ВНЗ України

Інститути, університети, академії (444 закладів)

Пошук ВНЗ за спеціальностями

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
ІТ Степ Університет, перший спеціалізований ІТ-університет України
Київський університет культури
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Українська медична стоматологічна академія
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський технологічний університет ШАГ
Дніпровський технологічний університет ШАГ
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Дніпровський гуманітарний університет
Запорізький державний медичний університет
Сумський державний університет (СумДУ)
Сумський національний аграрний університет (СНАУ)
Університет сучасних знань
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС)
Національний університет «Запорізька політехніка»
Харківська школа архітектури
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Харківський національний медичний університет (ХНМУ)
Державний університет інфраструктури та технологій
Інститут психології і підприємництва
Одеський технологічний університет ШАГ
Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)
Маріупольський державний університет (МДУ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Львівський торговельно-економічний університет
Зворотній зв'язок