Work.ua 13 років! З днем народження! Приховати банер

Біофізик

Загальна характеристика професії

Спеціаліст в галузі біофізики (науки, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні процеси в живих організмах на всіх рівнях організації живої матерії, а також тонку структуру різних біологічних систем).

Посадові обов'язки

Розвиток біофізики пов'язаний з взаємопроникненням методів теоретичних підходів біології, фізики, хімії та математики. Біофізика включає у себе наступні основні розділи: молекулярну біофізику (дослідження біологічних явищ з точки зору взаємодії і взаєморозміщення атомів, іонів, радикалів і молекул), біофізику клітини (де центральними проблемами є проникність біологічних мембран для різних речовин і біоелектричні явища у клітині), біофізику процесів управління та регулювання (кібернетичні аспекти біомеханіки, вивчення зворотного зв'язку в біологічних системах). Біофізика займається також вивченням впливу на організм таких фізичних факторів, як вібрація, прискорення, невагомість, досліджує біологічну дію іонізуючих випромінювань, здійснює фізичний аналіз діяльності органів почуттів і аналіз роботи органів руху, дихання, кровообігу як фізичних систем, вирішує питання міцності і еластичності тканин. Сучасна біофізика самим тісним чином пов'язана - як по методам, так і по проблематиці - з біохімією, генетикою, цитологією і, в цілому, з молекулярною біологією. Біофізичні дослідження носять переважно експериментальний характер. Тому крім великої природничо-наукової ерудиції й достатньої математичної підготовки, необхідної для побудови теоретичних моделей досліджуваних процесів та явищ, біофізик повинен мати навички у лабораторній роботі. Він повинен добре знати яка використовується в експериментах апаратура, розбиратися у електроніці, вміти готувати експеримент і уточнювати методику протягом проведення експерименту.

Кваліфікаційні вимоги

Біологічний факультет університету.

Інші професії в категорії «Природничі науки и дослідження»
Зворотній зв'язок