ВНЗ України

Інститути, університети, академії (441 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Українська медична стоматологічна академія
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Дніпровський технологічний університет ШАГ
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Дніпровський гуманітарний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Луганська державна академія культури і мистецтв
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
Українська академія друкарства (УАД)
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Київський університет ринкових відносин (КУРВ)
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Зворотній зв'язок