Опис курсу

Програма складається з наступних тем:

  1. Компетентнісний підхід в освіті: сутність, вимоги, завдання, умови впровадження
  2. Менеджмент навчальної діяльності
  3. Науково-методичне забезпечення навчальних дисциплін
  4. Методи та інноваційні технології навчання
  5. Діагностика успішності студентів. Критерій оцінювання. Особливості фахових випробувань
  6. Тестування як інструмент педагогічного контролю. Створення тестових завдань
  7. Інформатизація навчального процесу і дистанційні технології навчання

Задачі курсу:

  • усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації світової економіки;
  • ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу;
  • засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Термін навчання - 4 навчальні місяці (108 годин: 54 години теоретичних занять, 54 години – виконання індивідуального проекту)

Графік навчання: денна форма навчання, 1 раз на тиждень.

Після закінчення навчання викладачі отримують державне свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Дізнатися більше.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок