Коректор

Спеціаліст, який перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах газет, журналів, книг. Його завдання — виправлення різних помилок, знаходження за допомогою словників та енциклопедій безглуздостей. До коректора в засобах масової інформації рукопис потрапляє вже після редагування, він стежить, щоб дотримувалося загальноприйняте скорочення слів, оформлення таблиць, виносок, посилань, погоджує з редактором помічені стилістичні огріхи. Коректор в друкарні зрівнює відтиск з оригіналом і у разі необхідності виправляє помилки і технічні недоліки (невитриману відстань між літерами або рядками, не продруковані букви або слова, довжину рядків, абзаци).

Специфіка професії

Робота одноманітна, цілий день приходиться перебувати в сидячому положенні. Велике навантаження на очі. Не завжди добре будується робота з журналістами та редакторами: багато з них болісно реагують на спробу виправлень у вистражданому тексті, і навколо однієї коми можуть розпалюватися неабиякі баталії з багаторазовим перелистуванням словників. У щоденних газетах робота в авральному режимі — практично норма. З іншого боку, коректор має можливість одним з перших прочитувати сенсаційні новини, які ще не вийшли у друк, або цікаву літературу.

Місце роботи

Засоби масової інформації, книжкові видавництва.

Особисті якості

Мовне чуття, уважність, старанність.

Кар'єра

На славу як, наприклад, журналістові розраховувати не доводиться — прізвище коректора рідко вказується на сторінці з вихідними даними.

Вступникам, які обирають майбутню професію та готуються до вступної кампанії, радимо скористатись докладною покроковою інструкцією зі вступу до навчального закладу. За допомогою цієї інструкції ви зможете вибрати спеціальність та ЗВО, підготуватись до іспитів, розібратись в правилах і нюансах вступу, зібрати всі документи та не пропустити терміни їхньої подачі.

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві


Інші професії в категорії «ЗМІ, видавництво, поліграфія»