ВНЗ України

Інститути, університети, академії (444 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Сумський державний університет (СумДУ)
Сумський національний аграрний університет (СНАУ)
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Державний університет інфраструктури та технологій
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Університет «КРОК»
Європейський університет
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Українська медична стоматологічна академія
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Харківський технологічний університет ШАГ
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Дніпровський технологічний університет ШАГ
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Луганська державна академія культури і мистецтв
Бердянський державний педагогічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС)
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)
Дніпровський гуманітарний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Запорізький державний медичний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова)
Інститут психології і підприємництва
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Зворотній зв'язок