Київський медичний університет

Київський медичний університет


 • Київ · вул. Бориспільська, 2, 02099
 • (044) 567-29-29
  (068) 854-40-31
  (050) 337-81-01
 • admission@kmu.edu.ua
 • денна, заочна
 • магістр
 • ЗВО/ВНЗ заснований у 1992 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. Диплом дер. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

3900
студентів
458
викладачів
128
кандидатів
наук
79
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Інтернатура:

 • акушерство та гінекологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • внутрішні хвороби;
 • дерматовенерологія;
 • загальна практика — сімейна медицина;
 • інфекційні хвороби;
 • медична психологія;
 • неврологія;
 • ортопедія та травматологія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • патологічна анатомія;
 • педіатрія;
 • психіатрія;
 • стоматологія;
 • фармація;
 • хірургія.

Аспірантура:

 • 222 — «Медицина».
 • 221 — «Стоматологія».
 • 226 — «Фармація, промислова фармація».

Абітурієнтам

Перелік ЗНО/НМТ по спеціальностях:

222 — «Медицина»

Медичний факультет:

 • Термін навчання — 6 років.
 • Форма навчання — денна.
 • За результатами НМТ: українська мова, математика, історія України
 • За результатами ЗНО: українська мова або українська мова і література, математика, біологія або фізика або хімія

221 — «Стоматологія»

Стоматологічний факультет:

 • Термін навчання — 5 років.
 • Форма навчання — денна.
 • За результатами НМТ: українська мова, математика, історія України
 • За результатами ЗНО: українська мова або українська мова і література, математика, біологія або фізика або хімія

226 — «Фармація, промислова фармація»

Фармацевтичний факультет:

 • Термін навчання — 5 років.
 • Форма навчання — денна (5 років), заочна (5,5 років).
 • За результатами НМТ: українська мова, математика, історія України
 • За результатами ЗНО: українська мова або українська мова і література, математика, біологія або фізика або хімія

Мінімальний бал НМТ або ЗНО з конкурсних предметів – 100 балів. 
У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (в різних комбінаціях) або НМТ.

Конкурсні предмети для вступу на ІІ курс:

ПВНЗ "Київський медичний університет" у 2022 році проводить прийом вступників на другий курс на навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 222 "Медицина" та 221 "Стоматологія".

 1. За результатами НМТ/ЗНО з української мови або ЗНО з української мови і літератури
 2. За результатами з математики (НМТ або ЗНО), або історії України (НМТ або ЗНО), або біології (ЗНО), або географії (ЗНО), або фізики (ЗНО), або хімії (ЗНО).

  Мінімальний бал НМТ або ЗНО з конкурсних предметів – 100 балів. 
У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (в різних комбінаціях) або НМТ.

Перелік документів для вступу до ЗВО:

 • Заява на вступ.
 • Паспорт або ID-паспорт (оригінал та копія).
 • Витяг до ID-паспорту (оригінал та копія).
 • Копія довідки про призначення ідентифікаційного податкового номеру.
 • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком до нього або диплом молодшого спеціаліста з додатком до нього (оригінал та копія).
 • Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (в будь-якій комбінації) або НМТ
 • Військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників — посвідчення про приписку).
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Про ЗВО/ВНЗ

Київський медичний університет — перший приватний заклад вищої медичної освіти на пострадянському просторі, заснований у 1992 році. В 2019 році став кращим приватним закладом вищої освіти України. Наше бачення — трансформувати систему охорони здоров’я на благо людей та громад і стати національним лідером у підготовці медичних працівників.

Сьогодні сферою нашої компетенції є медична, стоматологічна та фармацевтична освіта у різних формах (стаціонарна, заочна, онлайн, дистанційна), проведення науково-просвітніх заходів та друк публікацій. КМУ імплементує останні дані доказової медицини на всіх етапах навчання та післядипломному рівнях за допомогою всіх доступних інструментів і ресурсів.

Університет об’єднує біля 3900 здобувачів вищої освіти, серед яких 700 інтернів. Біля 35% контингенту — студенти-іноземці із 62 країн світу, що створює унікальну інтернаціональну атмосферу. Представлено три спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія» та 226 «Фармація, промислова фармація». Навчання відбувається на 22 кафедрах, 14 з яких — клінічні, що розміщені в державних, комунальних та приватних лікарнях. Працюють підготовчі відділення для українських та іноземних громадян. Студенти мають можливість проходити виробничу практику в Польщі та Німеччині на базі лікарень-партнерів.

Потужно представлена післядипломна освіта: інтернатура — 17 спеціальностей, 3 освітньо-наукові програми з аспірантури, 11 спеціальностей клінічної ординатури та докторська програма доступна на більшості спеціальностей охорони здоров’я. Нашим ноу-хау є можливість проходження інтернатури на базі асоційованих клінік Києва, Одеси, Дніпра та Черкас. Ми співпрацюємо майже з 60 сучасними приватними клініками: інтерни можуть обирати не лише спеціальність, але й клініку, а також мають унікальну можливість ротації.

Університет має власну сучасну стоматологічну клініку — СтоматЦентр «Університетський». В 2017 році було відкрито філію — Харківський інститут медицини та біомедичних наук а в 2019 - Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я (dimh.kmu.edu.ua) з метою підготовки висококваліфікованих медичних працівників для відповідних регіонів.

Ми опікуємося розвитком сучасних компетенцій наших студентів, які допоможуть їм стати конкурентоспроможними фахівцями: в 2020 році відкрито надсучасний «Центр симуляційного навчання та оцінювання», «Кар’єрний центр», а такoж створeно профеcійний мoвний цeнтр для фаxівців гaлузі оxорони здоpов’я спільнo з універcитетом Джоpджії (США). 

Зaвжди рaді бaчити ваc в Київcькому мeдичному універcитеті!


Відгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві