Освіта для освітян

Освіта для освітян

Освіта дозволяє людині бути людиною повною мірою. Створюючи надійну міцну та якісну освіту ми створюємо своє майбутнє. Разом зі становленням Нової школи, зростає значення професії вчителя. Тому навчанню вчителів, тьюторів, вихователів та лекторів варто приділити особливу увагу. Від їх кваліфікації, мотивації та особистісних якостей особливо значною мірою залежить функціонування всієї системи освіти.

Стара та нова школа — різні принципи розвитку

З динамічним розвитком суспільства та науки з’явилась гостра потреба в модернізації освіти. При цьому варто пам’ятати, що важливу роль в будівництві цього суспільства відіграє вчитель, шляхом передачі своїх знань, вмінь та навичок молодому поколінню. Бути сучасним вчителем, означає мати можливість оновлювати себе щодня та бути головною діючою особою в освітній системі, яка розвивається.

Важливо чітко усвідомлювати потребу в нових принципах навчання та розуміти відмінності між традиційним та сучасним освітнім процесом.

Школа старого формату це:

 • Чіткість, неухильність від догм застарілої системи.
 • Необхідність сліпо слідувати певним методикам.
 • Велика наповнюваність класів та непомірне навчальне навантаження, яке унеможливлює індивідуальний підхід та робить навчальний процес в цілому неефективним.
 • Необхідність користуватись інформаційними ресурсами, які часто не відповідають сучасним реаліям.
 • Система оцінювання, яка залежить від тих же старих стандартів та часто є не об’єктивною.
 • Низький рівень підготовки та відсутність мотивації у педагогів.

Нова українська школа це:

 • Свобода. Навчальний заклад абсолютно вільно має можливість обирати для своїх здобувачів освіти навчальні програми, змінювати їх та поєднувати різноманітні методики викладання.
 • Автоматичне запам’ятовування замінюється на критичне мислення, замість зубріння діти матимуть можливість експериментувати, творчо розвиватись та отримувати задоволення від навчання.
 • Можливість творчої ініціативи для педагогів. Кожен має можливість задля більш ефективної результативності своєї роботи користуватись новітніми методиками навчання та комунікації з учнями.
 • Роль вчителя стає більш значущою та націленою на розвиток кожної особистості.
 • Школа інвестує в своїх викладачів. Вона розуміє що, якщо освіта повинна забезпечувати вимоги сучасної та майбутньої цивілізації, вона повинна спиратися на вчителя, який відстоюватиме конкретне бачення майбутнього.

Отже, нова українська школа покликана зробити наше життя кращим. Безперечно такі амбіції потребують кардинальних змін і в кадровій підготовці. Новій українській школі потрібні нові вчителі, які  стануть першопрохідцями на шляху до сучасного, вільної, результативної освіти. І саме наші ресурси зможуть допомогти їм в цьому.

Яким повинен бути сучасний вчитель

Чи повинен сучасний вчитель видушувати знання у дітей та змушувати їх слухати себе? Однозначно ні. Педагог, повинен  насолоджуватись своєю справою, мати доброзичливий зворотний зв'язок і відчувати гордість споглядаючи результати своєї праці. Саме таких вчителів здатні підготувати в школі тьюторів. Навчальні курси насамперед орієнтовані на зміну філософії навчання дітей.

Вчителі школи не бачать себе в тому, щоб втовкувати інформацію в свідомість своїх підопічних. Вони покликані готувати учнів до життя в сучасному суспільстві, щоб вони після закінчення школи були всебічно розвинутими, цілеспрямованими та змогли успішно реалізувати себе.

5 основних характеристик сучасного педагога

 • Освіченість. Лише всебічно розвинена особистість, яка володіє всіма необхідними вміннями та навичками, здатна вчити та виховувати успішну людину.
 • Творчість та винахідливість. Вчитель повинен вміти оцінити будь-яку ситуацію та правильно підібрати для неї рішення. Творча особистість постійно знаходиться в пошуку нових стратегій подолання труднощів.
 • Об’єктивність та розуміння. В роботі з дітьми важливо завжди мати свою неупереджену думку, вміти контролювати свої емоції та зменшувати напругу в колективі.
 • Енергійність. Жага до життя, любов до дітей, гумор та зацікавленість своєю професією є ключовими якостями сучасного вчителя.
 • Доброзичливість та справедливість. Педагог повинен бути чутливим до всього, що відбувається в житті своїх учнів. Йому важливо вміти враховувати особистісні якості учнів та вміти правильно критикувати при потребі, мати достатній рівень емпатії та вміти надати підтримку при потребі

Що таке м’які навички 4К

Навчання сьогодні перш за все націлене на розвиток м’яких навичок. Soft skills 4К («гнучкі» навички) — комунікація, колаборація, критичне мислення, креативність. Саме вони дозволять швидко та безболісно адаптуватись в суспільстві та досягти будь-якої мети і саме їх хочуть бачити батьки у своїх дітях. Педагог сучасності повинен зосередитись саме на розвитку 4К. 

Освіта для педагогів

Педагогічна спільнота не втомлюється розмірковуючи образом ідеального вчителя. Створено безліч організацій, які займаються навчання, перекваліфікацією та вдосконаленням освітян. Офіційні норми визначають, хто може займатись освітянською діяльністю, які у них повинні бути завдання та обов'язки. Та, нажаль, освітні заклади для педагогів не завжди готові до швидких змін в суспільстві, мають обмежені можливості та підпорядковуються далеко не досконалій системі. Тому разом із появою Нової української школи зросла потреба в нових освітянах. 

Зразковий вчитель сучасності має значний багаж знань та в ідеалі володіє м’якими навичками, які дозволяють:

 • Працювати в колективі не втрачаючи своєї індивідуальності.
 • Комфортно співіснувати в існуючому оточенні.
 • Вирішувати проблеми швидше та ефективніше.

Наскільки важливим є питання підготовки майбутніх педагогів свідчить наявність багатьох освітніх ресурсів, завдяки яким можна:

 • обрати самостійно форму навчання та здобувати освіту без відриву від повсякденного життя ;
 • здобути професію затребувану у всі часи.

Зокрема педагоги школи тьюторів в ідеалі володіють не лише професійними знаннями, вони:

 • Мають досконалі навички спілкування.
 • Товариські та адаптовані до командної роботи.
 • Вправно володіють стратегіями подолання стресу та конфліктів.
 • Організовані, знайомі з тайм-менеджментом.
 • Творчі та мають критичне мислення.

Школи не існує без педагогів і саме вони є ключем до будівництва здорового суспільства.Навчання педагогів повинно випереджати теперішню технічну реальність Для цього університети для освітян мають бути сучасними навчальними закладами, які  готують професіоналів, що покликані змінити світ.


Коментарі

0
Залишити коментар
Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити


Інші статті в категорії Освіта, наука