Опис курсу

Програмування на мові Java, розробка прикладного програмного забезпечення

Обсяг курсу: від 27 академічних годин.

Тривалість навчання: від 2,5 тижнів при трьох заняттях на тиждень.

Час проведення: вечір, день або вихідні.

Наші багаторівневі курси програмування на популярній мові Java є основою для програмістів-початківців і дозволяють професійно опанувати найсучасніші засоби розробки будь-якого програмного забезпечення. В ході курсів вивчається структурне, об'єктно-орієнтоване, подієво-орієнтоване, багатопотокове і мережеве програмування на мові Java. Детально розглядаються різні алгоритмічні конструкції, обробники подій, класи та бібліотеки Java, а також компоненти, призначені для роботи з мережею Інтернет. Освоюється робота з графічними зображеннями, таблицями і базами даних.

Після закінчення перших двох рівнів наших курсів Java-програмування випускники здатні самостійно розробляти програмні засоби, зайнявши вакансію молодшого програміста – Junior (Developer) з гідною заробітною платнею, а після успішного проходження третього рівня курсів можуть претендувати на посаду програміста – (Middle) Developer з вищою оплатою праці. Програмісти Java сьогодні дуже запитані при розробці великої кількості програмних продуктів в багатьох сферах діяльності – додатки Web, Android, J2ME та ін.

Теми курсів, що вивчаються:

Java Basic – базовий модуль курсу (I рівень)

 • Основи програмування – алгоритми, мови, синтаксис і семантика. Базові конструкції.
 • Знайомство з Java – транслятори/компілятори, версії, середовища розробки, запуск додатків.
 • Синтаксис – типи даних, змінні – призначення та оголошення, основні операції.
 • Структурне програмування – ієрархічна структура блоків, оператори та цикли.
 • Арифметичні операції – інкремент/декремент, префіксні та постфіксні операції.
 • Логічні операції – порівняння і перехід, умовні оператори, галуження алгоритму.
 • Циклічні операції – оголошення, вживання та різновиди циклів, вихід з циклу.
 • Масиви – призначення, розмірність і структура. Одновимірність/багатовимірність. Індексація.
 • Рядки – статичні та динамічні. Створення і порівняння. Об'єднання і конкатенація.
 • Методи – призначення, параметри, оголошення, сигнатура. Статичні і нестатичні методи.
 • Структури даних – бібліотеки, колекції, додаткові структури. Налагодження програм.

Java OOP – розширений модуль курсу (II рівень)

 • Об'єктно-орієнтоване програмування – об'єкти, класи, пакети, посилання і покажчики.
 • Сортування – призначення, порівняння алгоритмів – бульбашкова, шейкерна, вибором, вставками.
 • Створення об'єктів класів, інкапсуляція. Конструктори, методи, компоновка і доступ.
 • Спадкоємство – ієрархія, приведення типів, абстрактні класи. Методи та їх адаптація.
 • Подієво-орієнтоване програмування – інтерфейси, множинне спадкоємство.
 • Внутрішні і вкладені класи, колекції. Ієрархія і основні інтерфейси колекцій.
 • Виключення – обробка, типи. Стійкість програми. Вбудовані виключення. Черга.
 • Файлова система – огляд і методи класу File. Потоки введення-виводу. Операції з файлами.
 • Багатопотокове програмування – об'єкти й процеси. Робота з потоками. Серіалізация.
 • Узагальнене програмування – оголошення класу і створення алгоритмів. Маски введення.
 • Поліморфізм. Застосування багатопоточності і Generics. Моніторинг файлової системи.
 • Рекурсія – проста й складна, плюси/мінуси алгоритмів. Структури, засновані на деревах.
 • Бібліотека JavaFX – призначення і базові компоненти. Графічний інтерфейс та форми.
 • Класи-оболонки. Автоупаковка і авторозпаковування. Перерахування. Розробка додатків.

Java Pro – просунутий модуль курсу (III рівень)

 • Мережеве програмування – протоколи TCP/IP, будова мереж, мережеві додатки.
 • Розширювана мова розмітки XML – опис структури, XML-схема, XML-парсери, DTD, XSL.
 • Java EE – застосування, термінологія, переваги і недоліки. Створення веб-додатків.
 • Архітектура веб-додатків. Протокол HTTP. Model 2. Патерн MVC. Технологія JavaBean.
 • Інтерфейс Servlet. Життєвий цикл сервлета. Контейнер сервлетов Tomcat, його використання.
 • Технологія JSP – організація і життєвий цикл, теги, неявні об'єкти, елементи action, JSTL.
 • Реляційні бази даних, мова SQL. СУБД MySQL. Транзакції. Структура JDBC. Запити.
 • Java Message Service і Java Mail API. Огляд JNDI. Hibernate. Strutc. Spring Frameworks. Spring Boot.
 • Компоновка і тестування. Інструмент компоновки ant. Тестування додатків junit.

Детальнішу інформацію можна отримати на цільовій сторінці цього курсу нашого сайту: https://iibt.biz/p27389220-kursy-programmirovaniya-yazyke.html.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок