ВНЗ України

Інститути, університети, академії (446 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Луганська державна академія культури і мистецтв
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Національний університет
Національний університет харчових технологій
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Бердянський державний педагогічний університет
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Комп'ютерна академія «Шаг»
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Дніпровський гуманітарний університет
Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Університет імені Альфреда Нобеля
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Українська медична стоматологічна академія
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Державний університет інфраструктури та технологій
Зворотній зв'язок