ВНЗ України

Інститути, університети, академії (446 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Університет «КРОК»
Європейський університет
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
ІТ Степ Університет, перший спеціалізований ІТ-університет України
Київський університет культури
Київський медичний університет
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Українська медична стоматологічна академія
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Дніпровський технологічний університет ШАГ
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Луганська державна академія культури і мистецтв (ЛДАКМ)
Бердянський державний педагогічний університет
Дніпровський гуманітарний університет
Запорізький державний медичний університет
Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Сумський державний університет (СумДУ)
Сумський національний аграрний університет (СНАУ)
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Державний університет інфраструктури та технологій
Національний університет «Одеська юридична академія»
Університет сучасних знань
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»
Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
Українсько-Польський Вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС)
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (НТУ «ДП»)
Національний університет «Запорізька політехніка»
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Зворотній зв'язок