Особливості домашніх завдань в Україні та США

Особливості домашніх завдань в Україні та США

Не секрет, що системи освіти різних країн мають свої особливості та традиції. Це стосується і підходу до домашньої роботи. Ми порівняли мету, обсяги та типові домашні завдання в Україні та США, щоб виявити спільні риси та відмінності.

Мета домашніх завдань

Мета домашнього завдання в США перш за все полягає у формуванні навички безперервного навчання або lifelong learning. Крім того, учні також можуть поглибити та закріпити знання, отримані в школі або університеті. Методичні рекомендації для українських освітніх закладів схожі на засади, які пропонують в США, однак наші школи та університети ще не змогли відмовитися від старої практики накопичення знань без їх практичного застосування. Це значно зменшує мотивацію учнів навчатися самостійно.

Доцільність та обсяги

Дискусія щодо необхідності домашніх завдань не вщухає й досі. Підхід до цього питання в США може відрізнятися залежно від штату. Проте науковці наголошують, що кількість домашнього завдання та час проведений за книжками не завжди визначають якість виконання роботи. Це головний принцип, яким послуговуються навчальні заклади в США.

Деякі американські школи організовують домашню роботу згідно з «правилом 10 хвилин». Це відомий підхід до планування домашніх завдань, який був запропонований Г. Купером, професором Дюкського університету. Множачи 10 хвилин на клас, ми можемо визначити кількість часу, яка відводиться на виконання домашнього завдання учнями різного шкільного віку. Наприклад, дев’ятикласники не повинні витрачати на домашнє завдання більше ніж 90 хвилин, а учні десятого класу — більше ніж 100, тощо.

Реформа освіти в Україні теж передбачає скорочення обсягу домашньої роботи, хоча поки що учні та студенти не помічають значних змін в цьому аспекті. Вони часто виділяють великий обсяг матеріалу для самостійного опрацювання як головну причину стресу та тривожності. Як відомо, ці проблеми негативно впливають на їх емоційний стан та, як результат, академічну успішність.

Типові домашні завдання в Україні та США

Якими мають бути ефективні домашні завдання? Ознайомившись з популярною публікацією журналу Educational Leadership «The Case For and Against Homework», можна зробити висновок, що домашні завдання мають бути якісно розробленими, щоб принести користь. Крім того, у кожного завдання повинна бути чітка мета. Формулювання мети допомагає визначити актуальність завдання та мотивувати учнів або студентів ретельно його виконати.

Письмові завдання в освітніх закладах США мають за мету культивувати навички критичного мислення. Йдеться про те, щоб студенти брали активну участь у процесі навчання, могли обґрунтувати власну думку та розуміли причинно-наслідкові зв’язки між ідеями та явищами. Список завдань досить різноманітний: есе (essay), науково-дослідна робота (research papers by EssayService), вивчення та аналіз прикладів (case study), доповідь (report), тощо. Також досить популярними є онлайн дискусії у формі постів, де студенти можуть обговорювати запропоновані теми, використовуючи наукові джерела для підтримки своїх аргументів.

Американські вчителі приділяють багато уваги експериментам та розвитку креативних здібностей учнів та студентів. Ця мета також вітається в Україні. Зростає кількість продуктивних та творчих вправ. Вчителі все частіше пропонують учням виконувати проекти, як індивідуальні, так і групові. Хоча саме спільна діяльність заохочується в першу чергу, адже це запорука міжособистісного спілкування і формування навичок, які необхідні для ефективної взаємодії з іншими людьми, так званих «soft skills».

Переважна кількість домашніх завдань в США виконуються онлайн. Це значно полегшує роботу як учнів, так і вчителів. Студенти отримують більшу свободу, адже можуть виконувати завдання будь-де і будь-коли, бо всі матеріали завжди під рукою в смартфоні, планшеті або комп’ютері. Вчителям технології допомагають слідкувати за прогресом кожного учня, надаючи детальну аналітику how to write a cause and effect essay. До того ж процес оцінювання стає здебільшого автоматизованим.

Що ж відбувається в українських школах та університетах? Як відповідь на пандемію COVID-19, освітні заклади були змушені перейти на онлайн навчання, нашвидкуруч хапаючись за доступні ресурси. Хоча організованої та надійної системи онлайн освіти досі бракує, планується впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому та управлінському процесі. Ця реформа вже має свої плоди, адже технічне забезпечення навчальних закладів помітно покращилось. 

Якщо ще декілька років тому можна було знайти значну кількість відмінностей між системою організації домашніх завдань в Україні та США, то сьогодні їхня кількість зменшилася в рази, принаймні на папері. Освітяни шукають шляхи для вдосконалення навчального процесу, роблячи акцент на якості домашніх завдань. Вчителі заохочують колаборацію, креатив та цікавляться сучасними технологіями. Досвід інших країн, зокрема США, допомагає нашим школам та університетам прогресувати. Щоправда, ефективність впровадження освітніх реформ залишається під питанням. На жаль, значну роль відіграє економічний фактор, який не дозволяє забезпечити школярів та студентів всім необхідним, наприклад, для проектної чи дослідницької роботи, яка виходить за межі стандартної практики.


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Освіта, наука Освіта за кордоном