Київський медичний університет

Київський медичний університет


 • Київ · вул. Бориспільська, 2, 02099
 • (044) 567-29-29
  (068) 854-40-31
  (050) 337-81-01
 • admission@kmu.edu.ua
 • денна, заочна
 • магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1992 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. Диплом дер. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

3900
студентів
458
викладачів
128
кандидатів
наук
79
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Інтернатура:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • дерматовенерологія;
 • загальна практика сімейна медицина;
 • загальна фармація;
 • інфекційні хвороби;
 • клінічна онкологія;
 • лабораторна діагностика;
 • отоларингологія;
 • неврологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • психіатрія;
 • пульмонологія та фтизіатрія;
 • радіологія;
 • спортивна медицина;
 • стоматологія;
 • урологія;
 • травматологія та ортопедія;
 • фізична та реабілітаційна медицин;
 • хірургія.

Аспірантура:

 • 222 «Медицина»;
 • 221 «Стоматологія»;
 • 226 «Фармація, промислова фармація».

Абітурієнтам

Перелік ЗНО за спеціальностями

222 "Медицина"
Медичний факультет

Термін навчання - 6 років
Форма навчання - денна
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова або українська мова і література - 100
 • Математика або біологія - 150
 • Хімія або фізика - 150

221 "Стоматологія"
Стоматологічний факультет

Термін навчання - 5 років
Форма навчання - денна
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова або українська мова і література - 100
 • Математика або біологія - 150
 • Хімія або фізика - 150

226 "Фармація, промислова фармація"
Фармацевтичний факультет

Термін навчання - 5 років
Форма навчання - денна (5 років), заочна (5,5 років)
Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі**:

 • Українська мова або українська мова і література*
 • Математика або біологія*
 • Хімія або фізика*

*Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 130 балів.
**У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021, 2022 років (в різних комбінаціях).

Конкурсні предмети для вступу на ІІ курс

ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2022 році проводить прийом вступників на другий курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Вступні випробування для спеціальності 222 "Медицина" на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста: "Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Медсестринство", "Акушерська справа":

 1. Сертифікат ЗНО з української мови або української мови і літератури (на вибір вступника)*
 2. Сертифікат ЗНО з будь-якого іншого предмету (на вибір вступника)*
 3. Сертифікат (результат) інтегрованого іспиту КРОК-М або фахове вступне випробування відповідно до структури КРОК-М.

Вступні випробування для спеціальності 221 "Стоматологія" на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста: "Стоматологія ортопедична", "Стоматологія" :

 1. Сертифікат ЗНО з української мови або української мови і літератури (на вибір вступника)*
 2. Сертифікат ЗНО з будь-якого іншого предмету (на вибір вступника)*
 3. Фахове вступне випробування.

*У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Мінімальне значення кількості балів із вступного випробування - ЗНО з української мови або української мови і літератури та будь-якого іншого сертифікату ЗНО, з яким вступник допускається до участі у конкурсі - 100 балів.

Перелік документів для вступу до ЗВО:

 • Заява на вступ
 • Паспорт або ID - паспорт (оригінал та копія)
 • Витяг до ID - паспорту (оригінал та копія)
 • Копія довідки про призначення ідентифікаційного податкового номеру
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком до нього або диплом молодшого спеціаліста з додатком до нього (оригінал та копія)
 • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років в будь-якій комбінації
 • Сертифікат інтегрованого іспиту КРОК-М (для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)
 • Військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку)
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см

Про ЗВО (вуз)

Київський медичний університет перший приватний заклад вищої медичної освіти на пострадянському просторі, заснований у 1992 році. В 2019 році став кращим приватним закладом вищої освіти України. Наше бачення трансформувати систему охорони здоров’я на благо людей та громад і стати національним лідером у підготовці медичних працівників.

Сьогодні сферою нашої компетенції є медична, стоматологічна та фармацевтична освіта у різних формах (стаціонарна, заочна, онлайн, дистанційна), проведення науково-просвітніх заходів та друк публікацій. КМУ імплементує останні дані доказової медицини на всіх етапах навчання та післядипломному рівнях за допомогою всіх доступних інструментів і ресурсів.

Університет об’єднує біля 3900 здобувачів вищої освіти, серед яких 700 інтернів. Біля 35% контингенту студенти-іноземці із 62 країн світу, що створює унікальну інтернаціональну атмосферу. Представлено три спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» та 226 «Фармація, промислова фармація». Навчання відбувається на 22 кафедрах, 14 з яких клінічні, що розміщені в державних, комунальних та приватних лікарнях. Працюють підготовчі відділення для українських та іноземних громадян. Студенти мають можливість проходити виробничу практику в Польщі та Німеччині на базі лікарень-партнерів.

Потужно представлена післядипломна освіта: інтернатура 23 спеціальності, 3 освітньо-наукові програми з аспірантури, 11 спеціальностей клінічної ординатури та докторська програма доступна на більшості спеціальностей охорони здоров’я. Нашим ноу-хау є можливість проходження інтернатури на базі асоційованих клінік Києва, Одеси, Дніпра та Черкас. Ми співпрацюємо майже з 60 сучасними приватними клініками: інтерни можуть обирати не лише спеціальність, але й клініку, а також мають унікальну можливість ротації.

Університет має власну сучасну стоматологічну клініку СтоматЦентр «Університетський». В 2017 році було відкрито філію Харківський інститут медицини та біомедичних наук (khim.kmu.edu.ua) а в 2019 - Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я (dimh.kmu.edu.ua) з метою підготовки висококваліфікованих медичних працівників для відповідних регіонів.

Ми опікуємося розвитком сучасних компетенцій наших студентів, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними фахівцями: в 2020 році відкрито надсучасний «Центр симуляційного навчання та оцінювання», «Кар’єрний центр», а такoж створeно профеcійний мoвний цeнтр для фаxівців гaлузі оxорони здоpов’я спільнo з універcитетом Джоpджії (США).

Зaвжди рaді бaчити ваc в Київcькому мeдичному універcитеті!


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві