ВНЗ України

Інститути, університети, академії (446 закладів)

Пошук ВНЗ за напрямками

Пошук ВНЗ по містах

Пошук ВНЗ по областях

Провідні ВНЗ
Львівський торговельно-економічний університет
Одеський технологічний університет ШАГ
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Криворізький факультет Запорізького національного університету
IT Step University, вища ІТ-освіта нового формату
Київський університет культури
Київський медичний університет
Дніпровський гуманітарний університет
Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Університет імені Альфреда Нобеля
Міжнародний університет фінансів (МУФ)
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова)
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА)
Українська медична стоматологічна академія
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Державний університет інфраструктури та технологій
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (МНУ імені В. О. Сухомлинського)
Луганська державна академія культури і мистецтв
Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»
Українсько-американський університет Конкордія
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)
Міжнародний Інститут Глибинної Психології
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Національний університет
Національний університет харчових технологій
Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  (ВМУРоЛ)
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (МНТУ)
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Університет «КРОК»
Європейський університет
Комп'ютерна академія «Шаг»
Зворотній зв'язок