Опис курсу

Автор та ведуча: Наталка Коваль, тренер, HR-консультант з 11-тирічним досвідом роботи в великій міжнародній компанії у сфері харчової промисловості, з яких 6 років у відділі по роботі з персоналом. Поєднання розуміння комерційних бізнес процесів та їх людської складової робить Наталчин досвід дійсно унікальним.

Мета: знайомство з ключовими концепціями теорії управління людьми та формування практичних навичок у керуванні підлеглими.

Цільова аудиторія: молоді керівники з невеликим управлінським досвідом або спеціалісти, для яких заплановано переведення на керівну посаду у найближчі місяці.

Актуальність теми: Багато фахівців вважають, що з усіх кар’єрних змін, через які проходить людина в своїй професійній діяльності,однією з найскладніших є перехід від статусу “спеціаліста” до статусу “керівника”. Саме цей перехід вимагає від працівника найбільших змін в поведінці, способах досягнення результату тощо. Адже тепер він відповідає не лише за власний результат, а й за діяльність цілого колективу. А отже і вплив на кінцевий результат всієї організації суттєво збільшується.

В цей момент на перший план виходять такі навички як постановка цілей, планування ресурсів, визначення механізмів контролю, вміння доносити своєї думки та вміння слухати і чути, вміння досягати успіху завдяки ресурсу команди. Цього не вчаться протягом одного дня. Це мистецтво опановують роками. А вчасний тренінг з основ управління допоможе окреслити нове поле діяльності, зрозуміти основні напрямки для подальшого сфокусованого розвитку.

Участь в цьому практичному тренінгу допоможе учасникам:

 • Зрозуміти основне призначення керівника.
 • Отримати розуміння відмінностей між поняттями «менеджер» та «лідер».
 • Проаналізувати себе з точки зору профілю «ідеального менеджера» для визначення напрямку роботи над собою.
 • Проаналізувати та опрацювати перелік основних функцій менеджера.
 • Навчитись використовувати метод ситуативного лідерства у своїй роботі.
 • Опанувати основні методи менеджерських комунікацій.
 • Навчитись використовувати метод коучингу для управління та розвитку підлеглих, а також для вирішення проблемних робочих ситуацій.
 • Опрацювати кейси, пов’язані з труднощами, які найчастіше виникають у молодих керівників і навчитись успішно їх долати.

Опис тренінгу:

Привітання/ знайомство/ очікування

Блок №1: Визначення очікувань. Знайомство з основними поняттями

Практика:

Групова робота: що ми очікуємо від керівника (обговорення в мікрогрупах) + презентація результатів для всіх учасників.

Індивідуальна робота: самооцінка за критеріями, визначеними в результаті попереднього групового обговорення.

Теорія:
Визначення поняття «Менеджер»; відмінності понять «Спеціаліст», «Менеджер» та «Лідер».

Блок №2: Функції менеджера

Теорія:
Функції менеджера (різні теорії); відмінності функцій спеціаліста та менеджера.

Практика:

Групова робота: аналіз функцій менеджера (робота в парах з роздатковими матеріалами за окремими функціями) і презентація результатів роботи для всіх учасників:

   • Планування
   • Організація процесів/ ресурсів
   • Набір персоналу
   • Постановка цілей
   • Контроль / моніторинг
   • Мотивація

Блок №3: Ситуативне лідерство

Теорія:
Ситуативне лідерство (вибір управлінського стилю в залежності від кваліфікації та мотивації підлеглого); визначення індивідуального стилю управління.

Практика:

Групова робота: робота в парах з кейсами для визначення управлінського стилю на основі теорії ситуативного лідерства та презентація результатів для всіх учасників.

Блок №4: Комунікаційні навички та зворотній зв’язок як інструмент розвитку

Теорія:
Комунікаційні навички як основний інструмент в роботі менеджера (вміння ставити відкриті запитання, вміння слухати тощо). Зворотній зв’язок як коригувальний та розвиваючий інструмент.

Практика:

Спільна гра для демонстрації комунікаційних навичок з подальшим груповим обговоренням.

Рольова гра-демонстрація прикладів конструктивного та деструктивного зворотного зв’язку з подальшим груповим обговоренням.

Блок №5: Підведення підсумків. Самооцінка та порівняння з початком тренінгу. Зворотній зв’язок від учасників.

Методи, що використовуються під час тренінгу:

  • групові обговорення
  • робота в парах/тріадах
  • командні/рольові ігри/демонстрації
  • робота з кейсами
  • самооцінка
  • зворотній зв’язок.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок