вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі);
 • Документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал та копія);
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього — атестат або диплом (оригінал та копія);
 • Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за 2018-2021 рр;
 • Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (оригінал та копія);
 • Шість кольорових фотокарток (розмір 3×4 см);

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 567-29-29, (068) 854-40-31, (050) 337-81-01. 

Докладніше про ВНЗвгору

Київський медичний університет — перший приватний заклад вищої медичної освіти на пострадянському просторі, заснований у 1992 році. В 2019 році став кращим приватним закладом вищої освіти України. Наше бачення — трансформувати систему охорони здоров’я на благо людей та громад і стати національним лідером у підготовці медичних працівників.

Сьогодні сферою нашої компетенції є медична, стоматологічна та фармацевтична освіта у різних формах (стаціонарна, заочна, онлайн, дистанційна), проведення науково-просвітніх заходів та друк публікацій. КМУ імплементує останні дані доказової медицини на всіх етапах навчання та післядипломному рівнях за допомогою всіх доступних інструментів і ресурсів.

Університет об’єднує біля 3900 здобувачів вищої освіти, серед яких 700 інтернів. Біля 35% контингенту — студенти-іноземці із 62 країн світу, що створює унікальну інтернаціональну атмосферу. Представлено три спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» та 226 «Фармація, промислова фармація». Навчання відбувається на 22 кафедрах, 14 з яких — клінічні, що розміщені в державних, комунальних та приватних лікарнях. Працюють підготовчі відділення для українських та іноземних громадян. Студенти мають можливість проходити виробничу практику в Польщі та Німеччині на базі лікарень-партнерів.

Потужно представлена післядипломна освіта: інтернатура — 23 спеціальності, 3 освітньо-наукові програми з аспірантури, 11 спеціальностей клінічної ординатури та докторська програма доступна на більшості спеціальностей охорони здоров’я. Нашим ноу-хау є можливість проходження інтернатури на базі асоційованих клінік Києва, Одеси, Дніпра та Черкас. Ми співпрацюємо майже з 60 сучасними приватними клініками: інтерни можуть обирати не лише спеціальність, але й клініку, а також мають унікальну можливість ротації.

Університет має власну сучасну стоматологічну клініку — СтоматЦентр «Університетський». В 2017 році було відкрито філію — Харківський інститут медицини та біомедичних наук (khim.kmu.edu.ua) а в 2019 — Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я (dimh.kmu.edu.ua) з метою підготовки висококваліфікованих медичних працівників для відповідних регіонів.

Ми опікуємося розвитком сучасних компетенцій наших студентів, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними фахівцями: в 2020 році відкрито надсучасний «Центр симуляційного навчання та оцінювання», «Кар’єрний центр», а тaкoж ствоpeно профecійний мoвний цeнтp для фaxівців гaлузі оxоpони здоpoв’я спільнo з універcитeтом Джopджії (США). 

Зaвжди рaді бaчити вac в Київcькoму мeдичнoму універcитeті!

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Києві, а також коледжі та технікуми в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок