Страховий агент: посадові обовʼязки

Страховий агент: посадові обовʼязки

Страховий агент — представник страхової компанії. Він здійснює операції з укладання договорів майнового та особистого страхування.

Вивчає регіональні умови і попит на певні страхові послуги. Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб, що представляють установи, організації та підприємства різних форм власності. Проводить аргументовані бесіди з потенційними і постійними клієнтами з метою зацікавити їх в ув'язненні або продовження договорів страхування (життя і здоров'я, рухомого та нерухомого майна, підприємницької та комерційної діяльності та ін.).

У процесі роботи з клієнтами веде спостереження, оцінює особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мотивацію поведінки і забезпечує взаєморозуміння при укладенні договорів на страхові послуги. Встановлює критерії і ступінь ризику при укладанні договорів на страхові послуги, з огляду на стан здоров'я, вік, стать, освіта, стаж трудової діяльності, рівень матеріального забезпечення та інші суб'єктивні якості, що характеризують клієнта.

Укладає і оформляє страхові договори, регулює відносини між страхувальником і страховиком, забезпечує їх виконання, здійснює приймання страхових внесків. Забезпечує правильність обчислення страхових внесків, оформлення страхових документів та їх збереження. Сприяє формуванню зацікавленості і попиту на надаються страхові послуги, враховуючи необхідність посилення матеріальної і моральної підтримки різних верств населення, а також наростання ризику, пов'язаного з конкуренцією, банкрутством, безробіттям та іншими відбуваються в сучасних умовах соціально-економічними процесами. Надає допомогу клієнтам в отриманні вичерпної інформації про умови страхування.

Проводить роботу з виявлення та обліку потенційних страхувальників та об'єктів страхування, дає оцінку вартості об'єктів страхування. Протягом терміну дії укладених договорів підтримує зв'язок з фізичними та юридичними особами, що вступили в договірні відносини на страхові послуги. У випадку заподіяння шкоди застрахованому здійснює оцінку і визначає його розмір з урахуванням критеріїв і ступеня ризику. Розглядає, чи надходять від клієнтів скарги і претензії щодо спірних питань обчислення і сплати страхових внесків, виплат страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору. Встановлює причини порушень страхових договорів і вживає заходів щодо їх попередження та усунення. Досліджує неосвоєні види страхових послуг і перспективи їх розвитку з метою застосування у своїй практиці і при створенні страхових органів і служб. Своєчасно та у відповідності до встановлених вимог оформлює необхідну документацію, веде облік і забезпечує зберігання документів, пов'язаних з укладанням договорів страхування. Здійснює взаємодію з іншими страховими агентами.

Повинен знати

Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали та документи, що регламентують діяльність страхових органів; види страхових послуг та умови різних видів страхування; правові основи розвитку страхової діяльності з урахуванням регіональних специфічних умов; діючу систему соціальних гарантії; методи визначення ступеня ризику при укладанні договорів на страхові послуги та оцінки завданого збитку; основи ринкової економіки; основи психології та організації праці; порядок укладення та оформлення договорів на страхові послуги; вітчизняний і зарубіжний досвід організації страхування населення та суб'єктів господарювання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації

Середня професійна освіта та спеціальна підготовка за встановленою програмою без пред'явлення вимог до стажу роботи.


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Страхування