ВНЗ України

Інститути, університети, академії (441 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Українська медична стоматологічна академія
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Дніпровський технологічний університет ШАГ
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова)
Національний університет
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Дніпровський гуманітарний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Луганська державна академія культури і мистецтв
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХРІДУ НАДУ)
Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»
Київський національний університет технологій та дизайну
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
Українська академія друкарства (УАД)
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Зворотній зв'язок