Біофізик

Загальна характеристика професії

Спеціаліст в галузі біофізики (науки, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні процеси в живих організмах на всіх рівнях організації живої матерії, а також тонку структуру різних біологічних систем).

Посадові обов'язки

Розвиток біофізики пов'язаний з взаємопроникненням методів теоретичних підходів біології, фізики, хімії та математики. Біофізика містити наступні основні розділи: молекулярну біофізику (дослідження біологічних явищ з точки зору взаємодії та взаєморозміщення атомів, іонів, радикалів і молекул), біофізику клітини (де центральними проблемами є проникність біологічних мембран для різних речовин і біоелектричні явища у клітині), біофізику процесів управління та регулювання (кібернетичні аспекти біомеханіки, вивчення зворотного зв'язку в біологічних системах). Біофізика займається також вивченням впливу на організм таких фізичних факторів, як вібрація, прискорення, невагомість, досліджує біологічну дію іонізуючих випромінювань, здійснює фізичний аналіз діяльності органів почуттів і аналіз роботи органів руху, дихання, кровообігу як фізичних систем, розв'язує питання міцності й еластичності тканин. Сучасна біофізика самим тісним чином пов'язана — як по методах, так і по проблематиці — з біохімією, генетикою, цитологією і, в цілому, з молекулярною біологією. Біофізичні дослідження носять переважно експериментальний характер. Тому крім великої природничо-наукової ерудиції й достатньої математичної підготовки, необхідної для побудови теоретичних моделей досліджуваних процесів та явищ, біофізик повинен мати навички у лабораторній роботі. Він повинен добре знати яка використовується в експериментах апаратура, розбиратися в електроніці, вміти готувати експеримент і уточнювати методику протягом проведення експерименту.

Кваліфікаційні вимоги

Біологічний факультет університету.

Вступникам, які обирають майбутню професію та готуються до вступної кампанії, радимо скористатись докладною покроковою інструкцією зі вступу до навчального закладу. За допомогою цієї інструкції ви зможете вибрати спеціальність та ЗВО, підготуватись до іспитів, розібратись в правилах і нюансах вступу, зібрати всі документи та не пропустити терміни їхньої подачі.

Дивіться також усі ЗВО/ВНЗ в Києві, коледжі в Києві, курси в Києві, репетиторів в Києві, тренінги в Києві, роботу в Києві.


Інші професії в категорії «Природничі науки и дослідження»