Науковий редактор

Категория: ЗМІ, видавництво, поліграфія

Науковий редактор редагує рукописи певного тематичного напрямку. Перевіряє відображені в роботах новітні досягнення науки, зміни в законодавстві, чи враховані авторами зауваження рецензентів та вимоги по доопрацюванню матеріалу. Перевіряє правильність написання термінів, цитат і цифрових даних, написання імен, символів, одиниць вимірювання та ін. Розглядає рукописи і рецензії на них, готує висновки про можливість їх видання. Консультує редакторів свого напрямку щодо новітніх вітчизняних та зарубіжних досягнень у цій галузі. Бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з художнім і технічним оформленням робіт, у складанні тематичних планів, у підборі рецензентів, підготовці договорів з авторами та рецензентами.

Специфіка професії

Необхідно добре володіти українською мовою, щоб редагувати професійну мову, не спотворюючи змісту тексту. Часто потрібно знання англійської або іншої іноземної мови для редагування перекладних матеріалів.
Оскільки робота проходить "на стику" професій, науковий редактор повинен стежити за розвитком своєї галузі знань і вдосконалюватися в редагуванні.

Місце роботи

Видавництва ділової та спеціальної літератури.

Особисті якості

  • аналітичні здібності;
  • уважність;
  • старанність;
  • кропіткість;
  • вміння висловлювати свої думки усно і письмово.

Кар'єра

В залежності від конкретної галузі.

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві


Інші професії в категорії «ЗМІ, видавництво, поліграфія»