Товарознавець

Категория: Торгівля, логістика, ЗЕД

Загальна характеристика професії

Особа, яка визначає відповідність матеріальних ресурсів стандартам, здійснює зв'язок з постачальниками і споживачами, яка забезпечує оперативний облік надходження і реалізації, контроль, виконання договірних зобов'язань, розшук товарів, які не поступили.

Посадові обов'язки

Визначає вимоги до матеріальних ресурсів, відповідність їх якості стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам, а також укладеним договорам. Бере участь у визначенні відповідності проектів планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, установи, організації планам виробництва, у контролі за виконанням договірних зобов'язань, надходженням і реалізацією сировини, матеріалів, палива, обладнання та готової продукції, у підготовці даних для складання претензій на постачання неякісних товарно-матеріальних цінностей та відповідей на претензії замовників. Контролює наявність матеріальних ресурсів і готової продукції на складах.

Здійснює зв'язок з постачальниками і споживачами і оформляє документи на відвантаження продукції. Бере участь у розробці та впровадженні стандартів організації з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості продукції, організації транспортування і зберігання сировини, матеріалів, палива, устаткування і готових виробів. Веде оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність відвантаження зворотної тари, в необхідних випадках веде розшук вантажів, які не поступили. Бере участь у проведенні інвентаризації, вивчає причини утворення зайвих понаднормативних матеріальних ресурсів і неліквідів, вживає заходи по їх реалізації. Здійснює контроль за дотриманням правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, підготовкою готових виробів до відправки споживачам, оформляє необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складає звітність за встановленими формами.

Кваліфікаційні вимоги

Середня технічна, або економічна освіта.

Усі ЗВО/ВНЗ в Києві, а також коледжі в Києві, курси в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві


Інші професії в категорії «Торгівля, логістика, ЗЕД»