Коректор

Категория: ЗМІ, видавництво, поліграфія

Спеціаліст, який перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах газет, журналів, книг. Його завдання - виправлення різних помилок, знахождення за допомогою словників та енциклопедій безглуздостей. До коректора в засобах масової інформації рукопис потрапляє вже після редагування, він стежить, щоб дотримувалося загальноприйняте скорочення слів, оформлення таблиць, виносок, посилань, погоджує з редактором помічені стилістичні огріхи. Коректор в друкарні зрівнює відтиск з оригіналом і у разі необхідності виправляє помилки і технічні недоліки (невитриману відстань між літерами або рядками, не продруковані букви або слова, довжину рядків, абзаци).

Специфіка професії

Робота одноманітна, цілий день приходиться перебувати в сидячому положенні. Велике навантаження на очі. Не завжди добре будується робота з журналістами та редакторами: багато з них болісно реагують на спробу виправлень у вистражданому тексті, і навколо однієї коми можуть розпалюватися неабиякіі баталії з багаторазовим перелистуванням словників. У щоденних газетах робота в авральному режимі - практично норма. З іншого боку, коректор має можливість одним з перших прочитувати сенсаційні новини, які ще не вийшли у друк, або цікаву літературу.

Місце роботи

Засоби масової інформації, книжкові видавництва.

Особисті якості

Мовне чуття, уважність, старанність.

Кар'єра

На славу як, наприклад, журналістові розраховувати не доводиться - прізвище коректора рідко вказується на сторінці з вихідними даними.

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві


Інші професії в категорії «ЗМІ, видавництво, поліграфія»