Адміністратор

Категория: Сфера обслуговування

Загальна характеристика професії

Особа, яка здійснює роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Консультує відвідувачів з питань, які стосуються послуг, що надаються.

Посадові обов'язки

Здійснює роботу з обслуговування відвідувачів, створює для них комфортні умови. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей. Вживає заходи по запобіганню та ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні організаційно-технічні заходи. Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами усередині приміщення і на будівлі. Забезпечує чистоту і порядок в приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі території. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії та гігієни. Інформує керівництво про недоліки в обслуговуванні відвідувачів, про заходи, які приймаються щодо їх ліквідації. Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.

Кваліфікаційні вимоги

Середня освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи.

Усі ЗВО (вузи) в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві


Інші професії в категорії «Сфера обслуговування»