Як написати наукову статтю?

Як написати наукову статтю?

Процес написання будь-чого — це складна творча робота. Студент має логічно вплітати думки і тези в слова, не перевантажуючи читача. Тому зазначимо без перебільшень, написання наукової статті — це робота, яка вимагає концентрації та чіткого усвідомлення мети. Поставте собі питання «Для чого я це пишу?», знайдіть відповідь, і вперед до звершень!

Якщо говорити про різні етапи написання коротко, то кроками до хорошої наукової статті будуть:

 1. дослідження та опрацювання джерел;
 2. написання плану до статті;
 3. написання самої статті;
 4. вичитка та редагування матеріалу.

Існує безліч інструкцій до написання наукової статті. В нашому матеріалі ми підібрали поради з різних джерел. Тож продовжуйте читати, і ваша наукова стаття буде неперевершеною!

Що таке наукова стаття?

Почнемо з невеликої теорії. Наукова стаття — це публікація, яка описує дослідження або групу досліджень, пов’язаних з певною темою, виконаних її науковими авторами. 

У цій роботі розглядається наукова або науково-практична проблема: узагальнюються і критично аналізуються теоретичні передумови вирішення проблеми, обґрунтовуються і розвиваються положення, а отримані результати використовуються для подальших рекомендацій. 

Правила написання якісної наукової статті

Важливим етапом підготовки до написання наукової роботи є вибір теми. Серед найважливіших критеріїв вибору теми виділяють наступні:

 • доступність у тлумаченні;
 • теоретичні та практичні цінності;
 • наявність матеріально-технічної бази та джерел інформації;
 • цікавість для дослідників.

Теми наукових робіт студенти можуть обирати самостійно або запропонувати викладачеві. Для успішного вирішення комплексу завдань у темі необхідно чітко визначити все, що було зроблено раніше.

Очевидно, що на початку роботи вкрай необхідним є детальний аналіз і вивчення літературних джерел та всіх можливих ресурсів з обраного напрямку. Результати дослідження можуть показати, що:

 • проблема вивчена, а значить  подальша робота у даному напрямку є неактуальною або існує обмаль нових деталей та джерел інформації;
 • проблема ще не повністю вивчена, деякі питання досліджено поверхово. 

Після того, як автор з науковим керівником обрали тему для написання роботи, буде доцільним скласти орієнтовний план для подальшої роботи над статтею.

Як написати план для наукової статті?

В першу чергу, ще навіть до того, як відкрити пустий аркуш, варто побудувати план написання статті. Розробка плану науково-дослідницької роботи включає тезовий виклад основних структурних компонентів: вступ, основні розділи, висновки, список використаної літератури.

Після структуризації скелету роботи, необхідно розподілити вивчені матеріали. Після цього переходимо до етапу написання чорнового варіанту роботи. Окрім інформаційного наповнення, ще на етапі варіанту варто зважати на структурні вимоги. Серед основних в чорновому варіанті виділяють наступні:

 • текст пишеться на одній сторінці;
 • сторінки статті нумеруються;
 • не слід відступати від змісту наукового питання;
 • якщо робота виявилась дуже об'ємною, треба вилучити з неї все, що не розкри­ває теми. Безжально видаляти всю прохідну інформацію.

Структура наукової статті

 • Титульна сторінка

Титульний сторінка має єдиний загальний стандарт. Він має включати наступні елементи: назва міністерства, (опціонально,назва територіального відділення Малої академії наук, якщо робота має до цього відношення). Також, відомості про навчальний заклад (школа, позашкільний заклад, коледж, училище, університет), у якому виконана наукова робо­та. Далі, а саме по середині сторінки — назва робо­ти без лапок. Заголовок має бути коротким та містити вичерпну інформацію про наукову проблему. Після заголовку, треба внести дані про автора роботи. А саме, прізвище, ім’я та по-батькові, місце навчання та рік освітньої програми. Також варто не забувати інформацію про наукового керівника: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене зван­ня. В самому кінці аркуша ми додаємо фінальну інформацію, а саме місце та рік написання роботи.

 • Зміст

Зміст — це наступний компонент після титульної сторінки. У ньому визначено структуру наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел. 

 • Перелік умовних позначень 

У будь-якій науковій темі роботи можливе використання специфічної та вузькоспеціалізованої лексики. Тому необхідно на початку роботи навести їх перелік. Друкувати термінологію та інші позначення в роботі слід з нової сторінки двома колонками за абеткою. 

 • Вступ

Ідеальний обсяг вступу — до 5 % загального обсягу (1-2 сторінки). В першу чергу зазнач актуальність теми. Це таке певне пояснення, чому на його думку, обрана тема стала об’єктом наукового аналізу. Більше того, обґрунтовує доцільність роботи з огляду на суспільну практичну діяльність.

Наступним важливим пунктом вступу є мета дослідження. Мета має чітку структуру до формулювання. Необхідно висвітлити наступні три аспекти: кінцевий результат досліджень, об’єкт дослідження і шлях досягнення кінцевого результату. 

 • Основна частина

Цей розділ роботи є найбільшим та має обсяг до 90% роботи. Зазвичай ця частина ділиться на 3 основних розділи, які в свою чергу поділяються на підрозділи, пункти, підпункти. Основна задача цих розділів – охарактеризувати сутність проблеми та розкривається її зміст, викладати та аналізувати фактичний матеріал. Схематично їхнє наповнення виглядає наступним чином:

 • 1-й розділ, 15% тексту, — огляд літератури та методологія;
 • 2-й розділ, 40% тексту, — аналіз отриманих результатів з вивчення наукової проблеми;
 • 3-й розділ, 35% тексту, — конкретні заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми. 

Важливо закінчувати кожен з розділів короткими висновками та підсумками. 

 • Висновки

Висновок — це тезисний виклад найважливіших результатів роботи. Цей розділ складається відповідно до порядку виконання дослідження.

Фінальна порада

Не останнім питанням під час написання наукової статті є мова тексту. Вона повинна бути зрозуміла не тільки фахівцям, а й широкому колу читачів.

Сподіваємось, що наша стаття трішки розвіяла тривогу щодо написання роботи. До того ж, якщо вам необхідно написати наукову роботу англійською мовою, то краще прочитати цей матеріал від академічних експертів — How to Write a Research Paper! Так буде зручніше усвідомити структурні нюанси мовою написання статті. Успіхів у наукових звершеннях! 


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Освіта, наука