ВНЗ України

Інститути, університети, академії (443 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Луганська державна академія культури і мистецтв
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
IT Step University Dnipro
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС)
Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (МНУ імені В. О. Сухомлинського)
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Бердянський державний педагогічний університет
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Українська медична стоматологічна академія
Державний університет інфраструктури та технологій
Зворотній зв'язок