Опис курсу

Это курс для косметологов, по окончании которого вы получите Свидетельство о получении профессии Косметик на основании лицензии от Министерства науки и образования Украины!

Напоминаем, что обязательным требованием от Министерства науки и образования Украины является наличие медицинского образования (среднее, высшее, фармацевтическое) у студента курса.

ПРОГРАММА КУРСА

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ON-LINE

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок