Білоцерківський національний аграрний університет

Білоцерківський національний аграрний університет


 • Біла Церква · пл. Соборна, 8/1, Київська обл., 09117
 • (04563) 5-12-88
 • pk_bnau@btsau.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1630 році. Статус державний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Військова кафедра
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення

5500
студентів
370
викладачів
250
кандидатів
наук
56
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Агробіотехнологічний,
 • Біолого-технологічний,
 • Ветеринарної медицини,
 • Екологічний,
 • Економічний,
 • Права та лінгвістики.

Абітурієнтам

Прийом слухачів до відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи на курси вихідного дня.


Навчання проводиться з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу на факультети за освітніми рівнями бакалавр та магістр з наступних предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія
 • Хімія
 • Географія
 • Історія України
 • Іноземна мова

Наша адреса:
м. Біла Церква. Соборна площа 8/1 (центральний корпус). кімната № 9
Тел. для довідок: [відкрити контакти]+380456391836">[відкрити контакти](04563) 9-18-36; [відкрити контакти]+380678032406">[відкрити контакти](067)-803-24-06

Офіцйні сторінки білоцерківського нау в онлайн-просторі:Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](097) 376-06-93, [відкрити контакти](050) 616-94-60.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](097) 376-06-93, [відкрити контакти](050) 616-94-60.

Про ЗВО (вуз)

 1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Білоцерківського національного аграрного університету здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до Білоцерківського національного аграрного університету (далі - Університет) на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Квота для іноземців визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:
 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

 • Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 • Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому до Університету та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
 • Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 • Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.
 • Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому Університету.

 • Білоцерківський технолого-економічний коледж

Адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 21/2
Моб. телефони: [відкрити контакти](096) 996-52-86; [відкрити контакти](066) 337-82-16
Тел.: [відкрити контакти](04563) 5-35-67
Тел/факс: [відкрити контакти](04563) 5-15-46
http://www.tec.in.ua/

 • Козелецький коледж ветеринарної медицини

Адреса: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Сім'ї Розумовських, 41
Тел.: [відкрити контакти](04646) 4-15-96, 2-12-00
Факс: [відкрити контакти](04646) 2-14-83
http://techvet.com.ua

 • Компаніївський коледж ветеринарної медицини

Адреса: вул. Кірова, 3, смт. Компаніївка, Кіровоградська обл.
Тел.: [відкрити контакти](05240) 2-01-36
http://www.ktvm.com.ua/

 • Золотоніський коледж ветеринарної медицини

Адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 1
Тел.: [відкрити контакти](04737) 5-31-87, 5-26-07, 5-24 57
http://ztvm.at.ua/index/specialnosti/0-10

 • Олександрійський коледж.

Адреса: м. Олександрія, Кіровоградська область, вулиця Діброви, 85
Тел.: [відкрити контакти](05235) 7-37-03
http://otbnau.org.ua/

 • Бобринецький коледж ім. В. Порика

Адреса: м. Бобринець, Кіровоградська область, провулок В. Порика, 4
Тел.: [відкрити контакти](05257) 2-08-46
http://btbnau.at.ua/

 • Тульчинський коледж ветеринарної медицини

Адреса: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Леонтовича 54
Тел.: [відкрити контакти](04335) 2-15-51
http://veterinary.net.ua/

 • Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого

Адреса: Київська область, Миронівський район, с. Маслівка, вул. Незалежності 66
Тел.: [відкрити контакти](04574) 3-33-84; 3-33-34
http://www.matbnau.in.ua/

Міжнародна діяльність:

Відділ міжнародних зв’язків університету організовує стажування студентів у Німеччині, Франції, Великобританії, Ірландії, Данії, США, Португалії, Чеській республіці та в інших країнах. Студенти та викладачі беруть участь у стажуваннях в рамках програм Федерації обмінів Франція-Україна (FEFU), Німецького селянського союзу, APPOLLO, Еразмус+ КА1 та КА2.

Студенти мають можливість не тільки стажуватись, а й навчатись за кордоном, зокрема здобувати наступні стипендії: Фулбрайт (США), стипендії Вишеградської групи (Польща, Словакія, Чеська республіка, Угорщина), стипендії Уряду Франції.

В рамках двосторонніх угод студенти та викладачі беруть участь в програмах обміну з наступними закордонними ВНЗ:

 • Університет ветеринарної медицини та фармацевтики, м. Кошице, Словаччина;
 • Державний університет Понта Гросса, Бразилія;
 • Болонський університет, Італія;
 • Неапольський університет імені Фрідріха II, Італія;
 • Національна ветеринарна школа Ліону, Франція;
 • Чеський університет наук про життя, м. Прага;
 • Казахський агротехнічний університет, Казахстан;
 • Університет м. Гіссен, Німеччина;
 • Університет м. Уппсала, Швеція;
 • Університет гуманістичних і природничих наук м. Кельце, Польща;
 • Шаньдунський аграрний університет, Китай;
 • Національний вищий інститут агрономії, харчових технологій та екології (AgroSup Dijon), Франція;
 • Технічний університет м. Мюнхен (аграрний факультет), Німеччина;
 • Університет м. Ессекс, Великобританія;
 • Університет м. Альмерія, Іспанія;
 • Ріттл Коледж, Великобританія;
 • Німецько-українському Інститут Агробізнесу;
 • Інститут ентомології Зенкенберг університету Франкфурта-на-Майні, Німеччина;
 • Гьоте-Інститут, Німеччина;
 • Університет м. Дебрецен, Угорщина;
 • Селекційний центр породи Шароле, Франція;
 • Афійон Косатепе Університет, Туреччина;
 • Загребський університет, ХорватіяВідгуки

Керівництво цього навчального закладу ухвалило рішення не дозволяти оцінки та коментарі.


Усі ЗВО (вузи) в Білій Церкві, а також коледжі в Білій Церкві, курси в Білій Церкві, репетитори в Білій Церкві, робота в Білій Церкві