Вірусолог

Категория: Природничі науки и дослідження

Загальна характеристика професії

Спеціаліст в галузі вірусології - науки про віруси, найдрібніші внутріклітинні паразити, які поширені повсюдно і викликають хвороби рослин, тварин і людини.

Посадові обов'язки

Природу вірусів, їх будову, розможення, біохімію, генетику вивчає загальна вірусологія; дослідження патогенних вірусів, їх інфекційних властивостей, розробку заходів попередження, діагностики та лікування викликаних ними захворювань здійснює медична, ветеринарна та сільськогосподарська вірусологія. Вірусологія, таким чином, має два головних напрямки. Перше зближує її з молекулярною біологією і генетикою, фізикою і хімією макромолекул, тобто, інакше кажучи, з пізнанням першооснов життя: явищ біосинтезу живої речовини і явищ спадковості. Друге примикає до теоретичної медицини та фармакології і має своїм завданням боротьбу з захворюваннями шляхом отримання противірусних вакцин. Місцем роботи вірусолога є переважно лабораторія - сучасна, оснащена новітньою апаратурою, яка дозволяє використовувати різні біохімічні, біофізичні, радіобіологічні та ін. методи. В арсенал вірусологів входить оптична та електронна мікроскопія, обчислювальна техніка. Вірусологи працюють також у віваріях, на дослідних станціях і полігонах, організують спеціальні вірусологічні експедиції. Вірусолог повинен поєднувати у собі широку загальнобіологічну ерудицію і навички експериментатора. Успіх його роботи багато в чому залежить від точного знання властивостей і характеристик залучених приладів і препаратів, від акуратності і ретельності при підготовці експерименту (нерідко довгої і трудомісткої), педантичності протягом його виконання. Непроста і обробка отриманих результатів, правильна інтерпретація їх часто вимагає постановки нових уточнюючих експериментів, залучення додаткової інформації.

Кваліфікаційні вимоги

Біологічний факультет університету.

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві


Інші професії в категорії «Природничі науки и дослідження»