Курси
Компанія тимчасово не працює. Ви можете переглянути інші курси в місті Київ.
Курсор, навчальний центр

Програмування на С++


 • 4500 грн 

Курс націлений на отримання знань і практичних навичок програмування на мові C ++ в рамках процедурного та об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) в середовищі Visual Studio 13.

C ++ є одним з найбільш широко вживаних мов програмування, індустріальним стандартом для створення додатків всілякого роду. Крім того, це дуже раціональна мова програмування, що дозволяє ефективно використовувати обчислювальні ресурси і пам'ять комп'ютера. За рахунок численних міжплатформенних IDE, програмування на С ++ можливо під будь-який ОС (Unix / Linux, Windows, Mac OS) Також ця мова є базовим для програмування на Visual C ++.
Даються початкові знання мови C ++, навички написання програм в середовищі Visual Studio, основи об'єктно-орієнтованого програмування. Всі заняття підкріплюються великою кількістю демонстраційних прикладів, а також завданнями для самостійного виконання на занятті і вдома.

Програма занять

Заняття 1.

 • Історія C++. Еволюція від С до C++. Введення в курс С++
 • Створення консольної програми в середовищі Visual Studio.
 • Основні поняття мови C++.
 • Перша програма. Структура програми.
 • Математичні і логічні операції. Перетворення типів даних.
 • Оператори галуження і циклу. Побудова блок-схеми алгоритма.

Заняття 2.

 • Системи числення.
 • Покажчики. Посилання. Відмінності між покажчиками і посиланнями. Операції з покажчиками.
 • Складні типи даних: перерахування, структури, об'єднання.
 • Перейменування типів.
 • Масиви. Рядки.

Заняття 3.

 • Функції. Виклик функцій. Перевантаження функцій.
 • Динамічні структури даних: стек, черга.
 • Виділення пам'яті: статичне, динамічне, на стеку.
 • Статичне виділення пам'яті. Локальні і глобальні змінні.
 • Динамічне виділення пам'яті. Оператори new, delete, new[], delete[].

Заняття 4.

 • Передача аргументів в функцію за значенням, покажчиком, посиланням. Вхідні і вихідні аргументи. Значення аргумента за замовчуванням. Повернення значень за значенням, покажчиком, посиланням.
 • Покажчик на функцію.
 • Рекурсивні функції.
 • Динамічні структури даних: списки, бінарне дерево. Реалізація бінарного дерева за допомогою рекурсії.

Заняття 5.

 • Об'єктно-орієнтована парадигма програмування.
 • Концепції ООП: спадкування, інкапсуляція, поліморфізм.
 • Класи. Об'єкти.
 • Конструктори і деструктори. Ініціалізація даних в конструкторі, список ініціалізації.
 • Інкапсуляція даних. Відкриті і закриті методи класу. Сетери і гетери.

Заняття 6.

 • Перезавантаження конструкторів.
 • Конструктор копіювання, оператор копіювання. Ключове слово explicit.
 • Перетворення типів, що визначаються класом.

Заняття 7.

 • Поняття перезавантаження операторів. Оператори, які неможливо перезавантажувати.
 • Перезавантаження префіксного і постфіксного операторів інкремента і декремента.
 • Перезавантаження оператора індексування, виклику функції.
 • Перезавантаження оператора ->. Реалізація розумного покажчика.

Заняття 8.

 • Константні методи. Фізична і логічна константність. Ключове слово mutable.
 • Статичні методи і елементи даних.
 • Дружні функції і класи.
 • Дружнє перезавантаження операторів.

Заняття 9.

 • Спадкування.
 • Специфікатори доступу при спадкуванні.
 • Створення і видалення об'єктів класів-нащадків.
 • Перевизначення функцій в класах-нащадках. Приховування перевантажених функцій базового класу.
 • Простори імен. Ключове слово using.

Заняття 10.

 • Статичний і динамічний поліморфізм. Віртуальні функції. Суто віртуальні функції, абстрактний клас.
 • Таблиця віртуальних методів. Раннє і пізнє зв'язування.
 • Віртуальний деструктор.
 • Множинне спадкування.
 • Віртуальне спадкування.

Заняття 11.

 • Шаблони класів і функцій.
 • Інстанціювання шаблонного класу.
 • Виклик шаблонної функції.
 • Спеціалізація і часткова спеціалізація шаблонів.

Заняття 12.

 • Потоки введення-виведення.
 • Введення і виведення об'єктів користувацьких типів.
 • Робота з файлами.

Заняття 13.

 • Стадії зборки програми.
 • Директиви препроцесора.
 • Макроси.
 • Вбудовані функції.
 • Конфігурації debug і release. ASSERT.

Заняття 14.

 • Генерація і обробка виключних ситуацій.
 • Виключна ситуація як об'єкт. Передача інформації оброблювачу.
 • Групування виключних ситуацій.
 • Повторний запуск перехопленого виключення.

Заняття 15.

 • STL.
 • Контейнери.
 • Ітератори.

Заняття 16.

 • STL.
 • Алгоритми.
 • Функтори.
 • Предикати.

Заняття 17.

 • Статична і динамічна ідентифікація типу: typeid.
 • Статичне і динамічне перетворення типів: static_cast, dynamic_cast, const_cast, reinterpret_cast.

Заняття 18.

 • Проектування і імплементація програми з застосуванням вивчених інструментів.

Об’єм курса:

Кількість годин: 45

Кількість акад. годин: 60

Час проведення:

Будні та вихідні

Детальніше на сайті https://kursor.kiev.ua/ua/programs/c-plus-plus.php

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Києві, а також ЗВО (вузи) в Києві, коледжі в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві