Завдання андеррайтера у страховій компанії

Завдання андеррайтера у страховій компанії

Андеррайтер описує, оцінює і кваліфікує ризик. Андеррайтер - людина, підпис якого в буквальному сенсі цього слова коштує мільйони.

Андеррайтер - фахівець в галузі страхування. Дослівно «андеррайтер» означає «підпис під ризиками». Андеррайтер описує, оцінює і кваліфікує ризик, формує страховий портфель.

До обов'язків андеррайтера входить візування від імені страховика договорів страхування, прийом на страхування (перестрахування) запропонованих страхових ризиків, кваліфікація ризиків при прийнятті на страхування конкретного об'єкту або фізичної особи, визначення тарифних ставок та конкретних умов договору страхування, складання висновків про можливості (або неможливості) укладання договору страхування на певних умовах, формування страхового (перестрахового) портфеля.

Андеррайтер зобов'язаний володіти знаннями в галузі оцінки ризиків по особистому і майновому страхуванню, знати принципи побудови страхового портфеля, юридичні аспекти страхування, фінансова стійкість страхової організації, бюджетування, формування страхових резервів, андеррайтинг в перестрахування, врегулювання збитків. Андеррайтер - людина, підпис якого в буквальному сенсі цього слова коштує мільйони.

Кваліфікаційні вимоги - вища юридична освіта

Андеррайтер не лише укладає угоди по первинній продажу цінних паперів емітента, але і бере участь у підготовці емітента, а також супроводжує процес реєстрації випуску в ДКЦПФР. Однак, основним завданням андеррайтера, безумовно, є розміщення цінних паперів серед заздалегідь невизначеного кола осіб.

В залежності від ринкової ситуації та особливостей емітента, з андеррайтером можуть бути укладені два види угод:

  • «Тверде зобов'язання» (Firm Commitment), що представляє собою зобов'язання андеррайтера викупити ту частину цінних паперів емітента, яка не буде реалізована третім особам;
  • «Додаток максимальних зусиль» (Best Efforts Agreement), не містить зобов'язань андеррайтера з викупу нереалізованою частини цінних паперів.

У буквальному перекладі з англ.андеррайтер - "той, що підписався нижче". Гарант, поручитель, бере на себе зобов'язання розмістити певну кількість знову випущених акцій, облігацій і цінних паперів шляхом їх купівлі для подальшого розпродажу інвесторам. У страхуванні - це особа, уповноважена страховою компанією приймати всі види ризику. Андеррайтер відповідає за формування страхового портфеля. Двоє або більше андеррайтерів часто утворюють синдикат, який виступає гарантом при розміщенні випуску цінних паперів.

Джерело: За матеріалами сайтів страхових компаній


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Страхування