Чи важливо отримувати високі бали в закордонних університетах?

Чи важливо отримувати високі бали в закордонних університетах?

Українців активно підтримують університети Європи: пропонують студентам безплатні програми навчання, житло та стипендії. Навчання в іноземному виші — цілком реальна можливість, абітурієнту варто лише завчасно підготуватися. У кожній країні своя специфіка, гарною новиною є те, що для вступника доступно безліч способів вступити у ЗВО в США та Європі.

Безліч студентів мріють навчатися в університетах США та Європи, оскільки вони мають престиж та популярність, а освіта вирізняється високою якістю. Для абітурієнта в плані самореалізації все залежить від обраної країни та університету, проте загалом існують загальні принципи, які лежать в основі навчання в англомовних країнах. Вища освіта охоплює три основних рівні — бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Кожен університет ставить планку вимог до абітурієнта, якій він в ідеалі має відповідати. Наприклад, при вступі у закордонні виші студенту важливо показати, чи волонтерить він, наскільки готовий допомагати суспільству; який він лідер та відповідальна людина; чи є в нього емпатія до інших; наскільки успішно може реалізовувати проєкти. Зазвичай, усе бажано підтвердити конкретними прикладами з особистого життя.

Загальною рекомендацією для студентів є приділення великої уваги мовній підготовці. Навчання забезпечує знання спеціальної термінології, яка може бути складною для сприйняття іноземними студентами. Варто завчасно почати її вивчення.

У кожному закордонному виші присутня своя система оцінювання

Студенти закордонних ВНЗ, крім оцінок, отримують залікові одиниці — кредити. Кредитні системи для університетів були створені для підвищення академічної мобільності та точної оцінки трудовитрат для вивчення дисципліни та вже кілька років є основою освітнього процесу в багатьох країнах.

Думки студента з Америки щодо оцінювальної системи в США

«In my opinion, it is important for students in USA to receive great exam grades because it will definitely help them to apply for future job. However, I know many students which suffer from difficulty of their homeworks and have low exam scores. Usually, I recommend them to use a HW helper, there are many of them. For example, Studybay (popular economic homework help). Economics is a very tough subject, especially for a foreigners, which suffer not only from the difficulty of termins but also from a difficulty of English language.»

Навчання за кордоном: кредити

В університетах ЄС, Великобританії та США використовують кредитні системи для визначення якості та трудомісткості навчальної програми. За кожен предмет студентам нараховують бали, з якими можна легко перевестися з одного університету до іншого, брати участь у програмах обміну та не потрібно підтверджувати диплом для роботи в інших країнах.

Кількість кредитів розраховують за часом, затраченим на освоєння предмета, й у кожній системі свої величини. З огляду на те, що скрізь за основу беруть години, їх можна легко конвертувати.

Одна з головних переваг кредитної системи навчання проявляється під час переходу з одного європейського університету до іншого. По ECTS-балах відразу видно, скільки годин відводилося кожному предмету і чи потрібно його складати заново. Наприклад, на всіх інженерних факультетах є математика, якій дають 6 кредитів. Можна легко перевестися з механіки на електроніку і не складати математику заново, а лише дисципліни.

Чіткі умови для здобуття навчального ступеня

Щоб отримати диплом бакалавра чи магістра, потрібно набрати потрібну кількість кредитів.

За допомогою кредитів контролюють успішність. Якщо студент не набере потрібні бали ECTS за семестр, то його відрахують. Мінімальну кількість університети призначають самостійно — зазвичай від 12 до 15.

Свобода вибору предметів вивчення

Частина дисциплін обов'язкова, але декілька дисциплін студент сам має змогу вибрати із запропонованих. Також це може бути недоліком, адже студенти записуються на складні лекції, не розрахувавши свої сили, та не справляються з навантаженням. 

З ECTS кожна європейська країна змогла залишити свою шкалу оцінювання. ECTS-бали не залежать від оцінки та вказують лише на те, що студент склав конкретний предмет та пройшов певну кількість годин.

Система оцінок у США: критерії виставлення

Система навчання в американському університеті кардинально відрізняється від навчання в українських університетах. Система освіти у США відома своєю гнучкістю, широким вибором предметів та спеціалізацій, а також різноманітним вибором програм, які готують студентів до глобальної кар'єри.

Система оцінок у США історично буквена як в університетах, так і школах. Американські оцінки в університетах та коледжах виставляються за реферати, індивідуальні завдання та іспити наприкінці семестру. Зазвичай викладачі виставляють позначки в літерах від A до F, але за підсумковим підрахунком використовують їх цифровий еквівалент. Університети США оцінки D і F сприймають як дуже низькі та навіть як привід для відрахування студента з вишу.

Американські вчителі вважають систему оцінок у США не ідеальною та не здатною передати суті про якість виконаної роботи. Дехто говорить про необхідність модернізувати систему та перейти на словесне «оцінювання» успішності студентів.

Головне завдання кожного студента американського вишу — набрати достатньо кредитів (Credit Hours) для того, щоб перейти на наступний курс. Кредитна година прирівняна до щотижневого навантаження студента у ВНЗ: скільки годин лекцій він має відвідати і які завдання виконати. Після закінчення кожного семестру студент набирає певну кількість кредитних годин. Отримані оцінки у буквеній системі завжди переводять у цифровий еквівалент.

Наскільки важливим є середній бал у табелі/атестаті/дипломі бакалавра?

Оцінки відіграють головну роль, оскільки студентів приймають на навчання, здебільшого виходячи з оцінок та результатів мовного тесту. У багатьох університетах та коледжах немає додаткових іспитів. Тому чим вищий середній бал у табелі, атестаті чи дипломі, тим вищий рівень університету, на вступ до якого ви можете претендувати. Із середнім балом нижче 8 до хорошого університету вступити буде складно. Із середнім балом нижче за 7 студента, швидше за все, не приймуть в жодний ВНЗ.

Для вступу на магістратуру університети за кордоном вимагають диплом бакалавра за суміжною спеціальністю, підтверджений сертифікатом рівень володіння іноземною мовою. Для іноземних студентів із недостатнім рівнем іноземної мови чи дипломом з іншої спеціальності існують програми підготовки.

Для вступу на творчі спеціальності здебільшого також потрібне портфоліо.

Важливим елементом пакета документів для вступу до університету за кордоном є мотиваційний лист. В ньому абітурієнту потрібно проявити себе, виклавши причини, через які він вступає на обраний напрямок до конкретного університету. При вступі до рейтингових університетів, де високий середній бал в атестаті чи дипломі бакалавра — це базові вимоги, мотиваційному листу приділяється особлива увага приймальної комісії. Motivation letter впливає на рішення про зарахування абітурієнта.


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Поради абітурієнтам