Work.ua 13 років! З днем народження! Приховати банер

ВНЗ України

Інститути, університети, академії (445 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
IT Step University Dnipro
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Бердянський державний педагогічний університет
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ)
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова)
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
Національний університет
Львівський медичний інститут (ЛМІ)
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
Дніпровський гуманітарний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Одеський національний морський університет
Чернігівський національний технологічний університет
Криворізький державний педагогічний університет
Луганська державна академія культури і мистецтв
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Українська медична стоматологічна академія
Державний університет інфраструктури та технологій
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Зворотній зв'язок