Складання КРОКів – шляхи підготовки

Складання КРОКів – шляхи підготовки

Щороку тисячі випускників шкіл в Україні, так само як і мільйони по всьому світу, свідомо обирають складний, але дуже амбітний шлях — оволодіти найгуманнішою і водночас найскладнішою професією лікаря.

Але однієї мрії виявляться замало, і всі хто зважується на цей відповідальний крок, мають усвідомлювати, що опанування медичних професій — це процес, який складається не лише з тривалого і складного навчання, але і з декількох етапів досить суворого відбору та державного контролю якості знань.

Спільнота ПВНЗ «Київський медичний університет» завжди піклується про своїх вступників та студентів і прагне надати відповіді на найбільш хвилюючі питання.

Абітурієнтів, які вирішили вступати до медичного університету та їх батьків часто хвилюють такі питання: зовнішнє незалежне тестування з яких предметів треба скласти для вступу на спеціальності «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація, промислова фармація», який мінімальний бал для участі у конкурсі, яка вартість навчання у медичному закладі вищої освіти та як успішно скласти ліцензійні інтегровані іспити КРОК 1 та КРОК 2.

Часто можна почути вираз «скласти КРОК» і багато хто чув, що саме цього компоненту єдиного державного кваліфікаційного іспиту студенти бояться більш за все, а серед людей мало пов’язаних з медичною освітою, взагалі ходять різні чутки з цього приводу. Наприклад, існують жартівливі міфи, що для того аби успішно написати КРОК, потрібно провести спеціальні студентські ритуали, а  після отримання позитивної оцінки вже можна й одружуватись. Це, такий собі студентський жарт і, звичайно, що насправді викладачі і студенти університетів використовують більш прогресивні методи у підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК та готові поділитися своїми секретами.

  Але, для початку треба розібратися, що таке КРОК. Відповідно до законодавства, здобувачі освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» мають пройти атестацію, яка відбувається у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Цей іспит складається з компонентів, що перевіряють теоретичні знання та практичні навики студента, рівень володіння англійською мовою професійного спрямування. Ліцензійний інтегрований іспит КРОК (ЛІІ КРОК) є тестовим іспитом і входить до ЄДКІ. Студенти складають його тричі: вперше — після третього курсу (КРОК 1), вдруге — на останньому курсі (КРОК 2) і, втретє, вже під час навчання в інтернатурі (КРОК 3, який вже не входить до складу ЄДКІ). Ті, хто не складає КРОК, мають бути відраховані і пройти повторний курс навчання.

ЄДКІ та його компоненти є незалежними від закладу вищої освіти і проводяться Центром тестування Міністерства охорони здоров’я України. Тобто, іспити КРОК — це державний контроль знань майбутніх лікарів та провізорів.

Звичайно, кожен університет  має власне бачення того,  як ефективно готувати студента до іспитів КРОК. Існують різні,  більш або менш успішні, підходи. Команда фахівців Київського медичного університету приділяє багато уваги цьому питанню і, на нашу думку, запорукою успіху у підготовці до складання ЛІІ КРОК є три основні речі:

  1. системний проактивний підхід закладу вищої освіти;
  2. високий рівень відповідальності здобувача освіти;
  3. спільна робота закладу і здобувача над покращенням системи підготовки.

При цьому, від  закладу освіти очікується  розуміння потреб студентів у підготовці до іспиту, підтримка актуальності освітніх програм, постійний моніторинг якості освіти та впровадження нових ефективних методів навчання. Також, важливо слідкувати за змінами та вчасно на них реагувати. Наприклад, через карантин пов’язаний з епідемією COVID-19, відбулися зміни графіку складання ЛІІ КРОК у 2020 році.  У таких випадках Університет несе відповідальність за своєчасні організаційні заходи та якісну комунікацію зі здобувачами вищої освіти.

Саме дотримуючись зазначених принципів, університети впроваджують комплексну систему підготовки студентів до складання ЛІІ КРОК та ЄДКІ загалом. Така підготовка починається вже з першого курсу і продовжується протягом всього терміну навчання. Основними компонентами системи є такі заходи, як постійна актуалізація навчального матеріалу, додаткові курси та заняття, контрольні тестування, покращення якості освіти загалом та застосування інноваційних методів навчання.

Завдяки спільній роботі адміністрації, викладачів і студентів у пошуку шляхів покращення підготовки, в освітній процес впроваджуються нові дієві заходи. Так, за ініціативою студентів та викладачів було запроваджено спеціальний  інтегрований підготовчий курс, який студенти мають можливість пройти протягом навчального семестру, що передує складанню іспиту та допомагає систематизувати  знання з найбільш важливих аспектів всіх дисциплін або профілів, що входять до іспиту КРОК. Опитування студентів, які пройшли пілотний курс в осінньому семестрі 2019-2020 навчального року, показали, що абсолютна більшість слухачів курсу визнала такий формат дуже ефективним і вважає за потрібне зробити його частиною освітньої програми на постійній основі. Іноземні студенти, які проходили цей курс, складали КРОК 1 на початку 2020 року і результат виявився кращим більше ніж на 10%, порівняно до минулого року.

Також здобувачі освіти підтримують високий рівень власної відповідальності опановуючи метод «вчусь навчаючи», коли одні студенти допомагають іншим готуватися до контрольних заходів. Для цього потрібно глибоко вивчити тему або конкретні питання. По суті це метод, який у західній освіті називається peer-tutoring. Навчальні заклади підтримують такі ініціативи, і надають студентам приміщення і ресурси для того, щоб вони могли ділитись досвідом один з одним.

Ще одним потужним нововведенням стає впровадження навчальних онлайн платформ, наприклад PrExam для підготовки до ліцензійних іспитів. Це унікальний цифровий сервіс,  база якого налічує більше 200 000 тестових завдань. Користувачі можуть створити власний профіль через зручну реєстрацію на веб-сайті і готуватись, як до КРОКу, так і до іспиту з англійської мови професійного спрямування. Платформа  PrExam дає можливість не тільки тренуватись, а й проходити так званий «пробний КРОК» онлайн та прогнозувати свій результат. Унікальний модуль статистики дозволяє студенту бачити свій прогрес, як з дисциплін що входять до КРОК, так і з інших компонентів освітньої програми. Особливістю є те, що користувач  має можливість отримати консультації викладачів щодо складних питань, формувати власні бази тестів для більш детального опрацювання, проводити роботу над помилками і, найважливіше, не просто запам’ятовувати правильну відповідь, а отримати зрозумілі пояснення та підсилити свої знання.

Найкращим підтвердженням ефективності та позитивності запровадження змін — є результат успішності студентів.

Наразі перед всіма медичними закладами вищої освіти стоїть завдання покращити напрацювання дистанційної освіти, обумовлені сучасними викликами, зберегти і посилити якість  підготовки фахівців, особливо в таких сферах як медицина і фармація, де практична складова підготовки лікаря та провізора є вкрай важливою.

На нашу думку, об’єднання зусиль медичних університетів у питаннях підвищення якості підготовки фахівців відповідно до загальноєвропейських і світових стандартів дозволить посилити конкурентоспроможність вищої медичної освіти України та розширити можливості українських лікарів на вітчизняному і міжнародному ринках праці. Тому Київський медичний університет завжди відкритий для співпраці, ми з радістю готові поділитися власним досвідом і напрацюваннями задля спільної справи.

Джерело: kmu.edu.ua


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Поради абітурієнтам Медицина, фармацевтика Освіта, наука