Курси
Курсор, навчальний центр

Програмування на С++


 • 4500 грн 

Курс націлений на отримання знань і практичних навичок програмування на мові C ++ в рамках процедурного та об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) в середовищі Visual Studio 13.

C ++ є одним з найбільш широко вживаних мов програмування, індустріальним стандартом для створення додатків всілякого роду. Крім того, це дуже раціональна мова програмування, що дозволяє ефективно використовувати обчислювальні ресурси і пам'ять комп'ютера. За рахунок численних міжплатформенних IDE, програмування на С ++ можливо під будь-який ОС (Unix / Linux, Windows, Mac OS) Також ця мова є базовим для програмування на Visual C ++.
Даються початкові знання мови C ++, навички написання програм в середовищі Visual Studio, основи об'єктно-орієнтованого програмування. Всі заняття підкріплюються великою кількістю демонстраційних прикладів, а також завданнями для самостійного виконання на занятті і вдома.

Програма занять

 • Заняття 1.
  • Історія C++. Еволюція від С до C++. Введення в курс С++
  • Створення консольної програми в середовищі Visual Studio.
  • Основні поняття мови C++.
  • Перша програма. Структура програми.
  • Математичні і логічні операції. Перетворення типів даних.
  • Оператори галуження і циклу. Побудова блок-схеми алгоритма.
 • Заняття 2.
  • Системи числення.
  • Покажчики. Посилання. Відмінності між покажчиками і посиланнями. Операції з покажчиками.
  • Складні типи даних: перерахування, структури, об'єднання.
  • Перейменування типів.
  • Масиви. Рядки.
 • Заняття 3.
  • Функції. Виклик функцій. Перевантаження функцій.
  • Динамічні структури даних: стек, черга.
  • Виділення пам'яті: статичне, динамічне, на стеку.
  • Статичне виділення пам'яті. Локальні і глобальні змінні.
  • Динамічне виділення пам'яті. Оператори new, delete, new[], delete[].
 • Заняття 4.
  • Передача аргументів в функцію за значенням, покажчиком, посиланням. Вхідні і вихідні аргументи. Значення аргумента за замовчуванням. Повернення значень за значенням, покажчиком, посиланням.
  • Покажчик на функцію.
  • Рекурсивні функції.
  • Динамічні структури даних: списки, бінарне дерево. Реалізація бінарного дерева за допомогою рекурсії.
 • Заняття 5.
  • Об'єктно-орієнтована парадигма програмування.
  • Концепції ООП: спадкування, інкапсуляція, поліморфізм.
  • Класи. Об'єкти.
  • Конструктори і деструктори. Ініціалізація даних в конструкторі, список ініціалізації.
  • Інкапсуляція даних. Відкриті і закриті методи класу. Сетери і гетери.
 • Заняття 6.
  • Перезавантаження конструкторів.
  • Конструктор копіювання, оператор копіювання. Ключове слово explicit.
  • Перетворення типів, що визначаються класом.
 • Заняття 7.
  • Поняття перезавантаження операторів. Оператори, які неможливо перезавантажувати.
  • Перезавантаження префіксного і постфіксного операторів інкремента і декремента.
  • Перезавантаження оператора індексування, виклику функції.
  • Перезавантаження оператора ->. Реалізація розумного покажчика.
 • Заняття 8.
  • Константні методи. Фізична і логічна константність. Ключове слово mutable.
  • Статичні методи і елементи даних.
  • Дружні функції і класи.
  • Дружнє перезавантаження операторів.
 • Заняття 9.
  • Спадкування.
  • Специфікатори доступу при спадкуванні.
  • Створення і видалення об'єктів класів-нащадків.
  • Перевизначення функцій в класах-нащадках. Приховування перевантажених функцій базового класу.
  • Простори імен. Ключове слово using.
 • Заняття 10.
  • Статичний і динамічний поліморфізм. Віртуальні функції. Суто віртуальні функції, абстрактний клас.
  • Таблиця віртуальних методів. Раннє і пізнє зв'язування.
  • Віртуальний деструктор.
  • Множинне спадкування.
  • Віртуальне спадкування.
 • Заняття 11.
  • Шаблони класів і функцій.
  • Інстанціювання шаблонного класу.
  • Виклик шаблонної функції.
  • Спеціалізація і часткова спеціалізація шаблонів.
 • Заняття 12.
  • Потоки введення-виведення.
  • Введення і виведення об'єктів користувацьких типів.
  • Робота з файлами.
 • Заняття 13.
  • Стадії зборки програми.
  • Директиви препроцесора.
  • Макроси.
  • Вбудовані функції.
  • Конфігурації debug і release. ASSERT.
 • Заняття 14.
  • Генерація і обробка виключних ситуацій.
  • Виключна ситуація як об'єкт. Передача інформації оброблювачу.
  • Групування виключних ситуацій.
  • Повторний запуск перехопленого виключення.
 • Заняття 15.
  • STL.
  • Контейнери.
  • Ітератори.
 • Заняття 16.
  • STL.
  • Алгоритми.
  • Функтори.
  • Предикати.
 • Заняття 17.
  • Статична і динамічна ідентифікація типу: typeid.
  • Статичне і динамічне перетворення типів: static_cast, dynamic_cast, const_cast, reinterpret_cast.
 • Заняття 18.
  • Проектування і імплементація програми з застосуванням вивчених інструментів.

Об’єм курса:

Кількість годин: 45

Кількість акад. годин: 60

Час проведення:

Будні та вихідні

Детальніше на сайті https://kursor.kiev.ua/ua/programs/c-plus-plus.php

Категорії курсів


Залишити коментар

Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Усі курси в Києві, а також ЗВО (вузи) в Києві, коледжі в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві